Page 1

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

goirles belang | goirlesbelang

1 60e JAARGANG - No. 15 / WOENSDAG 9 PAGINA APRIL 2014

60

Weekblad voor Goirle, Riel, Poppel, Tilburg-zuid Oplage: 18.000 ex.

@goirlesbelang

Redactie: de Hovel 46 • 5051 NR Goirle • tel. 013-5341217 • fax: 013-5348571 • Email: redactie@gbg.nl • www.goirlesbelang.nl • Klachten bezorging: 073 - 544 30 30

-

CC Jan van Besouw 9

-

Kerkpagina 10

-

Gemeentepagina 12 & 13

-

Memorandum 18

IntratuinTilburg Tilburg Intratuin

Vrijdagavond bij Café d’n Brands: BoerenBrands – ’t Biste(n)fist Aanstaande vrijdagavond 11 april staat Goirle in het teken van BoerenBrands. Enkele weken geleden is hiervoor de geruchten-machine al op gang gebracht. Boer Zoekt Vrouw zou naar Goirle komen, en Johan Brands zou hiervoor zijn café beschikbaar stellen. In eerste instantie werd gedacht aan een geslaagde 1 april grap, maar niets is minder waar. Elke Goirlenaar is vrijdagavond uitgenodigd in de gezelligste kroeg van Goirle, café d’n Brands. Wij presenteren u een uniek avondje uit, onder het motto BoerenBrands, met als ondertitel, speciaal voor de taalvirtuozen onder u, ’t Biste(n)fist. om onze alternatieve ‘Boer Zoekt Het ontstaan Vanaf 20.30u gaan deze kampiBoerenBrands is een initiatief Vrouw Lokaal’ te presenteren. oenschappen van start. In teams dat voortkomt uit de maandevan minimaal 3 tot een ongelilijkse Brands Battles die vanaf Activiteiten september 2013 gaande zijn. Elk Maar wie denkt dat de avond al- miteerd maximum aantal permaand neemt een vriendengroep leen maar in het teken van ‘Boer sonen, wordt een uitdagende bezit van café d’n Brands en pro- Zoekt Vrouw Lokaal’ zal staan, meerkamp afgelegd. Wat dacht beert middels een uniek thema, heeft het mis. Uiteraard zullen u van koe-melken tot het eelt op bijzondere aankleding of ludieke onze vorige week gepresenteerde de handen ontstaat? Of spijkeractiviteiten een zo groot mogelijk boeren duidelijk herkenbaar aan- poepen in een dusdanig tempo publiek te trekken. Op basis van wezig zijn, uiteraard richten we dat de anti-doping commissie aan originaliteit en omzetcijfers wordt een knus hoekje van het café in een overdosis laxeermiddel gaat nadien een team als winnaar voor speeddate-sessies, uiteraard is denken? Wat te denken van een aangewezen, dat aan de haal gaat ons streven om minimaal één boe- volgeladen kruiwagen op dusdamet eeuwige roem en een rib uit ren-koppel op date te kunnen stu- nige wijze voortduwen waarvoor het lijf van Johan Brands. Op dit ren, uiteraard zullen er de volgen- zelfs Ted van der Parre en Berend punt dus slecht nieuws voor de de ochtend (voormalig) vrijgezellen Veneberg zouden terugdeinzen? trouwe fans, maar helaas voor u wakker worden met een prutlip en En dan hebben we het geblindkomt de KRO niet naar Goirle. Ook hooi dan wel stro in zijn of haar doekt koekhappen, zoals zelfs Yvon Jaspers zal niet aanwezig ondergoed. Maar er is meer. Het Vervolg op pagina 3 zijn, maar buiten haar medewe- officieuze Gôôls kampioenschap Bovenstaand artikel is ook te lezen ten om hebben wij haar halfbroer Oud-Hollandse Spellen mag zeker op www.goirlesbelang.nl niet onderbelicht blijven. Dion Jaspers weten te strikken

Infomarkt gezondheidscentrum Oranjeplein Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen

ELKE ELKE ZONDAG ZONDAG

OPEN OPEN 11.00tot tot17.00 17.00 uur uur vanvan 11.00

Intratuin Tilburg Intratuin Tilburg Stappegoorweg 229 229 Stappegoorweg 013-5356991 013-5356991 Donderdag en en Donderdag vrijdag koopavond vrijdag koopavond www.intratuin.nl www.intratuin.nl

Laat je inspireren door onze nieuwe collectie tuinmeubelen!

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

zij kunnen doen om klachten te voorkomen of te verhelpen. Zo kan de tandarts bijvoorbeeld advies geven over mondzorg bij ouderen. Bacteriën in de mond kunnen via de luchtwegen in de longen een ontsteking kunnen veroorzaken en bacteriën in ontstoken tandvlees kunnen in de bloedbaan terecht komen met alle gevolgen van dien. Andere disciplines kijken met de bezoekers naar het risico op vallen. Elke zes minuten komt een 55-plusser in het ziekenhuis terecht door een val. Goed eten, veiligheid in huis, gezonde voeten, makkelijk bewegen en de juiste medicijnen kunnen dat voorkomen. Zorgaanbieders zijn er niet alleen om ouderen van hun klachten af te helpen, maar kunnen hen er ook beter mee leren omgaan en helpen klachten te voorkomen. Vervolg op pagina 3 Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl

De partners van het Gezondheidscentrum Oranjeplein die participeren in de infomarkt op 12 april. Ouder worden komt met gebreken. Bekend gezegde, maar hoe zorgen we ervoor dat we ouder worden zónder gebreken? En hoe kunnen we met beperkingen prettig langer leven? We worden met z’n allen steeds ouder en krijgen vaker en steeds jonger last van chronische ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatklachten. Driekwart daarvan is het directe gevolg van onze leefstijl. We veranderen niet alleen lichamelijk tijdens het ouder worden, maar ook op sociaal gebied. De partner kan wegvallen en het sociale netwerk kan kleiner worden. Wanneer betaald werk wegvalt, komt er ruimte en tijd vrij voor andere dingen die vroeger niet mogelijk waren. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat is de wens van veel ouderen. Ook de overheid stuurt daar op aan. Dat maakt dat we moeten nadenken over de wijze waarop we dat het beste kunnen doen in optimale gezondheid. Al die veranderingen die op ouderen afkomen, kunnen aanleiding zijn om meer stil te staan bij het leven en ook hoe dit zo gezond mogelijk te doen.

jeplein geeft op 12 april tijdens een vrij toegankelijke informatiemarkt inzicht in de mogelijkheden. Samen met een aantal externe partijen waaronder ContourdeTwern het gemeentelijke Loket, de dementieconsulente en het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Informele zorg geven alle professionals inspiratie, tips en kan iedereen terecht voor advies of een snelle screening. Vanuit het centrum zijn op de infomarkt aanwezig: apoInfomarkt gezond ouder worden theek, thuiszorg, podotherapeut, Het Gezondheidscentrum Oran- fysiotherapeut, ergotherapeut en

Door Jan Loonen

Specialist in fietsen en E-bikes Burgemeester Rensstraat 53 • Goirle • tel: 013 5342627 peter@petervanriemsdijk.nl • www.petervanriemsdijk.nl

tandartsen. Voorkomen is beter dan genezen De deelnemers informeren bezoekers en laten hen zien wat

BURGERZAKEN? AFSPRAAK MAKEN!

Foto’s in opdracht van Goirles Belang gemaakt, zijn van

VANAF 14 APRIL WERKT BURGERZAKEN OP AFSPRAAK: VIA GOIRLE.NL OF (013) 5310 610

columnade

Familiepagina 8

n ne n o e e o nd bb nl be a ro vra l de lm wi van rwie ve tel m lle han neg i w jo x k ma

Aarde en hemel Goirle heeft twee molens, twee dorpspleinen, twee kerkgebouwen, twee Albert Heijnen, twee apotheken, twee riviertjes en twee beelden van Niko de Wit. In het kader van een aantal inspiratiebijeenkomsten in de Tilburgse Lucaskerk ging ik naar de lezing van de kunstenaar over ‘spiritualiteit en beeldhouwkunst’. In het algemeen zijn schilders, beeldhouwers en vormgevers meer doeners dan praters. Ze zijn met hun handen bezig, met gereedschap en materiaal. Ze schilderen, tekenen, hakken, boetseren, timmeren of lassen. Liever dan er bespiegelingen over houden. Soms sluit het een het ander niet uit en leidt de verbale reflectie tot een beter inzicht in de totstandkoming van een kunstwerk. Ook al lijkt in de moderne beeldende kunst religie niet of nauwelijks aanwezig, toch blijken het spirituele en de uitingsvormen daarvan ook hedendaagse kunstenaars te inspireren. Zo voerde de kunstenaar ons via Egyptische tempels, middeleeuwse kerken en astronomische instrumenten uit India naar een oeuvre dat nieuwe vormen schept door er vrijelijk mee te associëren en erop voort te bouwen. Niet de natuur is voor Niko de inspiratiebron maar veeleer de cultuur: dat wat mensen gemaakt hebben. Zijn werk is het best te typeren als geometrisch abstract. Aan de hand van tekeningen liet hij zien dat de ontwerpen van gotische kathedralen gebaseerd zijn op een geometrische structuur. Daarnaast kende de middeleeuwer symbolische betekenis toe aan zijn ontwerpen. Zo staat het verticale voor ‘het spirituele’, het verheffen, het hemelse. Het horizontale voor ‘op-de-grond-staan’, de zwaartekracht, het aardse. In veel beelden die De Wit maakt, vindt men ook deze tegenstelling. Hij zoekt naar een spanning tussen beide en brengt deze in een intrigerende balans. Naast de architectuur als bron van inspiratie, vindt hij ook aanknopingspunten in alledaagse voorwerpen zoals een Belgische trottoirband waar toevallig zijn oog op viel. Hij heeft deze vorm gebruikt voor zijn ‘Poort’ (Tilburg, Carré). Kunsthistorisch is hij verwant met het werk van Constantin Brancusi. Deze Roemeense beeldhouwer heeft zo’n honderd jaar geleden het pad van de nabootsing van de natuur verlaten en – zeer eigengereid – polijstend en schavend, een aanzet gegeven tot de moderne beeldhouwkunst. Het is niet verbazingwekkend dat Niko de Wit hem zeer bewondert. Goirle mag zich verheugen in het bezit van twee werken van deze in 1948 in Bergen op Zoom geboren beeldhouwer. ‘Monument 40-45’ bij de bibliotheek en ‘Hemelwenk’ op het Oranjeplein. Het ene aards en zwaar, het andere rank en licht. Na afloop van de lezing op weg naar huis, rijd ik een blokje om. Op het plein spelen kinderen, het is zonnig en de lucht strakblauw. Ik ga op de middenstip van de Hemelwenk staan en kijk omhoog: een scherp afgebakend zeshoekig stukje blauw voert mijn oog de ruimte in. Een niet te schatten afstand, een blauw zoals alleen lenteblauw is. Het lijkt alsof het geluid van de kinderen afzwakt terwijl ik meegezogen word naar boven. Ik sta met beide voeten op de aarde. Toch zie ik een stukje hemel.

Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 2

AANDACHT

Snelgroeiend bedrijf zoekt kaderfuncties, leidinggevende personen op managers niveau 40+ wlk m/v tel 0032 468 22 43 54

Verwarmingsbedrijf

-

LET OP LET OP LET OP GOOLSE MERT GOIRLE Elke zaterdag markt van 9 tot 4 uur. Tevens nog kramen te huur. Info: 06-50455588 of 013-5341400. Tot ziens aan de Zandschelstraat te Goirle. www.goolsemert.nl

Oisterwijkplantsoen 1 Riel tel: 013-5186099 / 06-53868539 info@kenckozijnen.nl

AdZ - BOUW & TIMMERWERKEN Verder in bouwen...

• Nieuwbouw • Kozijnen • Verbouw

• Onderhoud en renovatie

E info@adzbouw.nl - I www.adzbouw.nl Iepengaard 2 - 5051 ZM GOIRLE - T 013 - 211 11 14 JDBaanhangwagenverhuurgoirle.nl Ook voor ONDERDELEN en REPARATIES! Joost de Brouwer 06-51709675

Verse asperges Fam. Vermeer Beeksedijk 16 5051 PS Goirle tel. 013-5341858

a.s. vrijdag en zaterdag expositie en verkoop schilderijen van Gewoon Vermeer!

ma- en do- 13.30 - 18.00 uur Vrij 10.00 - 18.00 uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Marleen en Jan

HET HELE JAAR GENIETEN!!! RUIME STA CARAVAN AAN VISVIJVER! WOON/EETKAMER! BADKAMER! TWEE SLAAPKAMERS! PARKING! ZITSERRE! TUINHUIS! BRIEVENBUS! TELEFOON! INSTAPKLAAR! ALLES AANWEZIG! BOSRIJK PARK! VISSEN! WANDELEN! FIETSEN! PRIJS: E6950,- FIN. MOGELIJK. BEZICHTIGING? TELEFOON: 013-5182866 OF 06-51551577 POSTERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.gbgdrukwerk.nl U zelf buitengesloten Bel Ton Vermeeren 06-48918049 Ook voor hang en sluitwerk

Vanaf donderdag weer volop keus! Erg lekker samen met onze achterham en roomboter

Mooie magere Runderlappen nu € 4.95/pond

Rundersausijsjes 6 halen 5 betalen!

Bastiaanse Pikant - 10% Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur, zaterdag van 9.30 tot 16 uur hoge wal 15 Tilburg/Goirle Tel. 013-5424920 www.walhoeve.nl

T&F Montage Goirle 2014

PARTICULIERE VERKOOP SHOWROOM

Lamsbraadstukje

ELKE 4E GRATIS

100 gram

2

SALADE VD WEEK

MAALTIJD VD WEEK

Aspergesalade

Aspergeschotel

100 gram

1

49

100 gram

1

Keurslagerij Van Hest vof keurslager

Tilburgseweg 81, GOIRLE Tel. 013-5341389, Fax: 013-5348747 info@vanhest.keurslager.nl www.vanhest.keurslager.nl

29

Winterbanden Opslag zomer- en winterbanden Bandenwissel Uitlijnen

VANAF ZA. 26-4 T/M MA. 5-5 WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

Uw oude videobanden of dia’s digitaliseren? Bij Harold Spijkers videoproductie bent u aan het juiste adres! Tel: 06-51722611 info@videoproductieharoldspijkers.nl

Voor al uw drukwerk tegen zeer scherpe prijzen www.gbgdrukwerk.nl

Systeemplafonds Luxe lamellen en panelen plafonds Systeemkasten/inloopkasten/schuifkastwand Systeemwanden Laminaat vloeren/lamelparketvloeren Massiefhouten vloeren Verlichting

SUPER VLOOIENMARKT

ZONDAG 13 APRIL LOON OP ZAND De Wetering / Weteringplein 1 / 09.00 t/m 16.30 uur

inl. 0416 530 502 | www.deevenementenlijn.nl Geboortekaartjes on line bestellen? Kijk op www.gbgkaartje.nl

www.thuishairfashion.nl De thuiskapster voor het hele gezin! Overdag en ’s avonds. Ruim 15 jaar ervaring. Kijk op de site voor de nieuwste acties en informatie. Anita de Brouwer-Schrijver 06-23799094

Vakantie boeken? Desiree Schepens: VakantieXperts mobiel. Tel. 013-5301036 www.desitravel.nl

VANAF €11,95

75

• • • •

Klusbedrijf Adriaensen voor nieuw- en verbouw 06 - 55978404

NIEUW IN ONZE COLLECTIE DOUWE DEKKERS LAMINAAT VOOR DE DOE-HET-ZELFER

Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 april

SPECIAL

Huisgemaakte vinken

WISSEL TIJDIG UW WINTERBANDEN NAAR ZOMERBANDEN

Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl

VLEESWARENKOOPJE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Guido Gezellelaan 78 - GOIRLE - 013-5345755 - www.drevanloon.nl

Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719 www.autobandendennis.nl

GRATIS 100 GRAM EIERSALADE

Centrale verwarmingsketels Warmwatercomfort Onderhoud / service Zonnepanelen

Al ruim 15 jaar de lekkerste asperges!

GITAARSCHOOL BRABANT OPEN DAG ZO 13 APRIL 2014 VAN 12.00-16.00 UUR. GRATIS PROEFLESSEN EN GRATIS GITAAR OF KEYBOARD BIJ INSCHRIJVING VOOR EEN SEIZOEN. www.gitaarschoolbrabant.nl of bel 0614305692 voor evt. reservering

Bij 150 gram gebraden varkensrollade

DRE VAN LOON

exclusief banket & chocolade, bijzonder brood

DEZE WEEK

Aanbiedingen geldig van ma. 26/03 t/m za. 31/03

Croissants

• Hartige torsade stengel voor

4 stuks 1,00 voor € 2,50 • PainTheegebak de campagne

van 2,70 voor

van € 7,25 2,30 voor € 6,00

Afspraak na sluitingstijd mogelijk 013-5348759 Maandag open van 13.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur. www.tenf-montage.nl - E-mail: tenf-montage@kpnmail.nl Mobiel: 06 - 510 626 50 Poppelseweg 1-01, 5051 PL Goirle

b o u w b e d r i j f Kapt. Hatterasstraat 30, 5015 BB Tilburg Tel. 013-5360353, info@andredoevendans.nl

www.andredoevendans.nl

Westermarkt 25 Tilburg - 013-4671546 Tilburgseweg 70 Goirle - 013-5342218

100 JAAR TRADITIE IN KWALITEIT Van kleinere particuliere opdrachten tot complete woon- & bedrijfsprojecten!


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 3

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA Palmpasenviering Infomarkt gezondheidscentrum Vrijdagavond bij Café d’n Brands: in Riel VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

BoerenBrands – ’t Biste(n)fist

onze koninklijke familie nog nooit heeft gedaan, nog niet eens benoemd. Eén ding is zeker: Dit wilt u, zowel als deelnemer en als toeschouwer, niet missen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze kampioenschappen, dus meld u nog snel aan via boeren@hpautomation.nl. Natjes en droogjes Al deze uitputtende activiteiten vragen om dorstlessende maatregelen. En laat dat nu net één van de betere eigenschappen zijn van Johan Brands. Hij zal dan ook de tapkranen op volle toeren laten draaien. Natuurlijk zijn er ook speciale acties gedurende deze avond. Voor de early birds is er van 21.00-22.00 happy hour met een glaasje bier voor het lachwekkende bedrag van 1, bijna voor niks dus. Op een nu nog onbekend tijdstip zal er bovendien een sessie ‘gratis zure matten’ plaatsvinden voor iedereen die op dat moment binnen is. En dan is er ook nog het altijd gezellige radje draaien. Als euroknaller mag je een gokje aan het radje wagen. Met weemoed kan hierbij teruggedacht worden aan het Rad van Fortuin van Hans van der Togt, waarbij een gratis kan bier onze ‘Joker’ is en een glaasje verse volle melk met nog een lauw-warm velletje erop kan worden gezien als een ware ‘Bankroet’.

adres. Ons gastronomische duo, op culinair vlak bekend tot in de verre uithoeken van Goirle, zal deze avond een ongeëvenaard Wild-buffet presenteren. Voor bodemprijzen kunt u onder andere genieten van een overheerlijke boeren-hamburger. Wij weten het zeker, ze zullen als de brandweer gaan. Maar er zijn meer boerenland-producten. Gedurende de avond kunt u genieten van authentieke kaasjes, worstjes en andere boerderij-producten, mogelijk gemaakt door de Goirlese ondernemers van De Walhoeve en Kaasboerderij De Leyedaeler. Music by DJ Sjoe Sjoe En dan willen we u nog één ding niet onthouden, datgene wat de basis vormt voor een geslaagde feestavond, namelijk de muzikale effecten. Denkt u bij Swedish House Maffia aan de nieuwste film van Martin Scorsese? Maar gaat uw hart sneller kloppen bij namen als Mannenkoor-Karrespoor en Normaal? Dan bent u bij de BoerenBrands op de juiste plek. Hardstyle, Bonkstyle en Wildstyle gaan we een avondje achterwege laten, we keren terug naar ouderwetse Brands-muziek. Deze plaatjes worden op onnavolgbare wijze aan elkaar gedraaid door de Daft Punk uit Goirle, de man waarvan niemand exact weet wie het betreft, maar wiens naam nu al berucht is: niemand minder dan DJ Sjoe Sjoe. Dit alles in combinatie met sfeervolle verlichting en perfecte akoestiek, uiteraard verzorgd door Mercury Rentals.

Voor nu genoeg toelichting over BoerenBrands, hiermee sluiten wij het vierluik in het Goirles Belang af. Want BoerenBrands moet je niet lezen, maar moet je beleven. Het is bijzijn en meemaken. Bent u enthousiast geworden van alle publicaties en promoties, zorg dat je vrijdagavond 11 april tijdig café d’n Brands binnenstapt. Voor de eerste bezoekers ligt een limited-edition-BoerenBrands-collecEen echte boer zal zich verder tors-item te wachten. nog afvragen: “Valt er ook nog ergens een vette bek te halen?”. Tot aanstaande vrijdagavond, vanJazeker! Ook voor hapjes bent u af 20.30u. Bij het Biste(n)fist van bij BoerenBrands aan het juiste de Brands Battles: BoerenBrands!!

VVV Hilvarenbeek voorjaarswandeling Op zondagochtend 13 april organiseert de VVV Hilvarenbeek een bijzondere voorjaarswandeling van ongeveer 1,5 tot 2 uur. De wandeling voert de de deelnemers dit keer door het gebied rondom het Flaesven. Onder de bezielende leiding van de vaste VVV gids Toon Bruurs wordt de natuurwandeling gestart bij Herberg In den Bockenreyder, Dunsedijk 3, Esbeek. Hij weet onderweg de nodige interessante zaken vertellen over het landschap en de natuur. Een echte aanrader dus voor de natuurliefhebbers. De start van de wandeling is om 10.00 uur bij Herberg In den Bockenreyder. De kosten voor deelname zijn 4 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar mogen voor 2 euro meelopen. Na afloop van de wandeling is er voor iedereen een gratis kopje koffie of thee.

Wie durft er op de Catwalk? Er zijn nog twee modezaken, die op zoek zijn naar jongens tussen ca. 16 jaar en ca. 30 jaar, die mode willen lopen. A.s. zondag zijn er 3 modeshows. Om 13.10 uur – 14.20 uur en 15.30 uur. Het is absoluut een leuke ervaring. Wie interesse heeft mag zich meteen melden bij Centrummanager Wim Aussems. Email: centrummanager@centrumgoirle.nl Mobiel: 06 – 55 55 58 48

Wij nodigen alle kinderen van Riel uit om met een zelf gemaakte Palmpasenstok naar de Palmpasenviering op zondag 13 april te komen. Een Palmpasenstok is een kruis die ons herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem en zijn sterven aan het kruis. Het is al een oud gebruik in de katholieke kerk, zeg maar een traditie. Zondags voor Pasen, op Palmpasen, worden de Palmpasenstokken na de zegening weg gegeven aan mensen die het niet zo goed hebben als onszelf. Die iets extra’s als fruit, brood, lekkers en de aandacht goed kunnen gebruiken. Ook is de Palmpasenstok een teken van een nieuwe lente, dat zie je aan de frisse kleuren en het palmtakje.

