Page 1

Socialfaglig ekspertise/konsulent til FOA Vil du bruge din socialfaglige ekspertise til at styrke FOAs indsats overfor medlemmer som er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet? FOA søger en konsulent, hvis primære opgave bliver at skabe og facilitere netværk blandt FOAs frontlinje af sagsbehandlere i lokalafdelingerne. Formålet med netværkene er, at styrke FOAs vejledning i de sager hvor medlemmerne har risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet på grund af sygefravær, nedslidning, stress, depression mm. FOAs lokalafdelinger får et betydeligt antal henvendelser fra medlemmer, der er ramt af sygdom. Vejledningen af medlemmerne foretages af lokalenhederne. Forbundet vejleder lokalenhederne. Dit job vil blandt andet bestå i, at skabe erfaringsudveksling mellem FOAs sagsbehandlere, at etablere og afholde kurser, samt at fortolke og formidle nyheder og lovstof på området. En del af jobbet bliver også, at dokumentere de problemstillinger der findes omkring de sociale medlemssager. Det vil sige antal sager, typer af sager osv. Dokumentationen skal blandt andet hjælpe FOA med at påvirke lokal- og landspolitisk på området. Stillingen er nyoprettet, og du vil få stor mulighed for, at være med til at designe hvordan samarbejdet med lokalenhederne herunder netværkene skal iværksættes. Læs FOAs serviceløfter til medlemmerne: FOAs serviceløfter Læs FOAs pjece ”Hold fast i jobbet”: Hold fast i jobbet

Hvem er du? Du har erfaring og succes med facilitering af netværk og erfaringsudveksling Du har erfaring med lovfortolkning og formidling af lovstof og kan udlede principielle problemstillinger Du har viden om det socialfaglige område, særligt sygefravær og fastholdelse på arbejdspladsen Du er praktiker og har lyst til at rådgive andre praktikere med henblik på at de skal blive endnu bedre til at støtte FOAs medlemmer Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant uddannelsesbaggrund kombineret med relevant praktisk erfaring på området

22-12-2011/g:\0251jour\16-personaleadministration\rekruttering\stillingsopslag\ledere og konsulenter\konsulent til foa faglig januar 2012.docx/nika


Hvordan er FOA som arbejdsplads? Du bliver en del af et team på to personer, og du vil få god mulighed for kollegial støtte og faglig sparring. Løn og ansættelsesvilkår iht. intern overenskomst, med er grundløn på 34.033,92 kr. Mulighed for tillæg efter kvalifikationer. Der er tilknyttet en 14 % arbejdsgiverbetalt pension til stillingen. Du optjener 7 ugers ferie om året. Du bliver ansat i FOAs forbundshus centralt i København, men må påregne en del rejseaktivitet af kortere varighed. Vil du vide mere, så kontakt konsulent Anne Dahl Petersen på telefon: 46 97 22 73 / mail: andp@foa.dk eller chef Morten Søgaard på telefon: 46 97 24 13 / mail: mobs@foa.dk.

Er du vores nye konsulent? Send en skriftlig ansøgning og CV, mærket ”Socialfaglig konsulent” på e-mail til adressen job@foa.dk. Vi skal have din ansøgning senest 20. januar 2012 kl. 12.00. Andre relevante dokumenter bedes medbragt til en eventuel samtale.

22-12-2011/g:\0251jour\16-personaleadministration\rekruttering\stillingsopslag\ledere og konsulenter\konsulent til foa faglig januar 2012.docx/nika

/foa_konsulent_jan12  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/foa_konsulent_jan12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you