Page 1

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 JULI 2013

goirles belang | goirlesbelang

PAGINA 1

58e JAARGANG - No. 30 / WOENSDAG 24 JULI 2013

Weekblad voor Goirle, Riel, Poppel, Tilburg-zuid Oplage: 18.000 ex.

@goirlesbelang

Redactie: de Hovel 46 • 5051 NR Goirle • tel. 013-5341217 • fax: 013-5348571 • Email: redactie@gbg.nl • www.goirlesbelang.nl • Klachten bezorging: 073 - 544 30 30

-

Familiepagina 8

-

Kerkpagina 9

Goirle is een glaskunstwerk rijker

“Krassen” in de stilteruimte van Thebe-Elisabeth Goirle door Ben Loonen

Iets mondeling doorvertellen is nog altijd een medium, niet alles is facebook, twitter of sms. Zo vroeg Nel Wiercx me of ik het glasraam in het Verpleeghuis al gezien had. Nee, dat had ik niet gezien. Glasraam? Hoe, wat, waar, wanneer? Om met het laatste te beginnen: sinds 30 januari van dit jaar 2013 is het Verpleeghuis een schitterend kunstwerk rijker. Vaak is er enig tamtam als een kunstwerk wordt geplaatst, maar dit was onopgemerkt aan de Goirlese gemeenschap voorbij gegaan. Waarschijnlijk vanwege het waar: binnenshuis, in het Verpleeghuis dus, aan de Bergstraat. Als je in de hal van Elisabeth staat, zie je wegwijzers; als je de wijzer met de aanduiding ‘kapel’ volgt, kom je er. Als je de stilteruimte in gaat, zie je het raam; als je er een tijdje vertoeft, word je opgenomen door het raam dat dan zijn heilzame werk doet. De langste dag van het jaar, vrijdag 21 juni, leek me geschikt om het kunstwerk in ogenschouw te nemen. Ik werd ontvangen door Els Cornelissen, voor het levensbloed, de liefde en kunstwerk, evenals de tekenen van Boeddha, Bahai, Tao. Wie dit lid van het team geestelijke ver- de warmte. RIA ‘t Luikske t 45 • 5133 AE Riel zorging. Ze voerde me mee naar In het middengedeelte zijn alle boven het petje gaat zal genoeg 6136 • F 013-5186137 de ruimte naast de multifunctio- gebruikteAUTOSCHADE kleuren aanwezig en hebben aan de aardse symbolen: @home.nl • www.luikske.nl nele ruimte die op zondagen ge- omsluiten in HERSTEL een grote, bescher- de boom, de vis, het wiel. Ieder appen €6,25 kan naar believen zijn of haar wordt voor de liturgie. De mende beweging t Americain €bruikt 3,50 het wit 013-51 813 9 7 tot € 3,60 verhaal in het raam projecteren, ruimte wordt goed gebruikt, verkleurloos blank. Het is het cen€1,50 R I E L of het door de kunstenaar bedoeld telde Els me, de bewoners komen trum van het goddelijk licht, ober sluiten we om 21.00 uur www.autoschade-cleijsen.nl afetaria ‘t Luikske 42, Riel | T 013 534op 03 91zondag, | www.deparketteur.nl graag Dorpstraat naar de dienst helder en stralend dat aan de is of niet maakt niet uit. Zo zie ik het is er altijd vol. bovenrand overgaat in goudgeel. bijvoorbeeld in de centrale witte In het midden staan mensen, sil- ruimte de weggerolde steen van Krassen houetten in lichte kleuren, elkaar het graf van Pasen. Els CornelisHet raam waarvoor ik kom, is steunend op hun weg. Over de gemaakt door glaskunstenaar Si- eerste twee gedeelten gaan met bylle Gielen uit Tilburg. Zij de 18 beweging mee lange krassen Riel geeft • T 013-518 51 • www.installatiebedrijfdenissen.nl 56 • www.meerdinkverhuur.nl de volgende toelichting op haar over het gekleurde glas. Voelbare, atiebedrijf Riel gaaf ge- opgebrachte krassen, die pas in werk.Denissen “Mensen worden n de regio. boren.ToonSoms met een aangeboren het en Nick (vader en zoon) Denissen en een vijftal medewerkers, weten derde gedeelte verdwijnen. bewonderenswaardige wijze het gelijknamige installatiebedrijf in Riel foutje,op maarvakbekwaamheid hun ziel is onbe- Het laatste, rechter gedeelte van met absolute te presenteren. “Het familiebedrijf is al meer dan dertig jaar toonaangevend in die schadigd alsde regionale helder glas. is zelfhet sector” weet bevolking. Toon enGlas Nick gebruiken in alle drieluik lost op in licht en bescheidenheid andere woorden: breekbaar en er komen makkelijk dat we Het warme goudgeel “We doen gewoon ons best. Het spreekt natuurlijk wel voor zich,beweging. een zeer ambitieus team zijn, dat gaat voor vakwerk en ouderwetse krassen op. Het is heel breekbaar laat het licht opblinken als mozaservice. We laten de mensen nooit in de “kou” staan en we gaan altijd in goed overleg voor de beste en financieel gunstigste oplossing. Dat beleid en kan barsten, splinters in het ieksteentjes in vroege kerken en is goed voor ons maar vooral ook voor onze klanten”. oppervlak. Het leven maakt kras- moskeeën inalsen de heilige verkoop auto’sruimte APK Installatiebedrijf Denissen is gevestigd aan de Bernardstraat 2 in Riel en is gespecialiseerd is centralekrassen verwarming. Nefitin en Remeha lid van onderhoud schadeherstel sen op mensen, hunerkendachter goddelijkereparatie onsterfelijkheid. de VNI zijn de betrouwbare dealers. Tevens heeft het Rielse installatiebedrijf een goede te naam verwijderen op het gebied van sanitair, gas, water, ziel die niet meer Helende kracht en einde van de riolering, dak- en zinkwerk. Door de enorme knowhow op dit vak-gebied, worden de opdrachten degelijk en correctde volgens afspraak zijn. Mensengezichten laten weg, weer gaaf en zonder krasuitgevoerd. Ook voor renovatie tot nieuwbouw of van een woonhuis tot bent u bij Installatiebedrijf Denissen op het juiste adres. sporenbedrijfspand, van hun levensverhalen, sen.” Alle info van het Rielse installatiebedrijf ziet u op www.autobedrijfvanriel.nl www.installatiebedrijfdenissen.nl hun geschiedenis, zien in groeven en plooien. Mensen zoeken steun Stilteruimte bij andere mensen, in geloof, zoals In de stilteruimte zit je waarchristendom, boeddhisme, hindoe- schijnlijk het liefst alleen met je isme, islam of andere geestelijke ellende. Of met een enkele metgestromingen van onze nieuwe tijd, zel. De ruimte nodigt uit je opgemet nieuwe symbolen. nomen te voelen in een groter geIn het linker gedeelte van het heel. Je houdt eerst halt voor het drieluik staat het nachtblauw voor glazen drieluik met de prachtige boerenschuur feliciteert de donkere hemel, dede kosmische kleuren. Je hoeft bovenstaande de klant van de eeuwigheid, en het lichtere blauw omschrijving nietmaand gelezen te hebvoor het levenswater. HierinMevr. zwe- ben om geraakt worden door de Jeanne Snelsteuit Goirle ven de symbolen van de wereld- symbolen van de wereldreligies; met feestelijke taart. geloven en – overtuigingen. Via een de menorah, het kruis, de ster de weerschijn van het licht (winnaar gaat enkrijgt persoonlijk bericht) de halve maan zijn in alle pais de kleur over in rood, dat staat en vree opgenomen in het ene

er uit...

CLEIJSEN

Dorpstraat 25 • Riel • tel: 013-5186750 • www.boerenschuur.nl

Heel de zomer

GEOPEND FRANK VAN OIRSCHOT & EVG

-

Memorandum 10

Fiets- en E-bike specialist

Burg. Rensstraat 53 • Goirle • 013-5342627

Woensdag 21 augustus verschijnt onze

columnade

Gemeentepagina 6 & 7

n ne oo ben de l n b n be a ro vra e l m d l wi van rwie ve tel m lle han neg i w jo x k ma

S P E C I A L

Onverschillig

Wilt u hierin adverteren, bel 013-5341217 of mail naar redactie@gbg.nl

We moeten het over onverschilligheid hebben, één lokale en één globale. Het zou de Goirlenaar onverschillig laten als Goirle bij Tilburg gevoegd zou worden. Henk Leenders, een provinciale PvdA-hotemetoot, weet daarbij een percentage te noemen: 95 procent van de Goirlese bevolking laat het siberisch koud. Het zou zomaar waar kunnen zijn. Goirles officieuze burgervader, Leonard Joosten (84), die in 1996 een grote rol speelde bij de strijd om Goirles zelfstandigheid, zegt anno 2013 dat hij alleen nog 80-plussers op de barricaden ziet klimmen als opnieuw strijd geleverd moet worden. Kan iemand op het gemeentehuis uitrekenen of onze bevolking toevallig 5 procent 80-plussers heeft?

Onderwijs sen vertelt me dat sommige mensen een engel in het raam zien. Anderen dwalen graag met hun handen over het oppervlak dat zowel glad is als gelaagd, ja de krassen op je ziel. In de rechthoekige ruimte staat tegen de linkerwand een kerkbank. Ik weet niet of je daar graag op gaat zitten, veel mensen in het Verpleeghuis nemen hun zetel permanent met zich mee. Maar ga er virtueel even zitten en kijk rond. Tegenover de bank, tegen de rechter zijwand dus, hangt het beeld van Maria met haar kind, tegen een achtergrond van kleuren die ook in het raam voorkomen (alles verraadt de hand van Sibylle Gielen). Het is goed dat er in de stilteruimte zo’n beeld hangt; de profundis en in diepe nood moet je altijd aan je moeder denken, aan het kind dat je was en dat je op een of andere manier altijd bent gebleven. Rechts voor het raam staat een tafeltje met een opengeslagen bijbel; daaronder liggen gebedenboekjes en een schrift waarin je ‘intenties’ kunt schrijven: je persoonlijke gebed, je bede om hulp en kracht, om moed en vertrouwen. Diagonaal aan het boek, nu tegen de achterwand links, staat een tabernakel met godslamp, teken van eucharistische aanwezigheid in de stilteruimte, voor katholieken het summum van sacraliteit. De ruimte in zijn geheel werkt heilzaam, het is een zalving voor de zinnen. Wie het te stil vindt, kan met een druk op de schakelaar de verstilde muziek laten klinken van Arvo Pärt, waarschijnlijk een Vervolg op pagina 3 Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl

P R I

Foto’s in opdracht van Goirles Belang gemaakt, M E U R zijn van

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Nu de globale onverschilligheid. De term komt uit de mond van paus Franciscus bij zijn bezoek aan het eilandje Lampedusa. Wie kent de naam van dit eilandje in de Middellandse Zee niet? De toegangspoort van duizenden wanhopige Afrikanen naar Europa? Velen halen het eiland niet en verdrinken, velen worden door de Italiaanse kustwacht onderschept en teruggestuurd. Velen bereiken het eiland en daar wacht hen het siberisch onthaal van de EUvluchtelingenopvang. Lampedusa is een peanut in die oceaan aan vluchtelingenstromen over de globe, maar Franciscus die omziet naar het kleine, koos dit eilandje uit om ons deze waarheid in het gezicht te slingeren: er is een globale onverschilligheid voor het lot van deze ontheemden, deze stakkers, mensen van vlees en bloed, schepselen Gods, broeders en zusters. Het optreden van Franciscus werd op 8 juli besproken bij Knevel en Van den Brink door Antoine Bodar. Hogere vorm van vermaak was er op de buis even niet voorhanden, wat een stel! Antoine had zijn strenge clergy-in-zwart verruild voor enige tinten grijs. Andries Knevel, ik probeer altijd die man te doorgronden. Hij heeft terecht veel moeite met lachen, want hij gelooft nu eenmaal dat hij voor eeuwig verdoemd is behoudens een bijzondere genade van de Heere; zijn lach die op onverwachte momenten als een bliksemschicht over zijn gezicht schiet, is meer een zenuwtic dan echte vreugde. Thijs van den Brink vind ik ook erg grappig. Hij kijkt onveranderlijk alsof er iets vies op zijn bord ligt; maar omdat ie van zijn moeder geleerd heeft alles netjes op te eten, slaat hij er zich dapper doorheen. Maar wat was er toch met Antoine Bodar aan de hand, sprekend over paus Franciscus op Lampedusa? Als gedrogeerd kakelde hij opgewonden aan een stuk door over het goede recht van de geestelijk leider van anderhalf miljard katholieken plus nog andere christenen om een morele boodschap te brengen. Wat is er met u aan de hand, vroeg Knevel: emotioneert het u? Maar natuurlijk: emotie! Daar moeten we het toch van hebben in die zee van onverschilligheid? Maar ik dacht ook: Bodar overschreeuwt zijn slechte geweten: deze geleerde estheet is niet gecharmeerd van deze populistische paus, maar hij kan niet ontkennen dat hij het verrekte goed doet; wat hij zegt kunnen we in onze zak steken. We zijn 95 procent onverschillige bastaards: Knevel, Brink, Bodar, u en ik. Op naar het volgende onderwerp in de talkshow...

Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 JULI 2013

PAGINA 2

Maatje voor mensen met psychische klachten Als je er alleen niet toekomt om naar buiten te gaan of iets gezelligs te ondernemen, is het heerlijk om dit samen met een vrijwilliger te doen. Het gaat vooral om het doen van iets leuks: wandelen, terrasje, eindje fietsen. Als vrijwilliger loop je soms tegen dingen aan, zoals het bewaken van je grenzen, opbrengen om te blijven luisteren, wat als je weer wilt stoppen? Je wordt begeleid door ContourdeTwern en je kunt ook trainingen volgen, waarbij je andere vrijwilligers ontmoet die hetzelfde werk doen. Je leert ook veel over jezelf, en je bent van bijzondere waarde voor iemand die het moeilijk heeft. Zo staat niemand alleen.

tel 013 534 91 91 mail marleenvanesch@contourdetwern.nl internet

Thomas van Diessenstraat 4, Goirle, inloop maandag en donderdag 10.00-12.30 uur Leybron, Dorpsplein 20, Riel, 06 10 00 49 85, inloop maandag 09.00-12.00 uur

www.contourdetwern.nl

Kleding veranderen, rep. broeken korter etc. Tel. 0681506507 Meubelstoffeerder in A.O.W. zoekt werk om zijn tijd wat op te vullen. Specialiteit klassieke meubelen. 40 jaar ervaring Tel. 013-8795594 of 06-18163692

Te koop gevraagd: Alle soorten fietsen, heel of kapot; alle types; direct opgehaald en contant betaald. Bel direct: 0649392505

OPSLAGRUIMTE TE HUUR 15M²; Goedkoop, Handig, Ideaal ZZP-er. Afgesloten terrein. GOIRLE. Ind. terr. Tijvoort. 0653713819

Geboortekaartjes on line bestellen? Kijk op www.drukkertilburg.nl klik op: zelf ontwerpen

Klusbedrijf Adriaensen voor nieuw- en verbouw. Tevens kunststofkozijnen tegen zeer scherpe prijzen. 06-55978404

HET HELE JAAR GENIETEN!!! RED CEDER EDELWEISZ CHALET! ROYALE WOONKAMER! APARTE & TIMMERWERKEN ZITSERRE! NETTE HOEKKEUKEN! TWEE RUIME SLAAPKAMERS! FRAAIE COMPLETE BADKAMER! VOLLEDIG WINTERHARD! • Nieuwbouw • Kozijnen THERMOPANE BEGLAZING! TOTAAL: RUIM 60 • Verbouw • Onderhoud M²! CENTRALE VERWARen renovatie MING! WASMACHINE/ E info@adzbouw.nl - I www.adzbouw.nl DROGER/ VAATWASSER/ Iepengaard 2 - 5051 ZM GOIRLE - T 013 - 211 11 14 KOELVRIESKAST! TUINHUIS/ KNUTSELRUIMTE! PARK: TILBURG! TELEFOON! INTERNET! BRIEJDBaanhangwagenverhuurgoirle.nl VENBUS! GESTOFFEERD RESERVEER nu uw bagagewagen. EN GEMEUBILEERD Ook voor al uw AANHANGWAGENREPARATIES DUS… INSTAPKLAAR! FIJoost de Brouwer 0651709675 NANCIERING MOGELIJK. HET HELE JAAR GENIEVOOR EEN GROOT ASSORTIMENT, MERKEN TASSEN- TEN. PRIJS € 14.950,=. KOFFERS-REISARTIKELEN EN KLEINE LEDERWAREN: BEZICHTIGING? TELEFOON: 013-5182866 OF JM LEDERWAREN, HEUVELSTRAAT 120, TILBURG 06-51551577 (TEGENOVER DE RADIOBEURS) VINDT MEN DE WINKEL. Ruime keuze ONZE WEBSHOP HEET WWW.TASSEN-THUIS.NL tweedehands fietsen TELEFOON 013-5366306

AdZ - BOUW Verder in bouwen...

Tijdelijk te huur: luxe bungalow te Poppel. Tel. 06-51341780

Verwarmingsbedrijf

-

DRE VAN LOON

Centrale verwarmingsketels Warmwatercomfort Onderhoud / service Zonnepanelen

Guido Gezellelaan 78 - GOIRLE - 013-5345755 - www.drevanloon.nl AANHANGWAGEN-VERHUUR. Low-budget prijzen. Bij ons enkelasser 12,50 euro per hele dag. Tandemasser 17,50 euro per hele dag. Gesloten aanhangers 25 euro per hele dag!! 24/7 Tel. 06-47273303 of 0651261184. www.aanhangerverhuur lowbudget.nl W. Meerdink Verhuur Tel: 013-5347756 Complete verhuur Feesten en partijen www.meerdinkverhuur.nl

Rene van Baast Woning en Projectstoffering. Voor het leveren en leggen van tapijt laminaat en raambekleding festonneren op maat. Offerte aan huis. Voor meer info 06-51127714

PROSLANK Goirle; succesvol afvallen. Wekelijkse gewichtsanalyse, persoonlijke begeleiding, producten op voorraad. Nu of Nooit! 06-13759328 www.proslank-goirle.nl

www.rondjegoirle.nl Maak er uw startpagina van!

TV reparaties en div. andere reparaties: 013-5348243 of 06-55550509

HERBALIFE! Voor gezonde voeding, voedingssupplementen, huidverzorging, part-/fulltime werk. Bel voor info: Anita van Son 013-5347988 www.mvanson.nl www.tweedehandsfiets enludo.net Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers OPGELET; Speciaal voor jou: SPINNING voor maar 6,25 p/week. Info: 013-5181364 www.fitnesscentrumriel.nl

LET OP LET OP LET OP GOOLSE MERT GOIRLE Elke zaterdag markt van 9 tot 4 uur. Tevens nog kramen te huur. Info: 0650455588 of 013-5341400. Tot ziens aan de Zandschelstraat te Goirle. www.goolsemert.nl FLYERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl Vakantie boeken? Desiree Schepens: VakantieXperts mobiel. Tel. 013-5301036 www.desitravel.nl

Voor verrassende tuinontwerpen, maar ook voor advies, aanleg, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Ad Laurijssen, St. Jansstraat 15, Alphen, tel. 013-5082376 of 06-20005282 Te Huur Heteluchtverwarmers propaan – elektrisch. Bouwdrogers alle capaciteiten en prijzen. Van Enschot Alphen, Tel. 013-5081908

SUPER GEZELLIGE MARKT ZONDAG 4 AUGUSTUS TILBURG

WAGNERPLEIN; Parkeerterrein achter het winkelcentrum Inl. 0416 530 502/ 10.00-16.30u./ www.deevenementenlijn.nl

BEZOEKERS GRATIS ENTREE!!! schoorsteen & kachelbedrijf

J. AARTS ALPHEN

ROOKKANALEN - SCHOUWEN - KACHELS Goedentijd 18 5131 AS Alphen N.B. Tel. en fax 013-508 14 56 Vanuit België 0031-13 508 14 56 Alle onderhoud. Schoorsteenvegen. ‘Reparatie’. Aanleg rookkanalen. Dubbel- en enkelwandige R.V.S. Renovatie van schouwen. Impregneer- en reinigings-middel. Accessoires en hulpstukken. Nieuwe en gebruikte kachels.

Paul van Korven

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle Telefoon: 013-5341403 www.paulvankorvenfietsen.nl

Tisasite.com

SALE!

TERRAS OF BUITENMEUBELS AANPAKKEN? KOM NU NAAR TISA VOOR ALLE PRODUCTEN. Kalfsschnitzels Van het Zandeind

2 stuks

SPECIAL

Varkenshaas parade 100 gram

450 2

45

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt Diverse smaken 150g halen 100g betalen KEURSLAGERKOOPJE

Geschnetseltes Mager kalfsvlees

500g

MAALTIJDIDEE

Varkenshaas roerbakschotel 500 gram

Keurslagerij Van Hest

Tilburgseweg 81, 5051 AB GOIRLE Tel. 013-5341389, Fax 013-5348747 www.vanhest.keurslager.nl info@vanhest.keurslager.nl

...in form und farbe

5

95

5

50

Aanbiedingen zijn geldig van 25-07-2013 t/m 27-07-2013.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Wij zijn exclusief Woca dealer

Tisasite.com Edisonstraat 19 B 5051 DS Goirle 013-3029051 Einsteinstraat inrijden 2e roldeur is Tisa Geopend van ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.30 uur of online op www.tisasite.com

OOK TEGELS

NU -50%

GRESPANIA, R.A.K., MOSA

Dus bij ons koopt u altijd met volledige garantie en dat tegen een internetprijs! Tevens zijn wij als enige partij volledig gespecialiseerd in het onderhoud van uw vloer.

exclusief banket & chocolade, bijzonder brood

Wij zijn gesloten Croissants t/m 29 juli

Aanbiedingen geldig van ma. 26/03 t/m za. 31/03

Gratis bezorgen 4 stuks vanuit onze winkel in Tilburg voor €

2,50

TOCH NOG Theegebak GENIETEN

WIJ WENSEN van € 7,25 U EEN FIJNE VAKANTIE! voor €

6,00

Westermarkt 25 Tilburg - 013-4671546 Tilburgseweg 70 Goirle - 013-5342218


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 juli 2013

PAGINA 3

WorkOutDoor start vanaf half augustus “Krassen” in de stilteruimte weer met outdoor fitness trainingen Vervolg van de voorpagina

Goirle is een glaskunstwerk rijker

van Thebe-Elisabeth Goirle

Na een succesvolle Zomerclinic, sluit WorkOutDoor de bossen even af voor 3 weken om vanaf half augustus weer volle bak te starten met de nieuwe blokken op woensdagavond, woensdagmorgen en zaterdagmorgen in Goirle. Nieuw is de locatie Hilvarenbeek, waar ook vanaf half augustus met outdoor trainingen gestart gaat worden op de zondagmorgen! Outdoor fitness is gezond! Menig onderzoek bewijst dat trainen in de buitenlucht gezond is voor lichaam en geest. Het zorgt voor meer zuurstofopname en je bouwt weerstand op. Ook maak

je meer vitamine D aan dat weer goed is voor huid, botten en tanden. Hierdoor verbetert je concentratie en balans en vermindert het stress en spanning. Unieke outdoor fitness, geen bootcamp! Dat sporten meer moet zijn dan op een loopband staan of fitnessoefeningen doen, bevestigt Huub Jacobs van WorkOutDoor. Na jaren indoor in de fitness gewerkt te hebben, werkt Huub als sportmasseur. ‘Hierdoor spreek ik dagelijks mensen met zowel lichamelijke als geestelijke klachten die hun wensen op sportgebied tegen me ver-

telde. Al deze opmerkingen hebben geleid tot WorkOutDoor. Een complete outdoor fitness training voor echt iedereen. Van kracht, buik- tot stabiliteitsoefeningen. Van conditie tot circuittraining. In Goirle en Tilburg is het een groot succes en we zijn erg hoopvol dat dit in Hilvarenbeek ook gaat slagen. Meer informatie over de trainingen van WorkOutDoor en het volgen van een gratis proefles? Check www.workoutdoor.info of stuur een mail naar wod@workoutdoor.info

