Page 1

KORDIRIGENTEN MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN NORSKE KORDIRIGENTER

nr 3 - 2001 - 7. ÅRGANG

VELKOMMEN TIL VOSS ! 31. august – 2. september

FRED SJÔBERG

INNHOLD, blant annet… ‘ Landssamling på Voss ‘ Fred Sjöberg ‘ Per Indrehus ‘ Omtale av noter ‘ Årsmøtesaker finnes på www.fonoko.no


Leder Sommeren i Norge gjør at alt går langsommere og vi opplever nærmest en slags nordisk siesta. Det herlige slaraffenland er også tid for vekst, frodighet og forventninger. Vi i FONOKO gleder oss over all den gode og positive oppmerksomhet som er blitt vist oss fra mange hold, og på mange vis. Organisasjonen opplever vekst. Et gradvis økende medlemstall av nye navn, ansikter og mennesker betyr mye, ikke bare for organisasjonen – det er ikke det viktigste – men for dirigentene selv som søker fellesskapet i FONOKO - og som der finner Norges (r)eneste organisasjon for kordirigenter. I disse dager skal FONOKO gjennomføre årsmøte på Voss. Det skjer som en del av kongressen som samler folk fra nord og sør. Styret skal der legge frem sin melding for siste to års virksomhet. Den våkne leser av bladet vil erkjenne at FONOKO er aktiv og lever i beste velgående (nå har vi endelig nådd målsettingen med 4 nummer i året) I tillegg har vi fått opp en interaktiv nettside og tilbudt gode og rimelige kurs. Alt hva forrige årsmøte ba om. FONOKO har nå forlatt både den tidlige trassalder og barneårene og befinner seg midt i tenårene med dens preg på godt og vondt. Overfører man bildet med livets gang til organisasjonen FONOKO kan man i historien(e) (le)se flere av disse fasene. Når vi nå er på vei til alderen for opprør og utprøving av de voksnes (sperre)grenser skjer nok en del av dette som eneste naturlige vei å gå. Det kan bli litt banning i kirken – ofte uten at det er særlig vondt ment; dog som en reaksjon mot noe, samtidig som en aksjon i retning av noe annet. FONOKO har fått utfordringer vi ikke trodde ville bli en del av voksenlivet. Et eksempel på dette er de voksnes skilsmisse slik vi nå opplever det gjennom bruddet mellom Norges Korforbund og Norsk Musikkorpsforbund på den ene og de 26 andre musikkorganisasjoner – hvor bla. FONOKO hører med, på den annen side. Så var det barna da. Hvor vil de velge å være? Det er ikke alltid at de kan eller vil kunne velge selv. Men, om så var, vil det alltid være et sted hvor man - tross alt, likevel vil føle seg mest hjemme. Mange kor og korps vil i løpet av vinteren oppleve seg som nøkkelbarn og kasteballer mellom flere onkler og tanter. Noen (kor) vet at de hører til i Norges Korforbund uansett forholdene, andre velger seg vekk derfra. I

2 FONOKO har vi fått noen på døren som vil inn. Skal vi kaste dem på gaten med et fy og ha deg vekk? Eller skal vi tilby et hjem i FONOKO? Dette er en av spørsmålene årsmøtet skal og må ta stilling til. En annen viktig sak er, hvor ofte skal det være årsmøte. De fleste tror kanskje at det skjer vel hvert år? Ikke i FONOKO. Bla. har valgkomiteen stadig slitt med å opprettholde kontinuiteten i styret fordi årsmøteperioden faller sammen med valgperioden for styremedlemmene. Det kan i verste fall medføre at et samlet styre går på en gang. Dette ønsker styret å gjøre noe med og legger frem forslag om årlige årsmøter. MEN DETTE MED ÅRSMØTER OG ORGANISASJONSARBEID ER VEL NEPPE DEN VIKTIGSTE GRUNN TIL AT VI MELDTE OSS INN I FONOKO? (men noen må gjøre jobben!) DERIMOT er den faglige fornyelse og inspirasjon i møtet med kollegaer på kurs og kongresser det vi alle primært søker? Derfor er det med en viss grad av stolthet vi kan ønske velkommen til Voss siste helg i august. Til en god pris kan vi tilby et møte med instruktører på A-laget. Nytt repertoar, oppvarmingsøvelser, og nye venner til et stadig rikere nettverk, alt sammen i naturskjønne omgivelser på det sted hvor mange har fått møte norsk musikk på sist beste. Velkommen til dere Fred, Robert, Lise og Per – og et særlig velkommen til deg som tar deg tid til å la deg bli inspirert av disse flotte menneskene.

