Page 1

Kontakt os: foreningenbraintrust@gmail.com Helgesensgade 7, st., 2100 København Ă˜ Facebook.com/foreningenbraintrust


Kontakt os: foreningenbraintrust@gmail.com Helgesensgade 7, st., 2100 København Ă˜ Facebook.com/foreningenbraintrust


Organisation

ADVISORY BOARD

Jytte Nielsen: Forskningsbibliotekar hos KVINFO Rune Heiberg Hansen: chefrådgiver ved Århus Universitet Uffe Damtoft Pedersen: Salgs- og marketingchef samt forretningsudvikler hos UserReport.com Kristoffer Vestereng Scavenius: Informations-specialist ved Det Kongelige Bibliotek Anne Kahr Hällman: Chef for Strategienheden ved Københavns Universitet Johannes Wehner: Medstifter af 40C og webudvikler på Dagbladet Information Henrik Chulu: Medstifter af Bitbureauet og event strategist i Creative Commons Danmark Nina Hallgren Steinrud & Susanne Nilherd Halle: konsulenter i Dansk Magisterforening Jonas Heide Smith: Kommunikationsspecialist hos Egmont og skaber af Akademisk Opgavebank Svend Dyrholm: Bestyrelsesformand og redaktør for Momentum samt tidligere formand for Studenterrådet ved AU

BESTYRELSEN

ARBEJDSGRUPPE

Charlotte Kjærholm Pedersen (formand), cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling, freelance journalist hos Magasinet Kollaps og Den2Radio

Julie Richard Fjeldsted (1983) er uddannet cand.mag. i Europæisk Etnologi og Applied Cultural Analysis ved KU og har sin baggrund i projektledelse og kvalitativ metode, såsom fokusgrupper, deltagerobservation og dybdegående interviews. Hun har arbejdet med projektledelse og konceptudvikling i en NGO og i to konsulentvirksomheder og har omfattende erfaring med analyser af brands, produkter og brugeroplevelser.

Julie Kolding Olsen (næstformand & regnskabsansvarlig), cand.scient.soc. fra RUC, AC-fuldmægtig ved Aarhus Universitet Anne Rørbæk Olesen, cand.mag./it. fra IT-Universitetet, ph.d.-studerende v. DREAM/ RUC Lars Salomonsson Christensen, cand.mag. i Europæisk Etnologi, KU, projektkoordinator Katrine Danielle Bjaarnø, stud.mag. i Filmvidenskab, KU, Lanceringsassistent ved Det Danske Film Institut Beate Sløk-Andersen, cand.mag. i Europæisk Etnologi, KU, AC-fuldmægtig Pernille Andersen, medstifter og organisator i Prags Have, stud.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling Tue Clausen, stud.mag. i Europæisk Etnologi, etnografisk projektmedarbejder hos Nielsen Qualitative

Sigrid Bjerre Andersen (1983) er cand. scient.soc. i Internationale Udviklingsstudier og Offentlig Administration fra RUC. Hun har arbejdet som projektadministrator i en konsulentvirksomhed med fokus på organisationsopbygning og som kommunikations- og kampagnemedarbejder i en NGO. Hun har desuden været medprojektleder på en række politiske kampagner og projekter, bl.a. i universitetsregi. David B. Earle: (1970) har 18 års erfaring med grafisk design, herunder syv år som Creative Director for et bureau i London, med projekter for bl.a. Oxford & Brunel universiteterne og The Royal Society. Han har siden udviklet sine kompetencer i retning af apps, film og tekstforfatning, og har, i kraft af sin erfaring med alle dele af den kreative proces, færdigheder i at føre projekter fra koncept til slutprodukt.

ADVISORY BOARD

ARBEJDSGRUPPE

DDRN

BESTYRELSE

KVINFO

PARTNERSKABER

DET JURIDISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Braintrust præsentation  

Præsentation af Braintrust

Braintrust præsentation  

Præsentation af Braintrust

Advertisement