Page 1

? HOE VOORKOM JE DAT DE WATERKETEN VERWATERT?


For Elements is een waterad viesbureau 2.0 dat invest eert en zich interesseert in u en uw omge ving om zo oplo ssingen en ad vi es te genereren da t echt aansluit bij uw wensen en het vervolgtraject .

De waterketen kent een veelzijdigheid aan werkzaamheden. De mondige maatschappij, de gemeentelijke organisatie en andere overheidspartijen vragen steeds meer van u als oplossingsgerichte ambtenaar. U werkt tegen de klippen op, rent van overleg naar overleg en komt tijd tekort voor de dagelijkse vakinhoudelijke werkzaamheden. Daardoor is er nauwelijks nog tijd voor verdieping, een kritische blik op de werkzaamheden en de persoonlijke ontwikkeling van personeel. Met het “waterproof” abonnement van For Elements haalt u de oplossing in huis.

U bent al ‘waterproof’ vanaf € 49,95 per maand Met For Elements haalt u vanaf 49,95 euro per maand de gewenste (watergerelateerde) kennis in huis. Geen nieuw personeel maar wel een partner, kritische massa die met en voor u (samen)werkt aan passende oplossingen. Wij springen bij waar dat e Geen eenzijdig en in er st ve nodig is, zijn er om te sparren, brengen u via een in ij W investering! al en ka lo n va en ak nieuwsbrief op de hoogte van de laatste relevante het eigen m ezige kennis om ontwikkelingen op watergebied en trekken ons regionaal aanw kaal passende zo met u tot lo weer terug als vragen zijn beantwoord of het komen. oplossingen te project in een stroomversnelling is gebracht.


Wat levert het abonnement u concreet: Acht adviesuren per jaar. Op werkdagen binnen 24 uur een reactie op uw vraag. Leveren van feedback en een sparringspartner.* Twee persoonlijke contactmomenten per jaar gericht op de ontwikkelingen binnen uw organisatie. Nieuwsbrief met relevante ontwikkelingen op het gebied van beleid en techniek. Buiten de abonnementsuren 15% korting op het standaard uurtarief van € 99/uur.

*valt buiten de adviesuren

For Elements biedt onder andere ondersteuning bij: Strategisch advies: Toekomstvisie op uw afvalwatersysteem Beheer en onderhoud strategie

Kritische massa / sparringspartner: Waarom drukriolering in het buitengebied? Wat zijn de alternatieven? Opstellen opdrachtformulering Inventariseren informatiebehoefte

Procesondersteuning bij samenwerkingsinitiatieven OAS Meten & monitoren Onderzoek

Continuïteit en kwaliteitsborg ing zijn essentieel. Wij maken gebruik van ru im 60 waterprofessi onals uit WaterForce

Opstellen beleidsdocumenten en plannen: Rioolincidentenplan Hemelwaterverordening GRP / BRP

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van water- en rioleringsbeheer? Neem vrijblijvend rechtstreeks contact op met Bart van Eck van ForElements.nl

06 2452 9457

bart@forelements.nl


PROCES IN WATER & DUURZAAMHEID

Service abonnement water en riolering  

Advies en ondersteuning bij water en rioleringsvraagstukken waar u binnen uw gemeente tegen aan loopt.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you