Page 1

Indkøb - Chef Er du chefen, der kan stå i spidsen for at gennemføre Banedanmarks indkøbsstrategi?

Banedanmark køber hvert år ind til at vedligeholde og renovere jernbanen samt til en række større nyanlægsprojekter. Indkøbsvolumen er ca. 5 mia. kr. årligt og vi er optaget af, at vi køber ind bedst og billigst. Områdechefen bliver ansvarlig for Indkøbsområdet, der varetager indkøb og rådgiver om indkøb på tværs af hele Banedanmark. Området skal alene fokusere på indkøbsprocessen for, at Banedanmark i højere grad kan udnytte mulighederne for at opnå gode og fordelagtige indkøb. Dette sker som et led i Banedanmarks strategi ”Fremtidens Jernbane”. Kan du sætte dit præg på indkøb og har du strategiforståelse? I stillingen som områdechef får du det samlede ledelsesmæssige og strategiske ansvar for Banedanmarks indkøbsstrategi og skal sikre, at Banedanmark i endnu højere grad udnytter mulighederne ved de forskellige udbuds-, forhandlings- og kontraktformer. Dette skal lykkes via områdets 4 sektioner og ca. 40 medarbejdere. Indkøbsområdet har ansvaret for alle faser i indkøbsprocessen, startende med indkøbsbehov over udbudsstrategi, forhandling og kontrahering til levering og lagerstyring. Indkøbsprocessen drives og faciliteres af indkøbsorganisationen, men i et tæt samspil med resten af Banedanmarks organisation. Desuden skal sikres en god og struktureret dialog med leverandørerne, bl.a. baseret på konsekvent brug af leverandørbedømmelse. Endvidere kommer dine opgaver til at omfatte personaleansvar og kvalitets- og sikkerhedsstyring samt overordnet ansvar for kontrakter med rådgivere og leverandører. Du er ligeledes ansvarlig for tekniske og kvalitetsmæssige specifikationer, udbudsstrategi, interessenthåndtering og grænsefladestyring. Du vil i hverdagen referere til Økonomidirektøren. Erfaren leder med solidt kendskab til indkøb Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund, der matcher stillingens krav. Du skal have kompetencerne til at skabe bedre og billigere indkøb for Banedanmark, og derfor skal du have en veludviklet sans for det strategiske og analytiske samt evnen til at omsætte dette til handlingsplaner for dig selv og dit område. Du er struktureret og resultatorienteret og når dine mål. Vi forestiller os, at du har praktisk erfaring og gode resultater fra lignende job. Du skal med andre ord både kunne sætte initiativer i gang, men også sørge for at de bliver gennemført. Ligeledes har du god gennemslagskraft og pondus, og er vant til at arbejde på tværs af en organisation og skabe de nødvendige positive relationer. Performancekultur i en sund virksomhed Banedanmark er en virksomhed, der i kraft af store investeringer i jernbaneinfrastrukturen i fremtiden kommer til at opleve en spændende udvikling. Det betyder, at du som leder får mulighed for at udvikle dig og spille en aktiv rolle i, at Danmark hænger sammen i fremtiden. Du vil synligt kunne gøre en forskel, og der er store forventninger til, at du vil skabe resultater og være en drivende kraft. Vi er derudover en foregangsvirksomhed med hensyn til sundhedsfremme, work-life-balance og motivation. I den forbindelse er vi netop, som den største virksomhed i Danmark blevet sundhedscertificeret. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Du tiltræder en stilling der er klassificeret i lønramme 37 og lønnen fastsættes efter forhandling i forhold til


den gældende overenskomst. Kontakt og ansøgning Vil du vide mere så kontakt Økonomidirektør Søren Stahlfest Møller på telefon 8234 0587. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest d. 1. november 2012. Vi vurderer ansøgningerne og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stillingen” nedenfor og følger instruktionerne.

banedanmark_indkøb_chef_okt12  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/banedanmark_indkøb_chef_okt12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you