Page 1

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 JULI 2013

goirles belang | goirlesbelang

PAGINA 1

58e JAARGANG - No. 28 / WOENSDAG 10 JULI 2013

Weekblad voor Goirle, Riel, Poppel, Tilburg-zuid Oplage: 18.000 ex.

@goirlesbelang

Redactie: de Hovel 46 • 5051 NR Goirle • tel. 013-5341217 • fax: 013-5348571 • Email: redactie@gbg.nl • www.goirlesbelang.nl • Klachten bezorging: 073 - 544 30 30

-

Familiepagina 8

-

Kerkpagina 9

Grijp nu je kans voor een nieuwe eigen goedkopere woning

-

Memorandum 10

Fiets- en E-bike specialist

In het Fonkelsteen project in De Hellen Burg. Rensstraat 53 • Goirle • 013-5342627

UITVERKOOP tot

50% korting

Vanguard - McGregor State of Art - Carl Gross Gardeur – Stones - Olymp Tilburgseweg 92, Goirle tel. 013-5470715 www.pullens-menswear.nl

Woensdag 21 augustus verschijnt onze

S P E C I A L

De hele groep op het voormalige De Hellenschool terrein ‘Dit is hét moment om lid te worden van de vereniging Fonkelsteen Goirle als je tenminste een nieuwe, echt eigen woning wilt bouwen tegen een veel lagere prijs’, zegt Martijn van Heeswijk (verantwoordelijk voor de PR van het project), een van de actieve leden van de Vereniging Fonkelsteen Goirle. ‘Nu instappen betekent dat jezelf nog meebepaalt wat de architect moet gaan tekenen en hoe de indeling van je toekomstige nieuwe huis er uit komt te zien. Daarbij komt dat wat je betaalt voor je nieuwe woning vele tientallen procenten lager kan uitvallen dan van een vergelijkbare woning op de huidige markt. En dat omdat je het in een collectief ontwikkelt en bouwt. En met een budget dat je zelf bepaalt, zeg maar wat het je mag gaan kosten. Naarmate er zich meer leden aanmelden, daalt de uiteindelijke woningprijs. Een prijs die tot 35% lager kan liggen’, aldus Martijn. Bouwen in Eigen Beheer De noodzakelijke vereniging om samen te gaan ontwikkelen en bouwen in inmiddels opgericht. De nieuwe vereniging kreeg en krijgt daarbij steun en hulp van het Eindhovense adviesbureau BIEB, wat voor ‘bouwen in eigen beheer’ staat. De gemeente Goirle in de persoon van verantwoordelijk wethouder Verhoeven is erg tevreden met het feit dat de Fonkelsteen-locatie aan De Dieze, ofwel op het terrein waar de voormalige basisschool De Hellen stond, op deze wijze wordt ingevuld. Hij wijst op een soortgelijk project in de kern Riel, waar op de voormalige gemeentewerf Rielse jongeren Koningshof realiseerden. Het is wel de vereniging die nu het voortouw neemt om het uiteindelijke doel, het bouwen van de 25 woningen, van de grond te krijgen. En dat in nauwe samenwerking met BIEB Eindhoven. De wethouder geeft aan dat er naar meerdere mogelijkheden gekeken is hoe dit gebied het beste te ontwikkelen was. Het gemeentebestuur koos voor een zgn. CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) vanwege de goede ervaringen in de kern Riel. Bouwen in een collectief geeft

namelijk een grote doelgroep kans op een eigen woning, tegen veel lagere prijzen. De wethouder is blij dat er behoorlijk wat belangstelling is voor het project, zeker gezien de onzekere tijden op de woningmarkt van dit moment. De vereniging telt inmiddels 18 leden, zodat er nog maar 7 plaatsen over zijn. Soort woningen Op de Fonkelsteenlocatie zijn 25 woningen gepland, namelijk 2 vrijstaande, 16 tweekappers en 7 rijwoningen. Hoe de woningen er uit komen te zien en welke indeling zij krijgen, bepalen de leden van de vereniging. Zij hebben samen met de BIEB adviseurs een architect gezocht, zoeken straks gezamenlijk een aannemer, die in de naaste toekomst de woningen bouwt. Zij worden daarbij goed geadviseerd door de mensen van BIEB, een bureau dat alle vele projecten op deze wijze begeleidde. Zij stellen vanuit hun ervaringen dat de uiteindelijke prijs van het huis gewoon lager ligt door het feit dat er in een collectief ontwikkeld en gebouwd wordt. Waarom kiezen voor Fonkelsteenlocatie Martijn van Heeswijk is daar duidelijk in. ‘Het is een schitterende

Wethouder Sjef Verhoeven en Martijn van Heeswijk in gesprek met elkaar over het Fonkelsteenproject

inbrei-locatie, midden in het groen. Goed bereikbaar en dicht bij allerlei voorzieningen. Dat komt ook door de nieuwe invulling van de Frankische Driehoek. De AHOED, de winkel en patisserie, de sporthal, de beide scholen, een kinderdagverblijf en niet te vergeten een gemakkelijke ontsluiting voor het autoverkeer’. Wethouder Sjef Verhoeven beaamt dat de Frankische Driehoek, mede dankzij een goede samenwerking van de gemeente met woonstichting Leystromen, een geweldige face lift heeft gekregen de laatste jaren. De leefbaarheid is er aanzienlijk op vooruitgegaan.

Onderwijs Wilt u hierin adverteren, bel 013-5341217 of mail naar redactie@gbg.nl

Edger Mabo exclusieve damesmode

SALE

1 stuk 40% 2 stuks 50% 3 stuks 60% Alle schoenen 60%

Tilburgseweg 8 P R I

Het proces Martijn is wel blij dat er schot komt in het project nu de keuze voor een architect nagenoeg is afgerond. Het wordt daarmee in zijn ogen meer concreet. Op korte termijn wordt er iets zichtbaar, hoe het er uit zou kunnen komen te zien. En dat is belangrijk. Martijn wordt in ieder geval steeds enthousiaster over het perspectief. Vooral het hele traject samen optrekken, meedenken en meepraten, je eigen ideeën inbrengen, geeft hem een goed gevoel. Er is veel saamhorigheid met de anderen en ondanks het feit dat er verschillende meningen zijn, wordt er naar consensus gestreefd. Daar helpt adviesbureau BIEB erg goed bij. Hun ervaringen, expertise en know-how komt in dit proces goed van pas. Op hun advies werden de architecten aangezocht. Overigens dat gebeurde pas nadat ieder aangesloten lid de woonwensenenquête had ingevuld. Drie architecten hebben nog niet zo lang geleden bij de algemene ledenvergadering een presentatie gehouden. De leden beslissen tenslotte wie het beste plan presenteert en dus aan het werk mag. Belangrijke items die moesten worden meegenomen, waren bijv. duurzaam en milieubewust bouwen. Het bestuur van de vereniging zoekt zelf, net als alle leden overigens actief naar mogelijke belangstellenden. Het bestuur

Foto’s in opdracht van Goirles Belang gemaakt, M E U R zijn van

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

2e PAAR

5,-

De Jong Modeschoenen Tilburgseweg 40

organiseerde pas geleden een informatieavond waar veel belangstelling voor was. Voor Martijn van Heeswijk staat vast dat het een mooi project wordt. Daar zorgen zowel het bestuur, maar ook de leden voor. Voor iedere betrokkene geldt overigens dat hij of zij er de nodige uurtjes aan kwijt is, maar zij doen het voor zichzelf en een mooi eigen huis in de toekomst. Hij hoopt dat mensen die belangstelling hebben voor een eigen huis, ingedeeld zoals zij het zelf willen, binnen het budget wat hen Vervolg op pagina 3 Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl

columnade

Gemeentepagina 7

n ne oo ben de l n b n be a ro vra e l m d l wi van rwie ve tel m lle han neg i w jo x k ma

To be or not to be a Goirlenaar Onlangs hoorde ik nog iemand klagen, dat je nergens kunt gaan of staan of je loopt tegen Nederlanders aan. Overal ter wereld wonen, werken of kijken Nederlanders rond. En wie er over klaagt, bedoelt te zeggen, dat hij liever geheel incognito zou zijn, maar nee, Nederlanders herkennen Nederlanders overal ter wereld. Ze herkennen elkaar zonder dat zij precies kunnen aangeven waar die herkenning nou in zit. Vreemd hoor, dat verschijnsel. En dat terwijl veel van die klagende Nederlanders dezelfden zijn die in hun eigen land liever geen vreemdelingen toelaten. Ja, natuurlijk, toeristen, die wel, zoveel mogelijk zelfs, want die spekken de kas. Maar hier wonen, toch maar liever niet. Niet wonen, niet werken, daarvoor is ons land al veel te vol en onze banen hebben we hard nodig voor onszelf, al gaat het vaak om werk dat ze zelf niet willen doen. Mijn wijze vriend Leonard Joosten vertelde onlangs in Leydraden, het periodiek van de Literaire Kring Goirle, dat het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant, het PON, in de jaren 60 van de vorige eeuw in een overzichtsstudie alle hier niet geboren ingezetenen aanduidde als allochtoon en toen in diezelfde tijd Goirle Nieuwsblad zijn kop opstak als tegenpool van het Goirles Belang, toen verzetten veel Goirlenaren zich tegen die nieuwlichters omdat ze geen Goirlenaren zouden zijn, behalve Jan Eijsermans natuurlijk, maar dat was een socialist en van hem kon je zoiets gewoon verwachten. Geen Goirlenaren die van Goirles Nieuwblad? Nee, want je was in de ogen van de echte Goolse pas ne Goolse als jouw familie hier tenminste drie generatie geboren en getogen was. Je was gewoon ginne Goolse, de woorden autochtoon en allochtoon kwamen in hun vocabulaire niet voor. Goed, die tijd van eenkennigheid en kortzichtigheid ligt zowat een halve eeuw achter ons en dus noemen we iedereen die geboren te Goirle op zijn geboorteakte heeft staan, gewoon Goirlenaar. En dus is en blijft Ireen Wüst volgens het Brabants Dagblad tot aan het einde der tijden de Goirlese schaatster Ireen Wüst, ook al woont ze nu in Heerenveen en straks wellicht in Almere. Vooruit, geen probleem, maar toen een maand of wat geleden die villa tussen Tilburg en Moergestel afbrandde en diezelfde krant het had over de vermoorde Goirlese crimineel Antonio Brizzi, toen meende ik toch op de rem te moeten trappen. Als die dooie Brizzi al in Moedervreugd geboren is, of in de Meiboom, wie zal het zeggen, hoef je hem nog niet als Goirlenaar op te voeren in de krant. Liever niet zelfs. Dus, wie noemen we Goirlenaar? Nou gewoon al die mensen die hier wonen en betrokken zijn bij de gemeenschap. Laten wij al onze inwoners, ook die van Turkse, Marokkaanse, Poolse en nog veel meer afkomst, gewoon Goirlenaren noemen, zij wel, maar de baby’s van Moedervreugd/ de Meiboom niet. En dus is de grote couturier van koningin Maxima, Jan Taminiau, geen Goirlenaar, hoe vaak het BD dat ook beweert.

Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 JULI 2013

PAGINA 2

Tweedehands elektrische fietsen

Meubelstoffeerder in A.O.W. zoekt werk om zijn tijd wat op te vullen. Specialiteit klassieke meubelen. 40 jaar ervaring Tel. 013-8795594 of 06-18163692

Verwarmingsbedrijf

-

Gezocht parttimer 15 – 20 uur door de week. Tel. 0654310657 na 20.00 uur. Broodjeszaak Net als Toen.

Bekijk ons volledig aanbod in de winkel en op onze website:

Huis te huur Tilburg Tel. 013-5905554

www.paulvankorvenfietsen.nl

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle - Telefoon: 013-5341403 - www.paulvankorvenfietsen.nl

BESTRATINGEN

Uit de stal van de Walhoeve,

RIOLERINGEN

Weekaanbieding:

AANLEG- EN ONDERHOUD VAN TUINEN

WWW.GEBRVOS.NL COSTERMAN BOODTSTRAAT 4 • 5051 WC GOIRLE TELEFOON: 013-577 42 04 • FAX: 013-577 42 05

JDBaanhangwagenverhuurgoirle.nl RESERVEER nu uw bagagewagen. Ook voor al uw AANHANGWAGENREPARATIES Joost de Brouwer 0651709675

Tijdelijk te huur: kleine luxe bungalow; 2 sl. kamers. Zeer geschikt voor woningdoorstromers of starters. Huurperiode minimaal 1 jaar. Tel. 0651341780 of 013-5347705 Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers OPGELET; Speciaal voor jou: SPINNING voor maar 6,25 p/week. Info: 013-5181364 www.fitnesscentrumriel.nl

TV reparaties en div. andere reparaties: 013-5348243 of 06-55550509

Centrale verwarmingsketels Warmwatercomfort Onderhoud / service Zonnepanelen

Guido Gezellelaan 78 - GOIRLE - 013-5345755 - www.drevanloon.nl

GRONDWERKEN

Paul van Korven

DRE VAN LOON

Mooie sukade nu voor € 5.95/pond

Nu 10% korting op alle diepvries producten!

Nieuwe oogst van Fam. Oppers. Verse peulen en nieuwe aardappelen! Tuinbonen, doppers en kapucijners!

