Page 1


Basic Elements

brand Signature

Key Design Elements 3D Brand Signature 2D Brand Signature Clear Space And Minimum SizeAnd Brand Signatures

brand Signature

1


Key Design Elements FIRST CLASS

17abcdefighjklmnopqr stuvwxyz x 123456789097C Corporate Typefaces

BUSINESS CLASS

PANTONE 179 C

ECONOMY CLASS

Brand Signatures

PANTONE 179 C

Class Identitues

Images

PANTONE 1797C

Corporaet Colurs

Curve Graphic

brand Signature

2


3D Brand Signature การใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบสามมิติสามารถใช้ได้ตาม ตัวอย่างนี้เท่านั้นคือ มีลักษณะนูนและมีเงาสีดำใน โลโก้

brand Signature

3


2D Brand Signature การใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบสองมิติสามารถใช้ได้ตาม ตัวอย่างนี้เท่านั้นห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใดๆลงไป ตัวหนังสือก็ให้เฉพาะตัวนี้เท่านั้น

brand Signature

4


X

Clear Space And Minimum Size

X

X

X

X

X

X

X

X

2.9 In

ใช้งานตามระบบสัดส่วนไว้ อย่างเคร่งคัด กับงานทุกชิ้นที่ เกี่ยวของกับการสื่อสารภาพ ลักษณ์องค์กรการกำหนด Clear Space ในงานกำหนดค่าX จากช่องว่างของดอกไม้ตรงส่วน ปลายมี่โค้งของดอก การกำหนด Minimum Size กำหนดให้มีขนาดเล็กสุด คือ วัด จากด้านหนังสือ Air Haiti ขนาด2.5 In ด้านความสุงวัดจาก บนสุดของกลีบดอกไม้จนถึงตัวหนังสือ

X

X

X

2.5 In

brand Signature

5


Full Colour 3D Brand

Brand Signatures

Full Colour 2D Brand

Full Colour Single Colour

brand Signature

6


Basic Elements

Visual Identity System Overview

Stationary airplane office conter service VAN CAR UNIFORM UNIFORM magazine ebsite brochure airline ticket manu

Visual Identity System Overview

7


AIR HAITI

Stationary

AIR HAITI

การออกแบบ Stationary ออกแบบโดยใครคง สีโทนแดง ส้มของโลโก้ไว้และลายเส้นสองเส้นที่ มีความโค้ง ก็เป็นสีส้มและแดง

JUNE PAKMA Graphic Desinger

AIR HAITI 773 Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330 Haiti

AIR HAITI

AIR HAITI

773 Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330 Haiti AIR HAITI

773 Soi Chidlom, Ploenchit Road,Lumpinee, Pathumwan, Bangkok10330 Haiti

visual identity system overview

8


AIRPLANE การออกแบบ Airplane ใช้สีแดงเป็นลายเส้น สลับด้วยสีส้ม ซึ้งสองสีนี้เป็นสีของโลโก้สายการบิน ส่วนตรงที่หางเครื่องบินเป็นลายโลโก้ของสายการบิน ส่วนด้านข้างตรงส่วนหัวด้านล่างเป็นชื่อของสายการบิน

visual identity system overview

9


OFFICE การออกแบบ Office จะใช้สีแดงส่วนด้านบนสุด เพื่อเป็นที่สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ พร้อมทั้งยัง มีโลโก้ประกอบอยู่ เพื่อนความเป็นองค์กร

visual identity system overview

10


COUNTER SERVICE Counter service ออกแบบมาเรียบง่าย แต่ยัง คงสีของส่วนร่วมไว้อยู่คือโทนสีแดงเป็นพื้นหลังตรา โลโก้เป็นสีขาวอยู่ตรงกลาง ส่วนด้านบนเป็นตาราง บอกเวลาที่เครื่องจะออกและสถานที่ และจะมีตรา โลโก้ประกอบอยู่ด้วย

visual identity system overview

11


VAN การออกแบบ VAN จะใช้สีแดงเป็นหลัก เพื่อจะให้สอดคล้องกับสัญลักาณ์ขององค์กร และเพิ่มเติมความน่าสนใจด้วย ตราโลโ้ก้เป็น สีขาว เพื่อนความเป้นเอกลักษณ์และดูโดดเด่น