Oranjeplein

Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen

Kom met je Palmpasenstok naar de kerk, dan wordt hij door pastoor de Bont gezegend. In de kerk krijg je ook een palmtakje. Een broodhaantje kun je via de communiewerkgroep bestellen voor 1,95. Stuur voor 10 april een mailtje naar: communie.riel@ Overige onderwerpen die tijdens welke zorg nodig is. Te denken de informatiemarkt aan bod ko- valt aan een fysiotherapeut die gmail.com. men zijn : beweegtraining kan geven of aan De Palmpasenviering is tegelijk › Medicatie - lichaamsverzorging een ergotherapeut, die ter plekke - huidverzorging kan beoordelen of een huis goed ook het moment dat de communicanten van 2014 worden voor- › Voeding - leefstijl - maaltijdser- is ingericht.” vice gesteld. Deze jongens en meisjes zijn al hard aan het oefenen voor › Bewegen - sport - valpreventie Gezondheidscentrum bestaat één hun eerste heilige communie op › Voeten - tenen - loopproblemen jaar › Zorg of hulp aan huis - hulpmid- Het centrum werd op 13 april zondag 18 mei. delen 2013 geopend. Dertien zorgaanbieders zijn onder één dak Wij zien jullie graag zondag 13 › Geheugenbeperking - mantelzorg - dementie verenigd. Op 4 april van dat april 9.30 uur in de H. Antonius › Mondzorg prothese tandheeljaar ontving het centrum een Abt te Riel kunde subsidiebeschikking voor het › Vrije tijd en sociaal contact projectplan Multidisciplinair Sa› Zelf vrijwilligerswerk doen menwerken. In de praktijk moet zorg door vrijwilligers blijken welke voordelen de saVoor alle bezoekers ligt een tasje menwerking heeft voor de patiënt met informatie en leuke prakti- en hoe de communicatie met sche artikelen klaar. elkaar daarbij kan helpen. GoeThebe Catering en maaltijdservice de stroomlijning en afstemming Uitslag 52 Asse-Zellik serveert heerlijke soep en een maakt een snellere diagnose en 05-04-2014 hapje. Via de Facebook pagina van herstel mogelijk. Door de gezaLossing: 12:45:00 het gezondheidscentrum kunnen menlijke huisvesting kan men Wind: W-ZW bezoekers een set Vichy huidpro- eenvoudiger onderling contact Aantal duiven: 898 ducten winnen t.w.v. 50 euro. zoeken en de krachten bundelen. Aantal deelnemers: 38 In het gebouw zijn dagelijks tusGezamenlijk bouwen aan gezond sen de 40 en 50 mensen actief. 1 REMIE P. oud zijn in Goirle en Riel Een van de zorgaanbieders is 2 ZOONTJENS W. De zorgaanbieders en organisaties Thebe, voor alle zorg in huis. Çoi3 STABEL L. & ZN COMB dicht bij de ouderen in de wijk, se op ’t Hoog, manager zorg voor 4 PRONK-TABBERS COMB krijgen een bijzondere plaats als Goirle en Riel, draagt de verant5 HEST M. VAN het gaat om gezond ouder wor- woordelijkheid voor 300 cliënten. 6 TOEPOEL F. den. Zij worden de poortwachter Vijf procent daarvan is jonger dan 7 REMIE P. voor de doelgroep; ouderen boven 30 jaar en de rest is ouder dan 70 8 REMIE P. de 75 jaar. Het oogmerk is zwaar- jaar. Çoise op ’t Hoog: “Welke zorg 9 ZOONTJENS W. dere zorg te voorkomen door pre- wij aanbieden aan mensen thuis 10 HUIJGEVOORT-BEEKMANS ventieve zorg. Meerdere huisart- hangt nauw samen met de vraag 11 EIJDEN J. VAN sen uit deze regio nemen deel aan van de cliënt. Uitgangspunt is om 12 SCHELLEKENS -WOUTERS het project Kwetsbare Ouderen de eigen kracht van de cliënt en 13 ZOONTJENS W. waarin ook Thebe participeert zijn netwerk zoveel mogelijk te 14 REMIE P. en waarin de doelgroep wordt benutten. Door de nauwe samen15 HUIJGEVOORT-BEEKMANS gescreend op hun kwetsbaarheid. werking die we hebben met andeIngrid Andela, projectcoördinator re organisaties zoals bijvoorbeeld van het gezondheidscentrum aan ContourdeTwern, gaan we profeshet Oranjeplein, licht toe: “Oude- sionele zorg zo efficiënt mogelijk ren blijven langer thuis wonen. inzetten. We zullen binnen dat Verpleegtehuizen en zorginstel- kader een verantwoorde zorg op lingen zullen in aantallen ver- maat leveren.” minderen omdat de overheid aanMénière is een aandoening van stuurt op meer zelfredzaamheid. Initiatief het evenwichtsorgaan en gaat Belangrijk is daarom dat ouderen De Infomarkt is georganiseerd gepaard met aanvallen van dui- goed voorbereid zijn op eventuele door het Gezondheidscentrum zeligheid, gehoorverlies en oor- problemen. Als voorbeeld noem Oranjeplein. Dit jaar ligt de focus ik ons project valpreventie dat op ouderen. Volgend jaar zal er suizen. Op donderdagmiddag 10 april or- aanhaakt op de screening. Als weer zo’n dag worden georganiganiseert de NVVS (Nederlandse er bij ouderen angst bestaat om seerd maar dan met een ander vereniging voor slechthorenden) te vallen vanwege hun fysieke onderwerp. In de toekomst wil afdeling Tilburg e.o. een lotge- beperking, zullen ze minder de het centrum meer lokale zorgvernotencontact voor mensen met de deur uitgaan, minder bewegen leners erbij betrekken. en mogelijk slechter gaan eten Zaterdag 12 april 2014 zal wetziekte van Ménière. Deze middag start om 14.00 uur terwijl ook eenzaamheid dreigt. houder Sjaak Sperber de infoen wordt gehouden in het Rode Om zwaardere zorg te voorkomen markt om 11:00 uur ‘s morgens Kruisgebouw aan de Leonard van worden de zeer kwetsbare oude- openen. De markt wordt om 15:00 ren thuis opgezocht om na te gaan uur afgesloten. Vechelstraat 2 te Tilburg. De opzet van dit lotgenotencontact is, dat mensen hun eigen verhaal kunnen vertellen. Herkenning en begrip bij elkaar vinden is voor deze vervelende kwaal erg belan- Wilt u uw hond ook goed voorbereiden voor de show? Volg dan iedere grijk. Partners zijn ook welkom. woensdagavond ringtraining vanaf 20.00 uur bij KV Tilburg. De ringVoor nadere informatie kunt u bel- training wordt gegeven door deskundige mensen. De kosten bedragen len naar 013-5703325 of mailen 1 euro per avond. U bent van harte welkom op het adres: Enschotsenaar tilburg@nvvs.nl straat 60, 5013 BD Tilburg.

PV De Gevl. Luchtstormers Goirle

Lotgenotencontact Ziekte van Ménière

Ringtraining bij KV Tilburg

Like us!

CENTRUMGOIRLE


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 4

Tilburgseweg 51 5081 NG Hilvarenbeek Tel: 013 5 35 35 37

!

UW E I N

V S Voor Steppegras W even reserveren Wel

Iedere donderdag vanaf 17.00 uur: Hele kip voor 2 personen € 25,00

Het originele Dinsdag t/m zondag geopend om 11 uur in juli en augustus 7 dagen per week

Steppegras

brasserie@de2bourgondiers.nl - www.de2bourgondiers.nl Beuk e0,50, Hedera e0,70, Buxus, Rozen, Bodembedekkers, Vaste planten, Taxus, Laurier, Coniferen, Hortensia, Catalpa. Plantenkwekerij Maes, ’t Sas 1, Alphen. Tel. 0135082029. Open: ma-wo-do vanaf 13.00u en vrij en zat. de hele dag. (Sier)Bestrating – Grond – Sloop – opruimwerk – Riool – Tuin. Tel. 06-44875441

S FONSN PESSER RIJE E

SLAG

GITAARSCHOOL BRABANT OPEN DAG ZO 13 APRIL 2014 VAN 12.00-16.00 UUR. GRATIS PROEFLESSEN EN GRATIS GITAAR OF KEYBOARD BIJ INSCHRIJVING VOOR EEN SEIZOEN. www.gitaarschoolbrabant. nl of bel 0614305692 voor evt. reservering

De lekkerste eigengemaakte salades DE LEKKERSTE

zonder kleur- & smaakstoffen

EIGENGEMAAKTE Ham-prei ..............................€ 0,99 Bouillon ................................€ SALADES 1,09 Zalm ........................................€ 1,19 ZONDER KLEUR & SMAAKSTOFFEN Pikante ham ......................€ 0,89 ALTIJD RECLAME1,29 Garnalen ..............................€ Vlees .......................................€ 0,89 GEROOKTE KIPFILETSALADE ........1.19 Kip-kerrie .............................€ 0,99 ZALMSALADE ................................0.99 Ei ...............................................€ 0,89 KRABSALADE ................................1.19 Gerookte kip ......................€ 1,29 BOUILLIONSALADE ........................1.09 Crab ........................................€ 1,29 KIP-KERRIESALADE ......................0.79 Likkepot ...............................€ 0,99 VLEESSALADE ...............................0.79 Filet americain .................€ 1,29

Gourmetschaal

ALLES SALADES PER 100 Stroganoff-tartaar ...p.p. ±GRAM € 2,99

Ruime collectie leuke dierfiguren van beschilderd metaal, ook geschikt voor buiten. Daar word je vrolijk van en de producent uit Indonesië natuurlijk ook!

Carnibest Goirle 013 - 5342250 06 - 22572908

Uw DRUKWERK digitaal besteld zéér scherpe prijzen! www.gbgdrukwerk.nl www.rondjegoirle.nl Maak er uw startpagina van!

NB SSE EDRI J LU

F

WWW.FONSPESSERS.NL

HEERLIJKE ASPERGES, VERS VAN HET LAND BIJ ASPERGEKWEKERIJ VISSERS - Dagelijks vers geschild en verpakt (week houdbaar) - Groot assortiment bijprodukten o.a. eieren, ham, aspergekaas, asperge kroketten en bitterballen, ijs, aspergeservetten, kookboekjes etc. - Diverse streekprodukten o.a. honing, geitenkaas, kruidenkaas - Kant en klare produkten o.a. soepen, salades, puree - Kado-tip !! Stel zelf uw kado-pakket samen of verras iemand met een kadobon Tip voor een leuk uitje: Wij geven rondleidingen op ons bedrijf, waar wij u alles laten zien van het steken tot het verpakken van de asperges. Dit in combinatie met div. mogelijkheden, van een drankje met hapje tot een aspergeproeverij na afloop. Voor meer info , zie onze website : aspergekwekerij-vissers.nl

Wij zijn alle dagen open: ma t/m vrij ....................................9.00 tot 20.00 uur zat: ................................................9.00 tot 18.00 uur zon: ...............................................9.00 tot 17.00 uur

Aspergekwekerij Vissers:

K

HAM-PREISALADE Alle salades.........................0.79 per 100 gram EI-SALADE .....................................0.79 GARNALENSALADE .......................1.09 Gamba’s in kruidenolie, PIKANTE HAMSALADE ..................0.79 Kipfilet in kruidenolie, Biefstuk, WORSTENBROOD STUKS ...........2.99 Varkens zij-haas,5 Minivink,

Ze zijn er weer!

U vindt ons naast het toeristisch fietspad, het bels lijntje of volg de borden met de Nederlandse vlag erop. Schellestraat 12 • 5131 RJ Alphen tel nr; 013-5083230 of 06- 23627271.

Interieurafwerking Renovatie

D

R EV OLDE

Montage

VOOR KLANT, ALLES OP EEN HAND Nieuwe keukens, Renovatie van Fronten - Bladen - Apparatuur Uitvoeren van Meerwerk

013-577 44 81

INFORMATIE: 06-53398483

Voor al uw renovatiewerkzaamheden in uw hele huis. Bezoek onze nieuwe website en vraag een gratis offerte aan!

www.deheerlyckheit.nl

www.klussenbedrijfdevolder.nl

LCD reparaties en div. andere reparaties: 013-5348243 of 06-55550509

Kom en geniet van de lentesfeer in Hilvarenbeek Zondag 13 april, winkels open van 12.00 - 17.00 uur

53612487

H E U V E L S T R A AT WESTERMARKT BEETHOVENLAAN

el

oorde

teits v

kwali

TE KOOP BUXES 25 cm hoog e0,45 in Goirle. Tel. 5344570

Vissers

• Nobelstraat 17 • 5051 DV Goirle

• Tel.:(013)5345801 • Fax:(013)5344329

• info@frankvanroij.nl • www.frankvanroij.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 5

Gôols Korenfestival + Modeshow

s l o ô G

l a v i t s e f n e r o K w o h s e d o +M

Het Gôols Korenfestival wordt om 17.30 uur afgesloten met een samenzang op het Kloosterplein Aanstaande zondag 13 april vindt al weer voor de vierde keer het Gôols Korenfestival plaats. De organisatie hiervan is in handen van het Smartlappenkoor “ZangRiela”, daarbij facilitair ondersteund door Centrummanagement Goirle. Naast het Nederlandse lied zullen de bezoekers ook kunnen genieten van een drietal wervelende modeshows. Liefst 22 koren zullen optreden “Het Gôols Korenfestival heeft inmiddels al wel zijn bestaansrecht bewezen”, zo vertelt ons Siem Maas, de voorzitter van ‘ZangRiela’. “Op verzoek van de toenmalige directeur van het Jan van Besouwhuis, Kees Verdaasdonk, namen wij in 2011 als Smartlappenkoor “ZangRiela” de organisatie op ons van het eerste Gôols Korenfestival. In dat jaar werd begonnen met 7 koren, een aantal wat in de daaropvolgende jaren uitgroeide tot respectievelijk 12, 17 en nu dus 22 koren, die allemaal heel graag naar Goirle komen vanwege de perfecte organisatie.” Vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur kan verspreid over een achttal podia genoten worden van het Nederlandse lied, ten gehore gebracht door de volgende koren: Vriendenkoor Drunen, De Fluweeltjes, Beekse Smart, Gils Meezingkoor, Brabants Bont, Ut Kan Wè Leije, De Begonia’s, SMOss, Meepessaant, De Harde Kern, Zing maar lekker mee, Liesleut, De Molenzangers, Jeremiade, Ratje Toe Koor, De Kruikenzangers, De Leyezangers, Meidenkoor Woest Genoegen, Vrienden Smartlappenkoor Dongen, ZangRiela, Gère weg en Dongens Levenslied.

Op het Kloosterplein bevindt zich het hoofdpodium en de andere podia zijn opgebouwd bij Van der Pluijm, Mooie Dingen, Zij & Ik, Blz. Boekhandel Buitelaar, Harense Smid, Paul van Korven en Mimi.

KOOPZONDAG 13 APRIL van 12.00 - 17.00 uur

• 22 Koren • Nederlandse lied • Nieuwste mode op de catwalk • Winkels geopend

Het Centrummanagement Goirle faciliteert dit evenement met de podia, het verstrekken van consumptiebonnen aan alle koorzangers, en de promotie richting het publiek. Het volledige programma staat deze dag bij de diverse podia aangegeven. Like us!

Samenzang op het Kloosterplein Om 17.30 uur zal het Gôols Korenfestival afgesloten worden met een samenzang op het Kloosterplein. Hierbij zal Smartlappenkoor “ZangRiela” het hoofdpodium betreden en dan samen met de aanwezige koren en het toegestroomde publiek nog een drietal liederen zingen. Siem Maas kijkt nu al uit naar deze massale samenzang. In voorgaande jaren bezorgde die hem steeds een geweldig fijn gevoel en kreeg hij er gewoon kippenvel van.

CENTRUMGOIRLE tainer Walter Vermeer. Er is alles aan gedaan om alles zo professioneel mogelijk over te laten komen. Zo wordt er gebruik gemaakt van geoefende mannequins. De onervaren mannequins krijgen kort tevoren nog een catwalk training van Alex Risch.

Winkels geopend De winkels op de Tilburgseweg en De Hovel zijn deze dag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Uiteraard Nieuwste mode op de catwalk, pakt ook de horeca deze dag flink een modeshow met een knipoog uit met ruime terrassen. Eetsalon Afgelopen najaar werd de Tra zal dit jaar de catering op het modeshow voor de eerste Kloosterplein verzorgen. keer gecombineerd met een ander evenement, met “Goir- En ook aan de kinderen is gele Presenteert”. “En dit was dacht: zo kunnen ze zich op de een grandioos succes, zowel hoek bij Zij & Ik uitleven op een voor het Schouwtoeren als springkussen en leuk speelgoed voor de modeshow,”aldus van Intertoys. centrummanager Wim Aussems. “Het was een gouden Tot slot greep, vandaar dat we nu Centrummanager Wim Aussems een combinatie aangaan met verwacht dat de combinatie Gôols Korenfestival en het mode event het Gôols Korenfestival.” wederom extra bezoekers trekt. Op het hoofdpodium op het Hij hoopt dat beide evenementen Kloosterplein, waar zich ook het publiek krijgen dat ze verdieen catwalk bevindt, zal enen. Laat ons de organisatie van tussen de optredende koren deze dag dan ook niet teleursteldoor, een drietal modeshows len en kom in groten getale aanplaatsvinden, van 13.10 tot staande zondag naar het centrum 13.40 uur, van 14.20 tot van Goirle! 14.50 uur en van 15.30 tot 16.00 uur. Op de catwalk Houd er rekening mee dat de zal zowel de voorjaarsmode, Tilburgseweg deze dag volledig is de zomermode als lingerie afgesloten vanaf hoek Dorpstraat. geshowd worden. Het is een De parkeergarage blijft via het modeshow met een knipoog, Oranjeplein bereikbaar. Ook bij omdat naast de modebranche de Rabobank kan men parkeren ook nog een paar andere deze dag. branches zullen deelnemen. Op de catwalk wordt zowel de voorjaars- De presentatie hiervan is in JP mode, de zomermode als lingerie geshowd handen van zanger en enter-

Uitnodiging openbare fractievergadering VVD Goirle-Riel

Dasché Herdenking

Op maandag 14 april a.s. vindt de jaarlijkse Dasché herdenking weer plaats. Groep 7 van de OBS ’t Schrijverke organiseert ook dit jaar wederom de herdenking. Herdacht wordt dat op 28 augustus 1942 het joodse gezin Erich Dasché vanuit hun woonplaats Goirle werd gedeporteerd. Het gehele gezin kwam om in de gaskamers. De leerlingen komen in drie groepen naar de tuin voor het pand Emmastraat 35. Hier dragen zij een zelfgemaakt gedicht, verhaaltje of versje voor en plaatsen een

bloem in de vaas bij de plaquette. Na het luiden van de schoolbel wordt 1 minuut stilte in acht genomen. De eerste groep zal om 13.00 uur in de Emmastraat aanwezig zijn, de tweede groep om 13.30 en laatste groep om 14.00 uur De toegang tot deze herdenking is geheel openbaar. U kunt zelf een voor U geschikt tijdstip kiezen. Een reden temeer om op 14 april a.s. aanwezig te zijn in de Emmastraat. Gerrit Kobes

Open avond dagbehandeling De Draeyboom U woont zelfstandig en dit gaat met hulp van een mantelzorger en/of thuiszorg nog redelijk goed, maar kampt u met toenemende geheugenproblemen? Of heeft u een familielid of bekende met deze problematiek? Dan kan dagbehandeling van Thebe Elisabeth iets betekenen voor u! Dagbehandeling De Draeyboom van Thebe Elisabeth biedt u de ondersteuning en zorg die nodig is en u brengt er de dag op een plezierige manier door. Daarnaast wordt de mantelzorger ondersteund en ontlast. Wilt u hier meer over weten, bezoek dan onze open avond. U bent van harte welkom!! Donderdagavond 15 mei a.s. van 18.00 uur tot 20.30 uur

woensdag 16 april 2014 om 19.30 uur in de fractiekamer van het gemeentehuis (zij-ingang) De onderhandelingen over een coalitievorming zijn nog in volle gang, maar met de geplande commissieweek in het vooruitzicht gaan de politieke werkzaamheden door. De fractievergadering van de VVD Goirle-Riel zal plaatsvinden op woensdag 16 april a.s. om 19.30 uur. In deze vergadering zullen de agendapunten van de Commissies Algemene Zaken, Welzijn en Ruimte worden Dagbehandeling De Draeyboom besproken. De agendapunten van de genoemde commissies zijn te raadplegen via de website van de Ge- Thebe Elisabeth meente Goirle: https://bestuur.goirle.nl/vergaderingen. Bergstraat 6 in Goirle, Telefoon 013-5315270


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 6

ZONDAG OPEN Wij doen mee met de modeshows

PASFOTO’S

Tijdens de koopzondag 20% korting

op kleding

Paul van Korven

tweewielers

Officiële documenten Direct klaar Professionele kwaliteit Ook volgens alle buitenlandse regels P R I M E U R

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle - Telefoon: 013-5341403 - www.paulvankorvenfietsen.nl

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46

Wij gaan verhuizen naar winkelcentrum

HILVERHOF

A.s. ZONDAG 13 april OPEN MEGA KORTINGEN !!! van 11.00 tot 17.00 uur Door aan het 25% Rad van Fortuin te draaien tot bepaalt u zelf uw 75% 25 50% korting

53591489

m.u.v. aanbiedingen op alle buitenplanten & kamerplanten binnenen buitenpotten! en snijbloemen. www.vandalhilvarenbeek.nl

T 013 - 534 12 17

4 beste naar de finale gingen die gespeeld werd op Vrijdag 21 maart. Vrijdag 21 maart werd er geloot wie tegen elkaar moesten spelen. De winnaars van deze partijen speelden tegen elkaar om hieruit de volgende partijen tot stand te laten komen. Dit totdat er 2 finalisten bekend waren. De finale werd gespeeld door: Jan Roozen; hij moest 20 carb. maken tegen en Nico Aerts; die 22 carb. moest maken. Jan won

Koopzondagactie

Bij 50,- euro 10% korting Tilburgseweg 9 Goirle 013 590 60 25 www.bibbels-kleding.nl

Op Zondag 13 April 2014 vindt er in de Brugzaal, Antonpiekplein 71 in Drunen, een slagwerkmiddag plaats. Deze middag zal starten om 12.00 uur en de entree is gratis. Malletband Impression timmert al meer dan 50 jaar aan de slagwerkweg in Drunen. Ooit begonnen als traditionele drumband, maar volledig getransformeerd naar een volwaardige percussiegroep. Deze Slagwerkgroep speelt op het hoogste landelijke amateurniveau en maakt herkenbare, maar ook vernieuwende muziek. Zo zal Malletband Impression deze middag nummers laten horen van Santana, maar ook een symphonisch werk laten horen van Gustav Holst, uit The Planets genaamd Mars,. Van Basdrums tot mooi liefelijke melodische klokkenspelen. Alles komt voorbij. Slagwerkgroep SOS Goirle komt naar Drunen toe om hun kwaliteiten te laten horen. Het is de eerste keer dat deze Goirlenaren naar het pittoreske Drunen komen. Maar de uitnodiging van Drunen werd meteen geaccepteerd en ze hebben gewaarschuwd dat Drunen na hun concert niet meer het Drunen zal zijn wat het was tot voor hun concert. Aan de inwendige mens is gedacht zodat er tijdens de optredens tegen een mooie prijs wat lekkers gekocht kan worden en de bezoekers op hun zondag middag kunnen genieten van mooie muziek in een mooie zaal met een gevulde maag.

5e Snerttournooi bij de Leybron in Riel Het toernooi was gepland van maandag 10 maart tot en met vrijdag 21 maart 2014. Maar liefst 84 biljarters hadden ingeschreven voor deze happening en de deelnemers kwamen uit de hele regio Brabant en zelfs een paar uit België. Traditiegetrouw beginnen we de tournooidagen met het gezamenlijk eten van een kop snert en brood met spek om zo de strijd aan te gaan met de tegenstanders. Er waren 28 spelers die in poules van 4 speelden op de 1e Maandag, Woensdag en Donderdag. Er werd gespeeld om de eerste 2 plaatsen in de poule voor de volgende ronde die gespeeld zou worden op Vrijdag en Maandag. Er waren bijzondere partijen met series van 35 gemaakt door Piet Backx en Kees van Beckhoven maakte 31 carb. Toon Broers, Gust Hendicks, Jan v.d. Vloet en Antoon Verhoeven speelde series van boven de 20 carb. De derde ronde, met 24 deelnemers, werd gespeeld volgens het knock-out systeem waar de winnaars en daarop volgende

E drukwerk@gbg.nl

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

LINGERIE

Adressen Besterdplein 3-4, 5014 HN Tilburg Willem II straat 51-53, 5038 BD Tilburg De Hovel 26, 5051 NR Goirle

Uitwisselingsconcert Malletband Impression en slagwerkgroep SOS Goirle

tot op alle artikelen.

Tilburgseweg 16a Hilvarenbeek

5051 NR Goirle

VAN

overduidelijk de partij met 20 carb. in 14 beurten. Nico had in 14 beurten slechts 11 carb. Hiermee werd weer een fantastisch toernooi afgesloten. We hopen dat alle deelnemers volgend jaar weer van de partij zijn. Opzet voor het volgend jaar: we spelen dan in 2 klassen met een puntensysteem met 3 cijfers achter de komma. Bedankt vooral Hans, Ine, en Sjan van de Leijbron voor de service. De organisatie.

Meidenfestival in Mainframe op zondag 13 april Op zondag 13 April organiseert Mainframe het meidenfestival “Glitter & Glamour Girls Day” voor alle meiden vanaf 10 jaar. Op deze middag kun je meedoen met heel veel leuke activiteiten en workshops. Zo kun je bijvoorbeeld als een echt model catwalk leren lopen, een workshop dansen volgen, sieraden of cupcakes maken of je in de beautyhoek op laten maken en nagels laten lakken. Er is ook een heuse waarzegster waar je de toekomst kunt laten voorspellen, een schoonheidsspecialiste die je tips kan geven over hoe jij je huid het beste kunt verzorgen en nog veel meer…Aan het eind van de middag krijgen alle meiden ook nog een leuke goodiebag met leuke hebbedingetjes mee naar huis! Het meidenfestival begint om 12.30u en duurt tot 17.00u. De kosten om aan deze middag mee te doen zijn 2,50. Van 16.00u tot 17.00u zijn alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Je gaat dan namelijk ook laten zien wat je allemaal geleerd hebt bij de workshops! De ingang van het meidenfestival is aan de Thomas van Diessenstraat Goirle door de groene poort tegenover Jan van Besouw. Voor meer info; check onze website www.mainframe101.nl of onze facebookpagina of mail naar anitalemmers@mainframe101.nl

Zondagmiddagconcert harmonie Muziek en Vriendschap Riel Op zondag 13 april om 12:00 uur organiseert harmonie Muziek & Vriendschap Riel in samenwerking met Jeugdharmonie Orpheus Tilburg een lenteconcert. Het belooft een mooi en gevarieerd concert te worden met muziek die varieert van Adèle tot Aladdin. Tijdens dit concert zal zowel musical- als film-, pop- en licht klassieke muziek aan de orde komen. Jeugdharmonie Orpheus speelt sinds een paar maanden onder leiding van hun nieuwe dirigent Jeroen Geurts en hebben goede zin om hun klanken ten gehore te brengen! Het harmonie orkest van Muziek & Vriendschap Riel onder leiding van Jan Hermans heeft sinds het nieuwjaarsconcert het repertoire weer helemaal vernieuwd en staan te popelen om dit voor een publiek uit te voeren. Dit mag u niet missen! De toegang is gratis en het concert zal plaats vinden in de Leybron te Riel. Tot ziens op zondag 13 april om 12:00 uur in de Leybron in Riel!

Eerste Sport- en Judovereniging

Op zondag 6 april jl. vond in Sporthal Hercules te Diessen het HilDie-judotoernooi plaats georganiseerd door Judovereniging Hilvarenbeek en Judovereniging Deusone Diessen. Hieraan deden judoka’s uit de wijde omgeving deel, waaronder een aantal judoka’s van de Goirlese judovereniging. En met succes. De volgende prijzen werden Meer informatie over Muziek en Vriendschap en onze komende optredens en concerten kunt u vinden op behaald: 1e plaat voor Tom Aertsen en Stan Broers. 3e plaats voor onze website www.muziekenvriendschap.nl of stuur een e-mail naar het secretariaat, info@muziekenvriend- Stephan Rulo, Idris Schulte en Ramon de Wilde. Dylan van Gils en schap.nl. Tot zondag 13 april as. in Ontmoetingscentrum de Leybron! Robin van Gils ontvingen voor hun 4e plaats een mooie troostprijs. Muziek en Vriendschap Riel Judoka’s gefeliciteerd.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 7

“Mosterdmanneke” is nu Goirles streekproduct De Rielse ondernemer Gert-Jan van der Heijden heeft puur uit nostalgische overwegingen in 2011 het mosterdrecept “Mosterdmanneke”, gedateerd van 1870, overgenomen van het Tilburgs Mosterdmanneke, Frans van de Wouw

Jubileumfeest KVG Goirle e.o. nodigt alle leden van harte uit aanwezig te zijn op onze feestmiddag op Vrijdag 11 april

Frans, beter bekend als Het Mosterdmanneke, gaf aan, dat hij het na 64 jaar welletjes vond verbonden te zijn met het Tilburgs begrip. Kaashandelaar Gert-Jan van der Heijden, kocht zijn maalsteen en het recept. ”Ik vond het eeuwig jammer als zo’n mooi product, in alle stilte zou verdwijnen”. Nu na drie jaar zelf gepassioneerd mosterd gedraaid te hebben, die middels zijn marktwagen en heel Gert-Jan van der Heijden uit Riel de nieuwe producent van het Moswat verkooppunten te koop wordt terdmanneke aangeboden, zal het “Mosterdmanneke” opgenomen worden in het relatiegeschenk van streekproducten het “G ols Ambacht”.

