supermarkt.team #33 | Gezond in de super

Page 1

EEN UITGAVE VAN: SHELFLIFE MEDIA B.V.

BEWAAREXEMPLAAR 2023

KANTINEKRANT VOOR MANAGERS EN MEDEWERKERS VAN SUPERMARKTEN

Gezond in de super

Verkiezing Gezonde Innovatie Awards 2023 van start

Waarom al 48 supermarkten het ‘Gezondschap’ van Naomi Jansen plaatsten

Hoe belangrijk wordt online-boodschappen doen de komende jaren?


ADVERTENTIE


Inhoudsopgave 4. Nieuw(s) &zo! Opvallende feiten 5. Verkiezing Gezonde Innovatie Awards 2023 van start 6. Vakjury Gezonde Innovatie Awards: vijf perspectieven op gezondheid 8. Waarom al 48 supermarkten het ‘Gezondschap’ van Naomi Jansen plaatsten 10. Nutri-Score: hoe zit het nou? 12. Wist je dat… een pagina vol met leuke en/of handige feitjes 16. Check! Podcasts, evenementen en interessante accounts 17. Hoe belangrijk wordt online-boodschappen doen de komende jaren? 18. Even voorstellen: Hoogvliet-medewerkster Liesbeth deelt haar ervaringen 19. Gezien in het buitenland: sappenbar in bediening en agf in korfjes bij Interspar ADVERTENTIE

Deze editie staat in het teken van ‘gezondheid’. Niet alleen consumenten en fabrikanten, maar ook supermarkten besteden steeds meer aandacht aan het thema; zij kunnen er ook niet meer omheen. Dat geldt overigens ook voor de overheid, die heeft besloten dat Nutri-Score per 1 januari 2024 het officiële ‘voedselkeuzelogo wordt’. Maar: wat is dat Nutri-Score nu precies? Wat moet de Nederlandse consument met dit logo? En hoe kan het dat het logo nu al op verschillende producten staat? Op blz. 10 praten we je bij. En over gezondheid gesproken: voor het vierde jaar op rij organiseert Supermarkt.team samen met FoodPersonality en Foodlog de Gezonde Innovatie Awards. Het gaat om een complimentenprijs voor producten en initiatieven die bijdragen aan een gezonder eetpatroon. Een van de winnaars van vorig jaar was het ‘Gezondschap’ van Naomi Jansen, dat inmiddels in steeds meer supermarkten te vinden is: zie blz 8. Op blz. 5 lees je meer over het ontstaan en het idee achter de Gezonde Innovatie Awards. Op pagina 6 komen de juryleden aan het woord. Op blz. 13 en 14 lichten we een aantal genomineerde producten uit. Tot slot: ook in deze editie van Supermarkt.team stelt een supermarktmedewerker zich voor (blz. 18). En uiteraard delen we ook nu weer leuke en/of boeiende feiten, interessante podcasts en toffe culi-evenementen (zie o.a. blz. 4, 12 en 16). Veel leesplezier!

Ted Helmink

SUPERMARKT.TEAM IS EEN UITGAVE VAN: Shelflife Media bv Molenveldlaan 104 | 6523 RN Nijmegen

Coördinatie & redactie | Ted Helmink: Ted@shelflife.nl Marieke Venbrux: Marieke.Venbrux@foodpersonality.nl

Sales | David van Wijk: david@shelflife.nl Klaartje van Dijk: klaartje@shelflife.nl

www.supermarkt.team | #supermarktteam www.shelflife.nl

Branded content manager | Peter Smeele: supermarktteam@shelflife.nl

Druk | Janssen Pers Distributie | PostNL

Abonnementen | Supermarkt.team is een gratis uitgave voor supermarkten/supermarktmedewerkers. Voor abonnements­ opgave en/of (verhuis-) mededelingen, gebruik het contact­ formulier op: www.supermarkt.team

Met redactionele bijdragen van | Elske Gravesteijn, Bianca van der Ha – Foodlog, Safiya Mohamud Hussein Vormgeving | Djamilla Vierklau: info@djamillavierklau.nl

Auteursrecht | Niets uit deze uitgave mag worden verveel­ voudigd, opgeslagen, in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of door fotokopie of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Aansprakelijkheid | Hoewel supermarkt.team met de grootste zorg is samengesteld, kunnen uitgever, redactie en auteurs niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuiste berichtgeving en/of zetfouten.

© Shelflife Media bv.

3


4


Verkiezing Gezonde Innovatie Awards 2023 van start Bij de Gezonde Innovatie Awards draait het om producten en initiatieven die bijdragen aan een gezonder eetpatroon. Voor de vierde keer op rij reiken Foodlog, FoodPersonality en Supermarkt.team deze complimentenprijs uit. Ook jij kan je stem uitbrengen op je favorieten. Door: Elske Gravesteijn – Foodlog

Dankzij de stijgende welvaart gaan mensen anders (en meer) eten en door de toenemende wereldbevolking móeten mensen anders gaan eten. De groeiende vraag naar voedsel vereist meer voedselproductie. Iedereen moet toegang hebben tot gezonde en betaalbare voeding die het liefst ook nog duurzaam is voor de aarde. Ondertussen werkt de stijgende welvaart het ontstaan van gezondheidsproblemen zoals obesitas en diabetes in de hand. Deze veranderingen vragen om een andere aanpak van het voedselbeleid.

De ‘Gezonde Innovatie Awards’: een compli­mentenprijs voor bedrijven en ondernemers die met hun product of initiatief zorgen voor een verrijking van gezonde voeding Op het gebied van gezonde voeding is er dan ook een transitie gaande. Er is flink wat gezondheidswinst te behalen door in te spelen op voeding en beweging. Complimentenprijs De overheid, maar ook veel bedrijven streven naar het gezonder maken van het productaanbod en het vergroten van bewustzijn en kennis onder consumenten over wat ze eten. Samen dragen die aspecten eraan bij dat consumenten betere voedingskeuzes maken. Gelukkig worden er steeds meer stappen gezet in de richting van gezonde voeding. Juist die producten en initiatieven die het voedingsaanbod gezonder maken, verdienen aandacht. De Gezonde Innovatie Awards (GIA) is een complimentenprijs voor bedrijven

en ondernemers die met hun product of initiatief zorgen voor een verrijking van gezonde voeding. Waardevolle samenwerking Foodlog, FoodPersonality en Supermarkt.team organiseren samen de Gezonde Innovatie Awards. FoodPersonality is een vakblad voor ondernemers en inkopers in de supermarktsector. Het vakblad stuurt onder andere in het productaanbod in supermarkten door te informeren over duurzame, biologische en gezonde mogelijkheden. De meerwaarde voor de supermarktsector van het opnemen van een nieuw product in het basisassortiment zit in de combinatie van producteigenschappen en consumentengedrag. Supermarkt.team is een platform dat zich juist richt op supermarktmanagers en -medewerkers, het informeert de lezer over ontwikkelingen op de winkelvloer. Foodlog is een onafhankelijk nieuwsen discussieplatform over voedsel, gezondheid, eten & drinken en energie. Mark Peeters, sales en marketing manager bij FoodPersonality, benadrukt het uitreiken van een compliment in plaats van een prijs. De focus van de GIA ligt op het erkennen van gezonde producten en initiatieven; het is bedoeld als stimulans en aanmoediging om deze door te blijven ontwikkelen. In deze maatschappelijke rol van het nemen van verantwoordelijkheid voor gezondheid draait het voornamelijk om het gezondheidsaspect van het product. Volgens Peeters sluit een goede gezonde innovatie ook aan bij de wensen van de consument: “Een product kan nog zo gezond zijn, het moet wel verkopen. Een gezonde innovatie, is een gezonde rotatie.” Op het gebied van gezondheid valt nog veel te winnen. “Gezondheid is een enorm breed begrip, waaraan op verschillende manieren kan worden bijgedragen. Dat zie je terug in de aanmeldingen”, zegt Ted Helmink, communicatiespecialist bij

Supermarkt.team. Als voorbeeld noemt ze de winnaars van de GIA van vorig jaar: een plantaardige komijnekaas met minder calorieën uit eigen keuken en de gerookte zalm met minder zout van Albert Heijn. Zowel boeren, levensmiddelenfabrikanten, verwerkers en supermarkten als gemeenten, verenigingen en burgers melden zich aan voor de GIA. Helmink ziet ruimte voor groei en ontwikkeling als het gaat om gezonde voeding en is ervan overtuigd dat de uiteenlopende deelnemers samen de kans op slagen van gezonde producten en initiatieven vergroten.

Genomineerde initiatieven variëren van snackautomaten met verse en plantaardige kant-en-klaarproducten tot projecten die de impulsaankopen bij de kassa vervangen door fruit

Bianca van der Ha, senior projectmanager bij Foodlog, ziet de GIA als een ‘verademing’. In de media krijgen ondernemers kritiek op hun pogingen tot gezond innoveren. Het zou ‘greenwashing’ en geldklopperij zijn. “Met de Gezonde Innovatie Awards willen we benadrukken dat er juist veel goeds gebeurt. De award is een applaus voor ondernemers, klein en groot, die stappen zetten in de juiste richting.” Van genomineerd naar winnaar De vakjury selecteerde 80 genomineerden (20 partijen in de categorie initiatieven en 60 partijen in de categorie producten) uit maar liefst 125 aanmeldingen die op de een of andere manier bijdragen aan een gezond(er) eetpatroon. Genomineerde producten variëren van plantaardige

stroopvervangers met veel vezels tot snoepgroenten verpakt als brainboosters. In vergelijking met voorgaande jaren zijn er dit jaar meer plantaardige producten aangedragen. Genomineerde initiatieven variëren van snackautomaten met verse en plantaardige kant-en-klaarproducten tot projecten die de impulsaankopen bij de kassa vervangen door fruit. In beide categorieën – producten en initiatieven – worden drie prijzen uitgereikt (elk met een eerste, tweede en derde plek): de jury-award, de professional-award en de publieks-award. De vakjury bestaat uit een breed samengestelde groep experts uit de praktijk en de wetenschap. De jury kijkt naar aspecten zoals voedingswaarde, innovatie, smaak en verkoopbaarheid. Zij bepalen de winnaar van de jury-award. Op pagina zes maak je kennis met de juryleden. Free From Food Expo Alle genomineerden worden uitgenodigd voor de Free From Food Expo in de RAI Amsterdam over de toekomst van veganistische, plantaardige, vrij van, biologische, functionele en gezonde voeding. De GIA staat samen met een aantal genomineerden op het congres op het gezondheidsplein. Het evenement is bedoeld om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samenwerkingen te stimuleren. Bezoekers van het congres kunnen hun stem uitbrengen voor de professional-award. Stemmen Tussen 7 oktober en 18 november kun jij je favoriet kiezen voor de publieks-award. Doe mee en stem! Je kiest je favorieten op de stemwebsite (scan de QRcode). Winnaars worden bekend gemaakt op 21 november tijdens het Free From Food Expo in Amsterdam.

