@FoodClicks oktober/november 2020

Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | oktober/november 2020 | 9e jaargang nr: 06

Eerste La Place Express in combinatie met Jumbo Formulenieuws - La Place heeft de eerste Express-locatie geopend in combinatie met een supermarkt van Jumbo. De vestiging aan de Amsterdamse

-

Linnaeusstraat kent geen directe verkoop aan de straatzijde omdat de Jumbo-organisatie wil dat het Express-format onderdeel uitmaakt van de totale winkelervaring. Vooralsnog gaat het om een test.

>> @3

Cafetaria’s verliezen ‘exclusieve domein’

Ook binnenkort veganistische chocoladeletter

ProFri verwacht forse toename concurrentie bij afhalen

Na vegan hotdog en saucijzenbroodje komt HEMA nu met vegetarische OokWorst

Analyse - Als gevolg van de coronacrisis krijgen cafetaria’s in Ne-

Foodservice – Twee jaar is eraan

maar ook spannende uitbreiding. De

derland te maken met steeds meer concurrentie op de afhaalmarkt.

gewerkt en onlangs kon de consu-

reguliere rookworst, waarvan er op

ProFri, de belangenvereniging voor professionele frituurders, verwacht

ment er voor het eerst van genieten;

winterse dagen per dag 30.000 over

dat de afhaalfunctie van snackbars op termijn steeds meer onder druk

de iconische HEMA-rookworst is er

de toonbank gaan, is voor veel men-

komt te staan.

nu ook in een vegetarische variant:

sen een duidelijke kwaliteitsreferentie.

de OokWorst.

Aan de andere kant heeft HEMA al

ProFri-directeur Frans van Rooij. Hij verwacht dat de coronacrisis de afhaalfunctie van de sector mogelijk verder zal ondergraven. “De afgelopen jaren is deze ontwikkeling natuurlijk al in gang gezet doordat duizenden restaurants nu ook aan bezorgen en afhalen doen, maar de coronacrisis veroorzaakt een verdere versnelling van deze ontwikkeling.” Van oudsher zijn frituurspeciaalza-

Daling afhaal

ken in ons land hét afhaalconcept

Traditioneel bepalen afhalers bij

bij uitstek. Maar mede door corona

veel cafetaria’s, snackbars en

zijn er steeds meer locaties die

frituren 70 procent of meer van de

gestart zijn met zowel afhalen als

totaalomzet. Van Rooij: “Hiermee

ook bezorgen. Zelfs drive thru’s

hebben frituurspeciaalzaken bin-

en talloze restaurants zijn met

nen de horeca altijd een bijzonde-

drive in’s gestart. “Vraag is wat

re positie ingenomen, samen met

die ontwikkelingen op termijn voor

Chinese restaurants en traditi-

de cafetaria, snackbar en frituur

onele pizzeria’s. Die bijzondere

zullen gaan betekenen”, zegt

positie is er nu niet meer.”

veel ervaring met vegetarische en HEMA wil met de introductie in-

veganistische producten. Zo kent het

spelen op de toenemende vraag

assortiment een aantal vegetarisch

Kwaliteit

naar vegetarische en veganistische

snoepsoorten, een vegan hotdog met

Wie de producent van de OokWorst is,

producten. Een ontwikkeling die ook

vegan saus, maar ook een vegeta-

geeft HEMA niet prijs, maar het is niet

bij andere foodketens is te zien. Zo

risch saucijzenbroodje, prosecco,

De Vegetarische Slager die onderdeel

introduceerde McDonald’s recent de

wijn en appeltaart. En binnenkort

uitmaakt van Unilever. Ook over de

Veggie McKroket. Voor HEMA is de

komt daar nog een veganistische

verwachtingen van de OokWorst wil

vegetarische rookworst een logische,

chocoladeletter bij.

HEMA niets kwijt.

Sligro gaat ondernemers helpen, Hanna Polman legt uit hoe

BP vindt in AH to go de ideale partner

En verder.....

>> @6 + 7

>> @8 + 9

>> @3 Eerste combi-winkel La Place Express en Jumbo >> @10 + 11 Nieuwe realiteit in koken >> @13 2000 nieuwe Thuisbezorgdklanten >> @14 Tony’s OrderKiosk past in modern bedrijfsproces


@02

Nieuws

@FoodClicks oktober/november 2020

Event wordt klein, maar vooral virtueel

Horecava 2021 eenmalig als Horecava Limited Beurzen - De horecavakbeurs Horecava

proeverijen en trends. ‘Het Podium’ is het

had al aangekondigd te komen met een

hoofdtheater waar bijzondere horecaont-

hybride variant, maar laat nu weten dat het

wikkelingen en prominente sprekers in de

event eenmalig als ‘Horecava Limited’ zal

schijnwerpers staan. Ook onlinebezoekers

worden gehouden. Het wordt een speciale,

doen actief mee. Eén van de onderdelen

kleinschalige beurs, die gedeeltelijk live en

is ‘De Horecawereld draait door’, georga-

virtueel zal plaatsvinden.

niseerd samen met HotelloTOP. CEO’s uit de foodservice en ondernemers praten hier over de toekomst van de hospitality industrie.

Aansturing in andere handen

Bob Hutten draagt leiding Hutten over Benoeming - Algemeen directeur Bob Hutten geeft per 1 januari 2021 de leiding van Hutten over aan Drees Peter van den Bosch, die nu nog Innovatiemanager is bij Foodsquad en Hutten. Na 91 jaar en drie generaties komt hiermee de aansturing van het familiebedrijf in andere handen. De vraag hoe Hutten als familiebedrijf te behouden is, houdt Bob Hutten al lange tijd bezig. Zijn vele nevenactiviteiten in besturen en als coach van beginnende ondernemers plus de wens de continuïteit van Hutten te waarborgen, leidden er twee jaar geleden toe dat Bob de leiding van Hutten overgaf aan het directieteam. Drees Peter van den Bosch is momenteel innovatiemanager bij het open innovatienetwerk Food-

Aanschuiven De zone ‘Aan Tafel’ laat bezoekers kennismaken met nieuwe smaken en foodtrends.

squad. Na tien jaar in diverse functies gewerkt te hebben binnen marketing en sales, startte hij in 2009 Willem&Drees om producent en consument weer met elkaar te verbinden.

Na aanmelding schuiven bezoekers letterlijk aan lange tafels aan met uitzicht op de dynamische keuken. De menukaart biedt Horecava Limited vindt plaats van 11 tot

proeverijen voor zowel fine dining als casual

en met 14 januari in RAI Amsterdam. In

horeca. ‘Food Court’ toont nieuwe eet- en

de nieuwe opzet krijgt het event een hart

drinkconcepten met aandacht voor lokale

waar trends en oplossingen voor de horeca

en kleinere leveranciers. ‘De Lounge’ is de

worden samengebracht. Daar omheen staan

plek om elkaar fysiek te ontmoeten. Omringd

tastings, merk- en productpresentaties en

door startups én shop in shop concepten.

fysieke ontmoetingen centraal. Horecava

‘De Business’ laat een selecte groep be-

Limited richt zich sterk op het verbinden van

drijven producten en diensten presenteren

bezoekers onderling en met de aanwezige

vanuit een eigen stand. ‘De Expert’ is het

bedrijven, in een veilige en gastvrije setting.

theater waar bedrijven in de vorm van mas-

Zes zones bieden een mix van experts, col-

terclasses oplossingen voor de uitdagingen

lega’s, bedrijven, innovaties, kookdemo’s,

van vandaag bieden. @DVERTENTIE

FINGERFOOD = SUCCES OF HET NU GA AT OM HOME DELIVERY OF O M SO CI AL DISTA N CIN G. MET O NS FLE X IBEL FIN GERFO O D ASSO R TIMEN T HEBT IN H A N DEN.

U EEN TR OEF

GESCHIKT VOOR DEZE TIJD — Als better side dish een garantie voor een gunstigere marge — Eenvoudig en snel te bereiden om op een wisselend aantal gasten te kunnen reageren — Meer variatie mogelijk met onze kant-en-klare toppings en dips

ONTDEK DE KANSEN VAN FINGERFOOD

088 9953549 · S ALO M O N-FO O D W O RLD.COM


@FoodClicks oktober/november 2020

Nieuws

@03

Eerste locatie in voormalige Amsterdamse HEMA

Jumbo test La Place Express met supermarkt Formulenieuws - Jumbo is een test gestart om La Place Express vestigingen te combineren met

#HelpElkaar

de gelijknamige supermarkten. De eerste locatie opende onlangs de deuren aan de Amsterdamse

De horeca wordt zwaar getroffen. Onevenwichtig zwaar zelfs. Maar wie is

Linnaeusstraat, in een voormalige

die horeca en door wie wordt die nu eigenlijk vertegenwoordigd? Konink-

HEMA.

lijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat zij namens de totale horecasector spreekt, maar wie met hoteliers spreekt of met vertegenwoordigers uit de

Jumbo heeft bewust gekozen voor

restauratieve bedrijven contact heeft, hoort een heel ander geluid. Zij kunnen

een inpandige Express-locatie en

zich helemaal niet vinden in de lijn die KHN voorstaat als het gaat om de

niet voor directe verkoop aan de

problemen en de maatregelen als gevolg van de bestrijding van COVID-19.

straatzijde, zoals bij veel La Place

Wat zij horen is een enigszins activistische groep die vrijwel uitsluitend opzichte van de andere La Place

sing per product wordt gekozen.

hamert op omzetverlies, oplopende schulden bij ondernemers, hoge eigen

voerster van Jumbo laat weten

Express-locaties zijn er niet op de

Naast diverse zoete lekkernijen

inbreng, onterechte horecabeperkingen en de noodzaak voor extra steun-

dat de organisatie het La Place-

Amsterdamse locatie. Zowel in

en broodjes is in Amsterdam de

maatregelen. Erik-Jan Ginjaar van Postillion Hotels stelde naar aanleiding

concept onderdeel wil laten zijn van

assortiment als in verpakkingen

hotdog opgenomen, die ook bij

van het optreden van KHN zelfs openlijk de vraag of de hotels nog wel lid

de totale winkelbeleving. De tafels

worden alle stappen in de reguliere

HEMA een succes was. Ook is het

moesten blijven van deze belangengroep. Ook de restaurants bepleiten

en krukken zijn nu als gevolg van

vestigingen meegenomen.

assortiment koffies iets uitgebrei-

veelal een andere koers, dan die van de gebalde vuist richting Den Haag,

de coronamaatregelen nog niet in

In verpakkingen zijn wel enkele

der. Of er meerdere locatie komen

maar onderstrepen juist meer de noodzaak van gastveiligheid. Een keertje

gebruik, maar vormen straks voor

wijzigingen gekomen als gevolg van

in combinatie met Jumbo is niet

schoof er een café-ondernemer aan bij Jinek op RTL 4 die pleitte voor een

de bezoekers een rustpunt. Veel

de stijging in afhalen. Bepalend is

bekend. De locatie wordt eerst

meer gedifferentieerde aanpak van maatregelen. Jammer dat deze vicevoor-

hier dat de meest duurzame oplos-

getest.

zitter van KHN niet beter is gehoord binnen de KHN-top, want eigenlijk had

Express vestigingen. Een woord-

aanpassingen of wijzigingen ten

hij de gouden oplossing, namelijk differentieer horecabedrijven!

