@FoodClicks 3-2021

Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | april/mei 2021 | 10e jaargang nr: 03

Shell opent nieuwe shopformat ‘Shell Café’ aan A16 Petrol - De opening van het nieuwe shopconcept ‘Shell Café’ aan de A16 bij tankstation Sandelingen Oost is een Europese première. Het concept wordt de nieuwe

-

standaard voor alle andere tankstations. De opening liep wat vertraging op waardoor @foodClicks niet het beeld kan tonen, maar wel de achtergronden. Bij het uitkomen van deze editie staan de beelden op www.foodclicks.nl en reden waarom Shell komt met dit ‘Hygge’-shopformat op pagina 5.

Na pilotfase broodjesconcept klaar voor uitrol

Markt voor micromarkets ontwikkelt zich razendsnel

De Broodjesbox opent tweede locatie in Deventer

Pura Go wil nog voor het einde van het jaar 150 locaties

Petrol - In de tankshop van het Shell-tankstation aan de Snipper-

Bedrijfscatering – Het bedrijf PURA

Juist het feit dat de bedrijven geen

lingsdijk in Deventer is afgelopen week de tweede De Broodjesbox

GO micromarket in Cuijk wil nog

omkijken hebben naar de minimarkets

geopend. Na het succes van de pilotstore in Almelo is de tijd voor de

voor het einde van het jaar 150 lo-

en de bevoorrading voor ze wordt

ondernemers Jan Knol en Ruud Sievers rijp om het concept verder uit

caties openen. Inmiddels heeft het

geregeld, spreekt de bedrijven aan.

te rollen.

bedrijf al een tiental locaties staan.

Steeds meer cateraars en bedrijven richten zich op de nieuwe markt van

gers een kwalitatief goed en lokaal

Eerder meldde ook de combinatie

kantoorcatering. Ook de relatief kleine

product kunnen krijgen, maar ook

Selecta en Albert Heijn dat het enkele

cateraar Tip Top Catering uit Groene-

gastvrijheid en warmte uitstralen.

tientallen locaties wilden gaan openen

kan heeft de coronaperiode aange-

Dat laatste wordt door de corona-

in Nederland en dat beide bedrijven

grepen om een nieuw concept op po-

maatregelen op dit moment, net

direct de sprong maken naar België

ten te zetten, met de naam FOOD85.

zoals op veel andere locaties, sterk

met het nieuwe concept.

Ook hier gaat het om een concept dat

beperkt.

PURA GO micromarket krijgt dage-

tweeledig is: een online winkel voor

lijks nieuwe aanvragen voor de inrich-

de bezorging van broodjes en andere

ting van nieuwe mini-supermarkten.

producten én een flexibele catering-

Duurzaamheid in de fastservicesector, hoe doe je dat?

De statiegeldregeling gaat in per 1 juli

De eerste locatie van de BroodjesDe shopformule is tot stand geko-

box bij Opel-dealer Kamp Twente

men tussen BOX Beheer VOF, het

in Almelo bestaat nu bijna drie jaar.

bedrijf van Jan Knol en Ruud Sie-

Het lunchconcept heeft zich in die

vers, en Enviem Retail Nederland.

tijd ontwikkeld tot volwaardig food-

De opening is het startschot voor

concept dat ingezet kan worden

verdere uitrol van de De Broodjes-

als shop bij een tankstation maar

box. Nieuwe vestigingen gaan er de

ook als stand alone ergens in een

komende tijd komen in Twente en

binnenstad. En dat is precies wat

het noorden van het land. Kenmer-

initiatiefnemers Ruud Sievers en

kend voor de De Broodjesbox is het

Jan Knol willen: de Broodjesbox als

presentatie-eiland in het midden van

formule of franchiseconcept verder

de shop en de Portugese tegeltjes

uitrollen. Met Enviem Retail Neder-

aan de wand. De Broodjesbox wil

land is een overeenkomst gesloten

niet alleen een plek zijn waar reizi-

voor meerdere locaties.

>> @6 en 7

>> 8 en 9

oplossing voor op kantoor. De concepten zoals door de bedrijven gepresenteerd kunnen allemaal bemand en onbemand worden geëxploiteerd worden. Meer over de ontwikkelingen op het gebied van micromarkets

>> @11 En verder..... >> @2 Het stappenplan voor opening van de horeca >> @10 Lecturer Paul van Oers gaat young professional helpen >> @14 Isabelle Jacobs over de serieuze stappen van Dole >> @15 ShopperEstafette: De Nieuwe Melkboeren


@02

Nieuws

@FoodClicks april/mei 2021

Stappenplan kabinet voor de horeca

Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap Corona - Op voorwaarde dat de besmettingsaantallen omlaag gaan,

Vervolgstappen

heeft het kabinet een stappenplan gemaakt om de samenleving stap

Op z’n vroegst wordt dan op 11 mei

voor stap te heropenen. Veel van die activiteiten raken de markt van

de tweede stap gezet. Dan is bij af-

eten en drinken. Een overzicht van de maatregelen.

nemende besmettingsaantallen meer mogelijk met sporten, zowel binnen

Tijdens de persconferentie van

maatregelen gelden. Voor het hoger

als buiten. Dan gaan de zogenaamde

dinsdag 13 april werd al melding

onderwijs geldt dat studenten vanaf

doorstroomlocaties open, zoals die-

gemaakt dat het stappenplan alleen

26 april een dag per week les op

rentuinen en pretparken, en is er ook

kon worden nagekomen als de

locatie kunnen volgen. Alles op voor-

meer mogelijk op gebied van kunst

besmettingscijfers dalen en mensen

waarde dat de besmettingscijfers dit

en cultuur. Daarna volgt de derde

zich vooral houden aan de afspra-

toelaten.

stap waarin nog meer binnen mag,

ken. De belangrijkste zijn handen

zoals het onder voorwaarden openen

wassen, afstand houden, testen bij

Openingsplan

van restaurants, bioscopen en mu-

klachten en zoveel mogelijk thuisblij-

In de eerste stap in het openings-

sea. Hiervoor geldt dan nog wel een

ven, zeker bij klachten. Dat voorkomt

plan:

maximaal aantal gasten of bezoekers.

namelijk niet alleen besmettingen

gaan de terrassen en winkels

In de stappen die volgen, wordt dit

die activiteiten zijn wel gekoppeld

een voldoende hoog niveau ligt en de

open onder voorwaarden

aantal verhoogd.

aan het tonen van negatieven testen.

besmettingscijfers dan zodanig zijn

Bij stap 5 worden groepen tot acht

teruggedrongen dat teruggekeerd

maar zorgt ook voor een versnelling in heropening, naast het opschalen

vervalt de avondklok

van vaccinaties. Maar het tempo

mag iemand twee mensen thuis

Stap 4 gaat genomen als de cijfers

personen toegestaan en vindt verdere

kan worden naar normaal. Een datum

ontvangen in plaats van een

op 16 juni gunstig zijn. Dan mogen

verruiming plaats van alle activiteiten.

is daarvoor is door het kabinet niet

daarvan hangt nadrukkelijk samen met de mate van leveringen. Zoals

Dit kan op z’n vroegst 28 april en

de groepsgroottes thuis groter zijn

Hoeveel en om welke verruimingen

genoemd. Feit is wel dat na dertien

gezegd, gaat het heropenen van de

alleen als het aantal ziekenhuis-

dan zes en ook bij andere gele-

het allemaal gaat, wordt later ingevuld

maanden corona en een inmiddels

samenleving stap voor stap. Op z’n

opnames van mensen met corona

genheden, zoals het terras. Dat is

en is nog steeds afhankelijk van de

zes maanden durende tweede ho-

vroegst wordt de eerste stap in het

duidelijk afneemt. Op 20 april wordt

ook het moment waarop de andere

besmettingscijfers. Daarna zou alles

recasluiting, het einde in zicht komt.

openingsplan gezet op 28 april. Tot

bekend of deze stap op 28 april

horeca open mag en evenementen

opengesteld moeten kunnen worden

Maar zoals altijd wegen de laatste

die tijd blijven de huidige corona-

gezet kan worden.

beperkt zijn toegestaan. Veel van

omdat en de vaccinatiegraad dan op

loodjes het zwaarst.

@DVERTORIAL

GREEN HEROES exclusief voor de foodservicemarkt! Gezond eten, bewust eten, duurzaam voedsel, voedingswaarden: het zijn alle-

De GREEN HEROES Homestyle Burger

maal begrippen die we steeds vaker tegenkomen. Daarnaast ontwikkelen eetge-

overtuigt iedereen - van vleesfijnproevers tot

woonten zich ook nog eens in een rap tempo. SALOMON FoodWorld speelt met

veganisten: rul en sappig als een runderham-

haar innovaties voor 2021 in op deze trend: de all-time SALOMON topsellers zijn

burger, de veganistische HERO gemaakt van

nu beschikbaar in een plant based versie - exclusief ontwikkeld en enkel beschik-

100% tarweproteïne scoort met dezelfde

baar voor de foodservicemarkt.

smaak en uitstraling!

®

-tijden. Er is vraag naar flexibiliteit en tegelij-

De GREEN HEROES Crunchy Chik’n®

Burger en de Knusper Schnitzel - deze

kertijd worden er hogere eisen gesteld.

Burger gemaakt van 100% tarweproteïne

SALOMON producten hebben nu allen een

verbaast met een Chik’n® taste die niet van

plant based tweeling aan hun zijde: GREEN

Een specialiteit voor elke smaak

het authentieke product te onderscheiden is.

HEROES - 100% veganistisch, gemaakt van

Vandaag de dag is het daarom belangrijk om

Ook de bijzonder knapperige cornflakes zijn

tarweproteïne, met eenzelfde authentieke

zowel vleesliefhebbers, flexitariërs, vegetariërs

van een milde kruidigheid - echt heroïsch!

smaak als het origineel

als veganisten aan te spreken - uit te dagen

met trendy culinaire avonturen. Dit is een bij-

De GREEN HEROES Knusper Schnitzel

Een nieuwe generatie - een nieuwe

zondere opgave voor restauranthouders. Men

op basis van 100% tarweproteïne is als het

definitie van plezier

wordt geconfronteerd met meer diverse en

origineel: smaak, textuur en het karakter van

complexere wensen terwijl de capaciteit in de

de typische knapperige panade maken het

Als ervaren foodservicespecialist met ideeën

keuken gelijk blijft. SALOMON FoodWorld

tot een echte plant based tweeling van de

voor alle consumptiemomenten kent SALO-

biedt hiervoor nu nieuwe oplossingen.

Knusper Schnitzel.