Doe mee en stem op je favoriete archiefstuk! componist die in de hemel ook gedraaid wordt. Mijn zegsvrouw vertelt me dat er gewerkt wordt om ook andere hemelse componisten te laten klinken. Voorgeborchte Dan moet ik het voorgeborchte niet onvermeld laten. In een soort halletje voor de eigenlijke stilteruimte zijn enkele objecten bijeengebracht uit het rijke roomse leven; het is een soort stilleven bestaande uit een bidstoel (de klassieke met klapbankje), daarboven een kruis met corpus, een wijwaterbakje én een antieke collectestok. Voor veel bewoners van het Verpleeghuis zullen dit herkenbare zaken zijn uit de tijd dat kerkgang nog heel gewoon was, mijnheer pastoor alles wist, God en zuster Engelberta het leven volledig bepaalden. Ach, wat is er sindsdien niet gebeurd? Met de wereld, met de kerk, met jezelf? Je persoonlijke lotgevallen, en waar je uiteindelijk terecht bent gekomen? Deze dingen gaan door de hoofden van de bewoners van het Verpleeghuis. In gespreksgroepen, geleid door professionals en vrijwilligers van de geestelijke verzorging, kun je daar met elkaar over praten. In een liturgische viering op zondag in de multifunctionele ruimte wordt het verhaal opgenomen in een groter verhaal. In de stilteruimte, alleen met je zelf, kun je daar over mijmeren. Waar ben je? In Opinie&Debat van NRC-Handelsblad 22 juni doet Louis Stiller (!) een observatie die wij allemaal herkennen. Je zit op een terrasje en je kijkt op een schermpje. Je zit in de trein, je kijkt op een schermpje. Je zit thuis op de bank met huisgenoten om je heen en je kijkt op het schermpje (de huisgenoten idem dito). Je ligt in bed met vrouw of vriend en beiden kijken, met de rug naar elkaar toe, op hun schermpje. Overal zijn mensen in

de weer met hun schermpje in de hand. Terwijl ze daar mee bezig zijn, lijken ze niet ‘hier’ te zijn, maar waar zijn ze dan? Je moet toch ergens zijn? En dan stelt hij de interessante vraag: waar je bent als je een beetje hier bent en een beetje daar? Waar ben je? In die heerlijke nieuwe schermwereld wordt een aloude vraag opnieuw gesteld: waar ben je? Louis Stiller stelt die vraag in de krant, die vraag laat zich mogelijk ook horen in de stilteruimte, als je ruimte maakt voor jezelf en de bewegingen van je ziel. Het is een groot goed dat Thebe-Elisabeth Goirle zo’n ruimte heeft kunnen inrichten, zo’n kunstwerk heeft kunnen laten maken. Maar denk niet dat er vanzelfsprekend geld voor was, want geld en zorg worden water en vuur, oei wat een gesis als beide tegenwoordig met elkaar in verband worden gebracht. Het stiltecentrum is tot stand gekomen dankzij het Scanfonds uit Hilversum. Het fonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen; vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt zij organisaties die zich richten op de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed. Sponsor was ook Sluyterman van Loo uit Beverwijk, een stimuleringsfonds voor ouderenprojecten. Sponsor was tevens Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor uit Amsterdam, een stichting die de kwaliteit van leven van ouderen wil bevorderen. Ten slotte heeft ook Monuta afd. Tilburg uitvaartverzorging een bijdrage geleverd; er waren kleine individuele sponsors, en ja heus: ook Thebe Zuid Oost heeft via het budget voor onderhoud een deel van de kosten betaald; mooi toch?

Regionaal Archief Tilburg start voorverkiezing voor ‘Stuk van het Jaar’ Regionaal Archief Tilburg start op 1 augustus 2013 een verkiezing voor het mooiste of meest bijzondere archiefstuk uit de collectie. Tijdens de maand augustus kan iedereen stemmen via de Facebook-pagina van het archief. Dit gebeurt in aanloop naar de landelijke online verkiezing ‘Stuk van het Jaar’, in oktober tijdens de Maand van de Geschiedenis. Landelijk doen hieraan ruim dertig archieven mee. Favoriete archiefstuk Medewerkers en vrijwilligers van het archief droegen hun favoriete stuk aan voor de voorverkiezing. Daaruit kwam een keuze van tien stukken waarop in augustus gestemd kan worden. Een Middeleeuwse akte bekend als ‘de sjoelbak’, de muurkanten uit de jaren ‘80, een film uit het Maria Gorettihuis, een aandoenlijke foto van ‘Onnozele kinderen’, een brief over een lijk in de boterhal en nog veel meer passeert in de maand augustus de revue. Deze voorverkiezing duurt van 1 tot en met 31 augustus 2013. Om de paar dagen komt er een nieuw stuk op het weblog en de Facebookpagina en kan er ‘geliked’ worden. Eind augustus gaat het winnende archiefstuk, het stuk met de meeste ‘likes’, door naar de landelijke verkiezing in oktober. Het prijkt dan naast vele andere historische juweeltjes tijdens de Maand van de Geschiedenis op www.onsdna. nl, de site van de gezamenlijke archiefinstellingen Nederland.

Maand van de Geschiedenis Alle deelnemende archieven presenteren vanaf 1 oktober 2013 hun ‘Stuk van het Jaar’ op www. Op 30 januari 2013 werd het stil- onsdna.nl/stukvanhetjaar. Archietecentrum geopend, het werd tijd ven laten door deze verkiezingsdat Goirle er kennis van nam. Ga actie zien welke interessante, vreemde, mooie, spannende en eens kijken, en word stil.

Pentekening uit 1855 door Eduard Meijer, één van de tien stukken uit de verkiezing. Deze tekening is gemaakt als huldeblijk ter nagedachtenis aan Koning Willem II en de Tiendaagse Veldtocht door de Vereniging Het Metalen Kruis. (collectie Regionaal Archief Tilburg) bijzondere archiefstukken zich in hun depots bevinden. De hele maand oktober kan het publiek stemmen op hun favoriete archiefstuk. Bij de afsluiting van de Maand van de Geschiedenis wordt de winnaar, het ‘Stuk van het Jaar’, op ludieke wijze bekendgemaakt. De landelijke publieksactiviteit

‘Stuk van het Jaar’ is een initiatief van BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland), Regionaal Archief Tilburg, Bedrijfshistorie Rabobank, Gemeentearchief Gemert-Bakel, BHIC en partners. Via de Facebookpagina van ‘Stuk van het Jaar’ kunnen belangstellenden de verkiezing van alle deelnemers volgen.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 JULI 2013

PAGINA 4

S FONSN PESSER teits

kwali

E GERIJ

BEETHOVENLAAN

WESTERMARKT

H E U V E L S T R A AT

SLA

DE LORELEI uw

ALTIJD VERS OP VOORRAAD:

SJASLIck

Wegens vakantie GESLOTEN maandag 22 juli t/m zaterdag 3 augustus

€ 0,98

per stuk

GAmbASPIES per stuk

bARbEcuEwORSt per stuk

hAmbuRGER per stuk

SPEkLAP

€ 1,69 € 0,70 € 0,60 € 0,60

per stuk

kijk voor meer variatie in een van onze winkels.

verse salades en barbeCueproduCten! geheel verzorgd barbeCuepakket www.fonspessers.nl

Wij wensen iedereen een prettige vakantie! Tilburgseweg 75 - 5051 AB GOIRLE - Tel. 013 - 534 17 09 POSTERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl

www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o.

AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met Power Slim. * Wetenschappelijke afslankmethode * geen hongergevoel * geen vermoeidheid * behoud van spiermassa * geen jo-jo effect. Informeer 013-518 13 64

All in one Party. Voor een feestje thuis. Verhuur van tent, tap, drank, tafels, stoelen muziek etc. Met één telefoontje alles geregeld. Andre Jacobs Tel:06-30507596 www.allinoneparty.nl

Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl Uw DRUKWERK digitaal besteld zéér scherpe prijzen! www.gbgdrukwerk.nl

Auto’s te koop gevraagd met RDW vrijwaring, ook bussen, kleine vrachtwagens en sloopauto’s. Ook ’s avonds; tel. 06-54294952 www.trommelenautos.nl Actueel@Anders@Actief www.rondjegoirle.nl

APK KEURINGSSTATION VANAF 36,-

• Werkplaats uurtarief 35,- excl. BTW • Totaal onderhoud van alle merken • Gespecialiseerd in Peugeot

COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE In- en verkoop van nieuwe en gebruikte aanhangwagens T:0630054006 www.copal-aanhangwagens.nl Chauffeur zoekt werk! Onverschillig wat, onregelmatige werktijden i.o. Rijbewijs BE Tel: 06-44347464

www.tijvoort.nl (kijk in onze actiefolder) Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719

Chocolade van wit tot zeer puur, maar ook fugde, nougat, pepermunt en koffiebabbelaars!

NB SSE EDRI J LU

F

€ 8,95

per pakket vanaf

stomerij

K

eel voord

Interieurafwerking Renovatie

D

BESTRATINGEN

R EV OLDE

Montage

RIOLERINGEN

013-577 44 81

Voor al uw renovatiewerkzaamheden in uw hele huis.

GRONDWERKEN AANLEG- EN ONDERHOUD

Bezoek onze nieuwe website en vraag een gratis offerte aan!

VAN TUINEN

WWW.GEBRVOS.NL

www.klussenbedrijfdevolder.nl

COSTERMAN BOODTSTRAAT 4 • 5051 WC GOIRLE TELEFOON: 013-577 42 04 • FAX: 013-577 42 05

NU OOK TE HUUR ROLSTEIGERS EN LADDERS

GRATIS STIKSTOF BIJ AANKOOP CARAVANBANDEN

• • • •

Winterbanden Opslag zomer- en winterbanden Bandenwissel Uitlijnen Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719 www.autobandendennis.nl

Ode aan het zwarte paard! Daar gaat ze. Het Friese paard. Fier. Zwart. Sterk. Intelligent. Tikkeltje verheven. Alsof ze zich bewust is van de eeuwen die haar voorouders hebben afgelegd. Alsof ze zich bewust is van de plek die ze inneemt in zovele harten.

De vereniging biedt op de maandagmiddag een gevarieerd showprogramma met hoogtepunten zoals het optreden van de imponerende Friese dekhengsten zowel aan de hand als onder het zadel, een presentatie van combinaties in het tuig en kampioenschappen van veulens, jonge paarden, merries en ruinen aan de hand. Het evenement is gratis te bezoeken en parkeren is mogelijk op maximaal 40 meter van het locatieterrein. Geadviseerd wordt om de bewegwijzering te volgen. Meer informatie is te vinden op www.friesepaardzuidnederland.nl

in 10 minuten in een prachtig EasyAlbum! -

34e Friese paardendag in Hilvarenbeek

Op zondag 4 en maandag 5 augustus organiseert fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland haar 34e Friese Paardendag op het terrein aan het Laag Spul te Hilvarenbeek.

