Page 1


L'AJUNTAMENT INFORMA

DE DIA EN DIA REGATGE ASFÀLTIC A DIFERENTS CAMINS RURALS Acabats

El camí de can Garriga

A

questa actuació estava prevista, com recordareu, pel juliol del 2014 però les pluges barrejades amb les baixes temperatures de l’estiu passat, varen anar retardant les obres que la Diputació tenia programades de manera que no es vàrem poder realitzar. Hem hagut d’esperar que passés l’hivern per tal que les condicions fossin les idònies. Tan bon punt les temperatures varen pujar, es va procedir a fer aquest regatge asfàltic a diversos camins rurals que teníem programats: el camí de can Garriga a Fontcoberta i el de cal Serret i dos bocins més del nucli a Vilavenut. El resultat ha estat molt positiu i ara cal veure com respon el fem i si la seva duresa és la que ens han dit els tècnics. Si és així, de cara als propers anys, i de manera progressiva, anirem fent aquestes actuacions a tots els camins rurals del municipi. Aquesta obra s’ha finançat amb l’ajuda de la Diputació, fons propis de l’Ajuntament i les aportacions dels veïns.

“COMPRA” DE LA RECTORIA DE VILAVENUT Acord total amb el Bisbat

què era un contracte de prorroga nou però revisable cada dos anys. Davant la possibilitat de perdre aquest equipament (i totes les obres que s’hi han fet) vàrem fer una contraproposta als responsables del Bisbat que, finalment, després d’unes breus negociacions, varen acceptar. Aquest acord consisteix en un arrendament mensual durant 25 anys, passats els quals podrem registrar aquest immoble a nom de l’Ajuntament. És a dir, de facto, la rectoria de Vilavenut ja és propietat de l’Ajuntament i no hi hem hagut de posar cap quantitat a compte. D’aquí les cometes de la paraula “compra” en el titular. Creiem que és una molt bona operació que ens ha permès mantenir aquest equipament per al poble de Vilavenut. De fet, és l’únic equipament que té, ja que l’escola vella, igual que la de Fontcoberta, l’Ajuntament les lloga per treure’n un rendiment. Agraïm, ben sincerament, la predisposició que ha tingut el Bisbat per arribar a tancar aquest acord.

URBANITZACIÓ DE LES PLACES DE LA FONT I DE LA LLOCA Acabada la primera fase

Obres d’urbanització de la plaça de la Font el 12 d’abril

J

a hem arribat a un acord amb el bisbat per prorrogar el lloguer de la rectoria de Vilavenut. Ja sabeu que la teníem llogada des de l’any 1986 amb un lloguer simbòlic però amb el compromís de fer les obres de l’immoble. Durant aquests anys s’hi ha fet el teulat nou, s’han reforçat les façanes, s’han fet les obertures i bona part dels tancaments, s’ha refet mig sostre i les diferents escomeses, entre altres obres menors. Aquest contracte d’arrendament es va exhaurir el 2013 i la proposta que ens oferia el Bisbat no ens convenia gens per-

2

EL BUTLLETÍ 33

La plaça de la Lloca amb reg asfàltic el 12 d’abril

L

’actuació que s’hi ha fet és molt senzilla però ha canviat l’aspecte total de les places. S’han posat les vorades per definir els aparcaments de la


L'AJUNTAMENT INFORMA banda oest, s’hi han fet voreres, s’hi han plantat arbres i finalment s’hi ha fet el regatge asfàltic. S’ha aprofitat per eliminar les restes del parc infantil que hi havia i anivellar tot l’entorn. A més, s’han retallat els arbustos per visualitzar el monument a Lluís Companys. Tot i ser una actuació modesta, l’aspecte ha millorat moltíssim i, de retruc, s’hauran eliminat les polsegueres que havien de suportar els veïns. En una segona fase, s’enjardinarà l’accés a la plaça de la Lloca i s’hi col·locarà mobiliari urbà.Aquesta primera fase s’ha finançat amb una subvenció de la Diputació de Girona i fons de l’Ajuntament.

REPARACIÓ DEL TEULAT DEL PAVELLÓ Reparat i reforçat

E

l 5 de març d’aquest 2015, ens quedarà gravat a la memòria. Diversos cops de vent varen destrossar gairebé la meitat del teulat del pavelló, creant una sensació de devastació i d’impotència que difícilment oblidarem. Tot i així, hem de dir que el problema, d’una magnitud molt remarcable, es va solucionar amb molta celeritat, si tenim en compte que es va haver de fer una valoració dels danys; posar d’acord els responsables de l’obra i les diferents companyies asseguradores; demanar tres pressupostos, tal com marca la normativa; triar-ne un i demanar a l’empresa asseguradora la seva ràpida aprovació i que, a més, n’avancés un percentatge per tal que l’empresa que havia de fer l’obra comencés a treballar. A tot això, hi afegim que la climatologia no va ajudar gens (va ploure 23 dies), pel mig hi va haver les vacances de Setmana Santa i es varen haver de fabricar expressament les planxes de la coberta perquè no eren les estàndard. Doncs, malgrat tot això, el pavelló només va estar sis setmanes i quatre dies inoperatiu i hi vàrem poder celebrar la Festa del Cargol sense problemes. Podem dir sense exagerar que va ser tot un èxit. Val a dir que, a banda de refer la part malmesa del teulat, vàrem aprofitar per reforçar la resta amb un perfil perimetral que no permeti que el vent, en un futur, torni a aixecar-lo. Es va aprofitar, també, per canviar les lluminàries, molt malmeses, i per repassar tot el teulat per eliminar els dos o tres degoters que hi havia. S’han canviat també els panells de fusta de la paret que s’havien bombat per causa de la humitat. El resultat final és impecable!

El cost ha recaigut totalment en la companyia asseguradora a qui volem donar les gràcies per la seva empatia i per la seva eficiència. Volem agrair també als clubs i a totes les entitats i usuaris del pavelló per la seva paciència i als ajuntaments que han acollit als nostres esportistes durant aquest temps que el pavelló ha estat inutilitzat. Moltes gracies a tothom.

CONSTRUCCIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN Per després de la temporada de banys

E

fectivament, salvats tots els esculls, les obres començaran, tal com vàrem reprogramar, després de la Diada i segons el projecte que tots coneixeu.

ACTUACIONS A NOVA MELIANTA Avançant a poc a poc

Senyalització horitzontal al carrer Ramon Margalef

J

a ho sabeu, perquè n’hem parlat abastament, de les dificultats que tenim per acabar les obres pendents de Nova Melianta. Tot i així ens hem marcat un calendari que anirem complint a poc a poc. Darrerament, hi hem fet algunes actuacions al carrer President Lázaro Cárdenas, que reprendrem passades les vacances, i s’ha pintat la senyalització horitzontal de tota la urbanització. Aviat col•locarem la retolació dels carrers (que s’ha retardat més del compte perquè l’empresa que va fer els rètols es va equivocar i hi havia errors en la seva impressió i s’han hagut de refer ) i continuarem en la col·locació dels panots. Aquest setembre convocarem a tots els veïns, mitjançant l’Agutzil de Paper, per tal que pugueu triar un dels tres acabats que proposarem per al passatge Guillem Galzeran de Cartellà i per recollir, si s’escau, suggeriments per millorar-los. EL BUTLLETÍ 33

3


L'AJUNTAMENT INFORMA

RESUM DE LES ACTES DELS PLENS DE L’AJUNTAMENT RESUM DE LES ACTES DELS PLENS DE L’AJUNTAMENT Notes: Aquests resums corresponen a les actes aprovades. Tothom que estigui interessat a consultar el contingut sencer de les actes pot fer-ho a través de la pàgina web www.fontcoberta.cat SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 23 DE FEBER DEL 2015 1. Informacions d’Alcaldia i del despatx oficial . Explicació de la reunió d’alcaldes al Consell Comarcalper a la senyalització del patrimoni de cada municipi i escollir una mostra de l’anagrama comarcal totalment compatible a tots els municipis i amb el nom de l’Ajuntament corresponent. . En relació al programa del SOC es comenta que el personal continua treballant a molt bon ritme. Que treballen 4 dies a la setmana i un fan formació. Que pràcticament les voreres dels carrers on hi viu gent estan acabades i del carrer Joan Fuster falta la vorera d’un costat del carrer, que segurament en 2/3 setmanes també es finalitzarà. . Que en el terreny entre la Llar d’Infants i l’escola Alzina Reclamadora, aquesta setmana s’hi instal·larà el parc infantil per una empresa homologada. Aquesta empresa va comunicar de fer-ho ara o bé esperar 2/3 mesos. Es va decidir fer-ho ja. Això ha comportat arrencar les 3 moreres de la plaça de la piscina i replantar-les en aquest terreny abans de la instal·lació del parc. . També comunica que el divendres 13 de març a les 5h de la tarda, aproximadament, a falta de confirmació pel Departament d’Ensenyament, s’inaugurarà l’ampliació de l’escola i la biblioteca per la Consellera d’Ensenyament Sra. Irene Rigau. - El Consorci de l’Estany està acabant de perfilar l’itinerari cultural de la platja d’Espolla. S’han corregit tots els escrit de la senyalització i els plafons.Tot el que fa referència a despesa de l’itinerari oficial (retolació, plafons...), es realitzarà a tres parts iguals entre el Consorci, l’Ajuntament de Porqueres i l’Ajuntament de Fontcoberta. El que cada Ajuntament desitgi posar-hi en relació al seu municipi serà al seu càrrec. 2. Proposta d’aprovació de la 6ª modificació del POUM El Sr. Alcalde explica que la 6ª Modificació Puntual del POUM va ser redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb l’objecte de regular les condicions per tal que les explotacions existents degudament legalitzades puguin ampliar, amb l’única limitació de la capacitat màxima d’Unitats Ramaderes procedimentals que s’estableix en 500 UR al POUM vigent, i així assegurar la viabilitat econòmica de l’explotació agropecuària. S’aprova, per unanimitat, iniciar aquesta modificació. 3. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic/ S’aprova per unanimitat. 4. Proposta de l’inici d’implantació del servei públic d’unes pistes de tennis a la zona esportiva de Fontcoberta El Sr. Alcalde explica que s’ha rebut una sol·licitud del Club de Tennis Porqueres, entitat sense ànim de lucre, els objectius del qual són el foment, desenvolupament i pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, en la que demanen la construcció d’una nova pista de tennis a la zona esportiva de Fontcoberta, al costat del pavelló Municipal i portar la gestió del Club de Tennis Fontcoberta. Tot va començar quan es van demanar unes reparacions a l’actual pista de tenis. Es va fer un pressupost i les reparacions importaven la quantitat d’uns 12.000 euros, i varen decidir que no calia gastar aquest import a l’actual pista de tennis.Se’ls va contestar que aquesta reparació no la podia assumir la corporació en aquest moment i varen demanar ferla ells mitjançant una concessió de la pista per uns anys.Es debat l’ús de la futura pista de tenis, si amb socis, i si els no socis tindran dret o no a usar-la... La proposta s’aprova per unanimitat. 5. Precs i preguntes (P) de l’oposició i resposta (R) de l’equip de govern: . P: Quin és el nostre paper dins el Consorci de l’Estany i si teníem

