7 minute read

Iedereen aan de Proteus!

PLUS RETAIL ALS WEGBEREIDER VAN EEN UNIVERSELE DISPLAY

Unit manager Rob Claassens van Plus Retail en ceo Bram van Schijndel van Ahrma Proteus Holding staan hier beiden bij een display van Proteus, in het hoofdkantoor van Plus Retail. En dit moet ‘m worden: een zo wijd verbreid mogelijke nieuwe standaard voor winkeldisplays. Voor Van Schijndel is dat begrijpelijk, het is immers ‘zijn ding’. Maar waarom vindt Claassens van Plus Retail dat ook?

Als we nu eerst van veraf bekeken de zaken op een rijtje zetten… Ruim een maand geleden stuurde Plus Retail een persbericht de media in waarin het bekendmaakte over te willen stappen op één winkeldisplay, van Proteus, of beter gezegd: van Ahrma Proteus Pooling. De display heet: Proteus ‘smart display’. Unit manager kw Rob Claassens kwam in dat bericht aan het woord. Hij meldde dat Plus Retail de winkeldisplay wilde standaardiseren. Dat houdt in dat Plus Retail wil dat alle fabrikanten deze display gaan gebruiken en het liefst ook dat andere supermarktketens dat gaan doen. De reden? Duurzaamheid. Want: deze display is grotendeels herbruikbaar, voor alle mogelijke producten van alle mogelijke fabrikanten en ook voor promoties met eigen merken van retailers. Hij is variabel, in hoogte, in te laden aantal artikelen, hij is bruikbaar voor allerlei verschillende artikelen, opvouwbaar, stapelbaar etcetera. En de buitenkant van deze display is een omhulling, van papier, die bij elke nieuwe promotie aan te passen is, of het nou Coca-Cola-rood moet zijn of Heineken-groen. Maar de binnenkant van deze display gaat gewoon lang mee en dat bespaart ten opzichte van de huidige praktijk van eenmalige displays een enorme berg verspilling aan karton. Vergeleken met de huidige praktijk (waarbij elke afzonderlijke fabrikant opnieuw displays laat maken bij verschillende displaybouwers) zou er – volgens onderzoek van de Universiteit van Wageningen – met de gebruikmaking van de Proteus-display 85% minder aan karton weggeworpen worden.

