Page 1

Kulturværtsaftale

Faktuel information Nyankommen Navn: Telefonnummer: Mobil: Træffes lettest i tidsrummet: Email:

Kulturvært Navn: Telefonnummer: Mobil: Træffes lettest i tidsrummet: Email:

Udgangspunkt og forventninger Nyankommen Hvad håber jeg at få ud af værtsforløbet?

Hvilken slags kulturelle aktiviteter synes jeg kunne være spændende at mødes omkring? Hvor meget tid ønsker jeg at investere?

Hvad forventer jeg af min kulturvært?

1


Kulturvært Hvad synes jeg, at jeg kan byde ind med?

Hvad håber jeg at få ud af værtsforløbet?

Hvor meget tid ønsker jeg investere?

Hvad forventer jeg mig af min nyankomne?

Retningslinjer Hvor ofte mødes vi?

I hvor lang tid mødes vi?

Hvornår på dagen fortrækker vi at mødes?

Hvor mødes vi henne?

Hvem tager initiativet til og planlægger møderne?

2


Valide grunde til, at man melder afbud?

Hvilke emner diskuterer vi/diskuterer vi ikke? (personlige grænser) Hvordan sikre vi fortrolighed i relationen?

Hvordan evaluerer vi forløbet og hvor ofte?

Hvornår afsluttes kulturværtsforløbet officielt? (kan altid forlænges hvis begge parter er interesserede) Andre relevante emner:

3

Kulturv%C3%A6rtsaftale  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/downloads/Kulturv%C3%A6rtsaftale.pdf