4

EL BUTLLETÍ 33

veu i vot? R: L’Ajuntament de Fontcoberta tindrà veu i vot. . P:Es farà alguna actuació extraordinària i urgent per a la neteja del nostre municipi perquè fa pena i dóna igual que anem per Fontcoberta, Vilavenut o Melianta. R: El dia 24 es farà una actuació a la carretera de Fontcoberta. No es veu ni es creu que el municipi sigui tan brut. Queden per donar una volta pel municipi el proper dissabte al matí. El Sr. Alcalde discrepa totalment en el sentit que el municipi sigui tant brut com es diu. Comenta que vagi a passejar pel parc de la Draga i veurà com està. És impossible tenir tot el municipi net de fulles. . P: S’ha fet un crèdit via Decret d’Alcaldia per un import de 50.000 euros i demana perquè són, i entre aquest crèdit i el que vàrem aprovar al ple del mes de gener en quin percentatge d‘endeutament estem? R: El Sr. Alcalde contesta que no és un crèdit a llarg termini, sinó una pòlissa de crèdit nova, que per això s’ha fet per Decret d’Alcaldia. Que s’ha fet per a poder pagar els creditors amb deutes més immediats.En relació al percentatge d’endeutament es contesta que és, aproximadament, un 53%. . P: Quan faran una actuació en un sot a la carretera de les Quatre Soques? R: És la tercera vegada que s’ha de reparar. Que ha causat molts problemes aquesta carretera. Que actualment no hi ha tresoreria per a fer-hi una actuació ben feta. Que s’ha demanat subvenció per a asfaltar de nou els carrers de la zona industrial vella, que mirarà si quan les màquines estiguin allà poden fer una actuació a la carretera, i si no és així, de moment hauran de posar-hi subbase. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 23 DE MARÇ DEL 2015 1. Informacions d’Alcaldia i del despatx oficial . El Sr. Alcalde comenta que en el ple del passat mes de febrer va donar una informació errònia, quan el Sr. Lluís Freixa li va preguntar si l’Ajuntament de Fontcoberta era membre de ple dret del Consorci del l’Estany, ell li va contestar que si que l’Ajuntament de Fontcoberta era membre de ple dret amb veu i vot. Resulta que parlant amb el president del Consorci li va aclarir que l’Ajuntament de Fontcoberta era membre de ple dret amb veu i sense vot. I és així per condició expressa de l’Ajuntament de Banyoles, atès que l’Ajuntament de Fontcoberta té un percentatge molt petit de zona lacustre, i si aquesta zona arriba a ser declarada parc natural, igualment la part de l’Ajuntament de Fontcoberta continuarà essent molt petita. . En relació a les obres del pavelló municipal explica que ja s’han fet les gestions i valoracions corresponents, que han passat els pèrits de les asseguradores i de les tres empreses consultades, els tècnics han proposat l’empresa Balder Tècnica. . S’ha parlat amb l’assegurança de l’Ajuntament i s’ha arribat a l’entesa que avançaran els diners de l’obra, aproximadament uns 40.000 euros. Que s’ha de tenir en compte que poden sortir extres per tal de consolidar la part que no ha caigut. Que si el temps acompanya sembla que entre 2 i 3 setmanes pot estar el pavelló enllestit per poder-hi fer les activitats esportives i de lleure. . L’aigua que es gasta per a regar el camp de futbol és de 600 a 700 litres cada vegada que es rega. Durant l’any es rega unes 8 o 10 vegades. La gespa és una varietat de gram poc vistosa. . Que el passat dimecres el Sr. Alcalde es va reunir amb el servei de recaptació del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i se li va confirmar que s’està preparant el procediment per a la subhasta de la finca de 2001 Gestió i Construccions de Vilasacra. . Que durant el mes d’abril es farà una nova actuació per part de la Diputació a la carretera que va de Melianta al pont de Garrumbert. Que des de l’Ajuntament s’haurà d’avisar als veïns, tal i com es va fer en la primera actuació. . Si el temps acompanya durant el mes d’abril es farà el regatge asfàltic en els camins municipals, d’acord amb el conveni de la Diputació amb l’Ajuntament de Fontcoberta, camí de can Garriga, de Can Sarret i Cal Paleta a Vilavenut. El mateix regatge asfàltic es portarà a terme a la plaça de la Lloca i la plaça de la Font de Melianta i s’hi posaran els corresponents panots. . En relació a l’escrit de Governació sobre la bandera municipal, s’ha parlat amb la Direcció General d’Administració Local i ells ens poden


L'AJUNTAMENT INFORMA

RESUM DE LES ACTES DELS PLENS DE L’AJUNTAMENT assessorar en relació als colors, l’escut, etc. 2. Ratificació de la proposta modificada dels estatuts del Consorci de l’Estany / S’aprova per unanimitat. 3. Proposta d’adjudicació del servei de màquines vending S’aprova, per unanimitat, adjudicar a Automàtics Costa SL pel preu de l’11% dels ingressos realitzats, amb un mínim de 350,00 € anuals (IVA exclòs), el procediment obert convocat per a la contractació de la gestió del servei de màquines vending al pavelló de Fontcoberta. 4. Proposta d’adjudicació de l’obra “Ampliació i millora del Casal de la Gent Gran de Fontcoberta” S’aprova, per 5 vots a favor i 4 en blanc, adjudicar a l’empresa EMELEC el contracte per a l’execució de l’obra consistent en “l’Ampliació i millora del Casal de la Gent Gran de Fontcoberta” pel preu de 99.191 euros més l’import d’IVA 20.830,11 euros. 5. Precs i preguntes (P) de l’oposició i resposta (R) de l’equip de govern: . P: En el nou parc infantil al cantó de l’escola hi ha posat uns jocs amb unes bases de formigó, estan molt aixecades, nosaltres hi veiem un perill, la col·locació és normativa?Us adjuntem normativa UNE EN 1177. També comentar que de les tres moreres ja n’hi ha una de tombada. I parlant d’arbres a la plaça dels Països Catalans hi falta una alzina de fa més d’un any, la pensen replantar? Quan pensen acabar la tanca que dóna a la plaça dels Països Catalans?Faran alguna actuació d’asfaltatge a aquesta plaça? En el recinte dels jocs no hi ha tanca i el que no volen és que ningú es faci mal. R: El Sr. Alcalde contesta que estan al cas de la llei, que a més els ha instal·lat l’empresa Bexbe, que és una empresa homologada, i que falta enfonsar i tapar les bases dels jocs i cobrir-ho. Que tenen raó amb el que diuen però la brigada entre l’ampliació de l’escola i el problema de la teulada del pavelló no ha tingut temps de fer-ho. Que s’havia encintat però algú va trencar la cinta i va entrar al parc.Que la brigada ho farà el més ràpid que pugui.Que en relació als arbres del recinte dels jocs ja es té en compte i ja s’arreglarà.En relació a la tanca de la plaça dels Països Catalans, es farà l’actuació quan hi hagi tresoreria per fer-ho.En relació al reasfaltatge de la plaça dels Països Catalans, és una actuació no contemplada en el pressupost d’aquest exercici i s’ha de tenir en compte que el pressupost no dóna per tant. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 D’ABRIL DEL 2015 1. Informacions d’Alcaldia i del despatx oficial . Demà s’acabaran les obres de reforma de la coberta del pavelló i s’ha aprofitat per canviar les lluernes. . S’acaba l’actuació del regatge asfàltic dels camins rurals d’acord amb l’establert amb el conveni amb la Diputació de Girona. La intenció de l’equip de govern és continuar i fer-ho a tots els camins rurals municipals. . S’ha començat, per la plaça de Catalunya, el control de les males herbes. . La propera setmana es farà una plantada d’arbres autòctons a Nova Melianta i s’arranjarà properament el ferm del passatge Guillem Galceran de Cartellà. . S’ha canviat bona part de la canonada d’aigua del carrer Mn. Agustí Piferrer, i un cop estigui compactat es farà la vorera. . Es té previst acabar la vorera de davant del pavelló i posar-hi arbrat. 2. Proposta d’aprovació del Plec de Clàusules per a la concessió del servei públic de la Piscina Municipal de Fontcoberta exercici 2015 / S’aprova per unanimitat.

jecte del Casal de la Gent Gran de Fontcoberta El Sr. Alcalde explica que en el mes de gener de 2013 es va redactar el projecte bàsic i executiu d’ampliació i millora del Casal de la Gent Gran de Fontcoberta. Que en el mes de març de 2015 es varen licitar les obres contemplades en el primer desglossat. Una vegada adjudicades, l’empresa va renunciar a l’execució de l’obra al·legant que no podia fer l’obra, ja que el pressupost era massa just.Seguidament es dona ordre als Serveis Tècnics redactors del projecte que actualitzin els preus adequant-los a la situació actual del mercat, sense modificar el contingut del desglossat.Una vegada actualitzat, el pressupost de referència és de 159.933,32 €.El Sr. Alcalde diu que s’haurà de licitar l’obra després de les eleccions i començar-la el setembre, una vegada s’acabi la temporada de banys.Per a 5 vots a favor i 4 en blanc s’aprova el pressupost modificat i actualitzat, elaborat pel Servei Tècnic del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, del projecte del Casal de la Gent Gran de Fontcoberta, per un import de 159.933,32 euros. 4. Proposta d’aprovació del conveni del Bus Nit 2015 / S’aprova per unanimitat i es farà una aportació de 203,57 euros. 5. Proposta d’aprovació inicial de modificació del POUM i Pla Parcial de Vilavenut. La modificació té per objecte:ordenar els sòls per tal que l’enllaç entre el carrer del nucli i la carretera GIV-5136 compleixin amb les determinacions del servei de xarxa viària de la Diputació de Girona, introduir les cessions de zona verda i equipaments efectuades pel Bisbat de Girona al voltant de l’església de Fontcoberta, modificar l’error entre les qualificacions de la rectoria de Fontcoberta i la rectoria de Vilavenut, qualificar els sòls on se situarà la depuradora del nucli de Vilavenut, modificar les condicions de parcel·lació de la zona de conservació de l’ordenació dels nuclis tradicionals, i ampliar els usos de la Zona Residencial amb Espais Oberts en el Sector B.El Sr. Lluís Freixa diu que la depuradora és molt a prop del nucli del poble.El Sr. Alcalde contesta que el lloc l’ha marcat l’ACA, ja que és un lloc que no s’ha d’expropiar, és municipal, va bé pels pendents, és tancada i no fa males olors. Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat. 6. Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i el Bisbat de Girona per l’adquisició de la rectoria de Vilavenut El Sr. Alcalde explica la història del lloguer de la rectoria de Vilavenut. Que des de l’any 1988, l’Ajuntament de Fontcoberta disposa, com a llogater, de l’edifici com a local social polivalent per diferents usos i activitats dels veïns.Atès que s’acaba el contracte de lloguer signat i les seves pròrrogues, la voluntat de l’Ajuntament de Fontcoberta és la de continuar usant l’edifici de la rectoria de Vilavenut per a les diverses activitats organitzades pels veïns de Vilavenut.Després de vàries reunions i gestions s’ha arribat a un acord mitjançant un conveni entre l’Ajuntament de Fontcoberta i el Bisbat de Girona per a l’adquisició de l’immoble de la rectoria de Vilavenut, sense l’hort. Es continuarà pagant un arrendament de 385 euros al mes i als 25 anys, la rectoria serà propietat de l’Ajuntament de Fontcoberta. El Sr. Alcalde també explica a la Corporació les obres que amb l’ajuda dels veïns, el rector i la Diputació s’han anat fent i consolidant l’immoble des de l’any 1982 fins ara. Per 5 vots a favor i 4 en blanc s’aprova el conveni entre el Bisbat de Girona, la Parròquia de Vilavenut i l’Ajuntament de Fontcoberta per a l’adquisició de la rectoria de Vilavenut. 7. S’acorda fer el sorteig dels membres de les meses electorals el dimecres 29 d’abril SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 22 DE MAIG DEL 2015 1. Aprovació del Compte General del pressupost exercici 2014 / És aprovat per 5 vots a favor i 4 en blanc.

