Page 1

Fuldmægtige til forskningsadministration

Tip e n ve n Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 20-08-2012 Kontoret for Videnskab i Styrelsen for Forskning og Innovation søger 2 fuldmægtige til faste stillinger i Det Frie Forskningsråds sekretariat. Om stillingerne Kontoret varetager opgaver vedrørende grundforskning og forskerinitieret forskning på alle faglige områder, forskerbeskatning samt Open Access. Desuden varetager kontoret sekretariatsbetjeningen af Det Frie Forskningsråd (DFF). Kontoret indgår i C enter for Videnskab og Forskningsinfrastruktur. Som fuldmægtig i Kontoret for Videnskab er du med til at understøtte arbejdet med Det Frie Forskningsråd, særligt ét af de fem faglige forskningsråd, Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom. Arbejdet foregår i tæt samarbejde i kontorets enheder på tværs af personalekategorier. Dine arbejdsopgaver vil udover sekretariatsbetjening af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom omfatte bidrag til direktions- og ministerbetjening. Jobbet består således både af forskningsadministrative samt driftmæssige opgaver i forbindelse med Det Frie Forskningsråds fondsfunktion. Vi lægger stor vægt på, at opgaver løses på basis af saglighed, gensidig kommunikation og i et tværgående samarbejde, både internt i kontoret og i styrelsen. Vi arbejder med at udvikle nye arbejdsformer, hvor bl.a. medarbejdernes forskningsfaglige kompetencer i højere grad skal inddrages i sekretariatets arbejde. Om dig Du er en akademisk medarbejder med interesse for forskning og forskningsadministration. Du har mod på et job i et politisk miljø, hvor hverdagen er krævende og omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt, og du: • arbejder engageret, omhyggeligt og selvstændigt • at du besidder personlig integritet • har en analytisk tilgang til opgaver • er samarbejdsorienteret og har respekt for andre fagligheder end din egen • har øje og interesse for fælles udviklingsmuligheder • er fleksibel, har sans for detaljen og samtidig kan bevare overblikket • har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne, herunder gode engelskkundskaber. Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring på flere af følgende områder: • sekretariatsbetjening af råd, udvalg eller nævn • arbejdet med centrale forskningspolitiske spørgsmål • har erfaring med store exelregneark • styring af komplekse processer Din nye hverdag Du skal arbejde i Kontoret for Videnskab, hvor vi er 43 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi har en uformel omgangstone, og ét af vores mål er, at det skal være interessant at gå på arbejde. Du ansættes i Uddannelsesministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Vil du vide mere om jobbet, så kontakt kontorchef Grete M. Kladakis på telefonnummer 2518 6628 eller på e-mail: gk@fi.dk eller chefkonsulent Anne C hristiansen på telefonnummer: eller e-mail: 7231 8331, anch@fi.dk Søg stillingen Du søger stillingen elektronisk via www.fivu.dk/om-ministeriet/job senest mandag den 20. august 2012. Vi forventer at holde samtaler i uge 35. Styrelsen for Forskning og Innovation ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen. Forsknings- og Innovationsstyrelsen er medlem af foreningen Nydansker. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Styrelsen for Forskning og Innovation er en del af Uddannelsesministeriet, der arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark i en stadig mere global verden. Ministeriet sikrer, at studerende, forskere, undervisere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere. Målet er at skabe de bedste vilkår i Europa.

Søg stillingen

Fuldmægtige%20til%20forskningsadministration  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Fuldmægtige%20til%20forskningsadministration.pdf

Fuldmægtige%20til%20forskningsadministration  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Fuldmægtige%20til%20forskningsadministration.pdf

Advertisement