‘Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur, zaterdag van 9.30 tot 16 uur hoge wal 15 Tilburg/Goirle Tel. 013-5424920 www.walhoeve.nl

Let op; wij zijn gesloten van 16 juli t/m 6 aug.

AdZ - BOUW & TIMMERWERKEN Verder in bouwen... • Nieuwbouw • Kozijnen • Verbouw

• Onderhoud en renovatie

E info@adzbouw.nl - I www.adzbouw.nl Iepengaard 2 - 5051 ZM GOIRLE - T 013 - 211 11 14

VroegboekDiverse kantooropleidingen, o.a.: • Receptioniste / Telefoniste • (Financieel) Administratief Medewerker • Secretaresse • BKB / BKC / PDB

0800-4464464 (gratis)

korting

t/m 15 juli

www.fabiusopleidingen.nl

www.tweedehandsfiets enludo.net

T&F Montage Goirle

OPSLAGRUIMTE TE HUUR 15M²; Goedkoop, Handig, Ideaal ZZP-er. Afgesloten terrein. GOIRLE. Ind. terr. Tijvoort. 0653713819 Opruiming van uw grofvuil of zolder. En voor buiten-schilderwerk belt u, 0646173531 voor een vrijblijvend offerte. Vriendschapsbureau.nl Makelaar in vriendschap en meer!

Gepaneerde schnitsels 4 stuks SPECIAL

Oosterse varkensfilet met aubergine

100 gram

5

PARTICULIERE VERKOOP SHOWROOM

1

SCHUIFDEURKAST MET ALU OMLIJSTING

95 85

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager beenham

GRATIS 100 gram beenhamsalade MAALTIJDIDEE

Maaltijd slaatje per stuk

595

VAKANTIE OPENING

Donderdag, vrijdag & zaterdag

Normaal geopend Keurslagerij Van Hest

Tilburgseweg 81, 5051 AB GOIRLE Tel. 013-5341389, Fax 013-5348747 www.vanhest.keurslager.nl info@vanhest.keurslager.nl

AKTIE

Aanbiedingen zijn geldig van 08-07-2013 t/m 13-07-2013.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

BOVEN- EN ONDERRAILS INCL. MONTAGE

€198,00 PER DEUR • • • • • • •

Systeemplafonds Luxe lamellen en panelen plafonds Systeemkasten/inloopkasten/schuifkastwand Systeemwanden Laminaat vloeren/lamelparketvloeren Massiefhouten vloeren Verlichting

Afspraak na sluitingstijd mogelijk 013-5348759 Maandag open van 13.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur. www.tenf-montage.nl - E-mail: tenf-montage@kpnmail.nl Mobiel: 06 - 510 626 50 Poppelseweg 1-01, 5051 PL Goirle

exclusief banket & chocolade, bijzonder brood

• ZW Roomkrakelingen

Aanbiedingen geldig van ma. 26/03 t/m za. 31/03

Croissants5 stuks

voor

DIRECT WONEN OF RECREEREN! HOUTEN BUNGALOW! 60M²! PERCEEL 500M²! BOSRIJK PARK! OMGEVING: TILBURG! WINTERHARD! THERMOPANE GLAS! CV! COMBIKETEL! WOONKAMER 26M² TWEE ROYALE SLAAPKAMERS! KEUKEN! INPANDIGE WASRUIMTE! HAL! BADKAMER! DOUCHE! ZOLDER! TOILET! TELEFOON! SCHOTEL! GRATIS INTERNET! VOLLEDIG GESTOFFEERD/ GEMEUBILEERD DUS… INSTAPKLAAR! PRIJS: €28.950,- FINANCIERING MOGELIJK! BEZICHTIGING? TELEFOON: 0135182866 OF 06-51551577

4 stuks 7,00 voor € 2,50

• Eierkoeken Theegebak

6 stuks voor van € 7,25

2,80

voor € 6,00 Westermarkt 25 Tilburg - 013-4671546 Tilburgseweg 70 Goirle - 013-5342218


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 JULI 2013

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

Grijp nu je kans voor een nieuwe eigen goedkopere woning

In het Fonkelsteen project in De Hellen past, zich snel aansluiten. ‘Hoe eerder mensen instappen, des te meer voordeel behaal je’, zegt Martijn. En zeker nu de architect nog aan de gang moet, kan meepraten over hoe de woningen er uit komen te zien nog steeds. Eigen website De Vereniging Fonkelsteen heeft een eigen website met allerlei informatie en nieuwtjes over het project. Het adres is www.fonkelsteengoirle.nl. Ook is er een facebookpagina ingericht, waar je berichten kunt achterlaten. LIKE Fonkelsteen Goirle en blijf actueel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Verwachte start bouw De vereniging verwacht dat in september van dit jaar de eerste schetsen gepresenteerd worden. Dan wordt het pas echt zichtbaar hoe Fonkelsteen er uit komt te zien. Als alles volgens de planning verloopt start in mei 2014 het bouwen van de woningen.

PAGINA 3

PV De Gevl. Luchtstormers Goirle Uitslag 20 Wolvertem 29-06-2013; Lossing: 14:30:00; Wind: NW; Aantal duiven: 1050; Aantal deelnemers: 30 1 LOY P. VAN 2 VERHOEVEN SJ. & ZN. 3 VERHOEVEN SJ. & ZN. 4 HARTOGS J.C.M. 5 VOLDER A. DE 6 LOY P. VAN 7 STABEL L. & ZN COMB 8 KOK V. DE 9 LOY P. VAN 10 SCHELLEKENS C.H. 11 LOY P. VAN 12 LOY P. VAN 13 VERSLUIS A. 14 LOY P. VAN 15 KOK V. DE

Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website www.fonkelsteengoirle. nl en like ons op facebook. Belangstelling en/of je wilt meer informatie? Bel met Jeroen Huijbregts, secretaris (06 547 720 90). Ook de gemeente Goirle kan meer vertellen over dit project. Stuur Uitslag 24 Wolvertem je mail naar: lonneke.lossie@ 06-07-2013; Lossing: 11:00:00; goirle.nl. Wind: O-NO; Aantal duiven: 950; Aantal deelnemers: 31 1 SCHELLEKENS-WOUTERS Ingezonden meningen van de lezer Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het 2 STABEL L. & ZN COMB met de strekking van deze stukken eens is. Zij vallen onder volledige 3 HUIJGEVOORT-BEEKMANS verantwoording van de inzender. Ook kunnen deze ingekort weerge- 4 VERSLUIS A. 5 VOLDER A. DE geven worden. Naam en adres is altijd bekend bij de redactie. 6 SCHELLEKENS C.H. 7 VOLDER A. DE 8 PRONK-TABBERS KLZN 9 MARIJNISSEN A. 10 SCHELLEKENS-WOUTERS De krant Brabants D. maakte er vorige week weer eens melding van. 11 VERBEEK W. Al een klein decennium lang verkeert de heer Ron P. in een onverbid- 12 STABEL L. & ZN COMB delijk verbitterende strijd met Woonstichting L. Gedurende al die tijd 13 STABEL L. & ZN COMB keert de battlestar zich tegen een zichtgeleiding, ook wel kijkgeleiding 14 SCHELLEKENS-WOUTERS genoemd, net zoals Don Quichot dat vier eeuwen eerder al tegen wind 15 LOY P. VAN vangende wieken deed. Zijn er vergelijkingen te vinden tussen Ron en Uitslag 22 Chateauroux Don? Welnu, heer Cervantes, schrijver van het boek ‘De vernuftige 06-07-2013; Lossing: 07:15:00; edelman Don Quichot van La Mancha’ deed er ook 10 jaar over voorWind: O-NO; Aantal duiven: 247; dat zijn boek gesloten kon worden. Hij zette de eerste pennenstreek in Aantal deelnemers: 17 1605, precies 400 jaar voor het moment dat Woonstichting L. inzag dat 1 PRONK-TABBERS KLZN het toen uitzichtloze machtsvertoon alleen maar beslecht kon worden 2 STABEL L. & ZN COMB met een handtekening onder de toezegging van een kijkgeleiding op 3 STABEL L. & ZN COMB Bergvenne. En kijk, de bewoners van dit appartementencomplex had4 VERSLUIS A. den het meteen goed begrepen, dus ze keken. Soms wat meer, soms 5 STABEL L. & ZN COMB wat minder, soms heel lang, soms tegen de hand van de rechter, soms 6 KLEIN-MEULEKAMP H. ook door zijn vingers, maar ze keken. 7 ZOONTJENS W. & ZN. Cervantes voltooide zijn roman over Don, de eigengereide buurman 8 STABEL L. & ZN COMB van Sancho Panza in 1615. In deze is het leuk om te vermelden dat 9 HARTOGS J.C.M. Cervantes achterbuurman Fernandez er gedurende het schrijfproces 10 HARTOGS J.C.M. van zijn opponent alles aan deed om het verhaal van zijn rivaal een 11 PRONK-TABBERS KLZN andere wending te geven. Uiteindelijk won Cervantes de strijd en 12 HUIJGEVOORT-BEEKMANS liet Don Quichot het leven om eeuwen lang voor de overlevering zijn 13 STABEL L. & ZN COMB 14 BRAND P. VAN DEN avonturen te herbeleven. Hier hoeft dat hier allemaal niet zo lang te gaan duren, want de hand- 15 SCHELLEKENS C.H. reiking in dit conflict ligt gewoon voor hand. Luister, de ruimte onder Uitslag 21 Tarbes Ron P’s woning staat al geruime tijd helemaal leeg. Hij kan dit dus, 05-07-2013; Lossing: 13:00:00; waarschijnlijk van zichzelf, in een vernuftige broekzak-vestzak conWind: O-NO; Aantal duiven: 51; structie voor een habbekrats huren. Dan is het nog een kwestie van Aantal deelnemers: 11 alle plafonds vanaf de begane grond naar boven weghalen en er ont1 PRONK-TABBERS KLZN staat een ware tuin van Eden met metershoge muren om je heen. Are2 PRONK-TABBERS KLZN nariseren wordt dat bouwproces genoemd, naar Romeins voorbeeld en 3 STABEL L. & ZN COMB al eerder beproefd bij de herbouw van de Ahoed aan het Oranjeplein. 4 ZWEEKHORST & HAANS Via woonstichting L. is geheid een aannemer te vinden die dit breek- 5 KLERKEN A. werk als heitje voor karweitje wil uitvoeren. De bewoners van Berg- 6 VERHOEVEN A. & T. venne kunnen dan weer opgelucht in de open lucht adem halen en 7 PRONK-TABBERS KLZN slechts nog de contouren van de Ron’s arena afgluren zonder ook maar 8 PRONK-TABBERS KLZN een glimp van iets of niets te zien. Nu maar hopen dat niet iemand van 9 SCHELLEKENS-WOUTERS een op afstand bestuurbare drone heimelijk een geheime foto van deze 10 MARIJNISSEN A. Golse lusthof schiet, want dan begint het hele circus weer opnieuw. 11 BRAND P. VAN DEN Maar van de andere kant, nu Goirle met zijn wonen aan de zee op de 12 KOK K. DE boulevard van toeristische roem balanceert, kan dat misschien toch wel 13 PRONK-TABBERS KLZN een welvarende aanvulling op de vergankelijk opleveren. Wie weet?!

Conflict Ron P. & Woonstichting L. kan in één week opgelost zijn

PSV De Vrijbuiters Manege het Hoefke in Riel

Een komedie als deze past natuurlijk naadloos in de nieuwe Golse revue van volgend jaar. Helaas bood het bestuur mij geen ruimte om dat in te passen. Het is zo al komisch genoeg, zo werd mij verteld en toegegeven, dat is waar. Daarom vertrouw ik de verdere ontwikkelingen in deze klucht dan ook met veel plezier toe aan de gedrukte media. We hebben nog even te gaan, want refererend aan mijn heel oud collega Uitslag 22 juni dressuurwedstrijd Cervantes kan het nog tot 2015 duren voordat er een explosief einde gereden in Moergestel, Amber Hamers met Boy B/B 197pnt en komt aan deze soap en het doek valt voor onze Goirlese supernova. 193pnt; Kim Spierings met Bjento Voor wat de Golse revue van 2014 betreft, daarin gaan we alles anders D/L1 168pnt en 174pnt; Senna doen wat we ook maar anders kunnen doen. Na de vakantie komen we van de Gevel met Robinni B/B daar heel uitgebreid op terug. Voor nu aan u, fijne vakantie. 193pnt en 206pnt Wil Schuurkes Tijdelijk misdaadverslaggever i.o.v. Stichting Golse Revue

Uitslag 30 juni dressuurwedstrijd gereden in Kaatsheuvel Amber Hamers met Boy B/B 201pnt en 180pnt; Kim Spierings met Bjento D/L1 174pnt en 182pnt; Senna van de Gevel met Jony C/B 177pnt en 171pnt; Isa Bierings met Bailey D/B 175 pnt Senna en Amber rijden 10-11 augustus in Wouw de Brabantse Kampioenschappen! Heel veel succes, we komen jullie zeker aanmoedigen.

Wegens vakantie gesloten van 15 juli t/m 30 juli.

PARKET

Parallelweg 6a, Goirle www.parketmeestergoirle.nl

Telefoon 013-5443493 Parallelweg 6a, 5051 HG Goirle. Tel: 013-5443493

www.parketmeestergoirle.nl

De Ondernemer van het Jaar Goirle (5) Conny van Loon De zon die schijnt, de lucht is blauw…Nee, geen teletubbieverhaal maar heerlijk genieten. Ondanks de vermoeide benen, zere voeten en soms moeilijke en eenzame momenten. Ik zet door. En hoewel het soms makkelijker lijkt om te besluiten om alleen maar te genieten en niet zo ver te gaan in het opzoeken van mijn grenzen in kunnen en willen, ga ik door. “Denk aan iets leuks” zegt mijn lieve echtgenoot altijd als ik iets moeilijks moet doen. En ik besluit om aan iets leuks te denken. Aan 4 november. Want dan is de feestelijke officiële dag van de verkiezing van de ondernemer van het jaar Goirle. Er moet best nog veel geregeld worden voor die avond, maar de basis is al gelegd. Het belooft een hele leuke en gezellige avond te worden. Met voor elk wat wils. Muziek, entertainment, sprekers, netwerken tijdens de borrel en het hapje. En natuurlijk de prijsuitreiking zelf door onze burgemeester, nadat alle aanwezigen hun stem hebben mogen uitbrengen. Samen met een bekende Goirlenaar zal ik de avond presenteren. Ook best spannend. Maar ach, we zijn allemaal gewoon mensen, dus dat komt wel goed. Als jij nou ook die datum alvast in je agenda zet. Dan komt het helemaal in orde. Zorgen wij voor de ambiance en faciliteiten. En samen zorgen we voor een geslaagde avond. En gezellig en gemoedelijk wordt het zeker. Vol goede moed en met goed humeur stap ik dapper verder. Dankjewel thuisfront en achterban. Het heeft geholpen. Ik ben al weer een paar kilometer dichter bij mijn einddoel. Eens kijken of ik vanavond alvast een wijntje kan nemen om verder te mijmeren over het programma voor 4 november. Zorg jij voor de inschrijving op www.ondernemervanhetjaargoirle.nl ? Dan komt alles voor elkaar!

Gemeentekoning Sint Mauritius Op kermismaandag 1 juli j.l., waren er om 19.00 uur meer dan 50 inwoners van Goirle en Riel aanwezig op het terrein van het gilde St. Mauritius, aan de Fabriekstraat te Goirle. 28 inwoners gingen met elkaar de sportieve strijd aan de houten vogel naar beneden te halen, waaronder de kersverse Koning van het Gilde St. Joris, Hans van Doremalen en 9 Nestors van de Stichting Karnaval Ballefruttersgat. Na ca. 80 schoten, vlogen de houtspaanders in het rond, maar er waren uiteindelijk 128 schoten nodig om de laatste restanten van de vogel te laten vallen.. Na de uitreiking van 2 ludieke prijzen aan Han Cuppens en Ton Smulders, maakte Koning Berry bekend, dat de Gemeente Koning St. Mauritius 2013 geworden was : Bart Brekelmans. (zie foto) Deze eretitel werd bekrachtigd met een oorkonde en een flesje drank. We hopen zo’n uitermate gezellige avond, die voor een aantal tot middernacht duurde, volgend jaar weer te beleven, met hetzelfde of mogelijk een nog groter aantal belangstellenden. Chris Arts

OPRUIMING!! Voor casual dames- en herenmode, ondergoed & accessoires, klus- en werkkleding ga je naar HaVeP! Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

Of kijk op

www.havep-winkel.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 JULI 2013

PAGINA 4

S FONSN PESSER el

oorde

teitsv

kwali

ERIJE

PANNENKOEKENMENU €9.95 Tomatensoep met balletjes ***** Pannenkoek spek, appel of kabouterpannenkoek ***** Dame blanche Het Pannenkoekenbosch Tilburgseweg 155, 5051 AD Goirle, T 013-5771601 www.hetpannenkoekenbosch.nl Het Pannenkoekenbosch bevindt zich in de zaal van Brasserie De Boschkens

• Nobelstraat 17 • 5051 DV Goirle

ALTIJD VERS OP VOORRAAD:

SJASLIck

€ 0,98

per stuk

GAmbASPIES

€ 1,69

per stuk

bARbEcuEwORSt per stuk

hAmbuRGER per stuk

SPEkLAP per stuk

kwaliteit en betrouwbaarheid

€ 0,70 € 0,60 € 0,60

kijk voor meer variatie in een van onze winkels.

Weefraam 17, 5051 HL, Goirle 013-530 04 11 www.schildersbedrijfhoskens.nl info@schildersbedrijfhoskens.nl

verse salades en barbeCueproduCten! geheel verzorgd barbeCuepakket per pakket vanaf

€ 8,95

www.fonspessers.nl LET OP LET OP LET OP GOOLSE MERT GOIRLE Elke zaterdag markt van 9 tot 4 uur. Tevens nog kramen te huur. Info: 0650455588 of 013-5341400. Tot ziens aan de Zandschelstraat te Goirle. www.goolsemert.nl

Te Huur Heteluchtverwarmers propaan – elektrisch. Bouwdrogers alle capaciteiten en prijzen. Van Enschot Alphen, Tel. 013-5081908

AANHANGWAGEN-VERHUUR. Low-budget prijzen. Bij ons enkelasser 12,50 euro per hele dag. Tandemasser 17,50 euro per hele dag. Gesloten aanhangers 25 euro per hele dag!! 24/7 Tel. 06-47273303 of 06-51261184. www.aanhangerverhuurlowbudget.nl Te koop gevraagd: Alle soorten fietsen, heel of kapot; alle types; direct opgehaald en contant betaald. Bel direct: 06-49392505

BEETHOVENLAAN

ECONOMISCHE CRISIS WERELDWIJD, BIJ HET PANNENKOEKENBOSCH BEN JE NOOIT VEEL CENTEN KWIJT!

WESTERMARKT

H E U V E L S T R A AT

SLAG

AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met Power Slim. * Wetenschappelijke afslankmethode * geen hongergevoel * geen vermoeidheid * behoud van spiermassa * geen jo-jo effect. Informeer 013-518 13 64

FLYERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl

COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE In- en verkoop van nieuwe en gebruikte aanhangwagens T:0630054006 www.copal-aanhangwagens.nl

• Tel.:(013)5345801 • Fax:(013)5344329

• info@frankvanroij.nl • www.frankvanroij.nl

NIEUWE!

FOTO KIOSK Foto kiosk UW FOTO’S

DIGITAAL AFDRUKKEN

MET ONZE

“METEEN KLAAR” SERVICE! P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46

5051 NR Goirle

T 013 - 534 12 17

E drukwerk@gbg.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 JULI 2013

PAGINA 5

750.000 zwemdiploma’s; Laco, al 25 jaar het beste adres voor zwemles Laco bereikt in het zilveren jubileumjaar een bijzondere mijlpaal: 750.000 uitgereikte zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Dit enorme aantal is de optelsom van 25 jaar veilig, professioneel, goed en plezierig zwemonderwijs. Laco, al 25 jaar hét beste adres voor zwemles.

Vertrouwd met regionale ondernemers

De Kennismaker HELPT www.dekennismakergoirle.nl

Aangenaam kennis te maken... Roy de Leeuw:

“BouwGemak” is een verrijking voor de regio, en zeker voor Goirle...!”

In Goirle hebben de afgelopen 25 jaar ruim 10.000 duizend kinderen en volwassenen hun diploma gehaald. Hiermee heeft de accommodatie zichtbaar bijgedragen aan het totaal van 750.000 zwemdiploma’s van Laco. Deze mijlpaal werd gevierd samen met Laco sportcentrum Hilvarenbeek tijdens de bijzondere diploma-uitreiking op zaterdag 29 juni. Het feest was een groot succes door Clown Bob en Krokobill die hielpen bij de uitreiking. Ook de Dj’s zorgden voor een spektakel en een extra bijzondere beleving voor de kinderen. Koploper in vernieuwingen In al die jaren is Laco koploper gebleven als het gaat om vernieuwingen in het zwemonderwijs. In 1987 begonnen met 1 zwembad, telt Laco nu ruim 40 accommodaties waar ruim 1000 medewerkers actief zijn. ‘Als ouder kun je er van op aan dat het Laco Zwem ABC, erkend door de Nationale Raad Zwemdiploma’s, je kind een kwalitatief goed diploma biedt. Wat betreft techniek, conditie en ervaring; het is allemaal top’, aldus directeur Bert Lavrijsen. De jarenlange ervaring van Laco garandeert zwemlessen die kinderen plezier bieden en tegelijk professioneel van opzet zijn. Mascotte Krokobill begeleidt de kinderen bij het 10-stappenplan dat alle belangrijke facetten bevat van het leren zwemmen. De vorderingen bij het zwemmen kunnen thuis

bekeken worden via het online leerlingvolgsysteem. Voor de allerjongsten is er het Laco Knuffelzwemmen (tot 4 jaar) en ook na het Zwem ABC zijn er allerlei vervolgtrajecten. Uniek concept Na 750.000 zwemdiploma’s weet Laco exact wat de wensen van kinderen en ouders zijn. Onlangs nog is het lesprogramma aangepast; de lessen duren langer en bieden ruimte aan ouders/verzorgers om de kinderen weg te

brengen tot aan de rand van het zwembad. Aan het einde van de zwemles is opnieuw tijd vrijgemaakt voor een overdrachtsmoment waarbij ouders en de zweminstructeur rechtstreeks contact kunnen hebben. Een uniek concept voor Nederland, aldus directeur Bert Lavrijsen. ‘De respons hierop is geweldig. We merken dat onze openheid en de betrokkenheid van de ouders bij de lessen enorm worden gewaardeerd.’ Met 25 jaar ervaring op zak, is Laco klaar voor de toekomst.

De Foamtastische huiskamer SP start

meldpunt WMO

Wat begon als een sieradenatelier en kralenwinkeltje is na de ontdekking van knutselfoam uitgegroeid tot een creatief winkeltje met SP Goirle start vandaag een meldsieraden, kralen, foamplaten en foamcreaties. En natuurlijk een grote punt over de WMO (wet maatvariatie aan creatieve activiteiten. schappelijke ondersteuning). HierBij Foam Atelier, www.foamatelier. zelligheid. Je kunt er jouw creati- mee kunnen mensen, die gebruik nl vind je de grootste collectie viteit een ware powerboost geven maken van WMO voorzieningen foamplaten, foam paint en klei. onder andere tijdens de creatieve als rolstoelen scootmobielen en Het hobbyrubber is er in ontelbare workshops! Doe eens iets anders, huishoudelijke hulp, klachten en kleuren, texturen, printjes en dik- laat al je gedachten varen en kies ervaringen met de partij delen. tes. Hiermee maak je schitterende voor een leuke en ontspannende Dit gebeurt aan de hand van een Fofuchos (3D-poppen), sieraden, creatieve activiteit. Ieder mens digitale enquête of door te mailen homedecoraties en bijvoorbeeld is creatief, de kunst is dit te (her) of te bellen naar de partij. Carnavalshoeden. ontdekken. Maar natuurlijk vind je op www. Wil jij jouw creativiteit een foam- De reden is de bezuiniging van ateliermabco.nl ook nog steeds tastische wending geven en wil je 250.000 euro die de gemeente een groot assortiment kralen en graag weten hoeveel geweldige Goirle de afgelopen jaren heeft verricht in de WMO. Ook wordt sieradenmaterialen. Want daar is mogelijkheden er zijn? het allemaal wel mee gestart. We nodigen je vanaf 13 juli 2013 er voor sommige WMO- voorIn deze foamtastische huiskamer van harte uit bij ons in de foam- zieningen een eigen bijdrage is er naast allerlei hippe materia- tastische huiskamer aan de Til- gevraagd. De SP wil graag weten wat de gevolgen hiervan zijn voor len, ruimte voor inspiratie en ge- burgseweg 42 te Goirle. de mensen die hier gebruik van maken. “De WMO voorzieningen dragen bij aan de zelfstandigheid van ouderen en gehandicapten. Een eigen bijdrage is een belasting op de zelfstandigheid van @: info@goolseschool.nl deze mensen,” aldus de partij. Andere klachten en verhalen over 138 de WMO zijn ook welkom. Mantelzorgers als familieleden mogen Aonuuvere het meldpunt ook gebruiken. Ook deze groep heeft te maken heeft Zèg Too, “Ik zô dè meej dieje vrijjer van jullie Jooke zeeker nie met de WMO, vooral als straks aonuuvere, dè’s ginne jan-van-paas, ze kan tòch wèl wè beeters krèège”. begeleiding en verzorging naar “Jè, ik hèp d’r ôk gin feduusie in mar van afraoje kômt aonraoje”! de gemeente gaan. Raken ze dan meer overbelast of zijn ze het al? Aonuuvere: aanmoedigen. < Uven [mid.ned.]: bijvorm van oefen. Uefenen, Vraagt de SP zich af. ufenen [mid.ned.]: oefenen, aandacht wijden aan iets. De antwoorden en klachten worden gebundeld en zullen gebruikt worden door de SP bij het bepalen Jan-van-paas: een geschikt persoon. van hun visie op de WMO. Het meldpunt is te vinden op http:// Feduusie: vertrouwen. < Fiducie [ned.]: vertrouwen hebben in iets. Een goirle.sp.nl/nieuws/2013/06/spafleiding van het Latijnse fiducia: goed vertrouwen in iemand of iets. start-meldpunt-wmo of u kunt bellen naar 013-5342970 als u Van afraoje komt aonraoje: men bereikt het tegengestelde. geen internet heeft.