visual identity system overview

12


CAR การออกแบบ Car จะแบ่งเป็น รสบัส และรถขนของ จะเพิ่มความน่าสนใจด้วยลายกราฟฟิกที่ตัวรถ โดยใช้ ตราโลโก้ และลายเส้นสีขาว

visual identity system overview

13


UNIFORM การออกแบบ Unifrom ใช้สีโทนแดง เพื่อให้สอดคล้อง กับสายการบิน ซึงมีสีโทนแดงเป็นหลักและเพิ่มเติมส่วน ที่เป้นสีดำให้ดูเข้ากับเสื้อเพื่อให้ตัดกัน จะได้ดูมีความสวย งามกว่าที่จะเอาสีเดียวทั้งหมดส่วนเนคไทด์ และผ้าพันคอ ใช้สีน้ำเงิน ที่ใช้สีน้ำเงินแดงเพราะเป็นสีธงของประเทศ

visual identity system overview

14


UNIFORM ชุดช่างซ่อม ใช้สีแดง เพื่อความเป้นอันหนึ่งเดียว กับสายการบินทั้งหมดที่ออกแบบมาขอบแขนและ ปกคอเสื้อตัดด้วยสีดำเพื่อความไม่น่าเบื่อจนเกินไป ปักตราสัญลักษณ์ตรงหน้าอกส่วนของลำตัวคาดด้วย เส้นขาว

visual identity system overview

15


Magazine การออกแบบ Magazien ใช้รูปทะเลที่เป็น สถานทีท่องเที่ยวของเฮติที่มีความสวยงามดึง ดูความสนใจของนักท่องเที่ยว ชื่อหนังสือก็จะ เป็นชื่อของประเทศเฮติเลย เพื่อปกบอกความ เป็นเฮติ ว่าเฮติเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจ อีกประเทศหนึ่ง

Tourist attractions Hotels History

visual identity system overview

16


WEBSITE

Manage Your Trip Flights

Website มีตรงด้านส่วนหัวเป้นสีขาว ประกอบด้วย หน้าเวปที่ต้องการจะเข้า และตราโลโก้ ส่วนในส่วนของ เวปด้านซ้ายจะเป็นช่องกรอกข้อมูลจองที่นั่งสายการบิน ด้านขวาจะเป็นรูปผู้โดยสารที่นั้งในเครื่องบิน ทั้งหมดนี้ ออกแบบมาแบบเรียบง่าย เพื่อความไม่รกจนเกินไป

Book Online

Holidays

Fares

Hotels

Special offers

Travel Information

Flying Returns

Contact Us

Cars

My Booking

Web Check-In

Language One Way

English

Round Trip

Multi-City

From

To

Depart

Return Fixed Dates

Adults

Children (2-12yrs)

Class

Flexible Dates

Infants (below 2yrs)

Equivalent currency Direct Flights Only (for reference only)

Time Tablev

Flight Status

AIR HAITI 773 Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330 Haiti

Redeem miles

visual identity system overview

17


BROCHURE การออกแบบBrochure ใช้รูปเครื่องบินและรูป ผู้โดยสารที่นั้งอยู่ในเครื่องบินเพื่อแสดงให้เห้นว่า การบริการของสายการบินมีความสะดวกสบาย

AIR HAITI

The return of beautiful than anyone else.

AIR HAITI

The return of beautiful than anyone else.

visual identity system overview

18


AIRLINE TICKET การออกแบบ Air Tickrt จะแบ่งเป็น Class ในแต่ละClass จะใช้สีต่างกัน เพราะปกบอกClass