5


Vakjury Gezonde Innovatie Awards: vijf perspectieven op gezondheid Een product kan nog zo gezond zijn, maar als mensen het niet kopen of niet kunnen klaarmaken, zet het weinig zoden aan de dijk. Om te garanderen dat de jury-winnaars van de Gezonde Innovatie Awards nutritioneel gezonder zijn en aansluiten bij consumentenbehoeftes, is in de vakjury een breed scala aan food professionals vertegenwoordigt. De vakjuryleden zijn in hun dagelijkse praktijk met gezondheid bezig, in de breedste zin van het woord, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise. Samen kiezen ze de jurywinnaars van de Gezonde Innovatie Awards, de complimentenprijs voor producten en initiatieven die bijdragen aan een gezonder eetpatroon. Hieronder stellen de juryleden zich voor met hun kijk op Gezonde Innovatie. Auteur: Bianca van der Ha, Foodlog

Jenneke Heising

omheen zit? Ik vind het interessant om ook die andere kant te laten zien.” Tijdens het beoordelen van de genomineerden, focust ze bijvoorbeeld ook op hoe deze met de uitdaging van herformulering (minder suiker of zout) omgaan. 'Recht op gezonder en duurzamer leven' Naast Heising is Reinoud Moojen, promovendus aan de Universiteit Utrecht, de tweede academicus in de vakjury. Hij doet wetenschappelijk onderzoek naar de voedselomgeving. “De voedselomgeving omvat alles wat onze eetgewoontes beïnvloedt”, legt hij uit. “Denk aan advertenties in bushokjes of op social media, maar ook de prijs en verpakking van een product. Onze voedselomgeving kent ook een

6

Gezond eten is niet altijd gemakkelijk, ervaart hij, “Zeker onderweg. Moet je nagaan hoe dat is voor mensen die gezondheid niet interessant vinden?”, vraagt hij zich af. “Een winnaar van de Gezonde Innovatie Awards verleidt juist die groep mensen tot gezondere keuzes. Ook zij hebben recht op een gezonder en duurzamer leven.” In regio Foodvalley en de gemeente Utrecht onderzoekt Moojen wat nodig is om de eetomgeving te verbeteren. Eén conclusie – ook relevant voor de deelnemende initiatieven aan de Gezonde Innovatie Awards – kan hij al trekken: “Inspelen op de behoefte van een plek geeft de meeste kans op succes.” Anders dan het huidige aanbod Jumbo-ondernemer Bas Bobeldijk weet alles van de plek waar de meesten hun eten en drinken kopen: de supermarkt. Hij heeft twee Jumbo-supermarkten, één in Nieuwkoop (Zuid-Holland) en één in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Zijn supers zijn twee compleet verschillende winkels, qua marktgebied, klanten en assortiment. “In Nieuwkoop wordt traditioneler boodschappen gedaan; een paar keer per week voor meerdere dagen, met een boodschappenlijstje in de hand. Mijn stadse klanten komen dagelijks snel langs en zijn meer gericht op gezondheid.” Bobeldijk speelt in op die gezondheidswens met onder andere verse kant-enklaarmaaltijden van een externe traiteur.

Een gezonde en innovatieve winnaar draagt volgens Jenneke Heising, programmadirecteur van opleidingen gericht op food technology, food safety, food quality & design en food science bij Wageningen University & Research, bij aan de nutriënten en calorieën die iemand nodig heeft. Bovendien is het smakelijk en gemakkelijk klaar te maken. Heising heeft een achtergrond in levensmiddelentechnologie. Een van haar aandachtsgebieden is de invloed van verpakkingen en bewerkingen van eten op bijvoorbeeld de houdbaarheid en gezondheidswaarde. “Minder zout en suiker is gezonder”, neemt ze als voorbeeld, “maar het vermindert wel de houdbaarheid van een product. We vinden verpakkingen slecht, maar wat gebeurt er met een product als er geen verpakking

sociale component. De mening en het gedrag van anderen en ook onze cultuur beïnvloeden wat we eten.”

Reinoud Moojen

Dankzij zijn ervaring als supermarktondernemer kan Bobeldijk

Bas Bobeldijk goed inschatten of een product kans maakt op het supermarktschap. “Een product moet een goede omloopsnelheid hebben, anders bereikt het onvoldoende mensen om impact op onze gezondheid te maken.” Daarnaast kijkt hij naar het innovatieve karakter. “Ik vind het belangrijk dat een product zich onderscheidt ten opzichte van het huidige aanbod.” Groter bereik betekent meer impact Anouk Dijkgraaf, consultant bij Phaff Export Marketing, is het eens met Bobeldijk: “Mijn stem gaat naar een product of initiatief dat bij het grote publiek leidt tot een verandering van het dagelijkse voedselpatroon.” De winnaar van de Gezonde Innovatie Awards doet dat volgens Dijkgraaf door clean label waarbij en gemak te combineren.


Door haar internationale activiteiten is Dijkgraaf goed op de hoogte van wereldwijde ontwikkelingen binnen de foodsector. “Met name in Europa zijn consumenten meer gericht op gezondheid. De Covid-pandemie heeft dat gestimuleerd.” Ze ziet een toename van de vraag naar producten zonder bijvoorbeeld suiker, zout en E-nummers. Binnen Europa zijn er ook weer verschillen. “In het noorden eten we om te leven en in het zuiden leven ze om te eten”, zegt ze lachend. “ZuidEuropeanen houden vast aan de voor hen zo belangrijke tradities.”

Anouk Dijkgraaf

Gezonder, ook in de zorg De vraag naar gezonder, die Dijkgraaf signaleert, ziet huisarts Janneke Stolker ook in de zorg. Met haar bedrijf Leefstijl Aanpak, coacht ze collega's in de medische sector waarom en hoe zij leefstijl kunnen implementeren in hun praktijk of het ziekenhuis. “Meer patiënten vragen me hoe zij gezonder kunnen leven”, vertelt ze. Ook haar collega’s staan er meer voor open

Janneke Stolker

om leefstijl onderdeel te maken van hun behandelingen. “Een gezonde leefstijl is de basis van een goede behandeling”, vindt ze. “Leefstijlverandering kan veel doen voor iemands gezondheid.” Een goede gezonde innovatie is laagdrempelig, vindt Stolker. “Een gezonder product of initiatief is eenvoudig te begrijpen en gebruiken door iedereen. Die laagdrempeligheid zit bijvoorbeeld in bereidingsgemak of heldere communicatie op de verpakking.” Stem ook! Naast de juryleden vragen we ook jou om je favorieten te kiezen. Welk initiatief motiveert volgens jou tot gezondere keuzes? Welk product zou perfect passen in een gezond ontbijt, lunch of diner? Ga naar www.gezondeinnovatie.com kies je drie favorieten. Stemmen kan tot en met zaterdag 18 november 2023.

Proteine sandwich met zalm, ei en Callowfit Sweety Chili Ingrediënten voor 2 sandwiches: 1 zakje omelet met kaas* 1 zakje omelet met tuinkruiden* 4 sneetjes proteïne toast brood* 1 el Callowfit Sweety Chili - Bakje haverspread van 150 gr (of roomkaas) 4 blaadjes romanasla of ijsbergsla 100 gr gerookte zalm Zest van een halve citroen Tuinkers Olijfolie Zout en peper * Verkrijgbaar bij diverse dieetwebshops Bereiding Maak de omeletten zoals op de verpakking beschreven staat en snij beide omeletten in twee helften. Neem een kommetje, doe daar de haverspread en de Callowfit Sweety Chili saus in. Roer dit goed door elkaar en maak op smaak met een beetje zout en peper. Rooster het proteïne brood zoals op de verpakking beschreven staat. Was de slablaadjes en dep deze droog. Neem twee bordjes en leg op ieder bordje een blaadje sla en besmeer deze met de chilispread. Vervolgens leg je daar bovenop een halve omelet en op de omelet een plakje zalm en wat citroen zest. Herhaal deze stappen nog een keer zodat je twee lagen hebt. Top af met wat tuinkers en de Callowfit Sweety Chili. Recept van @eten.met.ted

7


Waarom al 48 supermarkten het ‘Gezondschap’ van Naomi Jansen plaatsten Ontwerper Naomi Jansen van de Voedselapotheek bedacht het Gezondschap - en werd daarmee derde bij de vorige editie van de Gezonde Innovatie Awards. Met het Gezondschap brengen supermarkten, artsen, scholen en GGD-instellingen gezonde voeding extra onder de aandacht op de winkelvloer. Jumbo Schothorst in Amersfoort en Albert Heijn Franz Leharplein in Eindhoven werkten er al mee. “We willen niet alleen een supermarkt zijn, we hebben ook een verantwoordelijkheid.” Door: Ivo Roodbergen Foto’s: Rob Keeris/de Voedselapotheek

