Page 1

Arbejdsmiljøkonsulent Er du en erfaren arbejdsmiljøkonsulent, der kan forbedre arbejdsmiljøkoordineringen i vores anlægs- og fornyelsesprojekter? Anlæg & Fornyelse er bygherre for Banedanmarks jernbaneprojekter og beskæftiger over 150 specialister inden for projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse og styring. Du bliver en del af stabsfunktionen Sikkerhed, Tilsyn & Myndigheder, som udover den overordnede arbejdsmiljøkoordinering også har ansvaret for jernbanesikkerheden i projekterne og koordinerer myndighedsgodkendelser. Du vil komme til at stå i spidsen for at forbedre arbejdsmiljøkoordineringen i alle Anlæg & Fornyelses projekter i både projektering og udførelse, sikre arbejdsmiljørigtig projektering i forhold til efterfølgende drift og vedligeholdelse samt sikre en sikker adfærd hos medarbejderne ude på byggepladserne. Herunder skal du gennemføre en handlingsplan for at forbedre arbejdsmiljøkoordineringen i projekterne. Stillingen er placeret i København, men da projekterne er i hele landet, vil du også tilbringe tid på vores kontor i Fredericia. Fokus på arbejdsmiljøkoordinering i alle faser af anlægsprojekterne Dine overordnede opgaver bliver at understøtte projekternes arbejde med arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinering i både projekterings- og udførelsesfase i form af vejledning samt udvikling, vedligeholdelse, kommunikation og optimering af de nødvendige processer, beskrivelser og værktøjer. Du skal føre overordnet tilsyn med projekternes håndtering af arbejdsmiljø i både projekterings- og udførelsesfasen. Som arbejdsmiljøkonsulent i Anlæg & Fornyelse vil du også have kontakt til Banedanmarks driftsorganisation samt øvrige områder i Banedanmark med grænseflader til området. Du vil også komme til at varetage områdets kontakt til Arbejdstilsynet i forbindelse med evt. påbud. Du indgår ligeledes som intern rådgiver og supporterer projekter på tværs af hele området. Du medvirker også til at implementere nye myndighedsregler, hvor du er ansvarlig for at ”omsætte” reglerne til projektlederne og gøre dem relevante for områdets praksis. Stærke kompetencer inden for arbejdsmiljø Du kan komme med forskellig uddannelsesmæssig baggrund – du kan både have en akademisk uddannelse som f.eks. ingeniør eller en administrativ uddannelse eller noget helt tredje. Det vigtigste er, at du har erfaring fra en lignende stilling, og at du er uddannet arbejdsmiljøkoordinator med praktisk erfaring fra både projektering og udførelse. Du har stor erfaring med arbejdsmiljø, herunder anlægsopgaver fra en bygherreorganisation og/eller en rådgivnings-/entreprenørvirksomhed. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra jernbaneprojekter, samt erfaring med arbejdsmiljøledelsessystemer. Du har måske også erfaring med arbejdsmiljøledelse i byggeog anlægsbranchen. Du brænder for området og har evnen til at sætte arbejdsmiljø på dagordenen og få tingene til at ske i samarbejdet med en bred skare af interessenter. Du er systematisk, beslutningsdygtig og handlekraftig og har gode kommunikations- og samarbejdsevner samt forstår at formulere dig klart og præcist både


mundtligt og skriftligt. Du har også overblikket til at håndtere mange opgaver og interessenter på én gang. Performancekultur i en sund virksomhed I Banedanmark har vi ansvaret for, at der kan køre tog i Danmark. Vi er en statsvirksomhed under Transportministeriet. Vores over 2.000 engagerede medarbejdere arbejder hver dag for, at passagererne får en attraktiv og pålidelig togrejse samtidig med, at vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov. Som ansat i Banedanmark løser du opgaver, der berører mange menneskers hverdag, og som har stor betydning for samfundet. Vi har ambitiøse mål, faglige udfordringer og høje forventninger. Vi giver dig rum til aktivt at involvere dig i at skabe resultater. Det er nemlig en forudsætning for, at vi når de ambitiøse mål i vores strategi Fremtidens Jernbane. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Du ansættes i forhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Har du en administrativ/kontoruddannelse vil ansættelsen være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Stillingen er placeret i løngruppe 3, sats 3, Hovedstad. Basislønnen udgør pt. kr. 347.871,00 årligt og kr. 28.989,25 månedligt. Hertil kommer pension. Der er mulighed for at forhandle tillæg. Ansøgning og kontakt Vil du vide mere, så kontakt stabschef Peter Gundelach på telefon 9139 9724. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest d. 15. september 2013. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.

[Title will be auto-generated]  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Banedanmark_Arbejdsmilj%C3%B8konsulent.pdf