HEMA met OokWorst, McDonald’s met Veggie McKroket

Foodsector zet in op flinke uitbreiding vegaproducten Trends – Alle grote foodketens en foodretailers zetten massaal in op

op de Horecava in januari dit jaar lieten

uitbreiding van hun assortiment vegetarische en veganistische produc-

zien dat de trend naar plantaardig

ten. Zo komt de HEMA met de OokWorst als vegetarisch alternatief voor

breed gedragen wordt en dit vertaalde

de iconische rookworst en geeft McDonald’s de McKroket een veggie-

zich in talloze vegaproducten van

variant.

snacks tot mayonaise Aanbod groter dan vraag De stappen die de grote ketens met hun vleesloze assortiment maken, zijn lang niet altijd bedoeld om te voldoen aan de consumentenvraag, maar meer gericht op klanten te wijzen dat er alternatieven zijn. Verkoopcijfers laten zien dat de omzet in vleesloos in veel gevallen nog lang niet de omvang heeft om het assortiment te rechtvaardigen. Reden voor veel cafetariaondernemers om de vegetarische producten juist niet op te nemen. De reactie van ‘geen vraag

Maar er zijn meer foodketens. Ook

die actie mee en was één dag volledig

naar’ wordt dan ook vaak gehoord

FHC Formulebeheer is afgelopen

vegetarisch met een groene automa-

bij snackbars die geen vegetarische

maand voor de formules Family en

tiek. Inmiddels maakt de vegetarisch

producten hebben opgenomen. De

Foodmaster gekomen met een

burger bij de stationslocaties van

massale inzet van de grotere ketens

vegetarische frikandel van GoodLife

Smullers 10 procent van de omzet

nu gaat er evenwel voor zorgen dat

Foods. Eerder introduceerden Bur-

uit. De stap van HEMA om naast

de vraag - ook bij de kleinere cafeta-

ger King de plant-based Whopper

hun rookworst een vleesloze variant

ria’s - er wel gaat komen. Alle reden

en testte ook KFC succesvol een

neer te zetten, laat zien hoe snel de

dus voor cafetariaondernemers, net

vegetarische Chickenless Chicken

ontwikkelingen gaan. Ook HEMA wil

als alle andere horecabedrijven, om

Burger. Tijdens de Week zonder

inspelen op de veranderingen bij de

de ontwikkelingen goed in de gaten

Vlees bouwde KFC in Rotterdam

maatschappelijke consumptie van

te houden en vroegtijdig het vegetari-

zelfs een heel restaurant om met

de consument. Eerder deed Ikea dat

sche en veganistische aanbod te ver-

vegetarische producten en kleurde

al met de Zweedse gehakballetjes en

groten. Daarbij is de trend naar meer

het de vestiging volledig groen. Ook

Unox met hun verpakte rookworsten in

vleesloos allang niet meer uitsluitend

Smullers op Amsterdam CS deed aan

het supermarktkanaal. De aanbieders

voorbehouden aan de Randstad.

De meeste horecaondernemers pleiten voor een generiek openstellen van de horeca vanwege de zelf ingevoerde maatregelen en protocollen. De sector wordt daarin cijfermatig gesteund door het geringe aantal besmettingen dat in de horeca plaatsvindt. Zodanig weinig dat zelf het Out Break Management dat het kabinet adviseert, aangeeft dat de horeca niet volledig dicht hoeft. Maar het kabinet neemt maatregelen op basis van het inperken van de mobiliteit van mensen, zodat onnodige samenkomsten worden vermeden. En zeker op bijeenkomsten waar alcohol in het spel is. Daarom moeten kantoren dicht en zijn de eet-en drinkgelegenheden gesloten en zal er zeker niet snel groen licht komen waar grote groepen mensen bij elkaar komen, zoals festivals en theaters. KHN zou om die reden juist de troefkaart van differentiatie moeten uitspelen naar het kabinet. Duidelijk maken dat er voor hotels andere richtlijnen kunnen gelden dan voor de grotere restaurants. Maar dat ook hotels onderling ook kunnen verschillen, net zoals de restaurants onderling. Grotere bioscoopzalen zijn ook niet te vergelijken met de filmhuizen. Een oplossing om de horeca te heropenen zit volgens mij veel meer in een gedifferentieerde aanpak op basis van scherpe en duidelijke criteria. Een aanpak die veel productiever en effectiever is om een gefaseerde opening van de horeca te realiseren bij het kabinet dan het roeptoeteren nu. Een kabinet kun je niet verwijten dat zij het verschil tussen een cafetaria of een voetbalkantine niet kan duiden. Laat staan de verschillen tussen een tenniskantine en een voetbalkantine. Of wellicht kan zij dat wel, maar wil ze dat niet in het kader van handhaving of onrechtvaardigheid. Als dat het geval is, kan de horeca echt laten zien dat zij de problemen juist wel gezamenlijk wil aanpakken. De bedrijven kunnen dan laten zien dat zij elkaar steunen. Mogelijk tegen dat gevoel van onrechtvaardigheid in, van waarom zij wel en ik niet, maar juist gezamenlijk en eendrachtig. Nu zetten veel horecaondernemers hun mensen bij supermarkten, tuincentra en de zorg in of bij de distributiebedrijven voor retail. Die mensen zouden dan kunnen worden ingezet bij collega-ondernemers, die wel de mogelijkheid krijgen de deuren te openen. Op plekken voor de handhaving en de veiligheid van eenieder, maar vooral voor de sector. Een gedeelte kan dan veilig open, een ander deel zal nog even moet wachten, omdat die in een ‘kwetsbaar’ deel van de horeca zit. Misschien is de zaak te klein voor de richtlijnen, of wellicht voldoet de locatie niet aan de luchtfiltereisen. Het maakt niet uit; zolang personeel en gast maar veilig is op de locaties die wel open zijn en de mobiliteit beperkt blijft. Het is misschien even puzzelen, maar geeft wel meer inhoud aan het #Samensterk zijn in de horeca. Ik noem het #HelpElkaar. Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl


Pure vooruitgang:

SPA IS 100% KLIMAATNEUTRAAL ®

SPA® is nu 100% klimaatneutraal over de gehele linie: van de bron tot aan de consument. Dat is goed nieuws want daardoor dragen wij ook aanzienlijk bij aan het behalen van de klimaatdoelen van onze klanten! Samen gaan we voor een zuivere toekomst.

Tijdloos puur


Nieuws

@FoodClicks oktober/november 2020

@05

Vestigingsgegevens voortaan gekoppeld aan consumentenbestedingen

Datlinq komt met sterk verbeterde Out-of-Home Shopper Monitor Onderzoek - Het Rotterdamse bedrijf Datlinq heeft de eigen vestigings-

eigen marktsegment kijken. Voor leve-

data gekoppeld aan het Out-of-Home Shopper Monitor-onderzoek.

ranciers is dat bijvoorbeeld van belang

Hiermee is een krachtig analysemodel ontwikkeld dat snel in kaart kan

om hun accountteam veel gerichter in

brengen wat de actuele ontwikkelingen zijn in de bestedingen op loca-

te zetten of een productpropositie veel

tie in de markt van buitenhuisconsumptie. Het model is al werkzaam,

relevanter te maken.” De Bruijn: “We

maar verschijnt begin januari 2021 in zijn definitieve vorm.

wisten vanuit ons Dataoutlet-data al veel over de locatie, bijvoorbeeld met

Data Insights expert Rien de Koning

nen nemen. Of je nu fabrikant bent of

welke merken wordt gewerkt, maar

van de Out-of-Home Shopper Monitor

organisatie, de wijzigingen in de markt

nu weten we ook waar gekocht wordt

en product manager Insights Martijn

gaan zo snel - zeker nu met alle adhoc

en hoeveel. Met die informatie is nog

de Bruin van Datlinq zijn nu een half

overheidsmaatregelen - dat tijdig bijstu-

gerichter te werken of de eigen organi-

jaar bezig om alle beschikbare data te

ren het verschil is tussen overleven of

satie te verbeteren.”

integreren en te verrijken. De komende

het onderspit delven.” Inzicht

periode wordt gebruikt om klanten kennis te laten maken met het nieuwe

Nog gerichter

De derde verdiepingsslag is de distri-

onderzoekstool, inzicht te geven in

Datlinq brengt de onderzoeksgegevens

butie monitor voor het volgen van de

het model en ook consumptiegedrag

uit in drie verschillende vormen. Hierbij

distributie van merken per productca-

aan de meting toe te voegen. Met als

is een visit monitor in combinatie met

tegorie. Dit eventueel aangevuld met

resultaat per periode:

de outlet monitor (aantal bezoeken, be-

informatie wie de hoofdleverancier is

Een index in distributie/aantal

stedingen en aantal outlets). Op basis

van deze productcategorie (wholesale

outlets,

hiervan krijgen afnemers inzage in de

monitor). Dit alles onder de naam mar-

Gegevens

een consumentenpanel van 10.000

Een index in aantal bezoeken/be-

horeca- en gemaksbestedingen, de

ket monitor, die het gehele informatie-

Datlinq verzamelt al jaren gegevens

personen in de leeftijd van 18+ tot 72

zoekers, en

verschillende klantengroepen en aan-

portfolio afdekt. Waarbij het doel is om

over alle out-of-homelocaties in Neder-

jaar. Het onderzoek is het grootste in

Een index in aantal productcon-

kooplocaties. Wie meer informatie over

nu een best in class transparantie te

land en daarbuiten. Het bedrijf doet dat

zijn soort en brengt het consumptie-

sumpties.

een specifieke categorie of aankoop-

creëren van de out-of-homemarkt. Hier

door tal van gegevens te raadplegen en

gebruik in Nederland voor alle eet-en

kanaal wil, kan doorschakelen op een

zijn immers geen kassascanningdata

na te vragen met welke merken wordt

drinkgelegenheden buitenshuis in kaart

Cockpit-analyse

categorierapportage of een channel-

beschikbaar zoals in retail, maar wel

gewerkt. De Out-of-Home Shopper is

en de aankopen van buitenhuispro-

Het combineren van de data zorgt

rapportage. De Koning: “Op basis van

zeer goede distributiedata en betrouw-

sinds vier jaar op de markt en wordt

ducten bij supermarkten. Een zelfde

ervoor dat fabrikanten en organisa-

die rapportages kunnen leveranciers

bare consumentendata, die nu op een

afgenomen door grote formule- en su-

onderzoek is nu ook in voorbereiding

ties niet alleen inzage hebben in de

of organisatie heel specifiek naar hun

unieke wijze gecombineerd worden om

permarktorganisaties, grossiers en een

voor België.

• • •

Data Insights expert Rien de Koning (l.) van de Out-of-Home Shopper Monitor en product manager Insights Martijn de Bruin van Datlinq wel inzicht te kunnen geven.

groot aantal leveranciers. De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig van

aankoop van producten buitenshuis, maar ook waar die producten worden gekocht. Ook wordt inzicht verkregen waar ‘de groei’ zit, bij welke producten, welke groepen consumenten en op welke momenten. Ook is het effect van maatregelen snel waar te nemen, met name door de vierwekelijkse rapportage. De Koning: “We verwachten met het nieuwe onderzoek echt duidelijkheid te kunnen geven over de bestedingsontwikkelingen in de markt, gestoeld op reële consumenteninformatie. Het is geen historische analyse, maar de gebruiker zit als het ware in de cockpit met de neus op het circuit.” Ook De Bruin maakt de vergelijking met de racesport: “Informatie waarmee beleid moet worden gemaakt, moet zo dicht mogelijk op de actualiteit zitten. In de cockpit zitten met de hand aan het stuur met alle beschikbare knopen om bij te stellen, is essentieel in deze tijd om tijdig de juiste beslissingen te kun-

Verwarmde locker- en pizzakasten voor verkorten afhaaltijd

Levens Middelby brengt handig Pick-Up Cabinet System Techniek - Of het nu gaat om het ophalen

verbeteren, of die hun dienstverlening willen

(4, 6 en 8 vakken) en de pizzakast met twee

of retourneren van bestellingen, om hete

vergroten door warme producten gemak-

capaciteiten (3 en 6 planken voor pizzado-

pizza’s of verpakte producten: de nieuwe

kelijk aan te bieden. Te denken valt hierbij

zen). Het enige dat ondernemers zelf nodig

Pick-Up Cabinet-automaat van Levens

aan Quick Service Restaurants, fast casual,

hebben, is een wifi-verbinding.

Middleby voorziet in alle mogelijkheden.

restaurants met een to go-faciliteit, maar ook

De verwarmde kasten zijn in diverse

in retail zoals bij supermarkten en koffiebars.

uitvoeringen beschikbaar voor gebruik in

Klanten die online bestellen ontvangen in het

uiteenlopende segmenten.

systeem een QR-code en scannen bij aankomst de code om de deur van hun bestelling

Door de koppeling van de veilige en bevei-

te openen. Testen wijzen uit dat de gemid-

ligde kasten met het Point of Sale (POS-)

delde ophaaltijd met 70% wordt verkort. De

systeem zorgt het ook nog eens voor volledig

zogenaamde PUC-kasten zijn er als vrijstaan-

geautomatiseerd keukenbeheer. Geschikt

de units. De verwarmde kasten zijn er in twee

voor bedrijven die hun ophaalsnelheid willen

stijlen: de lockerstijl met drie capaciteiten

@DVERTENTIE


@06

Interview

@FoodClicks oktober/november 2020

Slimme oplossingen moeten horecaondernemers helpen

Sligro wil meer zijn dan een groothandel alleen

Voor ondernemers voor wie gerechten bezorgen of (zelf) afhalen geen rendabele optie is, is er Mr. Butler. Dit concept, inmiddels actief in Den Bosch en Nijmegen, maakt online bestellen én bezorgen mogelijk tegen de beste prijs

halen en/of (zelf) bezorgen van maal-

in samenwerking met chefs. Zo doen

Kansen creëren

Interview – De rol van de groothandel binnen foodservice wordt vaak

tijden: ‘Mr. Butler’. Het bestelplatform

we het steeds samen.” Dat is volgens

In juli startte Sligro in samenwerking

gebagatelliseerd. Onterecht, want in de keten kan de groothandel wel de-

doen we in samenwerking met een

Polman ook één van de redenen om

met InVenlo het nieuwe bestel- en

gelijk een rol van toegevoegde waarde spelen. Alleen moet die rol wellicht

partner en de Slimme Keuken zijn we

samen te werken met Anton Dijk van

bezorgplatform Mr. Butler met als

duidelijker worden gemaakt. Sligro zet op dat terrein nu stappen. Onder

zelf gestart. Dat laat ook zien hoe we

SmartCuisine. “Samen met Smart-

belangrijkste USP’s de laagste com-

leiding van ex-Unilever- en Coca-Cola-manager Hanna Polman is de groot-

werken: soms zoeken we samenwer-

Cuisine kunnen we organisaties hel-

missie en automatisch sparen voor

handel in Veghel op een aantal terreinen bezig flinke stappen te zetten.

king en soms ontwikkelen we eigen

pen nog een stapje verder te gaan.

Sligro-shoptegoed. “Gesprekken met

oplossingen. In de praktijk maakt het

Het softwaresysteem registreert en

ontstaan: een afdeling waar we vanuit

Koken met oog voor marge

diverse interne en externe bronnen,

De nieuwe aanpak zet de groothan-

zoals een denktank, marktonderzoek

del meer neer als servicebedrijf. En

en klantbordgroepen, de behoefte

daarin schuilt een belangrijke rol

van de horecaondernemers in kaart

die Sligro wil spelen, ook naar de

brengen en vertalen naar concrete

toekomst toe. Polman: “Voor veel

oplossingen. Met als doel de klant-

ondernemers is het van belang dat zij

loyaliteit vergroten door oplossingen

het rendement van hun bedrijf weten

te bieden die de horecaondernemers

te verbeteren, willen zij overleven.

écht verder brengen.”

Daar zoeken en ontwikkelen wij op-

Sligro heeft vijf aspecten gedefinieerd

lossingen voor. In keukensystemen, in

waarop het ondernemers wil helpen.

producten en andere werkmethoden.

De eerste oplossingen om hier invul-

Het streven is ze te helpen aan een

Sligro heeft zelf de keuze gemaakt

ling aan te geven zijn inmiddels ge-

beter rendement door ze bijvoorbeeld

meer te willen zijn dan een groothan-

lanceerd en er volgen er de komende

te helpen slimmer in te kopen of

analyseert alle processen in de keu-

ondernemers maakten duidelijk dat

del, laat Customer Solution Manager

maanden nog een aantal. Polman:

efficiënter maar hun bedrijfsvoering

ken, waardoor de brutomarge in de

veel restaurants (ook midden en hoog

Hanna Polman van Sligro weten.

“Recent zijn we bijvoorbeeld gestart

te kijken. Uiteraard op een wijze

keuken verbeterd kan worden (naar

segment) graag met bezorging willen

“We willen mensen niet alleen laten

met het landelijke concept ‘Slimme

dat chef-koks zich niet aangevallen

meer dan 70%) en minder (koks)uren

starten, maar dat dit of niet werkbaar

genieten van lekker, goed en eerlijk

Keuken’ en in de regio Den Bosch en

hoeven te voelen in hun ambacht. De

nodig zijn. Dat voelen ondernemers

of niet rendabel voor hen was”, aldus

eten. We vinden het ook belangrijk

Nijmegen ons bestelplatform voor af-

Slimme Keuken is daarom ontwikkeld

direct in hun portemonnee.”

Polman. “Ook omdat bestaande

om horecaprofessionals te helpen

niet uit, als we maar van toegevoegde

nóg beter te worden in hun vak en

waarde zijn voor onze horecaklanten,

business. Vanuit die behoefte is ook

want daar gaat het om.”

onze afdeling Customer Solutions

Customer Solution Manager Hanna Polman van Sligro

‘In de praktijk maakt het niet uit, als we maar van toegevoegde waarde zijn voor onze horecaklanten, want daar gaat het om’

@DVERTENTIE

Energiecontracten met de beste prijsgarantie van Eneco, 100% groen

Meer marge in minder tijd. Het kan!

Bezorgen en afhalen tegen de laagste commissie

Ontwerp je eigen promotiematerialen. Snel en eenvoudig!

Wil jij meer uit je zaak halen en je rendement verhogen? Met diverse oplossingen helpen we je graag. sligro.nl

sligro.nl/energie

sligro.nl/slimmekeuken

sligro.nl/mrbutler

sligro.nl/promotool


Interview

@FoodClicks oktober/november 2020

@07

Ondanks het feit dat veel ondernemers geholpen moeten worden werkt Sligro ook aan het verder

Unilever Horecava: hal 11, stand 230 Ondernemers moeten niet alleen willen dat hun gasten

verduurzamen van het transport

vaker terugkomen, maar ook dat de gasten vaker bestellen

platformen vaak (te) hoge commis-

werkt Sligro samen met Eneco.

complex. “Onze EnergieCoach

ren. We kijken waar kansen liggen en

trekken en de gemiddelde beste-

sies vragen en het zelf opstarten van

Polman: “Dankzij ons inkoopvoor-

helpt ondernemers precies daar-

proberen daar zo snel mogelijk een

ding van de gasten te verhogen.

bezorging voor te veel logistieke en

deel kunnen we ondernemers een

mee: verduurzamen, besparen én

passende oplossing voor te bieden.”

Het grote voordeel van de tool voor

operationele uitdagingen zorgt. De

energie- en/of gascontract aanbie-

voldoen aan de wet. Zo voorkomen

De lancering van de promotietool in

ondernemers? Polman: “Onderne-

kosten en workload wegen daardoor

den met de beste prijsgarantie van

ondernemers (onnodige) boetes.”

oktober is de meest recente solution

mers bepalen zelf welke artikelen

niet op tegen de omzet die er tegen-

Eneco, 100% groen. Daarnaast

En dat die waarschuwing geen loze

die Sligro heeft gelanceerd om de

zij in de aanbieding doen. En de

over staat. Door de samenwerking te

bieden we de EnergieCoach aan:

dreiging is, blijkt uit het feit dat de

omzet bij ondernemers te verhogen

tool is bovendien zo ontworpen dat

zoeken met InVenlo, dat het in Venlo

een persoonlijke adviseur en slimme

eerste boetes momenteel al worden

en de dagelijkse werkzaamheden

ondernemers met minimale inspan-

succesvol doet, hopen we die proble-

tool waarmee horecaonderne-

uitgedeeld.

wat gemakkelijker te maken. De

ningen betaalbare en professionele

men voor de horecaondernemers op

mingen ruim 40 procent kunnen

Promotool richt zich weliswaar op het

promoties kunnen bestellen voor

te oplossen.”

besparen op hun energierekening.”

Promotool

fastservice segment maar is zeker

hun zaak . Wij bieden slechts de

De energiemarkt wordt steeds

De komende maanden komt Sligro

breder inzetbaar. Want net als bij de

materialen aan, maar ondernemers

Versterkte urgentie

complexer en ondernemers hebben

met nog veel meer waardevolle

fastservicebedrijven komt de concur-

zitten zelf aan de knoppen bij het

Veel vraagstukken en uitdagingen

te maken met veel veranderingen in

oplossingen om ondernemers te

rentie al lang niet meer alleen uit het

bepalen van hun acties. De tool is in

waar Sligro op werkt, waren al bij

wet- en regelgeving en verplichtin-

helpen. Polman: “Van slimme perso-

eigen kanaal. De tool is in samenwer-

overleg met fastservicebedrijven tot

veel horecaondernemers top-of-mind.

gen om te verduurzamen (informa-

neelsoplossingen of handige tools

king met PimpYours ontwikkeld en

stand gekomen en past ook volledig

COVID 19 heeft veel zaken alleen

tieplicht). Om dat als ondernemer

tot de lancering van een online tool

speelt in op de ondernemersbehoef-

in de toegevoegde waarde die we

versneld. Het bezorgen en/of afhalen

zelf uit te zoeken, blijkt behoorlijk

om promotieartikelen te personalise-

te om meer traffic naar hun zaak te

als groothandel willen leveren”.

van maaltijden of het opereren als een ‘dark kitchen’ heeft tijdens de beperkende maatregelen een enorme vlucht gekregen. Polman: “Het klinkt wellicht wat onvriendelijk, maar ondernemers moeten leren meer uit hun gasten te halen. Niet alleen moeten zij willen dat de gasten

Sligro gaat met Promotool horeca helpen met promotie

vaker terugkomen, maar ook dat de gasten vaker bestellen. En als dat

Groothandels - Sligro en

online Promotool wil Sligro onder-

De Promotool is in overleg met

eenvoudig gehouden en is de service

dan ook nog eens gepaard gaat met

PimpYours slaan de handen

nemers de mogelijkheid bieden

ondernemers tot stand gekomen en

gericht op het feit dat dat ondernemers

een betere marge, dan doe je het als

ineen om horecaondernemers

eenvoudig professionele promo-

richt zich volledig op het inspelen op

met minimale inspanning betaalbare,

ondernemer goed. Slim kijken naar

te ontzorgen op het gebied van

tiematerialen te ontwikkelen, zodat

meer traffic en upsell. Ook is door de

professionele promotie kunnen bestel-

alle ontwikkelingen en ook slimme

professionele promotie voor

bedrijven de concurrentie makkelij-

samenwerking het gebruik van de tool

len voor hun zaak.

oplossingen bedenken! Vandaar

hun zaak. De Promotool richt

ker aan kunnen. Alle artikelen die in

ook de term solutions: we willen als

zich primair op het fastservice

de Promotool worden aangeboden

Sligro oplossingen bedenken voor de

segment maar is breder inzet-

hebben een focus op het verhogen

uitdagingen van nu.” De afdeling van

baar. Ondernemers kunnen met

van traffic, gemiddelde besteding

Polman werkt als een soort startup

de tool meer gasten naar hun

en/of een hogere bezoekfrequentie.

binnen Sligro, maar werkt daarbij

zaak trekken, de bezoekfre-

Hierbij valt te denken aan onder

heel veel samen met andere afdelin-

quentie verhogen en de gemid-

andere actieflyers, posters, social

gen.

delde besteding verhogen.

posts, spaarkaarten en meer.

Besparen en verduurzamen

Ondernemers in de fastservice heb-

Ondernemer aan de knoppen

Een van de terreinen waarop Sligro

ben steeds meer behoefte om gas-

Voordeel van de Promotool is dat

ondernemers ook ondersteunt, is

ten aan te trekken en om de gemid-

de ondernemers zelf bepalen welke

energie. Voor veel horecazaken is

delde besteding te verhogen. Voor

producten zij promoten en tegen

energie een belangrijke kostenpost;

een belangrijk deel komt dat omdat

welke prijs. Bovendien krijgen zij

voor velen staat deze kostenpost

de concurrentie steeds groter

professionele fotografie aangebo-

zelfs in de top 5. Daarnaast wordt

wordt. Ook omdat die concurrentie

den, die in drie verschillende stijlen

van ondernemers verwacht dat zij

steeds vaker uit andere segmenten

gratis kan worden ingezet. Onder-

verduurzamen, iets waar energie

komt. Zo concurreert de supermarkt

nemers hoeven verder uitsluitend

steeds belangrijker in wordt. Om

net zo hard met het cafetaria als het

hun eigen contactgegevens en logo

ondernemers op dit vlak te helpen

restaurant met de snackbar. Met de

toe te voegen.

Unilever Horecava: hal 11, stand 230

Unilever Horecava: hal 11, stand 230


@08

Petrol

@FoodClicks oktober/november 2020

Maarten Kleene, company channel manager bp:

‘Samenwerking met Albert Heijn van strategische waarde voor bp’

De nieuwste bp met Albert Heijn to go in Dordrecht wijst de bezoeker met grote signing de weg naar de belangrijkste punten van de shop

Petrol – Afgelopen juli opende de negende AH to go-locatie in combinatie

mensen in de buurt de noodzakelijke

ben we natuurlijk veel expertise met

vanuit de bp tankstations met een AH

met een bp-tankstation. Daarmee is het spiksplinternieuwe bp tankstation

boodschappen kunnen aanschaffen.

thuisbezorging in huis. Zij zijn hier al

to go heeft niet de eerste prioriteit,

aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht vooralsnog de laatste van

Bezorgen doen we nog niet, maar we

jaren mee bezig en daar kunnen we

want eerst is er aandacht voor het

de in totaal ruim honderd bp/AH to go locaties die er uiteindelijk moeten

zijn er wel naar aan het kijken. Vanuit

ook veel van leren.”

kernassortiment. Om derving te

komen. Corona zorgt er voor dat de uitrol daarvan is doorgeschoven naar

bp hebben we daar nog niet zoveel

2021. Verantwoordelijk voor de combinatie binnen bp is Maarten Kleene, een

ervaring mee. We hebben wel eerder

Bier

in principe alleen uit items met een

echte retailman.

een zes maanden durende pilot ge-

bp bezorgde opvallend genoeg met

voldoende hoge omloopsnelheid.

daan op een van onze tankstations in

BP2you ook bier vanuit het betrok-

Dat betekent dat artikelen met een

Utrecht met het ‘on-demand’ bezor-

ken tankstation aan huis. De juristen

lange of middellange THT-datum

gen van eten en drinken; deze maakte

van het bedrijf hebben dat goed

nooit hoeven worden weggegooid.

deel uit van een Europese test. De

bekeken en zagen daartegen geen

Derving doet zich hooguit voor bij

dienst had de naam ‘BP2you’ en de

bezwaar. Eerder was de verkoop

enkele versproducten, maar ook daar

resultaten hiervan – en soortgelijke

van bier voor thuisconsumptie bij

wordt permanent een balans gezocht

testen in andere landen – worden nu

andere tankstationondernemers wel

in de juiste inkoophoeveelheid versus

door het Europese team geëvalueerd.

aanleiding tot juridische discussies.

de geschatte verkoopprognose.

Met Albert Heijn aan boord heb-

Maar zoals gezegd, thuisbezorging

Zelfs bij nieuwe producten, die zich

Als company channel manager heeft

bp van strategische waarde”, zo start

Kleene – die een jaar en zes dagen

hij het gesprek. “Als we kijken naar

bij bp werkzaam is – alle coco, cofo

de ontwikkelingen in de markt dan

en express-locaties in zijn portefeuille

zien we de kanalen steeds dichter bij

zitten. Als onderdeel daarvan is hij

elkaar komen. Het petrolkanaal wordt

ook verantwoordelijk voor de bp

steeds meer een gemakslocatie waar

tankstations met AH to go. “De sa-

weggebruikers terecht kunnen voor

menwerking met Albert Heijn is voor

vers eten en drinken onderweg en

@DVERTENTIE

voorkomen bestaat dat assortiment


Petrol @09

@FoodClicks oktober/november 2020

nog in omloopsnelheid moeten bewijzen, wordt toch gekeken of de juiste hoeveelheid wordt meegeleverd. Producten weer in distributie brengen als de houdbaarheidsdatum nadert wordt niet gedaan, het zou te veel kosten en is te complex. Ook afprijzen, zoals in de supermarkten wel wordt gedaan, gebeurt bij petrol niet. Het heeft de voorkeur van de bp/AH to go-combinatie om het aan de voorkant op te lossen. Alle bp/AH to go-locaties worden door Albert Heijn rechtstreeks beleverd, in tegenstelling tot de eigen locaties

Maarten Kleene: ‘We zijn nu bezig de locaties verder

Koffie kan aan de counter worden besteld, maar ook zelf worden

van bp, die door logistiekpartner

te verrijken’

getapt bij de automaat

HAVI worden bevoorraad. Samenwerking

Verrijken

nieuwe tankstation topsport hebben

bp werkt in Engeland samen met de

Albert Heijn en bp bekijken op

bedreven, want ga maar eens een

retailorganisatie Marks & Spencer

alle negen locaties voortdurend

ploeg mensen trainen in coronatijd.

en bezorgt daar ook. Eerder was

op welke manier het assortiment

Of zet maar eens een ploeg bouwers

er ook in Nederland een samen-

kan worden aangepast zodat het

aan het werk met alle restricties. De

werking met M&S, maar die werd

maximaal matcht met de omgeving.

training van de medewerkers hebben

na verloop van tijd beëindigd. Na

“We zijn nu bezig de locaties verder

we goed kunnen doen. Net als het in

een rustperiode werd ruim twee

te verrijken, in uitstraling, in de

kaart brengen van talloze aanpassin-

jaar geleden de samenwerking met

presentatie en in recepturen. We

gen die we voor een belangrijk deel

ook hebben kunnen realiseren. Op de achtergrond lopen de voorberei-

‘De gemiddelde besteding is omhoog gegaan en we hebben een breder aanbod in onze shops gekregen’

dingen op de brede uitrol gewoon door, alleen zie je zie niet fysiek aan de voorkant. Met de uitrol naar ruim 100 bp tankstations gaan we volgend jaar van start. Kunnen we direct alle wijzigingen die covid-19 mogelijk nog

De samenwerking tussen Albert Heijn en bp is onder meer te zien aan het brede assortiment bekende producten uit de supermarkt

teweeg brengt inpassen.” Offer verrijkt Vraag is wat de acht bp tankstations met AH to go bp inmiddels hebben gebracht? En hoewel Kleene geen

Albert Heijn gezocht. Eerst met zes

zijn de locaties aan het aanpassen

aantallen en omzetten noemt, zegt

proeflocaties en later werden daar

aan de specifieke vraag. Ook in

hij wel ‘dat het offer aan klanten

nog twee nieuwe proeflocaties aan

drankjes, wat verkoopt en wat wordt

hiermee is verrijkt’. “We hebben op

toegevoegd. De ervaringen op die

als lekker ervaren. Die verschillen

deze tankstations niet alleen meer

acht locaties zijn meegenomen in

kunnen lokaal groot zijn en dat wil

klanten dan in de ‘oude’ situatie, ook

de locatie Dordrecht. In signing en

je doorvoeren in het assortiment.

de gemiddelde besteding per klant

productpresentatie lijkt de negende

In principe is 75 procent van het

is omhoog gegaan. We spelen op

AH to go-locatie bij bp veel meer op

assortiment in alle locaties gelijk. Met

deze locaties perfect in op de vraag

de reguliere AH to go’s. Alleen de

een kwart wordt ingespeeld op de

van de weggebruiker naar vers eten

self check-outs zijn verdwenen. Het

lokale behoefte, zijn er scholen in de

en drinken voor onderweg, terwijl we

bezoek aan een tankstation of een

buurt, of juist bedrijven. Verder zijn

daarnaast een aankooplocatie zijn

treinstation met AH to go is toch

we nog wat aan het experimente-

voor vergeten boodschappen. We

verschillend. “Het gemak waarmee

ren met de signing bij het schap en

zijn ook trots op onze samenwerking

de bezoekers op de NS-stations

boven de bakery. Ook onderhuids

en willen dat ook uitdragen met een

gebruik maken van de check-outs

gebeurt er het nodige, maar niet altijd

duidelijk beeldmerk, maar ook door

zie je niet bij petrol. Bij een tanksta-

zichtbaar. Waarom we niet hebben

de sfeer in de winkel.” bp en Albert

tion lopen de meeste mensen toch

gekozen voor een versnelde ombouw

Heijn werken bewust samen in een

steeds veel van elkaar, bijvoorbeeld

veel van anderen, zoals bijvoorbeeld

in eerste instantie naar de counter

tijdens de coronaperiode, wat andere

partnership en brengen ieder hun

op het gebied van betaalgemak –

die snackmuur aan de buitenkant van je shop om toch omzet te maken

De nieuwste bp met Albert Heijn to go toont zich fris, open, vriendelijk en overzichtelijk

waar de caissière zit en de sigaret-

ketens wel hebben gedaan? We

eigen kennis en ervaring in, op deze

hiermee heeft Albert Heijn al veel

ten zich bevinden. Gewoon omdat

hadden onze aandacht nodig voor

manier is een aanbod ontstaan dat

ervaring, maar bp ook. Zo stelt onze

tijdens de sluitingsuren, zoals we die bij jullie (@FoodClicks, red.) op de

ze dat gewend zijn. Overigens kun-

het managen van de door corona

perfect aansluit bij de wensen van

BPme app tankende klanten in staat

nen klanten bij ons ook bij de bakery

ontstane situatie. Overigens kan ik

de weggebruiker en steeds geop-

stelt te betalen zonder dat zij de

website zagen. Dat brengt ons ook

timaliseerd wordt. “We leren nog

shop in hoeven. En we leren ook

op ideeën.”

hun brandstof afrekenen. ”

je verzekeren dat ook wij hier voor dit

@DVERTENTIE

Energiecontracten met de beste prijsgarantie van Eneco, 100% groen

Meer marge in minder tijd. Het kan!

Bezorgen en afhalen tegen de laagste commissie

Ontwerp je eigen promotiematerialen. Snel en eenvoudig!

Wil jij meer uit je zaak halen en je rendement verhogen? Met diverse oplossingen helpen we je graag. sligro.nl

sligro.nl/energie

sligro.nl/slimmekeuken

sligro.nl/mrbutler

sligro.nl/promotool


@10

Achtergrond

@FoodClicks oktober/november 2020

Horeca ‘dealt’ met nieuwe realiteit als gevolg van corona

‘Ondernemerschap is kansen zien die anderen niet zien en succes delen’ Achtergrond – De nieuwe realiteit vraagt om een andere aanpak, zo realiseert de horeca zich. Zeker op de korte termijn, maar wat betekent dit voor de langere termijn? ‘Natuurlijk, bezorging is een blijvertje.’ De horeca in Nederland is zwaar getroffen door de nieuwe coronamaatregelen. “Onevenredig hard”, zegt Fokko van der Velde van Beijk Catering. Beijk Catering is volgens Van der Velde dé specialist in Groningen, Drenthe en Friesland voor contractcatering, scholencatering, bedrijfscatering, partycatering en catering aan huis. “Ik schat in dat nog zo’n vijftien locaties geheel of gedeeltelijk open zijn. Dat is echt een flinke klap voor ons. En het doet extra pijn omdat je er geen enkele invloed op hebt. De overheid beslist dit voor ons.” Van der Velde vertelt dat hij na de eerste lockdown in het personeelsbestand heeft moeten snijden. “Destijds ging het om de flexibele schil, die vrij groot is bij ons. Maar nu moeten we snijden in het bestand van de vaste medewerkers. Dat doet

Veel ondernemers, zoals hier in de Foodhallen in Eindhoven, zijn op zoek hoe zij de omzet in hun bedrijf op niveau kunnen houden met minder beschikbare tafels en beperkingen qua zitgelegenheid

pijn.” Als hij verder kijkt en als over een jaar de crisis voorbij is, dan gaat hij niet direct heel anders om met het

zijn, ook na corona. Maar voor de

zo’n service en zijn zeven dagen in

den aan de slag gaan. Volgens hem

het bekende sateetje en spareribs op

personeelsbeleid. “De flexibele schil

rest verstomt alles en gaan wij na

de week geopend. Hoe werkt het?

is namelijk niet elk gerecht geschikt

de bezorgkaart te zetten. “Kijk ook

is al vrij groot en vaste medewerkers

de crisis op dezelfde voet verder als

De klant plaatst vanuit huis of vanuit

voor thuisbezorging. “Vlees kan

eens naar gerechten die we mis-

zijn natuurlijk ook van waarde. De

waar we gebleven waren”, aldus Van

de auto de bestelling en betaalt de

doorgaren, kruiden en knapperige

schien al wel een beetje vergeten

mix is prima.”

der Velde.

rekening. Dan is het even wachten

toevoegingen kunnen zacht worden

zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is de

en de bestelling kan meteen worden

en ook de gehele presentatie van het

ossobuco. Een prachtig gerecht wat

Volwaardig menu

Maaltijden via drive-in

opgehaald als het menu gereed is.

gerecht ziet er anders uit zodra de

je in grote hoeveelheden van tevoren

De locaties van Beijk Catering die

Het bezorgen van maaltijden aan

Toch vraagt een dergelijke aanpak

gast het ontvangt.”

kunt maken. Daarnaast is de Pan-

nog open zijn, worden door de

huis is iets dat meer horecabedrijven

cateraar volwaardig bediend. “Nee,

doen. Maar andere horecabedrijven

Immers, een maaltijd aan tafel ser-

Delivery-kaart

kunt beperken. Deze salade is het

we snijden niet in het aanbod. Daar

enige flexibiliteit van de bedrijven.

draaien het om en laten de klanten

veren is wat anders dan een maaltijd

Hoe zorg je ervoor dat je met

voorbeeld van hoe je oud brood kunt

kleine veranderingen een relevante

omtoveren tot een heerlijk maaltijdbe-

delivery-kaart maakt waar je gasten

zorgingsgerecht. Hierbij is gekozen

(online) voor terugkomen? Van

om niet voor sla of weidekruiden te

Gent weet het wel. “Wat betreft

gaan zoals je wellicht in je restaurant

maaltijdbezorging is alles wat je in

zou serveren, maar voor producten

de mise-en-place kan klaarzetten

die onderweg langer goed blijven en

het meest efficiënt. Denk hierbij aan

dus hun kwaliteit behouden. Denk

een buddha of poke bowl, waar het

hierbij aan ingrediënten zoals extra

een kwestie is van alle ingrediënten

komkommer of een rode ui.”

waar er mensen zijn, daar presenteren we gewoon hetgeen we altijd aanbieden. Ook geen extra convenienceproducten omdat die makkelijker te bereiden zijn of omdat die minder snel bederven. Nee, we bieden de kwaliteit die we altijd bieden. Wel gaan we efficiënter om met de leveringen. Er rijdt dagelijks een busje van ons rond die de verse producten aan de locaties levert. Geen voorraad meer, de kans op derving is daarvoor te groot”, aldus Van der Velde die met zijn bedrijf ook TGI Fridays bestiert in Utrecht. Die zaak is nu helemaal gesloten. Extra zuur omdat de TGI een enorme

‘Wat betreft maaltijdbezorging is alles wat je in de mise-en-place kan klaarzetten het meest efficiënt’

zanella salade van hoe je de waste

van tevoren klaarzetten en bij de service alleen nog maar te verdelen

Slimme gerechten

over bakjes.” Het is in de ogen van

Het mag duidelijk zijn, de corona-

Van Gent ook verstandig om de

crisis vraagt creativiteit en aanpas-

hardlopers te ‘verbouwen’ tot een

singsvermogen van de horecaonder-

toegankelijk deliveryrecept. “Denk

nemers. En ze staan er niet alleen

bijvoorbeeld aan een salade die je op

voor. Ook Groothandel Sligro onder-

de kaart hebt staan. De kans is groot

steunt ondernemers, bijvoorbeeld

zaak is met voldoende ruimte om

de maaltijden zelf afhalen. Neem

die eerst in omverpakking belandt

dat deze niet haar kwaliteit behoudt

via de Slimme Keuken. Het concept

de anderhalvemeterregel te kunnen

de bekende keten Loetje. Bij de

en pas na een minuut of tien wordt

tijdens de rit, waardoor je beter de

helpt restaurants om meer marge

garanderen. “We zijn nu bezig met

eerste lockdown had het al drive-ins

opgegeten. Chef Edwin van Gent

dressing en de croutons er apart bij

te realiseren in minder tijd, zonder

bezorging van driegangenmenu’s

geopend, ook nu zijn die weer actief.

van Unilever Food Solutions heeft

kan verpakken.” Als de chef specifiek

in te leveren op culinaire kwaliteit.

bij de mensen thuis. Dat is iets

De vestigingen in Gorssel, Breda,

een aantal tips voor bedrijven die

naar de menukaart kijkt, dan raadt hij

Slimme Keuken heeft menusugges-

waarvan ik denk dat dit blijvend zal

Oudekerk en Overveen hebben

met afhaal en bezorging van maaltij-

ondernemers aan om in ieder geval

ties voor alle (bezorg)gerechten. Zo


Achtergrond

@FoodClicks oktober/november 2020

@11

zijn er slimme gerechten voor voor-, hoofd- en nagerechten. Het calculatiemodel zorgt voor een controle op de kostenopbouw van inkoop, adviesprijs tot brutomarge. En dan niet alleen op gerechtsniveau, het model kan ook worden gebruikt om naar het bedrijfsresultaat te kijken. Omdat Sligro samenwerkt met softwaresysteem van SmartCuisine

Unilever Horecava: hal 11, stand 230

zijn ook alle processen in de keuken goed te analyseren. Hierdoor kunnen ook de brutomarges in de keuken worden verbeterd. Dat leidt in sommige gevallen tot een verbetering van 70 procent, ook omdat vaak

Kern van alle adviezen is dat gerechten zonder veel moeite

Bezorging van eet- en drinkwaren vraagt om maatwerk; niet elk

minder koksuren nodig zijn. Ook bij

bereid, warm kunnen worden bezorgd

product is er namelijk geschikt voor

SALOMON hebben ze oog voor de ondernemer en zijn of haar praktijk. De brochure ‘Bad Weather - Good

een alternatief te bieden voor de

extra omzet kunnen geven. Kern van

die veerkracht van ondernemers

back-of-house, horecaondernemers

Business’ is speciaal samenge-

binnenruimte. Maar ook zodanig dat

alle adviezen en suggesties is dat

om mij heen. Ondernemerschap is

zijn ontzettend creatief en werken

steld om de horecabedrijven goed

de ruimte binnen slim wordt gepland

alle gerechten zonder veel moeite

geen synoniem voor geld verdienen.

samen. Dat is positief.” En wat er

voorbereid het herfst-winterseizoen

en dat er gericht gekeken wordt om

bereid, warm gehouden, geserveerd

Ondernemerschap betekent kansen

na de crisis gebeurt, dat is afwach-

in te laten gaan. Veel ondernemers

de bezoekersfrequentie te verhogen

en kunnen worden bezorgd. Want

zien die andere mensen niet zien

ten stelt Beljaarts. “Voorlopig gaan

zijn op zoek hoe zij de omzet in hun

en de hygiëneregels (en corona-

ook efficiency in de keuken en het

en deze benutten, risico’s nemen,

veel ondernemers hier mee door.

bedrijf op niveau kunnen houden met

maatregelen) worden nageleefd en

voorkomen van onnodige derving

creatief zijn, investeren, borgen en

Ongemerkt hebben zij op nieuwe

minder beschikbare tafels en beper-

zichtbaar worden uitgevoerd. Maar

zijn belangrijke onderdelen om het

succes delen”, zegt directeur Dirk

manieren namelijk een nieuwe doel-

kingen qua zitgelegenheid. De bro-

ook aandacht voor take-away. De

rendement en de marge op peil te

Beljaarts van Koninklijke Horeca Ne-

groep aangeboord die nu ook het

chure, die gratis is te downloaden, is

sterke groei in afhalen en bezorgen

houden, weten ze bij SOLOMON.

derland (KHN). Ondanks de enorme

restaurant (online) weet te vinden.”

verdeeld in de onderwerpen horeca

is voor mening horecabedrijf een

Zeker in een tijd waarin tal van

impact van de coronamaatregelen,

Met andere woorden: als straks

buiten, horeca binnen en nieuwe

belangrijke omzetmaker geweest

beperkende maatregelen voor de

ziet hij in veel horecazaken dat on-

weer alles bij het oude is, zal deze

ideeën & take-away. Zo worden er

de afgelopen periode. Nog niet elk

horeca gelden.

dernemerschap goed terugkomen.

nieuwe doelgroep het restaurant

allerlei mogelijkheden en ideeën ge-

bedrijf is daarmee bezig. Daarom

“Of het nu gaat om het ontwikkelen

ook weten te vinden. Voor het oude

geven om het buitenseizoen te ver-

in de brochure ook aandacht voor

Veerkracht nodig

en voeren van een (tijdelijk) ander

vertrouwde concept in combinatie

lengen door de gasten met warme

dit traject. Aangevuld met tips die

Alle initiatieven in de markt blijven

concept, het thuisbezorgen van

met het nieuwe elan van bijvoorbeeld

gerechten en in een gezellige sfeer

nieuwkomers in deze bezorgmarkt

niet onopgemerkt. “Gelukkig zie ik

maaltijden of aanpassingen in de

thuisbezorging.

verstegen denkt en kookt graag met je mee Het zijn lastige tijden voor jou als foodprofessional in de horeca, dat realiseren we ons bij Verstegen als geen ander. Daarom denken we, en koken we, graag met je mee.

delivery proof recepten

Met bijvoorbeeld het vergroten van je marge per gerecht en beschikbaar zijn voor delivery. Je maakt ze eenvoudig met onze Connoisseur sauzen, premium kant-en-klare sauzen met de smaak van uiterste precisie. Om in een handomdraai gerechten uniek te maken en kostbare bereidingstijd te besparen. Kijk voor deze én andere gerechten en sauzen op professioneel.verstegen.nl Yakitori gecreëerd met Asian black pepper sauce

professioneel.verstegen.nl

VerstegenProfessional

oor Geschikt v s all season


@12

@dvertorial

@FoodClicks oktober/november 2020

Vele innovaties voor Appelsientje, DubbelFrisss, Taksi en CoolBest

Retailsucces van Riedel krijgt vervolg in out-of-homekanaal Ede - Na de overname van Riedel is het drankenconcern alweer drie jaar zelfstandig en staat het stevig op de rit. Na een paar lastige jaren, groeien in retail de producten van Riedel in de categorieën Gekoeld en Houdbaar sneller dan de markt. Voor het vernieuwde en energieke commerciële team van Riedel reden genoeg dit succes ook in het outof-homekanaal te gaan realiseren. Sinds september dit jaar is sales ma-

en oud, wanneer en waar ook laten

nager Stefan Heijster verantwoordelijk

genieten van de hoogste kwaliteit fruit-

voor on the go en petrol. Hij vormt een

dranken. Ondanks de huidige corona-

team met onder andere Lisette Verheij,

crisis wil Riedel met haar merken de

die als sales manager het leisureka-

markt nieuwe mogelijkheden bieden.

naal bezoekt en ook een deel van het

Verheij: “Met onze initiatieven, zoals de

category management OOH voor haar

doorvertaling van de CoolBest sappen

rekening neemt. Ze zijn beiden enthou-

naar een portieverpakking, spelen we

siast over de ontwikkelingen binnen de

in op de behoefte van nu. En met een

Riedel organisatie. “Van 2015 tot 2017

langere tht dan dagvers, kan derving

heeft Riedel het best lastig gehad”,

worden voorkomen. Verder waardeert

zegt Verheij. “De categorie stond onder

de consument portieverpakkingen

druk en de omzet daalde. Maar inmid-

nu extra.” Ieder merk bij Riedel heeft

dels is er veel gebeurd. De dalende

sinds de overname een metamorfose

tendens in afzet is een halt toegeroe-

ondergaan met een nieuw verpakkings-

pen. In de supermarkten groeien onze

design, aansprekende communicatie

producten sneller dan de categorieën

en relevante innovatie. Voor de out-of-

Gekoeld en Houdbaar. Mooie re-

homemarkt zijn er grote stappen ge-

sultaten die we nu ook in het out-of-

maakt in het blik- en PET-assortiment.

homekanaal willen behalen.” Volgens

Salesmanager On the go en Petrol Stefan Heijster (l.) en Lisette Verheij, salesmanager Leisure

en Appel-Zwarte Bes. Dit zijn allemaal

komt Appelsientje dit najaar met een

CoolBest fan”, legt Heijster uit. “Voor

Heijster staan de innovatiekracht en het

DubbelFrisss en Taksi

de vertrouwde DubbelFrisss smaken,

nieuw formaat PET-flesje: ze gaan

ons dan ook reden genoeg om in dit

onderscheid van Riedel producten aan

Volop innovatie van DubbelFrisss.

maar dan met koolzuur en in een

naar 330ml met een brede sleeve voor

gat te springen.” Geheel in lijn met

de basis van het succes. “Een nieuwe

Volgens Heijster innoveert het merk

handige meeneemverpakking.” Ook

een nog betere merkuitstraling. Met

de topsmaken in sap (sinds kort ook

strategie neerzetten kost tijd, maar de

in snel tempo. “We willen daar zijn

met Taksi zit Riedel niet stil. Het merk

de introductie van BubbelFrisss in de

beschikbaar in on-the-go verpakking),

resultaten zijn heel duidelijk. De focus

waar de consument is. Precies een

is zeer bekend en de smaak Tropisch

categorie Frisdranken laat Riedel zien

zijn de smoothies nu ook in 330ml PET

ligt nu volledig op het doorvertalen van

jaar geleden maakte DubbelFrisss de

Fruit al jarenlang een hit. “Deze smaak

dat het niet bang is om in categorieën

beschikbaar in Aardbei-Sinaasappel-

de positieve resultaten van retail naar

stap richting het frisdrankschap met

is nu verkrijgbaar in een blikje van

te stappen waar men nog niet aanwe-

Banaan, Mango-Passievrucht en

out-of-home. Belangrijke pijlers voor het

BubbelFrisss. Een frisdrank boordevol

250ml en dus ook makkelijk in te zet-

zig is. CoolBest is een van de merken

Perzik-Ananas-Banaan.

succes zijn innovatie en communicatie.”

fruit en mét bubbbels in vijf populaire

ten in verschillende kanalen binnen de

van Riedel die het hardste groeit.

smaken. Inmiddels zit BubbelFrisss

out-of-homemarkt.”

Over het afgelopen jaar is er 20%

Nieuwe mogelijkheden

op 10 procent penetratie, wat zich

Riedel wil graag consumenten op ieder

doorvertaalt naar 750.000 kopende

Nieuwe PET-verpakkingen

ook CoolBest aan de beurt om een

moment verantwoord laten genieten

huishoudens en meer dan een miljoen

Naast de introducties in blik, is er

stap te nemen naar een aanpalende

van fruitige dranken. Het bedrijf wil met

gebruikers. Na dit succes zijn er nu

nieuws over PET-verpakkingen. Zo

categorie. “We zagen mooie groei

merken als Appelsientje, DubbelFrisss,

ook drie smaken in blik verkrijgbaar:

zijn de PET-verpakkingen van Dub-

van de smoothie categorie, maar nog

Taksi en CoolBest consumenten, jong

Appel-Perzik, Framboos-Cranberry

belFrisss en Extran vernieuwd. Verder

geen toegankelijke propositie voor de

in volume bijgekomen. Daarom was

Meer informatie: Riedel BV Frankeneng 12 6717 AG Ede Tel.: (0318) 67 99 11 foodservice@riedel.nl www.riedel.nl


Bezorgen @13

@FoodClicks oktober/november 2020

Gemiddelde extra jaaromzet bezorgrestaurants meer dan 100.000 euro

Thuisbezorgd.nl sluit in coronatijd bijna 2000 nieuwe locaties aan Bezorgservices - Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het online bestellen van maaltijden in Nederland een enorme vlucht genomen. Ook bij Thuisbezorgd.nl, de grootste thuisbezorger van ons land. Na de persconferentie van 15 maart en de daaropvolgende lockdown meldden zich bij de bezorgdienst tegen de 2000 nieuwe restaurants en consumenten als klant. Woordvoerder Joris Wilton van Thuis-

voor meer mensen tegelijkertijd. Waar

bezorgd.nl zegt terugkijkend op de

normaal gesproken de meeste bestel-

coronaperiode dat in de eerste twee

lingen in het weekend worden gedaan,

weken na de horecasluiting het aantal

vonden nu meer geleidelijk op alle

bestellingen aanvankelijk sterk daalde.

