Page 1

Koordinerende planlægger - akutte vedligeholdelsesarbejder, Øst Har du planlægningsgen, og kan du sikre bedre effektivitet af Banedanmarks fremtidige vedligeholdelsesaktiviteter? Få en stilling med spændende udfordringer, hvor du spiller en central rolle i at udarbejde vedligeholdelsesplaner i Banedanmark, og hvor du er med til at sikre, at planerne bliver overholdt og arbejdet udført, så der kan køre tog til tiden. Med andre ord får du et job, hvor du ser den direkte effekt af dit arbejde. Du bliver en del af produktionsplanlægning i teamet Optimering & Koordinering. I afdelingen varetager vi planlægning af alle vedligeholdelsesaktiviteter inden for fagene spor, sikring, kørestrøm og stærkstrøm, hvoraf spor udgør størstedelen. Med et stort behov for bedre planlægning og opfølgning på vedligeholdelsesaktiviteter, bliver det din fornemste opgave at optimere effektiviteten af disse. Dit tjenestested vil være i vores afdeling i Vasbygade i København, og du vil i dagligdagen referere til teamlederen. Fokus på koordinering samt planlægning Som koordinerende planlægger, for akutte vedligeholdelsesarbejder, skal du være med til planlægning af arbejder i infrastrukturen, som ikke kan udføres indenfor de allerede aftalte sporspærringer. Du får bl.a. til opgave at gennemgå vedligeholdelsesopgaverne samt sikre, at alle opgaver, der ikke er placeret i aftalte sporspærringer, bliver planlagt i månedsplaner for akutressourcerne. Ved at gennemgå de opgaver, som skal planlægges udenfor allerede aftalte blokke/afspærringer, er det ligeledes din opgave at sikre entydighed i samarbejdet med Teknisk Drift i Banedanmark. Du har ansvaret for at beskrive ønsker til sporspærringer for akutopgaverne, i månedsplaner pr. region, indeholdende sporspærringer, materialer og kapacitet. Du udarbejder risikoplan for eventuelle udeståender på månedsplaner samt sikrer, at opgaver, der bestilles til udførelse, placeres optimalt, og at økonomien afspejler, hvordan opgaven skal håndteres samt, at økonomien er afklaret i henhold til gældende aftaler. Endvidere er du med til at sikre overdragelse af månedsplaner til de decentrale planlæggere for vedligeholdelsessektioner samt sikre at vores SAP-system altid er opdateret med gældende status på planlægningen. Du udarbejder ligeledes rapportering omkring status på arbejdet med at planlægge og udføre akutopgaver. Solide planlægningskompetencer samt erfaring med optimering af produktion Du kan komme med en af følgende baggrunde. Enten en længere videregående uddannelse som eksempelvis ingeniør, eller du kan have en baggrund, hvor du har opnået min. et par års erfaring indenfor planlægning og produktionsstyring. Du trives endvidere med at optimere produktionsopgaver i en opfattende produktionsportefølje. Ideelt set har du ligeledes kendskab til SAP, men det vigtigste er, at du er motiveret for at sikre en bedre effektivitet via planlægning af vedligeholdelsesaktiviteter. Som person lægger vi vægt på, at du er struktureret, og at du, i en travl hverdag, kan bevare overblikket samt holde styr på forskellige muligheder for vedligeholdelsesarbejdet. Samtidig har du gennemslagskraft, så du formår at få dine planer igennem på en måde, der skaber gensidig tilfredshed og forståelse – også blandt medarbejderne ude i sporet. Du har tillige gode samarbejdsevner, og endelig har du en praktisk tilgang til løsning af problemer. Performancekultur i en sund virksomhed Banedanmark er en arbejdsplads præget af en høj grad af faglig respekt og med fokus på at levere målbare resultater og effektive processer. Vi har opnået en sundhedscertificering, som den største virksomhed i Danmark, og arbejder målrettet med sundhedsfremme. Vi tilbyder bl.a. alle medarbejdere fri adgang til en række motionstilbud samt kiropraktik, massage, zoneterapi og fysioterapi og har fokus på work/life balance. Vi er en virksomhed, der i kraft af store investeringer i jernbaneinfrastrukturen i fremtiden kommer til at


opleve en spændende udvikling. Det betyder, at du som medarbejder får mulighed for at udvikle dig og spille en aktiv rolle i, at Danmark hænger trafikalt sammen i fremtiden. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Du ansættes i forhold til gældende overenskomst og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Såfremt du ansættes under HK, er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Stillingen er placeret i løngruppe 3, sats 3. Basislønnen udgør pt. kr. 347.871,00 årligt og kr. 28.989,25 månedligt. Hertil kommer pension. Der er mulighed for at forhandle tillæg. Er du tjenestemand, kan det evt. aftales, at du bevarer din tjenestemandsansættelse og ansættes i LRM 31. Der er tale om et akutjob. Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledig, opfordres særligt til at søge stillingen. Du skal kunne dokumentere, at du er berettiget til et akutjob. Dokumentationen fra din akasse bedes du vedhæfte din ansøgning, når du søger. Ansøgning og kontakt Vil du vide mere, så kontakt sektionschef Marina Vincent på telefon 4177 5957. Send os din ansøgning og cv hurtigst muligt og senest d. 29. november 2012. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.

banedanmark_koordinerendeplanlaegger-akutte%20vedligeholdelsesarbejder_oest_nov12  
banedanmark_koordinerendeplanlaegger-akutte%20vedligeholdelsesarbejder_oest_nov12  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/banedanmark_koordinerendeplanlaegger-akutte%20vedligeholdelsesarbejder_oest_nov1...