Page 1

INSPIRATION TIL MENTORSAMTALER

På næste side er en oversigt, som er et redskab til dig, der søger inspiration til, hvad du kan tale med din mentee om. Brug den til at forberede dig inden samtalerne med din mentee. Oversigten kan hjælpe dig og din mentee til at indkredse emner, som I vil sætte fokus på. Bemærk, at der er afsat tomme felter, hvor I kan indsætte nye fokus- og kompetenceområder. Yderst til venstre i oversigten har du mulighed for løbende at vurdere den progression, som sker for mentee i mentorforløbet. Det giver dig mulighed for at fejre såvel små som store succeser, hvad end succeserne handler om at være blevet bedre til at skrive jobsøgninger eller om at have opnået et job eller en uddannelse. Fokusér på de områder, hvor du har særlige kompetencer i forhold til at hjælpe den unge. Det kan fx være i forhold til arbejdsmarkedsidentitet, jobsøgning, kompetenceafklaring og fritidsinteresser. Som udgangspunkt er din hovedopgave som erhvervsmentor at tale med mentee om det faglige og erhvervsrettede.


Status på skala fra 1 til 10 på tidspunkt 1-5

Fokusområde

Kompetence

Kompetence

Kompetence

Kompetence

Kompetence

Kompetence

Arbejdsmarkedsidentitet

Ønsker job og/eller uddannelse

Tror at det er muligt at opnå job og/eller uddannelse

Kan se sig selv i forhold til specifikke brancher, stillinger og/eller uddannelser

Ser mulighed for at opfylde økonomiske, personlige, familiære behov via job/udd

Kan selvstændigt formulere sig omkring sin arbejdsmarkedsidentitet

Jobsøgning

Kender relevante virksomheder og ved hvor stillingsannoncer opslås

Bruger sit personlige netværk til jobsøgning: fx mentorer, venner og familie

Følger systematisk op på kontakter i netværket

Skriver gode følgebreve og CV'er, og følger op på alle ansøgninger

Præsenterer sig godt ved jobsamtaler

Kompetenceafklaring

Er afklaret om sine kompetencer

Ved hvor der er behov for opkvalificering

Har lagt en plan for afklaring og opkvalificering

Kan dokumentere sine kompetencer

Behersker skriftlig og mundtlig kommunikation

På arbejdspladsen

Har et stabilt og højt fremmøde

Har afstemt forventninger med arbejdspladsen

Er sat godt ind i opgaverne på arbejdspladsen

Indgår i det sociale fællesskab på arbejdspladsen

Kender de uskrevne regler på arbejdspladsen

Behersker fagsproget på arbejdspladsen

Skole eller uddannelse

Har et stabilt og højt fremmøde

Er motiveret og ser klare fremtidsperspektiver med skolen og/eller udd.

Arbejder strukturet med at dygtiggøre sig fagligt i skolen og/eller udd.

Har gode sociale relationer til andre elever og lærere

Får lavet hjemmearbejdet og kender til muligheder for lektiehjælp

Kan forene skolen med hjemmet, arbejdet og/eller andre aktiviteter

Fritidsinteresser

Har "sunde" fritidsinteresser

Er aktiv i en idrætsklub

Er aktiv i en kulturel eller social forening

Kender til lokale fritidstilbud

Opsøger lokale fritidstilbud mhp. evt. medlemskab

Kender til muligheder for støtte til betaling af kontingent

Sociale relationer

Opbygger og bevarer positive relationer til familien

Opbygger og bevarer gode venskaber

Opbygger og bevarer positive relationer til øvrige omgivelser

Har selvværd og selvtillid

Sundhed

Er i god fysisk form

Har sunde kostvaner

Håndterer egne følelser på en konstruktiv måde

Har selvværd og selvtillid

Undgår misbrug af stoffer, alkohol og medicin

Holder sig væk fra miljøer, hvor stofmisbrug er en del af kulturen

Kriminalitet

Begår ikke kriminalitet

Tager afstand fra (semi) kriminelle aktiviteter

Holder sig væk fra kriminelle kredse

Deltager gerne i kriminalpræventive aktiviteter

Har styr på økonomien og skylder ikke penge til venner og bekendte

Økonomi

Kan få pengene til at slå til i hverdagen

Har ikke gæld til banker, venner, bekendte …

Har egen opsparing

Kender til vigtigheden af a-kasse, pensionsopsparing og andre forsikringer

Kompetence

Kan håndtere afslag på jobansøgning

Kan forene arbejdet med privatlivet

Inspiration_til_mentorsamtalerne  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Inspiration_til_mentorsamtalerne.pdf

Advertisement