Supermarkten verdienen aan een schap met chips en cola vaak nog altijd meer dan aan een schap met gezonde tussendoortjes. Niet vanwege de marge, wel vanwege de omzetsnelheid en de extra ‘traffic’ die deze producten genereren. En weliswaar is de aandacht voor ‘gezond’ bij alle supermarktformules flink toegenomen, toch kreeg Naomi Jansen van de Voedselapotheek de afgelopen jaren van de hoofdkantoren van die formules geregeld te horen dat ze ‘gezonde voeding heel interessant vinden en er ook meer mee willen, maar dat het commercieel niet altijd interessant genoeg is’. Ook vindt het merendeel van de formules dat klanten primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en willen supermarkten de klant best wat sturen, maar het moet vooral niet lijken op ‘de gezonde keuze opdringen’ en/of de klant alle keuzevrijheid ontnemen. Dit alles ontmoedigde Naomi Jansen echter niet. “Het hoort bij mijn vakgebied. Dat je

‘ Het is wachten tot supermarkten de noodzaak voelen om daarvoor nog meer verantwoordelijkheid op te pakken.‘ innovatieve ideeën ontwikkelt die nog niet altijd direct toepasbaar zijn op grote schaal, maar waarmee je mensen wel stap voor stap beweegt tot verandering.” En die verandering is onomkeerbaar, voorspelt ze. “Het is wachten tot supermarkten – binnen het thema gezonde voeding een grote speler – de noodzaak voelen om daarvoor nog meer verantwoordelijkheid op te pakken.” Gezonde Innovatie Awards Jansen studeerde af aan de Design Academy in Eindhoven. Na haar studie en een bijzondere vermelding bij de AH Product Pitch, een (voormalig) initiatief van Albert Heijn om jong ondernemerschap te stimuleren en vernieuwende producten te ontdekken (zie kader), startte ze met ‘de Voedselapotheek’. En nee: dat is geen gebouw of andere fysieke instelling waar je op doktersrecept levensmiddelen kan afhalen of iets in die trant, maar gezonde voeding’ vormt wel de leidraad van haar onderneming. De Voedselapotheek is de naam van haar bedrijf en met dat bedrijf werkt ze n samen met bewoners, ‘voedselaanbieders’ – waaronder supermarkten – en zorgorganisaties aan een ‘gezond voedsellandschap’. Op

8


allerlei manieren, waarbij Jansen zelf die ontwerpachtergrond heeft en ‘design thinking’ in het vakgebied van voeding en gezondheid wil brengen. Zodat mensen uiteindelijk anders over innovaties gaan nadenken. Een van de initiatieven van de Voedselapotheek is ‘Gezondschap’ – een supermarktschap vol gezonde producten, bedoeld om consumenten te stimuleren tot gezondere keuzes. Het initiatief werd derde bij de vorige editie van de Gezonde Innovatie Awards (afgelopen februari); een complimentenprijs van FoodPersonality en Foodlog voor producten en initiatieven die gezonder eten makkelijker maken. 48 supermarkten: van Jumbo tot AH Wat twee jaar geleden begon met een proef in Amersfoort, is uitgegroeid tot een landelijk project waarbij al 48 supermarkten van Jumbo, Albert Heijn, Coop, Plus, Jan Linders en een Dagwinkel het Gezondschap plaatsten. Vanaf januari komen er nog eens zo’n zestien supermarkten bij. Het succes zit volgens Jansen vooral in de binding met de bewoners uit de wijk, en de partijen die meedoen, zoals – naast de supermarkten zelf – de huisarts, apotheker en school. “Zij worden ambassadeurs van zo’n schap en vertellen de boodschap aan ‘hun’ doelgroepen. Want zo’n schap alleen zet mensen niet aan tot een gezonder eetpatroon, maar wel als je daar meer verbinding in de wijk aan koppelt. Activiteiten met buurtsportcoaches, workshops van diëtisten, projecten op scholen, doorverwijzingen van zorgpartners, etc. In Amersfoort had een apotheker op medicijndoosjes die leefstijlziekten aanpakken bijvoorbeeld stickers geplakt die doorverwijzen naar het Gezondschap.”

definitieve keuze maakt. Daarbij kijken we naar gezonde en betaalbare producten uit de Schijf van Vijf, vaak huismerken. Fabrikanten betalen niet extra om ‘hun’ producten op het Gezondschap te krijgen.” Een product dat nogal eens op het schap belandt, zijn rozijntjes, een hardloper. Ook gezonde producten die in de aanbieding zijn, worden soms via het Gezondschap nog eens uitgelicht – en worden dan ook extra goed verkocht. Jansen: “Om commercieel interessanter te worden, onderzoeken we of het mogelijk is om méér producten uit de aanbieding in het Gezondschap te plaatsen.” Doorgaans krijgt het Gezondschap iedere twee weken een nieuw thema. “Zo houden we de balans tussen ‘de kracht van herhaling’ en het bieden afwisseling.” Albert Heijn Eindhoven Bij Albert Heijn Franz Leharplein in Eindhoven werd vorig jaar oktober een 'Gezondschap' opgetuigd, in combinatie met een campagne van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Dit nadat op het consultatiebureau en kinderdagverblijf was gebleken dat veel ouders met de vraag worstelden welke gezonde snacks zij hun kinderen konden geven. Supermarktmanager Sven Westerhof van dat Albert Heijn-filiaal: “De partners die erbij betrokken zijn, van diëtisten tot scholen, zorgen voor verbinding met de wijk. Albert Heijn heeft als missie ‘samen beter eten betaalbaar maken voor iedereen’, daarom maakte ik in de winkel graag ruimte voor het Gezondschap.” Nu is Albert Heijn Franz Leharplein een ‘eigen filiaal’ van Albert Heijn en nu weten we ook dat het hoofdkantoor Albert Heijn zaken graag zelf in de hand houdt, zeker als het filialen betreft. Westerhof overlegde

desondanks de plaatsing ervan niet met het hoofdkantoor. Lachend: “Maar de Gezonde Innovatie Awards heb ik vervolgens wél laten zien…” Het Gezondschap leverde het Albert-Heijnfiliaal geen bergen extra omzet of marge op, aldus Westerhof. Toch keert het later dit jaar terug in de winkel. “Het zorgt voor reuring. Ik denk graag met Jansen mee om te kijken hoe we het de volgende keer aantrekkelijker kunnen maken voor een breder publiek.” Van frikandelbroodje naar… Jansen werkt zoals gezegd met het Gezondschap met thema’s. Jansen: “Een thema waar we nu veel mee werken is ‘Wat kies jij?’. Daarbij tonen we ‘eetwissels’, waarbij we ongezonde producten als energiedranken en frikandelbroodjes laten zien en daarnaast gezondere alternatieven. We hebben het ook gekoppeld aan een project op een middelbare school waarbij jongeren zelf gezonde snacks mogen ontwikkelen. Dan ontstaat er een mooie kruisbestuiving tussen wat er op school gebeurt en in de winkel.” Bijeenkomsten supermarktmanagers Het Gezondschap vormt voor Jansen de ingang om het gesprek aan te kunnen gaan voor een gezondere supermarkt. “Dit jaar gaan we in een aantal gemeenten waar we het Gezondschap plaatsen ook bijeenkomsten organiseren met de supermarktmanagers en/of -ondernemers van de verschillende formules in die gemeenten. We dagen hen uit om te kijken wat zij zelf kunnen doen om de gezonde keuze voor hun klanten makkelijker te maken." Daarmee zijn we terug bij het begin: de verandering van ‘het systeem’,

die Jansen voor ogen heeft. De consumentenwaardering van de Gezonde Innovatie Award is een welkome steun in de rug van de overheden die Jansen inhuren voor een gezondere supermarkt, maar: ‘nu zijn de supermarkten zelf aan zet’.

Van AH Product Pitch naar Voedselapotheek Naomi Jansen richtte de Voedselapotheek zeven jaar geleden op, na haar afstuderen aan de Design Academy. Voor haar afstudeerstage ontwikkelde ze ‘Chocobombes’, een product voor zwangere vrouwen. Bonbons gevuld met voedingsstoffen die belangrijk zijn tijdens de zwangerschap. Bij de AH Product Pitch kreeg ze een bijzondere vermelding over het gedachtegoed ‘dat ze heel interessant vonden, maar commercieel niet interessant genoeg’. Die opmerking staat niet op zichzelf, merkte ze. “Omdat ik een hele eigen visie had op hoe de dingen anders kunnen en hoe je mensen onderdeel van een verandering maakt, ben ik mijn eigen onderneming 'de Voedselapotheek' begonnen.”

‘Wat kies jij’ is het thema van dit Gezondschap bij deze Jumbo, waarbij scholieren worden aangemoedigd hun blikje Red Bull te verruilen voor een flesje water of in plaats van een saucijzenbroodje te kiezen voor een mueslireep.

