Page 1

Projektchefer - Ringsted-Femern Banen Europa skal bringes tættere sammen - kan du sikre en succesfuld gennemførelse af milliardprojektet?

Som projektchef i programmet Ringsted-Femern Banen får du en unik mulighed for at være faglig leder af en af programmets to geografiske sektioner og være med i rigtig spændende anlægsprojekt – næsten helt fra starten. Heri indgår ansvaret for en række projekter, hvor de største er bro- og anlægsentrepriser, der planlægges udbudt som totalentrepriser. Du kommer til at sætte dit fingeraftryk på projektet og vil være med til at forme måden vi i Banedanmark samarbejder på med vores entreprenører og gennemfører store totalentreprisekontrakter. Vi søger to nye Projektchefer – en til anlægsprojekter nord for Storstrømmen og en til syd for Storstrømmen. Ringsted-Femern Banen har til opgave at opgradere jernbanen mellem Ringsted og den faste forbindelse over Femern Bælt. Programmet er den hidtil største udbygning af eksisterende bane, der er gennemført i Danmark. Persontog skal kunne køre 200 km/t på strækningen Ringsted-Rødby (ca. 115 kilometer), og der skal udbygges til dobbeltspor mellem Vordingborg og Rødby (ca. 55 kilometer). Desuden skal hele strækningen elektrificeres af Banedanmarks elektrificeringsprogram og udrustes med nye signaler af Banedanmarks signalprogram. Budgettet udgør ca. 9 mia. kr., og programmet skal senest være afsluttet samtidigt med åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt i 2021. Vi er i øjeblikket ved at færdiggøre grundlaget for den tekniske detailprojektering og i gang med at forberede de første udbud. Selve projektorganisationen er under opbygning og består pt. af 18 faste medarbejdere og en række tilknyttede ressourcepersoner. Du bliver en del af en matrix-opbygget projektorganisation, hvilket giver dig en bred kontaktflade og mulighed for at arbejde i et tværfagligt miljø præget af dynamik, nye processer og konstant søgen efter forbedringer – i en varieret og spændende hverdag. Læs meget mere om projektet her. Du har overblikket med fokus på projektledelse og byggestyring Med bistand fra projektledere, projekteringsledere og byggeledere står du i spidsen for udarbejdelsen af projekternes udbudsmaterialer og efterfølgende kontraktstyring og opfølgning i forbindelse med detailprojektering og udførelse. Endvidere er du ansvarlig for sikring af grænsefladerne mellem de enkelte projekter og til naboprojekter – interne såvel som eksterne. Størstedelen af din tid er du beskæftiget med møder med rådgivere, entreprenører, byggeledere, myndigheder, ejere af arealer og andre involverede parter. Udfordringen er at skabe overblik over byggeriet og sikre, at entreprenørerne udfører det arbejde, som er beskrevet i kontrakterne. Desuden er du ansvarlig for tid, økonomi og kvalitet og benytter fagtilsyn til kontrol af entreprenørernes arbejder. Din samlede portefølje vil ligge mellem 1 og 2 mia. kr. og du bliver ansvarlig for sektionens entreprenørkontrakter. Du refererer i det daglige til anlægschefen. Ingeniør med solid erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen Du er uddannet ingeniør med minimum 10 års erfaring inden for projektledelse af bygge- og anlægsopgaver med særlig fokus på styring, interface management og QA. Da du spiller en central rolle i byggeriet, er det afgørende, at du har forståelse for ledelse af store projekter samt indblik i sammenhængen mellem tid, økonomi og kvalitet. Dine engelskkundskaber er gode både mundtligt og


skriftligt, da arbejdssproget i entrepriserne er engelsk. Banedanmark styrer programmer som Ringsted– Femern Banen i henhold til MSP og projekter efter PRINCE2. Certificering i PRINCE2 og MSP er derfor en fordel men ikke et krav. Du tager selvstændigt ansvar for og har gennemslagskraft til at sætte nye initiativer i værk og derved sætte præg på byggeriet. Dine forhandlingsevner er gode, og du har en kommerciel tilgang til projektstyringen. Endelig er du god til at motivere projektteamet, og du arbejder proaktivt for at effektivisere byggeriet, herunder videndele med andre enheder i Banedanmark. Performancekultur i en sund virksomhed I Banedanmark har vi ansvaret for, at der kan køre tog i Danmark. Vi er en statsvirksomhed under Transportministeriet. Vores over 2.000 engagerede medarbejdere arbejder hver dag for, at passagererne får en attraktiv og pålidelig togrejse samtidig med, at vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov. Som ansat i Banedanmark løser du opgaver, der berører mange menneskers hverdag, og som har stor betydning for samfundet. Vi har ambitiøse mål, faglige udfordringer og høje forventninger. Vi giver dig rum til aktivt at involvere dig i at skabe resultater. Det er nemlig en forudsætning for, at vi når de ambitiøse mål i vores strategi Fremtidens Jernbane. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Du ansættes i forhold til gældende overenskomst og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Ansøgning og kontakt Vil du vide mere, så kontakt anlægschef Klaus S. Jørgensen på telefon 2671 6380. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest d. 30. september 2013. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.

[Title will be auto-generated]  
[Title will be auto-generated]  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Banedanmark_Projektchefer%20-%20Ringsted-Femern%20Banen.pdf

Advertisement