Aage Norman Eilertsen, leder


Årets dirigentsamling

3

Tema 4

Ole Bull Akademiet

Tema 5

”Inspirasjon og repertoar”

Foreleser:

Robert Sund

”OSTINATO” VOSS FOLKEHØGSKULE

Landsseminar og årsmøte 31.8-2.9 2001 Dirigentseminar i naturskjønne omgivelser. I år inviterer FONOKO alle dirigenter til: en fantastisk weekend på Voss!!! med spennende forelesere musikkmiljø med ”sjel” omgivelser som gir deg indre ro og glede….. Vossevangen i sensommerskrud…… en stor mulighet for å få snakke med gode kollegaer…… Tema 1

Master class

Foreleser:

Fred Sjöberg

”Årets dirigent” i Sverige 2000.Se omtale s. 4 Tema 2

”1000 arrangementer ….”

Foreleser:

Per Indrehus

Gjennom flere tiår har Per Indrehus arrangert og komponert musikk for kor. På 60-tallet startet han musikklinje på Voss Folkehøgskule, der korarbeid stod sentralt. Gjennom prosjekter skapte han alt som trengtes av arrangement og ny musikk. I dag har han en stor produksjon bak seg. Se omtale s. 6

.. er blitt engasjert for å få oss alle til å synge, bli inspirert, entusiastiske og fulle av energi! Gjennomgang av repertoar. I tillegg til det rent faglige og sosiale, har vi denne gangen lagt stor vekt på å få prisene så lavt som mulig, og vi har forhandlet fram noe som vi mener er et meget godt tilbud. Innkvarteringen blir på Folkehøgskulen og på Vandrerhjemmet – ca. 100 m fra Folkehøgskulen. Innkvartering på enkel og dobbeltrom med enkel standard. (For dem som ønsker høyere standard og er villig til å betale for det, så ligger turisthotellene Fleicher og Vossevangen i gangavstand fra skolen.)

Pakkeprisen pr person fra fredag til søndag er: kr. 1.000,- i enkeltrom kr. 850,- i dobbeltrom i prisen inngår: 2 overnattinger full pensjon fra og med fredag lunch til og med søndag lunch. I tillegg kommer: seminaravgiften på kr. 800,- som i tillegg til seminaret dekker nødvendige noter, billetter til arrangementer.

Påmelding Tema 3

Dramaturgi, bevegelse i og bruk av hele konsertsalen

Foreleser:

Lise Eger

Å ”stå i kor” kan bli for bokstavelig, kanskje tiden nå er inne til – av og til – å ta steget ned fra korkrakkene? Dette kurset vil hjelpe deg til å tenke nytt – til å bruke konsertsalen på en ny måte. Ved hjelp av 6-7 vanlige korsanger blir du utfordret til å være aktiv deltager i denne prosessen. Lise Eger her en allsidig utdannelse, blant annet fra Statens Håndverks og Kunstindustriskole, ballettinstituttet (5 år i USA), filmskoler, dramaturgi, sang og pusteteknikk, koreografert ved Den Norske Opera, Nasjonalteateret, NRK Fjernsynet, Den Nasjonale Scene med mer.

e-post

fonoko@fonoko,no

Faks:

6383 8772

Innbetaling

FONOKO ved Berit Guggedal, 4208 Saudasjøen til kto. 0540.08.93588

Frist var egentlig 1. august – så ta kontakt per omgående! Spørsmål

Ingolf Nesbø 6383 8591 Aa. Norman Eilertsen 917 98 378


Fra en dirigents hverdag Ingolf Nesbø har intervjuet

Fred Sjöberg som skal lede Master Class under ’OSTINATO’ på Voss. Og hvem er han så? Den beste måten å finne ut det på er å spørre, og det har vi gjort….

