Page 1

Produktionskoordinatorer Er du den gode planlægger, der bevarer overblikket og tager ansvar?

Hos Banedanmark søger vi nu en række produktionskoordinatorer til området Produktion. Produktion er et område i Banedanmark, der med sine ca. 750 ansatte varetager vedligeholdelse af Banedanmarks jernbaneinfrastruktur inden for fagene spor, kørestrøm, forst og sikring samt mindre sporfornyelses- og sikringsfornyelsesopgaver. Som produktionskoordinator får du god brug for dine planlægnings- og koordineringskompetencer, da du får ansvar for den daglige support- og planlægning til driften, og du vil skulle sikre, at den daglige opgaveplanlægning i teamet er sikret – fra start til slut. Du vil i det daglige referere til din teamleder. Vi søger flere produktionskoordinatorer, og stillingerne fordeler sig geografisk over hele landet. Helt konkret søger vi produktionskoordinatorer til følgende arbejdssteder: Århus, Ålborg, Herning, Odense, Fredericia, Middelfart, Rødekro, Roskilde, Ringsted og København. Næse for god planlægning Som produktionskoordinator sikrer du den lokale planlægning af teamets opgaver fra opstart til færdiggørelse. Du skal samarbejde med flere interessenter om at planlægge og koordinere teamets arbejdsopgaver, og du bestiller materiel og maskiner i koordinering med værksteder og indkøb. Sammen med produktionslederen er du med til at planlægge medarbejdernes arbejdstid, så arbejdstiden planlægges effektivt og efter gældende regler. Du skal ligeledes sikre opfølgning på udført produktion med særligt fokus på omkostninger og registreringer af timeforbrug. Du sikrer omplanlægning af opgaver i forhold til gældende arbejdsplaner, og i det daglige vil du komme til at benytte vores planlægningssystemer i SAP (Bemandingsplanlægning og Unity). Planlægningserfaring og struktureret Vi forventer, at du har erfaring fra lignende planlægningsfunktion. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at anvende SAP i forbindelse med planlægning, men det er ikke et krav. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til arbejdstidsregler samt arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler for arbejde på jernbanen, og vi forventer, at du har interesse for planlægning og en god forretningsforståelse. Vi forventer ligeledes, at du skal kunne tilegne dig den for stillingen relevante administrative SR-uddannelse. Du skal være struktureret og kunne holde mange bolde i gang på samme tid. Du har desuden et stort overblik og kan bevare en positiv og konstruktiv attitude også i pressede situationer. Du er en resultatorienteret og selvstændig person, der bidrager naturligt med initiativer og tiltag i dagligdagen, og du er derudover samarbejdsorienteret og lytter til dine kolleger. Du er serviceorienteret og fleksibel i forhold til løsning af de mange forskellige opgaver, der opstår i en produktion af denne størrelse. Specialist- og performancekultur i en sund virksomhed Banedanmark er en arbejdsplads præget af en høj grad af faglig respekt og med fokus på at levere målbare resultater og effektive processer. Vi har opnået en sundhedscertificering som den største virksomhed i Danmark og arbejder målrettet med sundhedsfremme. Vi tilbyder bl.a. alle medarbejde-re fri adgang til en række motionstilbud samt kiropraktik, massage, zoneterapi og fysioterapi og har fokus på work/life balance. Vi er en virksomhed, der i kraft af store investeringer i jernbaneinfrastrukturen i fremtiden kommer til at opleve en spændende udvikling. Det betyder, at du som medarbejder får mulighed for at udvikle dig og spille en aktiv rolle i, at Danmark hænger trafikalt sammen i fremtiden. Læs mere om os på www.banedanmark.dk.


Løn Du ansættes i forhold til gældende overenskomst og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Er du tjenestemand bevarer du din tjenestemandsansættelse og ansættes i LRM 32. Såfremt du ansættes under HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Stillingen er placeret i løngruppe 4, sats 4. Basislønnen udgør pt. kr. 374.426,00 årligt og kr. 31.202,17 månedligt. Hertil kommer pension. Der er mulighed for at forhandle tillæg. Kontakt: Du kan få yderligere oplysninger om stillingerne ved, at henvende dig til en af nedenstående kontaktpersoner, der søger produktionskoordinatorer: Produktion Vest, Nord & Midtjylland, mødested i Århus, Herning eller Ålborg, kontakt Sektionschef Brian Klastrup på telefon 2171 6925 For at søge stillingen som Produktionskoordinator Nord- og Midtjylland så klik her Produktion Vest, Sydjylland & Fyn, mødested Fredericia, Middelfart og Rødekro, kontakt Sektionschef Jørgen Hansen på telefon 2616 9776 For at søge stillingen som Produktionskoordinator Sydjylland & Fyn så klik her Produktion Vest, Forst, mødested Roskilde og Århus, kontakt Sektionschef Morten Lykke-Hansen på telefon 2631 6010 For at søge stillingen som Produktionskoordinator Prod vest Forst så klik her Produktion Øst, Sjælland, mødested Roskilde og Ringsted, kontakt Sektionschef John Grathwohl på telefon 2142 7432 For at søge stillingen som Produktionskoordinator Sjælland så klik her Produktion Øst, Hovedstad, mødested København SV, kontakt Sektionschef Per Christiansen på telefon 2014 4684 For at søge stillingen som Produktionskoordinator Hovedstad så klik her Produktion Øst, Projekt T-opgaver, mødested Ringsted og København SV, kontakt Områdechef Klaus Bergman på telefon 2672 5128 For at søge stillingen som Produktionskoordinator Øst Projekt T-Opgaver så klik her Ansøgning: Send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest d. 4. november 2012. I ansøgningen skal du skrive hvilken ønsket geografisk placering, du er interesseret i. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. Hvis du ønsker at søge en af stillingerne, så skal du gøre det via denne annonce ved at klikke på linket, der står under kontaktpersonen for det område, du gerne vil søge hos. Følg derefter anvisningerne. Har du spørgsmål til hvordan du søger så kontakt rekrutteringskonsulent Katja Nordbirk på 8234 0000.

banedanmark_produktionskoordinatorer_okt12  
banedanmark_produktionskoordinatorer_okt12  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/banedanmark_produktionskoordinatorer_okt12.pdf

Advertisement