MON FoodWorld® deze veranderingen in de

markt en de daaruit voortvloeiende uitdaging

De GREEN HEROES zijn 100% veganisti-

De veganistische productinnovaties 2021

voor restauranthouders. Eten is al lang meer

sche innovaties waarmee restauranthouders

zijn uitsluitend ontwikkeld voor de foodser-

Als u nog vragen heeft, staat het SALOMON

dan alleen maar eten en genieten. Met eten

zich kunnen onderscheiden: de HEROES

vicemarkt en zijn enkel verkrijgbaar in de

FoodWorld®-team u graag te woord

wordt nu ook een persoonlijke identiteit

zorgen voor aangename ervaringen die de

groothandel. Ook met dit nieuwe veganis-

uitgedrukt, eten is een vorm van overtuiging.

gasten thuis niet kunnen beleven en zorgen

tische concept kunnen SALOMON-klanten

Fred van Oekel

Bovendien houdt de belangrijkste doelgroep

in het assortiment van ieder restaurant voor

gemakkelijk iedere individuele voorkeur van

Customer Service Netherlands and Belgium

voor uit eten gaan - de Y- en Z-generatie -

een modern profiel. En een pluspunt voor de

hun gasten invullen. Vleesliefhebber, flexita-

+31 889953549

zich niet meer aan vaste eetgewoonten en

keuken: de handling blijft hetzelfde!

riër, vegetariër of veganist.

fred.van.oekel@salomon-foodworld.com

De Homestyle Burger, de Crunchy Chik’n

®

®


@FoodClicks april/mei 2021

Nieuws

@03

Viva la Vegan wordt platform voor consumenten

Vegan Foodservice is eerste plantaardige groothandel Groothandels - Vegan Foodservice is de eerste groothandel met een volledig plantaardig assortiment. De groothandel gaat morgen van start en richt zich op zowel retailpartijen als foodservicebedrijven. In de toekomst wordt het ook mogelijk voor particulieren om via een

Gastvrijheid en onbevangenheid

tweede platform genaamd Viva la Vegan te bestellen, laat initiatiefnemer Peter Veldhuizen weten. Eerder

Meer dan dertien maanden zijn we nu onderweg met corona en

zette hij samen met compagnon Leo

los van een beperkte openingsperiode vorig jaar zomer, moest het

van der Krogt het bedrijf Lekker en

maar groeit de belangstelling voor

is dat alle producten die worden

merendeel van de horeca- en cateringbedrijven de deuren gesloten

Vers maaltijden voor de kinderop-

plantaardige producten wel hard.

aangeboden plantaardig en lekker

houden. Net als de evenementen- en vrijetijdssector en alle andere

vang op. Ook nu zijn beiden weer

“Niet overal even hard, maar wel in

zijn. Een aanzienlijk deel van het

locaties waar mensen zo graag naartoe gaan om even te ontspannen

betrokken bij het groothandelsini-

de randstad”, zo laat hij weten. Ve-

assortiment is daar bovenop ook

met een hapje en een drankje. Zelfs een weekendje weg in een hotel

tiatief. Inmiddels hebben zich zo’n

gan Foodservice wil ervoor zorgen

biologisch. Dat is geen must, maar

was ondanks alle goede zorgen van directie en personeel een verblijf

honderd leveranciers aangesloten bij

dat plantaardig lekkere producten

wel een mooie bijkomstigheid.

met zoveel beperkingen dat het ook daar moeite kostte om er echt

de groothandel.

bij elkaar komen om het aanbod zo

De distributie van de artikelen

van te genieten. Horeca draait en floreert bij de gratie van gastvrijheid

goed mogelijk te positioneren en

wordt verzorgd door Leen Men-

en onbevangenheid. En daar passen in principe geen belemmeringen

Volgens Veldhuizen is de plantaar-

beschikbaar te laten zijn voor food

ken. Bij bestellingen boven de 150

bij.

dige markt nog altijd een nichemarkt,

professionals. Het uitgangspunt

euro is de bezorging gratis. Veel gesprekken gaan nu over het veilig openen van de terrassen.

Labels gaan gasten meer inzicht geven

Attractiepark Efteling komt met concept De Betere Keuze

Dat de horeca zelf die wil openen is duidelijk, maar ook de burgemeesters van de vier grote steden zijn voor. Ik vraag mij dan altijd af hoe zoiets in het Veiligheidsberaad wordt besproken, waarin toch meerdere burgemeesters zitten die deels voorstander zijn en deels – wellicht – tegenstander. Maar het feit dat de versoepeling van de avondklok en de openstelling van de terrassen opnieuw is uitgesteld van 21 april naar 28 april is niet alleen zuur, maar druist vol in tegen de gestelde verwachtingen. En dan is zelfs die 28 april nog onzeker,

Leisure – De Efteling start een nieuw horecaconcept: De Betere Keuze.

trum. Zo heeft de Efteling gebruik

want versoepeling mag alleen plaatsvinden als de besmettingscijfers

Het attractiepark uit Kaatsheuvel gaat voortaan de gasten helpen door

gemaakt van de Schijf van Vijf,

verbeteren. En zo lang de teller ruim boven het streefgetal van 3.000

met labels duidelijk te maken wat binnen het totale horeca-aanbod de

maar het eigen panel om advies

per dag staat, is er nog een lange weg te gaan.

gezondste keuze is.

gevraagd. “Zo zorgen we ervoor dat het concept goed aansluit bij de

Veel mensen zijn inmiddels wel coronamoe, of liever gezegd corona-

“We kiezen heel bewust voor een

der soortgelijk product uit dezelfde

wensen van onze gast”, aldus Van

maatregelenmoe. Na meer dan een jaar vinden mensen het genoeg

gezonder alternatief in iedere pro-

categorie. Deze producten of ge-

Kempen.

geweest. Alleen gaat het nu niet om kalenderjaren of -maanden, maar

ductgroep”, licht Michiel van Kem-

rechten krijgen vervolgens een label

pen, assortimentsmanager Horeca

mee waarop staat waarom het De

Smaakvol

demie in vijftien maanden tijd is geen sinecure. Want een maand of

bij de Efteling toe. “Je kunt wel een

Betere Keuze is. Dit kan zijn omdat

Voor iedere productgroep komt op

drie zijn we nog wel gehouden aan beperkingen zo is de inschatting.

salade aanbieden in de snackbar,

er minder suiker in zit of omdat het

termijn een gezonder alternatief

Niet dat er niets mogelijk is voor de horeca, maar voor we echt weer

maar gasten komen hier juist voor

juist meer vezels bevat. Algemeen

beschikbaar. Denk aan een volkoren

een beetje kunnen spreken over onbevangenheid wel. Dat is feitelijk

frites en snacks. Ook hier bieden

bekend is dat volkorenproducten

pannenkoek met vers fruit in plaats

ook het mooie van dat andere aspect: gastvrijheid! Want gastvrijheid

we dus een gezonder alternatief.”

vaak voedzamer zijn, maar er zijn

van stroop en een groentewrap in

is er bij de horeca altijd. Het is immers de kurk waar de sector op

Onlangs tekende de Efteling al de

ook creatievere alternatieven.

plaats van brood. Volgens Michiel

drijft.

ambitie Gezond Uit, waarmee het

Daarnaast wordt ook gekeken naar

van Kempen moet De Betere Keuze

evenementenpark het signaal afgaf

het aanbieden van alternatieven als

vooral smaakvol zijn: “Vooral tijdens

Of het nu gaat om lagere bezoekersaantallen per locatie, beperkende

het aanbod van gezonde voeding

het gaat om de keuze voor meer

een dagje uit wil je lekker eten.

contactmaatregelen of vastgestelde looprichtingen, reserveringen bij

te willen uitbreiden. “Gezonde

groenten in plaats van koolhydraten,

Maar net zo lekker kan altijd iets

bezoek en hygiënemaatregelen, de horecasector kan altijd uitstralen

voeding wordt steeds belangrijker,

bijvoorbeeld gegrilde groenten in

gezonder. Dat betekent dus wél dat

dat mensen zich welkom voelen. Dat kost niets, maar geeft mensen

ook tijdens een dagje uit. Meer dan

plaats van rijst. Voor het nieuwe

broodje worst, maar dan met een

wel een warm gevoel. En dat gevoel is bepalend of mensen je iets

50 procent van de dagrecreanten in

concept heeft het park informatie

volkorenbroodje en een verse toma-

gunnen of niet. Dat is nu al bij de locaties waar je kunt afhalen of

Nederland vindt het belangrijk dat er

gebruikt vanuit het Voedingscen-

tensalsa in plaats van saus.”

die bezorgen. Het aanbod aan bezorgrestaurants is het afgelopen

gaat het om de bestrijding van een virus. Het bestrijden van een pan-

een gezond alternatief is. We willen

jaar meer dan verdubbeld. En veel restaurants zijn er heel succesvol

hierin voorzien en onze verantwoor-

mee. En wat hoor je dan om je heen als klant of gast? De prijzen zijn

delijkheid nemen. Maar wat gezond

normaal gebleven, de kwaliteit is goed en het restaurant doet extra

is, is voor iedereen anders. Daarom

zijn best, ook met de manier van presenteren. Gastvrijheid tot achter

gaan we naar een nieuw concept,

de voordeur en tot in de huiskamer. De relatie met de horeca is nog

op basis van feiten, waarbij de gast

nooit zo intens geweest als in deze coronaperiode. Qua maatregelen

zélf een keuze maakt. Zo is er voor

is het nog even geduld hebben, maar het contact met de klant nemen

ieder wat wils”, aldus Van Kempen.

ze ons niet meer af.

Minder suiker of meer vezels

Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

De Betere Keuze is gebaseerd op de voedingswaarden van het ene product in vergelijking met een an-


@04

@dvertorial

@FoodClicks april/mei 2021

Nieuwe TurboChef van Levens Middleby beleeft wereldpremière

‘Nieuwe oven betekent revolutie in kleine keuken’ Innovatie – Een oven die kan bakken, braden en grillen. De nieuwste TurboChef oven van Levens Middleby kan het. En uiterst snel. De oven gaat binnenkort een wereldwijde première beleven en een revolutie ontketenen in de kleine, professionele keuken. Deze zomer komt de oven naar Nederland.

Joris Levens, directeur/eigenaar van

broodjes worden afgebakken. De ver-

Levens Middleby, kan niet wachten

schillende combinaties zorgen voor

om de nieuwste oven van de Turbo-

een enorme flexibiliteit in de keuken.

Chef te laten zien aan de Nederlandse foodsector. Hij ziet de Plexor als

Stekkerklaar

de oplossing voor de kleine keuken

Levens: “De oven is zo nieuw dat ik

en het tekort aan goede arbeids-

zelf nog niet eens alle details ken van

krachten in de keuken. Het feit dat de

de mogelijkheden. Maar dat zijn er

oven vrijwel alles tegelijkertijd en snel

velen. Er is ook nog heel weinig over

kan bereiden op een compact aantal

de oven bekend. Wij krijgen de oven

vierkante meters zorgt voor een

pas van de zomer, maar willen de

revolutie in de keuken. En daarmee

première wel delen met jullie

beantwoordt de oven ook direct aan

(@FoodClicks, red.). Vooral ook

een behoefte bij heropening van de

omdat jullie de oven online hebben

horeca. Veel bedrijven willen zich na-

gespot.” Van de oven is inderdaad

melijk toeleggen op het verruimen van

nog weinig bekend, behalve een

het aanbod snacks en gerechten.

Amerikaanse video-opname, die recent een Europese variant heeft

Flexibiliteit

gekregen. Die video laat het gemak

De TurboChef bestaat al langer en

zien van de oven, die stekkerklaar is

is bij veel bedrijven geen onbekende

en dus alleen een stopcontact nodig

oven. Retailbedrijven als Shell en

heeft om operationeel te kunnen zijn.

Subway werken er mee, maar ook bakkerijketens als BackWERK. Wat

Gemak

de Plexor uniek maakt is dat de oven

In de Amerikaanse instructiefilm is te

drie verschillende lades kent die apart

zien hoe binnen een tijdsbestek van

van elkaar kunnen grillen, bakken

een klein uur een heel breed assorti-

en braden. Op die manier kan er in

ment aan producten is te maken van

De heteluchttechniek in combinatie

geweldige manier kan ondersteunen

sterker worden en investeert hier

één oven én friet worden gebakken

pretzels tot aan snacks voor bij de

met de verwarmingselementen voor

bij de normale keukenwerkzaamhe-

volop in samen met de partners.