3. Proposta d’aprovació de modificació del pressupost del pro-

EL BUTLLETÍ 33

5


L'AJUNTAMENT INFORMA

Resultat de les eleccions municipals a Fontcoberta

E

l passat 24 de maig del 2015 es van celebrar les eleccions municipals, la desena convocatòria electoral d’àmbit municipal des de la recuperació democràtica. Les dues meses de votació es van instal•lar a l’Escola Alzina Reclamadora. Els resultats van ser els següents: JpFV-ERC-AM: 473 vots (57,9 %) CiU: 323 vots (39,5%) CENS: 1.125 VOTANTS: 821 EN BLANC: 21 vots PARTICIPACIÓ: 73% NULS: 4 vots La distribució de regidories de la legislatura 2015-2019 queda de la següent manera: JpFV-ERC-AM, 5 regidors; CiU, 4 regidors.

Moment de l’escrutini de vots a les dues meses

Constitució de l’Ajuntament, 10ª legislatura

E

l passat dissabte 13 de juny, a les dotze del migdia, es va constituir l’Ajuntament escollit a les eleccions del 24 de maig en un acte solemne celebrat a la Sala Gran de can Jan de la Farrès plena de gom a gom. Maria Grau va ser-ne la secretària. Hi eren presents els regidors electes Sr. Joan Estarriola Vilardell, Sr. Xavier Cros Verdaguer, Sr. Joaquim Costabella Pla, Sra. Neus Campmany Queralt i Sra. Pilar Busquets Barceló deJpFV-ERCAM;Sr. Lluís Freixa Macià, Sr. Albert Vergés Capellera, Sr. Francesc Molina Jiménez i Sra. Meritxell Cervera Esteve de CiU. Declarada la sessió oberta es va constituir la Mesa d’Edat integrada pel Sr. Albert Vergés (regidor electe de menor edat i President de la Mesa), Sr. Joan Estarriola (regidor electe de major edat) i Sra. Maria Grau (Secretària de l’Ajuntament) amb l’objectiu de presidir l’elecció del nou Alcalde. Tot seguit es va procedir a la lectura de les credencials i a nomenar els regidors electes a efectes de prestar jurament o promesa davant de pregunta de la Secretària “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Fontcoberta, amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”? Els regidors de JpFV-ERC-AM van respondre: Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a i servir al poble que m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, i, per imperatiu legal, lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.Al mateix temps, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.El Sr. Lluís Freixa Macià i el Sr. Albert Vergés Capellera responen:Sí ho prometo.Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la

6

EL BUTLLETÍ 33

Un moment de la votació

Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.El Sr. Francesc Molina Jiménez i la Sra. Meritxell Cervera Esteve responen:Sí ho prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a i servir al poble que m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, i , per imperatiu legal, lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. En compliment de la normativa poden ser candidats a Alcalde els regidors que encapçalen les corresponents llistes i que són el Sr. Joan Estarriola i Vilardell per Junts per Fontcoberta i Vilavenut (ERCAM) i el Sr. Lluís Freixa Macià per CiU. Els regidors són cridats per la Mesa d’Edat dipositant mitjançant paperetes secretes el seu vot a la urna que s’ha preparat a l’efecte. Acabada la votació els vots vàlids


L'AJUNTAMENT INFORMA

El Sr. Joan Estarriola amb el bastó d’Alcalde

Parlament del Sr. Lluís Freixa

es distribueixen de la següent manera:Sr. Joan Estarriola i Vilardell: 5 vots; Sr. Lluís Freixa i Macià: 4 vots. Havent obtingut la majoria absoluta dels vots el candidat Sr. Joan Estarriola Vilardell, el President de la Mesa li pregunta si accepta el càrrec.El Sr. Joan Estarriola Vilardell contesta que sí. Tot seguit va prometre complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de Fontcoberta. El President de la Mesa d’Edat el declara Alcalde i fa entrega al Sr. Joan Estarriola Vilardell del bastó d’Alcalde fent ús de la paraula: “Us entrego aquest bastó perquè l’utilitzeu amb humilitat i honradesa per a tots els veïns del municipi de Fontcoberta”

o 2 hores d’antelació.

El Sr. Alcalde convida que intervingui i faci ús de la paraula el Regidor Sr. Lluís Freixa i Macià que encapçala la llista de CiU, i diu el següent:Primer de tot voldria tenir unes paraules pels companys que no segueixen en aquesta nova legislatura: la Consol Mas i en Jaume Roura. Aquests últims 4 anys hem compartit moments bons i moments dolents, però tots han sigut educatius. He après molt de vosaltres i desitjo que aquests coneixements serveixin per aquests propers 4 anys. També vull tenir agraïments pels companys d’ERC que tampoc segueixen: en Carles Pedrola i en Narcís Bartis. Gràcies. I vull donar la benvinguda als que s’incorporen: la Meritxell Cervera i l’Albert Vergés; la Maria Neus Campmany i en Joaquim Costabella. Desitjo que aquests 4 anys puguem fer molta feina i ben feta. El dia 24 de maig, la ciutadania de Fontcoberta ens va donar un missatge clar, vol que l’equip de Convergència i Unió de Fontcoberta estigui a l’oposició.Des de l’oposició, i durant aquests 4 anys, treballarem de valent per ser més propers als veïns de Fontcoberta, Melianta, Vilavenut i de tots els veïnats del municipi. Estarem al costat, com ho hem fet aquests últims 4 anys, de l’equip de govern per donar suport a les iniciatives que consensuem i serveixin per millorar el dia a dia dels nostres convilatans i convilatanes, però no donarem suport a les decisions que trobem mal fetes o que no siguin prioritàries per a ells. L’Alcalde, en el primer ple de la legislatura 2011-2015, ens va dir que faríem reunions si algun tema del Ple fos prou important per consensuar opinions i també decisions. Que jo recordi només s’ha fet 1 o 2 vegades. Ens agradaria que en aquest mandat aquesta iniciativa es portés més sovint a la pràctica, com també ens agradaria que se’ns avisi amb prou temps per obrir les pliques dels concursos ja que en la legislatura passada el normal era que se’ns avisés amb 1

Des d’aquesta tarima, rodejats per vosaltres (els veïns) i amb la força que ens donen els més de 300 vots que ens varen fer confiança, demanem a l’equip de govern transparència i volem que la transparència sigui la millora més palpable d’aquesta legislatura. Ens hi obliga la llei ARSAL i la nostra honorabilitat com a representants de la ciutadania del nostre municipi. L’administració local, que és la que nosaltres representem, és la més propera a la ciutadania i ha de ser, com no pot ser d’altra manera, molt transparent. Els veïns tenen tot el dret a saber si es pinta l’escola vella de Vilavenut o la de Fontcoberta i per quina raó s’ha decidit així. O si es fa una vorera a un carrer o a un altre, i quin cost té aquesta actuació. Nosaltres proposem a la comissió de comptes, que la liquidació anual sigui oberta a la ciutadania, també demanem que els plens es gravin i estiguin penjats a la Web de l’Ajuntament. Ja ho hem demanat més d’una vegada i la resposta és que val molt. Amb les tecnologies que hi ha ara amb menys de 700 € està resolt, si es vol. Desitgem que aquest mandat sigui profitós per a tots els ciutadans del nostre municipi, i no escatirem ni esforços, ni temps, ni imaginació perquè així sigui. Moltes gràcies. Seguidament pren la paraula el Sr. Joan Estarriola Vilardell i manifesta el següent: En primer lloc, i en nom de tot el grup, vull donarvos les gràcies, gent de Fontcoberta i de Vilavenut, per aquesta nova oportunitat que ens ha ofert. Treballar per millorar els nostres pobles i contribuir a deixar-los millor de com els hem trobat, tot i ser una gran responsabilitat, és veritablement un regal! Vagi per endavant, també, l’agraïment a tots i a cadascun dels membres de la llista electoral; les vostres aportacions i el vostre suport han estat bàsics en la confecció de les línies mestres pels propers anys i és un dels motius pels quals avui ens trobem aquí. La vostra implicació, ja ho sabeu, no es va acabar el dia de les eleccions, sinó que comptem amb tots vosaltres per a tota la legislatura. Moltes gràcies a tots. També volem tenir un record pels regidors i la regidora que ens deixen: la Consol, en Jaume, en Narcís i en Carles. Gràcies Jaume,