Deze middag staat helemaal in het teken van ‘ontmoeten’, het thema van ons 25 jarig jubileum. Wij beginnen om 13.30 uur en heffen het glas op onze vereniging in de foyer van het Jan van Besouw. Over de verdere invulling van het programma doen wij geen mededelingen. Maar u kunt ervan verzekerd zijn dat het een leuk en uitbundig feest zal worden met verrassend entertainment. Opgelet: de tijden van de feestmiddag zijn aangepast. Ontvangst vanaf 13.30 uur -17.30 uur afsluiting feestmiddag. U bent van harte welkom.

Een bijzondere foto

Gratis gitaar bij Gitaarschool Brabant op open dag zondag 21 april! Zondag 13 APRIL a.s. houdt de gitaarschool Brabant weer haar jaarlijkse open dag. Op deze dag kun je op de Ralph Bunchestraat 9 in Goirle van 12 tot 4 uur alle informatie krijgen over gitaar(elektrisch, akoestisch en bas), piano/keyboard en zanglessen. In de gitaarschool werken professionele musici die van alle markten thuis zijn. Je kunt er zowel op de populaire als de klassieke toer en op deze zondag kun je zowel luisteren naar de kunsten van de docenten als een gratis proefles volgen om eens uit te proberen of het je bevalt. Alleen op deze dag krijg je bij inschrijving voor een seizoen een GRATIS elektrische , akoestische gitaar of keyboard (naar keuze)cadeau! Voor de inschrijving van heel kleine kinderen(4 t/m 6jr) is het gratis instrument een cimbaal (speciaal snaarinstrument voor de jongste leerlingen). Je mag ook kiezen voor een maand gratis les als je dat liever hebt. Grijp dus zondag je kans en kom kijken naar een leuke dag met veel muziek in Goirle!

Onlangs kreeg ik deze foto te zien. Volgens de eigenaar zou deze foto gemaakt zijn in de oorlogsjaren en dan ben ik natuurlijk geïnteresseerd wat hier aan de hand is. Het H.Hartplein in Goirle met op de voorgrond een groentekas. Een groep kinderen luistert naar een man/ vrouw die op een verhoging staat en het lijkt wel of hij uit een krant voorleest. Wat is hier aan de hand? Straattoneel? Poppenkast? Wie kan mij meer vertellen over deze unieke foto? Graag reacties naar gerrit-kobes@home.nl of tel. 5344376 (na 18.00 uur)

Van Mossel POWERDEALS Van Mossel heeft de POWER, u bepaalt de DEAL! Kom daarom vandaag nog naar de showroom en vertel ons wat uw POWERDEAL is! Wedden dat we er uit komen?

Volkswagen up! GTM-Edition

Volkswagen Polo M-Edition

Volkswagen Golf M-Edition

Volkswagen Caddy 4th Edition

Nu vanaf € 11.199,-*

Nu vanaf € 15.250,-*

Nu vanaf € 18.999,-*

Nu rijklaar vanaf € 13.499,-**

Van Mossel POWERDEALS:

• De Powerdeals bij Van Mossel zijn uniek • Alleen leverbaar bij Van Mossel • Altijd rijk uitgerust tegen de scherpste prijs

Van-Mossel-Volkswagen.nl Van Mossel Volkswagen is gevestigd in Tilburg. Tevens vindt u ons in Hapert, Oisterwijk, Valkenswaard, Waalwijk en Weert. Onderdeel van de

Van Mossel Groep

* Prijs excl. kosten rijklaar maken en leges. Vraag ons naar de voorwaarden. ** Excl. BTW 21%


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 8

Proficiat...

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag van harte feliciteren met de komst van hun baby. Zij ontvingen bij de geboortekaartjes een cadeautje!

11 april 2014 gaan trouwen

Richard en Femke Bij het afhalen van de kaarten ontvingen zij een gratis attentie

Sarah Roozen

29 maart 2014 dochter van Bas & Sas zusje van Merijn, Emma en Thomas Hultenseweg 35, 5032 PH Tilburg

Dylano

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl

Trudie Bechtold

5 april 2014 zoon van Daniel en Wendy Buijs broertje van Rochella en Bjorn Puccinistraat 269, 5049 GH Tilburg

Liv

L. Couperusdreef 7 5051 GZ Goirle Telefoon 013 - 534 55 95

6 april 2014 dochter van Tom en Ilse zusje van Sami

Albert Verheijen Restaurateur Restauratie/reparatie van antiek en gebruikt meubilair. Ambachtelijke meubelen op maat. ExpertiseBrand- en waterschade. Kortevoorenstraat 9, 5051 VS Goirle Tel 013-5341218 06-23609531 Pedicure Angelique Simons. Burg. Rensstraat 13, Goirle. Behandeling na tel. afspraak 013-5346919 MEDISCH PEDICURE PROVOET Vergoeding via Zorgverzekeraar Afspraak: 06-34486526

Dankbetuiging

PINKELTJE Het adres in Goirle voor goedkoop speelgoed. Muldersweg 34, Goirle (centrum) Tel. 0135345666. Inkoop/Verkoop gebruikt speelgoed. Open di. t/m za. van 9.30-11.30u en van 14.0016.30u. Vrijdagavond koopavond van 19.0020.00u. Maandag gesloten.

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de blijken van medeleven, na het overlijden van mijn man, onze vader en superopa

Toon van Iersel Tevens willen wij de medewerkers van Thebe Thuiszorg en van de afdeling Elzenbosch van het Verpleeghuis Elisabeth bedanken voor alle goede zorgen tijdens zijn ziek zijn.

SNEL AFVALLEN heeft u zelf in de hand. Met het PROSLANK eiwit dieet en ondersteuning bij MARIEMMA Hair, Nails & More lukt het u. GRATIS intake (norm. 35,=) en 20% korting op het startpakket. Bel 06-13759328 info@proslank-goirle.nl

Zus van Iersel-Antonissen Mariëlle & Werner Britt en Ivar Nancy & Marc Karlijn, Jorik en Lonne

Happy Hair José Dameskapster aan huis. Al meer dan 14 jaar een begrip in Goirle. Afspraak maken van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 18.30 uur. Tel. 013-5303673

Leven gaat voor.

de eerste minuten, van levensbelang. www.hartstichting.nl voor een reanimatiecursus bij jou in de buurt.

78x50 6min.indd 1

Professionele voetbehandeling aan huis Pedicure Eva Afspraak 06-18968393 Zwemlessen voor kinderen op zaterdagmiddag en zondagmorgen in het Waterspoor. Kleine groepen/ kindvriendelijk zwemonderwijs. Info: Zwemschool Aqua-Marijn, tel.nr. 0135111211 www.aqua-marijn.nl WServices Computerreparaties en onderhoud Particulier en zakelijk. Maak telefonisch een afspraak. Tevens bouwen wij websites, programma’s en geven wij u professioneel advies. Goirle 013-5345088 / 06-41220259 FLYERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.gbgdrukwerk.nl INKOOP GEBRUIKTE KLEDING, schoenen en tassen tegen kiloprijsvergoeding ma. t/m vrij. van 09.00-15.00u. Nieuw adres: La Marchande, Nobelstraat 1 Goirle. Tel. 5348493

Specialiste in huidverzorging Mieke Bechtold-Kops.

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl

500 m2

winkelplezier

Alles voor uw baby Bergstraat 104 Goirle, 06-45114546

www.mamaloesenkids.nl

Persoonlijke en professionele begeleiding van zwangerschap, bevalling en/of kraambed in Alphen en Goirle en omgeving. Alle echo’s mogelijk op eigen praktijklocatie Mogelijkheid tot homeopathie tijdens zwangerschap, bevalling en/of kraambed Verhuur van bevalbaden en verhuur/verkoop van diverse merken borstkolven en andere borstvoedingsondersteunende hulpmiddelen

Echo-, avond- en weekendspreekuur op spreekuuradres (gezondheidscentrum Oranjeplein) in Goirle! Voor meer informatie of voor het maken van een eerste afspraak: bel 013-5082773 of mail naar info@hetklavertje.com

DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE AL 31 JAAR!

www.hetklavertje.com

24-10-13 17:05

Muldersweg 10, Goirle. Tel. 013-5345439. Alleen behandeling op afspraak.

Locaties: Baarleseweg 63a te Alphen en Oranjeplein 2d te Goirle. Kijk ook eens op onze Facebook- en Twitterpagina!

Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe samen Scheiden doe je samen Scheiden doe jejesamen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Astrid Larue Astrid Larue

Scheiden je samen Astrid Larue Scheiden doedoe je samen Astrid Larue Astrid Larue Astrid Larue Astrid Larue Astrid Larue Astrid Larue Astrid Tel. 06 539 72 Tel. 06748 539 72 748 Astrid Larue Tel. 06 539Larue 72 748 Tel. 06 539 72 748 Astrid Larue Astrid Larue

Tel. 06 539 72 748 Tel. 067206 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl Tel. larue@scheidingshuys.nl Tel. 539 72 748 Tel. 06748 53906 72539 74872 748 Tel. 06 539 748 larue@scheidingshuys.nl Tel. 06 539 72 Tel. 06 72 748 Tel. 06 539 72 748539 larue@scheidingshuys.nl Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl Astrid Larue

www.scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl IS TOEKOMST ER ISER TOEKOMST

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank intakegesprek en met afhandeling rechtbank vanaf vanaf intakegesprek tot entot met afhandeling rechtbank

ER TOEKOMST ISNATOEKOMST DE SCHEIDING! ER IS

effectiever en goedkoper dan een advocaat effectiever en goedkoper dan een advocaat

intakegesprek enafhandeling met effectiever afhandeling NA DE SCHEIDING! enrechtbank goedkoper danadvocaat een advocaat tegen een vaste totaalprijs vanaf vanaf intakegesprek entot met één aanspreekpunt vanaf intakegesprek tottotmet en met afhandeling rechtbank effectiever enrechtbank goedkoper dan een één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs vanaf intakegesprek tot en afhandeling rechtbank ER TOEKOMST IS TOEKOMST DE SCHEIDING! vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbankER IS NA NA DE SCHEIDING! vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank effectiever en goedkoper danafhandeling een advocaat één aanspreekpunt tegen een effectiever en goedkoper dan een advocaat eekpunt tegen eenvaste vastetotaalprijs totaalprijs vanaf intakegesprek tot en met rechtbank één aanspreekpunt tegen een totaalprijs eekpunt tegen eenvaste vaste totaalprijs vanaf intakegesprek totmet en met met afhandeling rechtbank vanaf intakegesprek tot en afhandeling rechtbank NA DE SCHEIDING! vanaf intakegesprek tot en afhandeling rechtbank NA DE SCHEIDING! effectiever en goedkoper advocaat effectiever en goedkoper dan dan een een advocaat één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs effectiever en goedkoper een advocaat ééngoedkoper aanspreekpunt tegendan een vaste totaalprijs effectiever en dan een advocaat eekpunt een vaste totaalprijs effectiever eneekpunt goedkoper dan advocaat tegen eeneen vaste totaalprijs effectiever goedkoper dantegen een advocaat effectiever enengoedkoper dan advocaat effectiever en aanspreekpunt goedkoper dan een advocaat tegen een vaste totaalprijs één één aanspreekpunt tegen een een vaste totaalprijs eekpunt tegen een vaste totaalprijs één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs eekpunt tegen een vaste totaalprijs één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs aanspreekpunt tegen vaste totaalprijs één één aanspreekpunt tegen een een vaste totaalprijs

aanspreekpunt tegen vaste totaalprijs éénéén aanspreekpunt tegen eeneen vaste totaalprijs

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten

Aandachtig afscheid

persoonlijk, betrokken, integer ∙ 24 uur per dag bereikbaar ∙ ook als u elders verzekerd bent

Harriet van der Vleuten & Lian van Meel

www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48

eekpunt tegen vaste totaalprijs eekpunt tegen eeneen vaste totaalprijs eekpunt tegen vaste totaalprijs eekpunt tegen eeneen vaste totaalprijs eekpunt tegen vaste totaalprijs eekpunt tegen eeneen vaste totaalprijs

eekpunt tegen vaste totaalprijs eekpunt tegen eeneen vaste totaalprijs

ER IS TOEKOMST ER IS TOEKOMST ER IS TOEKOMST ER IS TOEKOMST ER IS TOEKOMST ER IS TOEKOMST ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING! ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING! NA DE SCHEIDING! NA DE SCHEIDING! NA DE SCHEIDING! NA DE SCHEIDING! SCHEIDING! NANA DEDE SCHEIDING!


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 9

agenda In CC Jan van Besouw beleeft u cultuur

LAAT U VERRASSEN DOOR SPRAAKMAKENDE VOORSTELLINGEN EN PRACHTIGE CONCERTEN!

SWINGPALEIS LET THERE BE ROCK

PRESENTATIE THEATERSEIZOEN 2014/15 Vrij 9 mei | 19.30u & 21.00u | Entree: Gratis

Za 12 april | 21.00 u | Entree: Gratis

Haal uw toegangskaarten snel aan de kassa. OP=OP!

De kapeldeuren zwaaien weer voor u open! Het Swingpaleis laat van zich horen met een flinke dosis rock, pop, soul en funk. Dit is alweer de laatste editie voor dit seizoen dus we gaan er met zijn allen een groot feest van maken!

Vier artiesten geven een voorproefje van hun nieuwe shows. En wij laten het volledige seizoen in sneltreinvaart voor u langskomen.

POMPEN MET ARIE KOOMEN & EDO BRUNNER

U krijgt bovendien de primeur van onze nieuwe seizoen brochure.

LADIES FIRST PRESENTEERT U OP HAAR TIENDE VERJAARDAG EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE THEATERSHOW: HORIZON!

Pompen | Do 8 mei | 20.30 u | €20,00

Vrij 11 en za 12 april 20.30u & zo 13 april 14.30u | € 12,50

Meer informatie en kaartverkoop: www.ladiesfirstgoirle.nl

Een hilarisch cabaretprogramma bij het laatste pompstation in het universum.

Hét vrouwenpopkoor uit Goirle neemt u in deze show mee op wereldreis en gaat daarbij over grenzen. Ze passeren allerlei muziekstijlen, talen en emoties. Geen horizon is te ver om te worden verkend. Vier Ladies First!

Visuele humor, absurdistische crosstalks, stand up, de heren beheersen het allemaal. Natuurlijk met de hoge grapdichtheid die u van ze gewend bent. Wij verzekeren u; tanken zal nooit meer hetzelfde zijn!

Voor het volledige programma, informatie, kaartverkoop en andere activiteiten van CC Jan van Besouw : www.janvanbesouw.nl Onze kassa is van maandag tot en met vrijdag van 13:00 uur tot 17:00 uur geopend en tevens een uur voor aanvang van elke voorstelling. Adres: Thomas van Diessenstraat 1 Goirle. tel: 013 - 534 34 00 & info@janvanbesouw.nl

Zomerdrives bij B.C. Klaver Vier

Contactraad Cultuur Goirle Evenementenkalender

In deze rubriek vindt u informatie, nieuws en de komende activiteiten van de leden van de CCG. Ons nieuws vindt u ook op onze website: www.contactraadcultuurgoirle.nl U kunt ons mailen: evenementenkalenderccg@gmail.com. April Za 26 Za 26 Za 26 Za 26 Za 26 Zo 27 Mei Zo 4 Vrij 9

Koningsdag: Oranjeontbijt Koningsdag: Frankische Driehoek. Kinderspelen en Kindermarkt. Info: 013-5345059 Koningsdag: Molenparkfestival (meer informatie volgt nog) Koningsdag: Erfgoed Depot Koningsdag Riel. Info: F. Lemans 013-5181220 Jazzpodium Goirle met Budding Sound Big Band

De Wildacker

Van 09.30 tot 11.00

De Deel

Van 10.00 tot 13.00

Erfgoed Depot Van 09.00 tot 18.00 Dorpsplein Riel Van 10.00 tot 18.00 Foyer CC Jan van Besouw 14.30

De Muziekfabriek in samenwerking met CC Jan van Besouw en Factorium CC Jan van Besouw Presentatie Theaterseizoen 14/15 en primeur van de nieuwe brochure. Gratis te bezoeken. Kaarten kunnen worden opgehaald aan de kassa. CC Jan van Besouw

15.00 19.30 en 21.00

NB Het CC Jan van Besouw is ook lid van de CCG, maar heeft haar eigen rubriek. U vindt deze altijd op dezelfde pagina in het Goirles Belang.

Latenzo Goirle breidt verder uit Hoezo uitbreiding? Filiaalmanager Rob Berkhout kan er enthousiast over vertellen. Inderdaad de winkel heeft een ander aanzicht gekregen. We hebben er nl. voor gezorgd dat u nu ook in onze eigentijdse damesafdeling kunt komen shoppen. U kunt er terecht voor de merken TRANSFER, STUDIO ANNELOES, SIR OLIVER, JUNAROSE, MAC, OOZOO en TONI. En de herenafdeling dan? Die is gebleven. Wij nodigen u graag uit om eens te komen kijken of er een passende combi voor u bij hangt. We zijn dezelfde bekende merken voor u blijven voeren: PME, MC,GREGOR, PIERRE CARDIN, MEYER, GARDEUR, BAILEYS, LE DÛB, MAC, FELLOWS, CASA MODA, VAN KOLLEM, PETER VAN HOLLAND. En word ik dan even goed als

vanouds geholpen? Uiteraard. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Want ons vakbekwame team, Rob, Lenny en Corrie adviseert u graag bij uw kledingkeuze. En let wel: A.s zondag 13 april 2014 zijn wij speciaal voor u geopend van 12.00 tot 17.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om onze heren EN damescollectie te komen bekijken. Wij zorgen er dan voor dat de koffie en thee klaar staan. En tijdens deze open zondag serveren wij zelfs een speciaal hapje en drankje voor u. Over het PARKEREN van uw auto hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat kan nl. voor de deur. GRATIS. Redenen genoeg dus om eens bij Latenzo Goirle aan de Margrietstraat 7 binnen te lopen.

In de maand juni 2014 organiseert B.C. “Klaver Vier” een aantal zomerdrives. Iedereen is van harte welkom op de volgende data: 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni. Locatie: Wijkcentrum De Wildacker, Van Hogendorpplein 73, 5051 ST Goirle. ‘ 013 - 534 24 47. Aanvang: 19.45 uur. Uiterlijk melden 19.35 uur. De toegangsprijs is 1,50 per avond. Voor leden van Klaver Vier, afd. vrijdag is de toegang gratis. Per avond zijn leuke prijzen te verdienen en er is een totaalprijs voor degene met het hoogste gemiddelde over vier avonden. Iedere avond gratis smakelijke hapjes in de pauze. Aanmelden kan per e-mail naar: w.m.hoekstra@zonnet.nl (maar dat is niet noodzakelijk) Voor wie de Wildacker nog niet kent: Een vriendelijke locatie met vriendelijke consumptieprijzen. De Wildacker is rolstoel toegankelijk en er is een aangepast toilet. Kijk ook eens op onze site: http://www. nbbportal.nl/29038/

Gôolse Schôol @: info@goolseschool.nl

Bôkstaopele èn apperènsie maoke 179 Auteur: Sjef Hoogendoorn

Bron: d’n Gôolse Diksjenèèr

Ik ha dieje vènt van de verasteraosie gebôkstaopeld dèttie apperènsie moes maoke omdè’tie teege vèève z’ne konzjeej zô krèège. Teege dieje tèèd môt ik aon de pappot omdè de manne dan zèn afgewèrkt èn van’t febriek aonkoome. verasteraosie: verzekering. Leenwoord uit het Frans, ‘assuance’: verzekeren. bôkstaopele: waarschuwen, de wacht aanzeggen. Etymologie niet geheel duidelijk. Mogelijk is ‘bôkstaopele’ verwant aan het Middelnederlandse woord; ‘boecstaven’: spellen (letterlijk),verkondigen. aprènsie, apperènsie: opschieten, klaarmaken voor vertrek. Leenwoord uit het Frans, appareiller: zich gereed maken voor de afvaart, uitvaren.(term uit de scheepvaart) konzjeej: ontslag. Leenwoord uit het Frans, congé: verlof, ontslag, opzegging. pappot: pap was in het verre verleden volksvoedsel nummer één. Overal kon men pap van koken. Hierdoor stond de pappot synoniem voor koken aan het fornuis. de manne: mannelijke leden van het gezin. afgewèrkt: klaar zijn met werken, einde van de werkdag. Zôo ziede mar dè ‘ne Gôolse meens ‘n mêûndje vôl Fraans kan praote èn nie gemak meej z’ne mônd vôl taande stao, ôk nie in Perijs! een initiatief van


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 10

mensen onder ons

Palmzondag Matteüs 21,1-11; Jesaja 50,4-7; Filippenzen 2,6-11; Matteüs 26,14-75; 27,1-66

Bij de bron Zondag 23 maart zijn Olov Korbee en zondag 30 maart Lux Arends door het sacrament van de doop in de katholieke geloofsgemeenschap opgenomen. Geloof in jezelf, geloof in de Heer. Geloof in het goede, keer op keer, dan krijg je vast ook de zegen van boven. Moge zij uitgroeien tot gelukkige en volwassen christenmensen. Proficiat!

Kerk Sint Jan - Goirle

R

rond de parochie

deze zondag

Protestantse gemeente Opstandingskerk, prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Zondag 13 april 09.30 uur ds. D. Penninkhof Guldenakker Zaterdag 12 april 19.00 uur Eucharistieviering. Mevr. Balemans – de Cort Zorgcentrum Elisabeth Zondag 13 april 10.30 uur Woord en Communieviering m.m.v. Tilburgs Gregoriaans Koor Voorganger pastor Yvonne Kiwitz Kapel Nieuwkerk Informatie en besprekingen: tel. 003214656012 (tot 18.00 uur) Zondag 13 april 08.30 uur Eucharistieviering door pastoor M. van Zutphen.

Wat moet ik doen met Jezus? Kruisigen, kruisigen! Hij waste zijn handen in onschuld

Z

Zo maar Ick doe mijn handjes samen Ick doe mijn ooghjes dicht en bid dat na het amen mijn gehackbal er nog ligt. Oudhollands tafelgebed ( 17e eeuw ) Levi Weemoedt

Kleuterkerk Er is weer een Kleuterkerkviering 13 april om 10.00. We beginnen in de Emmaüskapel. Eerst luisteren we samen naar het verhaal over palmpasen. Daarna gaan we naar de parochiezaal om een palmpasenstok te maken. Als jullie zelf zorgen voor de stok (in de vorm van een kruis) en een broodhaantje, zorgen wij voor de versiering. Graag tot zondag, Barbara, Tineke en Marlène

Hieronymus Goed omgaan met jezelf en met de ander. Hoe om te gaan met onze tekorten en die van anderen. Toen ik een tiener was, en mensen kritiek gaven op wat ik deed, heb ik dat vaak opgevat als kritiek op wie ik was; als kritiek op mij als persoon. Ik ging dan in de verdediging of er ontstond een discussie. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat ik in de gaten had dat kritiek op mijn gedrag iets anders is dat kritiek op mijn persoon. Zo geef je als ouder een reactie op het gedrag van je kind als het iets verkeerds doet; maar je blijft van je kind houden. Dit geldt óók voor God. Als wij iets misdoen, dan blijft God van ons houden, maar hij vraagt wel of we ons gedrag willen veranderen, en daarbij hebben we elkaar nodig. We hebben een individuele cultuur waarin bijna iedereen vindt, dat de ander zich niet met mij moet bemoeien. In een geloofsgemeenschap is dat anders. Het is een familieband in uitgebreide zin. Het gaat om broeders in het geloof. We zijn verenigd door ons lidmaatschap van de Kerk van Christus. We horen bij elkaar, er is een geestelijke band. Misschien hebben we al jaren iets tegen iemand willen zeggen maar is het er nooit van gekomen. Het doel is niet om de ander te vernederen en zijn gezicht te laten verliezen. Het doel is om opbouwend te zijn voor de ander, de ander te vergeven. Dan geven we (geestelijk) leven aan elkaar, een mooie Paasgedachte. Als we die stap naar elkaar durven zetten gaan we leven in een betere wereld!

Meditatie in de Christelijke traditie Mediteren in de Christelijke traditie elke 2e en 4e vrijdag van de maand in de Emmaüskapel van de St. Jan van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. Ziek en bezoek Als u ziek bent en bezoek wenst van een van de pastores, geef dat dan zelf door of laat het doorgeven. Parochie de Goede Herder Secretariaat Sint Jan Goirle Kerkstraat 3, 5051 LA Goirle; Telefoon 013-5348438, bereikbaar ma. t/m vr. 09.30 -11.30 uur ; pastoor Martin van Zutphen tel. 013-8225994 of tel. 06-21834275 (alleen in noodgevallen) goirlesintjan@ parochiedegoedeherder.nl Voor opgave misintenties kunt u terecht tijdens de kantooruren, de prijs van een mis bedraagt € 11,00 Parochie H.Antonius Abt – Riel Pastoor J. de Bont, Rector van den Broekstraat 1a Baarle-Nassau, tel. 06.53678200, email: joostdebont@planet.nl; pastor J. Paes, Raadhuisstraat 4 Alphen, tel. 5081215, email: pastoorjpaes@gmail.com; diaken G. Fennema, Gilzeweg 4 Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl; diaken-assistent J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@home.nl; pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com. Bereikbaarheid: 06.83409787 voor meldingen omtrent ziekenzalving of overlijden. Website: www.parochiealphenriel.nl Parochiebijdrage: NL36Rabo0102305889 tnv Kerkbestuur Antonius Abt te Riel. Misintenties: voor opgave van misintenties (10,50 euro) kunt u terecht bij Cees Ketelaars, Julianastraat 16, 5133 VB Riel, tel. 5181491.

