Page 1

Direktionsassistent - barselsvikar Kan du med din politiske tæft løse sekretariatsopgaver med mange interessenter?

Vi søger en akademisk medarbejder, som barselsvikar i direktionssekretariatet i perioden fra 1. februar til omkring 1. december 2013. Dit arbejde bliver varierende og indeholder opgaver fra bistand til områder og sektioner i Banedanmark, til at udarbejde svar på spørgsmål fra Folketinget og håndtering af borgerhenvendelser. Du får en central rolle, da du sammen med dygtige kolleger varetager relationen til vores ejer - Transportministeriet og en række centrale samarbejdspartnere samt servicerer direktionen. Spændende varierede opgaver Dine opgaver i direktionssekretariatet er med til at understøtte direktionens arbejde. Det indebærer bl.a. at sikre rettidig information til vores ejer og direktion samt besvare § 20 spørgsmål, borgerhenvendelser og lignende. Herudover udarbejder du bidrag til vores ejer, politikere og direktion, ligesom du forbereder, deltager i, skriver referat og sikrer opfølgning på møder. Endelig deltager direktionssekretariatet løbende i forskellige projekter i virksomheden. Akademiker med kendskab til en politisk organisation Du har en akademisk baggrund og har viden om og gerne erfaring med politisk styrede organisationer og beslutningsprocesser. Det kan være fra et studiejob eller lignende. Vores opgaver er ofte både komplekse og har mange interessenter, og derfor er det vigtigt, at du kan skabe overblik, skære problemstillinger til samtidig med, at du er serviceorienteret. Vi er ambitiøse med kvaliteten af vort arbejde, og du skal derfor være fagligt velfunderet, kunne levere høj kvalitet inden for stramme deadlines og formulere dig klart og stringent både skriftligt og mundtligt. Specialist- og performancekultur i en sund virksomhed Banedanmark er en arbejdsplads præget af en høj grad af faglig respekt og med fokus på at levere målbare resultater og effektive processer. Vi har som den største virksomhed i Danmark opnået en sundhedscertificering og arbejder målrettet med sundhedsfremme. Vi tilbyder bl.a. alle medarbejdere fri adgang til en række motionstilbud samt kiropraktik, massage, zoneterapi og fysioterapi og har fokus på work/life balance. Vi er en virksomhed, der i kraft af store investeringer i jernbaneinfrastrukturen i fremtiden kommer til at opleve en spændende udvikling. Det betyder, at du som medarbejder får mulighed for at udvikle dig og spille en aktiv rolle i, at Danmark hænger trafikalt sammen i fremtiden. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Du ansættes i forhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Der er tale om et akutjob. Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige, opfordres særligt til at søge stillingen. Du skal kunne dokumentere, at du er berettiget til et akutjob. Dokumentationen fra din akasse bedes du vedhæfte din ansøgning, når du søger stillingen. Kontakt & ansøgning Vil du vide mere, så kontakt Sekretariatschef Kirsten Hestbæk Berthelsen på 8234 9053. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 25. november 2012. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.


banedanmark_direktionsassistent_barselsvikar_nov12pdf  
banedanmark_direktionsassistent_barselsvikar_nov12pdf  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/banedanmark_direktionsassistent_barselsvikar_nov12pdf.pdf

Advertisement