EL BUTLLETÍ 33

7


L'AJUNTAMENT INFORMA

Membres del consistori després de la constitució d l’Ajuntament, d’esquerra a dreta: Joaquim Costabella, Mª Neus Campmany, Pilar Busquets, Xavier Cros, Joan Estarriola (Alcalde), Albert Vergés, Lluís Freixa, Meritxell Cervera i Francesc Molina

gràcies Consol per la vostra aportació, gràcies per les col·laboracions rebudes i gràcies també Consol per l’oposició argumentada i constructiva que sempre has practicat; amb sinceritat, moltes gràcies. De vosaltres, Carles i Narcís, companys i amics, no faré la llista de les vostres accions però si que deixaré constància de la vostra extraordinària feina, en la informació municipal, en el transcurs de les obres de l’escola, en el funcionament de la llar d’infants i amb la relació amb totes dues; en el foment i recuperació d’esports, en la consolidació dels equipaments de la zona esportiva i la feina amb els joves; heu sigut una peça clau en la creació de Comissió de Cultura i, de retruc, en la dinamització del poble. Heu deixat el llistó molt alt i les portes obertes de bat a bat per tornar més endavant. Aprofito també per donar la benvinguda a les dues noves regidores i als dos nous regidors que avui us incorporeu: a la Neus i la Meritxell, a en Quim i a l’Albert. Us vull dir que, segur que ja ho sabeu però no està de més recordar-ho; les decisions que prendrem en aquest consistori tindran diferents graus d’importància però totes, absolutament totes i tot el que fem i tot el que decidim aquí dins, tindrà una repercussió directe cap als nostres veïns i no sempre estarem encertats; és, per tant, importantíssim actuar sempre amb honestedat. En aquest sentit, us desitjo molta sort! . Sigueu doncs benvinguts. Hem de tenir molt clar que aquí, hi som els que hi som, perquè els nostres conciutadans així ho han volgut i que el nostre pas per l’ajuntament té data de caducitat. Que abans que polítics som ciutadans i sobretot som veïns i això vol dir que, un cop acabada aquesta etapa, la vida continuarà i haurem de continuar convivint amb tothom.Per tot això, ja us ho puc assegurar, en la nostra tasca de govern, seguirem sent transparents. Seguirem fent les compareixences públiques que hem anat fent aquests darrers vuit anys i posarem tots els mitjans que tinguem a l’abast per tal de que es visualitzi la nostra activitat municipal que ha estat, és i serà, clara i diàfana i no permetrem que res, ni ningú, l’enterboleixi. Perquè el que s’ha d’exigir a un càrrec electe, el que ens heu d’exigir a tots nosaltres que, de fet, és el que ens ha de fer guanyar la vostra confiança, és precisament això: treballar amb honestedat, solucionar problemes i afavorir

8

EL BUTLLETÍ 33

la convivència. En la campanya electoral us la demanàvem aquesta confiança i ens l’heu donada majoritàriament. No us fallarem! Perquè la confiança és la clau. La confiança s’ha de construir cada dia, actuant amb franquesa amb fets i amb la veritat per endavant. Les mentides o les mitges veritats, que moltes vegades son molt pitjors, sembren dubtes i trenquen aquesta confiança. Una confiança que és indispensable per col·laborar i per conviure; sense la qual, ni una cosa ni l’altre son possibles. Vull reiterar que el nostre municipi és dual. Que som dos pobles, Fontcoberta i Vilavenut. Que som dues realitats diferenciades, una de rural i una altra d’urbana i que som gent diversa amb prioritats diverses. Que hi vivim gent assentada de fa molt de temps i gent acabada d’arribar amb qui compartim un mateix entorn en el que hi hem de conviure amb harmonia. I nosaltres estem aquí, al mig, amb l’obligació d’intentar solucionar totes les seves, que de fet també són nostres, necessitats col·lectives. Aquest és un gran repte i aquest és el nostre repte! Ens hem marcat pel futur immediat, fites molt transcendents com son: l’ampliació i el funcionament del Casal de la Gent gran, acabar la nova urbanització, refer les parts més antigues de Melianta, intentar desencallar la zona industrial, construir i posar en marxa la depuradora de Vilavenut, mantenir en bones condicions els camins i els serveis; endreçar els veïnats, fomentar el voluntariat i posar en valor tot el nostre patrimoni. Potenciar la dinamització cultural i popular amb totes les entitats del municipi que han d’afavorir la interrelació i la convivència, sense oblidar-nos de mantenir actives totes aquelles accions del dia a dia que ens toquen tan de prop. Ja ens hi hem posat i aviat en veureu els primers resultats. Vull acabar afirmant que iniciem aquesta nova legislatura amb la confiança posada en la gent d’aquest País, amb la vista encarada cap el futur immediat. Un futur ple d’incerteses, és cert, però també il·lusionant i esperançador, amb el convenciment que aquesta vegada si; aquesta vegada si que ens en sortirem i acabarem sent el


L'AJUNTAMENT INFORMA poble lliure i sobirà que tots desitgem. Aquest equip que tinc el goig de presidir, hi serà i estarà al davant però com diu aquella cançó d’en Lluís Llach: “Jo hi soc si tu hi ets”; no n’hi ha prou que hi siguem nosaltres; hi hem de ser tots!

posem a la vostra disposició. I en nom de tots ells, us dono les gràcies per haver tornat a fer-nos confiança i per haver-nos donat aquesta nova oportunitat. De tot cor, moltes gràcies! Visca Fontcoberta i Vilavenut! Visca Catalunya Lliure!!

Des d’ara mateix, jo i tots els companys de l’equip de govern ens

Cartipàs municipal

P

el Decret d’Alcaldia núm. 65/2015 es va dictar la següent resolució:

1.- Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en els següents Regidors: Regidoria de la via pública: Sr. Xavier Cros (Tel. 635 545 520) Serveis i activitats: mercat setmanal, neteja viària, neteja carrers, connexions aigua i clavegueram, jardineria i mobiliari urbà, enllumenat públic, brigada municipal, coordinació i gestió del personal, manteniment edificis municipals, neteja edificis municipals, cementiri municipal, empreses externes Regidoria de Benestar social, sanitat i família: Sra. Mª Neus Campany (Tel. 675 734 659) Serveis i activitats: atenció a la infància, casal del jubilat, assistència social i beneficència, cooperació, relació amb el personal sanitari, control sanitari de l’aigua potable, sanitat veterinària, campanyes sanitàries i de prevenció, dispensari municipal Regidoria de Coordinació municipal de Vilavenut: Sra. Mª Neus Campany (Tel. 675 734 659) Serveis i activitats: canalització de les necessitats de Vilavenut amb les diferents regidories, coordinació de les activitats lúdicculturals de Vilavenut i de qualsevol altra matèria que afecti al poble de Vilavenut Regidoria de Coordinació Econòmica: Sra. Pilar Busquets (Tel. 675 734 915) Serveis i activitats:desenvolupament de la gestió econòmica de l’Ajuntament, ordenar pagaments i retre comptes d’acord amb la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, hisenda, taxes i impostos, relacions entitats bancàries, supervisió de convenis i contractes, coordinació econòmica amb les entitats municipals

Regidoria de Governació, Urbanisme, Medi ambient, Medi rural i Promoció econòmica: Sr. Joan Estarriola (Tel. 675 734 911, que és, també, el telèfon d'Alcaldia)

Serveis i activitats:convivència ciutadana, govern municipal, comitès de seguretat, control mediambiental, depuradora, zones PEIN (estany d’Espolla), abocadors incontrolats,urbanisme en general ( noves construccions, permisos d’obres), personal funcionari i laboral municipal, personal tècnic, promoció econòmica , promoció turística, agricultura i ramaderia, camins rurals, equipaments públics rurals, zona industrial (Relació amb entitats comercials i industrials) Regidoria d’Educació, Cultura i informació: Sra. Pilar Busquets (Tel. 675 734 915) Serveis i activitats: actes culturals, relació i coordinació amb les entitats de l’àrea, organització de tota mena d’actes culturals (Certamen literari, Pregó Festa Major, Joventuts musicals, etc., relacions i coordinació amb els Consells Escolars municipals i les A.M.P.A.S de l’escola i la Llar d’Infants, activitats extraescolars, informació ciutadana (Butlletí, Agutzil de Paper, web), responsable de la Comissió de Cultura, responsable funcionament dels locals culturals: biblioteca, can Jan. Regidoria d’esports i Festes i Coordinació de locals i activitats municipals: Sr. Quim Costabella (Tel. 649 415 439) Serveis i activitats: organització tota mena d’actes esportius i populars, responsable de les festes, relació i coordinació amb les entitats esportives, gestió i manteniment de les instal·lacions esportives municipals (pavelló, tennis, camp de futbol, piscina, espais dirigits...), gestió de l’espai jove Regidoria de Joventut: Sr. Xavier Cros (Tel. 635 545 520) Serveis i activitats:relació amb les entitats de joves, dinamització juvenil, responsable de les activitats organitzades pels joves, responsable convocatòria de la Brigada Jove, casals infantils. Pel Decret d’Alcaldia núm. 67/2015 es va dictar la següent resolució: 1r Tinent d’Alcalde: Sr. Xavier Cros Verdaguer 2ª Tinent d’Alcalde: Sra. Pilar Busquets Barceló

Constitució del nou Consell Comarcal

E

l passat dimecres 15 de juny es va celebrar el Ple de constitució del Consell Comarcal sorgit arran de les passades eleccions municipals. CiU continua tenint majoria absoluta, amb 10 regidors, ERC també es manté amb 8, igual que fa quatre anys, i per primera vegada entra un representant de la CUP. CiU i ERC van votar a favor de l’elecció de Jordi Xargay com a president del Consell del Pla de l’Estany amb 17 vots a favor. El representant de la CUP es va votar a ell mateix.A banda de

Jordi Xargay com a president, els consellers del Consell Comarcal del Pla de l’Estany d’aquest mandat 2015-2018 són Xavier Quer, Esther Busquets, Joana Vilà, Miquel Grau, Meritxell Oliver, Àlex Terés, Narcís Masanas, Susanna Bazán i Marc Fàbrega per CiU; Josep Antoni Ramon, David Juan, Jordi Figueres, Jordi Burch, Maria Teresa Brunsó, Anna Garcia, Pilar Busquets i Jaume Ayats, per ERC; i Non Casadevall com a representant de la CUP.

EL BUTLLETÍ 33

9


L'AJUNTAMENT INFORMA

Dinar solidari per a la Fundació Estany

E

l diumenge 21 de juny es va fer un dinar solidari al Restaurant Mirallac de Banyoles per a la Fundació Estany. Va ser un dia molt emotiu on es va celebrar el 10è aniversari de la Llar Residència El Sopluig, fundat pel Sr. Pere Comas que feia poques setmanes ens havia deixat. Totes les personalitats que van assistir varen fer uns reconeixements molt sentits cap a la seva persona i tot el que ha representat per a tantes famílies, on han trobat un confort per als seus fills en el present i en un futur. L'Ajuntament de Fontcoberta és un col·laborador i amb la seva aportació ajuda a aquestes iniciatives tan importants per a la nostra gent. Va ser el primer acte d'aquesta legislatura on la nova regidora de Benestar Social va serhi present i on va compartir amb tots els assistents una bona vivència. Mª Neus Campany, Regidora de Benestar social, sanitat i família

Canonada d’aigua del carrer Mn. Agustí Piferrer

L

a canonada de la xarxa d’aigua del carrer Mn. AgustíPiferrer estava en molt mal estat. Havia sofert més d’una rebentada i les successives reparacions havien deixat la vorera en molt mal estat. La

darrera reparació es va fer de forma provisional, de manera que calia una reparació ben feta. És el que s’hi ha fet ara. S’ha aprofitat, també, per apedaçar la vorera.