4

Prosjektet går ut på at vi besøker 12 steder i Sverige – fra Luleå i nord til Malmö i sør – der vi kommer med symfoniorkester og 4 eller 5 artister. Så samarbeider vi med lokale korkrefter på de forskjellige stedene. Til slutt kulminerer det hele med ’Körgalan’ i Globen i Stockholm, der alle korene som har deltatt lokalt nå møter som et kjempekor, 4-5000 sangere.

Hvem er du Fred Sjöberg, og hva gjør du? Kordirigent og utdannet sangpedagog og korpedagog. 48 år, og musikk er hele livet mitt. Jeg har arbeidet mest med kor, både som dirigent og konsulent i länet og i Örebro. Siden 83 har jeg dirigert Örebro kammarkör – et blandet kor med 35 medlemmer. Jeg har sunget 1. tenor i Radions kammarkör i 7 år under Eric Ericson. Musikalsk er jeg vel altetende og har stor appetitt. Er ikke redd for å gjøre ’djärva kliv’ Jeg vil ikke jobbe bare med for eksempel barokkmusikk, store verk, eller a cappellalitteratur. Også pop, rock, storband og jazz. Hele det musikalske kartet i kombinasjon med kor. Har dirigert Världsungdomskören, Världskammarkörrn og Europeisk ungdomskör (det siste dirigeres i år av Carl Høgset.) Det er ikke så mange som holder på med hele spekteret, alt fra klassisk til vocal pops. Det folk vil ha det gjør jeg. Siden ’97 har jeg holdt på med et veldig spennende prosjekt som er sponset av FöreningsSparbanken – ’Toner för Miljoner’.FöreningsSparbanken har et filialnett med 800 filialer over hele Sverige, og når de skulle satse på et kulturprosjekt, så var det naturlig for dem å se etter noe som på en måte kunne speile deres egen lokale tilstedeværelse. ’Kor-Sverige ’ var ideelt.

I samarbeid med FöreningsSparbanken har vi også fått etablert et ”Körcentrum i Stockholm”. Denne har nå 5 ansatte, og server kor og dirigenter med alle typer ’koropplysninger’ fra inn og utland. Kurs, seminarer, kongresser, konserter, reisehjelp etc.

’Toner för Miljoner’ er utrolig spennende og inspirerende å holde på med. Ideen er at vanlige korsangere skal få lov å synge sammen med noen av Sveriges beste artister, noe som er en utrolig inspirasjonskilde. Siste året hadde vi med blant annet Jan Malmsjö, og han ønsket å synge ghospellåten ’Amen’. Denne hadde jeg hørt i en fantastisk versjon i Chicago en gang, og det lyktes meg å få fatt på det arrangementet. Så var det bare å sette i gang å skrive det i korversjon.

Hvilke saker betyr mest for deg? Kanskje det å føre a cappella tradisjonen videre. Å få komponister til å skrive bra musikk for kor. I Uppsala har vi, igjen i samarbeide med banken fått etablert en bestillingsgruppe. Det vil si at vi disponerer en sum penger, og fra dette tar vi kontakt med både nye og etablerte komponister og får dem til å skrive musikk for spesielle anledninger.


5 Iblant må en gå omveier for å få fram det en vil, og disse omveiene er også verdifulle. Når vi kan koble vokalmusikere med symfoniorkester og solister som vi gjør i Globen, og når 1,7 millioner ser dette programmet på TV, da er det stort!

Fred Sjöberg Tenker faktisk ikke på det. Når jeg får et oppdrag så kjennes det flott. Det kjennes riktig. Hver dag er en herlig utfordring, og jeg føler ikke at jeg må trykke på noen knapper for å motivere meg.