Gôolse Schôol

Goirlenaar Roy de Leeuw (40) opende in 2011 een mooie nieuwe winkel / showroom aan de Nieuwkerksedijk 2B-1, tot dat moment beter bekend als de AHO koekfabriek. U kunt er terecht voor keukens, badkamers, vloeren zoals tegels, natuursteen, laminaat hout en pvc vloeren. Uiteraard zijn de daarbij behorende verbouw, renovatie en installatie werkzaamheden bij Bouwgemak in goede handen. Ook verlichting, een interieurontwerp en de visie van een eigen interieurarchitect zijn een toegevoegde waarde in het totaal wonen concept. Vooral de kwaliteit en design zijn toonaangevend in de riante showroom. BouwGemak is absoluut een verrijking voor de regio. De mooie merken en materialen zijn de basis voor elk project en maken echt het verschil. Bijzonder is dat dit alles te bewonderen is (voor zowel de particulier als het bedrijfsleven) in een 1200 m2 overzichtelijke showroom. Wie gaat voor diversiteit, betere merken, bouwt of verbouwt; kiest voor BouwGemak in ons eigen Goirle - lekker gemakkelijk alles onder één dak! Recentelijk heeft BouwGemak ook alles wat te maken heeft met woninginrichting toegevoegd aan het assortiment. De interne interieurarchitect die perfect samenwerkt met de belangstellende klant, kan op creatieve wijze gewenste woninginrichtingen visualiseren. Samengevat is het concept van Roy de Leeuw zeer praktisch, ideaal en zeker uniek in de regio. De intentie van de ambitieuze Goirlenaar is dat BouwGemak het de klant daadwerkelijk gemakkelijk maakt om de juiste keuze te kunnen bepalen en hem ook geheel ondersteunt met het verbouwen en renoveren. “Onze service is vooral de persoonlijke en betrouwbare begeleiding” benadrukt Roy de Leeuw. Totaal pakket Bij BouwGemak is een professionele aannemer beschikbaar die alle voorkomende disciplines beheerst. Hierdoor kunnen projecten van bouwkundige aard tot en met de complete realisatie van een nieuwe woning worden ontwikkeld. Dit gaat dan eventueel samen met de eigen interieurarchitect van Bouwgemak en een van de vele architecten waar mee wordt samen gewerkt. De medewerkers van BouwGemak zijn allemaal gedreven in hun vak. Ze hebben ruime ervaring in de bouw en renovatie en hebben de technische kennis om elk project te kunnen ondersteunen. Beste kwaliteit en betere service is de garantie BouwGemak in Goirle staat voor de beste kwaliteit. De verkoop bestaat daarom veelal uit bekende merken en natuurlijk behoort ook maatwerk tot de mogelijkheden. Particulieren zijn van harte welkom en kunnen vrijblijvend rustig de tijd nemen om alle keukens, badkamers vloeren of materialen ten behoeve van woninginrichting te bekijken. Maar ook aannemers, binnenhuisarchitecten en woninginrichters weten dat een ritje naar BouwGemak in Goirle zeer de moeite waard is. Bouwgemak is in de vakantieperiode gesloten van 8 juli t/m 22 juli Vanaf 23 juli staat het team van Bouwgemak weer voor u klaar. Voor meer info en het complete aanbod, kijk op www.bouwgemak.nl BouwGemak, Nieuwkerksedijk 2B-1 in Goirle. Tel. 013 5341286. Email: info@bouwgemak.nl

De Kennismaker

Bedevaart naar Lourdes De Lourdesgroep Bisdom ‘s-Hertogenbosch organiseert al 18 jaar bedevaartsreizen naar Lourdes in samenwerking met de Limburgse Bedevaarten (www.bedevaarten.com). Anders dan de naam misschien doet vermoeden, is de laatstgenoemde een landelijke bedevaartorganisatie die al 90 jaar bedevaarten naar Lourdes organiseert. Dus voor pelgrims uit heel Nederland. Er gaan met deze bedevaart vrijwilligsters mee die U met raad en daad terzijde staan. Tevens gaan er 2 verpleegsters mee die in ons hotel logeren. U kunt nog mee met de 8 daagse treinreis van 3 tot 10 september dan wel de 6 daagse vliegreis van 4 t/m 9 september. Het is een medisch verzorgde reis. Er gaan Nederlandse artsen vanuit de organisatie mee. Vóór de reis houden we een informatiebijeenkomst waarbij U alle inlichtingen krijgt over de reis. Wilt U iets meer weten over deze reizen vraag dan de uitgebreide informatie aan. 8-daagse treinreis: 3 t/m 10 september 2013, 6-daagse vliegreis: 4 t/m 9 september 2013 Joke Hoekman, tel. 013 - 52 16 701 GSM 06-42347729 Website: www.lourdesgroepbisdomshertogenbosch.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 juli 2013

PAGINA 6

FINALE OPRUIMING! DUIZENDEN PAREN DAMES-, HERENEN KINDERSCHOENEN

NU DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE!

15,- EN 25,DIVERSE BEKENDE MERKEN TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN GEOX - REPLAY - ECCO - PIKOLINOS LE COQ SPORTIF - GATTINO - GAASTRA GIGA - ESPRIT - MEXX - BRAQEEZ ENZ. DE GEHELE WINKEL MOET LEEG

SCHOENEN

OUTLET STORE Doelenstraat 9 Centrum Hilvarenbeek

OP = OP IJDEN: OPENINGST -17.30 uur 30 9. g da ns

Woe 30-17.30 uur Donderdag 9. r 9.30-17.30 uu Vrijdag 00 uur 6. -1 30 9. Zaterdag Geen pin

Stichting Goirle Krasnogorsk organiseert uitstapje Voor Nederland en Rusland is 2013 een bijzonder jaar. Beide landen vieren in dit jaar het feit dat zij 400 jaar lang wederzijdse betrekkingen onderhouden. Rondom de pijlers economie, cultuur en politiek en maatschappij zullen gedurende het jaar in Nederland én Rusland diverse activiteiten georganiseerd worden. De Stichting uit Goirle wil in dat kader een uitstapje met een Russisch getint programma organiseren. Programma op vrijdag 30 augustus De stichting Goirle Krasnogorsk organiseert een dagtocht cq. uitstapje met een bus (bij voldoende deelname) op vrijdag 30 augustus a.s. Die dag wordt er een bezoek gebracht aan het Tsaar Peter-huisje in Zaandam en de Hermitage in Amsterdam. In de Hermitage is dan een tentoonstelling te zien, die gewijd is aan tsaar Peter de Grote, met als ondertitel ‘een bevlogen tsaar’. De bus vertrekt om 09.00 uur vanaf het CC Jan van Besouw aan de Thomas van Diessenstraat in Goirle.    Belangstelling Iedereen die belangstelling heeft, kan zich aanmelden, maar wel graag voor vrijdag 9 augustus, via stichtingkrasnogorsk@gmail.com De kosten bedragen ca € 45,00 en dat is inclusief de entreegelden in zowel het Tsaar Peterhuisje in Zaandam als de Hermitage in Amsterdam. Een gids begeleidt een uur lang het Goirlese gezelschap in de Hermitage. Daarna is iedereen vrij om nogmaals de kunstwerken te bekijken.

5de Nationale Zwem4daagse 2013 in Zwembad Waterspoor In 2009 zijn we gestart om de Zwem4daagse in buitenbad Waterspoor nieuw leven in de blazen. Reden: zoals uit diverse publicaties blijkt, nog steeds teveel verdrinkingsongevallen. Ook zien wij vaak dat kinderen erg vrij zijn in het water,dus helemaal geen watervrees hebben en ook wel de zwemkunst machtig zijn, maar als het op afstanden aankomt, dus als er baantjes gezwommen moeten worden komen ze toch wel vaak techniek tekort. Helaas werkte voor dit evenement het weer niet mee. We hadden slechts 37 deelnemers, waarvan er nog 2 vanwege het koude weer en water de eindstreep niet gehaald hebben. Toch hebben we ook trouwe deelnemers, die alle 5 de keren meegedaan hebben. De bedoeling is om elke avond 250 of 500 meter te zwemmen. We hebben geconstateerd dat ondanks de kou er toch veel deelnemers zijn geweest die zo enthousiast waren dat ze zelfs het dubbele aantal meters gezwommen hebben. Op vrijdag hebben deze kanjers hun felbegeerde medaille en een oorkonde in ontvangst mogen nemen. Veel opa’s en oma’s vaders,

moeders en kennissen waren daille met een 4 erop. Enz. Houd de eerste week van juli 2014 vrij. daarbij aanwezig Want dan verwachten wij jullie Ook dit jaar hebben we gep- weer. robeerd extra geld in te zamelen voor het Ronald McDonaldhuis Onze deelnemers: in Tilburg. In de hal van het Melissa Botermans (5),WillekeBoterzwembad heeft afgelopen weken mans (5), Lana de Bruijn (1), Sabryeen inzamelbus gestaan en ook na van Dongen (5), Anouk van Esch LACO heeft een gedeelte van het (2), Jeffrey van Esch (2), Simone inschrijfgeld gesponsord. Het op- van Esch (1), Birgit van Geloven gehaalde bedrag komt helemaal (2),Paul van Geloven (2), Senna van Geloven (2), Hasse Horvers (1), ten goede aan dit huis. Dominic Jansen (2), Robin Jansen Het fenomeen Zwem4Daagse (2), Django Koolen (5), Trevin Koolbestaat al nu 43 jaar en deze me- en (5), Chiara Maessen (1), Gerda dailles zijn nog nooit gewijzigd. van der Minne (5), Sterre Pikaar (3), Wel komt er uiteraard elk jaar Eline van de Pol (4), Tineke van de een andere medaille bij. Bij deel- Pol (5), Gianna Schoutens (4), Wilname voor de eerste keer wordt lemijn Smulders (4), Mark Versluis een bronzen medaille uitgereikt. (2), Renate Versluis (2), Lars Welten Daarna zilver en goud. Bij deel- (3), Linde van Werven (5), Roos van name voor een 4de keer krijgen Werven (2), Phora Zandbergen (6), de deelnemers een gouden me- Zoë Zandbergen (1)

Boodschappenbus als u slecht ter been bent! De Goirlese Centrumondernemers, de Guldenakker/ Thebe, de gemeente, platform Gehandicapten, ContourdeTwern, KBO en een groep vrijwilligers zijn op 2 oktober 2012 begonnen om als proef wekelijks de ‘Boodschappenbus’ te laten rijden. Iedereen in Goirle en Riel moet immers boodschappen kunnen doen bij onze eigen winkels! Ook de mensen die om welke reden dan ook zich moeilijk zelf kunnen verplaatsen. Ouderen die wat minder vlot ter been worden of mensen van alle leeftijden die er niet meer in slagen om zelf naar het centrumgebied te gaan; ze mogen allemaal gratis mee met de Boodschappenbus. Iedere dinsdag vanaf 13.00 uur rijdt de Boodschappenbus met Will en Theo als vrijwillige chauffeurs. Gaat u mee? Dan dit wel tevoren doorgeven aan de receptie van de Guldenakker of even bellen (tel. 531 08 00). U wordt thuis opgehaald op de afgesproken tijd. Wilt u graag een begeleider tijdens de rit en bij het winkelen? U kunt iemand meenemen (doorgeven aan de receptie) maar ook vragen of de Guldenakker een vrijwilliger inschakelt. Als u lekker

zit, vraagt de chauffeur om hoe laat u weer terug naar huis wilt. Ook geeft hij u een consumptiebon waarmee u in een horecazaak een gratis consumptie kunt nemen. Boodschappen zijn belangrijk, maar de gezelligheid in hartje Goirle is misschien nog wel belangrijker. Meten is weten Toch vragen de organisatoren zich af of er echt behoefte aan de Boodschappenbus is. De afgelopen maanden heeft zich een leuke en tevreden groep (vaste) deelnemers gevormd, maar deze groep is niet groot. Wij doen daarom nu een oproep aan iedereen die geholpen is als hij/zij gehaald en gebracht wordt naar het winkelcentrum. Meld u aan en probeer het! Misschien vindt u een mede-reiziger met wie u samen boodschappen