El “problema” de tenir gossos a casa

E

ns agradaria tenir un poder de convicció tan gran que fóssim capaços de convèncer-vos i acabar amb el “problema” de tenir gossos a cas.La major part de les queixes i gairebé la totalitat de les denúncies que des de l’Ajuntament cursem als Mossos són per culpa dels gossos que tenim a casa. Vàrem endurir l’ordenança i, tot i que inicialment semblava que funcionava, ara s’ha demostrat insuficient. Darrerament hi ha hagut un repunt en les queixes, i no ens referim només a les defecacions a la via pública, ens referim a agressions de gossos a veïns del municipi. La impossibilitat de fer complir aquesta ordenança en no tenir policia municipal, ja que per tenir-ne caldria tenir una població superior a 5.000 habitants, ens impossibilita la imposició de sancions, funció reservada als Mossos. I als Mossos els és molt difícil enxampar, in fraganti, als infractors. La coacció que representa presentar una denúncia, amb testimonis, contra un veí que se salti les normes (al cap i a la fi es tracta d’un as-

NOTICIARI BREU El passat dimecres 1 de juliol, el Sr. Joan Estarriola, Alcalde de Fontcoberta, va prendre possessió com a Diputat Provincial a la Diputació de Gironaen representació del grup d’ERC, que és format per vuit diputats. Formarà part de dues comissions: Territori (xarxa viària, mediambient,etc.) i Cultura i esports i, també, delegat a SEMEGA (organisme de millora a la ramaderia). A banda del Pla de l'Estany, farà seguiment d'uns pobles del Gironès, de la Garrotxa i de l'Alt Empordà.

10

EL BUTLLETÍ 33

sumpte de convivència), ens deixa les mans lligades per abordar el problema d’arrel.Ens queda només, com a única solució, apel·lar el sentit cívic de tots aquells que teniu gossos a casa i demanar-vos, per educació, per civisme i per una bona convivència que controleu els vostres gossos, registrant-los a l’ajuntament, evitant els lladrucs a les nits, recollint les defecacions i, sobretot, que quan surtin a passejar ho facin lligats i amb morrió per tal que no haguem de lamentar més accidents. Ens sap greu arribar a aquests extrems perquè la majoria de propietaris sou curosos i compliu escrupolosament l’ordenança però hi ha una minoria que no ho fa i l’incompleix, de manera que hem passat nota als Mossos per tal que extremin la vigilància i multin als propietaris dels gossos que circulin per la via pública sense lligar i a tots els catalogats com a perillosos que no portin morrió.Tenir gossos a casa no hauria de ser un problema. Entre tots hauríem de ser capaços de poder solucionar aquest tema. Ajudeu-nos-hi. . Arbres plantats a principi de maig 2015: - Al carrer President Lázaro Cárdenas: auró blanc (Acer campestre) - Davant del pavelló: freixe (Fraxinusexcelsior)

Les persones que vulguin enquadernar el Butlletí corresponent a l’anterior legislatura, cal que portin els números convenientment classificats, del 17 al 32 (hi ha qui haurà de portar del 16 al 32), a l’Ajuntament abans del 30 de setembre. El preu serà el de cost.


GRUPS MUNICIPALS Farem la independència per oferir més oportunitats als catalans, per ser un referent a Europa i al món en educació, en salut i en igualtat. Per fer un país més innovador, més emprenedor i més obert al món encara.

TOTS AMB LA LLISTA DEL NOU PAÍS: EL 27S SORTIM A GUANYAR La Llista del Nou País té la porta oberta a tots els que volen fer un país amb més justícia, amb millor democràcia, amb oportunitats per a tothom. És la llista de tots els que vulguin sumar amb el Govern de Transició Nacional, el Govern que farà la independència. La Llista del Nou País la conformen aquells que hi volen posar tota l’energia. Els que ho han fet des de l’esquerra verda i transformadora, com en Raül Romeva, i les que ho han fet amb energia i entusiasme des de la societat civil, com la Carme Forcadell i la Muriel Casals. Iniciem la campanya de la nostra vida. La campanya que tots hem somniat alguna vegada. La que farem en memòria de la dignitat dels nostres avis i amb l’esperança pels nostres fills. Primer el país, després el partit. Davant d’aquesta elecció sempre hem posat el país per davant. Aquesta vegada també.

Les forces polítiques sobiranistes estem d'enhorabona. Esquerra Republicana, encara més, perquè els nostres interessos no són de partit sinó de país. Aconseguim allò que volíem pel 28S: garanties per no repetir un 9N sense conseqüències, i disposar d'eines per culminar el procés d'independència des del Govern. I és que hem lluitat i hem maldat per arribar on som. Des del 2003 quan vam impulsar un nou Estatut per confrontar Espanya a l’enganyifa federal, fins avui en què podrem votar per la llibertat. ERC ha estat el soci més fidel del poble de Catalunya en la seva incansable cerca de l'emancipació social i nacional. El 9 de novembre passat, el nostre municipi fou el que va obtenir el percentatge més alt en vots SÍ-SÍ del Pla de l’Estany i un dels primers de Catalunya amb més de 1.000 habitants . El 27 de Setembre anirem de nou a votar. Som-hi tots, amb la convicció que la victòria és a les nostres mans. Sortim al carrer a gaudir, sortim a encomanar la revolució democràtica dels somriures, sortim a guanyar els nostres drets i llibertats el proper 27S.

Hem de felicitat a l’equip d’ERC per tornar a revalidar el triomf per tercera vegada consecutiva a unes eleccions Municipals a Fontcoberta traient 5 regidors i així poder estar al govern.

NOVA LEGISLATURA, MATEIXA COMPOSICIÓ Des de CiU de Fontcoberta volem donar les gràcies a tots el 323 votants que varen donar-nos la seva confiança. Amb el vostre suport hem mantingut els 4 regidors per poder treballar pel nostre municipi, ja ho vàrem dir i demanar al discurs de constitució del Ajuntament el passat 13 de juny, “demanem a l’equip de govern transparència i volem que la transparència sigui la millora més palpable d’aquesta legislatura. Ens hi obliga la llei LRSAL i la nostra honorabilitat com a representants de la ciutadania del nostre municipi” farem una oposició constructiva per ajudar a resoldre les mancances que trobem a faltar en la política de l’equip de govern, explicarem amb la màxima transparència el dia a dia de l’Ajuntament i ho farem des d’un punt de vista diferent al Butlletí que no deixa de ser un catàleg informatiu de l’equip al govern.

També volem felicitat a l’Alcalde, Sr. Joan Estarriola i Vilardell, perquè ha passat a formar part de la l’Excel·lentíssima Diputació de Girona, tots els fontcobertins i fontcobertines hem d’estar molt orgullosos que el nostre Alcalde formi part d’aquest organisme supramunicipal. Per la feina que pot fer tant a nivell provincial, com comarcal, ja que és un dels representants de la nostra comarca juntament amb l’Alcalde de Banyoles, el Sr. Miquel Noguer. Hem de recordar que el Sr. Àngel Graboleda i Oriol, que va ser regidor del nostre Ajuntament els anys 1983 i 1987, també va formar part de la Diputació de Girona. En aquell mandat es va restaurar l’Ajuntament, entre altres inversions, que van venir subvencionades des d’aquesta institució. Desitgem que aquest mandat sigui profitós en aquest sentit, ja que tenim infraestructures que s’han de millorar, la carretera de Vilavenut, la carretera de Fontcoberta al seu pas pel nucli de Melianta, o els vestidors del camp de futbol, etc.

EL BUTLLETÍ 33

11


ENTITATS I FESTES

Aplec de la Mare de Déu de la Font

J

a feia dies que s’anunciava pluja, i de fet, la vigília de l’aplec va ploure tant que va provocar que la junta decidís canviar el programa de la festa, que es va celebrar el dia 22 de març. La missa va ser a la capella de Melianta. I el dinar de germanor i les sardanes es varen traslladar a l’escola vella de Fontcoberta, degut a què el pavelló no estava operatiu. Des de la Junta sabem que no és el mateix celebrar l’Aplec al voltant de l’ermita o celebrar-lo en un altre indret del poble, però es va creure convenient canviar el programa per evitar possibles accidents, ja que el terreny estava molt negat d’aigua i els cotxes tenien dificultats per arribar-hi. Per aquest motiu, volem donar les gràcies a les persones que varen assistir a l’aplec. I sobretot per la bona predisposició a l’hora del dinar per seguir les indicacions de l’organització. Esperem que l’any vinent es puguin celebrar tots els actes programats als paratges de l’ermita. Dolors Bustins Serarols, Comissió de l’Aplec de la Mare de Déu de la Font

L’audició de sardanes a l’escola vella de Fontcoberta (Foto de Dolors Bustins)

XXXII Certamen Literari Alzina Reclamadora

E

l passat dissabte 25 d’abril es van lliurar els premis del XXXII Certamen Literari Alzina Reclamadora. L’acte va comptar amb la presència de Joan Estarriola (Alcalde de Fontcoberta), Lluís Freixa (Conseller Comarcal i Regidor), membres del jurat i nombrós públic que va omplir la Sala Gran de can Jan.Miquel Torrent i Mercè Juanolavan llegir els treballs guanyadors. Els jurat qualificador estava format per Jaume Colomer, Jordi Galofré, Mª Àngels Juanmiquel, Consol Massa, Josep Pastells, Maria Robert, Teresa Sabrià, Joan Solana, Carme Terradas, Anna Teixidor i Fina Ubasart. En aquesta edició hi ha hagut 197 participants de 9 escoles i 3 instituts de la comarca.Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els participants, a tots els mestres, professors, escoles i instituts, així com a tos els membres del jurat. També volem agrair la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Els premiats van ser els següents: 3r de PRIMÀRIA 1r. EL CARGOL GIRA-SOL d’Helena Yani de l’Escola Carles de Fortuny 2n. LA FANTASIA I COM ES VA FER de Sofia Fauth de l’Es-

Autoritats i membres del jurat

12

EL BUTLLETÍ 33

cola Bora Gran 3r. EL POBLE INFELIÇ de MarouaChouiben de l’Escola la Draga 4t de PRIMÀRIA 1r. POEMA DEL PAS DEL TEMPS de Berta Grabuleda de l’Escola la Draga 2n. ELS NANS ARREGLA-LLIBRES de Ruth Marín de l’Escola l’Entorn 3r. PIP, L’ESQUIROL QUE VOLIA VOLAR de Júlia Busquets de l’Escola Pla de l’Ametller 5è de PRIMÀRIA 1r.EL MAR d’Alba López de l’Escola la Draga 2n. UNA VIDA COMPLICADA de Norma Mª Orriols de l’Escola Baldiri Rexach 3r.COLORS ESBORRAJATS de Júlia Diago de l’Escola Bora Gran 6è de PRIMÀRIA 1r. QUINA TELA! de Jordana Villar de l’Escola l’Entorn 2n. L’ESPASA SECRETA d’Arnau Gratacós de l’Escola la Draga 3r. GERMÀ GRAN! de Marc Morera de l’Escola l’Entorn 1r i 2n d’ESO 1r. VIATGE AL COR DEL TEATRE de Jana Torrentà de l’Institut Josep Brugulat 2n. EN UN MÓN SUBAQUÀTIC de Berta Borra de l’Institut Josep Brugulat 3r. FADES DEL BOSC DE LA REALITAT... de Maria Bouabdellah de l’Institut Josep Brugulat 3. ARA ET TOCA A TU de Clàudia Masachs de l’Institut Pere Alsius


ENTITATS I FESTES 3r i 4t d’ESO 1r. LA REVOLUCIÓ DELS ESCARBATS de Guillem Lloret de l’Institut Pere Alsius 2n. VEÏNS de Pol Butinyà d l’Institut Pla de l’Estany 3r. BVENT-NOS L’AMOR de Gemma Ayats de l’Institut Josep Brugulat BATXILLERAT 1r. Vacant 2n. Vacant 3r. FINAL de Rita Marés de l’Institut Josep Brugulat Premi al millor treball global: Institut Josep Brugulat

Els premiats amb les autoritats i els membres del jurat

III matinal de Fontcoberta

E

l diumenge 19 d'abril es va fer la III Matinal de Fontcoberta (Tastets de Vilavenut). Aquesta vegada el recorregut passava per Vilavenut i el seu entorn. Degut al mal temps l'assistència va ser molt baixa, no obstant la caminada es va poder fer igualment. Si algú vol fer la caminada l'itinerari està guardat a wikiloc. Al llarg del recorregut podreu gaudir dels paratges magnífics del nostre municipi.