Uw vakantiefoto’s Uw vakantiefoto’s Formaten 10x15 en 15x23 cm Foto’s uitzoeken op onze nieuwe kiosk 20 pagina’s Fotokwaliteit Stevig boek met harde kaft Tot 70 foto’s per boek Degelijk en handzaam

10X15 € 15,15X23 € 20,INCLUSIEF FOTO’S

Geef

voor een beter herstel Giro 860

Thuis uitzoeken? Kijk op: www.kioskgifts.com

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

D e H ove l 4 6

5051 NR Goirle

T 013 - 534 12 17

E dr u k w e r k @ g b g . n l


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 JULI 2013

PAGINA 5

Zilver voor Eefje Muskens Badmintonster Eefje Muskens kan terugkijken op 2 goede toernooien. In Amerika speelde ze, samen met haar dubbelpartner Selena Piek, de USopen, een Grand Prix Gold toernooi. Ze speelden een goede wedstrijd tegen China, die ze nipt in de 3e set verloren met 21-19, na bijna een uur spelen. Deze Chinezen zijn uiteindelijk 2e geworden. Daarna reisden ze door naar Canada (Richmond) voor de Canadian Open. Hun eerste wedstrijd was succesvol, ze boekten een overwinning tegen ook 2 Chinezen, in 3 sets. Daarna versloegen ze de als 3e geplaatste Canadezen in 2 sets. Vervolgens werden de 1e geplaatste speelsters uit Macau in 2 sets naar huis gestuurd, en hadden ze de finale bereikt. Helaas verloren ze deze finale tegen 2 sterke Chinese dames, in 3 sets. Eefje en Selena hebben zelf geïnvesteerd om deze toernooien te kunnen spelen. Het is belangrijk om aan deze toernooien deel te nemen en ze hebben laten zien dat ze zich kunnen meten aan sterke badmintonspelers uit Aziatische landen.

Ingezonden meningen van de lezer Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze stukken eens is. Zij vallen onder volledige verantwoording van de inzender. Ook kunnen deze ingekort weergegeven worden. Naam en adres is altijd bekend bij de redactie.

Geachte redactie Goirles Belang, Ietwat verlaat in verband met de vakantie, maar toch wil ik n.a.v. de columnade van 3 juli 2013 het volgende opmerken: Al bijna 28 jaar (=zolang wij aan de Goirleseweg in Tilburg wonen), volgen we met belangstelling het wel en wee van de (politieke) arena van Goirle.

Mevrouw Robben duidt in haar verhaal op het bestaan van de gilden in Goirle en het te verwachten ‘keizerrijk’ over 4 jaar… Ze kunnen tevreden terugkijken en nu gaan genieten van 2 weken In Oud-Tilburg (Tilburg vòòr de vakantie en daarna weer hard trainen voor de toernooien die komen. gemeentelijke herindeling van 1997) bestaan 3 gilden. St. Dionysius (geweer), St. Joris (kruisboog) en St. Sebastiaan (handboog). Het koninklijk handboogschutDe kunstenaars uit Zimbabwe blitersgilde van koning Willem III jven verrassen! Telkens weten ze had tot vorig jaar een keizer, Joop weer nieuwe figuurtjes te maken. Sleddens. Helaas is deze te vroeg De serie proud ladies is wel heel overleden. bijzonder met de pronte dames Momenteel heeft Peter-Paul Haen in allerlei uitvoeringen. Daarvan (ja, een volle neef van een vroehebben we er al veel verkocht in gere wethouder van Goirle) voor verschillende groottes. Nu hebde tweede keer achtereen de koben we ook wat andere modellen ningsvogel afgeschoten. ingekocht. Als hij in 2015 wederom de vogel Bij het beeldje op de foto wordt af zal schieten, wordt hij de volook weer knap gebruik gemaakt gende keizer in Tilburg! van het contrast tussen het geWie moet er dan zijn borstje nat polijste serpentijn en de ruwe gaan maken? steen die in verschillende patronen bewerkt is. met sportieve groet, Zimbabwe betekent letterlijk ‘Huis van steen’ wat is te danken aan Marie-Louise Haen-Evers de stenige bodem van het land. Vandaar dat de beeldhouwkunst in Zimbabwe tot op de dag van vandaag een rijke en lange ge- waarvan de prachtige beelden schiedenis kent. worden gemaakt. Ter afwerking worden de beelden rondom een Er zijn ook nu nog tal van groepen houtvuur geplaatst om ze te verbeeldhouwers in dit straatarme hitten. Wanneer de beelden goed Ter ere van de Eerbiedwaardige land. Gelukkig zijn er importeurs heet zijn worden ze ingesmeerd Dienaar Gods Frater Andreas (Jan) die de beelden inkopen en leveren met blanke was. Op deze manier van den Boer (1841 – 1917) zal aan de Wereldwinkels. De makers krijgen de beelden hun bijzonder op zondag 4 augustus a.s. de krijgen daarvoor een goede en mooie kleur, omdat de gesmolten jaarlijkse bedevaart plaatsvinden eerlijke prijs. was de steen binnendringt. De in het generalaat van de Fraters beelden kunnen, zelfs in de win- CMM (de ‘Fraters van Tilburg’), Gasthuisring 54 in Tilburg. Serpentijn wordt uit steengroeven ter, buiten staan. Voor pelgrims die van ver komen, gehaald. De beeldhouwers werken in de open lucht. Eerst worden Loop eens binnen tijdens de is er vanaf half drie een kopje kofde stukken verdeeld in werkbare aangepaste openingstijden: tot en fie of thee. Hoogtepunt is de eubrokken, waarna de vorm grof met zaterdag 3 augustus zijn we charistische viering om 15.00 uur wordt uitgehakt en verder met alleen geopend op donderdagmid- in de kapel, waar zich ook het graf mes, vijl en grof schuurpapier ge- dag en vrijdagmiddag (van 13.30 van de Dienaar Gods bevindt. Na modelleerd, waarbij soms de ruwe tot 17.00 uur) en op zaterdag van afloop van de Eucharistie is er een oorsprong nog duidelijk te zien is. 10.00 tot 17.00 uur. Onze vrijwil- samenkomst voor alle pelgrims. Serpentijn is de algemene naam lige medewerkers zullen u graag Men kan tevens een geleid bezoek brengen aan de tentoonstelling voor de verschillende steensoorten helpen. over leven en werken van de Fraters, waarbij ook Frater Andreas zelf aandacht krijgt.

Mooie beeldjes, ook voor buiten!

Bedevaart Frater Andreas

NIEUWE! FOTO

KIOSK Foto kiosk

UW FOTO’S

DIGITAAL AFDRUKKEN

MET ONZE

“METEEN KLAAR” SERVICE! P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46

5051 NR Goirle

T 013 - 534 12 17

E drukwerk@gbg.nl

VVV-zomeravondwandeling te Hilvarenbeek

Boeiende presentatie in Erfgoeddepot Gerard Otten, van Stadsgidserij Tilburg, organiseert op zondagmiddag 4 augustus in het Erfgoeddepot aan de Dorpstraat 56 (bij Bels Lijntje) te Riel van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur een boeiende presentatie over de jaren 40-50 en 60 van de 20e eeuw ,zoals beleefd in Tilburg, maar ook heel herkenbaar voor mensen van buiten Tilburg. Veel foto’s , muziek en verhalen uit een tijd waarin geluk heel gewoon was. Kosten 5 euro p.p. incl. kopje koffie/thee en toegang tot dit bijzondere museum. Opbrengst komt t.g.v het Erfgoeddepot.

Op donderdag 8 augustus aanstaande – een week later dan gepland i.v.m. het Beeks Zomerfeest - organiseert de VVV Hilvarenbeek een bijzondere zomeravondwandeling van ongeveer 1,5 tot 2 uur. De wandeling voert de deelnemers door het gebied van landgoed de Utrecht. Het gebied heeft zijn naam te danken aan de levensverzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’, ook bekend als ‘Fortis’, en heet vanaf heden ABN AMRO. De Utrecht begon op grote schaal met het ontginnen van de heidevelden, om een gevarieerder landschap te creëren. Tegenwoordig bestrijkt het landgoed 1.700 hectare aan bossen, 600 ha landbouwgronden, 200 ha natuurterreinen en recreatieterreinen. De natuurterreinen bestaan voornamelijk uit heidegebieden met vliegdennen en berken. Het landgoed kent een rijke natuur

met veel plant- en diersoorten en er liggen twee grote vennen Flaes en Goor. Gids Onder de bezielende leiding van de vaste VVV-Gids Toon Bruurs wordt gestart bij Den Elshorst Esbeeksedijk 4 te Baarschot. Hij weet onderweg de nodige interessante zaken te vertellen over het landschap en de natuur. Een aanrader dus voor de natuurliefhebbers. De VVV Hilvarenbeek hoopt vele gasten weer te mogen ontmoeten om ongeveer 18.45 uur om kennis te maken met dit alles. Het vertrek is om 19.30 uur. De kosten voor deelname zijn € 4,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar mogen voor € 2,00 meelopen. Na afloop van de wandeling is er voor iedereen een gratis kopje koffie met wat lekkers.

Bridgen op dinsdagmiddag in Goirle Nu de zomer weer op zijn einde loopt zijn alle bridgers zich weer aan het voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Wilt u graag of zelfs liefst overdag bridgen dan kan dat bij de gezellige club Het Opstapje die elke dinsdagmiddag vanaf kwart voor twee spelen in de Guldenakker aan de Wittendijk in Goirle. Het einde is om ongeveer 17.00 uur. Een club met voornamelijk “ouderen” maar die nog allemaal jong van harte zijn en ook nog behoorlijk fanatiek bridgen. We onderstrepen de slogan van de Nederlandse Bridge Bond; Bridge is fitness for the mind. Wij hebben nog ruimte voor nieuwe leden en u kunt zich als paar opgeven maar ook als u alleen bent kunnen we voor u een bridgepartner zoeken. We spelen in één lijn zonder een echte opkomstplicht. Zowel voor de beginnende als de gevorderde bridger is het een heerlijke middag in een prachtige locatie. Komt u rustig een keertje kijken en/of meespelen om de sfeer te proeven. We starten het nieuwe seizoen op dinsdag 4 september a.s. Meer informatie of aanmelden bij Leo van Lieshout op tel. nr. 013 – 534 45 35 of per mail leo.van.lieshout@home.nl

Leer schaken bij EGS, een hobby voor jong en oud Hoewel het momenteel niet echt schaakweer is, is de Goirlese schaakclub EGS al volop bezig met de voorbereidingen voor komend seizoen. Vanaf september verzorgt EGS weer een nieuwe schaakcursus voor volwassenen. En ook de jeugdafdeling is weer op zoek naar een nieuwe lichting schaaktalent. De volwassencursussen worden gehouden op dinsdagavond in café Hof van Holland, het clublokaal van EGS. De lessen zijn geschikt voor totale beginners, maar ook voor huisschakers en beginnend clubschakers die meer structuur in hun partij willen brengen. De afgelopen jaren hebben verschillende volwassenen deze cursussen doorlopen en in het schaken een mooie nieuwe hobby gevonden. Ze hebben inmiddels een niveau bereikt dat ze het zelfs de meest doorgewinterde EGS-leden bijzonder moeilijk kunnen maken. De jeugdafdeling van EGS komt op vrijdagavond bij elkaar. Kinderen leren spelenderwijs de regels en enkele eenvoudige tactische wendingen aan de hand van de Stappenmethode van de schaakbond. Elke stap wordt afgesloten met een diploma en daarna kan een volgende stap worden afgewerkt, waarbij de stof een stapje pittiger is. Ook wordt er natuurlijk geschaakt om het Goirles jeugdkampioenschap en kunnen jeugdleden van EGS deelnemen aan toernooitjes door heel Brabant. Met het schaken leren kinderen een hobby waar ze hun leven lang plezier aan kunnen beleven. Het stimuleert de fantasie en rekenvaardigheid, en daarnaast is het ook nog eens heel erg leuk en gezellig! Voor beide cursussen geldt dat ze in september weer van start gaan. Meer informatie bij cursusleider Erik Hamers (tel. 013-5346625) of via de website van EGS: www.schaakclubegs.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 JULI 2013

Akse Media uitgever gemeentegids Het college van B&W heeft besloten met een nieuwe uitgever voor de gemeentegids in zee te gaan. De naam van de uitgever is Akse Media uit Den Helder. De nieuwe gemeentegids komt in het voorjaar van 2014 uit. Let op!!! Er zijn op dit moment bedrijven, o.a. een uit ‘s Hertogenbosch, die zich menen te moeten presenteren als de nieuwe uitgever voor de gemeentegids van Goirle. Zij benaderen bedrijven, verenigingen en organisaties telefonisch en bieden daarin advertenties aan voor de nieuwe gids. De gemeente heeft voor het maken van de nieuwe gemeentegids 2014 alleen een overeenkomst met uitgever Akse Media uit Den Helder. Op het moment dat de uitgever uit Den Helder verenigingen, organisaties en bedrijven gaat benaderen bericht de gemeente daarover.