Aarle ijs in het gehucht Aarle Aarle ijs bevindt zich in het gehucht Aarle, over het bruggetje (de Poppelse Ley) van Nieuwkerk naar Aarle in Poppel. Aarle ijs heeft een terras waar je even uit kunt rusten. Je eet er een ijsje, neemt er frisdrank of een pintje. Ook hebben we koffie met lekker appelgebak en warme broodjes om de honger te stillen. Ons schepijs is van de kwaliteit “hoeve-ijs” en kan ook afgehaald worden in dozen. Verder bestaat het assortiment uit verpakt ijs en soft ijs, beiden van het merk Ola. Voor een ijsje tijdens Uw feestje of barbeque kunt u onze ijsbus telefonisch reserveren. Er ligt steeds toeristische informatie uit de streek, wat ingeke-

ken kan worden maar ook gratis meegenomen mag worden. Tot 30 september kunt u bij ons vertrekken voor het “fietsfestival van Onderox”. Dit is een fietstocht op knooppunten met 4 foto’s en 3 vragen waarvoor u € 5.00 inschrijfgeld betaalt. Aan ’t eind van de rit krijgt u een “huisproever” en bovendien kunt U prijzen winnen ter waarde van € 25.00. www.onderox.be Als

gaat doen. Gaat u liever alleen? Ook prima! De Boodschappenbus rijdt iedere dinsdag tot 1 oktober (laatste rit op 24 september). In de natte en koude maanden stoppen we. Op dinsdag 1 april 2014 begint de bus weer met zijn ritten. In de eerste 2 maanden daaropvolgend meten we hoeveel deelnemers er gemiddeld zijn. Daarna bepalen we of het verantwoord is om de hoge kosten te blijven maken voor dit aantal deelnemers. Wij als organisatoren hopen dat er ook in die maanden genoeg Goirlenaren instappen. De Boodschappenbus; gemakkelijk en leuk! Reacties over de Boodschappenbus naar Anton van Bijnen, Contour de Twern, Zorgcentrum tel.: 013-534 91 91, antonvanbijnen@ContourdeTwern.nl U een uitstapje (met kinderen) wil maken hebben wij vanaf 15 juni tot 30 oktober voor U een picknickfietsroute klaarliggen. Minimaal twee dagen van te voren reserveert U voor een bedrag van €15 een picknickpakket en bij afhaling hiervan ontvangt U tevens de fietsroute. De route brengt U langs rustige paden naar een prachtige, nieuwe picknickbank met een geweldig uitzicht. www.landvanturnhout. be Ons seizoen loopt van april tot eind oktober. Alle dagen open van 11 uur tot zonsondergang, behalve vrijdag vanaf 13 uur en maandag op afspraak. Aarle ijs, Aarle 80, 2382 Poppel, Tel 0032-14657297, www.aarleijs.be


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 JULI 2013

Euregio Jeugdorkest wint concours in Wenen Het Euregio Jeugdorkest, met als thuisbasis het CC Jan van Besouw heeft het afgelopen weekend deelgenomen aan het Summa Cum Laude concours in Wenen. Aan dit concours namen 16 jeugdorkesten uit de Europese gemeenschap en ver daarbuiten deel. Het Euregio Jeugdorkest heeft dit concours gewonnen en met deze prachtprestatie Goirle op de kaart gezet. Dinsdagavond verzorgden zij het slotconcert voor 2100 toehoorders in de gouden zaal van die Wiener Musikverein. Van harte proficiat met dit mooie resultaat.

Informatie

Werkzaamheden aan Oranjeplein Volgens de huidige planning is het straatwerk op het Oranjeplein vrijdag 12 juli a.s. klaar. Vanaf zaterdag 13 juli kan er weer op het plein geparkeerd worden. Het gratis parkeren in De Hovel-garage stopt op maandag 15 juli.

PAGINA 7

Nieuwe teksttegel bij gemeentehuis Oud waarnemend burgemeester mr. Eppo van Veldhuizen onthulde op vrijdag 5 juli de nieuwe teksttegel met een dichtregel van zijn hand samen met burgemeester Machteld Rijsdorp. De teksttegel is nu gemaakt in Chinees graniet. De oude tegel lag bij het kleine groene parkje op de hoek van de Dorpsstraat/ Nieuwe Rielseweg en werd daar in 1998, het laatste jaar dat Van Veldhuizen waarnam, neergelegd. De onderstaande tekst is ingegraveerd door kunstenaar Charles Vergouwen. Dit tegeltje, simpel gesteente Prijst in zijn eentje de gemeente ‘want’- hoor je hem welwillend zeggen ‘die gemeente liet me leggen’

Vervolg werkzaamheden Op het plein worden tijdelijk ‘gebruikte’ lichtmasten gezet. Met de nieuwe hoofdmasten is een leveringsprobleem. Rondom de lichtmasten komt een afzetting.

Kijk voor meer info op: www.goirle.nl

De boombakken bij het appartementencomplex worden in de week van 5 augustus neergezet. Datzelfde geldt voor de zgn. beveiligingsbeugels voor voetgangers bij de uitrit parkeergarage Hof van Oranje. Voetgangersdeel voor gezondheidscentrum Na de bouwvakvakantie, op dinsdag 6 augustus, start het werk aan het voetpad voor het nieuwe gezondheidscentrum. Het gebied vanaf de Marijkestraat tot aan de Kalverstraat is dan met hekken afgesloten. Naast een regenwaterriool, komt er nieuwe bestrating. Het gezondheidscentrum blijft bereikbaar. Het werk aan het voetgangersgebied duurt circa 4 weken.

LET OP!! VANAF MAANDAG 15 JULI WEER BETAALD PARKEREN IN PARKEERGARAGE DE HOVEL

MEER INFO: WWW.GOIRLE.NL

Wegwerkzaamheden Start herinrichting Den Brem en Akkerwinde In opdracht van de gemeente start op dinsdag 6 augustus a.s. de herinrichting van Den Brem en Akkerwinde. Stratenmakersbedrijf Gebr. Vos BV uit Goirle voert de werkzaamheden uit die het vernieuwen van wegen, trottoirs, groen en openbare verlichting inhouden. Daarnaast wordt er een apart hemelwaterriool aangelegd. projecten / Den Brem Akkerwinde. De werkzaamheden duren circa acht maanden duren en worden gefaseerd uitgevoerd.

De bewoners van de wijk ontvangen volgende week een brief waarin de planning en fasering van de aannemer is aangegeven.

voornemens medewerking te verlenen aan het realiseren van een natuurbegraafplaats op Landgoed De Hoevens te Alphen en Riel. Daartoe is het ontwerpbestemmingsplan “Natuurbegraafplaats De Hoevens” opgesteld. Dit grensoverschrijdend bestemmingsplan geldt voor een groot deel voor het grondgebied van de gemeente Alphen-Chaam en voor een klein deel voor het grondgebied van de gemeente Goirle, namelijk het perceel kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie H, nummer 76 (gedeeltelijk). Het voorontwerpbestemmingsplan “Natuurbegraafplaats De Hoevens” voorziet in het realiseren van de natuurbegraafplaats voor zover gelegen op het grondgebied van de gemeente Goirle. Voor de exacte omvang en ligging van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding (plankaart). Tegelijkertijd met onderhavige procedure start de gemeente Aphen-Chaam een procedure over het ontwerp-bestemmingsplan “Natuurbegraafplaats De Hoevens”voor zover gelegen in de gemeente Alphen-Chaam.

Ter visie Het ontwerp-bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp liggen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage, op werkdagen van 9.00 tot 12.30, uur in de hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na afspraak, worden ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.goirle.nl onder bestemmings- en wijzigingsplannen/ontwerp en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Exploitatie- en Drank- en Horecavergunning

Het ontwerp is in nauw overleg met de buurt tot stand gekomen en is te vinden op de website van de gemeente: goirle.nl / leven en wonen /

Publicaties Aanvragen omgevingsvergunningen Het college maakt bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen. Marijkestraat 19 Goirle het uitbreiden van de woning (27-6-2013) Dorpsplein 19 Riel het aanbrengen van een uitweg (28-6-2013) De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft de navolgende omgevingsvergunningen verleend. Heisteeg 14 te Riel het bouwen van een woning (verzonden 27-6-2013)

Contact

Belanghebbende kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunningen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 5050 AA Goirle. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving.

Bestemmingsplannen Ontwerp-bestemmingsplan Natuurbegraafplaats De Hoevens (Riel) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 23 juli 2013 het ontwerp-bestemmingsplan “Natuurbegraafplaats De Hoevens” (NL.IMRO.0785. BP2012003Dehoevens-ow-01) gedurende zes weken (tot en met 02 september 2013) voor een ieder ter inzage ligt. Doel, ligging en begrenzing. De gemeenten Goirle en Alphen-Chaam zijn

Reageren Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerp-bestemmingsplan zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Goirle, naar keuze, op de volgende wijze: * schriftelijk (adres: gemeenteraad van Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of * mondeling, na afspraak met de behandelend ambtenaar (telefoon 013-531658).

De burgemeester van de gemeente Goirle heeft een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning verleend aan de onderstaande horecalokaliteiten: A Casa, gelegen aan de Tilburgseweg 5 in Goirle (verzonden 8 juli 2013) Tegen de besluiten tot het verlenen van bovenstaande vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum) op grond van artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij de burgemeester indienen. Indien binnen deze termijn een bezwaarschrift is ingediend kan aan de Voorzieningenrechter te Zeeland - West-Brabant gevraagd worden een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb te treffen.

Openingstijden gemeentehuis

Openstelling Burgerzaken

Spreekuur burgemeester

Ombudsman

Gemeentelijke belastingen

Op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur. T (013) 5310 610 F (013) 5343 985 E info@goirle.nl W www.goirle.nl Bezoekadres: Oranjeplein 1, Goirle

Zie algemene openingstijden gemeentehuis, Dinsdagmiddag van 14.00 tot 20.00 uur, Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

U kunt daarvoor een afspraak maken met het bestuurssecretariaat: T(013) 5310 606.

drs. J. van Casteren T (06) 2902 3515 Klachtencoördinator: T (013) 5310 610

Meldpunt Openbare Ruimte

Politie Goirle

Meldingen, storingen of vragen over bestrating, schoonhouden straten, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, riolering, groenvoorziening, speeltoestellen, milieuzaken, huisvuil-inzameling, ongediertebestrijding: bel het Meldpunt tussen 09.00 en 12.30 uur: tel. (013) 5310 676.

Voor vragen, een afspraak of aangifte: T 0900-8844 Meld misdaad anoniem: 0800-7000. Spoedeisende hulp: 112 Wijkagenten: Edwin Huijbregts, Marc Jongbloets en Astrid Verschuren

Vragen over automatische incasso, betalingen en openstaande posten: T (0487) 581 294 op werkdagen van 08.45 tot 16.30 uur. Vragen over uw aanslag en bezwaarprocedure: T (013) 5310 586 op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. E: belastingen@goirle.nl Taxatieverslag inzien: www.goirle.nl

Persoonlijk contact Voor advies, informatie of afspraak vragen wij u, om ‘s ochtends te bellen tijdens openingstijden. U kunt ook een mail sturen.

Openstelling Sociale Zaken Zie algemene openingstijden gemeentehuis voor eenvoudige vragen en afgeven documenten. Voor contact klantmanager/aanvragen uitkering belt u tussen 09.00 en 12.30 uur: T (013) 5310 610.

Digitaal loket Langskomen of bellen is niet altijd nodig: sommige zaken kunt u thuis via internet afhandelen. Kijk voor een overzicht op www.goirle.nl onder ‘Snel naar->formulieren’.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 JULI 2013

PAGINA 8

Albert Verheijen Restaurateur

In alle rust is vredig ingeslapen

Threes van Diem - de Volder echtgenote van

Harrie van Diem † ✴ Goirle, 28 oktober 1923

† Goirle, 4 juli 2013

Moeder, schoonmoeder en oma van Marian en Pierre Tijn Luuk

Restauratie/reparatie van antiek en gebruikt meubilair. Ambachtelijke meubelen op maat. ExpertiseBrand- en waterschade. Kortevoorenstraat 9, 5051 VS Goirle Tel 013-5341218 06-23609531 MEDISCH PEDICURE PROVOET Vergoeding via Zorgverzekeraar Afspraak: 06-34486526 Rene van Baast Woning en Projectstoffering. Voor het leveren en leggen van tapijt laminaat en raambekleding festonneren op maat. Offerte aan huis. Voor meer info 06-51127714

Ad en Mark Kees en Fabienne Bram en Kelly Dirk Guusje

GRATIS STIKSTOF BIJ AANKOOP CARAVANBANDEN

Wij hebben afscheid genomen van haar op dinsdag 9 juli. Wij bedanken u voor uw belangstelling en medeleven. Correspondentie: Marian van Diem, Van Haestrechtstraat 83, 5051 VC Goirle

• • • •

Winterbanden Opslag zomer- en winterbanden Bandenwissel Uitlijnen Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719 www.autobandendennis.nl

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag van harte feliciteren met de komst van hun baby. Zij ontvingen bij de geboortekaartjes een cadeautje!

Persoonlijke en professionele begeleiding van zwangerschap, bevalling en/of kraambed in Alphen en Goirle en omgeving. Alle echo’s mogelijk op eigen praktijklocatie Mogelijkheid tot homeopathie tijdens zwangerschap, bevalling en/of kraambed Verhuur van bevalbaden en verhuur/verkoop van diverse merken borstkolven en andere borstvoedingsondersteunende hulpmiddelen

3 juli 2013 zoon van Rob en Ilse Huijbregts-Smits Bodepad 27, 5051 EG Goirle

Voor meer informatie of voor het maken van een eerste afspraak: bel 013-5082773 of mail naar info@hetklavertje.com

Jayson

www.hetklavertje.com Locaties: Baarleseweg 63a te Alphen en Oranjeplein 2d te Goirle. Kijk ook eens op onze Facebook- en Twitterpagina! ‘De schoonheidspecialist: Laat je huid leven’

Anja Spijkers Meijerij 8, Riel Tel: (013) 5181708

Afscheid nemen op de manier zoals iemand was. Dat is Monuta Tom van Dijk, voor Goirle en omstreken. We zijn 24 uur per dag bereikbaar op (013) 822 65 27. Ook als u niet of elders verzekerd bent. U vindt ons op Pastoor van Rijckelstraat 7 in Oisterwijk en op www.monutatomvandijk.nl.

Uw DRUKWERK digitaal besteld zéér scherpe prijzen! www.gbgdrukwerk.nl

Tom van Dijk

Geboortekaartjes on line bestellen? Kijk op www.drukkertilburg.nl klik op: zelf ontwerpen HERBALIFE! Voor gezonde voeding, voedingssupplementen, huidverzorging, part-/fulltime werk. Bel voor info: Anita van Son 013-5347988 www.mvanson.nl

Zwemlessen voor kinderen op zaterdagmiddag en zondagmorgen in het Waterspoor. Kleine groepen/ kindvriendelijk zwemonderwijs. Info: Zwemschool AquaMarijn, tel.nr. 0135111211 www.aqua-marijn.nl Auto’s te koop gevraagd met RDW vrijwaring, ook bussen, kleine vrachtwagens en sloopauto’s. Ook ’s avonds; tel. 06-54294952 www.trommelenautos.nl

APK KEURINGSSTATION VANAF 36,-

• Werkplaats uurtarief 35,- excl. BTW • Totaal onderhoud van alle merken • Gespecialiseerd in Peugeot www.tijvoort.nl (kijk in onze actiefolder) Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719

De jaarlijkse:

SNUFFELMARKT gehouden aan de Slibbroek te Hilvarenbeek

Geboortekaartjes on line bestellen? Kijk op www.drukkertilburg.nl klik op: zelf ontwerpen

Tisasite.com

W. Meerdink Verhuur Tel: 013-5347756 Complete verhuur Feesten en partijen www.meerdinkverhuur.nl

5 juli 2013 zoon van Jordy van Spaandonck en Kim Leyten Tilburgseweg 104, 2382 Poppel (B)

Sanne

7 juli 2013 dochter van Geert en Maartje zusje van Imke Antoniusstraat 36, 5091 BB Oostelbeers

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

wwwgbg.nl

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl

www.rondjegoirle.nl Maak er uw startpagina van!

OP ZONDAG 25 AUGUSTUS 2013 WORDT:

Klusbedrijf Adriaensen voor nieuw- en verbouw. Tevens kunststofkozijnen tegen zeer scherpe prijzen. 06-55978404

Milan

Echo-, avond- en weekendspreekuur op spreekuuradres (gezondheidscentrum Oranjeplein) in Goirle!

al 27 jaar

Ongedwongen, puur en oprecht.

Levi

2 juli 2013 zoon van Jeroen Blommensteijn en Ellen de Leuw Hendrik Tollensdreef 84, 5051 MX Goirle

aanvang 08.00 uur tot 16.00 uur Met muziek, gezellig terras Gratis Pony rijden en schminken Entreeprijs 2,00 euro Er zijn nog enkele kramen te huur à 15,00 euro

500 m2

winkelplezier

Alles voor uw baby Bergstraat 104 Goirle, 06-45114546

www.mamaloesenkids.nl PINKELTJE Het adres in Goirle voor goedkoop speelgoed. Muldersweg 34, Goirle (centrum) Tel. 0135345666. Inkoop/Verkoop gebruikt speelgoed: Lego - Playmobil – spellen – auto’s – poppen – boeken etc etc. Open di. t/m za. PROSLANK Goirle; succesvol afvallen. Wekelijkse gewichtsanalyse, persoonlijke begeleiding, producten op voorraad. Nu of Nooit! 06-13759328 www.proslank-goirle.nl

Inlichtingen 013-5054929 / 06-29438047 Email:info@buurtverenigingtilburgseweg.nl

Ruime keuze tweedehands fietsen Paul van Korven

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle Telefoon: 013-5341403 www.paulvankorvenfietsen.nl

SALE!

TERRAS OF BUITENMEUBELS AANPAKKEN? KOM NU NAAR TISA VOOR ALLE PRODUCTEN.

...in form und farbe

Wij zijn exclusief Woca dealer

Geopend van ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.30 uur of online op www.tisasite.com

OOK TEGELS

NU -50%

GRESPANIA, R.A.K., MOSA

Dus bij ons koopt u altijd met volledige garantie en dat tegen een internetprijs! Tevens zijn wij als enige partij volledig gespecialiseerd in het onderhoud van uw vloer.

NB SSE EDRI J LU

F

K

Tisasite.com Edisonstraat 19 B 5051 DS Goirle 013-3029051

Interieurafwerking Renovatie

D

R EV OLDE

Montage

013-577 44 81

Voor al uw renovatiewerkzaamheden in uw hele huis. Bezoek onze nieuwe website en vraag een gratis offerte aan! www.klussenbedrijfdevolder.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 juli 2013

M

PAGINA 9

mensen onder ons

15e Zondag door het jaar Deuteronomium 30,10-14; Kolossenzen 1,15-20; Lucas 10,25-37

Bij de bron

Zondag 7 juli werden Olivia Adriaensen en Milan van Gils door het Sacrament van het Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Mogen zij uitgroeien tot gelukkige volwassen mensen en door de liefde van hun ouders en anderen ervaren dat er ook een God van liefde is waarin zij nu mogen delen. Heer herinner U hun namen Vrijdag 5 juli vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Johanna van Hest - Keijzers (91, Van Hogendorpplein), waarna in besloten kring de crematieplechtigheid in Tilburg. Johanna is thuis in haar vertrouwde omgeving na een kort ziekbed van nog geen week overleden. Haar wens om thuis te mogen sterven is daarmee in vervulling gegaan. Zij was nog steeds de spil in het gezin van Hest. Zij bleef op de hoogte van het wel en wee van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Samen met Jan heeft zij zes kinderen grootgebracht. Altijd konden zij op haar hulp en goede raad rekenen, ook toen zij het huis uit waren. Ze was attent voor iedereen. Dat bleek nog eens te meer in de drukke uitvaart. “Zij heeft genoeg gegeven voor een leven lang”. Na het overlijden van Jan op 17 november 2008 hebben de kinderen haar met alle liefde en zorg omgeven: je mag gerust zeggen: verwend. Bij alle bijzondere gelegenheden was zij nog steeds het middelpunt wat ze zich in alle tevredenheid liet welgevallen en er zichtbaar van genoot. In dankbaarheid mogen haar kinderen, klein -en achterkleinkinderen terugzien op haar voltooid leven. En: “Onze fleurigste bloem zal nooit verwelken”. Zaterdagmiddag 6 juli vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Sylvia Bechtold (56, Isaac Da Costadreef), waarna de crematieplechtigheid in Tilburg. Sylvia had naar eigen zeggen een gelukkige, zorgeloze jeugd in het gezin van 10 kinderen. De sterke verhalen over haar schoolperiode kon ze met smaak vertellen. Later werd haar rijschool haar lust en leven. Haar rijschool was een begrip in Goirle en omgeving. Ze heeft meer dan 30 jaar les gegeven. Ze was bovenal een familiemens. Haar zorgzame kant werd duidelijk toen zij dagelijks haar moeder bezocht in het verpleegtehuis waar zij was opgenomen na een herseninfarct. Na eerst te zijn genezen van borstkanker werd vorig jaar slokdarmkanker geconstateerd. Er volgde een niet te winnen strijd. Sylvia heeft zich intensief bemoeid met haar eigen afscheid. Ze vroeg haar tot aan de brug te brengen omdat ze bang was daar alleen te staan. Dat hebben haar dierbaren en vele vrienden met liefde gedaan. Zij zijn vol bewondering hoe Sylvia haar ziekte heeft doorstaan. Aan de andere kant van de brug staan haar ouders en Theo, Rene en Wout.

Zingen in de vakantieperiode Vanaf zondag 7 juli t/m zondag 4 augustus worden de diensten van zondag 10.00 uur opgeluisterd door een gelegenheidskoor. Tijdens de dienst worden Nederlandse liederen gezongen uit de bundel. Wilt u hieraan deelnemen, schuif dan rustig aan.

D

Kerk Sint Jan - Goirle

R

rond de parochie

Guldenakker Zaterdag 13 juli 19.00 uur Eucharistieviering. Zorgcentrum Elisabeth Zondag 14 juli 10.30 uur Woord- en Communieviering met orgelspel van dhr.T. Krüger. Voorganger pastor Paulien van Bohemen. Kapel Nieuwkerk Informatie en besprekingen: tel. 003214656012 (tot 18.00 uur) Zondag 14 juli 08.30 uur Eucharistieviering door pastor Siemons. Meditatie in de Christelijke traditie De bijeenkomsten gaan niet door in de maand juli en deels augustus, vrijdag 23 augustus starten we weer. Ziek en bezoek Als u ziek bent en bezoek wenst van een van de pastores, geef dat dan zelf door of laat het doorgeven. Parochie de Goede Herder - Secretariaat Sint Jan Goirle Kerkstraat 3, 5051 LA Goirle; Telefoon 013-5348438, bereikbaar ma. t/m vr. 0900 -13.00 uur ; pastor Martin van Zutphen tel. 013-8225994 of tel. 0621834275 (alleen in noodgevallen) goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl

zomaar wie is mijn naaste? hij vertelde het verhaal van de barmhartige Marokkaan

Sint Jan

5348438

Overweging pastor Martin van Zutphen

Protestantse gemeente Opstandingskerk, prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Zondag 14 juli 10.00 uur ds. D. Penninkhof.

Parochie H.Antonius Abt – Riel Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, tel. 5081215, email:pastoorjpaes@gmail.com; diaken G. Fennema, Gilzeweg 4, Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl; diakenassistent J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@home.nl; pastoraal-werkster P. VermeulenDekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com. Parochiebijdrage: Rabo 1023.05.889 tnv Kerkbestuur Antonius Abt te Riel. Website: www.parochiealphenriel.nl Bereikbaarheid: Pastoor J. Paes is altijd bereikbaar onder telefoonnummer 5081215; op dit nummer kunt u hem persoonlijk bereiken ’s middags tussen 13.00 en 14.00 uur. Misintenties: Voor opgave van misintenties (10,50 euro) kunt u terecht bij Cees Ketelaars, Julianastraat 16, 5133 VB Riel, telefoon 5181491.

deze zondag

S

Ben je getrouwd ? Neen. Mijn schoonmoeder kon geen kinderen krijgen. Gehoord

Zaterdag 13 juli Geen viering. Zondag 14 juli 10.00 uur Eucharistieviering muzikaal ondersteund door een gelegenheidskoor Overleden ouders Spierings – van Wezel en overleden kinderen; overleden ouders Wellens – Tra; Jeanne Snels – v.d. Ven; Leen van Etten; Sjef Hoogendoorn; Ben Wijdemans; Ruud van Riel v.w. verj.; Jan Baijens v.w. verj. en Johan Baijens; An Snels – van Amelsfoort v.w. jgt.; Ouders Snels – Mels en kinderen en schoondochter; Johan van Iersel v.w. jgt. en verj. Woensdag 17 juli 19.00 uur Eucharistieviering Jeanny en Wim van der Vlist v.w. verj. Jeanny

A

Antonius Abt Riel 5081215

Donderdag 11 juli 9.30 uur Eucharistieviering. Zondag 14 juli 9.30 uur Eucharistieviering met gastzanger. Collectanten: Th. Smulders en J. Houtepen. Jan Santegoets v.w. jgt.; Louis de Leeuw

Ingezonden meningen van de lezer ­ pname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het O met de strekking van deze stukken eens is. Zij vallen onder volledige verantwoording van de inzender. Ook kunnen deze ingekort weergegeven worden. Naam en adres is altijd bekend bij de redactie.