En toch. Als je bedenkt dat Claassens deze boodschap mee wil helpen verkondigen en als je dan ook nog bedenkt dat Claassens lid is van de ‘board of inspiration’ van Ahrma Proteus Holding, dan krijg je in het gekste geval een situatie waarin een unit manager van Plus Retail een belang verkondigt voor een zaak waar hij zelf in een nevenfunctie bij betrokken is. Dat klinkt als belangenverstrengeling, toch? En waarom zou Plus Retail zoiets toelaten? Nee. Zo blijkt het helemaal niet te zijn. Voor het begin moeten we zo’n negen jaar terug. Toen had Bram van Schijndel al contact met Rowell Versleijen, logistiek verantwoordelijke bij Plus Retail. Van Schijndel werkte voor het bedrijf Connect mee aan de totstandkoming van de Lean & Green Award. Plus Retail was de eerste retailer die deze award won, voor allerlei ‘groene’ initiatieven op het gebied van logistiek en supply chain. Daarnaast was Proteus, of beter gezegd Van Schijndel zelf, bezig een winkeldisplay te bedenken die duurzamer was. Van Schijndel liep echter overal tegen dezelfde opmerking aan, van de kant van logistici: ‘Voor een display met minder kartonverspilling moet je eigenlijk met mensen van commercie praten. Want welke display waar in welke winkel komt te staan en wanneer en van wie, dat is een commercieel spel.’ En Van Schijndel kwam zodoende bij Rob Claassens terecht, doorverwezen door Versleijen. Claassens zegt daar nu over: “Inderdaad, ik zit in hun klankbordgroepje…” Van Schijndel: “Wij noemen dat officieel de ‘board of inspiration’…” Claassens: “Oké, ‘board of inspiration’. Ja, ik weet nog dat jij mij vroeg om een foto aan te leveren.” En aan de vragensteller van dit interview: “Ik begrijp de suggestie heel goed. Laat ik dit duidelijk zeggen: ik heb géén betaalde nevenfunctie bij het bedrijf van Bram. Plus en ik hebben geen enkel financieel belang in Proteus. Plus Retail staat volledig achter het initiatief van Proteus, omwille van de verduurzaming van promotiemateriaal. Ik wil een bijdrage leveren, zodat het niet alleen op papier werkt, maar ook in de praktijk.” Claassens is ook niet de enige, hij zit in die ‘board’, samen met Bas van den Berg, tegenwoordig van Prinsen Berning (bekend als voormalig FrieslandCampina-bestuurder en voormalig voorzitter van de FNLI), met Frank Schuurman van reinigingsmiddelenleverancier 3G (en vroeger bestuurder bij o.a. Colgate en Red Band Venco), met Ben Boone, voormalig directeur supply chain bij Delhaize, en met Wouter Schaekers, supply chain manager bij Procter & Gamble in België. Daarnaast heeft Ahrma Proteus Pooling een groep meedenkers om zich heen verzameld, mensen van AB InBev, KraftHeinz, Unilever, Mars, Schweppes, allemaal mensen die in die bedrijven verantwoordelijk zijn voor van alles wat met het gebruik van promotionele displays te maken heeft, in de zin van commercie, logistiek etc. “Dat is ook van meet af aan onze benadering geweest”, vertelt Van Schijndel. “Willen we een grote verandering teweegbrengen in de huidige praktijk van displays, dan zullen we bij al die beslissers draagvlak moeten creëren om medewerking te krijgen. Als wij het willen dat ooit alle displays in winkels de Proteus-display zijn, dan vraag je nogal wat. Dat kan niet anders dan door iedereen te overtuigen van het voordeel, in dit geval minder milieubelasting, en retailers en leveranciers bij het ontwerp te betrekken. Bij de ontwikkeling van onze display hebben we dan ook jaren allerlei beslissers in de sector om advies gevraagd en we hebben hun onze voorstellen voorgelegd, om zodoende tot die universele display te komen die voor iedereen zonder beperkingen bruikbaar is.” “En ik ben best wel ‘om’”, vult Claassens aan. “Eerlijk gezegd, toen ik hier zo’n vijf jaar geleden ging werken, was ik best verbaasd over het vergevorderde duurzaamheidsdenken bij Plus. Er zijn best momenten of vraagstukken geweest waarbij ik in het begin dacht: moeten we daar nu óók al over nadenken? Dat is een omslag, met mijn achtergrond bij Kruidvat; en vijf jaar terug was dat duurzaamheidsuitgangspunt natuurlijk ook nog niet zo ver doorgevoerd als nu. Maar al snel keek ik hier om me heen en dan zeg je op een gegeven moment tegen jezelf: ‘ik heb ook kinderen’.” Als unit manager voor kw is het soms toch lastiger om duurzaamheidsinitiatieven bij de kop te pakken, vertelt Claassens. “In kw heb je uiteraard wel mogelijkheden zoals fairtrade, maar minder dan bij versartikelen. Maar deze display is nu echt iets nieuws, een kans om collectief een enorme berg verspilling tegen te gaan. Bij Plus Retail hebben we als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie ook een verpakkingsbeleid, kort gezegd: minder verpakking; en als dat niet kan: herbruikbare verpakking; en als dat niet kan: recyclebare verpakking. Proteus is een belangrijke stap omhoog in deze ladder van wensen, van ‘wegwerp’ naar grotendeels herbruikbaar. Materiaal dat voor promoties gebruikt wordt verduurzamen, daar staan ‘wij van Plus’ helemaal achter.”

Maar hoe ga je het voor elkaar krijgen dat niet alleen elke leverancier van Plus Retail die displays gebruikt, de Proteus-display kiest, maar ook dat AH, Jumbo, Lidl, Superunie-leden etc. dat gaan doen. Daar zeg je nogal wat in dat persbericht.