Hva er det som gleder deg hos andre dirigenter?

Du har nylig fått Johannes-Norrby medaljen som vi vet henger høyt. Hva betyr den for deg?

Kommunikasjon. Har du ikke kommunikasjon med ensemblet, så har du ikke nøkkelen til å låse opp din personlighet.

Å få bekreftelse på at det jeg har brukt så mange år på å arbeide med bærer frukter. En av årsakene til tildelingen er trolig at jeg arbeider med så mange typer musikk, samt mitt internasjonale engagement der jeg benyttes som foreleser både i Europa, USA og i Asia. En herlig bekreftelse.

En dirigent må selvfølgelig ha musikalsk kunnskap, men det kan læres ved selvutvikling eller på kurs. Kommunikasjonsnøkkelen har man mer eller mindre, det vil si at man kan få ulik åpning på døren. Å se en dirigent som virkelig kommuniserer med sitt ensemble gjør meg glad.

Hvem er ditt forbilde?

Hvem er du, og hvor er du om 10 år?

Når en har sunget 7 år i Radioens Kammarkör under Eric Ericson, så er det vanskelig å ikke ha ham som et forbilde. Hver korøvelse var en opplevelse. Han er utrolig profesjonell, og det er fantastisk å se og oppleve hvordan han arbeider.

Jeg håper jeg får fortsette å utvikle meg videre med det jeg holder på med. Enda mer som gjestedirigent, og kanskje også noen år i utlandet.

Hva er din favorittfremførelse? Hva slags forbilde vil du være? Musikken er utrolig viktig. Repertoaret, teksten man synger. Instrumentalmusikere har noter og musikk, men som kor har man også tekst. Den er det viktig å få fram. Jeg vil gjerne være lydhør overfor ensemblet. Innøvningen blir på en måte en demokratisk prosess, men jo nærmere vi kommer framførelsen, jo mer tar jeg over. Når så dagen er der og man står på podiet, så er det ingen tvil om hvem som har ansvaret. For meg er det viktig å kunne formidle glede, engasjement og inspirasjon. Om du for eksempel tar storkoret i Globen, så er dette et alminnelig gjennomsnittskor. Når jeg klarer å formidle gleden og få dem til å føle at ”Han tror på oss!”, så heves korets kvalitet med minst 30%! Men jeg stiller også krav. Jeg krever ansvar tilbake.

Det må vel være Claudio Monteverdis Mariavesper som er et fantastisk verk med stort kor og orkester. Har faktisk ikke dirigert selv, men deltatt som korsanger og solist under Eric Ericson. En av de sterkeste opplevelsene som virkelig har etset seg fast i minnet. Oppsettet er som sagt stort, så den riktige anledningen har ikke kommet enda, men jeg har veldig lyst å fremføre verket. Ellers er Johannes-pasjonen et verk jeg setter veldig pris på.

Kjære leser! Hvis du ennå ikke har betalt kontingenten for 2001 tillater vi oss å minne deg om den. Er du ikke sikker på om du har betalt, er det greit å spørre vår kasserer Berit Guggedal på 5278 1078 Send i alle fall kr. 400 på vår konto 0530 51 41056 - og gled deg mer over kommende fin lesning fra FONOKO

Hva sier du når du skal motivere deg selv?


6

Komponistportrett koret (opptil 120 elever), mer avanserte arrangementer til musikklinjen (20-30 elever), samt arrangementer for alle mulige instrumentkoblinger med hardingfele, piccolo, tuba, klarinett, el.gitar og kontrabass, skulle stadig skaffes tilveie.” Men det å skrive krever kunnskaper i harmonilære og satslære. Hvor hadde du disse fra? - ”På lærerhøgskolen hadde vi en meget dyktig lærer som het Warren Langlie. Han hadde vært elev av Arnold Schönberg i 6 år, og formidlet kunnskap innen satslæregrenene på en for meg, avgjørende måte. Min formelle utdannelse har for øvrig alt i alt strukket seg over 9 år, med studier av alle typer av satslæredisipliner. Ellers fikk jeg de beste og nyttigste evalueringene av elevene mine som var satt til å synge min musikk. I tilbakemeldingene fra dem lå det mye god læring.”