S

Sint Jan

5348438

Overweging Pastoor M. van Zutphen Zaterdag 12 april Palmzondagviering 18.30 uur Eucharistieviering met Gemengd koor H. Geest Zondag 13 april Palmzondag 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia. Tevens Kleuterkerk en Palmpaas-stokken maken in Parochiecentrum. Christ van Nuenen v.w. 3e jgt.en verj.; Rikie Bruinsma – Hageman; Pater Jan Brock v.w. jgt.; Adriaan van der Velden v.w. 2e jgt. en echtgenote Nelly Koolen en zoon Jo van der Velden; Frans Trommelen v.w. geboortedag; Frans Spijkers v.w. verj. en jgt.; Janus Vermeer v.w. jgt.; Ivonne Vrijsen Woensdag 16 april 19.00 uur Boeteviering en Eucharistieviering Jan en Gon en Albert Verhoeven v.w. verj. Albert

H

H. Antonius Abt - Riel 5081215

Donderdag 10 april 9.30 uur Eucharistieviering. Zondag 13 april Palmpasen met presentatie van onze eerste communicanten. 9.30 uur Eucharistieviering met tussenkoor. Collectanten: J. Houtepen en Th. Smulders. Ouders van den Boer-Severijns jgt; Wilhelmus Huijbregts en Petronella Ermes jgt; Adrianus Janssen jgt; Sjan Verheijen-Janssens jgt; Rien van Seeters; mevr. van de Poel-van Lunen-Kuypers.

“The Passion” De stad Groningen is gastheer van dit muzikale evenement op Witte Donderdag 17 april. We zien en beleven de laatste uren van Jezus in popmuziek, o.a. met Jan Dulles, Simone Kleinsma, Jamai Loman en vele anderen. Vanuit cs Den Bosch vertrekt op die dag om 13.15 een bus naar Groningen. “All-in” prijs van € 17.50 Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door de parochie St. Petrus Uden en het bisdom ’s-Hertogenbosch. U kunt zich aanmelden via www.vnbreizen.nl Reisnr. NLI402 Wordt ook uitgezonden op Witte Donderdag 17 april om 20.25 uur op Nederland 1


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 11

Ouder worden komt met gebreken?

Bekend gezegde, maar hoe zorgen we ervoor dat we ouder worden zónder gebreken? En hoe kunnen we met beperkingen prettig langer leven?

Advies

Quick scan

Testjes

Informatie Proefles

Gratis!

Consultatie

Check up

Demonstratie

Preventie

Screening

11.00 tot 15.00 uur Oranjeplein Goirle, vrij toegang

Infomarkt

We worden met z’n allen steeds ouder en krijgen vaker en steeds jonger last van chronische ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatklachten. Driekwart daarvan is het directe gevolg van onze leefstijl. We veranderen niet alleen lichamelijk tijdens het ouder worden, maar ook op sociaal gebied. De partner kan wegvallen en het sociale netwerk kan kleiner worden. Wanneer betaald werk wegvalt, komt er ruimte en tijd vrij voor andere dingen die vroeger niet mogelijk waren. Al die veranderingen kunnen aanleiding zijn om meer stil te staan bij het leven en ook hoe dit zo gezond mogelijk te doen. Hoe doet u dat? Het Gezondheidscentrum Oranjeplein geeft u graag inzicht in de mogelijkheden. Samen met een aantal externe partijen organiseren we voor u een informatiemarkt. Daar vindt u inspiratie, tips en kunt u terecht voor advies of een snelle screening. Onderwerpen die aan bod komen zijn : › Medicatie - lichaamsverzorging - huidverzorging › Voeding - leefstijl - maaltijdservice › Bewegen - sport - valpreventie › Voeten - tenen - loopproblemen › Zorg of hulp aan huis - hulpmiddelen › Geheugenbeperking - mantelzorg - dementie › Mondzorg - prothese - tandheelkunde › Vrije tijd en sociaal contact › Zelf vrijwilligerswerk doen - zorg door vrijwilligers Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland: Multidisciplinair gezondheidscenturm Oranjeplein draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon land voor alle inwoners en bezoekers. Europa en Provincie Noord-Brabant maken onze samenwerking en deze infomarkt mogelijk.

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Gezond ouder worden Zaterdag 12 april Programma Thebe Thuiszorg

> Verzorging, verpleging, hulp bij huishouden met en zonder indicatie, specialistische thuiszorg of andere zorg aan huis nodig? Thebe informeert u over alle mogelijkheden. > Laat gratis uw bloeddruk meten!

Thebe Catering en maaltijdservice

Een tasje m et informa tie en grat en leuke a is prakt rtikelen lig t voor u kla ische ar! Podotherapie Van der Kaa

> Screening voeten en diabetische voet - Demonstatie podoschoeisel > Advies en informatie over lopen en voetafwikkeling

Ergotherapiepraktijk Goirle

> Hoe dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen.

Topfysiotherapie Keijzer en Van Roon

> Gezond eten aan huis? Laat uw informeren over de mogelijkheden. > Proef en oordeel zelf. Thebe serveert soep en een hapje.

> Proefles bewegen voor ouderen > Advies en informatie over bewegen en sporten - Valpreventie

’t Loket Goirle

ContourdeTwern

Tandheelkundig Centrum Goirle

Hulpmiddelen Nederland

> t Loket is hét centrale aanspreekpunt van de gemeente voor informatie en advies op het gebied van wonen (woning met zorg, een seniorenwoning of verzorgingstehuis), welzijn, zorg (u heeft hulp nodig) en inkomensondersteuning (vergoedingen). > Belang van een goed gebit - Onderhoudsadvies > Prothese en implantaten: mogelijkheden en advies > Anti-snurk advies

Apotheek Oranjeplein

> Advies over medicatie - Incontinentie advies > Demonstratie en advies over Vichy huidverzorging

Dementieconsulent

> Informatie over de ziekte, omgangsadviezen voor mantelzorger, emotionele ondersteuning, hulp en praktische adviezen. Meer informatie vindt u op:

> Informatie en advies over uw wijk, sociale activiteiten en welzijn. Steunpunt Vrijwilligerswerk en Informele Zorg > Talententest vrijwilligerswerk - Vacaturebank > Informatie informele zorg door vrijwilligers > Advies en demonstraties hulpmiddelen, van stoel tot rollator

Van der Gun Interieurarchitektuur > Tips en advies voor woningaanpassing

ten: c u d o r p d i u h y Win Vich o! r u e 0 5 . .v .w t s et we verloten 2 s like ons op Share en

www.gezondheidscentrumoranjeplein.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 12

Oproep Deelname WAK

BURGERZAKEN? AFSPRAAK MAKEN!

VANAF 14 APRIL WERKT BURGERZAKEN OP AFSPRAAK: VIA GOIRLE.NL OF (013) 5310 610

Tentoonstelling amateurkunstenaars 2014 Tijdens de landelijke Week van de Amateurkunst organiseert de commissie Kunst en Cultuur in samenwerking met de winkeliers van centrum Goirle een tentoonstelling voor amateurkunstenaars in Goirle en Riel. De opening van de tentoonstelling is op zondag 18 mei om 13.00 uur in het gemeentehuis. Op deze dag vindt ook Lentement in het centrum van Goirle plaats, waardoor beide activiteiten te combineren zijn. De expositie loopt in

het gemeentehuis en de etalages in het centrum tot het MidZomer Festival, in het weekend van 20 juni 2014. Twee verschillende werken Deelnemers mogen twee werken inleveren: een komt te hangen/staan in het gemeentehuis en de ander in een winkeletalage in het centrum van Goirle. Allerlei verschillende werken zijn welkom, denk aan: schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, keramiek, fotografie, textiel, sieraden enzovoorts.

Deelname Wilt u als amateurkunstenaar deelnemen aan deze tentoonstelling? Vul dan het inschrijfformulier in op de website van de gemeente Goirle, onder Nieuws -> ‘Inschrijfformulier Amateurkunsttentoonstelling 2014’. Het ingevulde formulier en de digitale foto’s van uw werk mailt u naar aniek.van.dortmont@goirle.nl. Op de website vindt u ook de voorwaarden voor deelname aan de tentoonstelling.

Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning Het college maakt bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ontvangen. Albert Schweitzerstraat 5 te Goirle het gedeeltelijk in gebruik nemen van de woning als Bed & Breakfast (26-3-2014) Albert Schweitzerstraat 28 te Goirle het plaatsen van een dakkapel (27-3-2014) De Hovel 19 te Goirle het plaatsen van een winkelwagenoverkapping bij de Albert Heijn (26-3-2014) F 426 te Riel het wijzigen van het gebruik van een woning (25-3-2014) Olmengaard 3 te Goirle het kappen van een hemelboom (2-4-2014) Oude Tilburgsebaan 12b te Riel het aanleggen van een uitweg en het kappen van drie bomen (31-3-2014) Turnhoutsebaan 21 te Goirle het uitbreiden van het bedrijfspand (20-3-2014) Wethouder Tra Plein 1 te Goirle het kappen van een notenboom (2-4-2014) De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

Verleende omgevingsvergunningen Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend. Akkerweg ong. te Riel het kappen van 6 bomen en het aanleggen van een uitrit (verzonden 2 april 2014) Dirckslantstraat 4 te Goirle het kappen van een conifeer (verzonden 1 april 2014) Doelenstraat 2 te Goirle het kappen van een berkenboom (verzonden 1 april 2014) Dorpstraat 56 te Riel het maken van een terrasoverkapping en het brandveilig gebruik van het pand (verzonden 1 april 2014)

IJzertijd 7 te Goirle het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning (verzonden 27 maart 2014) Bent u het niet eens met een besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeesters en wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle. Als u bezwaar maakt, blijft het besluit doorgaans van kracht. Wilt u dit voorkomen? Dan kunt u bij de rechtbank Zeeland/West Brabant een verzoek voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het indienen van bezwaar en voorlopige voorzieningen vindt u op www. goirle.nl onder ‘Gemeenteloket’. U kunt daar ook digitaal bezwaar maken. Voor informatie kunt u ook terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, (013) 5310 610.

Geaccepteerde meldingen Het college heeft de volgende meldingen geaccepteerd. Hiertegen kan geen bezwaar worden ingediend. Tilburgseweg 77 te Goirle het verwijderen van asbesthoudend materiaal (verzonden 31 maart 2014) Vonderstraat 21 te Riel het verwijderen van een bijgebouw (verzonden 24 maart 2014)

Bestemmingsplannen Inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “Kompaan en de Bocht (Goirle) Het college maakt bekend dat met ingang van 10 april 2014 gedurende drie weken (tot en met 30 april 2014) het voorontwerpbestemmingsplan “Kompaan en de Bocht” (NL.IMRO.0785. BP2014002Kompaan-vo01) ten behoeve van inspraak ter inzage ligt. Tegelijkertijd met de inspraak zal overleg worden gevoerd met onder meer de provincie en het waterschap, die in de gelegenheid worden gesteld een advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan.

Contact

Doel, ligging en begrenzing Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het verruimen van het bestaande bouwvlak en het actualiseren van de (maatschappelijke) bestemming. Het plangebied ligt aan de Rillaersebaan 75 te Goirle en betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie A nummers 0119 (gedeeltelijk), 1822 (gedeeltelijk), 4204 en 4174 (gedeeltelijk). Voor de exacte omvang en ligging van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding (plankaart). Ter inzage en reageren Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tijdens bovengenoemde termijn ter inzage, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur in de hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na afspraak, worden ingezien. Het plan is tevens raadpleegbaar op www.goirle. nl onder bestemmings- en wijzigingsplannen / inspraak en op www.ruimtelijkeplannen. nl. Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. Voor vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar (013-5310658).

Inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan De Kosterei (Riel) Het college maakt bekend dat met ingang van 10 april 2014 gedurende drie weken (tot en met 30 april 2014) het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Kosterei’ (NL.IMRO.0785. BP2014004Kosterei-vo01) ten behoeve van inspraak ter inzage ligt. Tegelijkertijd met de inspraak zal overleg worden gevoerd met onder meer de provincie en het waterschap, die in de gelegenheid worden gesteld een advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan.

Doel, ligging en begrenzing Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele bestemming voor “De Kosterei”, gelegen op de hoek van de Kerkstraat en het Dorpsplein te Riel. Het plangebied omvat het perceel kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie F, nummer 952, plaatselijk bekend hoek Kerkstraat/Dorpsplein te Riel. Voor de exacte omvang en ligging van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding (plankaart). Ter inzage en reageren Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tijdens bovengenoemde termijn ter inzage, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur in de hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na afspraak, worden ingezien. Het plan is tevens raadpleegbaar op www.goirle. nl onder bestemmings- en wijzigingsplannen / inspraak en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. Voor vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar 013-5310658.

Ontwerp-bestemmingsplan Schoolwoningen (Goirle)

te Goirle. Voor de exacte omvang en ligging van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding (plankaart). Ter visie en reageren Het ontwerp-bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp liggen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage, op werkdagen van 9.00 tot 12.30, uur in de hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na afspraak, worden ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.goirle.nl onder bestemmings- en wijzigingsplannen/ontwerp en op www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerp-bestemmingsplan zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Goirle, naar keuze, op de volgende wijze: • schriftelijk (adres: gemeenteraad van Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of • mondeling, na afspraak met de behandelend ambtenaar (telefoon 013-5310658).

Meldingen Incidentele festiviteiten

Het college maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 10 april 2014 het ontwerp-bestemmingsplan “Schoolwoningen” (NL. IMRO.0785.BP2014005Schoolwon-ow01) gedurende zes weken (tot en met 21 mei 2014) voor een ieder ter inzage ligt.

Horecabedrijven mogen acht maal per jaar een incidentele festiviteit organiseren, waarbij de wettelijke geluidsnormen niet gelden. Horecabedrijven moeten incidentele festiviteiten aanmelden. Als er geen melding ingediend wordt, moet er voldaan worden aan de gestelde geluidsnormen. Van het volgende horecabedrijf is de melding geaccepteerd:

Doel, ligging en begrenzing Het plan beoogt om per 1 januari 2015 de tot die datum geldende maatschappelijke bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Het plangebied omvat het perceel kadastraal bekend gemeente Goirle sectie A, nummer 3972, plaatselijk bekend Hoge Wal 8

Den Overkant, Dorpstraat 1 in Riel voor: Zaterdag 5 juli 2014 van 20.30 uur tot 01.00 uur Zaterdag 6 september 2014 van 20.30 uur tot 01.00 uur Zaterdag 1 november 2014 van 20.30 uur tot 01.00 uur

VANAF 14 APRIL WERKT BURGERZAKEN ALLEEN OP AFSPRAAK: VIA GOIRLE.NL OF (013) 5310 610

Openingstijden gemeentehuis

Openstelling Burgerzaken

Spreekuur burgemeester

Ombudsman

Gemeentelijke belastingen

Op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur. T (013) 5310 610 F (013) 5343 985 E info@goirle.nl W www.goirle.nl Bezoekadres: Oranjeplein 1, Goirle

Zie algemene openingstijden gemeentehuis, Dinsdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur.

U kunt daarvoor een afspraak maken met het bestuurssecretariaat: T(013) 5310 606.

drs. J. van Casteren T (06) 2902 3515 Klachtencoördinator: T (013) 5310 610

Openstelling Sociale Zaken

Meldpunt Openbare Ruimte

Politie Goirle

Meldingen, storingen of vragen over bestrating, schoonhouden straten, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, riolering, groenvoorziening, speeltoestellen, milieuzaken, huisvuil-inzameling, ongediertebestrijding: bel het Meldpunt tussen 09.00 en 12.30 uur: tel. (013) 5310 676. E-mailadres: meldpunt@goirle.nl

Voor vragen, een afspraak of aangifte: T 0900-8844 Meld misdaad anoniem: 0800-7000. Spoedeisende hulp: 112 Wijkagenten: Edwin Huijbregts, Jarno Leduc en Astrid Verschuren

Vragen over automatische incasso, betalingen en openstaande posten: T (0487) 581 294 op werkdagen van 08.45 tot 16.30 uur. Vragen over uw aanslag en bezwaarprocedure: T (013) 5310 586 op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. E: belastingen@goirle.nl Taxatieverslag inzien: www.goirle.nl

Persoonlijk contact Voor advies, informatie of afspraak vragen wij u, om ‘s ochtends te bellen tijdens openingstijden. U kunt ook een mail sturen.

Zie algemene openingstijden gemeentehuis voor eenvoudige vragen en afgeven documenten. Voor contact klantmanager/aanvragen uitkering belt u tussen 09.00 en 12.30 uur: T (013) 5310 610.

Digitaal loket Langskomen of bellen is niet altijd nodig: sommige zaken kunt u thuis via internet afhandelen. Kijk voor een overzicht op www.goirle.nl onder ‘online regelen’.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

Verkiezingen Europees Parlement 2014

STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Goirle maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen: A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS 1. Bij Burgerzaken (Verkiezingen) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 19 mei 2014, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 8 april 2014 als kiezer zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken (Verkiezingen), Oranjeplein 1, Goirle.

PAGINA 13

Uitnodiging

Bijeenkomst renovatie Molenpark Op donderdag 24 april presenteert de gemeente haar schetsontwerp voor de renovatie van het Molenpark. Het ontwerp is de vertaling van de wensen en ideeën die betrokkenen tijdens eerdere bijeenkomsten hebben ingebracht. Uw reactie op het schetsontwerp is welkom! Zo hoopt de gemeente samen met u tot een levendig park voor jong en oud te komen. Renovatie Molenpark Het Molenpark heeft een belangrijke openbare functie voor inwoners van Goirle. Omdat de huidige inrichting en voorzieningen zijn verouderd, is er behoefte aan een renovatie. De ambitie is om het park levendiger te maken voor jong en oud.

Beginspraak Omwonenden en belanghebbenden zijn in een vroeg stadium betrokken bij de renovatie van het Molenpark. Tijdens de beginspraak hebben zij hun wensen en ideeën ingebracht. De gemeente heeft deze inbreng vertaald naar een eerste schetsontwerp. Informatieavond donderdag 24 april Op deze avond presenteert de gemeente het eerste schetsontwerp voor de renovatie van het park. U krijgt de gelegenheid om daarop te reageren. Met als doel samen met u - als gebruiker van het park- tot een gewenste inrichting te komen. De informatieavond is van 19.30 uur tot 22.00 uur in De Wildacker, Van Hogendorpplein 73.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw A. van Beek, telefoon (013) 5310 678.

Verkiezingen Europees Parlement 2014

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS De burgemeester van Goirle maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 1. Bij Burgerzaken (Verkiezingen) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 19 mei

dinsdag 8 april 2014 als kiezer is 2014, door de kiezer zijn ingediend bij geregistreerd. de burgemeester van de gemeente, 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 wanneer het de verzoeker is als kiezer is geregistreerd. toegestaan om bij volmacht of per 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, brief aan de stemming te mogen wanneer het de verzoeker is deelnemen. toegestaan om bij volmacht of per 3. Bij inwilliging van het verzoek brief aan de stemming te mogen wordt een kiezerspas verstrekt. deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan een kiezerspas verstrekt. bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw B. MONDELINGE AANVRAAG 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 21 mei 2014, 12.00 uur de identificeren mag u niet stemmen. stempas over te leggen bij het cluster Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken (Verkiezingen), Burgerzaken (Verkiezingen) van zijn/ Oranjeplein 1, Goirle. haar woonplaats waar hij/zij op

Verkiezingen Europees Parlement 2014

STEMMEN PER BRIEF Nog 1 vrijstaande woning te koop, prijs v.o.n. vanaf 335.000 euro, inhoud vanaf 500m3 mogelijk. CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), oftewel bouwen in eigen beheer. Bij deze aanpak verenigen kopers zich in een collectief, kiezen samen een architect en besteden gezamenlijk aan. Daarmee bespaar je kosten en heb je veel invloed op het eindresultaat: een woning naar eigen ontwerp en prijs. Meer informatie www.fonkelsteengoirle.nl info@fonkelsteengoirle.nl

De burgemeester van Goirle brengt het volgende ter openbare kennis: voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 is het voor inwoners van de gemeente Goirle, die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen per brief. Daarbij is het volgende van toepassing: 1.

Bij Burgerzaken (Verkiezingen) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen.

2.

3.

4.

Het verzoekschrift, moeten uiterlijk donderdag 24 april 2014 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen. Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek door gestuurd naar de burgemeester van ’s-Gravenhage.

5.

De burgemeester van ’s-Gravenhage zorgt er voor dat tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Bij de gemeente zijn formulieren (model M3) beschikbaar, waarmee men kan verzoeken om per brief aan de stemming deel te nemen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken (Verkiezingen), Oranjeplein 1, Goirle.

Kijk voor meer info op: www.goirle.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 14

Vooraankondiging

Promo-beurs van 02-11-2014 in Jan van Besouw Al enkele weken is het promo-team van de Kennismaker bezig met de organisatie van de geplande consumentenbeurs van zondag 2 november. Dat lijkt ver weg, maar u weet: de tijd gaat snel. Projectleider is Eric Hultermans van autobedrijf HTS. Eric heeft ruime ervaring met de organisatie van zo’n beurs. Samen met het promo-team gaat hij deze klus klaren. Een stap in de goede richting is al gezet door Paul Cornelissen, directeur van het Jan van Besouw. Onze beurs is op 2 november van harte welkom in het Jan van Besouw. Ook hebben wij daarbij keihard de steun nodig van onze clientèle; vandaar deze vooraankondiging. Wat is eigenlijk de bedoeling? Wij willen U als bezoeker laten kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op allerlei gebied. Een vijftigtal ondernemers uit Goirle en Riel zal in het Jan van Besouw een stand inrichten en het beste van zichzelf presenteren, ieder vanuit zijn eigen vakgebied. Het zal zeer levendig en erg gevarieerd zijn. U gaat onze ondernemers meemaken vanuit een andere invalshoek dan u gewend bent. U zult kennis kunnen maken met de allernieuwste snufjes, zowel op creatief als op innovatief gebied. De Kennismaker richt zich niet alleen tot de inwoners van Goirle en Riel, maar ook mensen uit de rest van de regio zijn van harte welkom. Wij rekenen

De Kennismaker HELPT www.dekennismakergoirle.nl Aangenaam kennis te maken… Autorijschool Otten & Nagelstudio Clear-Nails:

Met verzorgde nagels de leswagen in

minimaal op zo’n 1000 beursgangers. De beurs zal leuk zijn, onderhoudend, gezellig en druk. We zijn ervan overtuigd dat het een prachtig evenement wordt. De feestmaanden november en december zullen dit jaar een spectaculair begin kennen. Onze beurs kan alleen maar slagen indien u tevreden bent. Er worden binnen de beursruimte terrasjes ingericht. Daar zult u kunnen genieten van culinaire hoogstandjes en livemuziek Er zal vertier zijn voor jong en oud. Dus, maak gebruik van deze unieke gelegenheid. Wij nodigen u graag uit om zich hierbij aan te sluiten.

vaker worden geïnformeerd over onze plannen. Deze beurs moet u niet alleen bekend, maar zeker ook als muziek in de oren gaan klinken. Wij menen dat goede informatie daartoe noodzakelijk is. Wat verder weg in de toekomst willen wij hier zelfs een traditie van maken, steeds terugkerend op het juiste moment. Is er weinig nieuws te tonen, dan laten we de beurs achterwege. Uitsluitend wanneer het zinvol is, zult u van ons horen. Hopelijk bent u nu al een beetje warm gemaakt. Nog niet? Wij zullen het vuurtje blijven aanwakkeren. U mag dit absoluut niet missen. Het duurt nog efkes, maar toch…..…..alvast tot 02 november.

Waarom deze vooraankondiging? Vanaf nu zult u in de media, waaronder het Goirles Belang, De Kennismaker

Mini-revue goirlese kinderen Op 19 april, 16.00 uur staan 55 Goirlese kinderen in de spotlights van CC Jan van Besouw. Ze hadden zich eerder opgegeven om mee te doen met de Gôlse Revue. De revue ging helaas niet door, maar dat houdt de kids niet tegen om toch op de planken te staan. Ze staan te trappelen om hun talent te laten zien in een mini-revue. En jij kunt erbij zijn! Toegang: gratis. De kinderen zijn allemaal tussen de 8 en 12 jaar, echte podiumdieren of op zijn minst podiumdieren in de dop. Ze zijn de afgelopen tijd bezig geweest om via workshops Dans, Theater en Braziliaanse percussie hun talenten nog verder aan te scherpen zodat ze nog meer kunnen stralen op de planken. De workshops worden aangeboden door Factorium Podiumkunsten, Gôlse Revue en Brede School Goirle. Mainframe geeft de repetitieruimte beschikbaar gesteld en CC Jan van Besouw

Vertrouwd met regionale ondernemers

haar kapel voor de uitvoering. In deze mini-revue draait alles om het koninklijk bezoek van Koning Willem IV aan Goirle. Dit wordt een bezoek dat niet hélemaal normaal zal verlopen en waarbij het nog maar de vraag is of het allemaal goed komt. De kinderen uit Goirle verklappen nog niet alles,

Een heerlijk lentezonnetje en een glaasje fris zijn de ingrediënten voor een goed gesprek. Antoinette Otten woont nog heel even aan de Kruisbaan. Ze is nog op zoek naar een nieuw woonadres in Goirle. Zij is eigenares van Autorijschool Otten en sinds kort ook van Nagelstudio Clear-nails. Antoinette is ambitieus, zo blijkt. Want, let wel, wie begint er nou in crisistijd een tweede bedrijf? Dat zijn er niet zo veel. Je moet dan echt stevig in je schoenen staan. Jarenlange ervaringen in diverse branches en het volgen van verschillende opleidingen hebben haar intussen gevormd. Karaktervastheid en blijmoedigheid kenmerken haar. Vandaar die stap! Autorijschool Otten Iemand met de persoonlijkheid van Antoinette staat liever op eigen benen. Ruim tien jaar terug begon zij Autorijschool Otten. Het werd een succesverhaal. Vele leerlingen behaalden intussen hun rijbewijs. Aan klanten geen gebrek, dat zegt veel. Vakbekwaamheid en ervaring als rij-instructrice zijn haar deel geworden. “Het belangrijkste voor een rij-instructeur is de vertrouwensband met de leerling. Daar valt of staat alles mee. Iedere leerling is in het begin zenuwachtig. Daar moet je goed op inspelen. Is het vertrouwen er, dan volgt de rest vanzelf. Ik laat leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig opereren, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Zelfs als er fouten gemaakt worden, grijp ik niet altijd meteen in. Fouten maken doet iedereen, ook in het verkeer. De truc is: hoe los je het op? Dat moeten zij ook leren”. Door de crisis van de laatste jaren kreeg Antoinette minder klanten en dus meer vrije tijd. Haar kinderen zijn nagenoeg het huis uit. Dat bracht haar op het idee om nog eens iets extra’s te beginnen. Dat werd dan een nagelstudio.

Nagelstudio Clear-nails Als pas afgestudeerde nagelstyliste startte Antoinette begin dit jaar haar nagelstudio. Zij staat garant voor kwaliteit. Dat is belangrijk, want handen vormen een niet onbelangrijk deel van de eerste indruk die je op mensen maakt. Let wel, met je handen maak je veelal een eerste contact. Niet alleen vrouwen hechten hieraan. Mede daarom is verzorging van handen belangrijk. Wil je daarbij professionele hulp? want je komt natuurlijk gewoon Antoinette staat voor je klaar. Je kunt kiezen uit verschillende soorten behandelingen: acrylnagels plaatsen, manicuren en gellak. Haar devies: kijken. Datum en tijd: zaterdag 19 april, “Geef je handen de nodige aandacht en je maakt sneller contact. Een goed verzorgde vrouw of man heeft altijd voorsprong”. Voor hardnek16.00 uur – 16.45 uur kige nagelbijters heeft zij nog een nagelbijtarrangement, een echte Locatie: Kapel van CC Jan van aanrader. Besouw, Thomas van Diesenstraat 1, Goirle Als rijschoolhoudster had zij al een goede naam opgebouwd in onze Entree: gratis. regio. Door mond op mond reclame wil zij hetzelfde bereiken als nagelstyliste. Kwaliteit leveren tegen een redelijke prijs is daarvoor de enige juiste benadering. Met de ambitie van Antoinette zit het wel goed. Nog vele jaren wil zij actief zijn. Werken met mensen vindt zij fantastisch, vandaar haar keuzes die ze heeft gemaakt. Wij wensen Antoinette alle succes in haar verdere arbeidzame bestaan.

Kleurrijk kunstbord van Suus Suiker bij Bistro 52 in Goirle In het kader van het kunstjaar: ‘Tussen kunst en quiche’ bij Bistro 52 in Goirle is er een nieuw bord uitgekomen in de serie kunstborden van ‘proeven van kunst (Taste of Art)’. Deze organisatie is ondermeer verantwoordelijk voor het produceren van porseleinen borden, voorzien van een prachtige hoogwaardige art-print en een geglazuurde toplaag. Deze art-plates met werk van diverse kunstenaars worden geleverd aan restaurants die een daarbij passend ‘kunst’menu presenteren. Bistro 52 in Goirle presenteert hun kunstmenu op een bord van de Goirlese kunstenares Speciaal voor deze actie geeft Suus Suiker. Bistro 52 u de mogelijkheid om Het kunstmenu bestaat uit een het bord te laten signeren en de voorgerecht, hoofdgerecht en kunstenares te ontmoeten. Dit dessert. Wanneer u in de Bistro kan tijdens een speciaal daarvoor voor het speciale kunstmenu kiest, georganiseerde meet&greet avond dan krijgt u het bord na uw diner op de volgende data: donderdag gratis mee naar huis. Het bord is 17 april of vrijdag 23 mei vanaf eventueel ook los te koop, zodat 19.30 uur. Kortom, wilt u een u extra borden kunt aanschaffen. gesigneerd exemplaar, dan raden

Voor meer informatie: Antoinette Otten, M: 06-2421 7359, Nagelstudio Clear-nails, p.j.m.otten@hetnet.nl Autorijschool A. Otten, E-mail: info@autorijschoolotten.nl Website: www.autorijschoolotten.nl

Veteraan vertelt zijn ervaringen van missies Irak en Golan hoogvlakte Israël

wij u aan uw kunstdiner op de meet&greet avond tijdig te reserveren. Bistro 52 gaat vanaf donderdag 10 april van start met haar kunstmenu. U kunt hiervan gebruik maken zolang de voorraad strekt. Graag bij uw reservering aangeven dat het het kunstmenu betreft.

De Udenhoutse veteraan Hans Verhagen komt op donderdagavond 10 april in gebouw Levensbouw, Melis Stokestraat 40 (zijstraat van de Ringbaan-Oost) in Tilburg zijn ervaringen vertellen van zijn missies naar Irak en naar de Golan hoogvlakte op de grens van Israël en Syrië. Vooral deze laatste missie is voor velen onbekend. Hans Verhagen is daar een jaar als VN waarnemer aanwezig geweest. De afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders houdt van september tot en met de maand mei op iedere tweede donderdag een bijeenkomst voor de leden (veteranen en (oud) militairen) en voor belangstellenden. Enkele keren per jaar komt een veteraan vertellen over zijn of haar missie. Hiermee willen de wapenbroeders meer bekendheid geven aan de vele diverse missies die Nederlandse militairen nu en in het verleden hebben uitgevoerd. Iedereen is op donderdag 10 april vanaf 19.30 uur van harte welkom. De koffie en een consumptie zijn, net als de toegang, GRATIS.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 15

Maak kennis met de Horeca Afdeling Riel Goirle door: Jessica Lambooij

Een thuisgevoel in de natuur bij de Roovertsche Leij Een Tilburgse horecaondernemer bij de Horeca Afdeling Riel Goirle (HARG) lijkt wat vreemd. Rob Mutsaers van Boerke Mutsaers heeft zich enige tijd geleden al aangesloten bij de HARG. Samen met zijn vrouw Maud gaat hij De Roovertsche Leij runnen, een natuurpoort op Gorp en Roovert.

Rob kan mij nog niet ontvangen bij de Roovertsche Leij, maar de plannen liggen er en in mei gaat er gestart worden met de bouw. Een aantal jaren geleden zijn deze plannen al begonnen tijdens een brainstormavondje met de eigenaars van Gorp en Roovert. Ontspanning en natuur moeten samenkomen. Met gemeente en provincie werd overlegd en afgesproken dat er een horeacagelegenheid mag komen, maar niet midden in het bos. ´De locatie waar nu voor gekozen is, is echt een A-locatie,’ vertelt Rob. Langs de drukke Turnhoutsebaan en aan de rand van het natuurgebied. Het is een gedeelte van de grond van de fruitkweker. ‘Vanuit het niets wordt hier een horecagelegenheid gecreëerd die anders is dan anders,‘ aldus Rob. De grote boerderij wordt een ontmoetingsplaats voor de natuurliefhebber en actieveling. De bezoeker van de Roovertsche Leij kan na een wandeling een kopje koffie of biertje drinken, maar kan er ook lunchen, dineren en overnachten in de Bed en Breakfast. De actieve natuurliefhebber kan naar grote hoogte stijgen in het klimbos en voor de kleinsten is er een speelbos. Rob en Maud hebben niet alleen aan de ontspanning gedacht. Door een educatieve ruimte te laten bouwen kunnen bedrijven en organisaties ook gebruik maken van de Roovertsche Leij. Na een lange vergadering even het hoofd leeg maak tijdens een wandeling in het bos en daarna de maag vullen in het restaurant. ‘Het is nu misschien een beetje een hype, maar we vinden het erg belangrijk om met streekproducten te gaan werken in de keuken,’ legt Rob uit. ‘Er zijn genoeg boeren in de omgeving die bijvoorbeeld vlees, groente en aardappels kunnen leveren.’ Rob heeft nog genoeg ideeën voor de Roovertsche Leij en omgeving. Zo is het de bedoeling om culinaire fiets- en wandeltochten te gaan uitzetten langs verschillende dorpen en gelegenheden. Men rijdt niet meer aan Goirle en Riel voorbij. Het ambitieuze stel gaat ervoor zorgen dat het toerisme aantrekt en dat ook dagjesmensen en inwoners van Goirle en Riel een fijne dag kunnen beleven. Ik vraag Rob of hij nu al een favoriet object in zijn toekomstige zaak heeft. ‘Dat zal waarschijnlijk de open haard worden. Daar kan iedereen aanschuiven, z’n schoenen uitdoen en zich thuis voelen. Dat is wat we willen uitstralen, een thuisgevoel.’

Informatieochtend op dinsdag 15 april a.s. ‘VEILIG THUIS’ ‘VEILIG THUIS’ ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN EN TOCH VEILIG! Voor wie? Voor álle ouderen in de gemeente Goirle en andere belangstellenden. Waar? Cultureel Centrum Jan van Besouw te Goirle Tijd? Dinsdag 15 april a.s., aanvang 10.00 uur [u bent welkom vanaf 9.30 uur]. Toegang gratis, inclusief koffie/thee. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, ook als ze kwetsbaarder worden. Het beleid van de overheid is er op gericht om zo lang mogelijk thuis, in het eigen huis, te blijven wonen. Dat willen veel ouderen ook het liefst. Maar hoe zit het met de veiligheid? En wat kunt uzelf doen om die veiligheid te bevorderen? Daarover gaat deze informatiebijeenkomst. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Inbraakpreventie Woningoverval ‘Babbeltrucs’ bij verkoop aan huis of het aanbieden van diensten ‘Ontspoorde zorg’ en financiële uitbuiting De nadruk ligt op wat u zelf kunt doen om uw veiligheid zo goed mogelijk te regelen. Tijdens de presentatie kunt u ook uw persoonlijke ervaringen inbrengen en vragen stellen over uw eigen situatie. Vrijwillige ouderenadviseurs van de KBO zijn aanwezig. We hopen dat deze ochtend een goede bijdrage levert aan uw veiligheid. Van harte welkom. Het bestuur van KBO Goirle

Diverse creatieve demonstraties bij De Foamtastische Huiskamer Na het succes van de Band-it demonstratie van 14 en 15 maart hebben we besloten dat er meer gezellig en creatieve demonstraties gaan komen... Zo wordt de koopavond standaard demoavond. Een mini-demo van een leuke creativiteit. We hebben geen vast rooster dus loop gewoon op vrijdagavond bij ons binnen en laat je verrassen. Dan staan en een aantal demodagen op de planning 19 april een demonstratie van JOY! CRAFTS Anke van Ommen komt een aantal schitterende dingen maken. Technieken die je kunt gebruiken bij het maken van je eigen kaarten, maar ook om andere leuke home decoraties te maken. Vanaf 10.30 tot en met 16.30 zijn jullie allemaal van harte welkom. 17 mei een demonstratie en presentatie van de nieuwe Schildersworkshops Dus kom ook dan gezellig kijken. Op 17 mei zal Francoise Creemers, een creatieve dame die zelf al vele jaren schilderslessen geeft een life demonstratie geven van 1 van de leuke workshops. Vanaf 17 mei kun je je inschrijven voor hartstikke leuke schildersworkshops. Wel volgens ons principe dat eigenlijk iedereen het moet kunnen doen en schilderservaring niet nodig is. En op 14 juni vieren we HET FEEST met Marianne Design 2014 is een driedubbel feestjaar voor Marianne. Zo is het 25 jaar geleden dat haar eerste van vele boekjes is uitgekomen. Daarnaast is het 20 jaar geleden dat ze Marianne Design heeft opgericht. En het is inmiddels 5 jaar geleden dat Marianne de inhoud van de Doe, tegenwoordig de Marianne, voor haar rekening is gaan nemen. Dit feest wordt op diverse plekken in het land gevierd en dus ook in GOIRLE. Neline Plaisier komt van 10,30 tot 16,30 met de laatste nieuwe mallen prachtige kaarten maken en technieken uitleggen, dus schrijf de datum snel op in je agenda. En voor de bezoekers wordt er een echte GOODIEBAG gemaakt (op = op) !!

ZAT. 26 APRIL

KONINGSFIST MET OPTREDENS VAN Frank SmeekenS, John WeSt, Patrick Dano, SiDney BiSSchoFF en SanDer kWarten! AANVANGSTIJD: 20.00 UUR ENTREE €10,-

Dorpsstraat 52, Goirle - [T] 013-5303829 -

VOORVERKOOP: TEXACO GOIRLE & OME NEEFF

WWW.OMENEEFF.NL

Koningsfeest bij Ome Neeff Zaterdag 26 april organiseert Ome Neeff het Koningsfist Zaterdag de dag dat onze nieuwe koning Willem Alexander zijn speciale koningsdag gaat vieren, organiseert Ome Neef een hollands feestje, onder de naam Koningsfist! Deze avond zullen verschillende artiesten een optreden verzorgen, waaronder Frank Smeekens, John West, Sidney Bisschoff, Patrick Dano en Sander Kwarten. Deze avond is de zaal open vanaf 20:00 uur. De kaarten kun je verkrijgen bij Ome Neeff, reserveren kan ook: 013-5303829 of via de mail info@omeneeff.nl. Of je kunt ze verkrijgen bij Texaco Goirle, de kaarten kosten 10,00 p.p. Zorg dat je kaarten hebt om teleurstelling te voorkomen, want we proppen het niet vol en op = op

Grote voorjaars-rommelmarkt Stg. ‘De Helpende Hand’ in Riel, zondag 13 april om 10 uur.

September 2014 is voor Dutchdoobadoo en Noortje Design Na de zomer ga we nog een leuke demo inplannen met het nieuwe hippe merk Dutchdoobadoo en de geweldige materialen van Noortje Design. De datum is nog niet definitief dus die volgt later. Wel is zeker dat Joyce Martens gaat demonstreren, dus ook dat beloofd weer een creatieve en gezellige demonstratie te worden.

Woensdag 16 april 2014 verschijnt onze S P E C I A L

Lente & Pasen Wilt u hierin adverteren, bel 013-5341217 of mail naar redactie@gbg.nl

Stichting ‘De Helpende Hand’ organiseert zondag, 13 april, van 10.00 tot 17.00 uur een grootse markt in de Vonderstraat in Riel. Een markt met een grote variëteit aan spulletjes: speelgoed, videobanden, boeken, elektrische apparatuur, glaswerk, meubilair, serviesgoed, kaarten en enveloppen, allerlei hebbedingetjes etc.; teveel om alles op te noemen. Daarnaast is er een loterij waarbij prachtige prijzen zijn te winnen. Maar ook de inwendige mens wordt niet vergeten: broodjes, koffie/ thee of andere drankjes zijn verkrijgbaar. En dat alles in een gezellige ontspannen Roemeense sfeer. Ja, u weet het allang; de opbrengst wordt besteed aan de arme bevolking van Roemenië door twee keer per jaar een aantal vrachtwagens vol met goederen (afgedankt door onze consumptiemaatschappij) daar ter plekke af te geven. Komt dus allen naar de voorjaarsmarkt in Riel; borden wijzen u de weg waar we ‘zitten’. Namens Stg. ‘De Helpende Hand’, Toon Timmermans.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 16

10% KORTING* bij inlevering van deze bon * geldt niet op actie-artikelen

alleen geldig op zondag 13 april Kalverstraat 21a, Goirle, 013-5340845

www.kaasenmeer.nl

Open dag 12 April a.s. Van 10:00 tot 16:00 Demo’s Schadeherstel Demo Veiligheidskeuring Kindercamping en Animatieteam

COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE In- en verkoop van nieuwe en gebruikte aanhangwagens. Ook voor onderdelen en onderhoud. T: 06-30054006 www.copal-aanhangwagens.nl Te Huur Heteluchtverwarmers propaan – elektrisch. Bouwdrogers alle capaciteiten en prijzen. Van Enschot Alphen, Tel. 013-5081908 ** GOOLSE HONING ** op=op, bij de imker aan huis Hellenweg 21 Ruime keuze tweedehands fietsen

Voor verrassende tuinontwerpen, maar ook voor advies, aanleg, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Ad Laurijssen, St. Jansstraat 15, Alphen, tel. 0135082376 of 06-20005282

Muziek maken met je kindje (1-2jr) lijflied.com/muziek-op-schoot

Paul van Korven

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle Telefoon: 013-5341403 www.paulvankorvenfietsen.nl

APK KEURINGSSTATION VANAF 36,-

Tot ziens op 12 april a.s. Dorpstraat 63 5133AE Riel www.cleijsenschadeherstel.nl Boom,tuin,plaats,goot,riool of een lift, ik doe het voor iets meer dan een gift. 0681144957

Yoga, groepslessen 55+ en alle leeftijden in de Wildacker te Goirle en Tilburg info, Ellise de Graag 0135905434

W. Meerdink Verhuur Tel: 013-5347756 Complete verhuur Feesten en partijen www.meerdinkverhuur.nl

• Werkplaats uurtarief 45,- incl. BTW • Totaal onderhoud van alle merken • Gespecialiseerd in Peugeot www.tijvoort.nl (kijk in onze actiefolder) Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719

FLYERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.gbgdrukwerk.nl AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met Power Slim. * Wetenschappelijke afslankmethode * geen hongergevoel * geen vermoeidheid * behoud van spiermassa * geen jo-jo effect. Informeer 013-518 13 64 ASPERGES EN BOERDERIJPRODUCTEN dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. Ook op zon- en feestdagen. Driehuizen 6, Hilvarenbeek Tel. 06-16908732/0623363255 Tijdelijk te huur: woonhuis met garage in Goirle. Info: 06-26036964 Perfecte Kantoorruimte 82m2, met eigen keuken, toilet . Indeling: 3 ruime kamers. Prima afgewerkt, veel licht en voorzien van alarm en systeemplafond. Meer informatie: 06-54315229 VERLOREN BIJ DE BOERENSCHUUR IN RIEL: ZILVEREN KETTINKJE MET HANGERTJE: ROND BOLLETJE MET STEENTJES, EMOTIONELE WAARDE! BELONING VOOR DE EERLIJKE VINDER! 013-5903105 Nette HUISHOUDELIJKE HULP, heeft nog tijd over om bij u te komen schoonmaken. Netjes, en goedkoop. Jaren ervaring vanuit de THUISZORG. Ref. aanwezig. Tel: 06-87215970

Live Cooking Paasbrunch Inclusief welkomstdrankje, diverse amuses, onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange

Datum: Zondag 20 april 2014 Tijd: 12.00 tot 16.00 uur 0

5 , 9 € 2 . p. * p * Kinderen 0-2 jaar: gratis 3-10 jaar: €7,50 11-16 jaar: €15,-

Speciaal voor de kinderen een eigen Paasbuffet en een Paashaas!

Wilt u een tafel reserveren? dat kan via: 013-5181238 of mailen naar info@decommanderie.nl

Gasterij de Commanderie Rielseweg 861, 5032 SB Tilburg, www.decommanderie.nl DWARSSTRAAT 2 - GOIRLE - TELEFOON 013-534 40 56 - WWW.ADVANDENHOUT.NL


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 17

De zomer komt eraan!

Cleijsen Caravan & Camper Schadeherstel heeft een Open Dag op zaterdag 12 april in Riel Het is tijd voor een kijkje achter de schermen bij het schadeherstelbedrijf aan de Dorpstraat in Riel. Met het komen van het voorjaar denkt u er aan om met de caravan of camper op pad te gaan, heerlijk onafhankelijk en veilig er op uit trekken. Om dit ook veilig te kunnen blijven doen is het belangrijk om uw caravan of camper ook technisch te laten checken. Als dit elke 2 jaar gebeurd is dit voldoende. Hoe deze checkbeurt in zijn werk gaat ziet u op onze open dag. Ook wordt het u duidelijk hoe forse schades tot kleine deukjes aan uw caravan of camper gerepareerd kunnen worden zodat deze weer als nieuw is. Andere reparatietechnieken zoals kunststof lassen en natuurlijk de bedrijfsruimte zelf zijn te bezichtigen.

Vooraankondiging 36te Goirlese Wandelavondvierdaagse 2014 Dit jaar organiseren wij voor de 36ste keer de Goirlese Wandelavondvierdaagse. Van maandag 2 juni 2014 tot en met donderdag 5 juni 2014. De locatie voor de start en finish is weer bij wijkcentrum De Wildacker aan het van Hogendorpplein 73 te Goirle. Hier kan je ook terecht voor de voorinschrijvingen van de 36ste wandelavondvierdaagse 2014 en wel op de volgende dagen: Woensdag 28 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur Woensdag 28 mei van 18.00 uur tot 20.00 uur Vrijdag 30 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur Zaterdag 31 mei van 11.00 uur tot 12.00 uur De kosten bij voorinschrijving bedraagt per persoon 3,50. Bij na-inschrijving op maandag 5 juni is dit 4,50 per persoon. Enige tijd terug heeft elke school in Goirle, Riel en Tilburg-Zuid de benodigde informatie over de komende 36ste Goirlese Wandelavondvierdaagse via e-mail ontvangen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, neem dan even contact met ons op. Dit kan via e-mail, stuur een e-mail naar hvdun@ vierdaagsegoirle.nl. Of bel met Hans op 06-28 97 61 22.

Natuurlijk kunnen wij tijdens de komende Wandelavondvierdaagse Interessant voor het hele gezin, in Riel heel veel vrijwilligers gebruiken. Heb je zin en tijd om gedurende vier Dus… tot zaterdag 12 april vanaf ook voor kinderen want voor alle dagen een kleine twee uur de handen uit de mouwen te komen steken, leeftijdsgroepen is er iets actiefs 10.00 uur tot 16.00 uur. dan ben je van harte welkom. Geef je snel op, stuur een e-mail met te beleven aan de Dorpstraat 63 je gegevens naar vrijwilliger@vierdaagsegoirle.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Alvast bedankt voor je medewerking.

Uitwisselingsconcert Wilhemina Numandorp en “Oefening en Uitspanning” Goirle in Cultureel Centrum Elckerlyc Hilvarenbeek

Voor alle informatie www.vierdaagsegoirle.nl. De Wandelavondvierdaagse is ook te volgen op Twitter; @w4dgoirle en op Facebook: https://www.facebook.com/StichtingVierdaagseGoirle. Stichting Vierdaagse Goirle, Hans van Dun, Mobiel: 06-28 97 61 22 E-mail: hvdun@vierdaagsegoirle.nl

Op zaterdagavond 12 april 2014 geven Muziekvereniging Wilhelmina uit Numansdorp en de Koninklijke Harmonie “Oefening en Uitspanning” uit Goirle een gezamenlijk concert in Cultureel Centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Muziekvereniging Wilhelmina Numansdorp Het orkest telt 50 leden en bestaat uit koperblazers, saxofoons en slagwerk. Het orkest speelt in een zogenaamde fanfare bezetting en staat sinds januari 2014 onder leiding van Jos Schroevers. Tot nu toe nam het orkest vijf maal deel aan het Topconcours te Arnhem en speelt in de 1ste divisie. Muziekvereniging Wilhelmina speelt op 12 april: Chase of the sun - R.Wiffin; Voyage au centre de la Terre - H. Janssen; Hajj - S. Melillo

Vogels leren kennen in uw tuin, straat, wijk en dorp

1984 in de hoogste, 1e divisie van de Federatie van Katholieke Muziekbonden (FKM). Het orkest telt momenteel bijna 70 muzikanten en staat sinds oktober 2013 onder leiding van dirigent Jac Sniekers (1983). Naast vergevorderde Koninklijke Harmonie “Oefening amateurs en enkele professionele en Uitspanning” Goirle leden, maken ook veel jonge en Het harmonie-orkest van “Oefe- enthousiaste muzikanten deel ning en Uitspanning” speelt sinds uit van het orkest. Een echte

aanrader voor dit seizoen zijn de 2 concerten met jazz- en popartiest Wouter Hamel op 7 en 8 november. Tijdens het uitwisselingsconcert speelt “Oefening en Uitspanning”: l’Italiana in Algeri G. Rossini, Trombone concert - N. Rimsky-Korsakov, El arca del Noé - O. Navarro, Bohemian Revelry (deel 1 en 4) - A. Gorb, Conga del Fuego Nuevo - A. Marquez

Riel scoort te weinig

Programma zaterdag 12 april: Riel A1 10:15 DESK MB1-Riel MB1 14:30 Riel C1-De Fendert C1 13:00 Riel C2-ZIGO C4 Riel D1 10:45 TSV Gudok D6-Riel D2 10:00 Riel E1-Were Di E1 08:45 Gilze E2-Riel E2 10:30 SAB E2-Riel E3 11:15 Riel F1-GSBW F2 11:15 Taxandria F6-Riel F2

Riel speelde vandaag tegen de nieuwe rode lantarendrager The White Boys uit Waspik. Ze zijn dit geworden nadat Ulicoten zich helaas deze week wegens spelersgebrek terug heeft getrokken uit de competitie, hierdoor is Riel twee plekken op de ranglijst gezakt en is het doelsaldo er ook niet beter op geworden. Bij Riel weer twee van een blessure teruggekeerde spelers in de basis maar er hadden ook twee spelers een dagje vrijaf van de KNVB gekregen. Riel begon goed en Gijs Bastiaansen wist na vijf minuten het net al te vinden. Kort hierna ging Per Timmermans door zijn enkel waarmee de lijst met geblesseerde weer groeit. De ingevallen Thomas Broers kreeg al snel een kans maar hij miste een op een met de keeper, in de rebound maakte Joost Jonckers wel de 0-2. Hierna moest Dave van Berkel aan de bak, hij hield een goed ingeschoten vrije trap knap uit zijn goal. Kort voor rust kwamen de gastheren toch nog terug in de wedstrijd, na een voorzet van de zijkant werd de bal goed binnengekopt. Dit betekende een 1-2 ruststand. De tweede helft kreeg Riel kans op kans maar hij wilde er maar niet in, vooral Rob en Joost kregen een paar opgelegde kansen waar toch minimaal een paar keer uit gescoord zou moeten worden. Ook stond paal en lat een aantal keren in de weg. Door het uitblijven van een treffer bleven de Boys erin geloven en gingen steeds harder spelen, dit leverde hun alleen een viertal gele kaarten op waar bij sommige ook een andere kleur niet had misstaan, maar de gelijkmaker bleef uit. Dit zou ook teveel van het goede geweest zijn. Volgende week komt koploper EDN op bezoek bij Riel aanvang 14.30 uur, tot dan. Uitslagen: Riel D1-Zundert D1 3-2 The White Boys 1-Riel 1 1-2 Riel D2-Nordea D2 2-7 Riel 2-Nevelo 3 0-3 LONGA E1-Riel E1 4-2 VCB 3-Riel 3 2-10 Riel E2-SVSOS E1 10-2 Tuldania 4-Riel 4 4-1 Riel E3-GSBW E4 0-9 VOAB 12-Riel 5 8-2 Essche Boys F1-Riel F1 10-2 Riel 6-Sarto 15 4-2 Riel F2-Audacia F4 1-3 Riel VR1-Ons Vios VR1 5-2 Hulsel A1-Riel A1 6-9 Programma woensdag 09 april: Riel C1-Oosterhout C1 10-0 18:30 Riel C1-Beek Vooruit C2 Riel C2-Moerse Boys C3 2-0 Beker 1/4 finale

Programma zondag 13 april: 14:30 Riel 1-EDN’56 1 12:00 JongBrabant 3-Riel 2 10:00 Riel 3-Moerse Boys 7 Riel 4 is vrij. 10:00 JongBrabant 6-Riel 5 10:00 Riel 6-Were Di 8 10:00 SC ‘t Zand VR3-Riel VR1

Het perron in de mist... Geboren zonder wee, maar met een Keizersnee. en slapend overgegaan op een zelf gekozen uur. (Wat weten wij weinig)

Haaquu. Goir

le

De eerste zomervogels als Fitis, Zwartkop en Kleine Karekiet waren de opvallendste waarnemingen die afgelopen zondagochtend aan de westrand van Goirle in de omgeving van de Hoge Wal en de Abcovense bosjes werden gedaan. Maar ook de Grote Zilverreiger, Wulp en buitelende Kieviten waren er mooi te zien. In totaal werden 41 soorten genoteerd. Het was de tweede van een serie van 8 vogelochtenden die twee enthousiaste leden van het Biodiversiteitteam Goirle-Riel voor u organiseert. Zij hebben daartoe een excursiegroep in het leven geroepen met de naam “De Steenlopers”. Genoemd naar het steltlopertje dat stenige oevers aan de kust afspeurt naar slakjes e.d. In een 8-tal excursies onder leiding van een ervaren vogelkenner leert u vogels in hun biotoop (her)kennen op zang, vlucht en gedrag . Naast vogels is er ook oog zijn voor planten, insecten en andere aspecten van de natuur en het landschap; waarover tekst en uitleg wordt gegeven. De excursies zijn bedoeld voor een ieder die interesse heeft in alles wat leeft, groeit en bloeit en vereist geen kennis of ervaring vooraf. Wel is het handig als u over een verrekijker beschikt en die meeneemt en goed schoeisel draagt. Ook ouderen en ouders met kinderen kunnen zich inschrijven.

