Page 1

1

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną po ączyć swe losy węz em ma żeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Ma żeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

2

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku ABCDEFGH IJKLMNOPRSTUVW Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 3

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVW

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


4 Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św Wita w Gdańsku ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVW abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

5

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku dnia 30 maja 2006 roku ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVW abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

6

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVW abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


7

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVW abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

8

Monika Wójcik i Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św Wita w Gdańsku

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVW a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w xy z 9 Monika Wójcik

&

Dariusz Bukowski

pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie

Sakramentu Małżeństwa

w kościele św Wita w Gdańsku

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVW a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


10

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku

11

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski

pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św Wita w Gdańsku ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVW abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 12 Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVW abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


14

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

15

Monika Wójcik

& Dariusz Bukowski

pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

16

Monika Wójcik & Dariusz Bukowski pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


17

Natalia Turowicz & Bartosz Janicki pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele św. Wita w Gdańsku

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

asa  

asa asa asdasd

asa  

asa asa asdasd

Advertisement