dagen van de week plaats. Aan de an-

“Mensen hadden volop gehamsterd in

dere kant hadden de bestellingen ook

de supermarkten en die pasta- en rijst-

een hogere waarde, want iedereen van

producten moesten eerst op. Na twee

het gezin maakte nu deel uit van de

weken was iedereen wel uitgekeken

bestelling en niet enkele gezinsleden.”

op dat zelf koken en nam het aantal bestellingen weer fors toe. Maar met

Basis

de bestellingen ook de restaurants die

Wilton geeft aan dat de aangesloten

zich wilden aansluiten bij onze orga-

restaurants in drie groepen kunnen

nisatie. De traditionele ‘sit-down’ res-

worden ingedeeld. De eerste groep

taurants zagen hun omzet in een keer

zijn de echte bezorgrestaurants en

volledig wegvallen door de lockdown

deze vormen feitelijk de basis van

en zochten naar andere verdienmoge-

Thuisbezorgd. Deze hebben geen of

lijkheden. Afhalen en bezorging namen

een beperkt aantal tafeltjes tot hun

ineens een vlucht.” Volgens Wilton

beschikking en zijn volledig ingericht

zorgden de coronamaatregelen voor

op afhalen en bezorging. Deze restau-

een enorme groei aan bezorgende

rants zijn in feite, wat vaak genoemd

restaurants, maar ook voor uitdagin-

wordt, ‘dark kitchens’. Volgens Wilton

gen aan de kant van Thuisbezorgd.nl,

zijn de dark kitchens van alle tijden en

Supermarkten

ton is daarover duidelijk: “We nemen

voor terug. In de praktijk zie je dat

bestaan ze al meer dan veertig jaar.

Dat bezorging groeit laten ook alle

onze klanten al het werk uit handen

wanneer ondernemers deze diensten

“Bekendste voorbeeld is Domino’s

cijfers zien. Ook het feit dat super-

zodat zij zich kunnen bezighouden

weer zelf oppakken er toch een terug-

Pizza. Die zitten veelal op B-locaties

markten steeds vaker de dienst van

met het gereed maken van de bestel-

val is en ze zich weer aanmelden. En

met lagere huren en hebben nau-

Thuisbezorgd.nl inhuren laat zien dat

lingen. We doen de website, geven

dat is precies wat wij willen: wij willen

veel geld uit aan marketing zodat

van meerwaarde zijn voor de locaties.

er veel consumenten bestellingen

En dat willen we ook in de breedte

plaatsen, coördineren de bestelling en

doen, dus voor elk moment de juiste

bezorging, zorgen ervoor dat er een

bezorging en voor de bezorglocaties

callcenter 24/7 bereikbaar is en rege-

zoveel mogelijk alle zorg wegnemen.

len de betalingen. Maar nog belangrij-

Om die reden zijn we ook gestart met

ker is de extra omzet die wij voor onze

Marketplace, een platform waar res-

klanten verzorgen. Gemiddeld meer

tauranteigenaren van ons kleding, ver-

dan 100.000 euro op jaarbasis per

pakkingen en nu ook foodproducten

deelnemend restaurant, dat betekent

kunnen inkopen tegen een scherpe

dat wij een restaurant gemiddeld zo’n

prijs. De bezorging daarvan loopt via

1000 euro per maand kosten, maar

Leen Menken. Alles om onze klanten

daar krijgt zo’n locatie dus ook veel

zoveel mogelijk te ontzorgen.”

want net als bij veel andere bedrijven zaten ook hier de medewerkers thuis. “Normaal gesproken kost het één tot twee weken voordat een restaurant is aangesloten, maar nu was het aantal aanmeldingen veel hoger dan normaal. In januari hadden wij al operationele maatregelen genomen voor thuiswerken, ook voor de medewerkers van ons callcenter in Enschede, dus die waren al voorzien van laptops en dergelijke. Maar wat je toch mist is de dagelijkse afstemming en het overleg. Op het aanpassingsvermogen van onze medewerkers zijn we erg trots.” Forse toename Het aansluiten van een restaurant bij Thuisbezorgd.nl vraagt ook een en ander. Het is niet alleen het creëren van een vermelding op de website, een verbindingsmethode met de locatie

De tweede golf in de coronacrisis heeft voor een enorme toename in het aantal online bestelorders voor thuisbezorging gezorgd

‘De trend naar gemak zal de consument niet snel loslaten’

welijks gelegenheid om de pizza ter

bezorging van gerechten een blijvertje

plekke te nuttigen. De locaties en bij-

is. Nu al wordt op een groot aantal

horende kostenstructuur zijn volledig

locatie samengewerkt met bijvoorbeeld

ingericht op afhalen en bezorging.”

AH to go en Jumbo. De lunchgerech-

De tweede klantengroep van de

ten en maaltijden worden dan in de

bezorgdienst betreft de foodketens,

supermarkt klaargemaakt en bezorgd

zoals McDonald’s en Burger King.

op locatie. Dat kan thuis zijn, maar

logo. Bovendien heeft de bestelsite

Het aantal locaties van die ketens dat

ook op het werk. Wilton: “Het gaat

ook een bankvergunning nodig omdat

met bezorging start groeit hard en

om salades, sushi, maar ook belegde

het geld incasseert voor de bestelling,

ook het aantal bestellingen van die

broodjes en kant-en-klaarmaaltijden. In

wat tot extra vereisten leidt voordat de

locaties groeit snel. De laatste groep

absolute aantallen is het nog niet heel

samenwerking geactiveerd kan wor-

zijn de traditionele restaurants waar-

groot, maar het groeit wel snel.” Het

den. Uiteindelijk zijn alle aansluitings-

van het zitgedeelte nu nog beperkt

gaat bij de supermarkten nadrukkelijk

aanvragen toch nog binnen redelijke

geopend is vanwege de anderhalve

om foodproducten en het is voorals-

termijn gerealiseerd en zagen zowel

meter afstand. Wilton: “Die groep kan

nog niet de bedoeling dat Thuisbe-

de aangesloten bezorgrestaurants

de extra bezorgomzet goed gebrui-

zorgd ook nonfoodproducten gaat

als Thuisbezorgd.nl zelf de bestel-

ken. En ondanks dat bezorging niet

bezorgen.

lingen fors toenemen. Volgens Wilton

hun kernactiviteit is, geloof ik wel dat

niet alleen in frequentie maar ook in

bezorging een goede toevoeging is.

Ontzorgen

Thuisbezorgd.nl wil nadrukkelijk voor alle aangesloten locaties

bestelwaarde. “Mensen zaten met het

De trend naar gemak zal de consu-

Heikel punt bij Thuisbezorgd.nl is

van meerwaarde zijn

hele gezin thuis en bestelde zodoende

ment niet snel loslaten.”

vaak de gevraagde commissie. Wil-

en het plaatsen van een menukaart en

Unilever Horecava: hal 11, stand 230


@14

Petrol

@FoodClicks oktober/november 2020

Bestelzuil startschot voor nieuwe manier van werken

Tony’s OrderKiosk ingezet als centrale hart totale bedrijfsproces Petrol – Een orderkiosk met eigen betaalkaart staan centraal in het onlangs in Diemen geopende BP-tankstation met Tony’s Streetfood tankshop. De ingebruikname van de eerste Tony’s OrderKiosk bij dit tankstation vormt het startschot voor een nieuwe manier van werken binnen petrol, met minder direct klantencontact, meer klantenvoordeel en de mogelijkheid hygiënisch en efficiënt te kunnen bestellen, maar ook snel te kunnen afrekenen.

De Haan Minerale Oliën, initiatief-

de wacht, is die in behandeling, of

nemer van de Tony’s OrderKiosk,

inmiddels klaar. Klanten kunnen op die

stippelt met de innovatieve bestelzuil

manier op afstand van elkaar wachten

de toekomstige route uit voor de

op hun bestelling. Ook het contact

meer dan 95 eigen tankstations met

tussen medewerker en klant is mini-

shop, waarvan inmiddels enkele met

maal omdat de bestelling alleen maar

het Tony’s-format. Het Amerikaanse

hoeft te worden opgepikt. Afgerekend

diningconcept Tony’s Streetfood is te

is er immers al bij de orderkiosk.

vinden in zeven tanklocaties. Afhankelijk van de locaties en omgeving,

Ervaring combineren

leggen de vestigingen het accent op

Negen orderkiosken staan er inmid-

pizza’s, friet en snacks of tosti’s. Daar-

dels klaar bij het bedrijf H@nd in

naast zijn er ook nog zeven vestigin-

Hoofddorp om op korte termijn lande-

gen volgens de Tony’s Coffee & More

lijk te plaatsen. De ontwikkeling van de

formule, locaties die meestal net iets

bestelzuilen is een gezamenlijk project

kleiner zijn en minder ruimte hebben

geweest, geven Ulrich Knieling en

voor foodservice en vooral gericht zijn

Theo Snijder, eigenaar van H@nd aan.

op de bakery met koffie. Sinds 2018

Snijder: “Wij kenden een deel van de

is De Haan Minerale Oliën bezig het

techniek door onze ervaring met zuilen

Tony’s-concept uit te rollen over Ne-

voor e-vouchers. Toen Ulrich en ik

derland. Niet alleen langs provinciale

elkaar tijdens een reis van de partners

wegen, maar ook op highway-locaties.

van Tony’s spraken, bleek pas hoe

Een uitrol die gebeurt in samenwer-

goed de ervaringen van ons beiden te

king met een aantal vaste partners

combineren waren tot deze orderki-

onder begeleiding van adviseur Ulrich

osk.” Knieling: “Vervolgens hebben we

Knieling. Hij stond ook aan de basis

de kiosk binnen vier maanden ontwik-

Ulrich Knieling namens Tony’s (l.) en Theo Snijder van H@nd International: ‘De kiosk

van de orderkiosk in Diemen, samen

keld tot wat die nu kan.” Volgens de

moet het centrale punt in de tankshop zijn’

met ict- en ontwikkelingsbedrijf H@nd

initiatiefnemers is dit echter niet het

en schermenspecialist De Digitale.

eindpunt. De kiosk moet het centrale punt in de tankshop zijn waarop de

Klantenkaart

klant zijn handelingen kan aangeven.

heden aan de klant, wat het kiezen

Ook zorgt de Orderkiosk, door de

tisch bij de groothandel worden

De Tony’s OrderKiosk is in belangrijke

Medewerkers hebben vervolgens de

gemakkelijker maakt. Hierdoor

‘afvang’ van de bestelklant er voor,

besteld. Medewerkers kunnen zich

mate vergelijkbaar met de bestelzuilen

handen vrij om de producten klaar te

neemt de orderwaarde per klant

dat de klant die uitsluitend komt

richten op het verzorgen van de

die ook staan opgesteld bij ketens

maken en de gasten optimale aan-

toe en uiteindelijk ook de marge-

tanken sneller bediend wordt.