Presentació d’un llibre de Jaume Fàbrega a la biblioteca

L

a vigília de Sant Jordi, Jaume Fàbrega va presentar el seu últim llibre “La cuina del 1714” a la recent estrenada biblioteca municipal/escolar. És un llibre circumscrit a la cuina de fa tres-cents anys amb moltes receptes culinàries.

EL BUTLLETÍ 33

13


ENTITATS I FESTES

Festa del Roser 2015

E

s una llàstima però aquesta festa sembla que s’estigui morint, cada any som menys. Si no fos pels cantaires dels goigs, la coral i els membres de la Comissió no seríem més de deu persones. No sabem si és per l’hora, les festes que coincideixen o el destí però nosaltres, de moment,anem fent recolzats pels cantaires i per l’Ajuntament. Aquesta vegada no vàrem fer el dinar popular ja que l’any passat només érem unes setanta persones. Per això, enguany vàrem proposar fer un vermut a la sortida de missa. Va anar prou bé, tot i que no es va arribar ni a quaranta persones. Haurem de pensar la manera de potenciar la Festa del Roser perquè la gent se la senti com la Festa Petita de Fontcoberta. Molt agraïts. Comissió de Festes de Fontcoberta

Un moment de la missa

Els gojaires del Roser, les puntaires, membres de l’associació Don@ i la Regidora Pilar Busquets a la Sala Gran de can Jan on se celebrava l’exposició de flors

XVI Festa del Cargol

U

n any més ja hem fet la Festa del Cargol. Arriba el punt que ni ens n’adonem i ja ha passat després de tots els preparatius, de tanta feina a preparar programes, parlar amb els restaurants i les cuineres i els cuiners... I tots pendents del pavelló, que si estarà a punt o no. No us podeu imaginar el problema que se’ns hagués girat si no l’haguéssim pogut fer servir tot i que teníem preparat un pla B. Però just a temps es van acabar les obres de reparació. Quin descans! Doncs, som-hi a preparar les taules pel dinar, la barra pels tastets, taules cap aquí i taules cap allà i tot a punt per diumenge. Ara només falta que el temps acompanyi i vingui força gent. I com sempre no falla, encara que cap a les onze del matí dèiem: caram sembla que es veu fluixet de gent. Quan va arribarl’hora dels tastets es va omplir de gom a gom i tothom va anar a menjar cargols. I com va senttradició es van acabar. N’hi havia més de dos-cents quilos i no en va quedar ni un. Hi va haver gent que no en va poder menjar, és una llàstima. L’any vinent haurem de posar més cargols i

14

EL BUTLLETÍ 33


ENTITATS I FESTES esperar que no ens faci mal temps que, sinó, després ens els haurem de menjar nosaltres. En tots els actes va haver-hi molta participació: a les puntaires, a les plaques de cava, a les curses de cargols, als inflables, al dinar i a l’exhibició dels castellers amb els Esperxats i els Capgrossos.Va anar tot rodó ja que mentre dinàvem va caure un bon xàfec però ja érem a dins del pavelló ben aixoplugats. Moltes gràcies a tots per col•laborar en la festa, tant per preparar-la com per gaudir-la. Fins l’any vinent, salutacions! Comissió de Festes de Fontcoberta

6ª Exposició de Flors

L

a 6ª Exposició de Flors de Fontcoberta va tenir lloc els dies 15, 16 i 17 del passat mes de maig a can Jan. El tema d'enguany va ser la llar antiga catalana. A l'exposició, a més de les flors, hi va haver una gran mostra de vànoves i cobrellits antics fets a mà.Com cada any, els nens de l'escola l'Alzina Reclamadora varen participar-hi amb treballs fets per ells mateixos. Coincidint amb l'Exposició de Flors, es va fer la 1ª Gran Trobada de Puntaires de Fontcoberta el diumenge 17 de maig.Hi van participar diferents puntaires que van poder fer un bon esmorzar i se’ls va lliurar un recordatori de l'acte.Tots els assistents van poder gaudir dels goigs del Roser cantats pels gojaires del Roser que, celebrant la Festa Petita de Fontcoberta, van actuar a la Sala Gran. Associació Don@

EL BUTLLETÍ 33

15


ENTITATS I FESTES

Trobada de veterans de la Unió Esportiva Fontcoberta

E

l passat diumenge 12 d’abril va tenir lloc al pavelló una trobada, amb partit inclòs, d’antics jugadors i directius que van fer possible que el futbol arrelés al nostre municipi durant anys. En aquesta trobada hi va haver una exposició de fotos antigues, trofeus, equipació esportiva i documents relatius a la història del futbol a Fontcoberta.

Festa de la Vellesa

U

n any més l’Ajuntament ha organitzat la Festa de la Vellesa en reconeixement a les persones més grans del nostre municipi. 85 persones majors de 65 anys varen participar d’aquest acte que va començar amb una missa a Fontcoberta, tot seguit es va fer un dinar a can Jan i es va acabar a la tarda amb l’actuació dels Cantaires de l’Estany. Els nens i nenes de l’Escola Alzina Reclamadora els varen obsequiar amb un punt de llibre elaborat per ells mateixos. Es va obsequiar, també, amb un ram de flors les dues persones més grans d’entre tots els assistents que varen ser l’Engràcia Brunsó i en Joan Colomer i els que per edat era el primer any que hi podien participar, la Montserrat Castell, en Pere Pous i la Pilar Grabuleda. Felicitats a tots i fins l’any vinent!

16

EL BUTLLETÍ 33

Els assistents a la Festa de la Vellesa 2015 (foto de Dolors Bustins)


ENTITATS I FESTES

Festa Major i Festa de Corpus a Vilavenut

E

l dissabte dia 23 i diumenge dia 24 de maig es va celebrar a Vilavenut la Festa Major.

De fet el cap de setmana anterior ja es va fer una caminada per al jovent i el concurs de botifarra que aquest any va arribar a la 25ª edició. El dissabte a la tarda es va realitzar el clàssic campionat de “futbito” amb quatre equips i molt bona relació i companyonia entre tots, acabant amb coca, cava i rialles. A la nit un bon sopar de Festa Major i un divertit ball amenitzat per en Jesús de Banyoles. El diumenge 24, ofici acompanyat de l’orquestra Porqueres, benedicció dels ulls, dues sardanes i vermut popular.I a la tarda espectacle infantil i audició de sardanes a càrrec de la mateixa orquestra.La diada va acabar i va coincidir amb el resultat de les eleccions municipals. I continuem. El diumenge dia 31 de maig a Vilavenut es va celebrar la festa de Corpus.Com cada any, el dissabte, un grup de voluntaris/es varen anar a buscar les flors (ginesta, rodó, roses...) i seguidament es varen fer les catifes, la de dintre l’església el mateix diai la del carrer el diumenge. A les 6 del matí el carrer de l’Església estava ple de vida i colors. Aquest any es va decidir fer a fora la mateixa catifa de dins l’església de manera que des del començament de carrer, amb la porta de l’església oberta, semblava una sola catifa.Mentre un grup feien les catifes, uns altres preparaven l’exposició de flors i acabaven de fer els últims retocs a les altres exposicions: de puntes i labors i les del Sr. Josep Prat i la seva filla, la Susanna Prat. A les 9h del matí arribaven les puntaires disposades a mostrar les seves obres d’art amb el coixí i les senyores de la Fundació Oncolliga per fer creps, dolços i salats que varen fer les delícies de molts/es.Seguidament la Missa Solemne amb processó, ballada de l’esbart Fontcoberta infantil, on es veu el treball i paciència dels coreògrafs i la satisfacció dels més petits ballant davant d’un públic molt entregat.A continuació el clàssic dinar de Corpus, una fideuà, boníssima!!!. Acabat el dinar, a la plaça Major, els aplaudiments al grup dels Esperxats i una colla de Palafolls que els varen ajudar i van fer més solemne la seva actuació.I per acabar la festa el concert de cançó catalana a càrrec del grup Què Tal, que va agradar molt al públic assistent.Entrega del premis dels diferents concursos i netejada general de catifes. L’Associació de Veïns està molt contenta de l’èxit d’aquesta festa que cada any te més renom. Donar les gràcies a l’Ajuntament i a la brigada municipal per la seva ajuda durant aquest dies per tal que tot surtis com estava previst. Associació de Veïns de Vilavenut

EL BUTLLETÍ 33

17


ENTITATS I FESTES

Catifes de Corpus

D

urant el passat mes de juny, com cada any per Corpus, l'Associació Don@ de Fontcoberta va fer diverses catifes de flors: el 31 de maig va ser a la parròquia de Melianta, el 7 de juny a l'església de Fontcoberta i l'11 de juny a l'escola Alzina Reclamadora.

Intercanvi escolta

L

'Agrupament escolta i guia Pla de l'Estany, que té la seva seu a Fontcoberta, però acull infants i joves de tot l'Arxiprestat del Pla de l'Estany, ha realitzat el seu segon intercanvi amb un agrupament escolta italià al camp instal·lat a Sant Mer (Vilademuls).

L'Agrupament català està agermanat des del 2008 amb el Gruppo scout Pont-Saint Martin -1 de la Vall d'Aosta que pertany a l'associació escolta catòlica italiana (AGESCI). Mentre l'any passat la unitat de Pioners-Caravel·les de Fontcoberta es va traslladar a la Valle RhêmesSainte-Marie d’Aosta, enguany ha estat el grup italià el que ha vingut a la nostra comarca del Pla de l'Estany. Hi han participat uns cinquanta-sis escoltes amb els seus caps.

moltes activitats, es va fer un raid (ruta) en petits grups per la vall del Bac i un servei social al municipi de Fontcoberta. El diumenge, el bisbe Francesc presidí l'eucaristia en ple camp en un altar sota els màstils on penjaven les banderes dels dos grups agermanats.

