Page 1

Byggeleder Vil du have medansvar for byggeledelsen af den første højhastighedsbane i Danmark?

Vi har lagt planerne og er nu i gang med anlægget af den nye bane mellem København og Ringsted. Jernbanen bliver ca. 60 km lang, anlægges til 250 km/t og bliver således den første højhastighedsbane i Danmark. Banedanmark varetager bygherrerollen og har en vision om at bygge best-in-class i europæisk perspektiv. Vi samarbejder med rådgivere fra både Danmark og andre europæiske lande og forventer bud fra såvel danske som større udenlandske entreprenører på anlægget. Som byggeleder på dette projekt får du en unik mulighed for at være med i et af tidens mest omfattende og spændende byggerier og være med i hele byggeprocessen. Byggeledelse på et af tidens største anlægsprojekter Som byggeleder bliver dit overordnede ansvar at lede byggeprocessen og bistå projektchefen med at tilsikre, at entreprenørerne lever op til de indgåede aftaler for kvalitet, fremdrift, økonomi mv. Vi arbejder hovedsageligt med totalentrepriser, men også enkelte hovedentrepriser. Du kommer til at arbejde i syd sektionen, hvor vi i løbet af september forventer at indgå kontrakt på den store TP40 entreprise. Du får mulighed for at deltage i udarbejdelsen af udbudsmaterialer, men efter kontraktindgåelsen kommer du til at bruge størstedelen af din tid på at følge op på projekteringen hos totalentreprenøren og sikre at gennemførslen af bygge- og anlægsopgaverne sker inden for de aftalte rammer – samt at leverancer opretholder den rigtige kvalitet, tid og økonomi. Derudover iværksætter du de nødvendige aktiviteter og sørger for, at kontraktvilkår bliver overholdt, og at der er styr på arbejdsmiljøforholdene. Vi har et stort fokus på at gennemføre professionel byggeledelse, derfor får du rig mulighed for at dygtiggøre dig indenfor forskellige discipliner. Samtidig har vi et struktureret karriereforløb samt en række interne kurser for byggeledere. Vi sammensætter et team bestående af byggeledere med forskellige referencer, og du får mulighed for at udvikle dine kompetencer gennem styring af stadigt større entrepriser. Du refererer opgavemæssigt til projektchefen for delstrækningen, der har et budget på godt 1 mia. kr. Evnen til at styre en byggeplads med mange interessenter Du er uddannet ingeniør med godt 2-8 års erfaring med byggeledelse inden for bygge- og anlægsbranchen. Du har kørekort og gode sprogkompetencer i engelsk, da du bl.a. skal kunne kommunikere med vores udenlandske entreprenører. Du skal være indstillet på, at det i perioder kan være nødvendigt at varetage opgaver på skæve tidspunkter af døgnet og i weekender. Du tager ansvar for, at de involverede parter udfører deres arbejde ordentligt, og du har lederevner og formår at styre en byggeplads med mange interessenter og en bred samarbejdsflade. Du er engageret og god til at motivere projektdeltagerne, og du sikrer projekternes bygbarhed, så byggepladsen under udførelsen leverer optimalt. Du formår at bevare overblikket - også med flere projekter af gangen - og du mestrer forhandlingskunsten. Derudover lægger vi vægt på, at du kommunikerer godt med mange forskellige faggrupper og myndigheder. Performancekultur i en sund virksomhed


I Banedanmark har vi ansvaret for, at der kan køre tog i Danmark. Vi er en statsvirksomhed under Transportministeriet. Vores over 2.000 engagerede medarbejdere arbejder hver dag for, at passagererne får en attraktiv og pålidelig togrejse, samtidig med at vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov. Som ansat i Banedanmark løser du opgaver, der berører mange menneskers hverdag, og som har stor betydning for samfundet. Vi har ambitiøse mål, faglige udfordringer og høje forventninger. Vi giver dig rum til aktivt at involvere dig i at skabe resultater. Det er nemlig en forudsætning for, at vi når de ambitiøse mål i vores strategi Fremtidens Jernbane. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Du ansættes i forhold til gældende overenskomst og lønnen fastsættes i på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Ansøgning og kontakt Vil du vide mere, så kontakt anlægschef Jette Aagaard på telefon 26 73 56 12. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest d. 27. september 2013. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.

[Title will be auto-generated]  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Banedanmark_Byggeleder.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you