Page 1

Redan innan Funkibator startade upp så bestämde vi att verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Planen var att etablera ett antal nya verksamheter som behövs och som kunde klara sig självt finansiellt. Nedan presenterar vi de sex första verksamheterna som just nu utvecklas och etableras!

funkibatorS TJÄNSTER Idé

Förankring

Etablering & utveckling

Självfinansering

Funkibatorbutiken

arbetsmarknadscenter

• Hjälpmedelsbutik med försäljning av produkter

• Erbjudande till intresserade personer att arbeta

Brukarstödcenter

ideell förening

• Stöd till enskilda personer och föreningar

• Uppbyggnad av förening med verksamhet

Ledsagning

Fonder & bidrag

• Ledsagning, medföljare, hjälpare för personer med

• Hjälp till enskilda personer och föreningar

och relaterade tjänster. Arrangering av föreläsningar. Serivce och reperationer av hjälpmedel.

avseende idéer, önskemål, ansökningar samt myndighetskontakter. Utbildning och informationsspridning.

dessa behov och som inte redan har assistans.

tillsammans med oss i Funkibator. Arbetsträning, praktik och liknande.

oberoende av diagnos. Inriktad på social samvaro, aktivieter, läger, projekt och idéer. Huvudmålgrupp 10-40 år.

att hitta och söka finansiering till olika hjälpmedel, verksamheter, resor.

funkibator driver utvecklingsfrågor inom funktionsnedsättningsområdet!

Funkibator, Västergatan 8A, 352 30 Växjö | 0470-223 40 | info@funkibator.se | www.funkibator.se

Funkibators tjänster  

Funkibator har kategoriserat sina tjänster på ett enkelt och överskådligt sätt. Här kan du som är Kronobergare använda dig av ledsagning, ar...

Funkibators tjänster  

Funkibator har kategoriserat sina tjänster på ett enkelt och överskådligt sätt. Här kan du som är Kronobergare använda dig av ledsagning, ar...

Advertisement