bestellingen. Fouten maken wordt

dacht te schenken.

ontwikkeling binnen de shop omdat

als McDonald’s. Verschil is dat met

teruggedrongen omdat alles via de

de eigen klantenkaart van Tony’s bij

je aan die bijproducten vaak mee

Hulp

klantenkaart gaat lopen en kortingen

een betaling gelijk korting gegeven

Extra omzet

overhoudt. Bovendien wordt er door

Van belang is dat de klanten met de

automatisch worden verwerkt, ook

kan worden op alle bestellingen. De

Maar er is meer. De kiosk stelt ook op

het systeem achter de Orderkiosk

OrderKiosk leren werken. Vandaar

die van acties. We kunnen monito-

werking verder is eenvoudig: zodra

eenvoudige manier de vragen waar

gelijk geregistreerd wat er verkocht

dat de komende tijd klanten met

ren hoe alles verloopt qua verkoop

de bestelling door de gebruiker is

veel medewerkers moeite mee heb-

wordt. De Orderkiosk werkt dus

de bediening worden geholpen.

en aanpassingen doorvoeren als

samengesteld, verschijnt er een bon

ben, zoals wilt u iets bij het broodje

feitelijk als een supply management-

Uiteindelijk moet de bestelzuil de

we ergens extra de aandacht op

met een volgnummer dat ook boven

drinken? Dit is een eenvoudige manier

systeem.” Haan is nu bezig alle pro-

efficiency in de shop aanzienlijk

willen vestigen. De OrderKiosk

de balie op het menuscherm te zien

om meer omzet te genereren. Knie-

ductengroepen te koppelen aan de

vergroten. Knieling: “Als alle ver-

gaat wat dat betreft in de toekomst

is. De klant kan daar de status van

ling: “De OrderKiosk geeft bij het

OrderKiosk, met uitzondering van

kopen via de OrderKiosk worden

een centrale rol spelen in het totale

bestelproces verschillende mogelijk-

tabak, mede vanwege de kortingen.

geregistreerd, kan er ook automa-

bedrijfsproces.”

zijn bestelling aflezen: staat die in

@DVERTENTIE

Unilever Horecava: hal 11, stand 230


@FoodClicks oktober/november 2020

ShopperEstafette in de keten moet dus goed kijken wat die toevoegt en voor wie. Kijken wat de relevantie is van je product of business: daar gaat het in de toekomst om. En die verandering gaat steeds sneller en wordt soms geholpen door de omstandigheden. In coronatijd is het foodretail dat aan de knoppen draait. Voor foodservice betekent dat dat er in sommige gevallen uitgekeken moet worden naar een nieuw model of nieuwe producten. Ook in de toekomst draait het bij de grotere bedrijven om schaalbaarheid en betaalbaarheid. Kijk daarnaar en bedenk wat je daarin zou kunnen toevoegen. Want waarom zouden bepaalde zaken exclusief voorbehouden moeten blijven aan foodservice?” Mafait ziet kansen bij een verdere integratie van horeca en retail als gevolg van de coronacrisis. Met Erik Mafait: ‘Elk bedrijf wordt nu tijdens de coronacrisis gedwongen na te denken over de keuzes die gemaakt moeten worden’

name omdat veel horecamensen nu hun baan verliezen en op een andere wijze aan de slag moeten.

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een formule,

“Waarom zouden zij niet een actieve

grossier of leverancier antwoord op vragen rondom het thema ‘de shop-

rol kunnen nemen binnen foodretail.

per in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje door aan

Koks zouden verse maaltijden kun-

een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom in foodservice. In

nen bereiden in de supermarkten

deze editie retailconsultant Erik Mafait.

die kunnen worden meegenomen of worden thuisbezorgd. Ook zouden

Mafait heeft een lange staat van dienst

Maar Mafait ziet meer ontwikkelin-

zij een informatieve bijdrage kunnen

bij talloze supermarktketens. De laatste

gen. “Vroeger was er sprake van

leveren aan de vele thuiskoks die er

jaren werkt hij op interim- en advies-

één formule bij organisaties, maar nu

als gevolg van corona zijn gekomen.

basis voor supermarktondernemers,

zie je dat organisaties verschillende

Mensen zijn immers steeds meer

leveranciers en retailorganisaties en is

formats hanteren. De winkels worden

thuis gaan koken.” Maar vooral geeft

hij daarnaast met regelmaat dagvoorzit-

veel meer op maat ingericht, naar

Mafait aan, dat wanneer je als retail

ter bij congressen en bijeenkomsten.

gebied, naar regio en soort klant. Ook

iets doet op het gebied van food-

Mafait kent veel supermarktformules

producten die voorheen exclusief ver-

service, het vooral goed moet zijn.

van binnenuit. Zo heeft hij gewerkt

krijgbaar waren bij foodservice, zie je

Goede materialen, goede kwaliteit en

voor Super de Boer, Deen, Vomar,

tegenwoordig bij foodretail instromen.

de juiste ingrediënten, maar ook met

Emté, Jumbo en Coop. Maar hij

Op die manier word je ook als food-

goed professioneel personeel. Want

begeleidt ook veel zelfstandige

serviceleverancier gedwongen na te

daarom zie je vaak die goed bedoelde

foodondernemers en verschillende

denken over je distributie. De dingen

foodservice-initiatieven stranden bin-

toeleveranciers. De huidige coronape-

zijn niet meer zo eenduidig. De inte-

nen retail, er wordt niet geïnvesteerd

riode ziet hij echt als ultieme uitdaging

gratie van kanalen zorgt er soms ook

in kwaliteit. En kwaliteit bewijst zich

voor bedrijven om hun propositie

voor dat de distributie of je productie

uiteindelijk vanzelf!”

duidelijk te maken. “Elk bedrijf wordt

complexer wordt. Je moet wellicht

Als volgende kandidaat in de Estafet-

nu tijdens de coronacrisis gedwongen

meer bieden en meer gevarieerd;

tereeks kiest Erik Mafait Algemeen

na te denken over de keuzes die ge-

kijken waar in de distributie je zaken

Directeur Gerben Ballast van N&S

maakt moeten worden. Een herijking

kunt toevoegen. Want als je niets

Quality, een advies-, detacherings- en

zogezegd. Bedrijven moeten zoeken

toevoegt, heb je geen bestaansrecht.”

opleidingsbureau dat zich bezighoudt

naar dwarsverbanden. Foodretail en

Over dat bestaansrecht van som-

met kwaliteit van bedrijfsprocessen

foodservice zullen verder integreren,

mige ketenbedrijven, spreekt Mafait

en voedselveiligheid. Terreinen die

waarbij foodretail vooral moet leren

voorzichtig. “Je ziet de ontwikkeling

steeds vaker in het nieuws naar voren

van foodservice, bijvoorbeeld hoe je

in de markt en de verschuivingen.

komen en in deze tijd misschien

producten presenteert en in welke

Op elk gebied en zowel bij foodretail

nog wel meer dan gemiddeld als

kwaliteit. Het gaat zorgen voor een

als bij foodservice. Bij retail zie je dat

belangrijk worden ervaren door

enorme verrijking van het assortiment,

consumenten steeds vaker rechts-

consumenten.

dat zie je nu al in de assortimentsuit-

reeks inkopen bij de leveranciers.

breidingen. Een gemiddelde Jumbo

En bij de bedrijven zie je dat er vaker

telt inmiddels al 32.000 SKU’s.”

wordt ingekocht bij retail. Elke schakel

De rubriek ShopperEstafette startte ruim 3 jaar geleden bij Gemma Schneemann (Sligro) en sindsdien kwamen bijna 40 personen aan het woord. De laatste 15 zijn: André ten Wolde (Domino’s Pizza), Arnoud van Os (Peter van Halder Grootverbruik), Jan-Willem Dockheer (AH to go), Lieven van Lommel (Starmeal), Henk-Jan van Maanen (Van Maanen Bakkerij), René-Paul Haas (HMSHost), Ralph Bertrand (Jumbo), Susanne Kroon (Spar), Nikki Oude Elferink (Picnic), Els van Olphen (mede-eigenaar Henri) en Peter Smits (Eigenaar Zusje), Gert-Jan Heerkens (Heerkens Groente en Fruit), Frank van den Broek (Kleinfruit), Jeroen vd Beek (veiling Zaltbommel), Daniëlle van Holst (Retail NS), Deborah Oskam (Leisure & Quickservice), Nikki Oude Elferink (Picnic), Michel Blaak (MC), Martin van Willigen (Hello), Erik van Koert (MCR Retailminds), Christiaan Koopmans (Spar Nederland)

Service

@15

Agenda In verband met corona staat niet vast of beurzen doorgang vinden. Check vooraf de websites! 5 november 2020 TREMA-Content marketing NNB Nederland 12 november 2020 Homies Horeca Innovatie Groep Hulten Nederland 31 januari t/m 3 februari 2021 ISM Zoetwaren Messe Keulen Duitsland 8 t/m 10 februari 2021 HorecaEvenTT TT Assen Nederland 6 t/m 8 juni 2021 Salon du Fromage et des Produits Laitiers Paris Expo – Porte de Versailles Parijs Frankrijk 15 en 16 juni 2021 Free From Functional & Health Ingredients Rai Amsterdam Nederland 25 juni 2021 TREMA-Customer experience NNB Nederland 20 t/m 22 september 2021 Gastvrij Rotterdam Ahoy Rotterdam Nederland 21 t/m 25 november 2021 Horeca Expo Horeca Expo Gent België 9 t/m 13 oktober 2021 Anuga Messe Keulen Duitsland 27 t/m 29 oktober 2022 euvend & coffeena Messe Keulen Duitsland

Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 72,50, fabrikanten € 145,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@Foodclicks.nl Adverteren-advies / adverteren: Maak uw wensen kenbaar en vraag naar de mogelijkheden via communicatie@foodclicks.nl of bel naar 0318-769097 Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Druk: Vellendrukkerij BDU Barneveld Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl. ISSN: 2542-7806


Verzeker u van de meest actuele informatie uit de out-of-homesector

@FoodClicks biedt voor foodprofessionals informatie via verschillende mediakanalen. Actueel op de website en analyserend in de uitgave. Informatie waarmee u als ondernemer uw bedrijf sterker kunt maken en waarmee (toe)leveranciers hun dienstverlening kunnen verbeteren. Samen bouwen aan een sterkere out-of-homesector is wat @FoodClicks wil en doet. Bouw mee en word abonnee van het hardst groeiende mediaplatform in de buitenshuismarkt.

Meld u aan op www.foodclicks.nl/abonneren