Page 1

75-jarig VTB-VAB Opwijk 1924-1999 bestaan van


VTB werd door prof. Dr. Ir. Stan Leurs (째18931973) gesticht op 29 januari 1922 (VAB werd gesticht op 30 september 1924 door Lieven Gevaert). Van de Opwijkse afdeling dacht men lang dat zij opgericht werd in 1927, denk maar aan de

Uitnodiging tot de 3de algemene vergadering op 8 april 1925.

grootse viering in 1977 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. In het eerste nummer van het HOM-tijdschrift


van 1990 vinden wij een kopie van een uitnodiging voor een "Algemeene Vergadering op Woensdag 8 april 1925" van de "Vlaamsche Toeristenbond - Tak Opwijk". Het programma van deze algemene vergadering bevatte volgende agendapunten:  Voordracht door J. Lindemans over de Geschiedenis van Opwijk  Verslag van de winterwerking  Plan en bespreking van de zomeruitstappen  Mededelingen  Liedjes. Dit zette ons aan tot een verder onderzoek naar het juiste tijdstip van het ontstaan van de plaatselijke afdeling.


In "De Toerist" (het toenmalige bondsblad) van 15 juli 1924 vinden wij op bladzijde 217 onder de rubriek "Nieuwe afgevaardigden" de naam van P. LINDEMANS terug als vertegenwoordiger voor de gemeente Opwijk.

Waarschijnlijk heeft de familieband met de toenmalige voorzitter van VTB-VAB en de sterke Vlaamse gevoelens van onze eerste


voorzitter-vertegenwoordiger een grote rol gespeeld voor het oprichten van een plaatselijke afdeling in onze landelijke gemeente Opwijk. De zus van Stan Leurs was getrouwd met de heer Jozef Lindemans, broer van Paul. Dr. Jan Lindemans, een andere broer van Paul, die op de vergadering van 8 april 1925, een voordracht hield over "De geschiedenis van Opwijk", werkte in 1925 ook mee aan het boek "West-Brabant" in de reeks "Steden en Landschappen" onder redactie van Stan Leurs, stichter van VTB. In tegenstelling tot de andere afdelingen van VTB-VAB werd er in Opwijk van bij de start een plaatselijk bestuur gevormd. Een bestuur samengesteld uit Vlaamsdenkende Opwijkenaren die interesse hadden voor toerisme en onze Vlaamse cultuur wilden benadrukken. Vergeet niet dat in die periode de toeristische sector volledig Franstalig was. In het eerste plaatselijk bestuur zetelden ondermeer Jan Lindemans, Hendrik De Backer en Remi De Cock.


Reeds in 1924 werden er voordrachten en uitstappen in Vlaanderen en WalloniĂŤ georganiseerd (zie aankondiging hiernaast in het

bondsblad "Toerisme" van 1 februari 1927). Ook het aanleren en het zingen van liedjes stond op hun programma. Het cultureel leven werd na WO I in Opwijk volledig ingevuld door de activiteiten van de VTB en het Davidsfonds (zie Geschiedenis van Opwijk, J. Lindemans).


Gedurende deze 75 jaar kenden wij de volgende VTB-VAB vertegenwoordigers: Paul Lindemans (1924-1926), Hendrik De Backer (1927-1932), Remi De Cock (1933-1934; Remi was reeds hulpvertegenwoordiger in 1927), Robert Quintelier (1935-1937?), Ben Vermeir (19371938?), Frans Abbeloos (1939-1940), Leo De Koster (1953-1958), Fernand Van der Straeten (1959-1976), Gust Van Buggenhout (1968-1987) en Fons Lefever (1987-). In het archief van Frans Abbeloos vinden wij een document betreffende een kunstavond op zondag 10 oktober 1937 in de StPauluszaal. Deze kunstavond betrof een grootse August De Boeck-


viering, gewijd aan de werken van de toondichter. Op de vooravond van deze viering stierf echter de toondichter zodat de voorziene

hulde een diepbedroefd "in memoriam" werd op maandag 8 november 1937 in dezelfde zaal. Deze documenten bevestigen tussen haakjes het


vertegenwoordigersschap van Ben Vermeir in 1937. Begin jaren 60 was het voornamelijk met Fernand Van der Straeten als dynamische vertegenwoordiger dat er een vernieuwing in het bestuur van de plaatselijke afdeling kwam. Vanaf 1959 heeft de lokale afdeling naast de vertegenwoordiger, een uitgebouwde structuur met naast de vertegenwoordiger een andere voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris en andere bestuursleden. Remi De Donder werd zo in 1959 de eerste voorzitter die niet de functie uitoefende van vertegenwoordiger.


