Page 1

Kontakt os: foreningenbraintrust@gmail.com Helgesensgade 7, st., 2100 København Ă˜ Facebook.com/foreningenbraintrust


Kontakt os: foreningenbraintrust@gmail.com Helgesensgade 7, st., 2100 København Ă˜ Facebook.com/foreningenbraintrust


Organisation

ADVISORY BOARD

Jytte Nielsen: Forskningsbibliotekar hos KVINFO Rune Heiberg Hansen: chefrådgiver ved Århus Universitet Uffe Damtoft Pedersen: Salgs- og marketingchef samt forretningsudvikler hos UserReport.com Kristoffer Vestereng Scavenius: Informations-specialist ved Det Kongelige Bibliotek Anne Kahr Hällman: Chef for Strategienheden ved Københavns Universitet Johannes Wehner: Medstifter af 40C og webudvikler på Dagbladet Information Henrik Chulu: Medstifter af Bitbureauet og event strategist i Creative Commons Danmark Nina Hallgren Steinrud & Susanne Nilherd Halle: konsulenter i Dansk Magisterforening Jonas Heide Smith: Kommunikationsspecialist hos Egmont og skaber af Akademisk Opgavebank Svend Dyrholm: Bestyrelsesformand og redaktør for Momentum samt tidligere formand for Studenterrådet ved AU

BESTYRELSEN

ARBEJDSGRUPPE

Charlotte Kjærholm Pedersen (formand), cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling, freelance journalist hos Magasinet Kollaps og Den2Radio

Julie Richard Fjeldsted (1983) er uddannet cand.mag. i Europæisk Etnologi og Applied Cultural Analysis ved KU og har sin baggrund i projektledelse og kvalitativ metode, såsom fokusgrupper, deltagerobservation og dybdegående interviews. Hun har arbejdet med projektledelse og konceptudvikling i en NGO og i to konsulentvirksomheder og har omfattende erfaring med analyser af brands, produkter og brugeroplevelser.

Julie Kolding Olsen (næstformand & regnskabsansvarlig), cand.scient.soc. fra RUC, AC-fuldmægtig ved Aarhus Universitet Anne Rørbæk Olesen, cand.mag./it. fra IT-Universitetet, ph.d.-studerende v. DREAM/ RUC Lars Salomonsson Christensen, cand.mag. i Europæisk Etnologi, KU, projektkoordinator Katrine Danielle Bjaarnø, stud.mag. i Filmvidenskab, KU, Lanceringsassistent ved Det Danske Film Institut Beate Sløk-Andersen, cand.mag. i Europæisk Etnologi, KU, AC-fuldmægtig Pernille Andersen, medstifter og organisator i Prags Have, stud.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling Tue Clausen, stud.mag. i Europæisk Etnologi, etnografisk projektmedarbejder hos Nielsen Qualitative

Sigrid Bjerre Andersen (1983) er cand. scient.soc. i Internationale Udviklingsstudier og Offentlig Administration fra RUC. Hun har arbejdet som projektadministrator i en konsulentvirksomhed med fokus på organisationsopbygning og som kommunikations- og kampagnemedarbejder i en NGO. Hun har desuden været medprojektleder på en række politiske kampagner og projekter, bl.a. i universitetsregi. David B. Earle: (1970) har 18 års erfaring med grafisk design, herunder syv år som Creative Director for et bureau i London, med projekter for bl.a. Oxford & Brunel universiteterne og The Royal Society. Han har siden udviklet sine kompetencer i retning af apps, film og tekstforfatning, og har, i kraft af sin erfaring med alle dele af den kreative proces, færdigheder i at føre projekter fra koncept til slutprodukt.

ADVISORY BOARD

ARBEJDSGRUPPE

DDRN

BESTYRELSE

KVINFO

PARTNERSKABER

DET JURIDISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Braintrust præsentation  

Præsentation af Braintrust

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you