De excursies vinden wekelijks op de zondagochtenden plaats van 30 maart t/m 24 mei in Goirle en Riel. Duur van een excursie is ca. 1½ uur zodat u nog op tijd terug bent om van de rest van de dag te genieten. De precieze route zal worden bepaald al naargelang de grootte en samenstelling van de groep. Kosten: 8 p.p. per excursie (kinderen 4). 3e excursie zondag 13 april Goirle-de Hellen-Riels Kwadrant. Verzamelen: 7.45u Plaats: Kruispunt Hoogeindsweg-Wittendijk,Eikenlaan Goirle Start: 8.00u Terug: 10.45u Aanmelden vooraf via e-mail: steenlopers@outlook.com Betaling: graag gepast voorafgaand aan de excursie. Thierry Dinjens (06 30806002) of Victor R. Helmrich (06 23896475)

B Team koploper Serie B na winst op Tilburg United In de Serie A won SVB verrassend in de laatste minuut met 2-1 van J.Jonckers Tegelwerken en kreeg Ome Neeff ’n flinke 11-1 afstraffing van Mainframe. Gebr.v.Gils won na 4 nederlagen op rij met ruime 13-2 cijfers van VVC The Wiz. In de Serie B is B Team op gelijke hoogte gekomen met Tilburg United door de onderlinge topper met 6-2 te winnen. Uitslagen Serie A J.Jonckers Tegelwerken – SVB 1-2 Ome Neeff – Mainframe 1-11 Gebr.v.Gils Stucadoors – VVC The Wiz 13-2

(4-4) (3-3) (4-4)

Uitslagen serie B Café The Wiz – ’n Rooike of Vééf Sporting Gool – KDS’07 B Team – Tilburg United Maradonny’s – v Beers/Schipperen

(4-4) (4-4) (4-4) (0-4)

8-5 4-3 6-2 0-5

Alle wedstrijden vinden plaats in De Haspel Arena Volg de RZG via internet: http://www.rzg-goirle.nl Of via Twitter: https://twitter.com/GoirleScores


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 18

MEMORANDUM HUISARTSENPOST Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Avond- Nacht- en Weekenddienst Tel. 0900-3322222 APOTHEKEN Mediq apotheek De Hovel Zaterdag 11.00-13.00 uur Kalverstraat 23, Goirle Tel. 013-5341101 Apotheek Oranjeplein Zaterdag 11.00-13.00 uur Oranjeplein 2, Goirle Tel. 013-8700 126 De Dienstapotheek Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Ma. t/m vr. 17.00-08.00 uur Za. zo en feestdagen TANDARTSEN Spoedgevallendienst vrij. 18.00 tot ma. 08.00 uur en op erkende feestdagen Tel. 06-50.218.221 DIERENARTSEN Goirle: 013 - 504 24 02 Riel: 013 – 518 17 88 Poppel: +31 (0) 14 – 65 16 68 DIERENAMBULANCE Tel. 013 – 542 00 55 Melding verwaarloosde dieren landelijk nummer 144 PRIKPOSTEN DIAGNOSTIEK BRABANT voor locaties en actuele openingstijden bezoek onze website: www.diagnostiekbrabant.nl óf bel 013-5393636 ma t/m vrijdag van 8.00-17.00u Bibliotheek Goirle Kloosterstraat 22 / Postbus 141, 5050 AC Goirle, T : 013-5342068, E: goirle@bibliotheekmb.nl zelfservice service ma 08-24u 14-18u di. t/m do. 08-24u 14-18u vrij. 08-24u 14-20u za. 10-17u Website: www.bibliotheekmb.nl Hobbysoos Bergstraat 98-04, tel.: 013-5344678 www.hobbysoosgoirle.nl Open: Ma. t/m do. 9.00-16.00 u, woe. 19.00-22.00 u. Katholieke Bond van Ouderen Goirle Voorzitter: Feliks de Vroomen, Van Hogendorpplein 12, 5051 SP Goirle, Tel. 06-10671653. Secretaris: Hans van den Tillaart, Muldersweg 1, 5051 NM Goirle. Tel. 013-5344943. Ledenadministratie: Arie Ceton, Hoge Wal 99, 5053 AP

Het Klavertje, praktijk voor Verloskunde Voor alle persoonlijke verloskundige zorg in Goirle en Riel e.o. Gezondheidscentrum Oranjeplein Oranjeplein 2d, Goirle. Tel. 013-5082773 Echo-, avond- en weekendspreekuur! Voor meer informatie: www.hetklavertje.com en info@hetklavertje.com Dementieconsulent Mária de Vet Zorgcentrum Th v Diessenstraat 4 5051 RK Goirle Inloopspreekuur donderdag 9- 10 u. Dinsdag en donderdag te bereiken op 06 53320973 van 9-17 uur. Geheugensteunpunt Goirle Wildacker v Hogendorpplein 73 5051 ST Goirle Dinsdags 1030 tot 1130u Even weken: informatieve geheugenfitness Oneven weken: vraagbaak Kinderopvang Humanitas Kinderdagverblijf Dikkie Dik Buitenschoolse Opvang Villa op Stelten Grobbendonckpark 45 Kinderdagverblijf Breebosch Buitenschool Opvang Villa Kakelbont Peuteropvang De Hummeltjes Waterput 56 Buitenschool Opvang Villa Bombarie Burg. Philipsenstr. 2 Peuteropvang De Marmot St. Jansstraat 1-06 Voor meer informatie: regiokantoor Midden-Brabant tel. 073 - 711 94 00 of regiomiddenbrabant@ kinderopvanghumanitas.nl www.kinderopvanghumanitas.nl

Goirle. Email: kbogoirle@gmail.com www.kbo-goirle.nl Katholieke Bond van Ouderen Riel www.kbo-riel.nl Voorzitter: A.M. Schellekens, Kempenland 2, 5133 CR Riel, tel. 5181449. Secretaris: J.M. Houtepen, Kwartierlaan 4, 5133 CP Riel. Penningmeester: A. van Gestel, Bernhardstraat 26, 5133 TZ Riel.

WEBSITES ONDERNEMINGEN AAG Administratie- en Advieskantoor Gijbels pieter@administratiekantoorgijbels.nl www.administratiekantoorgijbels.nl

Kober kind aan huis verzorgt gastouderopvang in Goirle en Riel. Voor meer informatie belt u met 076 - 504 56 07 of kijk op www.kober.nl

Noordhoek Autogroep SEAT / Škoda / Chevrolet www.noordhoekautogroep.nl

Kinderdagverblijf De Vlinderboom Elke laatste donderdag van de maand KIJKOCHTEND van 9.00 tot 11.30u Peuteropvang op woensdag+vrijdag Kom een kijkje nemen! Herstallenstraat 4 Goirle Tel 013-5300436 www.kdvdevlinderboom.nl

BingZund Technische Auto- en Motordocumentatie bingzund@xs4all.nl www.bingzund.nl Centrum Goirle info@centrumgoirle.nl www.centrumgoirle.nl

De Avonturiers KDV en BSO Frankische Driehoek 2, 5052 BL Goirle. Tel (013) 534 76 23, www.de-avonturiers.nl

Ergoform v.o.f. info@ergoform.nl www.ergoform.nl

ContourdeTwern en ’t Loket Goirle/Riel

goirles belang redactie@gbg.nl www.goirlesbelang.nl

Thomas van Diessenstraat 4 5051 RK Goirle | tel. 013 534 91 91 U kunt bij ons terecht voor al uw vragen over vrijwilligerswerk, zorg en welzijn. Kijk voor meer informatie op www.contourdetwern.nl of stuur een e-mail naar infogoirle@ contourdetwern.nl of loketgoirle@ contourdetwern.nl Klassieke Homeopathie Marian van Diem, v. Haestrechtstraat 83, Goirle, Tel.: 013-5302025 lid NVKH

Stichting Hulp aan Roemenië - SHAR Grondster 13 5052 WP Goirle, 013-5346663 www.hulpaanroemenie-goirle.nl Stichting De Helpende Hand Vonderstraat 2a, Riel. Inleveren goederen voor Roemenie: ma. 18.30-21u. di. mi. 13.30-16.00 u. woe.mi. 13-16u. za. mo 10-12.30u. Info: 013-5345132 of 06-53317724. www.helpendehand.org 78x50 6min.indd 1

M A K E L A A R D I J Marcel Dassen makelaars Makelaardij en hypotheken; lid NVM www.marceldassenmakelaars.nl info@marceldassenmakelaars.nl

VERENIGINGEN I N S T E L L I N G E N Bibliotheek Goirle goirle@bibliotheekmb.nl www.bibliotheekmb.nl Caeciliakoor St. Jan Goirle www.Caeciliakoor-goirle.tk

Parochie de Goede Herder goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl www.parochiedegoedeherder.nl

Van den Hout Installatie en Daktechnieken info@advandenhout.nl www.advandenhout.nl

P

RondjeGoirle Actueel • Anders • Actief www.rondjegoirle.nl Autobedrijf Jan van Riel B.V. Universeel autobedrijf info@autobedrijfvan riel.nl www.autobedrijfvanriel.nl

www.hartstichting.nl voor een reanimatiecursus

van Zundert Huiswerkinstituut info@vanzunderthuiswerkinstituut.nl www.vanzunderthuiswerkinstituut.nl

Huiswerkinstituut Tilburg-Goirle www.huiswerkinstituut.info

De Kennismaker Helpt nico@dekennismakergoirle.nl www.dekennismakergoirle.nl

de eerste minuten, van levensbelang.

Schellens bakkerij info@Schellens.nl www.Schellens.nl

Cantorij St. Jan www.cantorijstjan.nl info@cantorijstjan.nl

ISS Computers Hét adres voor particulier en bedrijf. www.isscomputers.nl

Seniorenpraatgroep De Praatjesmakers Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Guldenakker, Wittendijk 2. Info: Sjef van der Pol, tel. 013-5347515.

De Parketteur info@deparketteur.nl www.deparketteur.nl

GbG Primeur drukwerk@gbg.nl www.gbgdrukwerk.nl

ItaliaItalia Taaltrainingen, Coaching en Advies info@italiaitalia.nl www.@italiaitalia.nl

Stichting Leergeld Goirle en Riel Financiële en materiële ondersteuning van kinderen tussen vier en achttien jaar die bij hun ontplooiing tekort komen. Info: 5302111 of Postbus 68, 5050 AB Goirle. Giften: 166803111

O

L

I

T

I

E

K

CDA Goirle www.cda.nl/noord-brabant/goirle Lijst Couwenberg www.lijstcouwenberg.nl

GEZONDHEIDSZORG - Agonist - - Ludo van Erve Masseur/Reflexzonetherapeut www.agonist.nl Praktijk voor Seksuologie www.praktijkvoorseksuologie.eu Acupunctuur - Tom Centrum voor Traditionele Chinese Geneeskunde www.tomdebont.nl John Theloosen Praktijk voor Malvatherapie en coaching www.malvatherapeut.nl

bij jou in de buurt.

LOG Programmaoverzicht

24-10-13 17:05

Secretaris Pellikaan Wheels op de fiets naar Santiago de Compostella Wie zijn wij? Mijn naam is Jacques Koijen, 56 jaar. Ik heb een particiële dwarslaesie, wat inhoudt dat ik gedeeltelijk verlamd ben in o.a. mijn benen. In mijn linkerbeen heb ik geen kracht en gevoel en in mijn rechterbeen is het gevoel verstoord. Alle kracht die ik tijdens het fietsen zet, moet ik dus uit mijn rechterbeen halen. Mijn reisgenoot is Henk Roestenberg, 63 jaar en gepensioneerd. Sportieve uitdaging Wij lopen al jaren met het plan rond om deze sportieve uitdaging aan te gaan: de pelgrimstocht fietsen naar Santiago de Compostella (2400 km). Het is een hele onderneming en lichamelijk een hele opgave, maar naar ons idee een reis die veel inspiratie biedt op geestelijk en lichamelijk niveau. De mooie route die we fietsen, de gesprekken met mensen uit heel de wereld die deze route lopen of fietsen, het slapen in kloosters, refugio’s of tent, maar ook de tijd die je hebt om je zelf opnieuw te ontdekken maken het een spannend avontuur, waar we later nog jaren van na kunnen genieten. Het plan is gemaakt en de voorbereidingen zijn in volle gang. We vertrekken op 18 mei en we nemen er 6 weken de tijd voor. We trainen dagelijks: kracht-

Hieronder vindt u de Web-sites en E-mailadressen van ondernemingen en instellingen uit Goirle, Riel en omstreken. Voor €2,- p/w kunt u hier ook bij staan. Met logo €3,p/w. Minimale plaatsing = 3 mnd. Telefoon: 013-5341217, E-mail: redactie@gbg.nl

Kober kindercentra in Riel BSO Droomtuin, Vonderstraat 1 De bso heeft een informeel en dorps karakter en is dagelijks geopend van 07.30 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.00 uur. Op woensdagmiddag is de bso al vanaf 12.00 uur geopend.

RADIO Te ontvangen via de kabel: FM 87,5 Mhz en ether: FM 105,6 Mhz Via internet www.lokaleomroepgoirle.nl Vrijdag 11 april 14:00 - 15:00 uur: Oranje top 30 17:00 - 19:00 uur: Funk Night: de lekkerste funk, disco en soul met Mark van den Hoek

Jacques en Henk, klaar voor de training en fietstraining bij Pellikaan en/ Een halve cent per kilometer of buiten. De bedoeling is dat we Nu door alle bezuinigingen de gemiddeld 70 km per dag fietsen. subsidiekraan wordt dichtgedraaid, wordt het voor de club Doel sponsoractie ook een stuk zwaarder en moet We hebben een sponsoractie op- misschien de contributie omhoog. gezet om de uitdaging nog groter Dat houdt dan weer in, dat het te maken. Het was voor mij niet voor sommige van onze mensen moeilijk om een doel te kiezen: misschien wel onmogelijk wordt we rijden voor onze rolstoel ten- om de tennissport te beoefenen. nisclub PELLIKAAN WHEELS. Ik Wij proberen dus zoveel mogelijk ben bijna vanaf het begin lid van geld bij elkaar te krijgen, zodat we deze geweldige club en in die 20 dit jaar als club een beetje uit die jaar heb ik al heel wat mensen gevarenzone kunnen blijven. Wat zien komen en gaan, allen met wij vragen is een halve cent per een lichamelijke beperking, de kilometer (12 euro) over te maken een wat zwaarder als de ander, op de bankrekening van Pellikaan maar we komen allemaal met Wheels nr. NL55 RABO 0116 866 hetzelfde doel: in de eerste plaats 896. Meer of minder is natuurlijk natuurlijk de sport, maar ook voor ook geweldig! alle sociale contacten die we daar opbouwen. Bedankt namens Henk en Jacques

Zaterdag 12 april 11:00 - 13:00 uur: Ruland’s weekend call: het laatste nieuws en meer met Niek Ruland 13:00 - 14:00 uur: Vinyl! met Barend van de Louw: de mooiste muziek vanaf de draaitafel 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 18:00 uur: Zaterdag Matinee met Ad Smits 18:00 - 19:00 uur: Flashback Radio met Edwin Meertens en René Toonen Zondag 13 april 11:00 - 12:00 uur: Radio Herz: Duitstalige muziek met Ad Smits 13:00 - 14:00 uur: Flashback Radio met Edwin Meertens en René Toonen 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 20:00 - 21:30 uur: LE INIT met Nick, Tim en gasten

Maandag 14 april 10:00 - 12:00 uur: Goedemorgen Maandag met Joop en Hilde Natrop (ook te zien op LOG TV) 13:00 - 14:00 uur: Radio Herz: Duitstalige muziek met Ad Smits (h) 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 16:00 uur: Flashback Radio met Edwin Meertens en René Toonen (h) 19:00 - 20:00 uur: Goolse kringen: actuele zaken uit Goirle en Riel TELEVISIE Te ontvangen via de kabel: 480 Mhz, kanaal 22. Uitzendingen beginnen elk heel uur maandag 00.00 - 09.00 21.00 dinsdag t/m donderdag ieder uur vrijdag 00.00 - 13.00 20.00 zaterdag 00.00 - 08.00 19.00 zondag 00.00 - 10.00 16.00 22.00 - 00.00

00.00

00.00 00.00 19.00

De volledige programmering vindt u op www.lokaleomroepgoirle.nl Nieuws en/of persberichten kunt u mailen naar redactie@lokaleomroepgoirle.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 19

Let’s stick together…..bij MHC GOIRLE Trainer- en coachavond “Basisprincipes Overtalsituaties” goed bezocht

Vriendenloterij; speel mee voor MHC Goirle

Op donderdagavond 3 april 2014 organiseerde de commissie Hockeyplan MHC Goirle een trainer- en coachavond voor alle trainers en coaches van de D-, C-, B- en A-jeugd van MHC Goirle. Deze avond ging over de basisprincipes van overtalsituaties en daarbij behorende trainingsvormen. Hoe speel ik een overtalsituatie uit? Basis 1-1 aanvallend en verdedigend; Wat zijn de verschillen tussen 2v1, 3v2, 4v3 situaties? Hoe train ik de diverse overtalsituaties? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij een overtalsituatie? Zo maar een aantal vragen die deze avond aan bod kwamen en door Erik Baeten (trainer/coach Dames 1 MHC Goirle) vakkundig toegelicht werden. Het werd een interactieve, leerzame avond voor trainers en coaches van MHC Goirle Erik Baeten doceert hockey tactiek

De VriendenLoterij is de loterij met het clubhart van Nederland. Veel mensen spelen mee voor hun vereniging en maken zelf elke week kans op grote geldprijzen. Het mooie van de VriendenLoterij is dat de deelnemer zelf kan kiezen naar welk goed doel de opbrengst van het lot gaat. Zo is het dus ook mogelijk om mee te spelen voor MHC Goirle!

MHC Goirle Schoolhockeytoernooi, sticks gezocht! 21 mei organiseert MHC Goirle voor het eerst een schoolhockeytoernooi. Dit zal zijn voor alle groepen 3 - 4 - 5 en 6 van alle basisscholen in Goirle en Riel. De voorbereidingen zijn in volle gang en lopen tot nu toe voorspoedig. Indien uw kind in de doelgroep zit, noteer dan alvast deze datum. Wij werken er hard aan om er een geweldige happening van te gaan maken. Voor vragen over het schooltoernooi: schoolhockey@mhcgoirle.nl en kijk ook eens op facebook: https://www.facebook.com/schoolhockeygoirle

Meespelen voor MHC Goirle is heel eenvoudig. Ga naar www.vriendenloterij.nl of bel naar 0900 – 300 1400, bestel uw loten en geef aan dat u wilt steunen! Hierdoor speelt u mee met de VriendenLoterij en steunt u direct MHC Goirle. En het mooie is, u maakt wekelijks kans op duizenden prijzen oplopend tot € 100.000! Voor slechts € 2,20 per week speelt u mee. En het mooie is, wint u een prijs dan mag u dezelfde prijs ook aan vijf vrienden die ook aan de vriendenloterij meespelen geven! Wint u een auto? Dan winnen uw 5 deelnemende vrienden ook. Wint u de wekelijkse € 100.000, dan mag u nog eens € 100.000 verdelen onder uw vijf vrienden. MHC Goirle wint in ieder geval, want elke maand gaat 50% van de opbrengst direct naar onze clubkas. MHC Goirle wil uw steun met name gebruiken voor de renovatie van ons clubhuis, paviljoen ‘in de krul’. Een makkelijker manier om MHC Goirle te steunen is bijna niet mogelijk. Bestel dus snel uw loten en speel mee! Speelt u al mee dan kunt u het lot omzetten naar onze vereniging, dit kost u geen cent meer. Eén telefoontje is genoeg: je belt naar de ledenservice van de Vrienden Loterij (0900 300 1400) en laat je lot(en) omzetten. Uiteraard komen de prijzen gewoon op uw rekeningnummer

MHC GOIRLE STER-SPONSORS

LTC Goirle Finale weekend clubkampioenschappen Na een week van spannende poule wedstrijden was het nu tijd voor de finales. De ingrediënten voor een gezellig finale weekend waren aanwezig; mooi weer, spannende wedstrijden en vooral veel gezelligheid op en rondom de banen. Er werden finales gespeeld voor zowel de jeugd als de senioren, allen even fanatiek ongeacht de leeftijd.

Na de laatste wedstrijd was het tijd voor de geweldige loterij. Iedereen was enthousiast en heel het terras zat gespannen te luisteren naar de nummers die omgeroepen werden. De dag werd afgesloten met de prijs uitreiking; glimmende bekers voor de jeugd en herkenbare kampioen polo’s voor de senioren. Namens de toernooi commissie wil ik iedereen bedanken voor de geslaagde clubkampioenschappen en de gezelligheid! Tot volgend jaar dan gaan we er weer een spetterend toernooi van maken.

Ook voor de jeugd een zeer geslaagd Spannende drie setters op de tennisbaan! toernooi! De laatste finale van het toernooi was een mooie wedstrijd om het toernooi mee af te sluiten, drie sets met een spannende tie break die tot de ontknoping leidde. Het gehele terras zat mee te genieten van deze spannende pot.

Ladies night!!! Afgelopen vrijdag 04-04-2014 was een avond vol verrassingen tijdens de LTC ladies night. De avond begon natuurlijk met een partijtje tennis. Hierna werden we

dit ons hoogste heren team, heren 1 op zaterdag, helaas niet gelukt. Meteen de eerste dag moest worden gespeeld tegen T.V. Woburnpark, en met 2-4 helaas niet de uitslag waarop LTC gehoopt had. Maar de competitie duurt nog 6 weken, dus wie weet….

Dames bedankt voor de geweldige organisatie! kostelijk vermaakt door de dames Bethanny de Pijper en Yvette Kip die speciaal uit Rotterdam waren gekomen. Ook was er goed gezorgd voor een hapje en een drankje. Met als klap op de vuurpijl een paaldans Ook de nieuwe generatie LTC-ers is enworkshop waarbij ook iedereen zich kon thousiast! uitleven. Dankzij de volgende sponsors werd deze avond een groot succes! Dank Agenda je wel Frans van Oort tentenverhuur. Marc de Rooij ondermode, De Molen banden, 24 april: Schrobbelaer, Mercury Rentals, TX-design. ALV Lastecni, Slagerij van Hest en Remco en Daniëlle. 28 mei: nachttoernooi

Start competitie

Afgelopen weekend is de competitie op zaterdag weer van start gegaan. Hoewel veel teams van LTC de eerste competitiedag met winst af konden sluiten, is

6 – 15 juni: Berkendorp toernooi (inschrijving open!) 20 juni: Muur van Tilburg Snipperdagtoernooi

de Combi Groep

gbgdrukwerk.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 20 • Gebitsprotheses/

Implantaatprotheses

Buitenbadseizoen 2014: 26 april t/m 31 augustus

• Persoonlijk advies

De hele zomer zwemmen bij Laco voor maar

€ 27,50

p.p.

• reparaties, klaar terwijl u wacht • kosten meestal geheel of grotendeels vergoed door uw zorg verzekeraar

Durft u ook weer te lachen? Loop gerust eens binnen voor een geheel vrijblijvend advies

frankische Driehoek 11, 5052 Bl Goirle tel. 013 - 534 11 68 • Mob. 06 - 12 95 98 62

Profiteer t/m

Hoe snel verkoopt uw huis...?

11 mei 2014

Lid van Organisatie voor Nederlandse Tandprothetici

w w w . kProbeer u n s t g e bonze i t e n znieuwe o.nl

van de voorverkoopkorting!

Koop t/m 11 mei 2014 je Laco buitenbad abonnement en profiteer van de aantrekkelijke voorverkoopkorting van 50%. Met het buitenbad abonnement heb je toegang tot alle deelnemende Laco buitenbaden! En goed om te weten: tijdens de zomervakantie van het basisonderwijs mag je met dit abonnement ook zwemmen in verschillende Laco binnenbaden. De deelnemende Laco buitenbaden zijn: bosbad Appelscha, Deurne, Geldrop, Goirle, strandbad Nuenen, Oirschot, Rucphen en buitenbad Veghel.

Laco zwembad Goirle Fabriekstraat 14, Goirle, Tel.: (013) 534 15 05 www.laco.eu

Auto’s te koop gevraagd met RDW vrijwaring, ook bussen, kleine vrachtwagens en sloopauto’s. Ook ’s avonds; tel. 06-54294952 www.trommelenautos.nl

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers OPGELET; Speciaal voor jou: SPINNING voor maar 6,25 p/week. Info: 013-5181364 www.fitnesscentrumriel.nl

Trouwkaarten on line bestellen? Kijk op www.gbgkaartje.nl www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o.

formule!

Makelaardij Taxaties Bouwadvies Bouwbedrijf Energielabels Bouwtechnische keuringen

VERKOPEN of VERBOUWEN Bel: 013 - 544 1243 / 06 - 51124515 of kijk op www.mm-makelaar.nl

Gevraagd : hulp in de huishouding. 1x per week op vrijdagochtend. Niet roken. MMM-adv-112x70.indd 2 013-5341744

HERBALIFE! Voor gezonde voeding, voedingssupplementen, huidverzorging, part-/fulltime werk. Bel voor info: Anita van Son 013-5347988 www.mvanson.nl

Kapster gezocht voor vervanging tijdens verlof voor de maandag, woensdag en vrijdag. Eventueel ook in de avond. 20 tot 30 uur. Minimaal 4 jaar ervaring. Interesse? Kapsalonkim@hotmail.com 06-27448214 HATHA YOGALES Op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur zijn er nog plaatsen vrij. Locatie: Brede School, Frankische Driehoek 2a. Info: Corrie Roos. Yogapraktijk “In het NU” Tel: 013-5348926 Actueel@Anders@Actief www.rondjegoirle.nl

07-11-12 12:02

Bennie Hoek Ezelvenstraat 29 • 5051 EL Goirle • Mobiel: 06-24890640

Rolluiken

Zonwerend Inbraakwerend Isolerend

Zonneschermen Markiezen

Kunststof ramen/deuren Horren voor ramen en deuren Terrasoverkappingen

Verwarming Verlichting

Onderhoud en reinigen van rolluiken

APOTHEEK ORANJEPLEIN

VIERT VOLGENDE WEEK HAAR EERSTE VERJAARDAG! Namens apotheek Oranjeplein:

hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. Voor elke nieuwe patiënt hebben wij volgende week (van 14 t/m 19 april 2014) een cadeautje klaarliggen. En dan hebben we nog onze kleurplaatwedstrijd voor de kinderen:

kom snel je kleurplaat bij de apotheek ophalen en verdien een leuke prijs! Oranjeplein 2 E, Goirle Tel.: 013-8700126 www.apotheekoranjeplein.nl info@apotheekoranjeplein.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 21

G.S.B.W. Nieuws GSBW ondanks 5 overwinningen op rij nog niet veilig

Always there for you

RKDSV – GSBW 2 – 4 (0 – 3) Afgelopen zondag moest GSBW aantreden tegen de nummer 12 van de ranglijst, RKDSV uit Diessen, een directe concurrent voor een plaats in de nacompetitie. GSBW bivakkeerde op de 10e plaats met slechts 1 punt meer dan de Diessenaren. Een belangrijke pot voor beide teams dus. Na 2 minuten was het eerste kansje van de wedstrijd voor RKDSV. Na een verre ingooi en een doorgekopte bal kreeg Mark de Brouwer een redelijk vrije schietkans vanaf ongeveer 6 meter. Zijn inzet werd echter uitstekend geblokt door Roy Donders. Twee minuten later slalomde Bob Vroom vanaf rechts door de vijandelijke linies en schot van zon 12 meter prima met links binnen. De RSDSV doelman werd de verkeerde kant opgestuurd en de bal zeilde binnen: 0 -1. GSBW bleef daarna de bovenliggende ploeg en liet de bal prima rond gaan. Na een half uur spelen wist Tommie Moors goed voor het doel te gooien. De RKDSV doelman in samenwerking met een verdediger probeerden de bal weg te werken, maar Luke Vrinds lette prima op waardoor hij vrij simpel de bal bij de 2e paal kon binnentikken: 0 – 2. GSBW beleef aanvallen en drie minuten voor rust leek Luke Vrinds zijn 2e doelpunt te maken. Na goed aangeven van Bob Vroom schoot hij de bal met een boogbal over de doelman op de lat. In de slotminuut van de 1e helft viel toch nog de 0 – 3. In de voorgaande actie waren opnieuw Luke Vrinds en Tommie Moors betrokken. De laatste legde de bal prima breed op Melvin de Laat die met een simpel, niet onhoudbaar, rollertje de RKDSV doelman verraste. Voor spits Melvin de Laat was het overigens zijn laatste wedstrijd van het seizoen. A.s. woensdag gaat hij onder het mes voor een enkeloperatie. GSBW kon terugzien op een prima eerste helft. Er werd prima gevoetbald en de bal ging bij vlagen snel rond. RKDSV daarentegen probeerde alleen maar de lange bal te hanteren en hoopte maar dat deze een keer goed zou vallen.

vallen. Dat gebeurde echter niet en GSBW ging langzaam maar zeker mee in het spel van RKDSV en dat kwam het spelbeeld niet ten goede. Na 11 minuten in de 2e helft moest doelman Jeffrey van Gestel redding brengen op een inzet van Job Janssen. RKDSV probeerde met een dubbele wissel de naderende nederlaag nog te voorkomen. Ook GSBW paste een wissel toe. Jeroen Claessens die weer een prima wedstrijd speelde, werd uit voorzorg gewisseld voor Peter de Weert. RKDSV probeerde op hoop van zegen door de lange bal te gaan hanteren meer druk te kunnen uitoefenen. Halverwege de 2e helft leidde dat tot een doorbraak van Job Janssen maar ook dit keer werd zijn inzet door doelman Jeffrey van Gestel goed gepareerd. Maar GSBW bleef alert en counterde een paar keer uitstekend. Eerst brak Fabian Misidjan op snelheid door de vijandelijke linies, maar zijn voorzet vanaf de achterlijn werd goed gepakt door de RKDSV goalie Maikel Hoosemans. Kort daarna was zijn voorzet wel goed, maar kopte de inkomende Luuk Becker de bal rakelings over het RKDSV doel. Na een half uur spelen werd een lange bal GSBW dan toch fataal. De bal werd prima doorgekopt en Berry Koolen verscheen daardoor alleen voor de GSBW doelman en scoorde met de punt van de schoen de 1 -3. Vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd herstelde Melvin de Laat na een prima GSBW aanval de marge weer: 1 – 4. In de slotminuten maakte Berry Koolen nog zijn 2e doelpunt van de wedstrijd, maar verder kwamen de Diessenaren niet. Al met al een terechte overwinning voor GSBW. Voetballend gezien was GSBW duidelijk beter. RKDSV stelde voetballend weinig voor en hanteerde alleen maar de lange bal met de hoop dat deze een keer goed zou vallen. De 5e overwinning op een rij. We zijn wederom een plaats gestegen, maar zijn nog steeds niet veilig, want de nr 11 van de ranglijst Valkenswaard won ook. Zij hebben maar 1 punt minder dan de Blauwwitten en moeten volgende week aantreden tegen de nummer laatst Unitas. GSBW moet het a.s. zondag opnemen tegen RKSV Heeze.

Zonder wijzigingen begonnen beide teams aan de 2e helft. De eerste Opstelling: Jeffrey van Gestel , Tommie Moors (Niek Nihot), Dave Welten, 10 minuten van de 2e helft ging GSBW verder zoals het de eerste helft Wesley van Gestel, Roy Donders, Jeroen Claessens( Peter de Weert), Luuk had gedaan. Met prima voetbal had in deze periode al de 0 – 4 moeten Becker, Luke Vrinds, Fabian Misidjan, Bob Vroom en Melvin de Laat

Uitslagen Senioren

Zondag 6 April RKDSV 1 - GSBW 1.................................................................. 2 - 4 GSBW 2 - RKTVV 2 .................................................................. 3 - 0 Sarto 6 - GSBW 3 ..................................................................... 6 - 3 Audacia 3 - GSBW 4................................................................. 2 - 0 Ons Vios 5 - GSBW 5 ............................................................... 5 - 0 GSBW 6 - ZIGO 8 ..................................................................... 3 - 0 GSBW 7 - LONGA 5 ................................................................. 3 - 1 Broekhoven 4 - GSBW 8 .......................................................... 4 - 0 De Valk VR1 - GSBW VR1 ........................................................ 0 - 7 Zaterdag 5 April GSBW Za2 was vrij .......................................................................... Jeugd Zaterdag 5 april GSBW A1 - Bergeijk A1 ........................................................... 2 - 2 Gilze A1 - GSBW A2 .............................................................. 18 - 2 GSBW A3 - Beerse Boys A2 ..................................................... 1 - 4 Uno Animo B1 - GSBW B1 ....................................................... 6 - 1 SC ‘t Zand C2 - GSBW C1 ........................................................ 4 - 2 GSBW C2 - WSC C3 ................................................................. 1 - 1 ODC C5 - GSBW C3 ................................................................. 3 - 6 GSBW MA1 - De Raven MA1 ................................................... 0 - 4 Rood Wit V MB1 - GSBW MB1 ................................................. 4 - 4 GSBW MC1 - Nevelo MC1 ...................................................... 2 - 11 Willem II D1 - GSBW D1.......................................................... 6 - 1 SVSSS D2 - GSBW D2.............................................................. 2 - 1 GSBW D3 - VOAB D6............................................................... 5 - 2 GSBW E1 - SV Reeshof E1 ....................................................... 3 - 4 GSBW E2 - SC ‘t Zand E3 ........................................................ 6 - 0 Best Vooruit E5 - GSBW E3...................................................... 3 - 3 GSBW F1 - Baardwijk F1.......................................................... 2 - 8 GSBW F2 - LONGA F2 ............................................................. 1 - 3 GSBW F3 - VOAB F5 ................................................................ 0 - 1 Sarto F16 - GSBW F4 ............................................................... 5 - 5 Nemelaer F4 - GSBW F5 .......................................................... 3 - 1 GSBW JG1 was vrij .......................................................................... EBOH JG1 - GSBW JG2G ......................................................... 8 - 8 Woensdag 2 april JongBrabant C1 - GSBW C1 ..................................................... 3 - 2 Sarto D8 - GSBW D3 ................................................................ 4 - 1 JongBrabant E1 - GSBW E1 ..................................................... 3 - 1

Programma Jeugd

Woensdag 9 april GSBW A3 - UNA/Brinvast A3 ........................................19.00/18.30 Gudok E3 - GSBW E2 ....................................................18:00/17:00 Zaterdag 12 april Braakhuizen A1 - GSBW A1 ..........................................14.45/13.00 GSBW A2 - Sv Reeshof A2 ............................................14:30/14.00 Woenselse B.A2 - GSBW A3..........................................14:30/13:15 GSBW B1 - Nevelo B1 ...................................................14.30/13.00 GSBW C1 - Gilze C1......................................................13:00/12.00 Gilze C2 - GSBW C2......................................................13.00/12:00 GSBW C3 - Sc ’t Zand C7 ..............................................13.00/12.30 Gilze MA1 - GSBW MA1 ...............................................14.45/13.45 GSBW MB1 - DBS MB1 .................................................12:45/12:15 GSBW MC1 - Steensel MC1 ..........................................09.30/09:00 GSBW D1 - Wilhelmina B.D2 ........................................09.30/08:30 GSBW D2 - TSV Gudok D3 ...........................................09.30/08.45 SBC D7 - GSBW D3 ......................................................11:30/10.15 DESK E2 - GSBW E1 .....................................................11.00/10:00 Taxandria E3 - GSBW E2...............................................10.15/09.15 GSBW E3 - DVS E5 .......................................................10:45/10:15 GSBW E4 - VOAB E9.....................................................10.45/10:15 Gilze F1 - GSBW F1 ......................................................10:15/09.15 Riel F1 - GSBW F2 ........................................................11.15/10.15 Tuldania F2 - GSBW F3 .................................................09.30/08.30 GSBW F4 - Una/Brinvast F6 ..........................................11.45/11.15 GSBW F5 - Hilvaria F9 ..................................................11.45/11.15 GSBW JG1 - OJC Rosmalen JG1 ...................................11.00/10.00 GSBW JG2 - Spoordonkse B.JG1...................................10.00/09.00 Kaboutervoetbal ......................................................................11:00 Senioren Woensdag 9 April GSBW O23 - Audacia O23.......................................................20:00 Zaterdag 12 April Zwaluw VFC Za2 - GSBW Za2 .......................................13:00/12:00 Zondag 13 April GSBW 1 - RKSV Heeze 1 ........................................................14:30 Balsponsor: Loodgietersbedrijf van der Sluys-van Elsacker B.V. NOAD 2 - GSBW 2 ..................................................................12:00 GSBW 3 - Chaam 3 .......................................................12:00/11:15 GSBW 4 - ZIGO 5 ..........................................................12:00/11:15 GSBW 5 - NOAD 8 ........................................................12:00/11:15 Taxandria 4 - GSBW 6...................................................11:00/10:00 NOAD 7 - GSBW 7 ........................................................10:30/09:30 GSBW 8 - Sarto 16 ........................................................10:00/09:15 Pusphaira VR1 - GSBW VR1 ..........................................12:00/10:30

Lid van Verdienste Cees Driessen overleden Vrijdagmorgen 4 april bereikte ons het droeve bericht dat oud bestuurder en barman Cees Driessen op 77-jarige leeftijd was overleden. Vele jaren was Cees lid van het GSBW bestuur. De meeste mensen zullen Cees echter kennen als de barman die op doorde-weekse dagen en op zaterdagmorgen achter de bar stond bij de club. Altijd in voor een praatje en een luisterend oor. Enkele jaren terug moest hij daarmee stoppen i.v.m. zijn tanende gezondheid. Het laatste jaar was die ietwat verbeterd en zag je hem weer regelmatig in zijn scootmobiel bij de club. Vorige week vrijdag werd hij helaas weer ziek en moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis. Zijn gezondheid ging weer snel achteruit en vandaag, vrijdagmorgen 4 April, overleed hij. Wij wensen zijn kinderen en (achter-)kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit zware verlies. Cees, bedankt voor alles wat je voor de vereniging gedaan hebt. Rust zacht!! Het Bestuur Cees is thuis, Berkenrode 29, opgebaard alwaar u hem een laatste groet kunt brengen op maandag en dinsdag avond tussen 19:00 en 20:00 uur. Op woensdag 9 april zal in het crematorium in Tilburg om 13:45 uur de crematie plaatsvinden. Na afloop van de crematie is het clubhuis geopend voor alle belangstellenden

GSBW E4 eerste kampioen van 2014 bij GSBW Zonder te spelen (voor de competitie) werd GSBW E4 afgelopen zaterdag al kampioen, doordat mede-titelkandidaat VOAB E9 in de strijd om de titel haar zenuwen niet onder bedwang kon krijgen en de thuiswedstrijd tegen Hilvaria E7 verloor. Hierbij willen de ouders, de leider en de trainer, GSBW E4 van harte feliciteren met het behaalde kampioenschap. Jullie hebben er elke wedstrijd heel hard voor gewerkt en goed samengespeeld. Ook de opkomst bij de trainingen was werkelijk uitstekend en zie waar dat toe leidt: het kampioenschap. Kaycey van Berkel, Gianni Christina, Sam van Erven, Tahir Kilicer, Tijn van der Pol, Niels van Roessel, Stan Smulders, Wout Smuldersen Daan van Zunderd en uiteraard leider Corné van Berkel van harte gefeliciteerd met het 1e kampioenschap in 2014. A.s. zaterdag 12 april gaan we dit uitgebreid vieren in het clubhuis van GSBW, maar pas na de wedstrijd thuis teen VOAB E9 de laatst overgebleven titelkandidaat die afgelopen zaterdag een steekje liet vallen. Komt allen onze jongens a.s. zaterdag aanmoedigen zodat ze ook in de rechtstreekse confrontatie en heuse derby kunnen laten zien dat zij de terechte kampioenen zijn.

Appelflappen voor 75 jarig bestaan Over een paar maanden is het al zover, GSBW bestaat dan 75 jaar! Dit zal gevierd worden met activiteiten voor jong en oud. Máár deze activiteiten kosten natuurlijk geld. Om dit geld bij elkaar te sparen organiseren we in de komende weken onder andere deze appelflappenactie. Onze jeugdleden gaan op pad om deze appelflappen te verkopen, zodat iedereen met Pasen van deze overheerlijke appelflappen kan genieten. Op Paas zaterdag zullen de appelflappen bezorgd worden. De jeugdleiders hebben afgelopen week de bestellijsten meegegeven aan de teamleden. Deze lijsten dienen uiterlijk zaterdag 12 april ingeleverd te zijn. Met vriendelijke groet, de commissie 75-jarig bestaan

GSBW JG1 gaat voor het kampioenschap!!! Zal het echt weer gaan gebeuren, het derde seizoen na oprichting bij GSBW? De spelers zijn er van overtuigd, ze hebben hard gewerkt en veel geleerd. Ze zijn in twee seizoenen een echt hecht team geworden die niet te beroerd zijn om voor elkaar te werken. En die goede samenwerking lijkt zich nu uit te gaan betalen. De spanning is om te snijden, onderling zijn de plannen al gesmeed om het tot een goed resultaat te brengen. Bovenaan in de ranglijst, 4 punten op de nummer 2. Maar het gevaar zit in de nummer drie van de ranglijst die met 3 wedstrijden minder nog bij kan komen. Dan wordt ineens het doelgemiddelde belangrijk. De site Voetbal.nl wordt angstvallig in de gaten gehouden. Wat doet de nummer 3? Ze winnen en met nog twee wedstrijden achter en 6 punten gaat het echt op de laatste wedstrijd aankomen. En dat belooft een mooie wedstrijd te worden. Op zaterdag 12 april moet het gaan gebeuren. Om 10:00 uur staat eerst nog de wedstrijd GSBW JG2- Spoordonkse Boys JG1 op de programmarol, en bij winst eindigt GBSW JG2 nog op een mooie plaats. En dan de klapper om 11:00 uur GSBW JG1- OJC Rosmalen JG1. Kom allemaal onze spelers van zo wel JG2 als JG1 aanmoedigen en schreeuw GSBW JG1 mee naar het kampioenschap!!! Ze kunnen jullie steun goed gebruiken.

Vrijdag 11 April: Paasbingo De prachtige paasbingo van GSBW komt er weer aan. A.s. vrijdag is het weer zover. Zoals u van ons gewend bent, zijn er weer vele mooie en lekkere prijzen te winnen, met als hoofdprijs een waardebon t.w.v. € 200,= van Tuincentrum Intratuin Natuurlijk zijn er ook nog andere schitterende prijzen te winnen.Kom naar Gsbw voor een gezellig avondje uit. De kantine is open vanaf 19.30 uur. Aanvang bingo is 20.30 uur.

Ouder-kindvoetbal komt er weer aan! Het einde van het seizoen nadert. Dat is natuurlijk altijd spijtig, maar er zit ook een leuke kant aan vast, want de kinderen kunnen weer de uitdaging aan met hun eigen ouders. Ja, want ook dit jaar organiseren we weer een heus ouder-kindvoetbal-weekend. Deze zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei. Binnenkort start de inschrijving. Natuurlijk is er dan ook weer de traditionele BBQ om het feestje compleet te maken. Houd de website dus goed in de gaten.

P. Roks vriendentoernooi op 29 Mei 2014 Op Hemelvaartsdag (donderdag 29 Mei) staat weer het traditionele P. Roks vriendentoernooi op het programma. De wedstrijdjes worden zoals gebruikelijk bij dit toernooi gespeeld op halve veldjes. Verder wordt er zoals bij de pupillen met 7 tegen 7 gespeeld. Eén bijzondere spelregel is dan wel van toepassing: er moet nl. minimaal 1 dame in het veld staan gedurende de gehele wedstrijd. We hopen uiteraard weer op voldoende deelname en een zeer sfeervolle en gezellige voetbaldag. Opgeven voor Maandag 19 mei !!!! Teams die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij: Andre van Iersel of John van de Wouw.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

Derde Museumweekend Erfgoed Depot zeer succesvol

Iets meer dan drie jaar geopend en nu al zeer succesvol gebleken. Op zondag 6 april werd het 1.500e ‘Keesje clublid’ verwelkomd. Voor de 10-jarige Pieter-Jan Boom en zijn familie een complete verrassing. Op een later tijdstip gaat hij samen met zijn zus en nieuwe Peetouders vanuit het Erfgoed Depot, Jack en Toos Verhulst, naar de Efteling. Dit naast een gratis kinderdiner bij van der Valk in Gilze Rijen en natuurlijk zijn Keesje Club-pasje om een jaar gratis het Erfgoed Depot te mogen bezoeken. Deze cadeautje liggen voor ieder Keesje Clublid klaar. Op de website kunnen de clubleden tussen 3 en 12 jaar terecht op hun eigen pagina. Hierop kunnen zijn o.a. iedere maand een nieuwe kleurplaat downloaden. Naast veel bekende gezichten ontving het team vrijwilligers van het Erfgoed Depot veel nieuwe bezoekers, velen waren verbaasd. Een veel gehoorde uitroep was:, “Oooo, dat ken ik ook nog’, of ‘Dat heb ik nog’. In totaal sinds de opening, werd tijdens dit Museumweekend net het magisch getal van 50.000 bezoekers, niet gehaald. Dat dit nog in de maand april gehaald zal worden is zo goed als zeker. Op 26 april tijdens Koningsdag staat het Erfgoed Depot bol van activiteiten. Naast de jaarlijkse Oldtimer bromfietstoerrit is er een doorlopend optreden vanaf 14.00 uur van de Parelmuzikanten. Rond de klok van 15.00 uur komen de eerste oldtimer bromfietsen alweer terug naar het Erfgoed Depot. Op deze feestelijke dag is het Erfgoed Depot speciaal geopend tot 19.00 uur. Zowel binnen als buiten kunt u er terecht voor een hapje en drankje. Het bar team van het Erfgoed Depot serveert u graag één van de biertjes van Bierbrouwerij De Koningshoeven, die behoren tot de ‘Autentic Trappist Products’.

“Try out toernooi” handboogvereniging EMM Riel groot succes Afgelopen zaterdag organiseerde handboogvereniging EMM Riel voor de 9e keer het traditionele “try out toernooi”. Er waren 9 teams naar ’t Zandeind in Riel afgereisd om daar de strijd met elkaar aan te gaan. Na vele spannende en enerverende wedstrijden was het de fietsclub Riel die rond middernacht met de titel aan de haal ging. Handboogvereniging EMM Riel opende afgelopen zaterdag weer traditioneel haar deuren voor het jaarlijkse ‘try out toernooi’. Doel van dit evenement is in zijn oorsprong mensen interesseren voor de uitdagende handboogsport. EMM staat trouwens voor Eendracht Maakt Macht en deze vereniging werd in 1870 opgericht. Er wordt dus al menig jaar geschoten aan ’t Zandeid in Riel op de locatie naast voormalig cafe Wiske. Aan historie, traditie en nostalgie geen gebrek in het schietlokaal, tal van oude foto’s en prijzen herinneren aan de roemruchte historie van deze vereniging. Je speurt hier werkelijk de rijke historie van deze unieke vereniging en de schietbaan ademt dit ook helemaal uit. We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagde avond vol gezelligheid en de nostalgie van het handboogschieten. De keuze om naar de zaterdagavond over te stappen is een goede geweest en zal in 2015 een vervolg krijgen. Volgend jaar dan de 10e editie en bij dit jubileum hopelijk nog meer deelnemende teams aan de start. We houden U op de hoogte en hopen U volgend jaar terug te zien bij deze jubilieum editie op de schietbaan aan ’t Zandeind in Riel. Uitslag 9e try out toernooi EMM Riel 1) fietsclub Riel 2) cafe Kerkzicht Riel 3) raad van 11

Uitslagen RSV St. Antonius Riel Zondag 6 april was op het oefenterrein de jaarlijkse onderlinge voorjaars wedstrijd gehouden. Het was op een klein buitje na, gelukkig toch nog mooi weer gebleven en het was zo een mooie eerste oefening voor het zomerseizoen. Er konden 2 dressuurproeven gereden worden en daarna was er in de binnenbak nog een springparcours opgesteld. Dit waren de uitslagen van onze ruiters; Ring 1 2e prijs Tessa de Groot met Diva B-paarden 3e prijs Wendy v/d Borg met Amaretto B B- paarden 4e prijs Tessa de Groot met Timo D-Z2 pony’s Ring 2 2e prijs Tessa de Groot met Timo 5e prijs Tessa de Groot met Diva 8e Wendy v/d Borg met Amaretto Ring 3 1e prijs Isabelle de Groot met Miss Moneypenny D-L1 5e prijs Maud van der Boomen met Idszo D-B 6e Jill Hoezen met Tessel Boy B-B Ring 4 2e prijs Maxime de Groot met Ferro B-L2 3e prijs Maud van der Boomen met Idszo D-B 8e Maud van Kempen met Damen B-B Gitte van Boxem heeft met haar pony Iris twee hele mooie Bixi proeven gereden, goed gedaan Gitte !

