Page 1

HØJTIDSKALENDER 2014 Vil jeres arbejdsplads være med til at sætte mangfoldighed på dagsordenen? Så meld jer som sponsor på årets Højtidskalender. Gennem de sidste otte år har adskillige danske virksomheder landet over vist deres støtte til et mere mangfoldigt erhvervsliv ved at sponsorere Højtidskalenderen. Vi håber, at I vil være med til at gentage succesen. Hvad er højtidskalenderen? Højtidskalenderen viser de fem største religioners helligdage. Hver måned finder man en kort gennemgang af højtiderne, deres betydning og hvordan kristne, jøder, buddhister, muslimer og hinduister markerer dem. Et sponsorat sender et klart signal til omverdenen om, at jeres virksomhed tilslutter sig mangfoldighedstanken og bidrager til at udbrede forståelse og dialog om kulturelle forskelligheder på de danske arbejdspladser. Vi forventer at trykke omkring 5.000 kalendere, som kommer til at hænge på offentlige arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder rundt omkring i landet. Højtidskalenderapplikationen – flere brugere, flere sprog I 2012 udgav Foreningen Nydansker for første gang højtidskalenderen i applikationsform til smartphones. I lyset af app’ens succes – omkring 25.000 downloads og en fremhævelse som ’Ugens app’ i Børsen – fortsætter denne service. Applikationen vil fortsat være gratis at downloade og vil i år indeholde en række forbedringer, der gerne skulle resultere i endnu flere downloads fremover. Højtidskalenderen som applikation har en række fordele for sponsorerne: - Bredere tilgængelighed - Mulighed for at fremvise sponsorernes logoer med en tilhørende tekst omkring virksomhedens arbejde med mangfoldighed - Tilgængelig på både dansk og engelsk Nye distributionsaftaler sikrer maksimal anvendelse Da vi oplever, at mange virksomheder ikke får brugt alle kalendere aktivt, har vi i 2013 indgået aftaler med De Danske Sprogcentre, Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors, som aftager de overskydende kalendere de sponsorer, der ikke kan bruge alle sponsoreksemplarerne. De tre organisationer står for at distribuere kalendere ud til sprogskoler, asylcentre, frivilligcentre, lektiecafeer og lignende, hvor Højtidskalenderen er til stor gavn for ansatte, frivillige og borgere. Hermed opnås en bredere eksponering af kalenderens budskab om mangfoldighedsledelse.


Pris og indhold Hovedsponsorer: 38.000 ex. moms Fysisk Højtidskalender 500 stk. Fremhævet virksomhedsnavn og logo på forside og alle undersider 2 citater på 3 linjer om jeres virksomhed Elektronisk Højtidskalender Virksomhedsnavn fremhævet i cirka en tredjedel af push-beskederne til kalenderbrugerne Virksomhedsnavnet fremhævet på cirka en tredjedel af dagens højtider En skriftlig beskrivelse af jeres virksomhed Synliggørelse af logo og hjemmeside i ’Sponsorafsnit’ Generel markedsføring Fremhævelse af virksomhedsnavn i alt markedsføringsmateriale; pressemeddelelse, på hjemmeside og Facebook Standardsponsorer: 20.000 ex. Moms Fysisk Højtidskalender 200 stk. Virksomhedsnavn og logo på forsiden Virksomhedsnavn på alle undersider Elektronisk Højtidskalender En skriftlig beskrivelse af jeres virksomhed Synliggørelse af logo og hjemmeside i ’Sponsorafsnit’ Generel markedsføring Fremhævelse af virksomhedsnavn i alt markedsføringsmateriale; pressemeddelelse, på hjemmeside og Facebook Vi håber, dette tilbud vækker jeres interesse og beder jer give os en tilbagemelding senest 10. september 2013 til Trine Lundgaard Nielsen tln@foreningen-nydansker.dk og telefon: 33 93 43 83.

Med venlig hilsen

Torben Møller-Hansen Direktør i Foreningen Nydansker

Informationsmateriale_H%C3%B8jtidskalender2014  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/downloads/Informationsmateriale_H%C3%B8jtidskalender2014.pdf