Page 1

Quality Manager Vil du have muligheden for at arbejde med kvalitetssikring i et kreativt og visionært miljø, hvor vi arbejder for fremtidens jernbane? Banedanmark skal i de kommende år udskifte alle jernbanens gamle signalanlæg med helt ny signalteknologi, og som den første jernbane i hele verden udskiftes hele signalsystemet på det danske jernbanenet i ét samlet forløb. Signalprogrammet har et samlet budget på 18 mia. kr. med projekter, der er krævende både teknisk og projektstyringsmæssigt. Signalsystemet er jernbanens nervesystem og berører derfor stort set alle andre jernbanetekniske fagområder. Som vores nye Quality Manager bliver du en del af Signalprogrammets Programme Management Office (PMO), hvor vi sætter standarder, processer, skabeloner mv, for projekternes styring og governance. PMO har ansvaret for at sikre, at projekterne og projekternes leverandører arbejder i henhold til de faste retningslinjer, herunder også at eventuelle afvigelser bliver behandlet og afhjælpende handlinger derefter bliver implementeret effektivt. Du styrer kvalitetssikringen i projekterne Som quality manager bliver det dit ansvar at sikre at kvalitetsstyringen i signalprogrammets projekter fungerer som planlagt og i henhold til bl.a. Signalprogrammets Kvalitetsstyringssystem. Dermed samarbejder du også tæt med projekternes leverandører for at sikre dig, at også deres produktion foregår i overensstemmelse med deres kvalitetsstyringssystemer. Dine primære arbejdsopgaver bliver udover support og rådgivning til projekternes kvalitetsstyringsaktiviteter - også at behandle og følge op på afvigelser. Du planlægger ligeledes nye eller ændrede retningslinjer i samarbejde med PMO og vores Quality Assurance Manager. Du planlægger, gennemfører og rapporterer på audits, og du rapporterer ”afvigelser” tilbage til projektledelsen, ligesom du også efterfølgende følger op på, at der bliver taget stilling til afvigelserne. Derudover er det også din opgave at følge op på projekternes ”Quality Registers”, for at sikre at de bruges optimalt og er opdaterede. Faglig indsigt og en evne til at begå sig ude i organisationen Vi forestiller os, at du f.eks. er uddannet ingeniør, og gerne certificeret auditor med min. 5 års erfaring eller har tilsvarende viden. Derudover ser vi gerne, at du er Prince2 certificeret, idet det er den projektledelsesmodel vi anvender i Banedanmark. Vi forestiller os herudover, at du har massiv erfaring fra en lignende stilling og lignende opgaver – gerne fra en større projektorganisation med væsentlige aktiviteter på leverandørniveau. Det er også vigtigt, at du taler og skriver engelsk på et højt niveau, da Signalprogrammet er et internationalt miljø. Som person er du god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt og trives med at arbejde i både små og store grupper. Du skal have flair for organisatorisk forskellighed og mangfoldighed, og have et godt overblik selv når problemstillingerne bliver komplekse. Det er også vigtigt at du kan være vedholdende i dine synspunkter og din løsning af dine arbejdsopgaver. Det er væsentligt, at du kan arbejde i spændingsfeltet mellem på den ene side at være supporterende og vejledende og på den anden side at følge op, overvåge og auditere. Endvidere ønsker vi en profil, som kan balancere imellem at kvalitetsstyringssystemet rent faktisk også skal være en hjælp til projekterne og ikke kun en nødvendighed. Specialist- og performancekultur i en sund virksomhed Banedanmark er en arbejdsplads præget af en høj grad af faglig respekt og med fokus på at levere målbare resultater og effektive processer. Vi har opnået en sundhedscertificering, som den største virksomhed i Danmark, og arbejder målrettet med sundhedsfremme. Vi tilbyder bl.a. alle medarbejdere fri adgang til en række motionstilbud samt kiropraktik, massage, zoneterapi og fysioterapi og har fokus på work/life balance. Vi er en virksomhed, der i kraft af store investeringer i jernbaneinfrastrukturen i fremtiden kommer til at opleve en spændende udvikling. Det betyder, at du som medarbejder får mulighed for at udvikle dig og spille en aktiv rolle i, at Danmark hænger trafikalt sammen i fremtiden. Læs mere om os på


www.banedanmark.dk – her kan du også læse mere om signalprogrammet. Løn Du ansættes i forhold til gældende overenskomst og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Ansøgning og kontakt Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Programme Manager Anette Zobbe på telefon 2685 2247. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 30. september 2012. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.

Banedanmark_Quality%20Manager_sept12  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Banedanmark_Quality%20Manager_sept12.pdf