én een biefstuk worden gegaard én

borrel, tot aan dessertproducten.

het braden en grillen, maken het mo-

den.”

Deze smart kitchens zijn net als

gelijk dat de verschillende producten

de dark kitchens de laatste jaren

gegaard en gebruind uit de oven

Smart- en dark kitchens

fors aan het groeien. Mede door

komen. Levens: “Het is fascinerend

Wie de eerste oven van Plexor in

de stijgende markt naar afhalen en

om te zien hoe de producten uit de

Nederland gaat krijgen, is nog niet

bezorgen, moeten bedrijven steeds

oven komen en zich dan laten pre-

duidelijk. Levens: “Maar er zijn veel

vaker de keukens aanpassen op deze

senteren. Dat lukt je eigenlijk alleen

partijen die op een locatie goed en

trend. “Ik kan mij zomaar voorstel-

als geoefende kok, maar die is niet

gecontroleerd snacks en gerechten

len dat de Plexor-oven ook de ideale

altijd en overal voor handen. Juist de

willen bereiden, zoals dat normaal

oplossing is voor de dark kitchens.

combinatie van het gemak in bedie-

alleen door professioneel keukenper-

Want ook daar zijn ze op zoek naar

ning van de oven en de kwaliteit van

soneel kan worden gedaan. Vooral bij

meer snelheid in het bereiden van ge-

de ready-to-eat-producten maakt de

groeiende franchiseketens is die be-

rechten, omdat de afhandelingssnel-

toepassing zo mooi en geschikt voor

langstelling groot. Voor die locaties is

heid vanuit die bezorglocaties heel

medewerkers die wat minder affiniteit

de Plexor ook een ideale oplossing.”

belangrijk is. Ik kan wat dat betreft

hebben met de kunst van het koken.

Levens Middleby ziet de ontwikkeling

niet wachten om met mijn team op

Hoewel de oven natuurlijk ook op een

van kleine gemakskeukens steeds

pad te gaan en de toepassingsmogelijkheden en de gebruiksgemakken van de oven te laten zien.”

Meer informatie

Levens Middleby Broekakkersweg 27 5126 BD Gilze Tel. 0161 459 100 www.levensmiddleby.com


Petrol @05

@FoodClicks april/mei 2021

Station van de toekomst speelt in op veranderende mobiliteit

Shell opent langs A16 eerste Shell Café van Nederland Petrol – Shell heeft maandag 19 april het eerste ‘Shell Café’ van Nederland geopend aan de A16 bij Hendrik-IdoAmbacht. De inrichting en het assortiment van station Sandelingen Oost zijn volledig vernieuwd volgens het nieuwe concept van Shell. Het nieuwe concept straalt meer gastvrijheid uit en heeft een rustgevende, noordelijke ambiance, die ook wordt aangeduid als ‘hygge’. “Gasten ervaren een heel andere beleving in het tankstation met het moderne Shell Café en geen traditionele pompshop”, zegt Hilmar van den Dool, general manager Retail Shell en verantwoordelijk voor alle stations van het bedrijf in de Benelux en Frankrijk. “We bieden een ontspannen verblijf voor gasten die bijvoorbeeld ondertussen hun auto opladen.” Shell zit middenin een transitie en ziet de wereld van mobiliteit in razend tempo veranderen. Een tankstation moet op die nieuwe situatie zijn ingericht. Het moet daarom een plek zijn waar je wilt zijn in plaats van een plek waar je moet zijn. “Dat is hoe we aankijken tegen het station van de toekomst”, aldus Van den Dool. “In de veranderende wereld van mobiliteit gaan de shops van Shell een andere functie vervullen. Het aandeel elektrische

Shell Sandelingen Oost aan de A16 bij Hendrik-Ido-Amacht, de allereerste Shell met een Shell Café, toont aan de buitenzijde van de shop een schitterende foto

auto’s neemt toe en we zien dat mensen meer verspreid over de

producten. Shell maakt daarmee

ook luxe lunchbroodjes, snacks en

in een modern zitgedeelte met een

het derde kwartaal van dit jaar

dag op weg gaan. Daar spelen

de associatie met de open keuken.

zoete tussendoortjes deel uit van

huiskamergevoel, maar waar je als

verder uitgerold op de snelweg-

we op in. Onze shops worden een

Gedurende de dag is er steeds

het assortiment.

gast ook even kunt rusten, werken

locaties. Het volgende Shell Café

ontspannen verblijfslocatie waar

een speciaal assortiment. Een

of overleggen. De sfeer is ‘hygge’:

wordt geopend in de buurt van

je letterlijk en figuurlijk even kunt

briochebol met spiegelei en zalm

Hygge

warm en gezellig. Gasten met wat

Amsterdam. Over vijf jaar verwacht

opladen.”

bijvoorbeeld, maar ook appeltaart

Belangrijk onderdeel van het nieuwe

meer haast kunnen snel afrekenen bij

Shell dat de belangrijkste locaties

van een meesterpatissier en warme

shopconcept van Shell is de koffie.

de zelfscankassa’s, zelf koffie maken

in Nederland Shell Cafés zijn. On-

Vers

maaltijden zoals een bowl met

Getrainde barista’s maken verse

kan ook, en de 2theloo-toiletten zijn

dertussen blijft Shell ook investe-

Gasten worden bij binnenkomst

rendang-vlees en rijst. Er wordt

koffie op basis van nieuwe ‘Shell

volledig vernieuwd.

ren in snellaadpunten. Eind dit jaar

verwelkomd door een gastheer of

ook meer gewerkt met lokale en

Café’ koffieblends. Die koffie kan

gastvrouw. Bij binnenkomst staan

veelal biologische producten. Naast

dan straks als de coronamaatregelen

Verdere uitrol

laadpunten bij haar stations in

ook direct de verse en nieuwe

complete, verse gerechten maken

niet meer gelden gedronken worden

De Shell Café-formule wordt vanaf

Nederland.

telt Shell zo’n 250 Shell Recharge-

Hilmar van den Dool: ‘In de veranderende wereld van mobiliteit

In de nieuwe shopformule Shell Café staan gastvrijheid en service centraal, net als het ter plaatse

gaan de shops van Shell een andere functie vervullen’

voor het oog van de gast vers bereiden van eet- en drinkwaren


@06

Interview

@FoodClicks april/mei 2021

De duurzaamheidsmissie van Marco Agema van Snackbar van de Toekomst

‘Je moet het leuk vinden en jezelf steeds opnieuw willen uitvinden’ Interview – “Wie duurzaam wil werken, moet het vooral leuk vinden. Als je het niet leuk vindt, gaat het niets worden omdat je het dan gaat voelen als een strijd die energie kost. En dat hou je niet vol. Duurzaamheid moet je ook willen delen, met je klanten en met je toeleveranciers. Dan gaan ze meedenken en wordt het leuk.”

Ondernemer Marco Agema leidde jarenlang de zeer succesvolle snackbar Friet van Piet waarmee hij het voorbeeld in de branche was op het gebied van verantwoorde snacks. Na in oktober 2017 de zaak te hebben verkocht, is Agema de Snackbar van de Toekomst begonnen, hoewel zijn inspiratiewagen als gevolg van corona momenteel meer stilstaat dan op evenementenlocaties te bewonderen is. Maar dat betekent niet dat Agema niets doet. Als adviseur is hij bij tal van bedrijven te vinden, maar ook op scholen, want daar start volgens hem uiteindelijk de duurzaamheidsomslag. Agema behoort tot de categorie mensen die je maar een vraag hoeft te stellen en het hele verhaal komt eruit. Gepassioneerd als hij is over de mogelijkheden om duurzamer te werken, schudt hij de voorbeelden uit

Marco Agema van de Snackbar van de Toekomst: ‘Belangrijkste is dat je als ondernemer je bedrijf toekomstbestendig

zijn mouw. Maar als het zo eenvoudig

moet maken. Als dat je inzet is, dan moet je durven veranderen’

is, zouden meer ondernemers met hun bedrijf het traject van kwaliteitsverbetering en duurzaamheid ingaan. De

de groep die van duurzaamheid en

energie vrij. Agema spreekt van een

terwijl je die informatie juist moet

Maak je dingen eigen en geef aan waar

praktijk is toch altijd lastiger. Daarom

gezondheid een USP wil maken en

‘vonk’. “Als de ondernemer de vonk

delen. Dat helpt niet alleen jezelf maar

je als ondernemer op aan wilt haken. En

blijft het merendeel van de onderne-

zich juist wil laten voorstaan op de

voelt, dan wil die stappen zetten.” Om

ook anderen. Nu lopen we als sector

zeg niet te snel: dat lukt mij niet. Als een

mers vooral doen wat het altijd heeft

stappen die zijn gezet en nog moeten

dat punt te bereiken moeten onderne-

het risico dat het ongezonde imago

techneut je een machine uitlegt, heb je

gedaan en investeren bedrijven hoog-

worden gezet. “Belangrijkste is dat je

mers veel lezen en zich veel informatie

ons parten gaat spelen. Die discussie

vaak geen idee wat het apparaat kan en

uit in de aankleding van de winkel,

als ondernemer je bedrijf toekomst-

eigen maken. “Alles van internet moet

zie je bijvoorbeeld bij vestigingen in

bestendig wilt maken. Als dat je inzet

worden opgesnoven. Je moet je ver-

gebieden met scholen en op andere

wordt het je eigen en zie je dat het ap-

en de uitgangspunten van het bedrijf.

is, dan moet je durven veranderen.

diepen in de producten die je verkoopt.