Claassens: “Ja, want deze kans op verduurzaming moeten we ons niet laten ontglippen. Ik wil die ambassadeursrol graag vervullen. We staan nu ook niet aan het begin: in de afgelopen jaren hebben verschillende retailers en producenten bekeken wat de voor- en nadelen zijn als je voor een promotie deze display gebruikt. Want iedereen wil misschien wel meteen ja zeggen, maar eerst wil iedereen eens goed nagaan wat er met deze displays gebeurt in de eigen logistieke omgeving. Past het allemaal wel? Is hij wel sterk genoeg in de keten van dc a naar dc b? Hoe schokgevoelig is hij? Is hij ook bruikbaar in een gekoelde keten? Allemaal verschillende vragen voor verschillende leveranciers en retailers. Denk vooral ook aan de hele supply chain van fabrikanten zelf, voordat artikelen in retail-dc’s belanden. En dat is allemaal nu wel getackled. Daarnaast speelde natuurlijk de vraag ‘ja, maar een display van ons moet ook echt wel herkenbaar zijn als van ons’, en ook die fase is nu wel voorbij, de buitenkant is helemaal op maat maakbaar, het kan een Knorr-display zijn, een van Ariel, van Mars, maar ook gewoon van het Plus-merk, en ook van merken van onze directe concurrenten. Het is aan alle partijen zelf, maar wij zijn er voorstander van als dit de nieuwe standaard wordt. Dan zorgen we ook gezamenlijk voor impact.”

Waarom is koepelorganisatie CBL niet aangesproken als ambassadeur?

Claassens: “Graag, zou ik zeggen! Dat zou enorm helpen. Bram, waarom moest ik dat doen en niet het CBL?” Van Schijndel: “‘Met de kennis van nu’ is het inderdaad wellicht raar dat wij die stap niet gezet hebben. En: naast CBL ook de FNLI. Ik kan het wel verklaren; Proteus is Belgisch, het is ook onderdeel van Pure Value, het bedrijf van de Belgische ‘duurzaamheidsondernemer’ Geert Marivoet en van mij. We zijn in België begonnen, en we hebben wel degelijk ook de BABM benaderd, de Belgische tegenhanger van de FNLI, maar in tegenstelling tot Nederland heeft België niet zo’n koepelorganisaties als het CBL, dus hebben we in het ‘thuisland’ gewoonweg de partijen zelf benaderd, zoals Delhaize, Colruyt, Carrefour etc. En nu, achteraf, kan ik toch zeggen dat dat geen verkeerde weg is geweest.”

En wanneer kunnen we dan in Nederland bij Plus of fabrikanten een eerste collectieve stap verwachten?

Claassens: “Ja. We zijn met jaargesprekken bezig, ik heb in het persbericht gezegd dat we de invoering van een duurzame display als onderwerp aan bod laten komen in die gesprekken. Ze zijn positief, maar hebben best veel vragen. En daarnaast: ik verwacht dat wij in juli van het komend jaar alleen nog deze displays in onze winkels zullen hebben staan. Hoe andere retailers daarin staan, dat moet je aan hen vragen.”

De display van displayleverancier Proteus, gevuld met Leffe-bier (van AB Inbev), in een Plus-supermarkt.
En stel nu dat Plus-ondernemers zelf een totaal andere actie via een buitendienst binnenhalen en daarmee een andere display op de vloer zetten?

Claassens: “Dat kan, een ondernemer is en blijft vrij om lokaal zijn eigen acties te doen. We hebben centraal afgesproken promoties en er zijn promoties buiten onze actiekalender om. Als ik het over juli heb, bedoel ik de centraal afgesproken promoties.”

Bram, stel, ik ben van Smurfit Kappa en ik ga ook over displays, want die lever ik aan mijn klanten, fmcg-producenten. Wat moet ik nou?

Van Schijndel: “Meedoen. Ik besef dat dat makkelijker is gezegd dan gedaan, en je kunt ook emotionele bezwaren hebben, in termen van concurrentie. Maar elke displayleverancier moet voor zichzelf afwegen of hij met ons mee wil doen.”

Ja, maar Proteus wordt nu een soort Google, de zoekmachine die iedereen gebruikt als was het een standaard-voorziening, terwijl het gewoon een bedrijf is dat zichzelf richting monopoliepositie duwt.

Van Schijndel: “Ik hoop dat die vergelijking met Google niet blijft hangen. Want wij hebben geen extra intern scenario om al doende iedereen van de markt te duwen, als je dat bedoelt. Wij hebben ons best gedaan om een milieubezwaar te verkleinen, door een grotendeels herbruikbare display te ontwikkelen. En in een vrije markt kan het zo zijn dat het duurzaamste product een nieuwe standaard wordt. Een product dat het meeste aan wensen van afnemers of consumenten voldoet, kan aan de winnende hand zijn. 

This story is from: