Page 1

Sektionschef - Kapacitetsplanlægning Er du en stærk og kompetent personaleleder, med et solidt fagligt fundament til at skabe fremtidens køreplaner for jernbanen? I Banedanmark er vi i fuld gang med at skabe fremtidens jernbane med større kapacitet og endnu højere rettidighed. Det kræver gode køreplaner, som du som sektionschef for Kapacitetsplanlægning er ansvarlig for at udvikle og udarbejde. Du bliver leder for 13 højt kvalificerede, engagerede og erfarne medarbejdere, og din nærmeste reference er til Trafikplanlægningschefen. Fagligt fokus baseret på gode relationer Dit hovedansvar er at lede arbejdet med at udarbejde de årlige køreplaner for gods- og passagertrafikken på jernbanen. Her skal du sikre overholdelse af de juridiske rammer omkring kapacitetstildeling på jernbanen, og samtidig varetage en tillidsfuld dialog med de jernbaneoperatører, som søger om kapacitet for at køre tog. Du er også ansvarlig for sektionens arbejde med de daglige korrigeringer til køreplanerne, som er nødvendige for f.eks. at gøre plads til vedligeholdelse af banen. Dette kræver effektiv ressourceplanlægning og evnen til at skabe optimale arbejdsprocesser med vores samarbejdspartnere. Endelig involveres du i Trafikplanlægnings internationale samarbejde, nemlig indenfor køreplanlægning og tildeling af kapacitet til international jernbanegodstrafik. I de kommende år vil den trafikale planlægning for jernbanen undergå store forandringer, bl.a. som følge af indførelsen af et helt nyt signalsystem og kravene om international koordinering. Du skal derfor evne at drive forandringsledelse, både personaleledelsesmæssigt og fagligt i forhold til udvikling og implementering af fremtidens systemer og processer for køreplanlægning i Danmark og internationalt. De faglige opgaver kræver, at du kan opbygge et tæt og tillidsbaseret samarbejde med et stort antal interessenter. Kundefokus, organisatorisk tæft og evnen til at forhandle og finde kompromiser blandt parter med modsatrettede interesser er helt afgørende. Som sektionschef motiverer og organiserer du sektionens medarbejdere, følger op på mål, processer, værktøjer og grænseflader, og står for medarbejderudvikling, rekruttering samt kompetenceudvikling. Samtidig bidrager du som en del af ledelsesteamet i Trafikplanlægning til dette områdes strategiske, faglige og organisatoriske udvikling. Erfaren personaleleder med gode evner indenfor planlægning Du er en erfaren personaleleder, og det vil være en fordel, hvis du har indsigt og erfaring i de trafikale og sikkerhedsmæssige regler, som vedrører den trafikale planlægning på jernbanen. Alternativt skal du have evnen og interessen til hurtigt og troværdigt at sætte dig ind i disse forhold. Det er også et plus, hvis du har indsigt i jernbaneinfrastrukturen, eller hvis du har en uddannelsesmæssig baggrund eller relevant erfaring indenfor planlægningsprocesser, køre- eller ruteplanlægning, kapacitetsoptimering og/eller trafikale forhold. Sektionen anvender en række it-værktøjer til køreplanlægning, så det er en fordel hvis du har tidligere erfaring med at udvikle, implementere og vedligeholde it-systemer. Du behersker engelsk på forhandlingsniveau i både skrift og tale. Du skal som leder være nærværende og motiverende overfor medarbejderne, både fagligt og personalemæssigt, og evne at finde den rette balance mellem på den ene side at uddelegere og tillidsfuldt give dine medarbejdere mandat og sparring til selvstændigt arbejde, og på den anden side følge op og coache. Som person har du særdeles gode samarbejdsevner, og du er struktureret og god til at planlægge samt skabe overblik, selv når ikke alle planlægningsparametre er til stede. Du træffer beslutninger på et rationelt og objektivt grundlag, selv når det går stærkt. Du løser udfordringer så snart de opstår, har gennemslagskraft, og er i stand til at formulere dig klart men diplomatisk i skrift og tale. Personligt trives du med et højt aktivitetsniveau, tidspres og mange omskiftelige opgaver på én gang. Du har en positiv tilgang til livet og arbejdet og en helt fundamental ”can do” attitude. Performancekultur i en sund virksomhed I Banedanmark har vi ansvaret for, at der kan køre tog i Danmark. Vi er en statsvirksomhed under Transportministeriet. Vores over 2.000 engagerede medarbejdere arbejder hver dag for, at passagererne får en attraktiv og pålidelig togrejse, samtidig med at vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til


fremtiden behov. Vi stiller høje og ambitiøse krav til os selv, og det samme gør vi til vores ledere. Vi mener, at ledelse skabes mellem mennesker og lægger vægt på anerkendende kommunikation. Derudover skal du som leder kunne levere målbare resultater og bidrage til den løbende forbedring af vores forretning. Dette realiserer du gennem god ledelse, motivation og engagement og ved at involvere vores dygtige medarbejdere i at skabe resultaterne, så vi når målene i vores strategi Fremtidens Jernbane. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Stillingen er klassificeret i lønramme 36 og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Ansøgning og kontakt Vil du vide mere, så kontakt Trafikplanlægningschef Martin Overgaard Jensen på telefon 4186 5570. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest d. 14. april 2013. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.

Banedanmark_Sektionschef%20-%20Kapacitetsplanl%C3%A6gning  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Banedanmark_Sektionschef%20-%20Kapacitetsplanl%C3%A6gning.pdf

Banedanmark_Sektionschef%20-%20Kapacitetsplanl%C3%A6gning  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Banedanmark_Sektionschef%20-%20Kapacitetsplanl%C3%A6gning.pdf