Agema begrijpt dat wel: “Om te veran-

Mensen gaan nu eenmaal meer naar

Wat zit er in, welke ingrediënten? Je

deren is best lef nodig. Je gaat immers

plantaardige producten en mensen

moet je buigen over de vragen: wat kan

een weg in die je niet kent. En waar

stellen meer vragen over de producten

beter en wat moet anders? Je moet

ook geen weg meer terug is. Bij veel

die ze eten. En misschien gebeurt dat

gesprekken aangaan met mensen

ondernemers is er de angst om alles

nog niet bij iedereen in gelijke mate,

die dicht bij je staan en waarmee je

gelijk tot in de puntjes te regelen, maar

maar het gebeurt wel. Bij mensen die

dezelfde taal spreekt als het gaat om

dat hoeft niet. Het moet een weg zijn

kritisch zijn over de stap om duurzamer

veranderingen. Dan wordt de zoektocht

die je ingaat en waar je je klanten en

te werken, breng ik altijd de vraag in óf

naar nieuwe mogelijkheden voor je

toeleveranciers in meeneemt. Je hoeft

zij hun bedrijf toekomstbestendig willen

bedrijf ineens leuk. Dat is geen strijd

ook niet vooraan te staan als onderne-

hebben. Want die vraag beantwoordt

die je kunt verliezen, dan krijg je juist

mer als je klanten daar niet om vragen,

elke ondernemer altijd met ‘ja’. En

energie. De ondernemers die daarmee

maar je moet wel aan je klanten laten

toekomstbestendig is duurzaamheid?

aan de slag gaan, komen ook in een

zien dat je het beste met ze voor hebt

Elke ondernemer wil dat zijn bedrijf er

nieuwe balans. Want als klanten je om

en dat je kwaliteit wilt bieden. Anders

in de toekomst toe doet.”

iets vragen wat jij niet kunt leveren, dan

doet. Maar zodra je je zelf erin verdiept

maar vrijwel niet in het assortiment

word je op een gegeven moment voor-

is er geen balans. Je hoeft niet anders

‘Laat aan je klanten zien dat je op een andere manier durft te ondernemen en je krijgt geen klanten, maar fans’

Energie

te ondernemen, maar je moet je bedrijf

Duurzaamheid is op zich een contai-

anders benaderen. En als je daarmee

locaties. Dat voelen ondernemers

paraat eigenlijk veel minder complex in

Toekomstbestendig

nerbegrip en heeft voor ondernemers

start, wil je niet meer ophouden.”

als ‘wij worden nu gepakt om iets

elkaar zit, dan gedacht. Duurzaamheid

Agema ziet drie groepen onderne-

meestal weinig aanknopingspunten.

waar we eerst om werden geprezen’.

moet je jezelf eigen maken.”

mers: de groep die niets doet en

Maar door het te vertalen naar rele-

Delen

Daarom moeten we als sector door

niets wil en alles bij het oude laat, de

vantie in de toekomst krijgt het thema

Delen hoort daar in de visie van

de zure appel heen en stappen zetten

Inzichtelijk

groep die nadenkt over hoe wil ik over

voor ondernemers ineens een andere

Agema bij. “Als je een goed product

in een gezonder en gevarieerder aan-

“Soms voel je aan je tenen waaraan

een paar jaar mijn geld verdienen en

motivatie. En als dat gebeurt, komt er

hebt, wil je dat voor jezelf houden,

bod. Dat kan door kennis te delen.

iets schort binnen je bedrijf. De ver-

bij gelopen.”


Interview

@FoodClicks april/mei 2021

leiding is dan groot om te denken

datgene waarin jij uniek bent. We

de claim ‘dit is het beste product’,

dat jij de enige bent die dat ziet.

zijn als voedselindustrie, maar ook

want smaak is persoonlijk en een

Niets is minder waar. Iedereen voelt

als land in onze productie natuurlijk

product is als het gaat om duur-

dat in min of meer gelijke mate”, al-

doorgeschoten in het efficiënt pro-

zaamheid nooit af. Het kan altijd be-

dus Agema. Wat in zo’n proces kan

duceren, maar zijn in veel gevallen

ter. Duurzaamheid is wat dat betreft

helpen is bijvoorbeeld personeels-

vergeten dat het vooral moet gaan

jezelf opnieuw uitvinden.”

leden meenemen naar een boer die

om kwaliteit. Ik denk dat we dat

iets vertelt over zijn bedrijf en lokale

moeten gaan oppakken. Kwaliteit is

Verandering

productie. “Je maakt daardoor

iets dat je moet omarmen als je gaat

Veranderen is ook wat Agema om

dingen inzichtelijk en niet alleen

verduurzamen. Laat aan je klanten

zich heen ziet gebeuren. “Kijk naar

voor je medewerkers. Je kunt dan

zien dat je op een andere manier

McDonald’s: de kleuren rood en

samen ideeën ontwikkelen. Ideeën

durft te ondernemen en je krijgt

geel zijn verdwenen en ook in het

die nieuwe energie geven en leiden

geen klanten, maar ambassadeurs.

assortiment zijn stappen gezet. Die

tot meer positiviteit. Je gaat elkaar

Mensen die je willen volgen.”

keten verandert mee met de tijd.

vooruithelpen en dat kan commer-

@07

We zien ook door de toename van

cieel gewin zijn. Jouw gouden ei is

Topsport

meer plantaardige zuivel, de koeien

misschien iets dat door meerdere

Ondernemers zouden volgens

als afbeelding meer verdwijnen.

partijen wordt gelegd. Je gaat dan

Agema een voorbeeld moeten

Een ontwikkeling die ook straks

op meerdere plaatsen taarten bak-

nemen aan topsporters. “Sporters

gaat gebeuren met vlees. Je moet

ken, zeg ik dan altijd. Meer taarten

zijn altijd op zoek naar nieuwe

inspelen op de veranderingen,

bakken zorgt voor meer puntjes

technieken en hulpmiddelen die ze

anders word je een FreeRecord

ding moeten bieden waar mensen

de Graanrepubliek, een coöperatief

die je kan verdelen.” Bij Friet van

sneller en beter maken. Zij kijken

Shop of een Kodak. Winkels die uit

beter van worden en bijdragen aan

van verschillende bedrijven in Gro-

een gezonde levensstijl.”

ningen, willen we een basis leggen

Piet heeft Agema op een gegeven

verder dan het bestaande. Als je

het straatbeeld zijn verdwenen. We

moment veel producten in de ban

als ondernemer je frikandel wilt ver-

weten dat er over tien jaar minder

‘Je moet inspelen op de veranderende markt, ander word je een FreeRecord Shop of Kodak: winkels die zijn verdwenen’

onder nieuwe landbouw en duurzame productiemethoden. De sa-

gedaan. Niet in een keer, maar

beteren, kijk dan hoe je de ingredi-

zout wordt gegeten, zet er dus

Frietspecialisten

stapsgewijs. “Producten die niet

ënten kunt verbeteren en als die te

als ondernemer nu iets naast als

Wat Agema voorstaat is dat de

menwerking moet leiden tot nieuwe smaakvolle en duurzame produc-

meer konden op basis van gezond-

duur worden, maak ‘m dan kleiner.

alternatief. Scholen met ongezonde

cafetaria-ondernemer de specialist

heid, maar ook omdat ze niet meer

Beter een goed product van 90 of

producten kan niet meer en ook

wordt voor de klant. “Een ontwik-

ten. Het onderwijs in Nederland zou in die ontwikkeling een veel grotere

pasten in mijn visie. En als je daar-

80 gram dan een verkeerde van

het assortiment in de sportkantine

keling die je in het straatbeeld ook

over heel duidelijk bent dan worden

100 gram. Vaak is die ook sneller

zal moeten veranderen. Het is toch

ziet terugkomen: frietwinkel met

rol moeten spelen. Onderwijs als de kraamkamer voor ondernemer-

je klanten ook fans en kiezen ze

klaar en bij elkaar zijn het heel wat

niet te verkopen dat je direct na het

frietspecialisten. Ik weet nog goed

heel specifiek voor jou. Als er dan

kilo’s die je minder eet en ook dat

sporten geconfronteerd wordt met

dat ik in Groningen mijzelf afvroeg

schap, want duurzaamheid is over tien jaar heel groot. Wat dat betreft

een rij klanten staat, dan stappen

is goed, want we eten met elkaar te

calorierijke producten? Ziekenhui-

waarom ik met fabrieksfriet werkte,

die ook niet zomaar naar een ander,

veel. Je hebt dan een goed verhaal

zen zijn wat dat betreft vergeten te

terwijl we midden tussen de aard-

stemmen we rechts, maar gaan we

innoveren. Die hadden allang voe-

appelvelden waren gevestigd. Met

naar links.”

want ze komen voor jou. Voor

naar je klanten. Maar pas op met

@DVERTORIAL

Peter van Ee – directeur van bedrijfscateraar Leo - Love Good Food:

‘Corona heeft een enorme creativiteit bij ons losgemaakt’ Met een omzetdaling van 80% zou je verwachten dat Peter van Ee van

je jam nodig hebt, kun je kiezen uit een

bedrijfscateraar Leo – Love Good Food de coronacrisis liever kwijt dan

omverpakking van zes stuks, maar ook

rijk zou zijn geweest. Maar dat is hij niet. ‘Ik denk dat we dankzij onze

gewoon voor één pot. De minimale or-

nieuwe initiatieven beter uit de crisis gaan komen.’

derwaarde ligt bij Telesuper lager dan bij de groothandels. Die flexibiliteit is waar

Peter van Ee staat aan het hoofd van

verspreid. Daarbij zijn hygiëne en veilig-

de markt op dit moment om vraagt.’

Leo - Love Good Food, de bedrijfsca-

heid belangrijker dan ooit.

Telesuper is voor Leo naast leverancier ook samenwerkingspartner. Van Ee:

teraar uit Amstelveen met de ambitie de meest gezonde en duurzame bedrijfs-

Daarom kunnen Leo’s klanten nu kiezen

‘Telesuper-oprichter Johan Dekker en ik

cateraar van Nederland te zijn. Hij zit

voor drie modules: Leo Go, Leo Pro

kennen elkaar al vijftien jaar en zijn aan

vol ideeën om zijn bedrijf toekomstbe-

en Leo Premium. ‘Leo Premium is wat

het sparren over hoe we de handen nog

stendig te maken. ‘Corona heeft een

we voor de crisis al deden; bemande

verder ineen kunnen slaan. Zo zijn we

enorme creativiteit en strijdkracht bij ons

catering met verse bereiding op locatie.

samen een grab&go-concept aan het

team losgemaakt. We hebben de afge-

Alleen nu maken we gebruik van aanvul-

ontwikkelen en zie ik ook een rol voor

lopen maanden allerlei extra services

lende hygiënemaatregelen. Nieuw zijn

Telesuper in het realiseren van onze

ontwikkeld, zoals een virtuele receptie-

Leo Go en Leo Pro. Go is een volledig

andere nieuwe services. ’

dienst, een gave barista-service en een

onbemande locatie met verse producten

‘powerronde’, waarbij we om vier uur ’s

die wij centraal bereiden. Bij Pro komen

Hoe kijkt Van Ee – gezien alle nieuwe

middags langs de medewerkers gaan

de meeste producten ook van onze

creatieve ideeën en ontwikkelingen

met een trolley vol gezonde energieshot-

centrale locatie, maar is er nog wel de

–naar de coronacrisis? ‘Ondanks de

jes onder het motto “skip the dip”.’

mogelijkheid om ter plekke bijvoorbeeld

enorme omzetdaling, teamleden die

een verse pan soep te maken.’

hun baan hebben verloren en opdracht-

Die nieuwe initiatieven zijn hard nodig,

Tijdens de herontwikkeling van Leo-

gevers die hun contract op moesten

want de coronacrisis heeft bij Leo voor

Love Good Food rees de vraag: welke

zeggen, maakt de energie, creativiteit en

een omzetdaling van 80% gezorgd.

leverancier past het best bij de nieuwe

strijdkracht van het Leo-team veel goed.

Daarnaast zullen bedrijfscateringloca-

concepten? ‘Uiteindelijk hebben we

Het doel van alle veranderingen was

ties blijvend anders gaan functioneren.

gekozen voor Telesuper. Zij bieden het

overleven, maar ik heb inmiddels het

Werknemers zullen vaker thuis blijven

Coop-assortiment tegen retailprijzen,

gevoel dat we beter uit de crisis gaan

werken en de werktijden worden meer

maar ook grootverbruikproducten. Als

komen.’