Verkeersbesluit

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken In de Marijkestraat, naast De Prinsenhof, wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats aangelegd voor een bewoner van genoemd appartementencomplex. Hiervoor wordt een verkeersbord E6, van bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met kenteken geplaatst en een witte markering op het wegdek aangebracht.

PAGINA 6

Burgernet Dankzij Burgernet zijn politie en gemeente in staat om inwoners zeer actueel te informeren over allerlei zaken die met veiligheid in de gemeente en/of de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt de deelnemer informatie over bijvoorbeeld een inbreker die in de buurt is gesignaleerd of dat er zich mogelijk een gevaarlijke situatie voordoet. Door burgers hierbij te betrekken hopen gemeente en politie dat dit leidt tot meer veiligheid op straat. Wilt u ook een bijdrage leveren aan een veilige woonomgeving? Meld u aan voor Burgernet. Wat is Burgernet? Inwoners die zich aanmelden voor Burgernet, moeten aangegeven of ze SMS, spraak- en/of e-mail berichten willen ontvangen als er zich een veiligheidssituatie voordoet in hun directe woonomgeving. Met betrekking tot een politieactie kan gedacht worden aan een inbreker die op de

vlucht is, een kinderlokker die actief is of een kind dat vermist wordt. Door inwoners hierbij te betrekken krijgt de politie, extra oren en ogen die een handje kunnen helpen. U houdt een verdachte natuurlijk niet aan, maar geeft tips door aan de politie. In de gemeente Goirle hebben zich bijna 3500 personen aangemeld op Burgernet.

Help hennep uw buurt uit

Snoeiwerkzaamheden

Hennepkwekerijen zijn gevaarlijk en illegaal en dus strafbaar. Dat geldt ook voor een zogenoemde stekkerij, drogerij of knipperij. De gemeente Goirle pakt samen met Tilburg, Hilvarenbeek en Oisterwijk hennepkwekerijen hard aan met strenge maatregelen. Naast brandgevaar kan er sprake zijn van overlast. Vaak wordt ook illegaal stroom afgetapt.

In opdracht van de gemeente start de firma Van Helvoirt Groenprojecten B.V. op maandag 29 juli met snoei- en onderhoudswerkzaamheden aan de bomen aan de hoofdrijbaan van de Tilburgseweg te Goirle. Het betreft het gedeelte vanaf de rotonde tot aan het

viaduct. De werkzaamheden vinden plaats tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Gevolgen werkzaamheden Als gevolg van de werkzaamheden zijn de woningen tijdelijk minder goed bereikbaar. De hoofdrijbaan en de fietsstraat worden van

Aanmelden Burgernet Aanmelden kan via de website Burgernet. Na het invullen van de postcode en huisnummer komt u in een invulformulier waar u uw overige gegevens invult. Onder meer uw mobiel- of vast telefoonnummer en de keuze of u alleen SMS of ook spraakberichten wilt ontvangen. Voor het aanmelden maakt u een wachtwoord aan.

maandag 29 tot woensdag 31 juli tussen 09.00 en 16.00 uur afgesloten. Het auto- en fietsverkeer wordt door verkeersregelaars of eventueel met bebording ter plaatse omgeleid. Volgens de planning en als het weer meewerkt is het werk woensdag 31 juli om 16.00 uur klaar.

Kijk voor meer info op: www.goirle.nl

Vermoed u een kwekerij in uw buurt? Meld uw vermoeden via Misdaad Anoniem, telefoon 0800- 7000

Publicaties Aanvragen omgevingsvergunningen Het college maakt bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen. Aert Swaensstraat 14 te Goirle het kappen van een den (17-7-2013) De Hemeltjes 16a te Goirle het oprichten van diverse gebouwen (4-6-2013) Hellenweg 30 te Goirle het plaatsen van een dakkapel (27-6-2013) Oranjeplein 5 te Riel het uitbreiden van de zolderverdieping (26-6-2013)

Contact

Tilburgseweg 144 a te Goirle het kappen van een beuk (12-7-2013) Tilburgseweg 32 te Goirle het gedeeltelijk herbouwen van een tuinmuur (12-7-2013) Van Limburg Stirumstraat 12 te Goirle het uitbreiden van de woning (11-7-2013) De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

Verleende omgevingsvergunningen Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend.

Tilburgseweg 201 te Goirle het kappen van drie eikenbomen (verzonden 9-7-2013)

Heisteeg 7 te Riel het aanleggen van een uitweg (verzonden 1-7-2013) Poppelseweg 9 te Goirle het aanleggen van een inrit (verzonden 16-7-2013) Tilburgseweg 197 te Goirle het kappen van twee coniferen (verzonden 3-7-2013)

Bezwaren Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 5050 AA Goirle. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving.

Geaccepteerde meldingen Het college heeft de volgende meldingen geaccepteerd. Hiertegen kan geen bezwaar worden ingediend. Pastoor van Rielstraat 11 te Goirle het verwijderen van asbesthoudende platen (verzonden 11-7-2013) Van Haestrechtstraat 24 te Goirle het verwijderen van asbesthoudende platen (verzonden 17-7-2013) Zandschelstraat 20 te Goirle het verwijderen van asbesthoudende platen (verzonden 18-7-2013)

Openingstijden gemeentehuis

Openstelling Burgerzaken

Spreekuur burgemeester

Ombudsman

Gemeentelijke belastingen

Op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur. T (013) 5310 610 F (013) 5343 985 E info@goirle.nl W www.goirle.nl Bezoekadres: Oranjeplein 1, Goirle

Zie algemene openingstijden gemeentehuis, Dinsdagmiddag van 14.00 tot 20.00 uur, Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

U kunt daarvoor een afspraak maken met het bestuurssecretariaat: T(013) 5310 606.

drs. J. van Casteren T (06) 2902 3515 Klachtencoördinator: T (013) 5310 610

Meldpunt Openbare Ruimte

Politie Goirle

Meldingen, storingen of vragen over bestrating, schoonhouden straten, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, riolering, groenvoorziening, speeltoestellen, milieuzaken, huisvuil-inzameling, ongediertebestrijding: bel het Meldpunt tussen 09.00 en 12.30 uur: tel. (013) 5310 676.

Voor vragen, een afspraak of aangifte: T 0900-8844 Meld misdaad anoniem: 0800-7000. Spoedeisende hulp: 112 Wijkagenten: Edwin Huijbregts, Marc Jongbloets en Astrid Verschuren

Vragen over automatische incasso, betalingen en openstaande posten: T (0487) 581 294 op werkdagen van 08.45 tot 16.30 uur. Vragen over uw aanslag en bezwaarprocedure: T (013) 5310 586 op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. E: belastingen@goirle.nl Taxatieverslag inzien: www.goirle.nl

Persoonlijk contact Voor advies, informatie of afspraak vragen wij u, om ‘s ochtends te bellen tijdens openingstijden. U kunt ook een mail sturen.

Openstelling Sociale Zaken Zie algemene openingstijden gemeentehuis voor eenvoudige vragen en afgeven documenten. Voor contact klantmanager/aanvragen uitkering belt u tussen 09.00 en 12.30 uur: T (013) 5310 610.

Digitaal loket Langskomen of bellen is niet altijd nodig: sommige zaken kunt u thuis via internet afhandelen. Kijk voor een overzicht op www.goirle.nl onder ‘Snel naar->formulieren’.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 JULI 2013

PAGINA 7

Vrijkaartjes Beekse Bergen

Parkeersituatie Oranjeplein gewijzigd

Burgemeester Machteld Rijsdorp nam dinsdag 16 juli jl. 250 vrijkaartjes voor Safaripark Beekse Bergen in ontvangst. Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan stelt het park deze kaartjes beschikbaar. De directie van de Beekse Bergen sprak de wens uit dat de gemeente de vrijkaartjes verdeelt onder inwoners, waarvoor een bezoek aan het park financieel niet haalbaar is.

De parkeersituatie op het Oranjeplein in Goirle is na de herinrichting gewijzigd. In dit bericht leest u daar meer over.

De gemeente heeft besloten om de vrijkaartjes te schenken aan de stichting Leergeld, de stuurgroep Opvang Vluchtelingen Goirle en Riel en aan gezinnen cq. cliënten van sociale zaken van de gemeente. De gemeente heeft de vrijkaartjes inmiddels verdeeld.

Wilt u uw evenement of activiteit bekend maken via de digitale informatieborden, kijk dan op www.goirle.nl/SNEL NAAR

Zomeravondwandelingen Stadsgidserij Tilburg Iedere dinsdagavond in juli en augustus organiseert Stadsgidserij Tilburg een bijzondere rondleiding ergens in de stad. Uitgebreide info vindt u op onze website www.stadsgidserij.nl of bel de stadsgids. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar voor de organisatie wel gemakkelijk (tenzij bij de wandeling anders vermeld staat). Tijd: 19.00 – 21.00 uur. Kosten: € 3.00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Blauwe zone verplaatst De blauwe zone is verplaatst naar de eerste twee rijen tegenover het Gezondheidscentrum (zie bijgaande foto). In dit gebied zijn 26 vakken ingericht als blauwe zone. Vergeet in het aangegeven gebied niet uw parkeerschijf achter de voorruit te leggen. Vier parkeerplaatsen voor invaliden Op het plein tegenover het gemeentehuis zijn op de eerste rij ter hoogte van de raadzaal vier parkeerplaatsen voor invaliden aangelegd. Verder zijn op het trottoir voor het gemeentehuis twee invalidenparkeerplaatsen te vinden. Vrij parkeren Op de rest van het Oranjeplein - dus aan de oostzijde - is het vrij parkeren voor in

Op de foto is zichtbaar gemaakt in welk gebied de nieuwe blauwe zone geldt totaal 80 auto’s. Let op dat u wel in de vakken parkeert. Deze zijn nu nog niet goed zichtbaar, vanwege het aanwezige zand dat nog ingereden moet worden. Datzelfde geldt voor de belijning in de blauwe zone.

Waarschuwing Tot begin augustus vinden automobilisten die niet in een vak geparkeerd staan of hun auto zonder parkeerschijf in de blauwe zone neerzetten een waarschuwingskaart onder de ruitenwisser.

Nieuw evenement in Hilvarenbeek

Beeks zomerfeest op 1 augustus Een nieuwe zomer: een nieuw evenement in Hilvarenbeek! Al enkele jaren werden de toeristen en inwoners van Hilvarenbeek getrakteerd op de Hilverzomeravonden. Daarop voortbordurend hebben de organiserende groepen uit Hilvarenbeek dit jaar gekozen voor een totaal nieuw concept: het Beeks Zomerfeest op 1 augustus aanstaande. Een evenement waar maanden aan gewerkt is en dat er mag wezen. Hart van de activiteiten is het prachtige plein de Vrijthof.