Per Indrehus er invitert som foredragsholder og inspirator til vår samling på Voss i månedsskiftet august/september, så vi fant det svært aktuelt å gjøre et lite intervju med denne mannen, som snart har hatt sitt virke i musikkens tjeneste gjennom en hel mannsalder. Født i 1937, vokste opp på en øy utenfor Florø, helt ute i havgapet. Mor spilte piano, og barndomshjemmet rommet både piano og trøorgel. Således ble det musikk inn med morsmelken. Det var ikke vanlig med piano i hjemmene på denne tiden, i hvert fall ikke blant øyboerne der ute. Per Indrehus var naturligvis glad for at han hadde tilgang på disse instrumentene. Dette ga musikalske utviklingsmuligheter og bidro til å forme det unge guttesinnet både bevisst og ubevisst. Det var først på Volda gymnas at musikkinteressen utviklet seg til et yrkesaktivt alternativ, mye takket være møtet med blant andre dirigent Ingmar Fotland (ved Volda Lærerhøgskole) og tysklæreren Per Straumsheim. Disse ansporet sin elev til arbeid med og for musikk, og da det siden bar videre til musikklinjen ved Bergen Lærerhøgskole, var løpet lagt. Hvordan startet interessen for å skrive? - ”Da jeg i begynnelsen av min lærergjerning kom til Voss Folkehøgskule, der min oppgave var å opprette en musikklinje, fantes det smått om midler, og slett ikke til innkjøp av noter. Dermed ble det nødvendig å arrangere selv, for å holde musikkaktivitetene i gang. Denne utfordringen ga meg store muligheter: enkle korarrangementer til det store elev-

Hvordan har det vært å koble skriving med undervisning? ”Da jeg underviste på ungdomskolen ble dette særlig vanskelig. Skolearbeidet tok all tid. Siden startet jeg som lærer i folkehøgskolen, og da ble det større muligheter for å skrive. Det ble imidlertid mange sene kvelder og nattetimer gjennom årene.” Du har et langt lærerliv bak deg, hva har dette betydd for deg i sangens tjeneste? ”Jeg har fått være sammen med potensielle korsangere av alle slag, og lært meg å skrive på de fleste nivåer, også på nivåer som de fleste kan mestre!” Vi aner en inkluderende holdning fra komponistens side, som åpenbart har ligget der som en drivkraft gjennom hele hans arbeid. Han fortsetter: ”Alle mennesker har en stemme som de kan synge med. Stemmen er det første vi får å musisere med. Derfor er det viktig å åpne for at alle får prøve seg med stemmen sin. Arrangementer og komposisjoner må således legges an slik at det er mulig for de fleste å mestre stoffet. For de fleste vil jo være med når de ser at det er mulig å få til ting!” En lang musikalsk fartstid ved Voss folkehøgskole vet vi har satt sanglige spor etter seg hos svært mange, ikke minst takket være denne utrettelige innsatsen Per Indrehus har gjort for alle nivåer av sangere gjennom årene i dette skoleslaget. Hvordan skaper man egentlig interesse for sang? ”Man sier simpelthen at det å synge faktisk er kjekt, for det skaper livsglede! Men husk på at i alle fall den siste akkorden bør være ren, for det er den folk husker. Når det gjelder intonasjon for øvrig, har jeg alltid vært av den mening at et rytmisk og ledig kroppspråk hos korsangeren er et viktig virkemiddel for å fremme god sang overhodet. Et stivt kroppspråk hemmer den naturlige og rene sangen.” En enkel og inkluderende resept med andre ord, som skulle virke tillokkende på de fleste. Men det å skrive for unge mennesker kan jo