@08

Duurzaamheid

@FoodClicks april/mei 2021

Inzamelen van plastic flesjes al vanaf 1 juni een feit

‘Statiegeldregeling vooral gezien als kostenpost en niet als kans’ Duurzaamheid – Het inzamelen van kleine plastic flesjes en de daarbij behorende statiegeldregeling gaat officieel in op 1 juli dit jaar, maar vanaf 1 juni kunnen consumenten de flesjes al aanbieden. Tot op heden hebben de meeste bedrijven in het out-of-homekanaal het onderwerp statiegeld nog niet bestempeld als topprioriteit. Dat komt vooral omdat er gekeken wordt naar de kosten en niet naar het service-aspect voor de eigen klanten. Ondernemen is vaak op meerdere borden tegelijk schaken. Dat geldt ook voor de statiegeldregeling. De coronamaatregelen en de voorzichtige heropening van een aantal foodservicelocaties vragen al zoveel tijd en aandacht dat andere zaken, zoals een verplichte statiegeldregeling, niet direct top of mind zijn. Toch is dat jammer, omdat een dergelijke wettelijke regeling ondernemers juist kansen biedt. Hoewel elke ondernemer straks statiegeld voor de kleine plastic flesjes in rekening moet brengen, heeft niet iedereen de verplichting om ze in te nemen en het statiegeld aan de consument uit te keren. Bemande tankstations langs de snelwegen, grote cateraars en bedrijven op traffic-locaties zoals treinstations hebben die verplichting wel. Net als supermarkten groter

Romy te Kloese (l.) en Mark Delwig van TOMRA Systems: ‘Het is logisch met inname iets te doen als je als servicebedrijf duurzaam wilt werken. Je wilt dan aan je klanten laten zien dat je oplossingen biedt’

dan 200 m2. Zij krijgen voor het inzamelen een zogenaamde ‘hand-

worden geteld en de teruggave van

flesjes in te nemen, zoals bemande

om een vergoeding te kunnen ontvan-

regeling. Want los van de ontvangen

ling fee’. Hoe het terugnemen moet

het statiegeld niet wordt uitgekeerd

off-highway-tankstationlocaties,

gen. Wanneer deze flesjes ook nog

vergoeding betekent het ook service

gebeuren, kan elk bedrijf zelf regelen.

door de grossier, maar door Statie-

sportverenigingen, kleine catering die

eens geplet worden aangeboden,

aan de klanten en bij het inlevermo-

Vanuit uitvoeringsinstantie Statie-

geld Nederland. Voor de klanten en

minder dan 50.000 flesjes per jaar

wordt de vergoeding verhoogd met

ment van de gast een extra aanloop-

geld Nederland is in ieder geval een

verkoop hoeft er niet zoveel te veran-

verkopen en pretparken, horecabe-

een halve eurocent per flesje. Op

en verkoopmoment. Locaties die er

systeem opgezet waarbij er door

deren, omdat in de meeste gevallen

drijven, fastfoodketens en bioscopen

die manier wordt het inzamelen een

voor kiezen flesje in te nemen, zijn

de groothandel en distributeur aan

het statiegeld verdisconteerd zit in de

kunnen zich wel vrijwillig aanmelden

verdienmodel.

ook verplicht om het statiegeld uit te

de locaties verzamelzakken worden

verkoopprijs.

als inzamelingspunt. Zij kunnen het

verstrekt voor de verzameling. Een

keren. Maar of het aanpakken van

geld bijvoorbeeld schenken aan een

Service

een geretourneerd plastic flesje met

speciale sluitingsclip geeft aan wie

Verdienmodel

goed doel, of voor de eigen clubkas

Opmerkelijk is het daarom dat tank-

dezelfde handschoenen als waarmee

de zak met flesjes voor retour aan de

Het statiegeldsysteem is dus in de

bestemmen. Maar belangrijker is dat

stations of andere locaties die zichzelf

het broodje wordt gesmeerd en uitge-

bezorger heeft aangeboden. Die clip

kern eenvoudig. Partijen die geen

ook de vrijwillige locaties zich moeten

als servicestation bestempelen niet

serveerd uit oogpunt van hygiëne nu

is van belang omdat de flesjes elders

verplichting hebben om statiegeld-

aanmelden bij Statiegeld Nederland

meer werk maken van de statiegeld-

zo’n praktische oplossing is… Voor


Duurzaamheid

@FoodClicks april/mei 2021

veel gasten zou het een reden kun-

merkten dat klanten minder vaak langs

nen zijn voortaan een andere locatie

kwamen. Bovendien is het bonnetje uit

te bezoeken.

de automaat op verschillende manie-

@09

ren in te zetten, ook als korting op een Emballageautomaat

volgende besteding, net als bij het bon-

Volgens emballageleverancier TOMRA

netje van de toiletten. Daarnaast is het

in Apeldoorn is een flessenretourauto-

ook logisch dat tankstationlocaties die

maat niet alleen de meest hygiënische

veel jongeren als klant hebben omdat ze

manier van inzamelen, maar ook de

in de buurt van een school liggen, ook

meest veilige. Het voorkomt namelijk

nadenken over oplossingen. Vijftien cent

dat flesjes onterecht door mede-

is voor scholieren toch een bedrag. Ze-

werkers worden gescand of zelfs

ker als zij dat meerdere keren per week

meerdere keren worden gescand. Een

betalen. Je wilt toch niet hebben dat zij

emballageautomaat houdt dat bij. Maar

voortaan naar de supermarkt gaan voor

Mark Delwig, commercieel directeur

die vijftien cent, want die vinden zij wel

en marketing & communicatiemanager

belangrijk.”

Romy te Kloese van TOMRA Systems zien het handmatig innemen van flesjes

Straks 1,8 miljard blikjes

om meerdere redenen niet als structu-

Nederland verzamelt jaarlijks 650

rele oplossing voor de bedrijven die het

miljoen grote plastic flessen. Die worden

verplicht zijn te doen. “Je wilt een afval-

nu vrijwel allemaal door de supermark-

stroom, hoe schoon ook, niet handmatig

ten ingezameld. Daarvoor zijn zo’n 4000

innemen, zeker niet als daar volgend

emballageautomaten beschikbaar. Die

jaar ook nog eens de blikjes aan worden

moeten na 1 juni ook de 950 miljoen

toegevoegd”, aldus Delwig. “Een plastic

kleine flesjes innemen. En volgend jaar,

flesje heeft nog een dop die je op het

als er statiegeld op blik komt, komen

flesje kunt draaien, maar een blikje ligt

daar nog eens 1,8 miljard blikjes bij.

veelal los in de auto of in een tas en

Meer gelegenheid om in te zamelen is

wordt plakkerig. Maar ook bij ander

dus wenselijk. Doel van de statiegeldre-

gebruik, in een pretpark bijvoorbeeld,

geling is dat het zwerfafval wordt terug-

wordt zo’n blikje toch smerig.”

gedrongen en grondstoffen worden gespaard. Nu wordt 95% van de grote

Marketingaanpak

flessen ingezameld. De verwachting is

TOMRA pleit er daarom voor om de

dat de kleine flesjes straks in ieder geval

inzameling met een automaat te regelen,

voor 85% worden ingezameld. Ter

maar automaten zijn prijzig. “Daarom

vergelijking: nu wordt slechts 40% van

moet statiegeld ook onderdeel zijn van

de kleine flesjes op de een of andere

je marketingaanpak”, aldus Te Kloese.

manier ingeleverd. Het resultaat is een

“Je gasten keren met hun flesje of blikje

enorme milieuwinst. “Dat is voor locaties

immers weer terug en kunnen dan iets

die niet de verplichting van inzamelen

Doel van de nieuwe statiegeldregeling is dat het zwerfafval wordt teruggedrongen en

anders bestellen. Het is ook logisch met

hebben dus een belangrijk argument

inname iets te doen als je als servicebe-

naar de klanten toe. Je maakt dan werk

grondstoffen worden gespaard

drijf duurzaam wilt werken. Je wilt dan

van een milieueffect en dat voelt goed”,

aan je klanten laten zien dat je klanten

aldus Delwig.

out-of-homesector dat het met de inzameling niet zo’n vaart gaat lopen. De

oplossingen biedt. Supermarkten die in eerste instantie geen inname-automaat

Loopt niet zo’n vaart

grotere plastic flessen komen immers

hadden, gingen overstag toen ze

Vooralsnog leeft de overtuiging in de

ook niet retour. Vandaar dat alleen bij enkele grotere scholen emballage-

@DVERTENTIE

automaten staan. Maar wat te doen als straks de kantoren, pretparken en dierenparken weer goed gevuld zijn? Supermarkten verdienen hun emballageautomaat binnen vier á vijf jaar terug, leisurelocaties kunnen dat ook, afhankelijk van hun retouropname. Maar zelfs al duurt het langer voordat er met statiegeld geld wordt verdiend, dan kan het vanuit servicegedachte een goede investering zijn. De groothandels binnen petrol geven op dit moment wel informatie aan afnemers over het inzamelingssysteem, maar niet over de marketingactivi-

Unilever Horecava: hal 11, stand 230

teiten die met het inzamelen zouden kunnen worden opgetuigd. Ook binnen SWO de Splinter zijn daarover geen plannen bekend. Voorzitter Rob van Herpen van de inkoopvereniging voor tankstations: “Zo heb ik er eerlijk gezegd ook nooit tegenaan gekeken. Ik denk dat veel van mijn collega’s ook de hoop hebben dat het elders wordt ingeleverd, net als de grote plastic flessen en dat het dus niet zo’n vaart gaat lopen. Maar het is absoluut de moeite waard het van de andere kant te bekijken.”

Unilever Horecava: hal 11, stand 230


@10

Interview

@FoodClicks april/mei 2021

Lecturer Paul van Oers start Digitaal Platform for YoungFoodProfessionals

‘ik wil de huidige generatie uitdagen betekenisvolle leiders te worden’ Opleiding – ‘De gehele Food & Hospitality Business staat aan de vooravond van een historische diepe transformatie waarin verwacht wordt dat technologische ontwikkelingen de lead gaan nemen. Nieuwe generaties groeien op met deze nieuwe onen offline technologieën, en deze generaties eisen continu betere, snellere, en goedkopere on- en offline producten en diensten.’

Dat zegt Paul van Oers, lecturer foodservice verbonden aan de Hotel Management School in Maastricht. Recent richtte hij voor eigen rekening het HelloPaul HBO+ Digital Platform op voor afgestudeerde Young Food Professionals. Waarom? “Ik wil bestaande food business bedrijven helpen met het transformeren van ‘doing digital naar being digital’. Daarbij wil ik de huidige generatie YoungoodProfessionals die nu in de food business wereld werkzaam zijn uitdagen om betekenisvolle food business leiders te worden. Met betekenisvol bedoel ik leiders die economische groei durven te verbinden met sociale vooruitgang in onze samenle-

Paul van Oers: ‘Analoge spelers en markten worden ingehaald en zelfs de gevestigde orde van traditionele

ving. Die technologie inzetten ten

bedrijven kan worden omvergeworpen’

dienste en ondersteuning van de mensheid en bij het bestrijden van

kennis. En juist dat laatste wordt

een goede manier gebruik te maken

ven op basis van inzichten in omni-

Van Vin de Pays, naar Grand Cru

nu volop gevraagd. Het ontstane

van de mogelijkheden die nieuwe

channel, data-analyses en artificial

HelloPaul wil op die manier jonge

Er wordt wel gesproken over dis-

gat wil hij opvullen door een hoog-

technologieën ons bieden.” Feitelijk

intelligence (AI). Van Oers noemt

mensen helpen in de huidige

ruptieve concepten en in de markt

waardig opleidingstraject te starten

fungeert het platform als een soort

deze kennis die door de praktijk is

veranderende wereld van foodser-

zijn die ook op tal van plaatsen

voor afgestudeerde YoungFood-

testplaats, waar gedacht, gewerkt

gemoduleerd vloeibare praktijkken-

vice. Dat helpen gebeurt op drie

zichtbaar, alleen gaan traditionele

Professionals die zich met nieuwe

en ontwikkeld kan worden. Waar

nis. Van Oers: “Kennis die unieke

kennisniveaus, te weten leren van

opleiders nog altijd uit van het

online en offline technieken willen

bestaande. Alle reden voor Van

gaan bezighouden binnen de food-

Oers om een platform te starten

business markt. Een traject ook,

waar juist disruptieve toponderne-

om tot betere, snellere, en goedko-

mers fungeren als gids, en waar

pere diensten te komen. Van Oers:

het programma bestaat uit state of

“De nieuwe generatie food busi-

the art digitale kennis en vaardig-

ness bedrijven gebruiken steeds

heden die in de huidige en nieuwe

slimmere digitale technologieën

foodbedrijven gevraagd worden.

om hun business-to-business- en

Want leren moet in de visie van Van

business-to-consumer-afnemers

Oers in de huidige tijd gewoon veel

beter te bedienen. Analoge spelers

slimmer, efficiënter, en effectiever.

en markten worden ingehaald en

En er is haast bij want de ontwik-

opengebroken en zelfs de geves-

kelingen gaan snel. Daarom zijn

tigde orde van traditionele opleiders

HelloPaul, want voor veel van die

en bedrijven kan worden omverge-

young foodprofesionals zal het een

worpen.”

klimaatveranderingen.”

weerzien zijn. Testplaats

gemoduleerde vloeibare kennis, leren van technologische toepassin-

‘Ik wil bestaande food business bedrijven helpen met het transformeren van ‘doing digital naar being digital’

gen in best practice companies, en leren van hoe je nieuwe producten, markten en diensten kunt ontwikkelen met toepassing van slimme technologie. Van Oers twijfelt er niet aan of er een markt is voor een dergelijke opleiding. De vele gesprekken met oud-studenten en tientallen foodbusiness bedrijven hebben hem overtuigd van de noodzaak van een opleiding met deze strekking. Van Oers: “Ik heb al meer dan 1200 foodservicetalenten mogen inspireren en begeleiden. Nu is het tijd om hen als foodprofessionals nog een flinke boost te geven om de nieuwe

Klant en gastenrelaties in

De inhoud van het programma is

disbalans

volledig bepaald door de vraag

mensen fouten kunnen en mogen

inzichten geeft hoe deze bedrijven

worden. Een traject van Vin de Pays

Van Oers ziet een enorme disba-

vanuit de arbeidsmarkt en het

maken. Waar niet gewerkt wordt

van binnenuit getransformeerd zijn

naar Grand Cru.” De eerste lichting

lans in mensen die gewend zijn

bedrijfsleven. Van Oers: “Het doel

met lijvige studies en wetenschap-

naar de bedrijven die ze nu zijn.” In

gaat binnenkort van start.

te werken in de oude – analoge

van HelloPaul is vrij simpel: wij

pelijke rapporten, maar waar

het opleidingstraject daarom ook

– hospitalitywereld en mensen die

willen foodprofessionals en food-

heldere leerdoelen worden gesteld

veel aandacht voor workshops van

Voor meer informatie

beschikken over nieuwe digitale

bedrijven helpen groeien door op

samen met verschillende foodbedrij-

topondernemers en specialisten.

www.hellopaul.nl

leiders in digital foodbusiness te


Nieuws

@FoodClicks april/mei 2021

@11

Cateringbedrijven stappen in de markt van retail

Micromarkets zijn de nieuwe eet- en drinklocaties in kantoren Trends – Selecta en Albert Heijn hebben elkaar gevonden in de uitrol van zo’n honderd mini-supermarkten binnen kantoren en instellingen. PURA GO

Foto: Patrick Bongartz

micromarket opent nog dit jaar mogelijk zo’n 150 PURA GO micromarkets en ontvangt dagelijks een handvol nieuwe aanvragen. Wundermart is volop bezig met een internationale expansie. En ook Tip Top Catering heeft de coronaperiode aangegrepen om een nieuw shopconcept te lanceren: FOOD85. Cateringbedrijven stappen ineens vol in de wereld van retail.

Het was al vóór de coronacrisis zicht-

hoe met inzet van technische middelen

baar dat er gekeken werd naar andere

snel en efficiënt overleg kan worden

vormen van catering. Het traditionele

gehouden. Files, stressfactor nummer

cateringbuffet maakte al op diverse

één van op tijd komen bij afspraken, is

plekken plaats voor cateringeilanden

door het massale thuiswerken tot een

en bij sommige bedrijven werd het

minimum teruggebracht. Daar is weer

gepresenteerd in takeaway-achtige

iets anders voor in de plaats gekomen.

foodconcepten. Catering werd nog

Wat gemist wordt is bijvoorbeeld het

meer foodservice, of anders gezegd:

samenkomen met collega’s en het ont-

catering verhorecaniseerde, zoals alles

moeten van vakgenoten. Voor menselijk

verhorecaniseert. Gastvrijheid en eten

contact is de horeca, of een food &

in een open, vriendelijke omgeving gold

beverages-afdeling ideaal. Maar dat

voor de coronacrisis in een ziekenhuis

stelt wel andere eisen aan de locaties

net zo sterk als binnen een horecabe-

waar dat moet worden gefaciliteerd.

De door de coronacrisis zwaar getroffen cateringbranche zoekt het in bedrijven in nieuwe

drijf. Ook andere segmenten stapten

En stelt ook zeker andere eisen aan

takeaway-achtige foodconcepten

over, horeca werd hot. Zo kwam het

de eet- en drinkafdelingen binnen een

dat musea, bibliotheken, tankstations

bedrijfsomgeving.

en bedrijven allemaal locaties werden waar gemakkelijk goede kwaliteit koffie

Oplossing

kiest er voor om met het assortiment

barkeeper bij een bedrijfsevent. Juist

die vroeger misschien het exclusieve

kon worden gedronken met iets lekkers

De micromarkets zijn belangrijke oplos-

dicht op de klanten te gaan zitten.

die flexibiliteit spreekt veel bedrijven

domein van de supermarkten waren.

erbij en waar ook gegeten kon worden.

singen binnen de catering. Enerzijds

Maar ook cateraars zien deze vorm van

aan.

Het is voor sommige bedrijven mogelijk

spelen ze goed en handig in op wisse-

retailen steeds meer als oplossing voor

Cateraars kunnen zich op deze manier

nog even wennen, maar ook die ont-

Noodrem

lende bezitting van de kantoorpanden,

de eigen dienstverlening op het gebied

meer gaan richten op werkzaamheden

wikkeling komt er aan.

Corona en met name de coronamaa-

anderzijds is er ook gemakkelijk een

van eten en drinken binnen kantoren.

tregelen zorgden ervoor dat aan die

goed en gezond aanbod vanuit deze

En meestal met een gezond aanbod.

ontwikkeling in één keer een halt werd

shopconcepten aan te bieden. Dat ge-

De locaties passen qua service goed

toegeroepen. Alsof een onzichtbare

zonde aanbod is in het belang van het

bij wat de mensen vragen en kunnen

hand aan de noodrem trok. De trein die

bedrijf, maar ook voor de werknemer.

ook met relatief weinig mensen worden

vol op stoom lag, werd plotseling tot

Want overgewicht en duurzaamheid

ingezet. Zelfs onbemand is geen pro-

stilstand gebracht. Hierbij partijen in het

zijn thema’s die de komende jaren blij-

bleem met de huidige technieken van

ongewis latend wat van die ontwikke-

ven spelen. Bovendien zoekt de werk-

voorraadbeheer en toezicht.

ling overblijft en of de ontwikkelsnelheid

nemer, net als de consument gemak.

straks na de coronaperiode op de

Het meenemen van de boodschappen

Forse groei

oude voet verder gaat. Dat lang niet

voor thuis vanuit het kantoor past

Het aanbod aan aanbieders groeit snel.

alles hetzelfde blijft, mag duidelijk zijn.

helemaal in die trend. Het leidt tot meer

Niet alleen Albert Heijn is met Selecta

Corona heeft bedrijven en zeker ook de

tevreden medewerkers. Albert Heijn wil

bezig, ook Wundermarkt is al enige tijd

mensen binnen die bedrijven geleerd

dat met het AH to go-assortiment en

actief. Deze laatste vooral binnen hotels

@DVERTENTIE

en kantoorcomplexen, maar inmiddels met een internationale ambitie. Het bedrijf PURA GO micromarket lijkt een nieuwkomer maar is dat niet. Inmiddels heeft het bedrijf al een tiental locaties staan, maar nog belangrijker: het aanvragen voor nieuwe locaties

Unilever Horecava: hal 11, stand 230

groeit fors en heeft het bedrijf de ambitie er dit jaar 150 te openen. Juist het feit dat de bedrijven geen omkijken naar de minimarkets hebben omdat de

Unilever Horecava: hal 11, stand 230

bevoorrading voor ze wordt geregeld, spreekt de bedrijven aan. De food & beverages-afdeling wordt zo ook een activiteit dat geld oplevert. Bovendien is het serviceniveau opschaalbaar. Door met verschillende concepten en

De locaties passen qua service goed bij wat de mensen vragen

diverse serviceniveaus te werken, kan

en kunnen ook met relatief weinig mensen worden ingezet. Zelfs

met evenveel gemak op gezette tijden

onbemand

ook een barista worden ingezet, of een

Unilever Horecava: hal 11, stand 230


@12

Achtergrond

@FoodClicks april/mei 2021

Scale-up Roamler koopt Nederlandse dataverzamelaar Datlinq

‘Overname gezien als logische stap voor beide partijen’

Marco van den Ouden van Datlinq (l.) en Jeroen ten Haave van Roamler: ‘Onze klanten hebben straks door de combinatie de mogelijkheid realtime inzicht te krijgen in hun verkoop- en marketingactiviteiten’

Overname – Roamler neemt het Rotterdamse bedrijf Datlinq over, een bedrijf gespecialiseerd in foodservice- en foodretail-data. De bedrijven gaan in de nieuwe combinatie de krachten op het gebied van dataverzameling, het creëren van inzichten en crowd-based activaties in winkels bundelen. Jeroen ten Haave ziet de bundeling van beide bedrijven als een logische stap.

het aan de mogelijkheden om interna-

inzichten, afkomstig van de Roamler-

“Daardoor voegen wij iets unieks tot

tionaal de vleugels uit te slaan. “Wij

community in heel Europa. Ten Haave:

aan partijen zoals Nielsen en IRI.”

hebben de organisatie daarvoor wel. Wij hebben veel internationale projecten lopen, dus op de lange termijn kunnen wij de diensten van Datlinq integreren, zodat klanten bij

Er is eerder met elkaar gesproken,

pandemie, tot de drie snelst groeiende

ons de mogelijkheid hebben voor

meldt Ten Haave, maar dat was toen

scale-ups in Europa. Die investering

one-stop-shopping.” De beschei-

nog te vroeg en niet concreet. “Maar

maakte het mogelijk voor Roamler om

denheid van stappen past volgens

we hebben sinds die tijd wel altijd

Datlinq te kopen.