‘ Het schap zorgt voor reuring’ Het initiatief voor het plaatsen van een Gezondschap in een supermarkt ligt vaak bij gemeenten en GGD’s. Uit onderzoek in zo’n verspreidingsgebied blijkt bijvoorbeeld dat veel bewoners gezonder willen eten, maar het lastig vinden om gezonde producten te herkennen in de supermarkt. Jansen klopt vervolgens bij de supermarkt aan met de vraag of de supermarktondernemer of -manager daar ‘iets mee kan’, in de vorm van het Gezondschap. Jumbo Schothorst Een van die supermarktmanagers is Robbert-Jan Vos, destijds supermarktmanager van Jumbo Schothorst in Amersfoort (hij is inmiddels werkzaam voor Plus, red.). Hij had vrijwel direct interesse toen Jansen hem twee jaar geleden benaderde. “Ik vind dat we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben tegenover de mensen in de wijk.” Als een supermarkt het Gezondschap plaatst, wordt met bewoners en partijen uit de wijk gekeken waar precies behoefte aan is, aldus Jansen. “In Amersfoort moesten gezonde producten in eerste instantie überhaupt zichtbaarder worden op de winkelvloer.” Gedurende de proef van negen maanden werden lokale partners gekoppeld aan thema’s als ‘Vet lekker!’, ‘Weerstand’, ‘Bewegen’, ‘Energie’, ‘Gezonde dranken’, en ‘Back to School’. “Daarbij kwam een keur aan gezonde voeding aan bod: fruit, groente, vis, peulvruchten, noten en zuivelproducten.” Samenstelling schap Wie bepaalt nu welke producten op het schap komen? En: betalen fabrikanten daar ook extra voor? Jansen: “In overleg met experts als diëtisten maak ik een lijst met producten uit het winkelassortiment. Per type product doe ik een aantal suggesties, waaruit de supermarktmanager dan een

9


Nutri-Score: hoe zit het nou? Vanaf 1 januari 2024 is Nutri-Score het officiële voedselkeuzelogo in Nederland. Het logo moet consumenten helpen te kiezen voor het product met ‘een betere samenstelling’. Ondertussen staat het logo al enkele jaren op verschillende verpakkingen van zowel A-merk- als huismerkproducten. En is er nog steeds gedoe over de vraag of de consument nu echt gebaat is bij het logo. Hoe zit dat nu? Het Nutri-Score-logo, wat was het ook alweer? Nutri-Score is een logo dat supermarkten en fabrikanten op de verpakking van hun producten kunnen zetten, zodat consumenten kunnen zien hoe ‘gezond’ of ‘ongezond’ het product is ten opzichte van vergelijkbare producten. En dat laatste is belangrijk. Nutri-Score bestaat uit vijf ‘scorelevels’: A t/m E, waarbij de (groene) A staat voor ‘de beste keuze’ en de (rode) E voor ‘de minst gezonde keuze’ ten opzichte van dezelfde soort producten. Dus: als een bepaalde ontbijtkoek een score B heeft, en een bepaald yoghurtproduct een score C, dan is die ontbijtkoek niet gezonder dan dat yoghurtproduct. Nee, het betekent slechts dat de ontbijtkoek met Nutri-Score B een betere (of minder slechte) keuze is dan een ontbijtkoek met Nutri-Score C, D of E. Zijn fabrikanten en supermarkten verplicht om het Nutri-Score-logo op de verpakking van producten te zetten? Nee. Zij mogen straks zelf kiezen of zij dat doen. Maar: kiezen zij ervoor om NutriScore te gebruiken voor hun merk, dan moeten ze het logo op álle producten van hun merk zetten, en níet alleen op de ‘relatief gezonde’ producten of op de producten die ‘de betere keuze zijn’ ten opzichte van vergelijkbare producten. Het logo wordt per 1 januari 2024 officieel ingevoerd. Maar: we zien het logo al een hele tijd op allerlei verpakkingen, zowel van A-merkfabrikanten als van supermarktformules. Klopt. Nutri-Score werd in 2019 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgekozen als het ‘best beschikbare voedselkeuzelogo’. Het logo is echter van oorsprong een Frans logo. Het moest daarom nog in overeenstemming gebracht worden met de Nederlandse voedingsrichtlijnen – de Schijf van Vijf – omdat er tegenstrijdigheden in zaten. Zo kwamen volkorenproducten niet per se beter uit de bus dan wit brood, om een voorbeeld te noemen. Ondertussen gebruiken sommige fabrikanten en supermarktformules NutriScore in ons land dus toch al enkele jaren. Hak, maar ook PepsiCo, Nestlé, Danone en Iglo. En ook Plus startte enkele jaren geleden een proefproject waarbij NutriScore werd getoond op alle biologische producten van het Plus-merk. Ook werd het getoond op de elektronische schaplabels in de winkel en online bij 3.000 huismerkartikelen. Vervolgens kwam het logo ook op alle verpakkingen van de ‘Uit de keuken van Plus’-artikelen te staan. Ook Albert Heijn is al lange tijd volop met Nutri-Score aan de slag. Zo deed het in 2020 een proef, waarbij het logo plaatste bij 2.000 artikelen op AH.nl. En begin 2022 meldde AH dat het zou starten met ‘de volgende stap van de geleidelijke invoering van Nutri-Score’. Nutri-Score was voortaan ook zichtbaar op de elektronische prijskaartjes van 6.000 eigenmerkartikelen, ook stond het logo in de app en op AH.nl bij de betreffende artikelen. Verder zouden nog meer

10

eigenmerkartikelen stap voor stap Nutri-Score op de verpakking krijgen, zo meldde AH. Maar het logo moest toch nog in lijn worden gebracht met de Nederlandse voedingsrichtlijnen? Ja, maar producten die in landen zijn geproduceerd waar Nutri-Score al wel breed is ingevoerd – zoals Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook België – mochten ook al in Nederland voorzien zijn van het logo. Daarnaast mocht Nutri-Score in het kader van een ‘pilot’ gebruikt worden door supermarktformules en fabrikanten die in Nederland produceren – zoals Albert Heijn en Plus dus. Overigens ging het volgens het Voedingscentrum in het geval van AH niet meer om een ‘proef’, maar om een concrete en geleidelijke invoering, waardoor de consument in verwarring zou worden gebracht. Het trok bij het ministerie aan de bel en AH werd door datzelfde t ministerie op de vingers getikt. Het moest onder andere een aantal tv-commercials rondom het logo intrekken. Dat alles was medio 2022. Hoe zit het nu? Nutri-Score is verbeterd, maar het logo is nog steeds niet volledig in lijn met de Schijf van Vijf. “Zo kan witte én volkorenpasta een A-score krijgen. Terwijl witte soorten niet in de Schijf van Vijf staan”, aldus het Voedingscentrum op haar website. “Of zonnebloemolie die wel in de Schijf van Vijf staat krijgt een score D.” Maarten van Ooijen van VWS heeft

eerder dit jaar erkend dat het logo nog verder verbeterd moet worden, maar heeft tegelijkertijd aangegeven dat het nooit volledig zal aansluiten bij de Nederlandse voedselvoorlichting.

waarbij energie als negatief component telt. De Schijf van Vijf kijkt eerst naar gezondheidseffecten en dan pas naar voedingsstoffen. Plantaardige oliën passen in een gezond eetpatroon.”

Hoe kan het eigenlijk dat Nutri-Score en de Schijf van Vijf zo van elkaar afwijken? Het Voedingscentrum geeft daarvoor op haar site twee hoofdredenen. De eerste: Nutri-Score werkt met positieve en negatieve onderdelen van een product. “Positieve onderdelen volgens Nutri-Score zijn de hoeveelheid eiwit, vezel, groente, fruit, peulvruchten, noten en bepaalde oliën. Deze worden afgetrokken van de punten voor negatieve componenten, namelijk de hoeveelheid energie, verzadigd vet, suiker en zout. Dit betekent dat je het negatieve kan wegstrepen tegen het positieve. Een product met veel zout of suiker kan zo toch op een goede score uitkomen als er bijvoorbeeld genoeg eiwit of groente in zit.” De Schijf van Vijf doet dat anders: daarin kun je het negatieve niet wegstrepen tegen het positieve. “Als er te veel zout in een product zit, staat het niet in de Schijf van Vijf, ook al zit er veel eiwit of groente in.” Het tweede verschil: Nutri-Score kijkt naar bepaalde voedingsstoffen en losse ingrediënten waaruit een product bestaat. “Ook al is een product als geheel goed voor de gezondheid, het kan toch een negatieve score krijgen door negatieve componenten. Denk aan olie

Maar wat moet de Nederlandse consument hier nu mee? Van Ooijen (VWS) ziet Nutri-Score als een ‘aanvulling op de bestaande voedingsvoorlichting’, schreef hij in een Kamerbrief. “De Schijf van Vijf blijft leidend voor de voorlichting over een gezond voedingspatroon. Als consumenten toch kiezen voor producten buiten de Schijf van Vijf, dan is er nu geen hulpmiddel om de keuze voor het product met de betere samenstelling te stimuleren.”

Nutri-Score: welke landen? In Nederland wordt Nutri-Score per 1 januari 2024 officieel ingevoerd. In andere landen bestaat het al langer. Het werd voor het eerst ingevoerd in Frankrijk, in 2014. Ook Duitsland, België, Luxemburg, Spanje en Zwitserland werken met het logo. En ren aantal andere EU-landen staat het label toe in hun supermarkten als internationale bedrijven of retailers het gebruiken op hun producten, zoals Oostenrijk, Polen en Portugal.

Hoewel Nutri-Score pas per 1 januari 2024 officieel wordt ingevoerd, gebruiken fabrikanten en supermarktformules – waaronder Albert Heijn – het Nutri-Score al langer op de verpakkingen van een aantal van hun producten. Dat laatste kan straks overigens niet meer: als een fabrikanten of supermarktformules ervoor kiest om Nutri-Score te gebruiken voor hun merk, dan moeten ze het logo op álle producten van dat merk zetten, en níet alleen op de ‘relatief gezonde’ producten of op de producten die ‘de betere keuze zijn’ ten opzichte van vergelijkbare producten.


Meer aubergine-fans door plantaardige aubergine shoarma “Eventjes opbakken in de pan of oven. Schep de aubergine shoarma samen met sla, tomaat en wat tzatziki in een pitabroodje, en je hebt een heerlijk broodje shoarma.” Aan het woord is Perry Dekkers, commercieel directeur bij Growers United, een coöperatie van vruchtgroentetelers. Zijn 100% plantaardige product ligt bij vijfhonderd Jumbo’s in het gesneden groentenschap en laat de veelzijdigheid van aubergine zien. De aubergine shoarma is één van de genomineerden van de Gezonde Innovatie Awards.