L'eix d'animació espiritual que han seguit des de l’1 al 9 de juliol: "Escoltisme: experiència d’Emaús".Entre

Mossèn Jordi Font

18

EL BUTLLETÍ 33


ENTITATS I FESTES

Els senders de Fontcoberta i Vilavenut

A

vui us parlarem dels senders de Fontcoberta i Vilavenut. I ho fem per celebrar el primer aniversari del sender "Ruta de les fonts i del patrimoni de Fontcoberta", inaugurat l'1 de juny de 2014, dia de la caminada inaugural i quan s'ensenyà als assistents l'original plafó que descriu el seu itinerari. Com no podia ser d'una altra manera el Triops Marxaire ha estat al costat d'aquesta iniciativa, formant part, alguns d'ells, de la brigada de voluntaris o bé ajudant en la seva senyalització. El balanç, fins ara, ha estat molt positiu: tenim constància que l'han fet colles vingudes no sols de la nostra comarca sinó també d'estadants vinguts de fora. D'altres l'utilitzen per passejar o córrer habitualment. Que bé, no? Avui dia doncs, tot i les reticències d'alguns veïns que creien que pertorbarien la seva tranquil·litat, el sender està ben viu. Però no tot és positiu. En el transcurs d'aquest any hem pogut constatar que hi ha algú que es dedica a "sabotejar" esporàdicament el marcatge havent-lo de reposar de tant en tant. Cert és que el marcatge hauria de ser més consistent -pals més alts i robustos- però no per això la gent no l'ha de respectar. No acabem d'entendre certes actituds.També és important el seu manteniment: a l'hivern el camí s'enfanga en alguns trams i a la primavera les plantes envaeixen fàcilment el camí. Això vol dir que cal un manteniment més constant que a vegades és difícil de portar-lo a la pràctica. Una idea original que en alguns llocs es porta a la pràctica és l'apadrinament: cada persona voluntària es fa càrrec d'un tram i així, entre tots, sempre està en bon estat. Aquí queda la idea.. i el Triops Marxaire ja en seria per un! La notícia que ens agrada compartir en aquestes ratlles és que estem endegant ja el segon sender. Aquest transcorrerà pels encontorns de Vilavenut i ens ensenyarà un munt de petits secrets i tresors que moltes de les persones del mateix municipi no coneixen. Per tal de fer-lo possible la brigada de voluntaris de Vilavenut ja porta vàries actuacions fetes i una part de la feina ja està enllestida: s'ha netejat el camí d'accés a la font de Caganell i de l'antic rentador del costat, s'ha fet possible l'accés a la font d'en Panyero i s'ha adequat el camí que ressegueix la Riera, així com el que permet pujar a la plana de can Planeses. D'aquesta manera es pot contemplar, sense necessitat de recular, un indret que sorprèn per la seva frondositat. Aquest nou sender, que intentarem finalitzar la propera temporada, serà una mica més llarg que l'anterior -uns onze quilòmetres- i també es tindrà la possibilitat d'escurçar-lo i fer-lo més assequible a tothom. Una altra particularitat que tenim contemplada és que els dos senders s'uneixin a través d'un enllaç i d'aquesta manera els més marxosos podran anar de l'un a l'altre recorrent pràcticament tot el municipi a través de més de 20 km.

Fent camí sobre la vall del Farga, juny 2015

Participants de la III Matinal de Fontcoberta a prop de can Planeses de Vilavenut

El transcurs d'aquest sender ens permetrà veure la mina de Farga i les fonts de Caganell, d'en Panyero, d'en Planeses i d'en Vilà, entre altres. Resseguirem els cursos ombrívols de la Riera -amb les seves gorgues plenes d'història- i del Farga -amb l'amagat Gorg Blau i la Cova del Lladre-. Veurem un arbre monumental -el Pi d'en Donai- i d'altres també imponents com els pins d'en Famada. I també ens podrem arribar -tot fent una petita marrada- a l'ermita de Sta. Caterina d'Espasens. Bé, a qui us agrada caminar i fer petits descobriments, estem segurs que encara us cridarà l'atenció algun altre indret. No caldrà que sigui res espectacular: la natura fa maco qualsevol racó. Només falta que el descobriu... El Triops Marxaire

EL BUTLLETÍ 33

19


FETS I GENT

Informació de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

P

er tal que estigueu al corrent del patrimoni documental i fotogràfic de Fontcoberta i Vilavenut dipositat a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, podeu accedir al web : http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/pla_de_estany/. En concret, del municipi de Fontcoberta hi ha penjat el següent: • 781 pàgines de premsa corresponents al Butlletí de Fontcoberta dels anys 1983-1990 http://xacpremsa.cultura.gen-

Els alumnes de 6è de l’escola Alzina Reclamadora, curs 2014-15 (d’esquerra a dreta) Drets: Cristina Aparicio, Carla Saric, Clara Jordà, Clàudia Gratacós, Ruth Planas, Íngrid Garcia, Annia Coll, Jordina Vila, Berta González, Naomí Daraban, Mercè Planas (tutora) Ajupits, filera del mig: Arnau Soler, Biel Grau Ajupits, a davant: Adrià Barnosell, Ester Arbat, Ania Heredia, Clara Tarradas, Emma Albertí, Ivan Delgado, Lluís Banal, Pau Bosch, Xavi Hidalgo. Falta: Hali Sankare

En Tres Ulls és el nom de la nova mascota de la biblioteca de l’escola. Per tenir aquesta mascota es van fer dos concursos: un dibuix per decidir com seria la mascota i l’altra per decidir el seu nom. El concurs per decidir la mascota el va guanyar en Pau Rubio, de 1r de primària. Representa un triops. El concurs per decidir el nom de la mascota el va guanyar Nora Calderón, de 5è de primària.

20

EL BUTLLETÍ 33

cat.cat/ • 6.091 pàgines de documents de l’Ajuntament de Fontcoberta dels anys 1856-1981 http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia • 542 fotografies del municipi corresponents a la col·lecció de fotografies del Consell Comarcal http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia • 881 pàgines de documents de la parròquia de Sant Sadurní de Vilavenut dels anys 1640-1867 http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia

Temperatura rècord: El passat diumenge 5 de juliol es van batre temperatures rècord, en un juliol que es presenta molt càlid i sec. A Fontcoberta vam arribar a 42 graus. Hauríem de recular al 2003 per trobar una temperatura igual, la màxima registrada en els últims trenta-tres anys.

El passat 2 de juny, el grup de neteja del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles va netejar la rajoleria de ca l’Anglada. La zona es trobava plena de brancada de pi després d'haver-se fet una tallada d'arbres. La primera cosa que es va fer va ser retirar tota aquesta brossa per facilitar una mica l'accés. Tot seguit una actuació a fons de motoserra i desbrossadora per a deixar-lo visible. Ara ja són visibles les dues boques del forn i el cos del mateix, encara que ple de runa. A tocar de la pista d'accés encara es pot veure la bassa que utilitzaven per a preparar la pasta amb l'argila.


FETS I GENT

Catifes a l’escola

Demografia de gener a juny de 2015 Nota: La demografia correspon als registres de l'Ajuntament NAIXEMENTS 17-01-2015: Cesc FauróViñolas 27-02-2015: Xènia Campos Vidal 01-04-2015: Biel Vilches Aragón 13-04-2015: Oriol Peiró Prat 18-04-2015: Yanys Maryo Musat 22-04-2015: Daudi Muchemi Lleal

Catifa d’Educació Infantil

Daudi Muchemi Lleal

Catifa de Cicle Inicial

CASAMENTS 03-03-2015: Josep Mª Gayolà Prat amb Eva Aguilera Ramos 09-03-2015: Ramon Bassols Lladó amb Àngela Galceran Pujol 28-03-2015: Xavier Crehuet Niubó amb Almudena Rescalvo Hernández

DEFUNCIONS 10-01-2015: Maria Manzanares Pérez 18-01-2015: Maria Plantalech Valeri 17-03-2015: Francisca Dolz López 23-03-2015: Poncio Pons Pons 07-06-2015: Maria Turpín López

VI Combat de glosa a l’escola Catifa de Cicle Mitjà

Catifa de Cicle Superior

Els alumnes de 6è que van participar i membres del jurat, entre ells el Sr. Albert Bayot, Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona

EL BUTLLETÍ 33

21


CONEGUEM EL MUNICIPI

Jaume Colomer. “Mestre Jaume”

S

erà difícil d’acostumar-nos a no veure’l per l’escola, però la realitat és aquesta; en Jaume Colomer i Feliu, el “mestre Jaume”, s’ha jubilat i el curs vinent ja no formarà part de l’equip docent del centre. En Jaume és un enamorat de la docència, feina que ha practicat amb passió fins el darrer dia. Ha estattota una institució entre nosaltres; va començar a l’escola vella, en el nucli antic i va continuar en l’actual. Ha viscut, ha patit i ha gaudit de totes i cadascuna de les ampliacions que ha sofert l’escola. Hi ha fet tots els papers de l’auca, n’ha estat director una pila d’anys i ha ocupat diferents càrrecs dins de l’equip directiu. Ha estat un d’aquells mestres que deixa petjada entre els seus alumnes, per la seva dedicació, el seu entusiasme i la seva capacitat d’engrescar-los. Amb el seu bon fer ha ajudat, i molt, a que la nostra escola sigui un referent de qualitat a la comarca. Li’n donem les gracies. Ben segur que se’l trobarà a faltar. Però en Jaume, inquiet de mena i persona mesurada i meticulosa, és un veritable tasta-olletes. Ha explorat diversos camps; és una persona compromesa políticament, ha estat regidor i de facto, és el nostrecronista municipal i en aquesta vessant històrica-investigadora, ha fet un munt de treballs i estudis molt diversos de temes del nostre municipi que amb total generositat, ha anat divulgat en diferents mitjans locals. Coneix com ningú els racons i la lletra menuda de tot el municipi. És coautor del llibre de Fontcoberta, inclòs en la col·lecció Quaderns de la Revista de Girona. La fotografia és una altra de les seves aficions , i l’ha portat atenir una col·lecció fotogràfica espectaculard’indrets i racons del nostre municipi, així com de les festes i actes municipals. Aquesta jubilació no el mantindrà quiet, al contrari, coneixentlo com el coneixem, segur que aquesta jubilació li ha obert, de bat a bat, la possibilitat de dedicar-se a totes aquestes altres passions... que tot sigui dit de passada, esperem que d’aquestes no es jubili.

22

EL BUTLLETÍ 33

Jaume, et desitgem molta sort en aquesta nova etapa que acabes d’encetar i que la gaudeixis amb salut.