Per Indrehus lett bli å gå på akkord med seg selv og sine egne musikalske ører og ønsker. Hvordan forholder man seg til slike hensyn, Per Indrehus? ”Først og fremst er man nødt til å forholde seg til dem man skriver for. Det skal fungere for dem, og må legges an nivåmessig i forhold til der dette aktuelle ensemblet befinner seg. Uansett om man snakker om et høyt eller lavt nivå. Dernest har jeg naturligvis mine egne stilistiske referanser, noe som gjør at jeg hele tiden kan finne plass for egne vendinger. Således taper jeg ikke av syne mitt eget ståsted.” Og den stilistiske forankringen ligger i det folketonemessige, prøver vi oss… ”Ikke bare. Jeg har lenge hatt interesse for og tilhold i jazzen, og dette koblet til folketonen har muligens skapt mitt utgangspunkt. Folk sier jeg har en egen sound, og denne forsøker jeg å være tro mot.” Har naturen spilt noen rolle for deg, oppvokst som du jo er rett ved storhavet? ”Jo da, naturen har nok hatt sitt å si. Og den er jo ikke helt ubetydelig her i Vossetraktene heller! Så naturen har nok spilt med på sin måte.” Noen komponistnavn som har betydd mye for deg? - ”Da vil jeg nevne tre som jeg selv også har fått gleden av å studere hos: Ketil Vea, Geirr Tveitt og David Monrad Johansen. Særlig de to siste har satt sine spor hos meg. Monrad Johansen var ikke minst opptatt av at man måtte kunne sitt håndverk. Og være ydmyk! Ydmykhet er viktig. I undervisningssammenheng har jeg ofte møtt på elever som har kommet med noen få akkorder som de har lallet litt over, og som de har betraktet som et slags endelig mål. Det er etter min mening på høy tid å diskutere hva slags kriterier som skal legges til grunn for å kunne kalle seg komponist, når alle som gjør en låt eller sine egne greier kan smykke seg med denne tittelen! Man må først og fremst lære seg håndverket. Det å komponere er jo å utøve et håndverk! Ellers må jeg få nevne at møtet med musikeren Sigbjørn Bernhoft Osa her på Voss ble viktig for meg. Han ga meg oppmuntrende ord på veien, og ansporet meg til å fortsette og mente det var talent i det jeg gjorde. Dette inspirerte og førte meg videre når tvilen rådde.” Er det stor forskjell på det å komponere og det å arrangere? - ”Jo, det er da det. I en komposisjon er det jo gjerne teksten som danner utgangspunktet og som skaper grunnidéene. I et arrangement er det jo like mye det melodiske, gitte utgangspunktet som utgjør grunnlaget for arbeidet. Hensynet til eksekutøren og bestilleren er likevel det overordnede. Nivået må anpasses uansett om man komponerer eller arrangerer.” Og helprofesjonelle ensembler har også vært blant dem som har ønsket seg musikk av denne komponisten. Både Dom-