Percentages en sentimenten Hallo, mijn naam is Henk Leenders, en ik ben stapelgek op cijfers. Stapelgek. Jawel, pun intended, van Stapel, de fopwetenschapper. Ik heb het even onderzocht, en kan u verzekeren, dat het 95% van de Goirlese burgers geen moer kan schelen. Het zal ze zogezegd aan hun - sit venia verbo -reet roesten. Ze geven er geen drol om, geen mieter. Ze lappen het gewoon aan hun laars. Ze vegen er hun gat mee af. Als alles maar goed geregeld wordt. En dan kunt u wel beweren, dat er heftige bezwaren leven tegen de herindeling van Goirle bij Tilburg, maar dan geef ik u ten antwoord: dat zijn gewoon nog wat van die achterhaalde sentimenten om het oude te bewaren. Ach, beste mensen, wat zijn sentimenten nou nog helemaal waard tegenwoordig? Een gevoel… dat is toch geen argument? Sentimenten, dat is zóó 1996. Hoe ging dat lied van jullie ook al weer? ’k Vuul dè Gool moet blève, de dju ge blèft’r aaf! Ja, hallo zeg, daar gaat het al meteen fout: ik voel. Wij van Provinciale Staten spúgen op gevoelens. Zóó passé, beste mensen, die sentimenten! Neen, geef ons liever percentages en feiten. Studies en rapporten. En commissies die onderzoek doen. Zoals die commissie van Helmi Huijbregts-Schiedon. Lekker veerkrachtig wijf trouwens. Waarmee ik niks onbetamelijks wil suggereren. (je kunt niet voorzichtig genoeg zijn vandaag de dag) Haar commissie was, heus waar, zéér wetenschappelijk en volstrekt niet vooringenomen! Dat laatste voeg ik er met nadruk aan toe, want uit de mond van een Goirlese wethouder is opgetekend, dat het op voorhand vast zou hebben gestaan, dat Goirle bij Tilburg gevoegd moest worden en dat Helmi alleen pro forma nog even langs kwam om wat met het Gools gemeentebestuur te babbelen. Zo’n vuilak, om Helmi te betichten van slodderwetenschap (“de waarheid was beter af geweest zonder mij”, dixit Diederik Stapel). Mijn naam is Henk Leenders en ik ben van 28-1-55. Mooie cijfers, nietwaar? Ik hou van lezen en motorrijden, want op elke pagina staat wel een cijfer (veelal links of rechts beneden) en langs de weg staan eindeloos veel borden met: 30, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130. Gek hè, nooit eens 24, 83 of 97… Ja, ik ben gek op cijfers en keiharde feiten. Ik ben namelijk fractievoorzitter (inderdaad, ik ben niet zomaar iemand!) van de PvdA (feit) in Provinciale Staten. Mijn favoriete plek in Brabant is de Grote Markt in Breda, want ik woon in Breda (da’s logisch en een feit) en de Grote Markt is zo historisch en gezellig (2 x feit). Feit keer feit is feit kwadraat. QED, qoud erat demonstrandum, oftewel hetgeen te bewijzen was. Kom mij dus alsjeblieft niet aan met sentimenten. Ik hou van Breda, echter, dat doet iedereen (100% dus een feit). Maar Goirle… kom op zeg. Ik heet Henk - heb ik dat al gezegd?- en ik doe allerlei onderzoeken. Reduflux: 84 % van de gebruikers vindt er baat bij, en 78% zou het anderen aanbevelen. Of neem dat wasmiddel, je weet wel: ‘een stralend witte was’ zegt 89% van de respondenten. Ja, je hebt natuurlijk altijd zo’n 11% onnozelen met ‘weet niet’. Voor Goirle zijn de cijfers extreem duidelijk: 95% kan het niks schelen, 4 % weet het niet, en 1%, tot slot, heeft een uitgesproken mening, waarvan de helft (0,5 %) tegen de fusie met Tilburg is, en de andere helft voor. Onderzoekje van Leenders Insult. At your service! Henk Leenders


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 JULI 2013

PAGINA 10

MEMORANDUM HUISARTSENPOST Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Avond- Nacht- en Weekenddienst Tel. 0900-3322222 APOTHEKEN Mediq apotheek De Hovel Zaterdag 11.00-13.00 uur Kalverstraat 23, Goirle Tel. 013-5341101 Apotheek Oranjeplein Zaterdag 11.00-13.00 uur Oranjeplein 2, Goirle Tel. 013-8700 126 De Dienstapotheek Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Ma. t/m vr. 17.00-08.00 uur Za. zo en feestdagen TANDARTSEN Spoedgevallendienst vrij. 18.00 tot ma. 08.00 uur en op erkende feestdagen Tel. 06-50.218.221 DIERENARTSEN Goirle: 013 - 504 24 02 Riel: 013 – 518 17 88 Poppel: +31 (0) 14 – 65 16 68 DIERENAMBULANCE Tel. 013 – 542 00 55 Melding verwaarloosde dieren landelijk nummer 144 PRIKPOSTEN DIAGNOSTIEK BRABANT voor locaties en actuele openingstijden bezoek onze website: www.diagnostiekbrabant.nl óf bel 013-5393636 ma t/m vrijdag van 8.00-17.00u

Thebe

24-uurs zorgverlening en service Bureau Zorgbemiddeling telefoon: 088-1178920 Voor hulp bij het aanvragen, regelen en vinden van zorg. Thuiszorg telefoon : 0900-8122 Voor ondersteuning bij huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Woonzorgcentrum Guldenakker telefoon: 013 – 531 08 00 Appartementen met zorgverlening die is afgestemd op uw zorgvraag. Cliëntenraad telefoon: 013 – 531 08 00 Voor het behartigen van uw belangen. Zorgcentrum Elisabeth telefoon: 013 – 531 52 00 Voor: - Intensieve verpleging van zowel jongeren (vanaf 21 jaar) als ouderen. - Dagbehandeling somatiek Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten (vanaf 21 jaar) met een lichamelijke beperking. - Dagbehandeling voor dementerenden Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten met dementie. - Dagbesteding Volwaardige en zinvolle activiteiten voor thuiswonende cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. -De openingsdagen en –tijden van de dagbehandeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Centrum voor Behandeling en Begeleiding telefoon: 0900-8122 Voor vragen naar specialistische behandeling aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en ouderen. Maaltijdservice telefoon: 0900-8122 Door ziekte, leeftijd of bijvoorbeelddrukte op het werk kan het klaarmaken van de warme maaltijd een probleem zijn. De maaltijdservice is dan de oplossing. Ook voor dieet- en vegetarische maaltijden. Jeugdgezondheidszorg JGZ Inloopspreekuur consultatiebureau voor 0-4 jarigen. Thomas van Diessenstraat 4 Maandag van 9.00-10.00 uur Donderdag van 14-00-15-00 uur

Het Klavertje, praktijk voor Verloskunde Voor alle persoonlijke verloskundige zorg in Goirle en Riel e.o. Gezondheidscentrum Oranjeplein Oranjeplein 2d, Goirle. Tel. 013-5082773 Echo-, avond- en weekendspreekuur! Voor meer informatie: www.hetklavertje.com en info@hetklavertje.com Dementieconsulent Mária de Vet Zorgcentrum, Th v Diessenstraat 4 5051 RK Goirle Inloopspreekuur op dinsdag van 1314 uur en donderdag van 9-10 uur. Dinsdag en donderdag telefonisch te bereiken op 06 53320973 van 9-17 uur. Kober kindercentra in Riel BSO Droomtuin, Vonderstraat 1 De bso heeft een informeel en dorps karakter en is dagelijks geopend van 07.30 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.00 uur. Op woensdagmiddag is de bso al vanaf 12.00 uur geopend.

WEBSITES

Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Kakelbont Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5400227 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Bombarie Burg. Philipsenstr. 2, 5051RC Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339782 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Hummeltjes Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5334017. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

PSZ de Robbedoes, Vonderstraat 1. In een knusse ruimte bieden wij op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 tot 12 uur opvang aan uw peuter (2-4 jaar). Voor meer informatie belt u met serviceteam 3: (076) 504 56 03 of kijk op www.kober.nl

Kinderopvang Humanitas PSZ de Marmot St. Jansstraat 1-06, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5342474. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Op Stelten St. Jansstraat 1-03, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339646. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Kinderopvang Humanitas KDV Breebosch Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend van: 7.30 tot 18.30u. Telefoonnummer: 013-5332851. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Kinderopvang Humanitas KDV Dikkie Dik Grobbendonckpark 45, 5051 KR Goirle tel nummer 013- 5343378 voor plaatsing en planning graag contact opnemen met onze regiokantoor op tel. nummer 013 533993 of per mail regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl Kober kind aan huis verzorgt gastouderopvang in Goirle en Riel. Voor meer informatie belt u met serviceteam 3: (076) 504 56 03 of kijk op www.kober.nl

Bibliotheek Goirle Kloosterstraat 22 / Postbus 141, 5050 AC Goirle, T : 013-5342068, E: goirle@bibliotheekmb.nl zelfservice service ma 14-18u di. t/m do. 10-14u 14-18u vrij. 10-14u 14-20u za. 10-15u Website: www.bibliotheekmb.nl Hobbysoos Bergstraat 98-04, tel.: 013-5344678 www.hobbysoosgoirle.nl Open: Ma. t/m do. 9.00-16.00 u, woe. 19.00-22.00 u. Katholieke Bond van Ouderen Goirle Secretaris: J. Heeren, Langenboomstraat 8, 5051 BG Goirle, Tel.: 0135341030, mail: kbogoirle@gmail.com Ledenadministratie: Dhr. A. Ceton, Hoge Wal 99, 5053 AP Goirle, Tel. 013-5348849. www.kbo-goirle.nl Katholieke Bond van Ouderen Riel www.kbo-riel.nl Voorzitter: A.M. Schellekens, Kempenland 2, 5133 CR Riel, tel. 5181449.

Ringtraining bij KV Tilburg Wilt u uw hond ook goed voorbereiden voor de show? Volg dan iedere woensdagavond ringtraining vanaf 20.00 uur bij KV Tilburg. De ringtraining wordt gegeven door deskundige mensen. De kosten bedragen 1 euro per avond. U bent van harte welkom op het adres: Enschotsestraat 60, 5013 BD Tilburg.

Hieronder vindt u de Web-sites en E-mailadressen van ondernemingen en instellingen uit Goirle, Riel en omstreken. Voor €2,- p/w kunt u hier ook bij staan. Met logo €3,p/w. Minimale plaatsing = 3 mnd. Telefoon: 013-5341217, E-mail: redactie@gbg.nl

ONDERNEMINGEN

Noordhoek Autogroep SEAT / Škoda / Chevrolet www.noordhoekautogroep.nl BingZund Technische Auto- en Motordocumentatie bingzund@xs4all.nl www.bingzund.nl Centrum Goirle info@centrumgoirle.nl www.centrumgoirle.nl

G Goirle

Centrum

c e n t r u m g o i r l e . n l

Ergoform v.o.f. info@ergoform.nl www.ergoform.nl

De Avonturiers KDV en BSO Frankische Driehoek 2, 5052 BL Goirle. Tel (013) 534 76 23, www.de-avonturiers.nl

Secretaris: J.M. Houtepen, Kwartierlaan 4, 5133 CP Riel. Penningmeester: A. van Gestel, Bernhardstraat 26, 5133 TZ Riel. Stichting Hulp aan Roemenië - SHAR Grondster 13 5052 WP Goirle, 0135346663 www.hulpaanroemenie-goirle.nl Stichting De Helpende Hand Vonderstraat 2a, Riel. Inleveren goederen voor Roemenie: ma. 18.30-21u. di.mi. 13.30-16.00 u. woe.mi. 13-16u. za. mo 10-12.30u. Info: 013-5345132 of 06-53317724. www.helpendehand.org Stichting Leergeld Goirle en Riel Financiële en materiële ondersteuning van kinderen tussen vier en achttien jaar die bij hun ontplooiing tekort komen. Info: 5302111 of Postbus 68, 5050 AB Goirle. Giften: 166803111

VERENIGINGEN I N S T E L L I N G E N Bibliotheek Goirle goirle@bibliotheekmb.nl www.bibliotheekmb.nl

Cantorij St. Jan www.cantorijstjan.nl info@cantorijstjan.nl

redactie@gbg.nl www.goirlesbelang.nl GbG Primeur drukwerk@gbg.nl www.gbgdrukwerk.nl

van Zundert Huiswerkinstituut info@vanzunderthuiswerkinstituut.nl www.vanzunderthuiswerkinstituut.nl

Caeciliakoor St. Jan Goirle www.Caeciliakoor-goirle.tk

goirles belang

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Sociaal Cultureel Centrum de Deel www.dedeel.nl info@dedeel.nl

Huiswerkinstituut Tilburg-Goirle www.huiswerkinstituut.info

Parochie de Goede Herder goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl www.parochiedegoedeherder.nl

Van den Hout Installatie en Daktechnieken info@advandenhout.nl www.advandenhout.nl

Stichting Vakopleiding Metaal Tilburg www.svmt.nl info@svmt.nl

ISS Computers Hét adres voor particulier en bedrijf. www.isscomputers.nl

Klassieke Homeopathie Marian van Diem, v. Haestrechtstraat 83, Goirle, Tel.: 013-5302025 lid NVKH

Smits Carcleaning www.smitscarcleaning.nl

Arbeidsbemiddeling t/m MBO www.hetuitzendbureau.nl frank.huijben@hetuitzendbureau.nl

ItaliaItalia Taaltrainingen, Coaching en Advies info@italiaitalia.nl www.@italiaitalia.nl

KDV De Vlinderboom Herstallenstraat 4, Goirle Kleinschalige kinderopvang met persoonlijke aandacht voor kind en ouders. Tel (013) 5300436 www.kdvdevlinderboom.nl

Smits

C A R C L E A N I N G

AAG Administratie- en Advieskantoor Gijbels pieter@administratiekantoorgijbels.nl www.administratiekantoorgijbels.nl

De Kennismaker Helpt nico@dekennismakergoirle.nl www.dekennismakergoirle.nl RondjeGoirle Actueel • Anders • Actief www.rondjegoirle.nl

P

O

L

I

T

I

E

K

CDA Goirle www.cda.nl/noord-brabant/goirle Lijst Couwenberg www.lijstcouwenberg.nl

GEZONDHEIDSZORG - Agonist - - Ludo van Erve Masseur/Reflexzonetherapeut www.agonist.nl

De Parketteur info@deparketteur.nl www.deparketteur.nl

Praktijk voor Seksuologie www.praktijkvoorseksuologie.eu

Schellens bakkerij info@Schellens.nl www.Schellens.nl

Acupunctuur - Tom Centrum voor Traditionele Chinese Geneeskunde www.tomdebont.nl

Boeken rond het Paleis Boekenliefhebbers, er is een stichting vernoemd naar pater P.J. Cools (1904-1973), de vermaarde Tilburgse bibliothecaris. Deze Tilburgse stichting heeft een compleet Goirles bestuur. Alla, dat doet eigenlijk niet ter zake.

Die stichting organiseert elk jaar een grote boekenmarkt in Tilburg. Niet zo groot als de Seniorenpraatgroep De Praatjesmakers markten in Deventer en Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Guldenakker, Wittendijk 2. Info: Sjef Dordrecht, maar met zo’n 300 à 350 kramen van der Pol, tel. 013-5347515. toch wel de grootste beneden de rivieren. En op zondag 25 augustus vindt die boekenmarkt voor de zestiende keer plaats. Zeg, boekenliefhebber, noteer dat eens heel rap Òh, docht ie dè? in uw agenda! Zet er Dan wocht mar us efkus, even bij: van 10.00 uur tot 17.00 uur. Oké! dan za’k dè vèereke zelluf, Schitterende markt hoor, met heul veul boeke en met muziek (brasswel us efkus gªôn waase! band, carillion), en literaire wandelingen, een puzzeltocht voor kinderen, en…. prachtig weer. Miljaar, daar wilt u bij zijn! Misschien wel als verkoper? Kijk dan even op www.inschrijven-markt.nl en doe uw overschot aan leesvoer van de hand.

Haaquu. Goir

le

Prima, u bent thans verwittigd.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 juli 2013

PAGINA 11

Let’s stick together…..bij MHC GOIRLE Bedankt Sponsoren voor jullie steun aan MHC Goirle! Het kan niet vaak gezegd worden: zonder sponsors zou onze vereniging niet in deze vorm kunnen bestaan. Financiële ondersteuning, diensten of een bijdrage in natura helpen ons bij de beoefening van onze sport, het draaiend houden van de vereniging en zorgen voor een goede uitstraling. Dankzij sponsors kan MHC Goirle zaken financieren die niet uit de reguliere contributies kunnen worden betaald. Door de inzet en vasthoudendheid van velen hebben wij de afgelopen tijd weer van veel sponsors een bijdrage mogen ontvangen. Het betekent veel voor ons dat al die sponsoren zich aan MHC Goirle verbinden en het met hun bijdrage mogelijk maken dat we groeien en beter worden. Onze sponsors hebben het mede mogelijk gemaakt dat MHC Goirle ook afgelopen seizoen wéér een deel van haar ambities kon verwezenlijken. Daar zijn we blij mee en trots op. Hierbij een grote pluim aan al die sponsoren die ons al jaren ondersteunen, maar ook extra welkom en een dank je wel aan de laatst binnengekomen sponsoren en natuurlijk ook aan de ‘club van 100’ leden. Uiteraard hopen wij ook het volgend seizoen weer op uw steun te mogen rekenen. We hebben genoeg plannen die we in samenwerking met onze sponsors willen verwezenlijken! Namens bestuur en de Sponsor Commissie, nogmaals ontzettend veel dank!! De sponsoren die de club tijdens seizoen 2012 – 2013 gesteund hebben zijn: De ster-sponsoren

En verder: Aannemersbedrijf Houtepen BV Abcdarts Ace Vision Administratie- en advieskantoor Gijbels Autobedrijf P. Roks en Zn. Autoschadebedrijf J.F. Cleijsen Bierbrouwerij De Leeuw Coehorst Automobielen CZ Digital Innovation Drankenhandel Schuermans Egbers optiek ES Elektro Fotostudioberrie’s Gebr.v.Berkel BV Gerritse Poelman advocaten Hartveld expertise & taxaties Het Inventief HLB van Daal & Partners NV Hudeko Tilburg BV

Karwei ‘t Kempisch Domein Keurslagerij van Hest Kin Makelaars Maximap Mozes Next Advocaten Notarissen Smeets & Weymer OJW-Advocaten BV P.van Hoesel BV Paulissen Grond-water- en wegenbouw BV Pullens Menswear Reisburo Disma Service Apotheek Oranjeplein BV Sportcentrum Jan de Rooy Stratenmakersbedrijf Gebrs.Vos Tandheelkundig Centrum Goirle Van den Hout en Kolen Architecten Van der Aa & Belderok Van Roessel Boerderijproducten Van Son Assurantiën

Redactie met zomerreces Het redactieteam van MHC Goirle gaat met zomerreces. Net zoals vele anderen genieten van een poosje welverdiende rust.

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Even geen stukjes in het Goirles Belang, op de website, twitter, facebook of in de digitale nieuwsbrief. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie. Medio Augustus zijn we weer terug.

MHC Goirle Ster-sponsors P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

10e SEAT Beach Event Riel groot success Winnende teams “Alle mannen, uhh ballen op Carolien” (dames) en Hensen Instituut (heren) Afgelopen weekend vond op het Dorpsplein in hartje Riel de 10e editie van het SEAT Beach Event plaats. 47 teams uit de gehele regio waren naar Riel afgereisd om op de 4 strandvelden te strijden om de open Rielse titels beachvoetvolley. Mede door de prima zomerse weersomstandigheden kan organiserende stichting “De Kraag Omlaag” terugkijken op een geslaagd evenement. Gezelligheid en sportief bezig zijn gaan begin juli jaarlijks hand in hand in het centrum van Riel en dat was afgelopen weekend ook weer zo. Ook in 2013 was SEAT – Noordhoek Autogroep de hoofdsponsor van het jaarlijks terugkerende spektakel in Riel. De combinatie SEAT en Beach Event is er al vanaf de 1e editie en ook afgelopen weekend waren er weer tal van mooie SEAT modellen op het Dorpsplein te bewonderen. Zaterdag klokslag 17:30 uur was het zover, speaker en mede-organisator Niels Damen mocht de 1e teams naar voren roepen voor het spelen van hun wedstrijd. Er zouden er in totaal 221 gespeeld gaan worden,

prijs mochten gaan strijden. Ook hier een zelfde beeld als bij de heren; het team van alle mannen uhh ballen op Carolien nam een grote voorsprong en deze kon niet meer weggewerkt worden door het nog ongeslagen team van de Zandhappers. Dus ook bij de dames een Riels winnend team. Na het bedanken van de sponsoren,

de scheidsrechters, vrijwilligers en een korte terugblik op het weekend werden de mooie prijzen verdeeld. Uitslag SEAT Beach Event Riel 2013 Dames: 1) alle mannen, uhh ballen op Carolien 2) de Zandhappers 3) VOAB dames. Heren: 1) Hensen Instituut 2) KSKO 3) FC Gulpensnuivers

Uitslagen RSV St. Antonius Riel

oftewel ruim 12 uur actie en vertier op het strandzand. De mooie acties volgenden elkaar in rap tempo op en de klanken van Espressivo was het gezellig in hartje Riel. Na een kleine 3 1/2 uur spelen zaten de 80 poulewedstrijden van de zaterdag erop en kwam de regie helemaal in handen van Espressivo en DJ Kicken. DJ Kicken en cafe Kerkzicht huis-artiest Johnny Purple wisten het talrijke publiek prima te vermaken.

Gezelligheid en hoogstaand voetvolley Rond 16:00 uur was bekend welke 4 dames en 16 heren teams verder mochten in het toernooi op weg naar de finale. Het niveau ging nog verder omhoog, de rally’s werden langer, de wedstrijden spannender en uiteindelijk waren het de teams van FC Youngboys, FC Gulpensnuivers, KSKO en Hensen Instituut die een plaats vonden in de ½ finales. Deze ½ finales waren bloedstollend en in beide wedstrijden was het verschil klein. De teams van KSKO en Hensen Instituut trokken aan het langste eind en stonden in de finale. In deze heren finale leken de Belgische jongens van KSKO last te hebben van plankenkoorts. Hensen Instituut nam immers snel een beslissende 14-0 voorsprong. KSKO kon het verschil nog iets terugbrengen, maar de titel van de jubileum editie bleef in Riel bij het team van Hensen Instituut. Bij de dames waren de kruisfinales inmiddels ook gespeeld en hier werd duidelijk dat het team van de Zandhappers en het team met de mooie naam “alle mannen uhh ballen op Carolien” om de 1e

Vorige week ontbrak er helaas een uitslag van het concours in Moergestel, Sorry Donna en bij deze; Donna Hessels met Racira 9e met 185 en 8e met 177 punten. Nu is bekend dat naast Maxime en Juliëtte de volgende combinaties ook nog door mogen naar de Brabantse Kampioenschappen; D-B Isabelle de Groot met Miss Moneypenny; Tessa de Groot met Idszo; E-B Donna Hessels met Racira; D-L2 Chiara van der Velden met Robin; D-Z2 Tessa de Groot met Timo; En ook het CDE 4-tal o.l.v. Angela Schouwenaars met bovengenoemde amazones mogen door. De kampioenschappen worden dit jaar gehouden op 10 en 11 augustus a.s. in Wouw. Allemaal proficiat met de behaalde resultaten en alvast veel succes en bovenal veel plezier toegewenst. Maar eerst gaan de “grote” dames voor de nodige ontspanning nog een gezellige ponykamp week tegemoet in Renesse van 8 t/m 12 juli. Angela, Bregje van Dun en Mascha Blom gaan er samen met Donna, Maud, Chiara en Tessa een super leuke week van maken! We wensen ze veel plezier en zon toe, maar dat geldt natuurlijk ook voor de thuisblijvers en allemaal een fijne vakantie toegewenst!

Uitslag st. Jansruitertjes 1x Kring Kampioen C-L1 Afgelopen zaterdag 22 Juni hebben we de laatste selectie dressuurwedstrijd verreden in Moergestel, waar ook de kringkampioen van 2013 outdoor bekend werden gemaakt. Het viertal onder leiding van Petra van Diessen haalde een 3e plaats met 149 pnt. Joe Soetens met Joepie werd Kringkampioen in de klasse C-L1. Daarnaast hadden we ook nog 3 reserve kampioenen, voor de volledige uitslag kun je onze website raadplegen www.stjansruitertjes.nl. Laatste selectie dressuuruitslag: Klasse A-B: 2x 3e Demi Huijbregts met Coco 184 en 188 pnt; 4e Maudy Hamers met Dipsy 183 pnt Klasse B-B: 9e en 5e Rosa Voorhorst met Showtime Topsy 180 en 183 pnt Klasse A-L2: 2e Kim Soetens met Luna 183 pnt Klasse C-B: 2e en 1e Kate Soetens met Joepie 200 en 198 pnt; 8een 3e Cailyn Egging Heiberg´s Spikey 181 en 186 pnt Klasse C-L1: 2e Joe Soetens met Joepie 182 pnt Klasse D-B: 3e en 2e Maud Verhoeven met Benthe 196 en 193 pnt; 14e Anouk Hammers met Evita 185 pnt; 17e Joe Soetens met Salem 181 pnt; 22e Manon Hamers met Evita 178 pnt Klasse E-B: 5e en 1e Moise Valster met Diamond Donnie 191 en 197 pnt Klasse D-M2: 4e en 3e Gina Gori met Chica 173 en 178 pnt Klasse D-Z1: 3e en 2e Sanne van de Rijt met Kantje´s Warnald 59,4 % en 56,91 %. Allemaal gefeliciteerd met de behaalde resultaten.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 10 JULI 2013

PAGINA 12

Uw vakantiefoto’s Uw vakantiefoto’s in 10 minuten in een prachtig EasyAlbum! -

Formaten 10x15 en 15x23 cm Foto’s uitzoeken op onze nieuwe kiosk 20 pagina’s Fotokwaliteit Stevig boek met harde kaft Tot 70 foto’s per boek Degelijk en handzaam

All in one Party. Voor een feestje thuis. Verhuur van tent, tap, drank, tafels, stoelen muziek etc. Met één telefoontje alles geregeld. Andre Jacobs Tel:06-30507596 www.allinoneparty.nl Actueel@Anders@Actief www.rondjegoirle.nl POSTERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl Voor verrassende tuinontwerpen, maar ook voor advies, aanleg, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Ad Laurijssen, St. Jansstraat 15, Alphen, tel. 0135082376 of 06-20005282 Vakantie boeken? Desiree Schepens: VakantieXperts mobiel. Tel. 013-5301036 www.desitravel.nl Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o.

10X15 € 15,15X23 € 20,INCLUSIEF FOTO’S Thuis uitzoeken? Kijk op: www.kioskgifts.com

5051 NR Goirle

Voor al uw wensen op prothese gebied H. COOLS TANDPROTHETIEK Frankische Driehoek 11 5052 BL Goirle 06-12959862 / 013-5341168

www.kunstgebitenzo.nl

Kom gerust eens binnen voor een geheel vrijblijvend advies

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

D e H ove l 4 6

NU OOK TE HUUR ROLSTEIGERS EN LADDERS

T 013 - 534 12 17

E dr u k w e r k @ g b g . n l

• • • • • •

Gebitsprotheses Gebitsprotheses op implantaten “klikprotheses” Reparaties Aanpassingen Patiëntvriendelijke benadering en persoonlijk advies Kosten worden meestal geheel of grotendeels vergoed door uw ziektekostenverzekeraar • Lid ONT

Goirles Belang 28 / 10-07-2013  

Goirles Belang 28 / 10-07-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you