Page 1

Ingeniør - Analytiker Motiveres du af at knække koden i opgaver med høj kompleksitet?

Vil du, som vores nye ingeniør, være med til at planlægge og udvikle kapaciteten på jernbanenettet, så kan du blive en del af afdelingen Kapacitetsudvikling i Trafikal Drift, hvor vi varetager opgaver inden for kapacitetsplanlægning og trafikudvikling. Det er vores ansvar at planlægge, udvikle og tildele kapacitet på det danske jernbanenet. Du kommer til at arbejde med en blanding af langsigtede planlægningsopgaver kombineret med her-og-nu analyser. Du får derfor en vigtig rolle i at udvikle fremtidens jernbanenet samtidig med, at du er med til at sørge for, at togtrafikken i fremtiden afvikles så effektivt som muligt. Trafikplanlægning gennem analyser og beregninger Din primære opgave bliver at foretage kapacitetsanalyser og konsekvensvurderinger i forbindelse med infrastrukturprojekter og køreplaner. Du kommer til at deltage i langsigtede strategiske projekter inden for kapacitetsplanlægning og -udvikling. Ud fra teorier og viden om kapacitet bliver det din opgave at analysere, hvordan køreplaner og infrastruktur skal komme til at se ud i fremtiden. Desuden vil du løbende løse mere kortsigtede opgaver, hvor du udarbejder beregninger og kapacitetsanalyser i forhold til f.eks. køreplansændringer ved sporarbejde og lignende. Endvidere vil du komme til at arbejde med datasøgning og behandling i vores it-systemer, hvor du blandt andet skal arbejde med lidt programmering og finde på regnearks- og databaseløsninger. Arbejdet er ofte på tværs af faggrupper, herunder samarbejde med andre afdelinger i Banedanmark i forbindelse med projekter, hvor du inddrages og bidrager med dine analyser. Samtidig bliver du en del af et mindre team af kolleger, som sidder med lignende opgaver, men du kommer i høj grad til selvstændigt at udarbejde dine analyser og beregninger. Logisk tænkende ingeniør med flair for it Du har en uddannelse som ingeniør - ideelt set indenfor trafik og transport eller it, men det kan også være en anden relevant akademisk baggrund. Såfremt du har teoretisk kendskab til trafikplanlægning, trafikmodellering og operationsanalyse, betragtes dette som en fordel. Dine matematiske evner er i top, og du taler og skriver flydende dansk. Du er ligeledes fortrolig med engelsk som arbejdssprog. Du har endvidere et godt kendskab til programmering i SQL, du evner at arbejde både projektorienteret samt selvstændigt, og du trives med at løse logiske og analytiske opgaver, men samtidig er du selvkritisk og stiller spørgsmålstegn til dine egne metoder og resultater. I dit analysearbejde er du grundig, vedholdende og systematisk, og du motiveres af at løse det ”uløselige”. Endelig har du en god forståelse for at få teorien koblet til den virkelighed, vi opererer ud fra, og du arbejder med en grundighed, som sikrer, at der altid er høj reliabilitet i de data, du præsenterer. Som person har du gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt, du er serviceorienteret, og du har gode samarbejdsevner. Hvem er vi? I Banedanmark har vi ansvaret for, at der kan køre tog i Danmark. Vi er en statsvirksomhed under Transportministeriet. Vores over 2.000 engagerede medarbejdere arbejder hver dag for, at passagererne får en attraktiv og pålidelig togrejse samtidig med, at vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov. Som ansat i Banedanmark løser du opgaver, der berører mange menneskers hverdag, og som har stor betydning for samfundet. Vi har ambitiøse mål, faglige udfordringer og høje forventninger. Vi giver dig rum til aktivt at involvere dig i at skabe resultater. Det er nemlig en forudsætning for, at vi når de ambitiøse mål i vores strategi Fremtidens Jernbane. Læs mere om os på www.banedanmark.dk.


Løn Du ansættes i forhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Kontakt og ansøgning Vil du vide mere, så kontakt sektionschef John Theede Nielsen på telefon 4186 4038. Vi gør dog opmærksom på, at vi har lukket mellem jul og nytår. Send din ansøgning og cv hurtigst muligt og seneste den 6. januar 2013. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linker ”Søg stillingen” nedenfor og følger instruktionerne.

Banedanmark_Ingenioer_Analytiker  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Banedanmark_Ingenioer_Analytiker.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you