30 juli 2013. Architectuur. Een wandeling met speciale aandacht voor de architectuur. Vooral de architectuur tussen 1850 en 1940 komt aan bod en is in Tilburg nog volop te vinden. Ga op stap met de gids en laat je verrassen door de verschillende bouwstijlen zoals o.a Jugendstil en Amsterdamse School. Maar ook de moderne architectuur wordt niet vergeten. Gidsen: Fons van den Hout (tel. 5350288 of vandenhoutfons@gmail. com Ad Cools en Nel Bos Beek aan tafel Vertrek: Heuvel standbeeld Willem II. Een bijzonder onderdeel van het zomerfeest is daar “Beek aan 6 augustus 2013. Centrumwandeling Tijdens onze centrumwandeling ervaart zelfs de rasechte Tilburger hoe tafel”. In het kort gezegd: “Lekker onvoorspelbaar mooi Tilburg is. De gids neemt U mee door de grote culinair genieten voor een zacht en kleine straten in het centrum en wijst U op details die U misschien prijsje.”Iedereen kan zich met nog nooit gezien heeft. De gids vertelt over de boeiende historie van vrienden en of familie inschrijven om op de Vrijthof samen met Tilburg. Tilburg bruist en is altijd in beweging. Gidsen: Stephanie van Riel tel. 06-44143848 of svrvanriel@gmail.com ongeveer 200 andere gasten een 4-gangen diner te krijgen uitgeAnnie Jonkergouw en Kees Vissers. serveerd. De gasten worden ontVertrek: Heuvel Standbeeld Willem II. vangen met een glaasje bubbels. Hierna aan tafel om het diner te 13 augustus 2013. Hasseltwandeling De Hasselt is een van de oudste herdgangen van Tilburg, op het Has- gaan nuttigen want dat wordt seltplein als zodanig nog goed te herkennen. De naam is afkomstig van uitgeserveerd door de plaatselijke de hazelaar, een struik/boom die in deze wijk nog veelvuldig voorkomt. horeca ondernemers. Het gebied kent veel historische gebouwen w.o. de Hasseltse kapel uit 1534. Tijdens de wandeling ontdekt U waar het kasteel van Tilburg Voor de kinderen zal er een stemgestaan heeft en wist U dat de eerste flats van Tilburg gebouwd zijn pelkaart zijn waar ze hun buikje in de Hasselt? En dat mooie hoofdgebouw van de Rooi Pannen is dat rond kunnen eten. Ze kunnen altijd een school geweest? Na deze wandeling weet U nu eindelijk ook gewoon rond lopen op het evenemententerrein en ondertussen wat John Körmeling bedoeld heeft met zijn draaiend huis. Gidsen: Annie Jonkergouw anniejonkergouw@home.nl of 013 456 deelnemen aan alle spellen die er zullen zijn. De kosten van het 2653. Vertrek: MFA De Poorten inde Hasseltstraat Biks Banket zijn 25 euro per per20 augustus 2013. Groeseind/Hoefstraatwandeling. De Hoefstraat is van oudsher de verbindingsweg tussen de herdgangen Rosmolen en Goirke (huidig Julianapark). Aan deze straat stonden kerken, molens, scholen en een verzorgingshuis die Tilburgse geschiedenis van de 13e tot de 21e eeuw Stichting Klankbord, patiëntenvertegenwoordigen. In deze wijk is men op dit moment ook bezig met organisatie voor mensen met het grootste Tilburgse fysieke en sociale stadsvernieuwingsproject tot vormen van hoofd/halskanker is nu toe: De Bisschoppen- en Pietersbuurt. Gidsen: Wim Franken w- aanwezig, u kunt lotgenoten ontmoeten en ervaringen uitwisselen. franken@home.nl of 013 468 5413 Nel Bos en Ad Cools Voor deze middag kunt u zich Vertrek: Paduakerk aan de Hoefstraat

soon voor volwassenen, kinderen betalen 7,50 euro voor een stempelkaart. Kaarten zullen te koop zijn bij Herberg St Petrus, Taverne Paulus, Vrijthof 16 en Grand Café De Zwaan. Start van de kaartenverkoop begint vanaf woensdag 10 juli bij de genoemde bedrijven. Modeshow en jeugd Een interessante activiteit tijdens het eten betreft een modeshow. De deelnemende winkeliers hieraan zijn: Martin Schijvens, Lenie Lingerie, Nouvelle Suite, Shoeby, Fashion Eyes, Van Gool sport en Van Hees schoenmode. Voor de kinderen zijn er ook diverse spelonderdelen onder het motto “try before you die” waaraan zij kunnen gaan meedoen. Aan de hand van een stempelkaart kunnen zij zich gaan uitleven de bij games zoals Giant Jenga, Kokosnoot vangen, kratjes stapelen, spiderladder en steltlopen. En als de spelmissie goed is volbracht ontvangen de kinderen een lekkere snoepzak. Rond de Vrijthof worden kramen opgesteld met allerlei koopwaar en ook de lokale musea zullen zich daar presenteren.

ook voor volop lol en spektakel. De dansgroep 5.0.7 zal een show geven. De vrijwillige brandweer van Hilvarenbeek verzorgt rondritten en een vuurshow/vuurspuwclinic en een animatieteam zorgen voor een bruisend geheel. Wie zich ook nog sportief wil uitleven, moet zeker even naar het pannnavoetbal gaan. Voor de inwendige mens wordt ook goed gezorgd. Bakkerij Swaanen, cafetaria De Toekomst en een echte pizzabakker zorgen voor voldoende keuze. Geen Beeks Zomerfeest zonder live muziek natuurlijk. Daarvoor is de Esbeekse band Punt uit ingehuurd. Het zal daarom ook goed toeven zijn op de terrassen op de Vrijthof op 1 augustus aanstaande. De aanvang van het evenement is 18.00 uur. Voor de laatste informatie zie de Muziek Het Beeks Zomerfeest staat verder website www.vvvhilvarenbeek.nl

Middag voor patiënten met hoofd/halskanker aanmelden bij Inloophuis Midden Locatie: Inloophuis Midden Brabant, Wilhelminapark 29, Tilburg Brabant. info@inloophuismiddenbrabant.nl Meer informatie vindt u op Datum: vrijdag 23 augustus 2013 www.wegwijzerkanker.nl en www.inloophuismiddenbrabant.nl Tijd: 13.30 uur – 15.30 uur


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 JULI 2013

PAGINA 8

Albert Verheijen Restaurateur

Dankbetuiging Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het getoonde medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man. onze pa, onze opa en trotse opaatje

Sjel Weeterings Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van de Guldenakker, huisarts Dr. Zoontjens en personeel afd G1 van het Elisabeth ziekenhuis.

Restauratie/reparatie van antiek en gebruikt meubilair. Ambachtelijke meubelen op maat. ExpertiseBrand- en waterschade. Kortevoorenstraat 9, 5051 VS Goirle Tel 013-5341218 06-23609531

28 juli 2013 zijn 60 jaar getrouwd

Thea en Toontje de Laat Bij het afhalen van de kaarten ontvingen zij een gratis attentie

Babyarmbandje gevonden; goud met naam Melisa. Tel. 013-5182076 Voetreflexmassage therapie (m/v)

al 27 jaar

Henriëtte Weeterings-Bokhorst Mario en Desiree Kevin en Sandra, Dex Nick Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis van het heengaan van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Proficiat...

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag van harte feliciteren met de komst van hun baby. Zij ontvingen bij de geboortekaartjes een cadeautje!

Tygo

19 juli 2013 zoon van Corné en Lian van Boxtel De Dommel 82, 5052 VD Goirle

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

wwwgbg.nl

P R I M E U R

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl Anja Spijkers Meijerij 8, Riel Tel: (013) 5181708 MEDISCH PEDICURE PROVOET Vergoeding via Zorgverzekeraar Afspraak: 06-34486526 www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o.

PINKELTJE Het adres in Goirle voor goedkoop speelgoed. Muldersweg 34, Goirle (centrum) Tel. 0135345666. Inkoop/Verkoop gebruikt speelgoed: Lego - Playmobil – spellen – auto’s – poppen – boeken etc etc. Open di. t/m za.

PASFOTO’S

Zwemlessen voor kinderen op zaterdagmiddag en zondagmorgen in het Waterspoor. Kleine groepen/ kindvriendelijk zwemonderwijs. Info: Zwemschool Aqua-Marijn, tel.nr. 0135111211 www.aqua-marijn.nl

Cornelia Alouisa (Corrie) Tuijtelaers-Meeusen

Officiële documenten Direct klaar Professionele kwaliteit wwwgbg.nl Ook volgens alle buitenlandse regels

echtgenote van

Franciscus Josephus Hendrikus Tuijtelaers † Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar. Sjef Frank en Esther Johan † Ronny Ben Patricia en Johan, Gino Rian en Hans Kevin Mandy Eric en Natasja Kimberley Michelle Tilburg, 21 juli 2013 Correspondentieadres: Heile Schoorstraat 45, 5018 ED Tilburg De uitvaart zal in besloten familiekring plaatsvinden.

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46

E drukwerk@gbg.nl

winkelplezier

Alles voor uw baby

Afscheid nemen op de manier zoals iemand was. Dat is Monuta Tom van Dijk, voor Goirle en omstreken.

Bergstraat 104 Goirle, 06-45114546

www.mamaloesenkids.nl

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Kijk voor meer informatie op www.monutatomvandijk.nl.

Tom van Dijk

GOOLTJESBON

NR: Plaatsen in GB:

Uw gooltjes kunt u bij kontante betaling opgeven bij ons kontakt-adres, met onderstaande bon kunt u ze ook schriftelijk doorgeven. Ook kunt u de bon invullen op onze website: www.goirlesbelang.nl Wilt u de bon duidelijk invullen? Achter elk woord één hokje open laten; elke punt of komma is ook een hokje. Voor brieven onder nummer betaalt u € 5,00 extra. Voor Gooltjes met afbeelding betaalt u € 5,00 extra. Voor Gooltjes op factuur betaalt u € 5,00 administratiekosten.

1 11 21 31 42 2 12 22 32 43 3 13 23 33 44

De opgave moet uiterlijk maandag 18.00 uur in ons bezit zijn. De bon kunt u zenden aan onderstaand adres incl. het verschuldigde bedrag.

4 14 24 34 45

GRAFISCH BURO GOIRLE, DE HOVEL 46, 5051 NR Goirle of POSTBUS 173, 5050 AD GOIRLE

5 15 25 35 46 6 16 26 36 47 3 4 5 6 7 8 9 10

Naam: _______________________________ Woonplaats: __________________________________ Adres: _______________________________ Telefoon: _____________________________________

OF VUL DE BON IN OP WWW.GOIRLESBELANG.NL

T 013 - 534 12 17

500 m2

Ongedwongen, puur en oprecht.

€ 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00

5051 NR Goirle

7 17 27 37 48 8 18 28 38 49 9 19 29 39 50 10 20 30 40 51 41 52 Betaald € _______

Persoonlijke en professionele begeleiding van zwangerschap, bevalling en/of kraambed in Alphen en Goirle en omgeving. Alle echo’s mogelijk op eigen praktijklocatie Mogelijkheid tot homeopathie tijdens zwangerschap, bevalling en/of kraambed Verhuur van bevalbaden en verhuur/verkoop van diverse merken borstkolven en andere borstvoedingsondersteunende hulpmiddelen

Echo-, avond- en weekendspreekuur op spreekuuradres (gezondheidscentrum Oranjeplein) in Goirle! Voor meer informatie of voor het maken van een eerste afspraak: bel 013-5082773 of mail naar info@hetklavertje.com

www.hetklavertje.com Locaties: Baarleseweg 63a te Alphen en Oranjeplein 2d te Goirle. Kijk ook eens op onze Facebook- en Twitterpagina!