Ten Haave nog bij de positie en

contact gehad. Het samengaan is ook

omvang van het bedrijf. “In som-

zo logisch. Onze klanten hebben straks

Europese uitbreiding

mige sectoren, zoals retail zijn we

door de combinatie de mogelijkheid om

Met deze strategische overname wil

misschien een scale-up, maar in de

volledig geautomatiseerd en realtime

het bedrijf haar waardepropositie voor

installatiesector, waar we net zijn

inzicht te krijgen in hun verkoop- en

FMCG’s en Consumer Packaged

begonnen, zijn we met Roamler nog

marketingactiviteiten in de out-of-home-

Goods (CPG’s) verder uitbreiden en

een startup. We gaan dus eerst

en retailmarkt. Dat was eerder niet

biedt het de mogelijkheid de markt

werken aan het verstevigen van de

mogelijk.”

volledig data-driven te benaderen, ook

positie.”

out-of-home. Juist die laatste is interesRoamler, Europese leider in crowd-sup-

sant volgens Ten Haave, omdat de

Fieldmarketing

ported bedrijfsoplossingen, werd bijna

foodservicemarkt en de convenience-

Ten Haave: “Merken moeten de

10 jaar geleden door Nederlandse on-

bedrijven daarbinnen een complexe

ROI van hun fieldmarketing activitei-

dernemers opgericht. Het bedrijf heeft

zaak is voor veel bedrijven. “Daar kun-

ten maximaliseren en ervoor zorgen

een sterke positie in de retail opge-

nen wij een bijdrage aan gaan leveren,

dat elk bezoek een hit wordt. Met

bouwd en bedient klanten als Unilever,

hoewel ook wij daarin nog wel stappen

de overname van Datlinq kunnen

P&G en Red Bull met een community

hebben te zetten.” Voor Datlinq bete-

we helpen groei te stimuleren”.

van mobiele gebruikers die geld ver-

kent het samengaan een kans om haar

Datlinq heeft in de loop van de jaren

dienen met het uitvoeren van taken in

dienstenaanbod verder te verrijken en

een van de grootste databases van

winkels. Die taken kunnen uiteenlopen

activiteiten naar meer Europese landen

OOH-locaties in Europa opge-

van het beoordelen van de plaatsing

uit te breiden. Datlinq blijft zelfstan-

bouwd, dankzij een combinatie van

van displays, tot het beoordelen van

dig opereren onder leiding van CEO

gegevens die afkomstig zijn van

andere afspraken. Vorig jaar ontving het

Marco van den Ouden.

verschillende bronnen, waaronder

bedrijf een investering van 20 miljoen

check-ins en recensies van consu-

euro om haar activiteiten verder uit te

Volgens Ten Haave is Dalinq een bedrijf

menten. Deze gegevens worden

breiden en behoorde het, ondanks de

met veel kennis in huis, maar ontbrak

nu verrijkt met miljoenen offline

@DVERTENTIE


Nieuws @13

@FoodClicks april/mei 2021

Wereldwijde deal voor werken op afstand

Sodexo en Uber Eats sluiten deal maaltijdbezorging thuiswerkenden Overeenkomst – Sodexo en Uber Eats hebben een wereldwijde overeenkomst gesloten dat de bezorgdienst zeven dagen per week maaltijden gaat bezorgen aan houders van een Sodexo-restaurantpas. De nieuwe dienst is volgens Sodexo een logisch gevolg van het werken op afstand en vormt een aanvulling op het huidige online bestel- en betalingsaanbod met de Pass Restaurant-kaart.

Raymond Gianotten aangesteld als directeur Statiegeld Nederland Benoeming – Raymond Gi-

het nieuwe statiegeldsysteem,

kan worden voor nieuwe fles-

anotten (48) is per 1 april jl.

waarin het Centraal Bureau

sen. Daarnaast vermindert de

benoemd tot directeur van

Levensmiddelenhandel (CBL)

maatregel naar verwachting het

Statiegeld Nederland. Statiegeld

en de Federatie Nederlandse

zwerfafval. De wettelijke doelstel-

Nederland is de uitvoeringsor-

Levensmiddelen Industrie (FNLI)

ling is dat in januari 2022 90%

ganisatie voor het nieuwe statie-

vertegenwoordigd zijn. De

van de plastic flessen gescheiden

geldsysteem dat ingaat per 1

organisatie is het contactpunt

wordt ingezameld.

juli 2021. Vanaf die datum zit er

van producenten, innamepunten

€0,15 euro statiegeld op kleine

en consumenten. Kleine plastic

plastic flessen van frisdranken

flessen met statiegeld krijgen een

en water.

statiegeld-logo en nieuwe streepjescode. Naast de supermarkt,

Onderdeel van de overeenkomst

komt, is nog niet bekend.

is dat er geen minimum voor de

De nieuwe service wordt volledig

bestellingen geldt om het gratis

geïntegreerd met het Uber Eats-

bezorgd te krijgen. Het maximum-

technologieplatform en garan-

bedrag wordt per land vastgesteld.

deert gebruikers een eenvoudige,

In eerste instantie wordt met de

snelle en veilige betalingservaring.

thuisbezorging gestart in Frankrijk,

Aurélien Sonet, Global CEO van

waar Uber Eats in zo’n 240 steden

Sodexo Benefits and Rewards Ser-

bezorgt. De fransen hebben de

vices: “Deze samenwerking is een

keuze uit bestellingen bij 22.000

grote stap voorwaarts voor Sodexo

restaurants waarmee Uber Eats en

en Uber Eats. Als wereldleider op

Sodexo samenwerken. Na Frankrijk

het gebied van Quality of Life-

volgen de andere Europese landen

diensten blijven we innoveren om

en Latijns Amerika. Wanneer de

de levenskwaliteit van werknemers

service in Nederland beschikbaar

op het werk te verbeteren.”

Raymond Gianotten was eerder

kunnen plastic flessen vanaf 1 juli

directeur van Stichting Retourver-

onder andere worden ingeleverd

pakking Nederland, de organisa-

bij bemande tankstations langs

tie die tot nu toe verantwoordelijk

de snelweg, bemande treinstati-

was voor het statiegeld op grote

ons en grotere cateraars.

plastic flessen. Ook was hij directeur van de Nederlandse Ver-

Zwerfafval

eniging van Frisdranken, Waters,

In april 2020 besloot staatsse-

Sappen (FWS). Als directeur van

cretaris Stientje van Veldhoven

Statiegeld Nederland is Raymond

(ministerie van Infrastructuur en

Gianotten verantwoordelijk voor

Waterstaat) om statiegeld op

de ingebruikname van het nieuwe

kleine flesjes in te voeren. Het

statiegeldsysteem.

besluit heeft als doel om waar-

Statiegeld Nederland is verant-

devol plastic gescheiden in te

woordelijk voor de uitvoering van

zamelen, zodat het hergebruikt

‘Klassiek merk’ krijgt eigen winkelconcept

Dr. Oetker wil met Pudu Pudu nieuwe desserttrend starten Introductie - Voedingsproducent

gaan geven. Dat gebeurt door een

puddingwinkel ter wereld. “We

Pudu Pudu een recept geïnspi-

fische details aangebracht, zoals

Dr. Oetker en internationaal ont-

shop om te toveren tot een locatie

hebben althans niemand anders

reerd op de nalatenschap van Dr.

een traptrede van pudding die de

werpbureau UXUS hebben in Los

die instagrammable is, maar ook door

gevonden die dit doet”, zegt Flo-

Oetker. Het logo maakt gebruik

klanten naar boven moet trekken.

Angeles (VS) een nieuw shopcon-

de desserts funky toppings mee te

rian Schneider, algemeen directeur

van de merkmascotte, de Pudu.

De pudding is vooralsnog alleen in

cept ontwikkeld dat het des-

geven zoals kurkuma, spirulina en

van Dr. Oetker Hospitality. “Pudu

De winkel moet het merk weer een

Amerika te verkrijgen, maar komt

sertmerk Pudu Pudu een eigen-

eetbare bloemen. De shop in LA is

Pudu heeft als doel gedurfd,

eigentijdse lading geven. De ruimte

ook naar Europa. Wanneer het

tijdse uitstraling moet geven. Het

bedoeld om mensen te verleiden

onverwacht, gastvrij en verrassend

in de winkel is daarom speels ge-

puddingmerk Pudu Pudu in Neder-

Duitse levensmiddelenbedrijf wil

om de desserts uit te proberen.

te zijn.” Volgens de producent is

houden. Verder zijn creatieve gra-

land verschijnt is niet bekend.

met de suikerzoete winkel een

Die desserts zijn lichter van struc-

nieuwe desserttrend lanceren.

tuur en bevatten minder suiker. De recepten zijn zodanig ontworpen

Hoewel de introductie anders doet

dat zij vooral jongeren moeten

vermoeden, bestaat het product

aanspreken. De puddingvarianten

al sinds 1891. Dat was namelijk

worden in de winkel geserveerd op

het jaar waarin Dr. Oetker voor het

precies 32 graden om de luchtige

eerst het puddingpoeder uitvond.

consistentie van het product te opti-

De op 23 maart geopende winkel

maliseren.

op Abbot Kinney Boulevard in Los Angeles moet het klassieke recept

Eerste puddingwinkel

in de 21e eeuw een nieuwe lading

Volgens Dr. Oetker is het de eerste


@14

Interview

@FoodClicks april/mei 2021

Isabelle Spindler-Jacobs over de zes beloften van Dole Packaged Food

‘Tegen fruitverlies in de keten zijn forse stappen nodig’

Isabelle Spindler-Jacobs: ‘Bij elke stap die we zetten kijken we of die past in ons duurzaamheidsbeleid’

Interview – Het Amerikaanse fruitmerk Dole, in Nederland vooral bekend van verse bananen en ananas in blik, heeft een ambitieus plan opgesteld waarin het een zestal beloften doet aan de wereld. Het van oorsprong Hawaiiaanse merk wil niet alleen op duurzaamheidsgebied serieuze stappen zetten, het wil ook het gat tussen goede voeding en 1 miljard mensen wereldwijd dichten. Isabelle Spindler-Jacobs van Dole Packaged Foods Europa in Rotterdam legt uit hoe.

Dole Packaged Foods, onderdeel van

alle activiteiten. De beloften vormen de

Dole Asia Holding, is wereldleider in

basis voor het gehele transitieproces.

het verbouwen, produceren, distribue-

Nederland vormt in die transitie vanuit

ren en verkopen van fruit en gezonde

het nieuwe hoofdkantoor in Rotterdam

snacks en ingrediënten. Het gaat hierbij

een centrale rol in de hernieuwde in-

om producten variërend van verpakt

vesteringen van Dole in Europa. “Vanuit

lang houdbaar fruit en diepvriesfruit

ons kantoor aan het Weena worden

tot gedroogd fruit en vruchtensappen.

namelijk samenwerkingen aangegaan

Dole speelde als merk jarenlang binnen

met Nederlandse organisaties om

vers en verpakt fruit een voorname,

innovatieve oplossingen te vinden

maar ook een tamelijk onzichtbare rol.

voor onze ambitieuze beloften”, aldus

Daarin gaat nu verandering komen, laat

Spindler-Jacobs.