CONEGUEM EL MUNICIPI

POBLE I TRADICIÓ 27. Dos jocs d’infants: el trica-traca i el bèlit

E

l joc forma part de l’essència infantil. Jugar és divertit, entretingut i sa, i si es fa en companyia la diversió és més plaent. Abans, amb més migradesa econòmica, els infants s’espavilaven per jugar amb els recursos que els oferia l’entorn proper i, sovint, eren ells mateixos els constructors dels jocs. I prou que se’n sortien! Mai faltaven propostes per construir joguines amb fustes, llaunes, draps, pedres, branques, cordills, canyes, palla... tot era útil. La joguina feta per un mateix, o en grup, era molt estimada. El nen hi posava la fantasia i la creativitat. La diversió sortia aviat. Tot seguit us expliquem dos jocs molt populars a Fontcoberta, ara gairebé perduts: el trica-traca i el bèlit.

El trica-traca El trica-traca és un petit giny musical fet amb un card ben sec. Aquesta joguina només es pot construir passat l’estiu quan la planta és morta però encara ben consistent. Si el card és reblanit i tou, per les pluges i les humitats, no serveix. Hem d’agafar una tija de card acabada en una forqueta de tres pues. Les dues pues dels extrems han de ser més obertes i llargues que la central. Aquesta, que ha de ser ben recta, és la continuació de la tija principal del card. Llavors posarem una altra tija travessera sobre la pua del mig aguantada per una espina d’arç blanc que toqui les dues pues extremes. Agafarem el trica-traca per la tija i el posarem entre les dues mans. Llavors, es tracta de fer-les oscil•lar i, amb elles el trica-traca. Quan ho fem, la tija travessera també oscil•larà i tocarà les dues pues

dels extrems fent un so sec, continuat i bonic. Per fer el trica-traca no necessitarem cap eina, amb les mans ho podrem fer tot. El bèlit Per jugar al bèlit necessitem dos pals de fusta ben rectes i consistents, un d’uns 60 cm i l’altre d’uns 20 cm, el bèlit. No han de ser molt gruixuts, d’uns 2 cm com a molt. Poden ésser d’avellaner, de lledoner, d’om, de cirerer, de marfull... Cal preparar el bèlit de manera que els dos extrems acabin en punxa. El joc consisteix en picar un dels extrems del bèlit, posat a terra, amb el pal llarg. Si ho fem bé, aquest s’aixecarà del terra. En aquest moment, quan estigui ben enlairat, l’hem de picar amb el pal llarg amb un cop sec i enviar-lo el màxim de lluny. Picar el bèlit requereix habilitat i pràctica. Cal anar en compte que no hi hagi ningú en la trajectòria de caiguda. El joc del bèlit es pot jugar de manera individual o en grup. Quan es fa en grup adquireix més emoció perquè és una competició per veure qui aconsegueix enviar el bèlit més lluny. Jaume Colomer

NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE CARTES I ARTICLES

EL BUTLLETÍ

EL BUTLLETÍ agraeix les cartes i articles dels seus lectors i escull amb preferència per a la seva publicació les cartes breus fins a 20 línies mecanografiades i els articles d’unes 45 amb lletra Times New Roman 12. Tots els escrits hauran d’anar signats amb el nom i cognoms, encara que si es desitja es publicaran amb pseudònim. L’únic responsable del seu contingut és l’autor. Les cartes i els articles s’hauran de lliurar abans de tancar EL BUTLLETÍ preferiblement a l’adreça de correu electrònic butlleti@fontcoberta.cat o a través d’algun altre suport. EL BUTLLETÍ es tanca el dia 10 del mes següent de cada trimestre. Queda prohibida la reproducció total o parcial de la revista sense autorització prèvia de l’Ajuntament de Fontcoberta o els autors.

Núm. 33 (segona època) – Abril – Maig – Juny 2015 Dipòsit legal: GI-745/1983 EDITA: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Fontcoberta COORDINACIÓ: Jaume Colomer DISSENY i IMPRESSIÓ: Bàcula Editors SL DIFUSIÓ: 550 exemplars COL·LABORA: Diputació de Girona

EL BUTLLETÍ 33

23


L’ENTREVISTA Per Jaume Colomer

PERE MICALÓ PUIGDEMONT, jubilat

H

em fet l’entrevista davant de can Bruguera, en un dia eixarreït i calorós. En Pere, de 74 anys, ens ha desgranat moltes vivències. T’ho agraïm.

Fa gaire que vius a can Bruguera? No ho recordo bé però em sembla que des del 1968 o el 1969. Vaig néixer a Esponellà i deprés vàrem anar a viure a cal Parent de la Serra de Vilademí. Quan vàrem arribar totes les cases de la Farrès eren habitades, excepte can Campolier. Can Bruguera encara guarda l’era de batre feta de cairons i perquè no s’esgarriés la palla hi havia lloses dretes al voltant. També queda un guardarodes que servia per protegir la paret quan hi entrava un carro. Porta prou senyals de les rodes que hi patinaven. N’hi ha que diuen que podria ser una pedra de molí d’oli. En un principi encara fèiem gabaionsperò batíem amb la màquina de batre d’en Mas, una Batlle. La màquina havia d’entrar de recules, venia molt just. El tractor havia de treballar al mig del carrer. Fèiem dues palleres. Ara no és problema batre. Abans s’havia de segar, fer gabaions, traginar les garbes, fer paiera, ui, ui...Per ferpaier teníem en Cleda de Vilavenut i en Met de Sant Bartomeu. Parla’ns del pa d’abans. Anàvem a molre el blat al Sindicat. Havíem dut farina a can Quintana de Banyoles i ens donàvem cartrons. Cada cartró era per un o tres quilos de pa. Ara les coses són més avançades però era més natural el pa d’abans que el d’ara. La mare pastava cada quinze dies. Havies anat amb la màquina de batre d’en Mas. Érem quatre homes treballant amb la màquina. Un donava entrava les garbes al trill i un altre ensacava el gra. Sempre n’ hi havia dos que reposaven. Quan venia el pic del dia feia de mal estar. Recordo que la màquina de batre era moguda per un tractor MacCormick i després per un Ebro. Per batre anaven molt bé els tractors Lanz, de dos temps. Des de cal Parent sentíem el Lanz del Carreter del Pi que batia a Espinavessa o Vilert. Quan es batia les cases feien molt bons menjars, moltes vegades més del que podien. A cal Parent batíem un màxim de dues hores i la mare vinga a matar pollastres i preparar un bon dinar. Encara havies llaurat amb bous i sembrat a mà, veritat? Quan el pare em va ensenyar a llaurar era amb dos bous. Ho fèiem amb una arada normal. Encara conservem el barbant que llaurava, abans de venir nosaltres, la terra del voltant del pavelló que era de la casa, d’en Fares. Els bous patuiaven molt i anàvem molt a poc a poc. Hi estaves! Però eren molt resistents. Per sembrar,anant i venint, has d’agafar cinc passos d’amplada. Amidava els passos per assaionari posava una canya que amb un contrasenyal de fons et servia per anar recte. S’havia d’escampar bé el gra. A vegades em sortia més gra al mig que a les vores. Menes dos horts a la Mare de Déu de la Font. Aquest any les tomateres han agafat un gam, les fulles s’assequen. Abans no passava això. Tot està contaminat, aigua i aire. Quan deixi

24

EL BUTLLETÍ 33

aquest horts, quedarà tot embardissat. El de sota la font és de can Campolier, l’altra és de l’ermita. Rego amb l’aigua de les fonts del Capellà i de la Mare de Déu de la Font. No n’he vista cap de seca en tots aquests anys. La del Capellà a vegades raja poc. Diuen que és la més antiga. Parla’ns de l’ermita de la Mare de Déu de la Font. Fa molts anys que en sóc paborde, des que en Ramon de can Jan s’ho va deixar perquè no podia. Ara som en Joan Estarriola i jo. En aquell temps, el paborde era qui organitzava la festa. Però ara hi ha una comissió de l’aplec. Ajudo al mossèn a la missa, a netejar el paratge... Quan faig fer la comunió amb mossèn Jaume, que era rector de Fontcoberta i de Vilademí, vam venir a Fontcoberta unes quantes vegades. Un dia ens va acompanyar a l’ermita. Hi havia encara ca l’Ermità al costat. Des de la casa vam entrar al cor de l’ermita, que era com una balconada de fusta sobre l’entrada. Has estat un ocell de bosc. Vaig néixer, com aquell que diu a bosc. Cal Parent és al mig del bosc. M’agrada anar al bosc. Abans es trobaven bolets, caça, peix si es nava a pescar...Els bolets s’han perdut molt. A Farga no hi has pas res, abans hi havia barbs, anguiles, alguna bagra i crancs perquè no s’assecava mai. Els senglans van fer perdre els crancs. Veies llocs barrigats perquè els hi agraden molt. Abans no quedava cap rec sec, ara tots.Havia ajudat a fer carbó de carbonera. A cal Parent me’l feia, en una carbonera petita. Es feia sobretot amb alzina. Als anys seixanta va desaparèixer tot quan va arribar el gas butà. Des de casa es veien fumèrries de carboneres a Rocacorba i a altres llocs. Veies fum aquí, fum allà i fum més enllà. Un carboner portava quatre o cinc carboneres a la vegada. Fares fer de boscatà, veritat? Quan vaig ser gran i no hi havia cèntims ja vaig fer algun jornal a bosc acompanyant al pare. Tenia disset anys. Després vaig fer de boscatà uns quants anys. Vaig començar a tallar pins i alzines amb la destral. A vegades ho fèiem en parella. La motoserra la vaig fer anar uns quinze anys, del matí al vespre. La temporada d’anar a bosc era l’hivern, ben sembrat. Abans el bosc no s’embrutia tant. Una picada era cada vegada que es tallava el bosc. S’ha de fer sense tallar-ho gaire fort, un d’aquí i un d’allà. Aclarir-lo. Allò interessant és saber on ha de caure una planta. S’ha de començar a entaiar pel costat on ha de caure. Els troncs de pi els trèiem a vegades amb matxos o sinó amb la destral clavada al soc, dos homes davant i dos darrere. L’alzina l’havíem tret a pes sobre l’espatlla. També havia pelat el pi a terra, abans es pelava tot. L’escorxa servia per fer tint. Es portava a can Pagans de Celrà. L’alzina també s’escorxava per fer tint. Escorxar el pi dret no ho havia pas fet. També havies arrencat oliveres. Arrencàvem les oliveres mortes el febrer de 1956, l’any de la fred. Era el 1958-59 quan la gent va començar a arrencar-ne. Hi havia molts olivets. Descalçàvem la soca amb un xapo o magai. Si trobaves arrels les havies de taiar. Anava bé arrencar les dels marges perquè tiràvem la terra avall. Després es tombaven amb un llivant a força de braços. La rabassa es tallava amb xerrac de cinta, un a cada cap, i s’estellavaamb tascons seguint els beis. La soca es pagava bastant. Tot anava per a calderes.

Profile for ajuntamentfontcoberta

Butlletí Fontcoberta juliol 2015 núm. 33  

Butlletí Fontcoberta juliol 2015 núm. 33

Butlletí Fontcoberta juliol 2015 núm. 33  

Butlletí Fontcoberta juliol 2015 núm. 33

Advertisement