Page 1

Har du flair for samspillet mellem it og jura?

Tip en ven Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 17-08-2011 IT- og Telestyrelsens Center for Digitalisering søger dygtig medarbejder med erfaring inden for it-jura og digitalisering. Om stillingen Center for Digitalisering (CDI) i IT- og Telestyrelsen arbejder med strategier for og udmøntningen af itpolitikken i Danmark. CDI arbejder med analyser og koordineringsopgaver inden for fx åbne standarder, open source, cloud computing samt med politiske oplæg om digitalisering i Danmark. Samtidig har CDI en række konkrete itprojekter som NemHandel, den tekniske udvikling af borger.dk og platformen Digitaliser.dk. CDI fokuserer i år bl.a. på cloud computing og det at sætte offentlige data i spil. Du skal indgå i projekter som fx cloud computing og open source, hvor du skal afklare komplekse juridiske problemstillinger, hvori teknologien udfordrer juraen. Det kunne også handle om ophavsret eller licensformer for åbne data. Samtidig skal du være med til at udarbejde kontrakter og indgå som ressource i relevante projekter. Endelig skal du være med til at betjene direktionen og ministeren samt sikre, at vores projekter bliver formidlet enkelt og interessant til omverdenen. Du skal have en veludviklet politisk forståelse og handle hurtigt og skarpt, når det gælder. Om dig Du har en relevant akademisk uddannelse, fx cand.jur. eller cand.merc.jur. eller anden samfundsmæssig uddannelse, og har flair for samspillet mellem it og jura. Du har sikkert relevant erhvervserfaring og gerne erfaring med digitalisering. Du har mod på at tage ansvar i et udfordrende job i et politisk og projektorienteret center, hvor hverdagen er omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt. Du: • fremstiller komplicerede sager i tilgængelig form • interesserer dig for, hvordan it og digitalisering kan skabe nye muligheder • har flair for it og politisk tæft, og interesserer dig for samspillet mellem teknik, politik og kommunikation • har evnen og lysten til at sætte dig ind i nye områder og til at arbejde i et politisk miljø • er selvkørende, opsøgende, samarbejdende og netværkende • har lyst til at arbejde i et travlt, alsidigt og uformelt, men også seriøst, miljø Din nye hverdag IT- og Telestyrelsen er en del af Videnskabsministeriet. Udgangspunktet for IT- og Telestyrelsens arbejde er regeringens fokus på, at informations- og kommunikationsteknologi og fortsat digital udvikling spiller en afgørende rolle for innovation, vækst og velfærd i samfundet. Styrelsens arbejde med digitaliseringen af Danmark følger fem strategiske pejlemærker: • Danmark skal have en elektronisk infrastruktur i verdensklasse • Danskerne skal have de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur • Danskerne skal føle sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen • Danskerne bruger infrastrukturen i praksis, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte • Grøn it skal aktivt bidrage til en reduktion af miljøbelastningen i Danmark IT- og Telestyrelsen, der har cirka 300 medarbejdere, er en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for bl.a. kompetence- og karriereudvikling samt fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, så arbejdsliv og privatliv kan balancere. Center for digitalisering består af 43 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi er organiseret i en matrix med forskellige projekter og kompetencer på tværs af centeret. Alle medarbejdere har en entydig personalerelation til en af centerets to chefer og indgår i flere tværgående projekter i CDI. Vi har en uformel omgangstone, fokus på smartere løsninger, der gør en forskel, og vi har et erklæret mål om, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Vejen til jobbet Du ansættes i Videnskabsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.


Vil du vide mere om jobbet, så kontakt kontorchef Cecile Christensen på telefonnummer 2538 2502 eller på e-mail cec@itst.dk. Søg stillingen elektronisk ”via www.vtu.dk/om-ministeriet/job” senest onsdag den 17. august 2011. Vi forventer at holde samtaler i uge 34. IT- og Telestyrelsens ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen. IT- og Telestyrelsen er medlem af foreningen Nydansker.

/Har%20du%20flair%20for%20samspillet%20me  
/Har%20du%20flair%20for%20samspillet%20me  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Har%20du%20flair%20for%20samspillet%20mellem%20it%20og%20jura.pdf