Spindler-Jacobs weten. “De beloften die het merk in haar purposestrategie

Duurzame samenleving

‘Dole Promise’ heeft gemaakt, is er niet

“De dagelijkse hoeveelheid fruit

Met de Dole Promise doet het bedrijf zes beloften aan de wereld. Niet alleen de belofte om het gat tussen

eentje zonder consequenties. Deze

die wij als volwassenen eten is nog

goede voeding en een miljard mensen te dichten, het betreft ook doelstellingen als alle geraffineerde suikers

wordt gevoeld door alles en iedereen

altijd veel te laag. 87 procent van de

uit producten te verbannen

binnen de organisatie. We richten ons

Nederlandse consumenten heeft niet

op gezonde snacks, op gezonde ingre-

de juiste fruit intake. Daarnaast wordt

diënten en op functionele voeding, alles

36 procent van het fruit door kinderen

meerdere punten willen we zo een

nodig en partijen die ons daarbij gaan

fonds is eind februari gelanceerd en

op basis van fruit. Elke stap die we zet-

gegeten op school”, start Spindler-

bijdrage leveren aan een gezondere en

helpen. We roepen daarom bedrijven,

is bestemd voor iedereen die ideeën

ten, leggen we langs de meetlat of het

Jacobs haar vurige betoog. “Fruit is

duurzame samenleving.”

organisaties, uitvinders, studenten op

heeft en wil helpen het systeem te

past bij ons duurzaamheidsbeleid.”

ook een kwetsbaar product, met veel

om met ons samen te werken. Dat

veranderen. Dat kunnen bedrijven of

derving. Wij willen geen fruitverlies in

Start van de reis

geldt ook voor de fossielvrije verpak-

organisaties zijn, maar ook studenten.

Oplossingen

de keten vanaf de plantages tot aan

Spindler-Jacobs, de nieuwe topvrouw

kingen en alle andere beloften die we

Met de Dole Promise doet het bedrijf

de consument. Om dat te realiseren

bij Dole Packaged Foods, herhaalt

hebben gedaan. We gaan ze realise-

In totaal bestaat Dole Packaged

zes beloften aan de wereld. Niet alleen

zijn daarvoor forse stappen nodig.

diverse keren in het gesprek dat Dole

ren, maar wel met hulp en steun van

Foods Europa uit een groep van zo’n

de belofte om het gat tussen goede

Om die te kunnen zetten hebben we

aan het begin staat van een ‘reis’. Een

partners.”

25 gedreven mensen, met twaalf

voeding en een miljard mensen te dich-

partners nodig die ons daarbij helpen.

reis die twee jaar geleden startte bij

ten, het betreft ook ambitieuze doelstel-

Nu wordt nog altijd 15 procent van

een wijziging in het leiderschap van

Sunshine Fonds

vrouw en van wie het merendeel in

lingen als alle geraffineerde suikers in

het fruit vernietigd, terwijl 25 procent

het bedrijf en die nog maar net is be-

Om snelheid te maken te maken is

Rotterdam werkt. Ook daar leggen

producten verbannen, het verlies van

van de wereldbevolking voedselon-

gonnen. “Als we aangeven dat we in

het Sunshine For All Fonds opgezet

we steeds dagelijks onze plannen

fruit van de plantages tot aan de consu-

zekerheid ervaart. Daar willen we

2025 geen geraffineerde suikers meer

waarin 2 miljoen US-dollar beschik-

langs te meetlat met de vraag: draagt

ment reduceren tot nul, het verwijderen

vanaf. Door fruit in blik of cupjes aan

willen gebruiken, dan lijkt dat wellicht

baar zit om initiatieven op het terrein

het bij aan onze ambities. En als het

van alle fossiele plastic verpakkingen in

te bieden en mensen te wijzen op het

eenvoudig, maar is het niet. Daar-

van een van de zes beloften verder te

negatief is, gaat het niet door. We eten

de eigen keten en koolstofneutraliteit in

feit hoe lekker het is fruit te eten. Met

voor hebben we nieuwe technieken

ondersteunen. Spindler-Jacobs: “Het

hier letterlijk onze promises.”

verschillende nationaliteiten, 60%


@FoodClicks april/mei 2021

ShopperEstafette al snel bij een aantal horecazaken en voorzichtig werd gekeken naar andere verkoopkanalen. Inmiddels liggen de producten onder andere bij de winkels van SLA, in de Amsterdamse supermarkt van VkusVill en zijn ze in heel Nederland online te bestellen via Crisp. “De ontwikkeling die we vanaf onze pilot in 2018 doormaakten, zag er goed uit”, aldus Tom Grobben. “We gingen van 1/3 hectare, naar anderhalve hectare. We konden drie ton aan soja oogsten en daarvan 15.000 liter sojadrink produceren. En we hadden een boon ontwikkeld die een eigen specifieke smaak heeft. Toen kwam corona en viel de vraag bij de horeca weg. Daarom zijn we nu breder aan het kijken. Er zijn inmiddels ook meer boeren soja aan het verbouwen, dus wij moeten wel door blijven ontwikkelen. Want we willen aan kop blijven.” Kortste weg Smaak is een belangrijk onderdeel van de sojadrinks van De Nieuwe Melkboer. “Wij pasteuriseren de sojamelk Bart en Tom Grobben van De Nieuwe Melkboer: ‘We hadden zoiets

bij 80 graden in tegenstelling tot de

van: laten we het maar proberen. Als het niets wordt kunnen we de

lang houdbare, die gesteriliseerd wordt

soja altijd nog aan de koeien voeren’

bij 141 graden en die je tegenkomt in

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een formule, grossier of leverancier antwoord op vragen rondom het thema ‘de shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom in foodservice. In deze editie Bart en Tom Grobben, de eerste sojamelkboeren van Twente en hun bedrijf De Nieuwe Melkboer.

de schappen. Dat proces maakt ons uniek, want mede hierdoor heeft onze sojadrink een unieke smaak. Reden dat onze klanten bij ons bestellen”, aldus Tom Grobben. “Voor nu zijn we vooral ook bezig om de kringloop op het bedrijf te sluiten. De sojaplant

Opgegroeid op het melkveebedrijf van

we daar niet iets mee?” Gelukkig had

hun ouders, kwamen de broers voor

de boerderij van de ouders van Bart

de keuze te staan of zij - later - het

en Tom veel ruimte. Dat maakte het

bedrijf wilden overnemen. “Het runnen

eenvoudiger om te experimenteren.

van een melkveebedrijf met 75 melk-

“We hadden zoiets van: laten we het

koeien zoals het bedrijf er nu uitziet, is

maar proberen. Als het niets wordt

gewoon moeilijk”, zegt Tom Grobben.

kunnen we de soja altijd nog aan de

“Om een goede toekomst in te kunnen

koeien voeren. Maar het eerste jaar

gaan en het bedrijf rendabel te runnen,

ging gelijk goed. Het proefveld dat we

zou het aantal koeien eigenlijk moeten

hadden ingezaaid deed het wonderwel

verdubbelen. Daarnaast hadden wij

goed. Vervolgens zijn we verschillende

het gevoel dat we ons altijd moeten

typen producten gaan ontwikkelen.

verantwoorden voor het feit dat we

Het bleek dat wij met de zuivelalterna-

melkkoeien hielden en zochten we

tieven toch de meeste binding hebben.

naar meer positiviteit. Verder zagen

Enige punt nu is dat we de producten

we de komst van vegan en geloofden

niet meer in relatie mogen benoemen

we dat die trend naar meer plantaar-

met zuivel, dus hebben we het nu maar

dig steeds verder zou doorgroeien.

over plantaardige drinks.”

Wij hebben beiden in Wageningen gestudeerd en hoorden daar vijf jaar

Ontwikkeling

geleden voor het eerst over de Neder-

Gestart werd met een sojadrink voor

landse sojaboon. We lazen ook dat er

in de koffie, maar deze is ook goed

wereldwijd een tekort zou komen aan

te gebruiken als ontbijtproduct, of om

eiwit, dus hadden zoiets van: kunnen

zomaar te drinken. De producten lagen

laat als vlinderbloemige plant stikstof achter in de grond. Door het toepassen van kroprotatie van gras of mais

Service

@15

Agenda In verband met corona staat niet vast of beurzen doorgang vinden. Check vooraf de websites! 6 t/m 8 juni 2021 Salon du Fromage et des Produits Laitiers Paris Expo – Porte de Versailles Parijs Frankrijk 15 en 16 juni 2021 Free From Functional & Health Ingredients Rai Amsterdam Nederland 25 juni 2021 TREMA-Customer experience NNB Nederland 15 t/m 17 september 2021 Facilitair Gebouwenbeheer Jaarbeurs Utrecht Nederland 20 t/m 22 september 2021 Gastvrij Rotterdam Ahoy Rotterdam Nederland 20 t/m 22 oktober 2021 Tuttofood Host Milaan Italië 21 t/m 25 november 2021 Horeca Expo Horeca Expo Gent België 9 t/m 13 oktober 2021 Anuga Messe Keulen Duitsland 30 januari t/m 2 februari 2022 ISM Zoetwaren Messe Keulen Duitsland 20 t/m 22 maart 2022 Tavola Xpo Kortrijk België

kunnen we de stikstof weer gebruiken als groeimiddel. Op die manier blijven wij hier experimenteren in de Twentse bodem. Met een lokaal product, hoe mooi is dat?” Als volgende Estafettekandidaat kiest Tom Grobben Thera van Heuveln, customer operations manager van supermarktformule VkusVill. Deze van oorsprong Russische winkel richt zich volledig op gezonde producten en is in Rusland in korte tijd gegroeid van nul naar veertienhonderd locaties. Ook in Nederland wil de formule groeien. Na een vestiging in Amsterdam, wort er momenteel gekeken naar een tweede vestiging.

De rubriek ShopperEstafette startte ruim 3 jaar geleden bij Gemma Schneemann (Sligro) en sindsdien kwamen bijna 40 personen aan het woord. De laatste 15 zijn: Lieven van Lommel (Starmeal), Henk-Jan van Maanen (Van Maanen Bakkerij), René-Paul Haas (HMSHost), Ralph Bertrand (Jumbo), Susanne Kroon (Spar), Nikki Oude Elferink (Picnic), Els van Olphen (mede-eigenaar Henri) en Peter Smits (Eigenaar Zusje), Gert-Jan Heerkens (Heerkens Groente en Fruit), Frank van den Broek (Kleinfruit), Jeroen vd Beek (veiling Zaltbommel), Daniëlle van Holst (Retail NS), Deborah Oskam (Leisure & Quickservice), Nikki Oude Elferink (Picnic), Michel Blaak (MC), Martin van Willigen (Hello), Erik van Koert (MCR Retailminds), Christiaan Koopmans (Spar Nederland), Erik Mafait (Foodconsulent), Gerben Ballast (Normec Foodcare), Bob van der Velde (Broodbode)

Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 72,50, fabrikanten € 145,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@Foodclicks.nl Adverteren-advies / adverteren: Maak uw wensen kenbaar en vraag naar de mogelijkheden via communicatie@foodclicks.nl of bel naar 0318-769097 Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Druk: Vellendrukkerij BDU Barneveld Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl. ISSN: 2542-7806


Verzeker u van de meest actuele informatie uit de out-of-homesector

@FoodClicks biedt voor foodprofessionals informatie via verschillende mediakanalen. Actueel op de website en analyserend in de uitgave. Informatie waarmee u als ondernemer uw bedrijf sterker kunt maken en waarmee (toe)leveranciers hun dienstverlening kunnen verbeteren. Samen bouwen aan een sterkere out-of-homesector is wat @FoodClicks wil en doet. Bouw mee en word abonnee van het hardst groeiende mediaplatform in de buitenshuismarkt.

Meld u aan op www.foodclicks.nl/abonneren