De aubergine shoarma is op verschillende manieren te serveren. Lekker op bijvoorbeeld een pitabroodje.

Purple Pride, het auberginemerk van Growers United, stimuleert al jaren gezond en plantaardig eten en zocht hierin de samenwerking op met Jumbo en producent Kempenfoods. “Op dit moment eet ongeveer 30% van de huishoudens in Nederland aubergine. Veel mensen vinden de groente moeilijk te bereiden. Deze kant-en-klare aubergine shoarma is lekker en je hoeft het alleen maar kort op te bakken. Met deze toepassing hopen we de consument te stimuleren om vaker aubergines te eten”, aldus Dekkers. Verspillingsvrij product De plantaardige reepjes zijn gemaakt van verse aubergines, rechtstreeks van Nederlandse telers. Ze zijn geroosterd en op smaak gebracht met olie en natuurlijke smaakmakers, zodat je de echte shoarmabeleving krijgt. “Gezonde convenience-producten winnen enorm aan populariteit. Een aubergine shoarma van 100% pure aubergine is een gezonde vernieuwing op het gebied van vegan vleesvervangers”, vertelt Dekkers. De aubergine shoarma is niet alleen lekker en makkelijk te bereiden, maar draagt ook bij aan de duurzame

doelstelling: 100% circular, fair and health in 2040. “Purple Pride maakt bij de productie van de aubergine shoarma gebruik van producten met een buts of een schrammetje. Deze producten zijn niet mooi genoeg voor het winkelschap, maar nog net zo lekker”, zegt Dekkers.

vervanger niet op nutriëntenniveau een vervanger te zijn, vindt Dekkers. De combinatie van shoarma en aubergine moet mensen vooral nieuwsgierig maken. “Doordat het product geen soja of tarwe bevat, is het ook nog eens laag in calorieën”, voegt hij toe.

Daarnaast worden de aubergines heel duurzaam geteeld. “Onze auberginetelers zijn PlanetProof-gecertificeerd en besparen aardgas door de kassen te verwarmen met warmtepompen, restwarmte of aardwarmte. Twee derde van het gebruikte water is regenwater of restwater van de suikerindustrie. Het restwater uit suikerbieten wordt opgeslagen onder de grond en wordt gebruikt voor het water geven van aubergineplanten”, licht Dekkers toe.

Eerste aubergine shoarma in het schap De aubergine shoarma is bij meer dan vijfhonderd Jumbo winkels te koop in een 200 gram-verpakking en vormt samen met knolselderijsteak en oesterzwamgehakt een kant-enklaar range in het koelvers agf-schap. Ook voor de foodservicebranche is de aubergine shoarma beschikbaar in een 600 gram-verpakking bij de groothandel en wordt vooral gebruikt door restaurants en cateraars. Door de sous vide bereiding (bepaalde bereidingswijze – red.), behoudt het product de optimale smaak en is de shoarma koelvers vijf weken houdbaar.

Nieuwkomer in het vegan landschap De vlezige bite van de groenteshoarma en de herkenbare populaire smaak zal flexitariërs overhalen om vaker voor de plantaardige variant te kiezen, verwacht Dekkers. “In een broodje shoarma moet je lekker kunnen happen.” Een vleesvervanger is het niet, erkent hij. Voor mensen die vlees eten hoeft een

Purple Pride is sinds 1996 uitgegroeid tot het grootste auberginemerk van NoordwestEuropa. Tien moderne teeltlocaties leveren een oogst op van ruim 42,5 miljoen kilo aubergines per jaar. Met een teeltoppervlakte van 75,5 hectare en ruim 70% van de Nederlandse aubergineproductie is telersvereniging Purple Pride marktleider in Nederland. Verdient de aubergine shoarma van Purple Pride en Jumbo een Gezonde Innovatie Award? Breng dan je stem uit op de op de website. Stemmen kan tot en met zaterdag 18 november 2023.

“Combineer de aubergine shoarma met kikkererwten en Rogan Josh saus op naan of serveer het in een pita met een lekkere tzatzikisaus en je hebt een heerlijk lunch”, tipt Dekkers.

11


12


PRODUCTNIEUWS De genomineerden van de vierde editie van de ‘Gezonde Innovatie Awards’ zijn bekend. De vakjury selecteerde 80 genomineerden (20 partijen in de categorie initiatieven en 60 partijen in de categorie producten) uit maar liefst 125 aanmeldingen. Hieronder en op de volgende pagina een aantal genomineerden.

Lassie BIO Volkoren Couscous: bron van eiwitten en vezels

Fast Fruit, je dagelijkse portie fruit in het vriesvak!

Couscous is voor Noord-Afrika wat rijst is voor Azië. Inmiddels is couscous ook hier populair. Logisch, want couscous is lekker, een bron van eiwitten én makkelijk te bereiden. Namelijk; klaar na 5 minuutjes wellen.

Fast Fruit is een gloednieuw merk, voortgekomen uit het inzicht dat er nog geen merken zijn die diepvriesfruit verkopen en dat veel mensen het een uitdaging vinden voldoende fruit te eten.

maaltijden met je dagelijkse portie groenten. Gegarandeerd lekker en makkelijk te bereiden. Bezoek de website. www.lassie.nl

Fast Fruit wil de categorie opschudden en met inspiratie, innovatie en creativiteit de Nederlander stimuleren om meer fruit te eten. Je hoeft niet te schillen, niet te wassen en niet te snijden. Fast Fruit doet al het werk voor je terwijl jij kunt genieten van het lekkerste fruit.

Lassie Volkoren Couscous is biologisch geteeld en een bron van vezels. Daarmee is het de perfecte basis voor een gezonde maaltijd. Je kunt er van alles mee maken, maar voor veel mensen is de couscoussalade de grote favoriet. Makkelijk voor een tafel vol met eters, ideaal voor een zomerse picknick en goed te combineren met zo’n beetje alles wat je maar kunt bedenken.

Fast Fruit kiest daarvoor de beste kwaliteit fruit, geoogst op het optimale rijpingsmoment op de beste plekken ter wereld, waardoor je altijd mooi, zoet en perfect rijp fruit consumeert. Er is daarnaast ‘no waste’ door de handige ziplockverpakkingen zodat je, wat je niet gebruikt, rustig terug kan stoppen in de vriezer. Kortom, ‘Feeling Good, Made Easy!’ Voor meer inspiratie, recepten en informatie zie: www.fastfruit.nl

Bezoek ter inspiratie de website van Lassie voor gezonde en gevarieerde gerechten met vlees, vis of heerlijk vegetarisch. Het zijn gebalanceerde

Hero Jam Zero: 0% toegevoegde suikers, 100% genieten Hero brengt als eerste A-merk zero jam op de markt. De nieuwste toevoeging aan het jam- en vruchtenspreadportfolio van Hero is geproduceerd zonder toegevoegde suikers en bevat maar liefst 50% fruit. En dat voor maar 8 kilocalorieën per portie*. Hero zet hiermee een stap in de richting van het gezonder maken

van haar portfolio en speelt in op gezondheid gerelateerde trends zoals suikerreductie. Hero Jam Zero is gemaakt zodat consumenten elke dag kunnen genieten van een ‘beetje klein geluk’ op hun boterham, cracker, of door de yoghurt. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over suiker of kilocalorieën,

Lidls Schijf van Vijf spaarcampagne en Prijsverlaging vezelrijke en volkoren producten Afgelopen zomer konden klanten bij Lidl sparen voor gezonde Schijf van Vijf-producten. Lidl heeft deze spaarcampagne opgezet in samenwerking met het Voedingscentrum. Het doel van de spaarcampagne? De Schijf van Vijf onder de aandacht brengen bij de klanten van Lidl en hen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het ruime aanbod aan Schijf van Vijfproducten. Het is voor het eerst dat een supermarkt de Schijf van Vijf op zo’n grootschalige manier onder de aandacht heeft gebracht. Tegelijkertijd zetten zij als eerste supermarkt een andere belangrijke stap en hebben zij structureel de prijzen van hun vezelrijke en volkoren producten,

zoals volkorenbrood en zilvervliesrijst, verlaagd. Deze producten zijn soms wel 20 eurocent verlaagd in prijs. Het vezelrijke alternatief kost nu evenveel als het niet-vezelrijke product. Prijs hoeft hiermee geen barrière meer te zijn om gezonde keuzes te maken. Lidl neemt hiermee hun verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken.

deze innovatie is namelijk nét zo lekker zoet als Hero Original. Beschikbaar in de smaken aardbeien en kersen. Hero Jam Zero is onder andere verkrijgbaar bij Jumbo, Plus en sinds 16 oktober bij Albert Heijn. * 1 portie is 15 gram

Slow food for fast people Bij Fundo houden ze hun recepten niet geheim. In tegendeel zelfs. Het bedrijf is er trots op dat zij bouillon maken volgens oeroude traditie, net zoals jij dat thuis ook doet. Alleen gebruiken zij daarvoor iets grotere pannen dan jij.

kunstmatige bewaarmiddelen of voedingsmiddelen. Kijk maar eens op het etiket. Wedden dat je alle ingrediënten herkent?

Waarom zou je nog zelfgemaakte bouillon trekken als je, je tijd beter kan besteden aan de rest van de bereiding van je gerechten? Verse ingrediënten kopen, groenten wassen en deze bijna 48 uur lang laten inkoken zodat de groentes al hun smaak afgeven. Bouillon maken is een intensief en tijdrovend proces. Tenzij je de gebruiksklare Fundo bouillon koopt. Gemaakt met natuurlijke ingrediënten volgens het traditionele recept en smaakt net zo lekker. In tegenstelling tot vele andere kant-en-klaar producten, bevatten Fundo bouillons geen

13


PRODUCTNIEUWS

Callowfit: de gezonde en smaakvolle aanjager op het sauzenschap Callowfit bestaat alweer zeven jaar. Zeven succesvolle jaren, waarin zij zich hebben bewezen als absoluut marktleider als het gaat om low calorie sauzen.

