Page 1

Sektionschef - Jernbanesikkerhed Vil du være med til at sætte dit præg på et område og en sektion i forandring?

Hos Banedanmark søger vi nu en erfaren, engageret leder til en stilling som Sektionschef til sektionen Jernbanesikkerhed i området Kvalitet & Sikkerhed. Her har vi valgt at samle nogle teams og fagområder i en sektion, vi kalder for ”Jernbanesikkerhed”. Du skal være med til at præge den fremtidige udvikling af sektionen samt den nye organisationsstruktur for området. Sektionen har ansvar for udarbejdelsen af det trafikale regelgrundlag, opfølgning, undersøgelse og analyse af sikkerhedsmæssige hændelser, samt for at sikre en kompetent og kvalificeret sagsbehandling i forhold til myndigheden på området (Trafikstyrelsen). Som vores nye sektionschef ønsker vi, at du i samarbejde med områdechefen kan få skabt en konstruktiv og tæt dialog med alle forretningsområder i Banedanmark for at sikre, vi får de rette korrigerende og forebyggende handlinger iværksat. Ansvarlig for sikkerhedsledelse Du får ansvaret for Banedanmarks samarbejde med myndighederne – eks. Trafikstyrelsen, Havarikommissionen og Transportministeriet. Du bliver overordnet ansvarlig for udviklingen og vedligeholdelsen af Banedanmarks uheldsberedskab, dvs. sikre vores samspil og samarbejde med andre jernbanevirksomheder ved sikkerhedsmæssige hændelser. Du rapporterer løbende til Transportministeriet og rapporterer ligeledes en gang årligt til Trafikstyrelsen. Du bliver formand for Jernbanebranchens Samarbejdsudvalg, og du kommer til at stå i spidsen for at opbygge en professionel myndighedsgruppe, som har til opgave at sikre en kompetent og professionel sagsbehandling af henvendelser til og fra myndighederne. Ligeledes skal du stå i spidsen for etableringen af ny lovgivning i Banedanmark gældende for Kvalitet & Sikkerheds funktion som både infrastrukturforvalter og jernbanevirksomhed, og du bliver også ansvarlig for at opbygge og drive Banedanmarks sikkerhedsbudget og –regnskab og afrapportere til forretningsområderne og direktionen. Derudover er du naturligvis ansvarlig for den daglige ledelse af medarbejderne i din sektion. Indblik i jernbanesikkerhed og motiverende ledelsesstil Du har en længere videregående eller akademisk uddannelse – f.eks. ingeniør, men du kan også sagtens komme med en anden uddannelsesmæssig baggrund - gerne suppleret med en lederuddannelse og erfaring med målstyring. Du skal have god ledelseserfaring og derudover erfaring med sikkerhedsledelsessystemer opbygget efter ISO 9001 standard. Vi foretrækker desuden, at du har kompetencer inden for jernbanesikkerhed. Som person er du systematisk og struktureret i din tilgang til opgaverne. Du kan motivere dine medarbejdere og være med til at drive din sektion og medarbejdere fremad. Derudover er du en person og leder, der engagerer og involverer sig i sit faglige område, job og arbejdsmiljø – og derigennem er du også god til at motivere dine medarbejdere. Du skal også have pondus og gennemslagskraft, så du kan gå forrest og være med at præge opbygningen af de nye og eksisterende arbejdsopgaver i sektionen. Du er også god til at præsentere dine budskaber især udadtil i organisationen, og det vil være en styrke, hvis du er vant til at stå foran en forsamling og har en god præsentationsteknik. Performancekultur i en sund virksomhed Banedanmark er en virksomhed, der i kraft af store investeringer i jernbaneinfrastrukturen i fremtiden kommer til at opleve en spændende udvikling. Det betyder, at du som leder får mulighed for at udvikle dig og spille en aktiv rolle i, at Danmark hænger sammen i fremtiden. Du vil synligt kunne gøre en forskel, og der er store forventninger til, at du vil skabe resultater og være en drivende kraft. Vi er derudover en foregangsvirksomhed med hensyn til sundhedsfremme, work-life-balance og motivation.


I den forbindelse er vi er blevet sundhedscertificeret - som den største virksomhed i Danmark. Læs mere om os på www.banedanmark.dk. Løn Du tiltræder en stilling i lønramme 36 og lønnen fastsættes efter forhandling i forhold til den gældende overenskomst. Ansøgning og kontakt Vil du vide mere, så kontakt Områdechef for Kvalitet & Sikkerhed Kirsten Kornerup på 2523 5344. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest d. 2. september 2012. Vi vurderer ansøgninger løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” nedenfor og følger instruktionerne.

banedanmark_sektionschef_jernbanesikkerhed  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/banedanmark_sektionschef_jernbanesikkerhed.pdf

Advertisement