Page 1

Studentermedhjælp til FOAs Social- og Sundhedsafdeling Vi har besluttet at øge vores fokus på budgetarbejdet i kommunerne på en sådan måde, at det vil gøre os i stand til at præge processen specielt inden for socialog sundhedsområdet. Så har du stærke kompetencer indenfor statistik, dataindsamling og analyse, er det dig vi søger. Om jobbet: Stillingen som studentermedhjælper er midlertidig fra den 1. marts til 31. december 2013 med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 20 timer. Social- og Sundhedsafdelingen er FOA’s største lokale fagforening med ca. 60 ansatte. Vi betragter vores hus, som medlemmernes hus, der hver dag rummer mange af vores medlemmer, der deltager i undervisning, møder mv. Dine arbejdsopgaver vil være at:  følge budgetarbejdet i 18 storkøbenhavnske kommuner, specielt inden for social- og sundhedsområdet  have fokus på besparelser, strukturændringer, udlicitering og privatisering  understøtte fagforeningens politiske system og vores fælles tillidsrepræsentanter i deres arbejde med budgetterne 

indgå i arbejdet med planlægning og afholdelse af diverse aktivismeindslag

Hvem er du? Du skal som studentermedhjælp have evner og lyst til at arbejde med statistik, dataindsamling, analyse og kommunikation. Det er også vigtigt at du kan indgå i arbejdet med at generere idéer til aktiviteter, der visualiserer fagforeningens fokusområder i de kommunale budgetter. Derudover forventer vi at du har:  indsigt i kommunale budgetter.  erfaring fra et relevant studie på universitetsniveau. Info & ansøgning: Du kan læse mere om FOA Social- og Sundhedsafdelingen på www.foa.dk/sosu. Har du spørgsmål til jobindholdet er du velkommen til at kontakte næstformand Mari-Ann Petersen på telefon: 46 97 21 90. Tiltrædelse er pr. 1. marts 2013 og ansøgning vedlagt CV mærket ”studentermedhjælp” sendes til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg att. Sekretær Lana Besborg eller til mailadressen: labe050@foa.dk senest den 20. februar 2013 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholder vi den 26. februar 2013.

foa_studentermedhjaelp  
foa_studentermedhjaelp  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/foa_studentermedhjaelp.pdf

Advertisement