Zeven jaren waarin het bedrijf als frontrunners de weg plaveiden voor anderen en toch altijd onderscheidend de boventoon voerden. Callowfit heeft de ambitie om ook in de toekomst een

100% plantaardig snacken met aubergine shoarma Nieuw in het koelversschap bij Jumbo: een kant-en-klare plantaardige shoarma gemaakt van verse aubergines rechtstreeks van Nederlandse auberginetelers. De aubergine shoarma is lekker en deze hoef je alleen kort op te bakken. Deze innovatie moet consumenten stimuleren om vaker aubergine te eten. Growers United, een coöperatie van vruchtgroentetelers, ontdekte dat consumenten het vaak moeilijk vinden om aubergines te bereiden. Daarom ontwikkelde ze een kant-en-klare aubergine shoarma. Geroosterd en op smaak gebracht met olie en natuurlijke kruiden, zodat het product de echte

shoarma-beleving krijgt. Doordat het product geen soja of tarwe bevat, is het ook nog eens laag in calorieën en vezelrijk. De aubergine shoarma ligt bij 500 Jumbo winkels in een 200 gram-verpakking. Door de sous vide bereiding, behoud het product de optimale smaak. De shoarma is koelvers vijf weken houdbaar.

Natuurlijk fit brood is brood met net dat beetje extra of minder, verkrijgbaar in drie varianten: 1. Koolhydraat verlaagd brood is een volkoren boterham met 45% minder koolhydraten. Het past perfect in een koolhydraat verlaagd voedingspatroon en is nog lekker ook. 2. Eiwit verhoogd brood levert twee keer zoveel plantaardige eiwitten als een volkoren boterham, dat ondersteunt de spieropbouw. 3. Vezel verhoogd brood levert twee keer zoveel vezels als een volkorenbrood. Vezels zijn nodig voor een goede darmwerking.

14

0% vet en 0% toegevoegde suiker. 100% vegan sauzen om heerlijk van te genieten.

Sweet Chilli sauce met 50% minder suiker van Inproba Geniet van de heerlijke smaak van Sweet Chilli Sauce met 50% minder suiker. Bewust genieten met Inproba? Kies dan voor deze chilisaus met 50% minder suiker maar 100% smaak. Je kunt je favoriete gerechten blijven verrijken zonder je zorgen te maken over je suikerinname en dat smaakt wel zo lekker. Deze lekkere zoete en pittige chilisaus, deels gezoet met het natuurlijke zoetmiddel Stevia, is een must-have bij vele (Aziatische) gerechten en smaakt ook heerlijk als dip voor tosti's, loempia's, kip en kroepoek en rauwkost. Ook lekker bij salades en door marinades. Bovendien is dit product trots drager van het topkeurmerk Rainforest Alliance Certified. 100% van de chilipepers is afkomstig van Rainforest Alliance-gecertificeerde boerderijen. Hier worden gewassen geteeld en verwerkt met respect voor mens, plant, dier en hun natuurlijke omgeving. Kortom, met 50% minder suiker blijft de smaak van deze chilisaus onverminderd 100%!

Natuurlijk fit: brood met net dat beetje extra (of minder) Brood is gezond en door net dat beetje extra toe te voegen of weg te laten, past het perfect in een gezonde en bewuste levensstijl.

echte frontrunner te blijven. Dit doen zij met innovatieve ideeën die tot lekkere en verantwoorde sauzen leiden. Alleen Callowfit heeft het recept voor lactose-, gluten- en aspartaamvrije sauzen met

De Natuurlijk fit broden zijn verkrijgbaar bij Plus en genomineerd voor de Gezonde Innovatie Award 2023. Ga naar de stemwebsite en klik op het sterretje bij webpagina van ‘Natuurlijk fit’.

De Mini’s en Rocky Rice Salted Caramel van Bazqet by Impaqtum Nieuw van Bazqet: Rocky Rice Salted Caramel. Helemaal van deze tijd. Het product is gluten- en notenvrij en bevat maar weinig calorieën. De Mini’s van Bazqet zijn vegan en palmolievrij en combineren de smaak van een lekkere granenreep met pure chocolade in een slimme portionering en verpakt in een vrolijke verpakking. Wel per stuk verpakt. Om mee te nemen, of gewoon bij koffie of thee. Bazqet is niet genomineerd voor een Gezonde Innovatie Award, maar is uitgeroepen tot Rising Star.


Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen op bezoek bij Lidl, Lidl Nederland

Lidl maakt gezonder goedkoper Vorig jaar won Lidl maar liefst drie Gezonde Innovatie Awards. De vakjury was erg te spreken over het initiatief Trommel zonder Rommel. Consumenten kozen voor het initiatief 'Geen promotie van suikerhoudende dranken gericht op kinderen' en het product 'Volkoren meergranenbrood'. Lukt het Lidl om ook dit jaar weer een Gezonde Innovatie Award in de wacht te slepen? In onderstaande gastbijdrage vertelt Chantal Goenee, coördinator Duurzaamheid & Gezondheid Lidl, over de huidige nominaties van de formule: de Schijf van Vijfspaarcampagne en 'Prijsverlaging vezelrijke en volkoren producten'. Ook licht ze Lidls visie op gezondheid toe. Auteur: Chantal Goenee, coördinator Duurzaamheid & Gezondheid Lidl Het zal veel mensen niet zijn ontgaan. Afgelopen zomer konden klanten bij ons sparen voor gezonde Schijf van Vijf-producten. We hebben deze spaarcampagne opgezet in samenwerking met het Voedingscentrum. Het doel van de spaarcampagne? De Schijf van Vijf onder de aandacht brengen bij onze klanten en hen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het ruime aanbod aan Schijf van Vijf-producten. De campagne was zichtbaar in al onze winkels en we hebben er aandacht aan besteed via onder andere onze folder, radio en tv. Het is voor het eerst dat een supermarkt de Schijf van Vijf op zo’n grootschalige manier onder de aandacht heeft gebracht. Tegelijkertijd zetten wij als eerste super­ markt een andere belangrijke stap en hebben wij structureel de prijzen van onze vezelrijke en volkoren producten verlaagd. Het gaat bijvoorbeeld om volkorenbrood, volkorenbeschuit, zilvervliesrijst en volkorenwraps. Deze producten zijn soms wel 20 eurocent verlaagd in prijs. Het vezelrijke alternatief kost nu evenveel als het niet-vezelrijke product.

Chantal Goenee, coördinator Duurzaamheid & Gezondheid Lidl

Dit is een mooie stap, aangezien vezelrijke producten over het algemeen duurder zijn. Prijs hoeft hiermee geen barrière meer te zijn om de gezonde keuze te maken. Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken.

‘ We durven concrete en praktische maatregelen te nemen‘ Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen is te spreken over onze initiatieven: “De actie van Lidl om te sparen voor gratis Schijf van Vijfproducten en structureel de prijs van vezelrijke varianten te verlagen, vind ik echt een mooie stap naar een gezondere voedselomgeving. Boodschappen zijn fors in prijs gestegen, dus dit gezonde steuntje in de rug en de portemonnee kan iedereen goed gebruiken.” Gezond voor iedereen De initiatieven waarmee we zijn genomineerd passen goed bij de missie van Lidl. Lidl staat al jaren bekend als beste supermarkt in groente en fruit en is als eerste supermarkt gestopt met de verkoop van sigaretten en tabak. Je zou je kunnen afvragen: ‘hebben we een geheime missie?’ Als antwoord daarop kan ik zeggen dat we zeker een missie hebben, maar dat deze niet geheim is. Lidl wil een gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken. Hiervoor stellen wij onszelf ambitieuze doelen, maar durven we ook concrete en praktische maatregelen te nemen. Zo hebben wij onszelf als eerste supermarkt, in lijn met het preventie­ akkoord, tot doel gesteld de verkoop van Schijf van Vijf-producten te verhogen.

Daarnaast verbeteren we continu onze producten en stimuleren we de verkoop van gezonde producten. Dat doen we door bijvoorbeeld de Schijf van Vijfspaarcampagne en door bij de kassa’s geen koek en snoep meer te verkopen. Het is dan ook niet voor niets dat Lidl al twee keer tot voorloper is benoemd in de Superlijst Gezondheid van stichting Questionmark. Uiteindelijk komt het er vooral op neer dat wij de verantwoordelijkheid niet bij de klant willen leggen. We durven beleidskeuzes te maken die toekomstbestendig zijn en wij willen niet wachten op wet- en regelgeving. Het feit dat we op eigen initiatief en vooruitlopend op de wet- en regelgeving gestopt zijn met de verkoop van sigaretten en tabak is hiervan een mooi voorbeeld. Supermarkten nemen verantwoordelijkheid Inmiddels bestaat Lidl in Nederland 25 jaar. Wij hebben de afgelopen jaren verschillende verschuivingen gezien op het gebied van gezondheid. Waar gezondheid en duurzaamheid eerst werden gezien als twee verschillende onderwerpen, is het nu steeds duidelijker dat deze twee onderwerpen hand in hand gaan. Uiteindelijk gaat het er wat

ons betreft vooral om hoe wij naar de toekomst toe de wereldbevolking op een gezonde manier kunnen voeden binnen de grenzen van de aarde. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat we meer plantaardig gaan eten en dat deze plantaardige producten gezond zijn. Lidl is daarin niet de enige. Andere supermarkten nemen ook steeds meer verantwoor­delijkheid op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Eerder was het vooral zo dat supermarkten zich voornamelijk verantwoordelijk voelden voor het assortiment. Inmiddels zijn ze zich er meer van bewust dat ze ook invloed hebben op de keuzes van hun klanten. Zo nemen supermarkten binnen het duurzaamheidsbeleid meer zaken mee, zoals prijs, promoties en winkelinrichting. Een concreet voorbeeld is dat wij bij Lidl gestart zijn met een pilot waarbij we een aantal van onze vleesvervangers in het vleesschap hebben geplaatst. Ons doel met deze pilot is om meer klanten uit te nodigen een keer te kiezen voor een vleesvervanger. In 2030 willen we dat 50% van onze verkopen komt van plantaardige eiwitten.

