Page 1

FOA søger 3 elevkonsulenter til organisering af elever og elevarbejdet Kan du overbevise eleverne om, at de skal melde sig ind i FOA? FOA Kampagne og Analyse søger 3 elevkonsulenter til et sjovt og afvekslende job, hvor du møder både FOAs nuværende og kommende medlemmer hvor de er, nemlig på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen. Dit arbejde vil blandt andet bestå i at: Videregive viden om fagbevægelsen og organisere skolebesøg Rådgive og støtte generelt ved elevarbejdet samt skabe motivation og engagement Være bindeled mellem elever og fagforening/a-kasse Planlægge arrangementer på skoler og i de lokale FOA-afdelinger, f.eks. cafemøder Alle aktiviteter vil foregå i samarbejde med de lokale FOA-afdelinger. De tre elevkonsulenter skal dække hver deres geografiske område, og det vil derfor være en fordel, hvis du har bopæl i et af de pågældende områder. Områderne er: 1) Midt- og Nordjylland, 2) Fyn og Sønderjylland, 3) Sydsjælland, Lolland og Falster. Dog skal alle 3 elevkonsulenter indgå i et samlet team, og kunne overlappe på alle geografiske områder.

Dine kompetencer Du skal være en igangsætter, samt have mod på og styrke til at opbygge et nyt område. Du skal have holdninger og selv synes, at det er en rigtig god idé at være medlem af en fagforening. Sociale medier skal være en del af din hverdag og være et arbejdsværktøj, som du er fortrolig med. Herudover forventer vi, at du har: Pondus, kampgejst og stærke sociale kompetencer - du er ikke en solist, men kan få samarbejde til at fungere og igangsætte initiativer i de lokale FOA-afdelinger og på skolerne Skarp formidlingskompetence - du kan appellere til elever, der normalt ikke har fokus på fagforening og a-kasse Kendskab til og interesse for pædagogisk assistentuddannelsen og social- og sundhedsuddannelsen. Du har eventuelt selv taget en af uddannelserne Erfaring med græsrodsarbejde, elevrådsarbejde, politisk arbejde eller lignende Bil og kørekort er en fordel.

22-12-2011/g:\0251jour\16-personaleadministration\rekruttering\stillingsopslag\ledere og konsulenter\3 konsulenter til skolearbejdet januar 2012.docx/nika


Hvad tilbyder vi? Vi tilbyder en stilling frem til udgangen af 2013. Du bliver en del af et team på 7 personer, og du vil få god mulighed for kollegial støtte og faglig sparring. Løn og ansættelsesvilkår iht. intern overenskomstmed en grundløn på 31.283,75 kr. Der er tilknyttet en 14 % arbejdsgiverbetalt pension til stillingen. Du optjener 7 ugers ferie om året. Omdrejningspunktet for dit arbejde vil være lokalt på skolerne og i FOAs lokale afdelinger i det område du ansættes i. Du bliver ansat i FOAs forbundshus centralt i København, hvor der også vil være en kontorarbejdsplads til dig. Du må påregne en del rejseaktivitet samt møder eftermiddag og aften. Vil du vide mere, så kontakt projektleder Heidi Leen på telefon: 46 97 24 29 / mail: hean005@foa.dk eller chef Anne Mette Lauridsen på telefon: 46 97 26 52/ mail: amel@foa.dk. Begge træffes efter 2. januar 2012.

Er du interesseret i stillingen? Send en skriftlig ansøgning og CV, mærket ”Elevkonsulent” på e-mail til adressen job@foa.dk. Andre relevante dokumenter bedes medbragt til en eventuel samtale. Skriv i din ansøgning, hvilket geografisk område der passer dig bedst. Vi skal have din ansøgning senest d 16. januar 2012 kl. 12.00.

22-12-2011/g:\0251jour\16-personaleadministration\rekruttering\stillingsopslag\ledere og konsulenter\3 konsulenter til skolearbejdet januar 2012.docx/nika

/foa_3%20konsulenter_jan12  
/foa_3%20konsulenter_jan12  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/foa_3%20konsulenter_jan12.pdf

Advertisement