In 1962 werd hij opgevolgd door AndrĂŠ De Smedt (onze huidige erevoorzitter). Vanaf 1985 kenden wij Wies Vereertbrugghen als voorzitter. Na zijn overlijden in 1988 werd Paul Wouters verkozen. Van 1994 tot 1998 was Leon Booghmans voorzitter. Sedert eind vorig jaar vervult Eric SacrĂŠ de functie van voorzitter van de plaatselijke afdeling. In de periode 1968-1976 waren er twee vertegenwoordigers in de gemeente: Fernand Van der Straeten en Gust Van Buggenhout. Van der Straeten was in deze periode kantonaal verantwoordelijke en Van Buggenhout de plaatselijke vertegenwoordiger.


Het 75-jarig bestaan kende zeer actieve jaren maar ook enkele rustige periodes. De laatste 30 jaar echter werden opgevuld met vele activiteiten die een grote bijval genoten bij onze bevolking. Vanuit deze grote lijst kunnen wij er een paar opnoemen: de toeristische avonden, de gastronomische weekends, de sintmaarten feesten, de Driekoningenfeesten, de praatcafÊs, de quizzen, de kindermarkten, een stad door een pint gezien, de voertuigenwijdingen, de autozoektochten, enz... Rond 1970 werd het gemis aan amateurstoneel in het centrum scherp aangevoeld. De herinnering aan de glansperiode van het openluchttheater in het Trod was nog erg levendig. Opvoeringen van "Adèle van Opwijk" en "Reinaert de Vos" lokten in 1956 en 1959 massa's toeschouwers naar Opwijk. Mede uit heimwee naar deze glorietijd werd in de schoot van Opwijkse VTB een eigen toneel


met de naam "Reinaert" gesticht. In 1973 werd hiermee gestart onder leiding van Nand Van der Straeten, met de opvoering van "Dorp der mirakelen" van Gaston Martens. Ter gelegenheid van het jaar van het dorp in 1978 werd op 17 en 18 juni "De Duvelsschuur" van Constant Lindemans opgevoerd in de gebouwen van het "Hof ten Hemelrijk". Later ontgroeide de toneelgroep de VTB-afdeling en begon aan een zelfstandig bestaan. Naast een toneelvereniging zijn er nog andere VTB-initiatieven geweest die de aanleiding waren dat mensen regelmatig opnieuw met elkaar contact namen: als fotovereniging, als kookploeg, als wijnproevers, enz. Een hele reeks cursussen werden in de loop der jaren ingericht door de Opwijkse VTB-VAB: verkeerslessen, fotolessen, rijlessen, kookcursussen, wijnkursussen, informaticacursussen, enz.


Enkele beelden uit deze 75-jarige periode:

Inwijding in 1972 van de VTB-VAB rustbank in de Nanovestraat.

Het aanleggen in 1972 van de rustbank in de Nanovestraat betekende een ernstige financiĂŤle aderlating voor de financiĂŤn van de afdeling. Toch zijn wij vandaag nog steeds trots op dit Opwijks monument die de gemeente voorstelt samengesteld uit de verschillende parochies van onze gemeenschap.


In 1977 dacht men ten onrechte dat de plaatselijke afdeling 50 jaar bestond en werden er een grote viering georganiseerd in de door de gemeente pas aangekochte hoeve "Spechteshof".

Nationaal voorzitter Jef Van Overstraeten was ĂŠĂŠn van de gastsprekers (op de foto samen met oud-vertegenwoordigers).


In dit feestjaar begonnen een reeks activiteiten die nu nog altijd jaarlijks plaats vinden in Opwijk, bijvoorbeeld "De kindermarkt" en "De quiz".


Iedereen die een beetje gekend was in Opwijk of vandaar afkomstig was is in de loop der jaren uitgenodigd geweest op de bekende praatshows van VTB-VAB Opwijk. Denken we maar aan Clem De Ridder, Jef Houthuys, Jackie Munaron, Marcel en Liza De Smedt, Marnix Gijsen, enz. Zelfs monseigneur De Smedt was bereid om vanuit Brugge opnieuw eens naar Opwijk te komen om "een babbeltje" te slaan met de VTB.


In 1994 bij de viering van het "70-jarig bestaan" van de plaatselijke afdeling, werd er in het centrum van de gemeente een oriĂŤntatiebord

onthuld voor een wandel- en fietspad doorheen de gemeente. Samen met dit wandel- en fietspad, werd er tevens gezorgd voor een mooie kleurrijke brochure over onze gemeente. De voornaamste gebouwen in Opwijk kregen een monumentenbordje.


Links een foto van het bestuur uit 1984.