7 kantoriet i Bergen og svenske Radiokören er blant dem som har bestilt og fremført musikk av Per Indrehus, i tillegg til et utall av andre ensembler naturligvis. Dirigerer du også? - ”Den dagen jeg fylte 50 bestemte jeg meg for å slutte som dirigent! Det var så mye som skjedde i norsk korbevegelse, så det var godt å få sette seg på en tilhørerplass og i stedet få lytte til alt det flotte som nå var å høre. Jeg må nå i ettertid konstatere at dette valget jeg den gang gjorde faktisk ble et av mine kloke valg. Da fikk jeg jo også mer tid til å skrive, noe som har vært en drøm gjennom hele mitt liv, samtidig som årene ikke fikk ta meg som dirigent.”(!) Og skrive gjør Per Indrehus i dag så å si på heltid, selv om han nå også underviser noen få elever i klaverspill ved Voss Gymnas. Skrive har han gjort på freelancebasis siden 1991, da han avsluttet et langt og betydelig virke (siden 1964) i folkehøgskolen. Om dette skoleslaget har han derfor sine klare meninger, så da intervjueren betror ham at han selv har noe med denne type skole å gjøre, gir han oss et råd han ofte pleier å gi folk som jobber i dette skoleslaget: ”Eg har sjølv merka seinvirkningar etter nesten 30 års arbeid i folkehøgskulen, så difor seier eg berre: Besinn dokke!” Vi utelukker i denne sammenheng ikke helt at denne advarselen også kunne vært gitt av ham som et råd til enkelte av oss kordirigenter, i og med at han selv valgte å slutte ved fylte 50 år, og kanskje særlig da til dem av oss som holder på med flere kor parallelt. Ydmykhet og ansvarlighet gjennom nye prioriteringer etter hvert som livet går sin gang, er jo en god leveregel, også for oss kordirigenter! Nå er det imidlertid verdt å huske på at Per Indrehus hadde noe annet og minst like viktig å gå til i musikkens tjeneste, i og med at han ved å slutte som kordirigent og folkehøgskolelærer ga seg selv muligheten til å komponere på heltid. Og en slik prioritering er det jo ikke alle som har muligheten til å gjøre. Vi tror og regner imidlertid med at han gjorde et klokt valg, som skulle være til glede for mange i kor-Norge fremover, og ønsker ham fortsatt tillykke med sitt arbeid. Vi gleder oss til å møte ham på Voss i slutten av august!

Christian Killengreen


8 Det var hyggelig å bli spurt av FONOKO's styre om å dele noen erfaringer med kolleger. Jeg har valgt og ikke konsentrere meg om noe spesielt tema, heller ikke bare nye noter, men rett og slett trekke fram noen noter som jeg i det siste har hatt glede av i mitt virke som kordirigent. Jeg håper noen av dere finner noe nytt her likevel.

Blandet kor – Profant Jens Johansen (arr.): It was twenty years ago today. Wilhelm Hansen WH 29969 Jens Johansen er en dansk korleder og komponist som noen kanskje kjenner fra Nordklang. Han har gitt ut et hefte som heter ”It was twenty years ago today…” (A Sgt. Pepper-suite). Suiten inneholder sangene: Sgt.Pepper´s Lonely Hearts Club Band, Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, She´s leaving home og A day in the life. Sangene kan framføres enkeltvis eller samlet. Det er helt tydelig at Johansen kjenner Beatles godt samtidig som at han virkelig kjenner blandakoret som medium. Sangene er ypperlig tilpasset koret som instrument og låter samtidig utrolig nært originalen! Dette er ikke vanskelig stoff, men inneholder mye spennende å jobbe med for koret. Besetningen er SSATB, piano og besifring. Fungerer godt med kompegruppe. Gunnar Eriksson (arr.): Sommarn och jag. Sveriges Körförbunds Förlag SK 732 Den sangen som på ”Korsommerskolen” går under navnet ”Løken” er en hit! Den passer vel ikke akkurat inn når dette leses, men sommeren kommer før du vet ordet av det. Dette er et kjempeartig arr. som helt sikkert vil få fram sanggleden. Latininspirert og fengende melodi, morsom tekst og ikke minst skikkelig artig arrangement som er veldig fleksibelt laget. Her er det opp til koret å lage sin versjon. Komp og solistinnslag ad lib! I det hele tatt: Ta en nærmere titt på Gunnar Erikssons arrangementer – MYE SPENNENDE! Else Berntsen Aas: Kjærringa mot strømmen. Norsk Musikkforlag NMO bl.k. nr. 665 Det er vel ikke uten grunn at dette verket vant 1.pris i NRKs komponistkonkurranse i 1974 (altså slett ingen nyhet), men dette folkeeventyret utsatt for SSATB a cappella er virkelig artig. Det er ingen dum idé og koble denne komposisjonen med to andre ”folkeeventyr” av samme komponist og på samme forlag nemlig ”Myrsnipa” og ”Presten og klokkeren”. Dette er ikke særlig

Noter vanskelig, men inneholder likevel mange utfordringer for sangerne, gode muligheter for koret til å bruke sine gjøgleregenskaper – sangene bør synges med glimt i øyet! