Page 1

Foreningen Nydansker MEDLEMSSERVICE

UDVIKLINGSARBEJDE

HOLDNINGSPÅVIRKNING

Opsamling og deling af best practice

Udvikling af nye metoder, værktøjer og samarbejder

Kvalificering af den offentlige debat på integrations- og mangfoldighedsområdet

Vi fungerer som: • Inspirator • Vidensbase • Rådgivere

Vi fungerer som: • Metodeudvikler • Samarbejdspartner

Vi fungerer som: • Interesseorganisation • Dagsordenssætter

Eksempler: • Nyhedsbrev • Netværksarrangementer • Hotline • Hjemmeside

Eksempler: • Værktøj til kulturmøder på arbejdspladsen • Mentorfamilier til fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft • Informationsguide til udenlandske arbejdstagere

Eksempler: • Kommentarer og indlæg i pressen • Oplæg og konferencer • Udgivelser

”Foreningen Nydansker arbejder for at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv.”

Foreningen Nydansker - Sankt peders stræde 28c, 4.sal, 1453 københavn k - Tlf 3393 4383 - info@foreningen-nydansker.dk - www.foreningen-nydansker.dk

/Foreningen%20Nydanskers%20profi  

http://www.kredo.dk/udvikling/fnd_test/sites/default/files/downloads/Foreningen%20Nydanskers%20profil.pdf

Advertisement