Zittend van links naar rechts: Louis Robberechts (penningmeester), Gust Van Buggenhout (vertegenwoordiger), AndrĂŠ De Smedt (voorzitter), Albert Verkercke, Wies Vereertbrugghen (ondervoorzitter). Boven van links naar rechts: Karel Abbeloos, Hubert De Smedt, Eric SacrĂŠ, Rob Vergauwen, Fons Lefever, Paul Wouters, Jan Van der Goten,, Johan Van Wiele, Jaak De Bie en Jean-Pierre Coppenolle.


De grote aantrekkingspool voor de mensen blijft de jaarlijkse voertuigenwijding en de toeristische autozoektocht die steeds plaats vinden op tweede sinksendag. Ook dit jaar gebeurt dit op 24 mei voor de 39ste keer.

De wimpeltjes die te koop worden aangeboden tijdens de voertuigenwijding worden nog steeds door de bestuursleden zelf gedrukt.


De voertuigenwijding telt jaarlijks gemiddeld een 500 voertuigen (fietsen, auto's, bedrijfswagens,..). Voor de dienstdoende priester blijft het een zware dobber om deze lange rij voertuigen te wijden. Het zou de eerste keer niet zijn dat hij achteraf klaagde over een "tenniselleboog". De toeristische autozoektocht die steeds start na de voertuigenwijding blijft ieder jaar een aangename namiddag bezorgen aan de vele deelnemers. Van 78 deelnemers op de eerste


zoektocht zijn wij vandaag geĂŤvolueerd naar 520 deelnemers. Dank zij sponsoring wordt er een prijzenpot van 400.000 BEF aangeboden aan de deelnemers.

Sedert eind 1975 was de plaatselijke afdeling een van de eersten die informatie aanbood via de informatiesnelweg. Tot heden verzorgen zij een zeer attractieve website (www.vtbopwijk.be) waarvan de layout regelmatig heropgefrist wordt. Via dit kanaal maken zij tevens de andere Opwijkse toeristische activiteiten zoals de SintPauluspaardenprocessie en de Oude Ambachtenmarkt wereldwijd bekend.


Alle activiteiten in het verleden waren gericht naar een zo breed mogelijk publiek, en dit zowel voor kinderen als volwassenen. Deze organisaties konden steeds gerealiseerd worden dank zij de Opwijkenaar, dit als deelnemer of als medewerker eraan, en ook dank zij de steeds vrijwillige en enthousiaste inzet van de vele bestuursleden die wij in de voorbij 75-jaar hebben gekend. De plaatselijke afdeling verzorgde ook een paar publicaties over Opwijk: "Opwijkse kapelletjes", "De Sint-Pauluskerk van Opwijk", "Opwijkse woorden", enz.


De werking van het plaatselijk bestuur wordt ook nationaal erkend zodat wij in 1998 de prijs

ontvingen voor de verdienstelijkste afdeling van VTB-VAB.


Vandaag is het huidige bestuur samengesteld uit: Erik SACRE (Voorzitter), Fons LEFEVER (Vertegenwoordiger), Luk CALLAERT (Penningmeester en Technisch verantwoordelijke), Ben DE CLERCQ (Secretaris), Hugo DE NEEF (Materiaalverantwoordelijke), Jan AELBRECHT, Leon BOOGHMANS, Frank BUYENS, Hans DE BOECK, Patrick HEYVAERT, Danny MESKENS, Jørg Timmerman, Andy VANHOOIMISSEN, Bart VERDOODT, Albert VERKERCKE. Dit zijn mensen die vreugde beleven aan het organiseren van activiteiten waar ook zij kunnen van genieten, één van de oude basisregels in het vtb-bestuur die ook vandaag nog geldt.


Het laatste decennium leerden wij samenwerken met het gemeentelijk cultureel centrum. Het was en is een groeiproces voor alle partijen. Het gemeentelijk cultureel centrum heeft een meerwaarde geboden aan onze gemeenschap door het organiseren van activiteiten die op regelmatige basis alleen maar mogelijk zijn in een gestructureerd kader en onder voldoende financiĂŤle dekking van gemeenschapsmiddelen. De huidige culturele verenigingen, waaronder VTB-VAB Opwijk, bewijzen langs hun kant dat initiatieven op basis van vrijwilligerswerk even nodig en aanvullend kunnen zijn voor het lokaal cultureel leven. Dit vrijwilligerswerk wordt de laatste jaren financieel ondersteund door privĂŠpersonen en bedrijven waar wij hun hartelijk dankbaar voor zijn. Gemeentelijke ondersteuning van vrijwilligerswerk was in het verleden belangrijk en blijft ook in de toekomst een noodzaak. Januari 1999, Fons Lefever

vtbKultuur Opwijk 75j in 1999  
vtbKultuur Opwijk 75j in 1999  
Advertisement