Page 1

Teamleder Vil du stå i spidsen for et team af specialister?

Du får det daglige ansvar for team Trafik & Dokumentation, der er et nyoprettet team i sektionen Sikring i Banedanmarks område Teknisk Drift. Din primære opgave bliver daglig ledelse af dette team, som består af 8-10 specialister beskæftiget med Teknik & Trafik, Signalkommission og Dokumentation. Du skal også have pondus til at kunne træffe de rigtige beslutninger ved indgreb i forhold til kortere eller længere hastighedsnedsættelser. Du sikrer at samspillet mellem trafik og teknik altid er i kontrol Du sikrer at opgaver, indenfor signalsynlighed og togkontrol bliver løst, og at de trafikale regler til stadighed bliver overholdt og dokumenteret, både i daglig drift såvel som i fornyelsesprojekter. Du skal sikre, at dit team kommer i mål med alle opgaver, og sørge for at fremdriften løbende dokumenteres Du vil stå i spidsen af en gruppe dygtige og dedikerede medarbejdere, hvor de faglige kompetencer spænder vidt, så du skal kunne håndtere mange forskellige ekspertiser. Derfor vil det være væsentligt, at du både kan bevare overblik og prioritering over hele teamets sagsportefølje og kan sætte dig ind i enkeltstående problemstillinger, der kræver ledelsesbeslutninger. Det er derudover vigtigt, at du kan skære igennem, når det er nødvendigt. Vi har medarbejdere over hele landet og lægger vægt på, at ledergruppen også er geografisk spredt. Derfor får du base i Banehytten i Fredericia. Ud over dine egne medarbejdere, vil du jævnligt møde dine teamkolleger i øst og kan i det daglige desuden sparre med Sikrings projektejer, som også har Banehytten i Fredericia som base. Du er en erfaren leder med stor drivkraft og særdeles gode samarbejdsevner Som leder skal du kunne give support til medarbejderne, afholde teammøder, gennemføre medarbejdersamtaler og varetage det overordnede ansvar for, at vi når vores mål. Hertil kommer administrative opgaver som at styre, godkende og overvåge opgaver i SAP og rapportere status og fremdrift på aftalte leverancer. Udover erfaring som leder, har du måske en uddannelse inden for banen som stationsbestyrer, lokofører eller en sikringsteknisk uddannelse og du har arbejdet med jernbanetekniske og trafikale udfordringer og problemstillinger. Du skal have erfaring med sagsstyring og bør have et vist kendskab til SAP eller tilsvarende systemer, så du kan følge med i den praktiske og økonomiske fremdrift på de løbende sager. Performancekultur i en sund virksomhed Banedanmark er en virksomhed, der i kraft af store investeringer i jernbaneinfrastrukturen i fremtiden kommer til at opleve en spændende udvikling. Det betyder, at du som leder får mulighed for at udvikle dig og spille en aktiv rolle i, at Danmark hænger sammen i fremtiden. Du vil synligt kunne gøre en forskel, og der er store forventninger til, at du vil skabe resultater og være en drivende kraft. Vi er derudover en foregangsvirksomhed med hensyn til sundhedsfremme, work-life-balance og motivation. I den forbindelse er vi er netop, som den største virksomhed i Danmark blevet sundhedscertificeret. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat,


Danmark Ansøgning og kontakt Vil du vide mere, så kontakt Sektionschef, Vilhelm Mortensen på telefon 8234 9153. Send os din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 18. juni. 2013. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.

Banedanmark_Teamleder  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Banedanmark_Teamleder.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you