Page 1

Mentorkursus FORENINGEN NYDANSKER V/ RIKKE LØNNE OG SUSIE SKOV NØRREGÅRD


Overvej: • Hvilken person har betydet meget for dit liv/dine beslutninger? • Hvad gjorde eller gør han/hun, som betyder noget for dig/dine beslutninger?


Mentorforløb – hvorfor? Målet er, at du opkvalificeres som virksomhedsmentor Det, du får ud af at deltage i forløbet, er: • Ny inspiration • Konkrete redskaber • Du bliver en del af et større mentornetværk • Du får et bevis, på alt det du kan


Mentorforløb – hvad skal der ske? aug Kursus Netværksmøder Løbende hotline

sep

okt

nov

dec

jan

feb


Præsentationsrunde • Navn • Virksomhed og stilling • Hvor længe har du været mentor? – og for hvor mange?


Hvad skal I have ud af i dag? Overordnet: inspiration til mentorrollen - nye fif og værktøjer • • • •

Indblik i mentors rolle og værktøjer Tjekliste til mentor Processen i mentorforholdet Mere viden om mentees


Inden mentee stopper

MENTOR


Overvej: • Hvilken person har betydet meget for dit liv/dine beslutninger? • Hvad gjorde eller gør han/hun, som betyder noget for dig/dine beslutninger?


INDEN MENTEE STARTER


1. Afklar roller i forhold til mentoropgaven 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Få afklaret, hvad din opgave er Afklar din rolle i samarbejde med leder og kolleger Undersøg, hvad formålet med mentees tid i virksomheden er Afklar med din leder – hvad er dit ansvar og hvad er ikke dit ansvar Afklar hvor meget tid du kan bruge som mentor Find ud af, hvad der skal ske med dine arbejdsopgaver i den tid, du er mentor 7. Sørg for, at dine kolleger bliver informeret om din rolle


2. Vær godt forberedt til mentee starter 1. Sørg for at alle ved, hvornår mentee starter 2. Lav evt. fælles morgenmad 3. Vær klar med de praktiske ting (nøgler, skab, arbejdstøj, skrivebord, telefon, computer, medarbejderhåndbog mv.) 4. Lav en plan for den allerførste introduktion (rundvisning, virksomhedens historie, sikkerhedsregler, uskrevne normer og regler mv.) 5. Sørg for at mentee ikke er alene den første dag 6. Inddrag din leder og dine kolleger i forberedelserne


NÅR MENTEE STARTER


3. Lær hinanden at kende 1. 2. 3. 4.

Fortæl om dig selv og spørg ind til mentee Lav evt. cirkeløvelsen og tal om den Vær åben og ærlig Vis respekt og tillid


Lær hinanden at kende

Del cirklen ind i udsnit (lagkagestykker), der hver repræsenterer en del af din identitet. Hvad er det, der gør dig til den du er? Hvordan tænker du på dig selv? Vigtige elementer skal have et større udsnit af cirklen end mindre vigtige elementer.


Afstem forventninger

Hvor mødes I?

Hvad vil I lære? Hvad kan I give?

Afstem forventninger Hvor mødes I?


4. Tal med mentee om forventninger 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Overvej, hvad der er vigtigt for dig at få sagt Tal om emnerne i mentoraftalen Vær åben overfor kompromisser Vær ærlig – også selvom det kan være svært Lav klare aftaler Snak løbende om, hvordan det går


5. Lav en plan for den første tid 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Find ud af, hvad mentee har brug for hjælp til Find ud af, hvad I sammen skal fokusere på Afklar behovet for faglig oplæring Afklar behovet for anden støtte (social, personlig mv.) Aftal hvem der gør hvad Inddrag dine kolleger


UNDERVEJS


6. Skab tillid og fortrolighed 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Vær åben og ærlig Giv af dig selv Vær nysgerrig og vis interesse Brug tid på at lære hinanden at kende Indgå i et ligeværdigt forhold Fortæl, hvad du får ud af at være mentor Fortæl om dine egne fejl eller pinlige oplevelser


7. Følg op på mentee 1. 2. 3. 4. 5.

Husk at følge op på aftaler og opgaver Giv løbende feedback på mentees indsats Husk at rose og anerkende – også i de små ting Hold fokus på de ting, I har aftalt at arbejde med Hjælp mentee til at holde fokus på det vigtige


Den gode feedback


8. Vær opmærksom på jeres grænser 1. 2. 3. 4. 5.

Tal om jeres grænser fra begyndelsen og løbende Vær opmærksom på dine egne grænser Vær opmærksom på mentees grænser Vær mentor – ikke psykolog Pas på dig selv


9. Husk: Du er ikke alene 1. 2. 3. 4. 5.

Husk, at du ikke står alene med ansvaret Bed om hjælp, når du har brug for det Sig fra, hvis det er nødvendigt Hold din leder løbende orienteret Undersøg, hvem du kan trække på


AFSLUTNING


10. Skab en god afslutning på forløbet 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aftal, hvordan I afrunder jeres forhold Overvej, hvad der skal ske, når mentorforholdet slutter Evaluér forløbet Snak med mentee om hans eller hendes fremtid Overvej, hvordan du kan hjælpe mentee videre Overvej, om du kender nogen, der kan hjælpe mentee videre


Tegn dit netvĂŚrk Familie

Uddannelse

DIG

Arbejde/fritid

Venner/andet


Tak for i dag! Brug vores hotline!

/Mentorkursus_Gentofte%20LBR  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/downloads/Mentorkursus_Gentofte%20LBR.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you