Page 1

2012

Да не заборавам:

Имам права!


2012 Јануари

Март

Февруари

Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

Јуни

Maj

Април

5 12 19 26

1 8 15 22 29

Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед 2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

2 9 16 23 30

3 10 17 24

Септември

Август

Јули

4 11 18 25

1 8 15 22 29

Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед 1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Декември

Ноември

Октомври

3 10 17 24

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед 3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30


Кој/a сум јас? Се викам:

Се презивам:

Роден а сум на: во Телефон:

Учам Работам во:

e-mail:


Јануари Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

26

30

31


Работи што треба да ги завршам во текот на овој месец:

Петок

Сабота

Недела 1

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Размислувај: во текот на овој месец ќе научам повеќе за целите на...


Кафе пиенки

ЈАНУАРИ

Н П В С Ч П С 1 8 2 3 4 5 6 7 15 14 9 10 11 12 13 22 16 17 18 19 20 21 29 28 27 26 25 23 24 31 30

Запиши (залепи :) во текот на оваа недела треба да:

2

Пон

3

Вто

4

Сре


5

Чет

6

Пет

7

Саб

8

„Верувам дека гарантирањето јавен пристап до информациите со коишто располагаат властите е неопходно на долг рок за кое било демократско општество... Ако властите го објавуваат само она што според нив граѓаните треба да го знаат, јавноста станува измама, а отчетноста бесмислена“, Сисела Бок (1934), шведски филозоф

Нед


Запиши (залепи :) во текот на оваа недела треба да:

9

Пон

10

Вто

11

Сре

12

Чет

13

Пет

14 / 15

Саб/Нед

Спортски активности

K


Во случајот „Kreuz v. Poland“ пред Европскиот суд за човековите права, жалителот ја тужел општината бидејќи не му била издадена дозвола да изгради пералница за автомобили, поради што тој трпел штета. Согласно полските закони, тужителот морал да плати висока судска такса, која во конкретниот случај била во висина на просечната годишна нето-плата во Полска во тој момент. Европскиот суд за човековите права нагласил дека висината на таксата, во светлината на посебните околности на конкретниот случај (вклучително и можностите на лицето да ја плати), е значаен фактор при оценувањето дали е прекршено правото на лицето за пристап до судот. Така, Судот оценил дека полските судски власти не успеале да обезбедат соодветна рамнотежа меѓу интересот на државата да собира судски такси, од една страна, и интересот на странката да го брани своето право пред судовите. На овој начин, била повредена суштината на правото на лицето за пристап до судот. Притоа, било востановено дека правото за пристап до правдата не смее да биде загрозено поради високите судски трошоци.

Да не заборавам дека:

ЈАНУАРИ

Н П В С Ч П С 1 8 7 6 5 2 3 4 15 14 13 12 11 9 10 22 16 17 18 19 20 21 29 28 23 24 25 26 27 30 31


ли ст а

h Ш оп ин г

ЈАНУАРИ

Н П В С Ч П С 1 8 2 3 4 5 6 7 15 14 9 10 11 12 13 22 16 17 18 19 20 21 29 28 27 26 25 23 24 31 30

Запиши (залепи :) во текот на оваа недела треба да:

16

Пон

17

Вто

18

Сре


19

Чет

20

Пет

21

Саб

22

Нед

Историски гледано, првите форми на правото на правен совет (т.н. право на сиромашните) се јавуваат во 15 век во Англија. Имено, во 1495 година, кралот Хенри VIII потпишал акт кој се предвидувало дека „судијата ќе му определи на сиромашното лице или лица адвокат или адвокати..., кој/кои ќе ги извршува(ат) своите должности без награда“. Во англиските судови ваквото право се применувало само во граѓанските постапки, но не и во кривичните постапки, бидејќи во раното прецедентно право на Англија обвинетите немале право на бранител, дури и кога можеле да си дозволат да платат надоместок за неговите услуги. Актот за правна помош на Хенри VIII останал во сила сè до 1883 година.


Запиши (залепи :) во текот на оваа недела треба да:

23

Пон

24

Вто

25

Сре

26

Чет

27

Пет

28 / 29

Саб/Нед

ï

Културно забавен живот


Во случајот „Кенеди против Унгарија“ (Kenedi v. Hungary, 2009), жалителот пред Европскиот суд за човековите права бил историчар кој се занимавал со истражување на работењето на тајните служби во диктаторските режими. За целите на своето истражување, тој побарал пристап до документите што ги поседувала унгарската служба за државна безбедност. И покрај судските пресуди во негова корист, на жалителот не му бил овозможен пристап до сите документи коишто ги барал. Разгледувајќи го случајот, Судот констатирал дека пристапот до оригинални документарни извори за целите на легитимните историски истражувања е суштински елемент на користењето на правото на слободно изразување на жалителот.

Да не заборавам дека:

ЈАНУАРИ

Н П В С Ч П С 1 8 7 6 5 4 3 2 15 9 10 11 12 13 14 22 16 17 18 19 20 21 29 28 27 23 24 25 26 30 31

Да не заборавам: Имам права!  

ФООМ - нотес 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you