Verdient Lidl jouw stem? Lidls inspanningen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid zijn niet onopgemerkt gebleven. Wij waren er vanaf de eerste editie van de Gezonde Innovatie Awards bij. Vorig jaar wonnen we maar liefst drie Gezonde Innovatie Awards. Hier zijn we supertrots op. Het winnen van de Gezonde Innovatie Awards is voor ons een mooie erkenning van onze gezondheidsambities en -initiatieven! Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat er nog steeds mooie stappen gezet kunnen worden op het gebied van gezondheid. De Gezonde Innovatie Awards motiveren ons natuurlijk extra om van dit soort mooie stappen te blijven zetten. Ben jij ook enthousiast over de stappen die Lidl zet op het gebied van gezondheid? Wil je ons aanmoedigen om meer van dit soort goede stappen te zetten? Stem dan nu op de initiatieven van Lidl voor de Gezonde Innovatie Awards. Ga naar www.gezondeinnovatie.com, zoek op Lidl en geef beide initiatieven een sterretje!

15


Check!

Podcasts, evenementen, leuke accounts om te volgen.. Check! In deze rubriek delen wij opvallende en vermakelijke ‘dingen’. Heb jij nog leuke tips? Laat het ons dan weten via supermarktteam@shelflife.nl of via ons Instagram-account @supermarktteam.

PODCAST

Etenstijd!

Weet jij ook vaak niet wat je moet avondeten? Dan is deze podcast zeker de moeite waard om te luisteren. Teun van de Keuken en Yvette van Boven delen namelijk elke podcast wat zij die avond gaan eten. Ook bespreken zij wekelijks hun lievelingseten, maar delen ze ook praktische tips die goed van pas kunnen komen in de keuken. Dus mocht je nog inspiratie nodig hebben, luister ‘m dan snel. www.shows.acast.com/etenstijd

INSTAGRAM

Ahmakkers

EVENT

Winter Fair 2023 Alvast in de stemming komen voor de warme winteravonden of gewoon toe aan wat winterse gezelligheid? Bezoek dan op 3,4 of 5 november de Winter Fair 2023 in Hardenberg. Geniet van al het lekkers en bezoek de vele stands die aanwezig zijn.

Ahmakkers, een Instagram-account voor alle supermarktmedewerkers. Geregeld worden er grappige posts zoals memes en ‘pov’tjes gedeeld die voor veel supermarktmedewerkers voor herkenning én hilariteit zullen zorgen. Check! www.instagram.com/ahmakkers

13 NOVEMBER

Wereld Vriendelijkheidsdag Op 13 november is het Wereld Vriendelijkheidsdag. Zelfs voor vriendelijkheid is een dag in het leven geroepen. Het lijkt zo normaal: vriendelijkheid. Maar in werkelijkheid is dit niet altijd vanzelfsprekend. Veel supermarktmedewerkers zullen kunnen beamen dat echt niet iedere klant altijd even vriendelijk is... Wereld Vriendelijkheidsdag is in het leven geroepen om de goede daden te benadrukken en dat vriendelijkheid de rode draad is die de mens bindt. www.fijnedagvan.nl

16

www.winterfairhardenberg.nl

BOEK

Cocktailbijbel

En ben je niet vies van een cocktail, maar komen de Espresso Martini’s, Long Island Ice Tea’s en – niet te vergeten- de Pornstar Martini’s een beetje je neus uit? Dan is het zeker de moeite waard om de Cocktailbijbel er eens bij te pakken. In het boek – geschreven door Tess Posthumus – vind je meer dan 200 recepten en leer je alles over het maken van de meest heerlijke cocktails. Overamstel Uitgevers


Hoe belangrijk wordt online-boodschappen doen de komende jaren? Gaat het online aandeel van de supermarktbestedingen de komende jaren dusdanig stijgen dat er wellicht behoorlijk wat supermarkten zullen sluiten? Of hebben we de ‘online-piek’ voorlopig zo goed als bereikt? Door: Gertjan Slob (Locatus)

Als het gaat om de dagelijkse boodschappen, leken supermarkten tot een aantal jaar geleden redelijk ongevoelig voor de concurrentie van online. Sinds 2018 is deze online-omzet echter aan het groeien en tijdens de coronapandemie stegen de online-supermarktbestedingen sterk, tot ongeveer 6% van de totale supermarktomzet. Met het einde van de coronapandemie daalden de onlinesupermarktbestedingen echter ook weer. ‘Online gaat weer stijgen’ Is die daling incidenteel of een trendbreuk? De mening die ik het meeste hoor, is dat het een trendbreuk is en dat de onlinesupermarktbestedingen de komende jaren weer zullen stijgen. Een aantal ontwikkelingen maakt het waarschijnlijk dat dit online-aandeel misschien zelfs wel zo hard gaat groeien dat er redelijk wat fysieke supermarkten gaan sneuvelen. Maar: er zijn ook ontwikkelingen waardoor ik denk dat het niet zo’n vaart zal lopen. ‘Voordelen online bij super kleiner’ Zo geven de meeste supermarktformules nu nog aan dat hun online-kanaal verlieslatend is en dat ze er vooral mee doorgaan uit concurrentie-overwegingen. Ook zijn de voordelen van ‘online’ bij supermarkten kleiner, vergeleken met andere sectoren. De meeste kleding- en schoenenwinkels bijvoorbeeld kennen beperkte openingstijden, terwijl je online

24/7 kleding en schoenen kunt bestellen. Een gemiddelde supermarkt is zeven dagen per week van 8.00 tot 22.00 open. Dat zit een stuk dichterbij 24/7 dan de gemiddelde kledingwinkel. Bovendien: het overgrote deel van de Nederlanders heeft wél een supermarkt op vijf minuten fietsafstand, maar geen kledingwinkel. De tijdsbesparing is bij online-boodschappen doen dus veel kleiner dan bij het online-kopen van bijvoorbeeld kleding. Verschil online- en winkelassortiment is beperkt Verder: bij kleding en schoenen is het online-aanbod enorm breed en diep. Fysieke winkels kunnen zo’n assortiment onmogelijk bieden. Bij supermarkten is dit anders. Een gemiddelde Albert Heijn biedt 21.000 artikelen aan en sommige grote supermarkten hebben nog veel meer artikelen in het schap. Online bieden deze formules nóg meer artikelen, maar het verschil tussen de omvang van het online-supermarktassortiment en het ‘winkelassortiment’ is bij supermarkten veel kleiner dan bij andere winkels. Koopjesjagers kopen niet online Verder: een groot deel van de Nederlanders moet nu zeer goed op de kleintjes letten. Deze groep bezoekt per week verschillende supermarkten om producten in de aanbieding te kopen. Zo

komen ze niet snel boven het minimum orderbedrag (Picnic € 35,- en Albert Heijn € 50,-). om boodschappen gratis te laten thuisbezorgen. Dat maakt onlineboodschappen doen extra duur, nog een reden waardoor het misschien niet zo’n vaart loopt met een sterke toename van het aandeel online-supermarktbestedingen.

melk bestellen voordat deze op is. Apps kunnen het merendeel van de benodigde boodschappen al van tevoren invullen – dat kunnen zij nu al gedeeltelijk. Het gemak en de tijdswinst die dat alles oplevert, zal een steeds groter deel van de Nederlanders naar het online-kanaal toe gaan trekken.

Nederlanders: steeds digitaler Maar: er zijn als gezegd oók argumenten aan te voeren waarom er wél een sterke toename van de online-bestedingen is te verwachten. De belangrijkste: we worden in rap tempo steeds digitaler. De huidige jongvolwassenen behoren tot de eerste generatie die is geboren in het internettijdperk; zij zijn opgegroeid met online en zien in online kopen geen enkele belemmering. Ook ziet deze groep niet geld, maar tijd als belangrijkste bezit. Als online boodschappen doen tijd kan besparen, kiezen zij daar sneller en vaker voor dan de generaties voor hen. Deze groep gaat een steeds groter deel van de Nederlandse huishoudens vormen. Daarmee is te verwachten dat de onlinebestedingen in alle sectoren zullen groeien – en dus ook in de levensmiddelensector!

Waarheid in het midden Welke van alle bovengenoemde signalen krijgen gelijk: de signalen die wijzen in de richting van ‘hooguit een stabilisatie van de online-supermarktbestedingen’ of de signalen die wijzen op een hele sterke toename? Ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Mensen die een extreme groei voorspellen, moeten zich bedenken dat veel Nederlanders moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen; zij kunnen niet even makkelijk voor de hele week hun boodschappen bij één aanbieder bestellen. Maar tegelijkertijd: diegenen die denken dat het huidige aandeel van online voorlopig zo’n beetje het max is, moeten goed bedenken dat jongeren heel anders in de wedstrijd zitten dan een 50-plusser zoals ik. Met het volwassen worden van steeds meer post-internetters, zal het belang van online dus ongetwijfeld nog wat gaan groeien.

Technologische vernieuwingen Slimme apparaten in combinatie met AI zullen steeds beter kunnen bepalen wat een consument waar en wanneer nodig heeft. De koelkast kan dan al nieuwe

Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder dit jaar in FPWork heeft gestaan.

Het belang van online-boodschappen doen nam de afgelopen jaren flink toe - en dat zagen ook de verschillende supermarktformules. De verwachting is dat het belang de komende jaren nog verder zal groeien, ook omdat jongeren zijn opgegroeid met internet; zij zijn de 'consument van de toekomst'.