Name l nom

Class l Classe

FIRST CLASS Class l Classe

Name l nom

ECONOMY CLASS Flight & Date l Vol et date

AC 231

Name l nom

Class l Classe

BUSINESS CLASS Gate l Porte

Seat l Place

A12

Seat & Class l Place et classe

26B

26B

Flight & Date l Vol et date

Y

AC 231

Gate l Porte

A12

26B

26B

Boarding time

Flight & Date l Vol et date

AC 231

Seat & Class l Place et classe

Seat l Place

Y

Gate l Porte

Seat & Class l Place et classe

Seat l Place

A12

26B

26B

Y

Boarding time Heure d’embarquement From l De

To l Destination

Name l nom

Airline use l A usage interne

To l Destination

Boarding time

Heure d’embarquement From l De

To l Destination

Name l nom

Airline use l A usage interne

0081A

To l Destination

Heure d’embarquement From l De

To l Destination

Name l nom

Airline use l A usage interne

To l Destination

0081A

Remarks l Observations

YYC27670

0081A

Remarks l Observations

YYC27670

Remarks l Observations

YYC27670

Boarding Pass l Carte d’acces a bord

Boarding Pass l Carte d’acces a bord

Boarding Pass l Carte d’acces a bord

visual identity system overview

19


MENU

MENU

MENU การออกแบบ MANU ใช้พื้นหลังสีแดงเข้ม นำภาพอาหารมาลง ทำแบบเรียบง่าย เพื่อ ความไม่รก

visual identity system overview

20


Basic Elements

COLOUR POLICY

Color Incorrect Versioms

COLOUR POLICY

21


PANTONE 1797C

Color PANTONE 1797C

PANTONE 179 C

CMYK 0% 100% 99% 4%

CMYK C 0% M 79% Y 100% K 0%

RGB R 277 G 27 B 35

RGB R 241 G 93 B 34

C M Y K

PANTONE 179 C

COLOUR POLICY

22


Incorrect Versioms เพื่อความถูกต้องในการใช้งาน ไม่อนุญาติให้แก้ไของค์ประกอบ สัดส่วนหรือส่วนประกอบใดของ สัญลักษณ์

ไม่อนุญาติให้ดัดแปลง ปรับแต่กราฟฟิกใดๆ ของสัญลักษณ์

COLOUR POLICY

23


Basic Elements

Typography

Corport Typefaces

Typography

24


Freesia UPC

Corport Typefaces ฟอนต์ที่ใช้บังคับให้ใช่เฉพาะที่กำหนดให้ไว้เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใดๆ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟ ภมยรลวศษสหฬอฮ 1234567890 ๑๒๓๔๕๖๗๘๙

SR FahTHAI

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟ ภมยรลวศษสหฬอฮ 1234567890 ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ blairmdltc tt medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Typography

25


Speed

Quickly Meal

300

200

335 Kcal

Fat

Speed

Quickly Meal

200

245 Kcal

Fat

Speed

Quickly Meal

300 315 Kcal

200

Fat

Speed

Quickly Meal

300

200

400

450 Kcal

Fat

Quickly Meal

300

200

Speed 400

500 Kcal

Fat

Quickly Meal

200

300

Speed 400

Fat

Quickly Meal

Speed 50 Kcal

Fat

Quickly Meal

Speed 200

235 Kcal

Fat

Quickly Meal

Fat

Speed 200 231 Kcal

443 Kcal


GLOP

Green Life Organization Of Protective

GLOP

Green Life Organization Of Protective

GLOP

Green Life Organization Of Protective

GLOP Green Life Organization Of Protective

GLOP Green Life Organization Of Protective


FEELINE

ถุงยางอนามัยเซ็นต์

SENSE

SENSE ถุงยางอนามัยเซ็นต์

SENSE

PLEASURING

SENSE ถุงยางอนามัยเซ็นต์ DOUBLE SAFE

ถุงยางอนามัยเซ็นต์

ถุงยางอนามัยเซ็นต์

SENSE SENSE

SENSE ถุงยางอนามัยเซ็นต์

SENSE SENSE SENSE

SENSE

SENSE

SENSE

SENSE


GLOP

Green Life Organization Of Protective

GLOP

Green Life Organization Of Protective

GLOP

Green Life Organization Of Protective

GLOP Green Life Organization Of Protective

GLOP Green Life Organization Of Protective


CHADAPORN  

PORTFOLIO CHADAPORN

CHADAPORN  

PORTFOLIO CHADAPORN

Advertisement