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 juli 2013

M

PAGINA 9

mensen onder ons

17e Zondag door het jaar

Genesis18,20-32; Kolossenzen 2,12-14; Lucas 11,1-13

Bij de bron

Zondag 21 juli werd in de kerk van Sint Jan Max Gulickx door het Sacrament van het Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Omringd door familie en vrienden onderging in alle rust Max de doop en ook zijn broertje Sam volgde alles vol belangstelling. Op deze zomerse dag was het koude doopwater geen enkel probleem. Alle goeds voor de toekomst onder Gods zegen en de liefdevolle zorg van zijn dierbaren. Proficiat ! Heer herinner U hun namen Donderdag 18 juli vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Piet Haenen (84, Nieuwe Rielseweg), waarna de begrafenis op het kerkhof van de Maria Boodschap. Ter voorbereiding op de uitvaart was er ook een Avondwake. Na een kort ziekbed is Piet thuis overleden, voorzien van het Sacrament van de Zieken. Op een bewonderenswaardige wijze heeft hij in een paar weken kunnen berusten in zijn naderend einde. Piet groeide op in een groot gezin en vond al snel zijn passie in bloemen en planten. Zijn werk was zijn hobby. Met liefde en plezier heeft hij heel zijn leven hard gewerkt. Piet was een man van weinig woorden, rustig op de achtergrond. Meer dan 55 jaar was hij getrouwd met zijn Jacqueline. Na zijn pensionering had hij nog meer tijd voor zijn kinderen en kleinkinderen. Daarbij bleef hij volop werken in diverse tuinen en genoot van de vele fietstochtjes met zijn vrouw. Samen waren zij altijd te vinden in de zondagsviering, bescheiden achterin. Moge hij nu een goede plek krijgen in de hemelse Hof van Eden.

D

deze zondag

Kerk Sint Jan - Goirle

R

rond de parochie

Protestantse gemeente Opstandingskerk, prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Zondag 28 juli 10.00 uur ds. D. Penninkhof. Guldenakker Zaterdag 27 juli 19.00 uur Eucharistieviering. Zorgcentrum Elisabeth Zondag 28 juli 10.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Piet van Mensfoort.

Ziek en bezoek Als u ziek bent en bezoek wenst van een van de pastores, geef dat dan zelf door of laat het doorgeven.

P a u li e n In Goirle staat een huis. En in dat huis daar woont een heer. En die heer die dwaalt steeds rond. Van de woonkamer naar de keuken, van zijn kamer tot aan de deur. Bij de deur stopt zijn vrijheid resoluut. Hoe graag hij het ook zou willen; hij krijgt de deur niet zelf open. Hoe hard hij er ook om roept; niemand laat hem gaan. Moedeloos laat hij zich dan maar zakken in de luie stoel in de woonkamer en laat zich koffie inschenken door die aardige mevrouw die op de afdeling werkt. Door koffie met zo’n heerlijke koek erbij is zijn geheugenverlies even vergeten. Ode aan deze man die eens een kleine jongen was op een fietsje; daarna vader van zes kinderen en zijn handen aan de ploeg. In de herfst van zijn leven kwam er een gemene insluiper die hem stukje bij beetje zijn herinneringen ontnam. En in dat huis woont ook een vrouw. En die vrouw die rijdt in haar rolstoel naar het dakterras en naar haar ruime kamer en ze gaat de afdeling af. Ze gaat hout schilderen beneden, want het is maandag. Ze zal vandaag haar kunstwerk met grote trots voltooien. Vanavond is het feest, want de allerleukste verpleger van de afdeling heeft avonddienst. Ode aan deze vrouw die eens een klein meisje was met een pop in de hand; daarna een jonge kleuterjuf. In de zomer van haar leven maakte een auto ongeluk korte metten met haar gezonde lichaam. In een klap beroofd van haar benen en een goed stel hersens. In Goirle staat een huis. In Goirle staat een huis, jaja. Daar wonen mensen met krassen op hun ziel. Het leven heeft hen leed aangedaan. Ze hebben barsten en deuken opgelopen door grote pech en tegenslag. Maar breken? Dat zullen ze nooit. Zolang de zon schijnt, zolang er warme zorg is, zolang ze naar de kermis kunnen, zolang er een Mariaviering is, zolang er familie komt, zijn zij niet klein te krijgen. Ode aan deze moedige, fijne en allersterkste mensen van het dorp. PvB

Sint Jan

5348438

Overweging: pastor Martin van Zutphen Zaterdag 27 juli Geen viering Zondag 28 juli 10.00 uur Eucharistieviering muzikaal ondersteund door een gelegenheidskoor Pierre Spapens; Riet Bouwens – Janssens; Ouders Koolen – Adams; mis uit dankbaarheid bij 60 jarig huwelijk van Toontje en Thea de Laat – van Loon en voor alle overleden familieleden Woensdag 31 juli 19.00 uur Eucharistieviering

A

Antonius Abt Riel 5081215

Kapel Nieuwkerk Informatie en besprekingen: tel. 003214656012 (tot 18.00 uur) Zondag 28 juli 08.30 uur Eucharistieviering door pastor Siemons. Meditatie in de Christelijke traditie De bijeenkomsten gaan niet door in de maand juli en deels augustus, vrijdag 23 augustus starten we weer.

Heer, leer ons bidden. Hij zei tegen hen, bidt dan: Onze Vader …

S

Parochie de Goede Herder Secretariaat Sint Jan Goirle Kerkstraat 3, 5051 LA Goirle; Telefoon 013-5348438, bereikbaar ma. t/m vr. 0900 -13.00 uur ; pastor Martin van Zutphen tel. 013-8225994 of tel. 06-21834275 (alleen in noodgevallen) goirlesintjan@ parochiedegoedeherder.nl Parochie H.Antonius Abt – Riel Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, tel. 5081215, email:pastoorjpaes@ gmail.com; diaken G. Fennema, Gilzeweg 4, Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl; diaken-assistent J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@home.nl; pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@ gmail.com. Pa r o c h i e b i j d r a g e : R a b o 1023.05.889 tnv Kerkbestuur Antonius Abt te Riel. Website: www.parochiealphenriel.nl Bereikbaarheid: Pastoor J. Paes is altijd bereikbaar onder telefoonnummer 5081215; op dit nummer kunt u hem persoonlijk bereiken ’s middags tussen 13.00 en 14.00 uur. Misintenties: Voor opgave van misintenties (10,50 euro) kunt u terecht bij Cees Ketelaars, Julianastraat 16, 5133 VB Riel, telefoon 5181491.

zomaar De eerste indruk krijgt geen tweede kans.

Donderdag 25 juli 9.30 uur Woord- en communiedienst. Voor het welslagen van een operatie. Zondag 28 juli 9.30 uur Eucharistieviering. Collectanten: A. Schellekens en Th. Smulders.

Zingen in de vakantieperiode Vanaf zondag 7 juli t/m zondag 4 augustus worden de diensten van zondag 10.00 uur opgeluisterd door een gelegenheidskoor. Tijdens de dienst worden Nederlandse liederen gezongen uit de bundel. Wilt u hieraan deelnemen, schuif dan rustig aan.

Hooggeëerd publiek

Met gepaste trots brengen wij u op de hoogte van het feit dat binnenkort circus Barani bij u in de omgeving voorstellingen zal verzorgen. CIRCUS BARANI is een echt familiecircus met voor een ieder wat wils. Circus Barani komt sinds vorig jaar met een eigen wervelende circusshow. Cirus Barani brengt u een solide, authentieke circusvoorstelling van hoog niveau. Ons publiek is onze inspiratie! Circus Barani is een echt familiecircus van hoogstaand niveau met 120 zitplaatsen en een uitgebreid en adembenemend programma. Zo presenteert men luchtacrobatiek, tempo jongleren, dierenacts met pony’s, geiten, duiven en honden. Natuurlijk ontbreekt ook onze dolkomische clown niet die volwassene en kind weer flink aan het lachen zal maken. De show duurt ongeveer een uur en drie kwartier waarbij ook de jongsten zich niet zullen vervelen. Met andere woorden: Komt dat zien, komt dat zien! Wij tonen voor ieder wat wils! U kunt circus Barani zien op de volgende locatie en tijdstippen; Hilvarenbeek aan de Uranusstraat nabij het sportpark Datum Tijdstip Woensdag 31 juli 2013 15:00 uur Donderdag 1 augustus 2013 17:00 uur (Familiedag*) Vrijdag 2 augustus 2013 17:00 uur Zaterdag 3 augustus 2013 15:00 uur – 18.00 uur Zondag 4 augustus 2013 14:00 uur * Tijdens de familiedag betaalt u € 7,00 per persoon onafhankelijk van de plaats waar u zit. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties! Kijk voor meer informatie s.v.p. op de website van het circus (www.barani.nl)


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 JULI 2013

PAGINA 10

MEMORANDUM HUISARTSENPOST Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Avond- Nacht- en Weekenddienst Tel. 0900-3322222 APOTHEKEN Mediq apotheek De Hovel Zaterdag 11.00-13.00 uur Kalverstraat 23, Goirle Tel. 013-5341101 Apotheek Oranjeplein Zaterdag 11.00-13.00 uur Oranjeplein 2, Goirle Tel. 013-8700 126 De Dienstapotheek Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Ma. t/m vr. 17.00-08.00 uur Za. zo en feestdagen TANDARTSEN Spoedgevallendienst vrij. 18.00 tot ma. 08.00 uur en op erkende feestdagen Tel. 06-50.218.221 DIERENARTSEN Goirle: 013 - 504 24 02 Riel: 013 – 518 17 88 Poppel: +31 (0) 14 – 65 16 68 DIERENAMBULANCE Tel. 013 – 542 00 55 Melding verwaarloosde dieren landelijk nummer 144 PRIKPOSTEN DIAGNOSTIEK BRABANT voor locaties en actuele openingstijden bezoek onze website: www.diagnostiekbrabant.nl óf bel 013-5393636 ma t/m vrijdag van 8.00-17.00u

Thebe

24-uurs zorgverlening en service Bureau Zorgbemiddeling telefoon: 088-1178920 Voor hulp bij het aanvragen, regelen en vinden van zorg. Thuiszorg telefoon : 0900-8122 Voor ondersteuning bij huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Woonzorgcentrum Guldenakker telefoon: 013 – 531 08 00 Appartementen met zorgverlening die is afgestemd op uw zorgvraag. Cliëntenraad telefoon: 013 – 531 08 00 Voor het behartigen van uw belangen. Zorgcentrum Elisabeth telefoon: 013 – 531 52 00 Voor: - Intensieve verpleging van zowel jongeren (vanaf 21 jaar) als ouderen. - Dagbehandeling somatiek Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten (vanaf 21 jaar) met een lichamelijke beperking. - Dagbehandeling voor dementerenden Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten met dementie. - Dagbesteding Volwaardige en zinvolle activiteiten voor thuiswonende cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. -De openingsdagen en –tijden van de dagbehandeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Centrum voor Behandeling en Begeleiding telefoon: 0900-8122 Voor vragen naar specialistische behandeling aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en ouderen. Maaltijdservice telefoon: 0900-8122 Door ziekte, leeftijd of bijvoorbeelddrukte op het werk kan het klaarmaken van de warme maaltijd een probleem zijn. De maaltijdservice is dan de oplossing. Ook voor dieet- en vegetarische maaltijden. Jeugdgezondheidszorg JGZ Inloopspreekuur consultatiebureau voor 0-4 jarigen. Thomas van Diessenstraat 4 Maandag van 9.00-10.00 uur Donderdag van 14-00-15-00 uur

Het Klavertje, praktijk voor Verloskunde Voor alle persoonlijke verloskundige zorg in Goirle en Riel e.o. Gezondheidscentrum Oranjeplein Oranjeplein 2d, Goirle. Tel. 013-5082773 Echo-, avond- en weekendspreekuur! Voor meer informatie: www.hetklavertje.com en info@hetklavertje.com Dementieconsulent Mária de Vet Zorgcentrum, Th v Diessenstraat 4 5051 RK Goirle Inloopspreekuur op dinsdag van 1314 uur en donderdag van 9-10 uur. Dinsdag en donderdag telefonisch te bereiken op 06 53320973 van 9-17 uur. Kober kindercentra in Riel BSO Droomtuin, Vonderstraat 1 De bso heeft een informeel en dorps karakter en is dagelijks geopend van 07.30 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.00 uur. Op woensdagmiddag is de bso al vanaf 12.00 uur geopend.

Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Kakelbont Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5400227 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Bombarie Burg. Philipsenstr. 2, 5051RC Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339782 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Hummeltjes Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5334017. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

PSZ de Robbedoes, Vonderstraat 1. In een knusse ruimte bieden wij op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 tot 12 uur opvang aan uw peuter (2-4 jaar). Voor meer informatie belt u met serviceteam 3: (076) 504 56 03 of kijk op www.kober.nl

Kinderopvang Humanitas PSZ de Marmot St. Jansstraat 1-06, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5342474. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Op Stelten St. Jansstraat 1-03, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339646. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Kinderopvang Humanitas KDV Breebosch Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend van: 7.30 tot 18.30u. Telefoonnummer: 013-5332851. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Kinderopvang Humanitas KDV Dikkie Dik Grobbendonckpark 45, 5051 KR Goirle tel nummer 013- 5343378 voor plaatsing en planning graag contact opnemen met onze regiokantoor op tel. nummer 013 533993 of per mail regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl Kober kind aan huis verzorgt gastouderopvang in Goirle en Riel. Voor meer informatie belt u met serviceteam 3: (076) 504 56 03 of kijk op www.kober.nl

KDV De Vlinderboom Herstallenstraat 4, Goirle Kleinschalige kinderopvang met persoonlijke aandacht voor kind en ouders. Tel (013) 5300436 www.kdvdevlinderboom.nl Klassieke Homeopathie Marian van Diem, v. Haestrechtstraat 83, Goirle, Tel.: 013-5302025 lid NVKH De Avonturiers KDV en BSO Frankische Driehoek 2, 5052 BL Goirle. Tel (013) 534 76 23, www.de-avonturiers.nl

WEBSITES Hieronder vindt u de Web-sites en E-mailadressen van ondernemingen en instellingen uit Goirle, Riel en omstreken. Voor €2,- p/w kunt u hier ook bij staan. Met logo €3,p/w. Minimale plaatsing = 3 mnd. Telefoon: 013-5341217, E-mail: redactie@gbg.nl

ONDERNEMINGEN AAG Administratie- en Advieskantoor Gijbels pieter@administratiekantoorgijbels.nl www.administratiekantoorgijbels.nl

Arbeidsbemiddeling t/m MBO www.hetuitzendbureau.nl frank.huijben@hetuitzendbureau.nl

Noordhoek Autogroep SEAT / Škoda / Chevrolet www.noordhoekautogroep.nl BingZund Technische Auto- en Motordocumentatie bingzund@xs4all.nl www.bingzund.nl Centrum Goirle info@centrumgoirle.nl www.centrumgoirle.nl

G Goirle

Centrum

c e n t r u m g o i r l e . n l

Ergoform v.o.f. info@ergoform.nl www.ergoform.nl

van Zundert Huiswerkinstituut info@vanzunderthuiswerkinstituut.nl www.vanzunderthuiswerkinstituut.nl

VERENIGINGEN I N S T E L L I N G E N Bibliotheek Goirle goirle@bibliotheekmb.nl www.bibliotheekmb.nl Caeciliakoor St. Jan Goirle www.Caeciliakoor-goirle.tk Cantorij St. Jan www.cantorijstjan.nl info@cantorijstjan.nl

goirles belang redactie@gbg.nl www.goirlesbelang.nl GbG Primeur drukwerk@gbg.nl www.gbgdrukwerk.nl

Schellens bakkerij info@Schellens.nl www.Schellens.nl

P R I M E U R

Sociaal Cultureel Centrum de Deel www.dedeel.nl info@dedeel.nl

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Huiswerkinstituut Tilburg-Goirle www.huiswerkinstituut.info Van den Hout Installatie en Daktechnieken info@advandenhout.nl www.advandenhout.nl ItaliaItalia Taaltrainingen, Coaching en Advies info@italiaitalia.nl www.@italiaitalia.nl ISS Computers Hét adres voor particulier en bedrijf. www.isscomputers.nl De Kennismaker Helpt nico@dekennismakergoirle.nl www.dekennismakergoirle.nl

Parochie de Goede Herder goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl www.parochiedegoedeherder.nl Stichting Vakopleiding Metaal Tilburg www.svmt.nl info@svmt.nl

P

O

L

I

T

I

E

K

CDA Goirle www.cda.nl/noord-brabant/goirle Lijst Couwenberg www.lijstcouwenberg.nl

GEZONDHEIDSZORG - Agonist - - Ludo van Erve Masseur/Reflexzonetherapeut www.agonist.nl

RondjeGoirle Actueel • Anders • Actief www.rondjegoirle.nl

Praktijk voor Seksuologie www.praktijkvoorseksuologie.eu

De Parketteur info@deparketteur.nl www.deparketteur.nl

Acupunctuur - Tom Centrum voor Traditionele Chinese Geneeskunde www.tomdebont.nl

ContourdeTwern en ’t Loket Goirle/Riel

Thomas van Diessenstraat 4 5051 RK Goirle | tel. 013 534 91 91 U kunt bij ons terecht voor al uw vragen over vrijwilligerswerk, zorg en welzijn. Kijk voor meer informatie op www.contourdetwern.nl of stuur een e-mail naar infogoirle@contourdetwern.nl of loketgoirle@contourdetwern.nl

Gôolse Schôol @: info@goolseschool.nl

Bibliotheek Goirle Kloosterstraat 22 / Postbus 141, 5050 AC Goirle, T : 013-5342068, E: goirle@bibliotheekmb.nl zelfservice service ma 14-18u di. t/m do. 10-14u 14-18u vrij. 10-14u 14-20u za. 10-15u Website: www.bibliotheekmb.nl Hobbysoos Bergstraat 98-04, tel.: 013-5344678 www.hobbysoosgoirle.nl Open: Ma. t/m do. 9.00-16.00 u, woe. 19.00-22.00 u. Katholieke Bond van Ouderen Goirle Secretaris: J. Heeren, Langenboomstraat 8, 5051 BG Goirle, Tel.: 0135341030, mail: kbogoirle@gmail.com Ledenadministratie: Dhr. A. Ceton, Hoge Wal 99, 5053 AP Goirle, Tel. 013-5348849. www.kbo-goirle.nl Katholieke Bond van Ouderen Riel www.kbo-riel.nl Voorzitter: A.M. Schellekens, Kempenland 2, 5133 CR Riel, tel. 5181449.

Secretaris: J.M. Houtepen, Kwartierlaan 4, 5133 CP Riel. Penningmeester: A. van Gestel, Bernhardstraat 26, 5133 TZ Riel.

140 Hòrzakke

Stichting Hulp aan Roemenië - SHAR Grondster 13 5052 WP Goirle, 0135346663 www.hulpaanroemenie-goirle.nl

Wannêer stòpte gijj meej dè hòrzakke? Van die pèùtôore hèmme hier nie van doen, as ik jouw was zô’k oew boeltje bijj mekaar vatte en aon oew stutte trèkke.

Stichting De Helpende Hand Vonderstraat 2a, Riel. Inleveren goederen voor Roemenie: ma. 18.30-21u. di.mi. 13.30-16.00 u. woe.mi. 13-16u. za. mo 10-12.30u. Info: 013-5345132 of 06-53317724. www.helpendehand.org Stichting Leergeld Goirle en Riel Financiële en materiële ondersteuning van kinderen tussen vier en achttien jaar die bij hun ontplooiing tekort komen. Info: 5302111 of Postbus 68, 5050 AB Goirle. Giften: 166803111 Seniorenpraatgroep De Praatjesmakers Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Guldenakker, Wittendijk 2. Info: Sjef van der Pol, tel. 013-5347515.

Hòrzakke: tegendraads zijn, Etymologie niet duidelijk. Mogelijk bestaat er een relatie met het Middelnederlandse ‘horech’. Horech of horich: gehoorzaam, onderdanig. De toevoeging van ‘zak’ geeft er een negatieve lading aan. Pèùtôor of neetôor: vervelend irritant persoon. Puitoor is afgeleid van het Middelnederlandse ‘putoor’. Putoor of butoor betekent roerdomp. Ook kennen we het woord puitoor [ned.] in de betekenis van; stank, bunzing en man van slechte levenswandel. vatte: pakken, nemen. Aon oew stutte trèkke: gaan lopen. Kent u de OuderenOmbudsman? Die wijst u de weg!

Ringtraining bij KV Tilburg Wilt u uw hond ook goed voorbereiden voor de show? Volg dan iedere woensdagavond ringtraining vanaf 20.00 uur bij KV Tilburg. De ringtraining wordt gegeven door deskundige mensen. De kosten bedragen 1 euro per avond. U bent van harte welkom op het adres: Enschotsestraat 60, 5013 BD Tilburg.

Van allus, van allus. Niks van allus! Van alles de’s kiepestront. Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Haaquu. Goir

le


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 JULI 2013

PAGINA 11

UW DRUKWERK DIGITAAL BESTELD IN ONZE WEBSHOP

DRUKKERTILBURG.NL www.drukkertilburg.nl

Ook e t r o o geb s k j i l e w u h en ! n e t r kaa

Scherpe prijzen indien digitaal besteld!

De wereld van (internet)drukkerijen is zich in een rap tempo aan het ontwikkelen. U kunt bij GbG Primeur ook online terecht voor al uw drukwerk. Wij bieden hoogwaardige kwaliteit drukwerk en dankzij combinatiedruk ook tegen lage prijzen. U bespaart dus tijd en geld en hoeft de deur niet uit! Kijk vrijblijvend even rond op www.drukkertilburg.nl, kies uw drukwerk en upload uw bestand via onze online shop. Hebt u nog geen ontwerp dan kunt u onder andere gebruik maken van onze geraffineerde online designertool waarmee u in een handomdraai de juiste opmaak van uw document kunt creëren. Wilt u uw drukwerk door een professioneel bureau laten ontwerpen? Geen probleem, ook op dit gebied kan GBG Primeur u van dienst zijn. Samen met u zorgen we dat uw bedrijf precies de uitstraling krijgt die het verdient. Neem vrijblijvend contact op via info@gbg.nl. GbG Primeur staat voor een perfecte service en onze producten worden met veel zorg voor het milieu en op een verantwoorde manier geproduceerd.

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46

5051 NR

Goirle

T 013 - 534 12 17

E drukwerk@gbg.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 24 juli 2013

PAGINA 12

Onze service gaat verder:

Uw kortingsbon

• Eerlijk advies op maat • Groot assortiment A-merken

voor 10,- korting

• Doorlopende productdemonstraties

bij een minimale besteding van 70,-

• Gratis retour nemen oude apparaat • Eigen Technische Dienst • Ervaren inbouwteam

ALL

• Vakkundige installatie

U I T ONS S E

S G R AT I O R G D EZ B S I U T HA SS O TIM R

Bij besteding via www.harensesmid.nl, gebruik de actiecode “ECOU “ECOU11”. Geldig op het hele assortiment met uitzondering van diensten, servicecertificaten en Vobis artikelen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

EN

T

• Erkend installateur

Geldig t/m 4 augustus 2013

“Alstublieft, extra zomervoordeel ” M 81C ” 32

349,-

SALORA LED TV 32LED8100C 297557

249,na verrekening kortingbon

179,-

MIELE STOFZUIGER S4 ECOLINE 212956

129,na verrekening kortingbon

EVERGLADES TAFELMODEL KOELKAST EVTT112 295545

169,-

129,na verrekening kortingbon

Arnhem • Beneden Leeuwen • Best • Cuijk • ’s-Hertogenbosch • Dongen Eindhoven Kastelenplein • Eindhoven Winkelcentrum Woensel • Goirle • Haren (bij Oss) Heerlen • Nijmegen • Nuenen • Rijen • Rosmalen • Schijndel • Sittard • Tiel Tilburg Woonboulevard • Tilburg Piushaven • Uden • Veen • Venray • Waalwijk • Weert

www.harensesmid.nl

G.B. 30 / 24-07-2013  
G.B. 30 / 24-07-2013  

G.B. 30 / 24-07-2013

Advertisement