17


Duurzame bezorging dankzij de bezorgwagens van Seval e Cargo Het bedrijf wil ook een mobiliteitspartner zijn voor de supermarktbranche Seval e Cargo is de Nederlandse importeur van compacte en smalle elektrische bedrijfsvoertuigen. Het bedrijf is al actief in verschillende sectoren, maar kijkt graag verder naar andere branches. Zo ook naar de supermarktbranche. Voor het bedrijf een interessante omgeving en Seval e Cargo is dan ook van mening dat het de sector veel kunnen bieden.

kenteken en de juiste opbouw voor de klant. “Op dit moment zijn wij in achttien verschillende branches actief. Uiteenlopend van recreatieparken tot aan afvalinzameling ”, zo vertelt Severs. “Mensen gebruiken de wagens echt voor de meest uiteenlopende zaken.” De elektrische bezorgwagentjes rijden dan ook niet alleen over campings, maar zijn ook al te vinden in o.a. de binnenstad van Amsterdam voor verschillende doeleinden zoals pakketbezorging, maar bijvoorbeeld ook onkruidverdelging.

Alex Severs – eigenaar van Seval e Cargo – ziet veel mogelijkheden in de supermarkt­ branche en wil graag de markt veroveren met de 100% elektrische bezorgvoertuigen van het bedrijf. “Ik zou in elke supermarkt een voertuig willen hebben. Dat mag van de kleinste supermarkt zijn tot aan de grootste. Onze wagens zijn echt ontwikkeld en bedoeld als bezorgvoertuig en hiermee onderscheiden wij ons.”

De binnenstad van Amsterdam is zeker geen probleem voor de bestelwagens, aldus Severs. “Het voertuig is namelijk 1.40 meter breed en kan toch (4,5m3) veel lading meenemen; dat is dus ideaal voor de hoofdstad.” Maar volgens Severs zijn de bezorgwagens ook geschikt voor omgevingen buiten de stad. “Omdat onze wagentjes zo smal zijn, kunnen deze voor laden en lossen op de stoep worden geparkeerd. Zo sta je dus nooit in de weg zoals andere grote supermarktbestelbussen.”

Verschillende sectoren Sinds 2016 is Severs bezig om het product op verschillende markten te introduceren. In Frankrijk is het voertuig bedacht en ontwikkeld. Seval e Cargo zorgt ervoor dat in Nederland deze voertuigen worden geassembleerd en voorzien worden van een

Supermarktsector: bezorging steeds relevanter Waarom is Seval e Cargo geschikt voor de supermarktbranche? ”Je komt bij de klant aanrijden, zet het bezorgvoertuig voor de

Naam Liesbeth Onderwater Leeftijd 55 jaar Functie Kassamedewerkster bij Hoogvliet

Alex Severs, eigenaar van Seval e Cargo.

deur, schuift het lichtgewichte luik open, pakt de boodschappenkratjes en levert ze direct aan de klant. ”, aldus Severs. De sector is een zeer interessante branche, vindt hij. “Ook omdat hier de bezorgopties een steeds grotere rol gaan spelen, supermarkten kunnen zich hiermee onderscheiden.” 100 procent elektrisch Ook aan de duurzaamheid is gedacht. “Zowel de consument als de retailer besteedt steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Onze voertuigen zijn 100% elektrisch en hiermee spelen we in op de wensen en behoeftes van de markt.” Seval e cargo wil met zijn bezorgvoertuig in alle supermarkten ‘liggen’, maar ook bij bijvoorbeeld franchisers of andere partijen. De bezorgwagens van Seval e Cargo De bezorgwagens zijn 1.40 meter breed en hebben een laadvolume van 3> 15m3. Daarnaast heeft de wagen een actieradius tot 200km en ze mogen bestuurd worden door jongeren vanaf zestien jaar met een rijbewijs T. De wagen biedt volgens Severs veel comfort, is voorzien van bluetooth,

Wil jij als supermarktondernemer dit jaar nog investeren in duurzame mobiliteit? Seval e Cargo kan uit voorraad leveren. De leaseprijs voor een nieuwe bezorgwagen bedraagt vanaf €475,00 per maand. Daarnaast komen de voertuigen in aanmerking voor 10% Seba subsidie en Mia en Kia. Seval e Cargo is gevestigd in Nieuwer-Ter-Aa langs de A2. Voor meer informatie: alex@sevalecargo.com

Even voorstellen: de kassamedewerkster Nederland telt meer dan driehonderdduizend supermarktmedewerkers. Samen zorgen zij ervoor dat miljoenen mensen dagelijks hun boodschappen kunnen doen. In deze rubriek stellen zij zich voor.

Mijn favoriete (werk)dag van de week is… “Zaterdag vind ik de leukste dag om te werken. De klanten zijn gezellig en hebben geen haast. Een heerlijke dag om te werken.” Ik werk in de supermarkt omdat… “Ik ben als bijbaan begonnen bij Hoogvliet, maar vond het zo leuk om met mensen om te gaan dat ik ben blijven plakken. Nog steeds vind ik het erg leuk om naar mijn werk te gaan.” Mijn leukste collega is… “Ik vind bijna alle collega’s leuk, maar ik werk altijd samen met Marjo achter de kassa. Dat maakt de dag vaak helemaal compleet.” Het eerste dat ik denk als ik ’s ochtends op een werkdag wakker word, is… “Koffie! Helaas is de koffie op het werk niet echt een aanrader.” Op mijn werk kan ik niet zonder… “Mijn collega’s, het praten én de gezelligheid.” Mijn favoriete nummer tijdens het werken… “Ik hou van bijna alle muziek. Achter de kassa horen wij echter vrij weinig van de radio. Gelukkig horen wij dus ook geen Sinterklaas en kerstliedjes.” Mijn favoriete merk in de supermarkt is… “Milka. En dan vooral de melkvariant. Echt mijn verslaving.”

18

achteruitrijcamera en daarnaast mogen de N1-voertuigen op de snelweg (zij mogen dan uiteraard alleen bestuurd worden door iemand met een rijbewijs B). De compactheid van de bezorgwagen heeft grote voordelen voor de chauffeurs. “Zo hebben we in een pilot van de Technische Unie gezien dat ‘stoptijden’ halveerden. Dit komt onder andere door de compacte afmetingen, maar ook door de makkelijke manier van laden en lossen.”

Mijn grootste ‘klantenirritatie’ is… “Ik heb niet echt een specifieke klanten­ irritatie. Wel vind ik het jammer dat veel klanten vergeten dat het niet mogelijk is om groente en fruit af te wegen bij de kassa. Een andere irritatie is als klanten staan te bellen als ze moeten afrekenen.” Een product uit de supermarkt dat iedereen écht eens moet proberen is…. “De verspakketten van de groenteafdeling. Deze zijn erg lekker en daarnaast ook nog eens makkelijk om te bereiden. Ook de soepen zijn zo gemaakt. In de pauze op mijn werk eet ik… “Ik vind het lekker om iets warms te eten tijdens de lunch. Bijna altijd neem ik iets van thuis mee. Een pasta of een soepje.” Zelf doe ik boodschappen… “Meestal doe ik na werktijd mijn boodschappen voor het avondeten. Één keer per week doe ik de weekboodschappen.”

Mijn persoonlijke doel voor dit jaar is… “Ik hoop dat ik dit werk nog heel lang en mag blijven doen.”


Basisstoof met gerookte elementen Paddenstoelen, gerookte ham/spek, zongedroogde tomaten, oude kaas Ingrediënten 1,2 kg Ierse sukade - 150 g gerookte ham of spek, in blokjes gesneden - 250 g gemengde paddenstoelen, grof gesneden 2 uien, fijngehakt - 1 blikje zongedroogde tomaten, in reepjes gesneden 100 g oude kaas, geraspt 750 ml runderbouillon 250 ml rode wijn - 3 blaadjes verse laurier (mag ook gedroogd) 60 ml olijfolie Zout en peper naar smaak Bereiding 1. Verhit de olijfolie in een grote braadpan op middelhoog vuur. Bestrooi de Ierse sukade met zout en peper en braad het vlees aan alle kanten aan tot het mooi bruin is. Haal het vlees uit de pan en leg het opzij. 2. Voeg de fijngehakte ui toe aan dezelfde pan en bak deze glazig, ongeveer 3-4 minuten. 3. Voeg de blokjes gerookte ham of spek toe aan de pan en bak ze kort mee tot ze knapperig worden. 4. Voeg de gemengde paddenstoelen toe en bak deze tot ze zacht en goudbruin zijn. 5. Voeg de zongedroogde tomaten­ reepjes toe en roer alles goed door. 6. Giet de rode wijn in de pan en schraap

met een houten lepel de aanbaksels van de bodem los. 7. Leg de Ierse sukade terug in de pan. Voeg de laurier en runderbouillon toe. Breng het geheel aan de kook. 8. Zet het vuur laag, dek de pan af en laat de stoofpot ongeveer 2,5 tot 3 uur sudderen, of tot het vlees boterzacht is geworden. Roer af en toe en voeg indien nodig wat extra bouillon toe. 9. Haal de laurierblaadjes uit de stoofpot en proef om te controleren of er voldoende zout aanwezig is. 10. Haal het vlees uit de pan en houd het warm. Zeef de saus en breng deze weer aan de kook. 11. Reduceer de saus tot een mooie dikte (de saus kan afgebonden worden met een bloempapje of maïzena) 12. Het vlees kan in plakken worden gesneden en geserveerd worden met de saus, maar voor nu gaan wij het vlees uit elkaar trekken in een passende kom, hierbij voegen we het kookvocht tot dat het ietwat smeuïg is en optioneel voegen wij geraspte oude kaas toe en de olie van de zongedroogde tomaten. Proef het af en breng eventueel nog op smaak met peper en zout. www.irishbeef.nl/recept_categorie/stoven/

Gezien in het buitenland

19


ADVERTENTIE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.