PAGINA 22

Groepen 8 basisschool ’t Schrijverke proeven aan Voortgezet Onderwijs

TGC’03/Autobedrijf Van Besouw wint van topper TFC 1987

Over enkele maanden is het weer zover! De leerlingen van de groepen 8 verlaten de basisschool om de eerste voorzichtige stappen te zetten in het voortgezet onderwijs. Hoe spannend is dat allemaal? Nieuwe klasgenoten, verschillende docenten, een rooster met daarop allerlei vreemde vakken en steeds maar weer wisselen van lokaal. We mochten het ooit allemaal zelf aan den lijve ondervinden. Het leek op een duik in een diep zwembad! Op ‘t Schrijverke gaan ze de komende weken (alweer voor de tweede keer in successie) een beetje van die spanning proberen weg te nemen met een uniek en zelfbedacht project “Voortgezet Onderwijs”. De kinderen uit de drie groepen 8 worden in drie nieuwe groepen ingedeeld waarin zij van 7 t/m 25 april gaan werken. In die twee weken wisselen zij elk lesuur (50 minuten) van lokaal en krijgen vervolgens les van een andere docent. Er is een gevarieerd lesrooster opgesteld waarin maar liefst 15 gastdocenten van het Mill-Hill College, het Willem II College en het Reeshofcollege gaan meedraaien. Daarnaast zal een aantal ouders en genodigden les komen geven en “last but not least’ worden er voor de leerkrachten uit de groepen 8 natuurlijk ook zelf uren ingeroosterd. Het totaal aanbod vakgebieden ziet er de komende weken als volgt uit: Aardrijkskunde, geschiedenis, gym, Frans, filosofie, drama, Nederlands, wiskunde, natuurkunde, debatteren, verzorging, Duits, maatschappijleer, Engels, mens en natuur, tekenen, techniek, handvaardigheid, politicologie, beeldende kunst, verkeer, nieuws en actualiteiten, musical, dans en zelfs Latijn. Omdat alle lessen dus in verschillende lokalen worden gegeven, doen de leerlingen uiteraard meteen ervaring op hoe het is om te werken met een lesrooster. Om het voorproefje helemaal echt te maken, krijgen de kinderen natuurlijk ook het onvermijdelijke portie huiswerk voorgeschoteld. Daar staat tegenover dat er mogelijk weleens een lesuur zou kunnen uitvallen! Als het ooit mogelijk was te proeven aan de werkwijze van “De Middelbare” dan is dit dus een unieke kans. Na afloop van het project willen de leerkrachten van groep 8, de leerlingen en de ouders evalueren hoe zij deze periode, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, hebben ervaren. Laten we hopen dat deze schoolverlaters er na de zomervakantie nog meer zin in hebben hun duik in het (iets minder) diepe “middelbare” te gaan maken!

Na het sterke optreden tegen TDV/Renova El Giletto (9-4 winst) stond in Sporthal Dongewijk het treffen met de Tilburgse topper TFC 1987 op het programma. TFC was vorig seizoen het enige team waar TGC’03/Autobedrijf Van Besouw geen enkel punt tegen wist te behalen.

Lenteconcert

De Elckerlyc-speellieden spelen het liefst In de kringloop van het jaar. Dit Lenteconcert zal dan ook in het teken van Palm-pasen staan. Zij zullen dat laten horen in hun liedjes en speelstukjes, die weer ondersteund worden door een grote verscheidenheid aan muziekinstrumenten waarop de speellieden zichzelf begeleiden. Dit voorjaarsconcert is te beluisteren op zondagmiddag 13 april a.s. in Springen; de Protestantse kerk, gelegen aan 1e prijs Isabelle de Groot met Miss Moneypenny 70/80 cm. 0-0-32,5 sec. de Kerkstraat 64 in Oisterwijk. De 2e prijs Tessa de Groot met Timo 70/80 cm. 0-0-35,7 sec. aanvang is 14.30 uur en de toegang 4e prijs Maxime de Groot met Ferro 50/60 cm. 0-0-40,5 sec. is gratis. De speellieden vragen na Proficiat allemaal! afloop een vrijwillige bijdrage.

Onder de ogen van de nieuwe coach Willy Holtrop begon TGC sterk maar verzuimde te scoren in tegenstelling tot TFC dat binnen 10 minuten op ‘n 2-0 (Bart van Beek en Mark Klijn) voorsprong stond. Via topscoorder Wouter van Gorp kwam TGC op 1-2 en had Koen Weijters 2 minuten later de 2-2 op de schoen maar hij strandde op doelman Jamil Kools en in de tegenaanval werd het zelfs 3-1 via Younes Kanoun. Op slag van rust kon Thijs van de Lisdonk de achterstand nog verkleinen tot 2-3. In de 2e helft was TGC’03 wat effectiever in de afronding en kwam via 2x Thijs van de Lisdonk op ‘n 4-3 voorsprong. Nadat Charif Baali namens TFC de 4-4 had aangetekend ging het in de spannende 7 laatste minuten om en om wat betreft de scores en na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Blaakenburg stond er ‘n 7-6 eindstand in het voordeel van TGC’03 op het scorebord. TGC doelman Marco van de Vliet had in de slotfase nog enkele belangrijke reddingen in de aanbieding. Voor TGC’03 scoorden nog Timo Holtrop (die zijn debuut maakte),Wouter van Gorp en Niels van Antwerpen (in de laatste minuut vanaf eigen helft). Voor TFC 1987 wist Bart van Beek nog 2x het net te vinden. Komende vrijdag speelt TGC’03/Autobedrijf Van Besouw om 19.53 in Sporthal De Wetering in Loon op Zand de laatste wedstrijd tegen kampioen Paijmans (voor de 5e maal op rij). Opstelling TGC’03/Autobedrijf Van Besouw Marco van de Vliet, Niels van Antwerpen, Wouter van Gorp, Thijs van de Lisdonk, Koen Weijters, Rob van den Hout en Timo Holtrop. De stand in de TZVB Hoofdklasse per 04-04-2014: http://www.tzvb.nl/competitie-uitslagen-standen-HK.html Volg TGC’03/Autobedrijf Van Besouw via internet: http://tgc03.ditismijnteam.nl Of via Twitter: https://twitter.com/GoirleScores

Uitslagen en programma Uitslagen afgelopen week: Irene 1 - Tra/Red Star ’58 1 ..........................................................3-7 Wanzl/Belcrum 6 - Commanderie/Red Star ’58 2 ..........................4-6 TIOS ’51 4 - Erdo-Th. Mallens/Red Star ’58 3 ..............................10-0 Wanzl/Belcrum 12 - Houtepen/Red Star ’58 4...............................8-2 Breda 6 - Isol-Protect/Red Star ’58 5 ............................................2-8 Die Meede 7 - Vitron/Red Star ’58 6 .............................................1-9 Jeugd: K. v. Hest /Red Star ’58 1 – Vice Versa ’51 1 ................................4-6 Bart’s schoenmakerij /Red Star ’58 2 – Kruiskamp ’81 3 ..............2-8 GBG /Red Star’58 3 – Wanzl/Belcrum 3 ........................................5-5 Programma komende week: Tra/Red Star ’58 1 – Never Despair 3 Commanderie/Red Star ’58 2 – Never Despair 7 Erdo-Th. Mallens/Red Star ’58 3 – Rally 2 Erdo-Th. Mallens/Red Star ’58 3 – JCV 6 Houtepen/Red Star ’58 4 – Taverbo/Sabo 6 Isol-Protect/Red Star ’58 5 – Taverbo/Sabo 8 Vitron/Red Star ’58 6 – BSM 4 Jeugd: Never Despair 1 - K. v. Hest /Red Star ’58 1 Best 1 - Bart’s schoenmakerij /Red Star ’58 2 Witac ’89 3 - GBG /Red Star’58 3 De senioren spelen hun wedstrijden op vrijdagavond om 20.00 uur. De jeugd speelt de thuiswedstrijden op zaterdagmiddag om 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de wedstrijden te komen bekijken. Wekelijks zullen wij de uitslagen in het Goirles Belang publiceren. Voor wedstrijdverslagen verwijzen wij u naar onze Facebook pagina: www. facebook.com/redstar58

Nog vier koplopers ongeslagen bij GOK Er zijn nog vier koplopers die na twee rondes in het Goirles Open Kampioenschap (GOK) schaken een score van honderd procent hebben. Titelverdediger Rudolf Kat was vrijdagavond de eerste die op 2 uit 2 kwam door een toren buit te maken tegen Simon de Knegt. Rick van Loy combineerde zich naar een zege op Eddie Franken. Jasper Kools nam Nico Dignum met succes in de houdgreep en is de verrassende naam aan kop. Zijn broer Thomas had het langste werk, hij kreeg een handje hulp van zijn tegenstander Alex van Lanen in een stelling die nog alle kanten op kon. In de andere partijen ontsnapte Guus Vermeulen van 0 uit 2 tegen Lex Brekelmans, die een ijzersterke partij met één blunder door zijn vingers zag glippen. Frans Brock en Erik Hamers wonnen overtuigend van Bram van de Vrande en Herma Timmer. Peter Paul van der Schoot en Maarten de Wit speelden de langste partij van de avond. En omdat Maarten daarin het langst na had zitten denken, deed zijn klok hem uiteindelijk (mede) de das om. Rob van Esch had eerder in een vooruitgespeelde partij al gewonnen van Frans Leijtens. Het verloop van het GOK is te volgen op de website van EGS: www. schaakclubegs.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

PAGINA 23 www.voab.nl - Heeft u tips,vragen of opmerkingen over deze pagina mail naar redactie@voab.nl

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR

e apart

e apart

‘ n klass

17-08-2005

11:21:39

gbgdrukwerk.nl

GROND- WATER- EN WEGENBOUW TANKSTATION - SHOP - CARWASH

acemedia.nl

‘ n klass

VOAB LEGT HET OPNIEUW AF TEGEN SC T ‘ZAND (0 – 2)

Zevenklapper VOAB 2 tegen Oosterhout 2 (7 – 0)

VOAB 1 moest opnieuw de meerdere erkennen in sc ‘t Zand. Het verlies beperkte zich deze keer tot twee doelpunten waar de ploeg in Tilburg nog vier doelpunten om de oren kreeg. Al in de zevende minuut stond het 0 - 1 toen Mark Lohn na een snelle uitbraak scoorde. VOAB hield in de aantrekkelijke wedstrijd lang de hoop op een gelijkmaker maar kreeg in de 80e minuut de 0 - 2 om de oren en daarmee was de wedstrijd gespeeld. Door de winst van de Madese Boys zakte VOAB naar plaats vijf in de stand. In de vierde minuut gaf Onur Ulusan een waarschuwingsschot dat door keeper Gijs van Seeters onschadelijk werd gemaakt. Twee minuten later probeerde Joran Beerens keeper Wouter Kogels uit maar hij hield er slechts een hoekschop aan over. Meteen daarna viel de openingstreffer voor sc ’t Zand. In de daaropvolgende speelperiode hielden beide partijen zich redelijk in evenwicht. In de 23e minuut schoot Ludo Brock naast het doel en kort daarop zag ook Joran Beerens zijn inzet naast gaan. VOAB zette wat meer druk en in de 26e minuut wist Gijs Outmayer zijn vrije trap gekeerd door keeper Kogels. Gijs van Seeters pakte op zijn beurt een schot van de voet van Onur Ulusan. Ludo produceerde nog een schot maar trof geen doel. Geert van der Laak verijdelde een kans van de bezoekende ploeg door de bal op tijd weg te maaien. Thijs van de Lisdonk trof kort daarop bijna doel maar zijn inbreng werd tot hoekschop verwerkt. In de 41e minuut probeerde Stijn van Hal van sc ’t Zand het met een afstandsschot maar keeper Gijs was bij de les. Vlak voor de thee scoorde Ludo bijna na een vrije trap. Na de rust was er in de 48e minuut een dikke kans voor Joran die de bal over de keeper wilde binnenwippen maar hij zag zijn poging over het doel verdwijnen. Het spel golfde over een weer, zo moest keeper Gijs een vrije trap onschadelijk maken en schoot Ludo aan de andere kant naast. In de 60e minuut kreeg sc ’t Zand een strafschop maar die werd door Daan van Hal gemist. Hij schoot de bal via de deklat over. Ludo was opnieuw dreigend maar zijn schot werd nog net tot hoekschop verwerkt. In de 65e minuut schoot Jeffrey Vos in kansrijke positie naast. ‘t Zand begon aan een sterke fase die in de 80e minuut tot de 2 - 0 voorsprong leidde. Kevin van Assouw gaf vanaf links een voorzet op de vrijstaande Rens v.d. Hout, die de bal keihard inschoot. VOAB probeerde de aansluitingstreffer te forceren en invaller Stijn van Laarhoven was daarbij in de 83e minuut bijna in geslaagd. Hij zag zijn inzet via de paal terug in het veld keren. De laatste poging kwam van de voet van Gerben van Limpt die door de keeper van de bezoekende ploeg werd verijdeld. VOAB moest zijn meerdere erkennen in de Tilburgse ploeg.

De doelpuntenmachine van VOAB 2 werkte zondag op volle toeren. Oosterhout 2 werd met 7 - 0 van de mat gespeeld. Het hadden ook 10 doelpunten kunnen zijn want enkele opgelegde kansen werden gemist. VOAB 2 gaat nu in stand over Oosterhout heen en is nagenoeg verzekerd van klassebehoud. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan, uit bij het laag geplaatste DESK 3 en thuis tegen het lagere geplaatste Goes 2.

horeca groothandel

SCHILDERSBEDRIJF

OSKENS

F9 pupillenteam van de week Zondag waren de F9-pupillen het team van de week. Zij gingen samen met de spelers van VOAB 1 het veld op voor de wedstrijd tegen sc ’t Zand 1. Voor de wedstrijd hadden ze al kennisgemaakt met de spelers van het eerste elftal speelden zij onderling een wedstrijdje op het hoofdveld en in de rust namen ze penalty’s. Na afloop waren er ranja en frietjes.

Kampioenen De pupillen E6 en F3 zijn zaterdag kampioen geworden en de E1 is dichtbij de titel. Zaterdag versloeg de E1 sc ’t Zand E1 met maar liefst 9 – 1. Zie het verslag van die wedstrijd op onze website. Met nog twee wedstrijden te spelen en vijf punten voorsprong op de rivaal Gudok uit Tilburg kan het kampioenschap de E1 bijna niet meer ontgaan. Hierbij een oproep aan leiders, begeleiders en ouders om een goede hoge resolutiefoto van een kampioenselftal te maken en op te sturen naar de redactie.

Zondag 13 april 2014

ZEELANDIAMIDDELBURG 1 - VOAB 1

Aanvang 14:30 uur op sportpark Veersepoort te Middelburg

Wedstrijdprogramma 12 en 13 april 2014 Zaterdag 12-4-2014 Zundert A1.........................VOAB A1 .........................15:00 VOAB A2..............................Internos A2 ....................14:45 SBC A3 .................................VOAB A3 .........................15:00 Madese Boys B1 ...............VOAB B1 .........................14:30 RKDSV B1 ............................VOAB B2 .........................14:30 Brabantia B3 ......................VOAB B3 .........................14:45 VOAB B4 ..............................Wilhelmina Boys B3....14:45 VOAB B5 ..............................JEKA B8 ...........................14:45 VOAB C1..............................Beerse Boys C1 .............15:00 Best Vooruit C2 .................VOAB C2 .........................12:45 SVSSS C2 .............................VOAB C3 .........................12:30 DVS C5 .................................VOAB C4 .........................13:15 VOAB C5..............................RKVVO C4 .......................13:15 WSC C6 ................................VOAB C6 .........................11:00 VOAB D1 .............................Oirschot V. D1 ...............13:15 VOAB D2 .............................Were Di D1 ....................11:30 Best Vooruit D3 ................VOAB D3 .........................11:30 Wilhelmina Boys D3 .......VOAB D4 .........................11:15 VOAB D5 .............................JongBrabant D5...........10:00 VOAB D6 .............................Sarto D8..........................10:00 DESK E1 ...............................VOAB E1..........................10:00 VOAB E2 ..............................Unitas’59 E2 ..................08:45 RKGSV E1G .........................VOAB E3..........................10:00 VOAB E4 ..............................TSV Gudok E3 ...............08:45 VOAB E5 ..............................SV Reeshof E3 ...............08:45 VOAB E6 ..............................Audacia E2 .....................08:45 VOAB E7 ..............................WSC E8 ............................08:45 SVSOS E2 ............................VOAB E8..........................10:00 GSBW E4 .............................VOAB E9..........................10:45 TSV Gudok E9....................VOAB E10 .......................08:30 VOAB E11............................Nevelo E4 .......................10:00 ZIGO F1 ...............................VOAB F1..........................09:45 Emplina F4 .........................VOAB F2..........................10:30 VOAB F3 ..............................EFC F2..............................10:00 NOAD F2 .............................VOAB F4..........................11:15 VOAB F5 ..............................Nordea F2 ......................11:00 VOAB F6 ..............................VCB F2 .............................11:00 SV Reeshof F7 ...................VOAB F7..........................08:45 TSV Gudok F8....................VOAB F8..........................09:30 VOAB F9 ..............................JongBrabant F12 .........11:00 TSV Gudok F10 .................VOAB F10 .......................09:30 Were Di F8 ..........................VOAB F11 .......................11:15 VOAB F12............................EFC F6..............................11:00 Nemelaer MB2 ..................VOAB MB1......................12:45 VOAB MC1 ..........................Best Vooruit MC1.........13:15 Zondag 13-4-2014 SC Olympus VR1 ..............VOAB VR1 .......................10:30 Zeelandia Middelb. 1......VOAB 1 ............................14:30 DESK 3 .................................VOAB 2 ............................12:00 VOAB 3 ................................DIA 3 ................................12:00 VOAB 4 ................................Baronie 8 ........................12:30 LONGA 3 .............................VOAB 5 ............................11:00 DESK 5 .................................VOAB 7 ............................12:00 SC ‘t Zand 8 ........................VOAB 8 ............................10:00 Nevelo 6 ..............................VOAB 9 ............................10:00 VOAB 10 ..............................ZIGO 8 .............................09:45 VOAB 11 ..............................TSVV Merlijn 3 ..............09:45 SC ‘t Zand 11 .....................VOAB 12..........................10:00

Jeugdopleiding E6 doet het weer VOAB succesvol De E6 heeft het kampioenschap geprolonOok na dit voetbalseizoen vliegen weer meerdere jeugdspelers uit naar diverse betaald voetbalorganisaties (BVO). Dat zijn Willem II, RKC, PSV en NAC. Eerder al stroomden 15 jeugdspelers door naar een BVO. Dit succes heeft twee kanten. Van de ene kant is het prettig vast te stellen dat de jeugd bij VOAB goed wordt opgeleid. Van de andere kant zou de vereniging VOAB graag wat langer van de talentvolle jonge spelers willen genieten. VOAB wenst deze jongens veel succes en mochten zeom welke reden dan ook niet slagen bij de door hen gekozen BVO, dan zijn ze weer van harte welkom bij hun club. Hieronder zijn ze nog gehuld in het tenue van VOAB. Op de andere foto dragen ze het shirt van NAC.

geerd. Nadat ze het afgelopen jaar terecht in een andere poel waren ingedeeld met diverse E2 teams, hebben ze zich uitstekend weten te handhaven. In de moeilijke wedstrijden wisten ze iedere keer de winst maar zich toe te trekken. De persoonlijke kwaliteiten van de spelers is een genot om naar te kijken. Het frietje en de ranja waren daarom welverdiend. Proficiat.

F3 kampioen VOAB F3, EEN GOED STEL! “Dit is een goed stel, hoor”. Deze legendarische woorden sprak Theo Reitsma uit na het door Oranje gewonnen EK 1988 in Duitsland. Deze woorden werden afgelopen zaterdag ook gebruikt door de trainers, leiders en ouders van de VOAB F3, nadat ze in een spannende wedstrijd bij HMVV de F3 kampioen zagen worden. De F3 won in Hooge Mierde met 0-2 en heeft nu 24 punten uit 8 wedstrijden en zijn daarom de terechte kampioen! Gefeliciteerd jongens, klasse gedaan!

Mozes D-Kamp op Sparrenhof Op de foto staan: van links naar rechts: Lucas de Beer (E1), Mimoun Ouledsadiq (E4), Mika van Spreeuwel (D1) en Jimmy Strijbosch (E1).

Dit jaar wordt er al weer voor het negende jaar het “Mozes” sport/spel-weekend voor de D-pupillen georganiseerd. Het A-team heeft dit jaar wederom gekozen voor locatie ‘De Sparrenhof’ aan de Bredaseweg in Tilburg. Op dit afgesloten terrein worden van vrijdag 2 mei 18:00u t/m zondag 4 mei +/- 17:00u allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Onder de activiteiten verstaan we spannende (nacht) bosspelen, uitdagende voetbalspelvormen, waterspelen en nog veel meer. Als klap op de vuurpijl een groot kampvuur (mits de weeromstandigheden het toelaten) Met alle activiteiten kun je punten verdienen en voor de winnaars staat een mooie prijs te wachten. Traditioneel zaterdag de barbecue en zondag allemaal naar het zwembad om op te frissen. Kortom, een topweekend!! Aanmelden kan tot 18 april a.s. Zie de website.

RedKey is al ruim 20 jaar toonaangevend op het gebied van custom-made premiums en relatiegeschenken. Voor onze klanten bedenken, ontwerpen en leveren wij een totaalpakket op dit gebied. RedKey is begonnen als leverancier voor de direct-marketing- en postorderindustrie. Voornamelijk werden sierraden, huishoudelijke artikelen en tassen geïmporteerd uit China en andere landen in het verre oosten. Grote aantallen, zonder specifieke branding vonden hun weg naar onze klanten over de hele wereld. Zonder de roots te vergeten, is RedKey zich al snel gaan specialiseren op het gebied van custom-made premiums. Door kennis van productietechnieken gecombineerd met de benodigde marketingervaring was RedKey al snel in staat succesvolle premiums te ontwikkelen. De opening van een eigen kantoor in Hong Kong maakte het mogelijk een persoonlijk contact met de producenten te onderhouden. De Hong Kong vestiging zorgt ook voor het noodzakelijk toezicht op kwaliteit en levertijd. Omdat het reclamevak per definitie hectisch is, heeft RedKey de service uitgebreid met premiums en relatiegeschenken welke op korte termijn en in relatief kleine aantallen leverbaar zijn. Hiervoor zijn een klein aantal gerenommeerde grossiers geselecteerd in Europa op basis van voorraadposities, kwaliteit, prijsniveau en levertijden. Anno 2014 is RedKey uw totaalleverancier op het gebied van premiums en relatiegeschenken. www.redkey.nl / info@redkey.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 9 APRIL 2014

K

PAGINA 24

k ! e e b n e r a v l i H n i n e l e k n i w om 2e paasdag grote voorjaarsopruiming VELE SHOWROOM MODELLEN EN ACCESSOIRES TEGEN HOGE KORTINGEN

LUNCH DINER BORREL

op=op

geopend van 11:00 tot 17:00 uur

-

Actieweek van 7 t/m 12 april Actieweek van 7 t/m 12 Actieweek van 7 t/m 12 april april KICK-OFF TENNISSEIZOEN

VERLOTING DENKADOG VOER

VRIJTHOF 17, 5081 AC HILVARENBEEK

WWW.GRANDCAFEDEZWAAN.NL

WWW.GRAVEKA.NL

> Elke dag verloting van een zak Denkadog *

VERLOTING DENKADOG VOER >VERLOTING Elke dag verloting van een zak Denkadog * DENKADOG VOER GRATIS > Elke dagVACCINATIE verloting van een zak Denkadog *

> Zaterdag 12 april GRATIS VACCINATIE > Gratis vaccinatie en gezondheidscheck door > Zaterdag 12 GRATIS VACCINATIE dierenarts bijapril 2 zakken Denkadog/Denkakat * Gratis vaccinatie >> Zaterdag aprilen gezondheidscheck Vachten 12 borsteladvies door ‘De Blauwedoor Hoef’ dierenarts bij 2 zakken Denkadog/Denkakat > Gratis vaccinatie en gezondheidscheck door * > Vachten borsteladvies door ‘De Blauwe Hoef’ dierenarts bij 2 zakken Denkadog/Denkakat * HONDENWANDELING > Vacht- en borsteladvies door ‘De Blauwe Hoef’ > Zondag 13 april HONDENWANDELING > Inschrijven in onze winkel >HONDENWANDELING Zondag 13 april Inschrijven in onze winkel > Zondag 13 april Deze actieweek wordt mogelijke gemaakt door: > Inschrijven in onze winkel

> Zaterdag 12 april: laat je tennisracket testen KICK-OFF TENNISSEIZOEN op bespanning in onze testmachine Zaterdag april: laat jeop tennisracket testen KICK-OFF TENNISSEIZOEN >> Hele week12 10% korting tennisassortiment op bespanning in onze testmachine > Zaterdag 12 april: laat je tennisracket testen > Hele week 10% korting op tennisassortiment op bespanning in onze testmachine > Hele week 10% korting op tennisassortiment

KICK-OFF HARDLOOPSEIZOEN

> Zaterdag 12 april: gratis hardloopanalyse KICK-OFF HARDLOOPSEIZOEN door hardloopdeskundige Cocky de Brouwer >> Zaterdag april: gratisop hardloopanalyse KICK-OFF HARDLOOPSEIZOEN Hele week12 10% korting hardloopassortiment door hardloopdeskundige Cocky de Brouwer > Zaterdag 12 april: gratis hardloopanalyse > Hele 10% korting op Cocky hardloopassortiment door week hardloopdeskundige de Brouwer > Hele week 10% korting op hardloopassortiment

Deze actieweek wordt mogelijke gemaakt door: Deze actieweek wordt gemaakt door: * Informeer in mogelijke de winkel voor de voorwaarden * Informeer in de winkel voor de voorwaarden

Maak kennis met onze wijnhuizen:

* Informeer in de winkel voor de voorwaarden

Maak kennis met onze wijnhuizen:

Aangesloten bij: Aangesloten bij:

A.S. ZONDAG

GEOPEND van 12.00 tot 17.00 uur

Multimate Hilvarenbeek Bukkumweg 1

BINNEN GENIETEN VAN BUITEN!

20%

BINNEN GENIETEN VAN BUITEN! KEUZEKORTING OP ALLE HORREN EN

20% KEUZEKORTING

*

VLIEGENGORDIJNEN

* * Geldig tot 31 mei 2014. Vraag naar de voorwaarden.

PLISSÉ HORDEUR

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE 2 909999 999921

OP ALLE HORREN EN VLIEGENGORDIJNEN

* Geldig tot 31 mei 2014. Vraag naar de voorwaarden.

PLISSÉ HORDEUR

Goirles Belang 15 / 09-04-2014  

Goirles Belang 15 / 09-04-2014

Goirles Belang 15 / 09-04-2014  

Goirles Belang 15 / 09-04-2014

Advertisement