Page 1

KONFERENCEPROGRAM MANGFOLDIGHED SKABER VÆKST ONSDAG DEN 12. JUNI 2013

09.00 Ankomst: Morgenmad, kaffe og udlevering af materiale DEL I: OM VIGTIGHEDEN AF AT ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED 9.20

Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Velkomst og resumé af M+ forløbets ambition og udførelse

09.30 Thea Bruun de Neergaard, analytiker ved Projekt M+ Om italesættelse af mangfoldighed i de deltagende virksomheder 09.50 Lotte Holck, PhD ved Copenhagen Business School Erfaringer med M+ og det videre forløb hos front run- nerne, McDonald’s og Københavns Erhvervsservice DEL II: OM HVORDAN MANGFOLDIGHED HAR SKABT VÆRDI HOS DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER 10.10

Thomas Bitsch Jørgensen, økonomichef i Ingeniør- foreningen, IDA Om at bruge medarbejdernes styrker og energi som faktor i teamsammensætning og opgavefordeling

10.25 Pause 10.40 Birgitte Møller-Hansen, teamleder i PlejeGribskov Om mangfoldig rekruttering og teamsammensætning 10.55 Mai Buch, adm. direktør i Competencehouse Udvikling af GODIALOG til at understøtte mangfoldighed i MUS 11.10 Heidi Gylden, projektkonsulent i Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg Når mangfoldighed skaber trivsel DEL III: WORKSHOP OM AKTUELLE UDFORDRINGER I ARBEJDET MED MANGFOLDIGHED 11.30 Gruppediskussioner: Identificering af aktuelle udfordringer i arbejdet med mangfoldighed og overvejelser over løsningsmuligheder 12.00 Præsentationer: Referat af gruppediskussioner og fremlæggelse af kon- krete løsningsforslag 12.20 Tak for i dag! 12.30 Frokost WWW.FORENINGEN-NYDANSKER.DK

mangfoldighed og vækst

konferenceprogram_12juni_0  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/konferenceprogram_12juni_0.pdf