Page 1

Myndighedskoordinator Vil du være med til at gennemføre jernbaneprojekter inden for en række fagdiscipliner?

Du bliver en del af afdelingen Sikkerhed, Trafik & Myndigheder i Anlæg og Fornyelse. Anlæg og Fornyelse er bygherre for Banedanmarks jernbaneprojekter og beskæftiger over 150 specialister inden for projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse og styring. I Sikkerhed, Trafik & Myndigheder har vi ansvaret for jernbanesikkerheden i projekterne og koordinerer aktiviteter med relevante interessenter frem imod en godkendelse fra Trafikstyrelsen. Stillingen er i København, men da projekterne er i hele landet, vil du også tilbringe tid på vores kontor i Fredericia. Du håndterer myndighedsgodkendelser i flere sideløbende projekter Du får en spændende opgave i at varetage kontakten til relevante interessenter i forbindelse med den sikkerhedsmæssige godkendelse af projekter. Du vil forestå udarbejdelse af den nødvendige dokumentation for at sikre, at en godkendelse foreligger rettidigt i forhold til projekternes forskellige faser. Samtidig får du mulighed for at arbejde i en projektorganisation på tværs af fagområder og opbygge et stærkt netværk blandt kollegaer, som er specialister på hver deres felt. Du indgår som rådgiver og supporterer projekter på tværs af Anlæg & Fornyelse. Du er kontakten mellem projektet og Trafikstyrelsen og er med i alle projektets faser. Du deltager i flere projekter sideløbende og vil derfor have en særdeles bred kontaktflade, både i Banedanmark og med Trafikstyrelsen, på regelmæssig basis. Herudover vil der være opgaver med at kvalitetssikre dokumentation og ansøgninger til Trafikstyrelsen. Du medvirker også til at implementere nye myndighedsregler i Anlæg & Fornyelse, hvor du er ansvarlig for at ”oversætte” reglerne til projektlederne og gøre dem relevante for Banedanmarks praksis. Erfaring eller akademisk baggrund med sans for den systematik Du har enten en akademisk baggrund eller erfaring inden for en lignende stilling. Du skal være i stand til at udarbejde et myndighedsprojekt, hvor der skal redegøres for alle myndighedsrelevante områder. Du har ansvaret for, at der er en ”rød tråd” i myndighedsgodkendelsen fra projektets start, med en foreløbig definition, til projektets udførsel og overdragelse til driften. Det er selvfølgelig en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med at arbejde i eller med sikkerhedsmyndigheder og kender til jernbaneinfrastrukturen. Du har desuden projekterfaring – som deltager eller projektleder samt erfaring med procesledelse. Det er vigtigt, at du kan formulere dig skriftligt, da du har ansvar for at kvalitetssikre tekster til myndigheder. Med det brede samarbejde, som stillingen indebærer, er det essentielt, at du er en god samarbejdspartner og facilitator. Stillingen fordrer ligeledes, at du kan tage en beslutning i et til tider hektisk klima. Du går forrest i at tænke i nye baner og kan udfordre myndighederne og dermed medvirke til at udvikle samarbejdet. Hvem er vi? I Banedanmark har vi ansvaret for, at der kan køre tog i Danmark. Vi er en statsvirksomhed under Transportministeriet. Vores over 2.000 engagerede medarbejdere arbejder hver dag for, at passagererne får en attraktiv og pålidelig togrejse samtidig med, at vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov. Som ansat i Banedanmark løser du opgaver, der berører mange menneskers hverdag, og som har stor betydning for samfundet. Vi har ambitiøse mål, faglige udfordringer og høje forventninger. Vi giver dig rum til aktivt at involvere dig i at skabe resultater. Det er nemlig en forudsætning for, at vi når de ambitiøse mål i vores strategi Fremtidens Jernbane. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Du ansættes i forhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.


Ansøgning og kontakt Vil du vide mere, så kontakt Stabschef Mads Dalgaard på telefon 2523 5274. Send din ansøgning og cv hurtigst muligt og senest den 31. januar 2013. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.

Banedanmark_Myndighedskoordinator  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Banedanmark_Myndighedskoordinator.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you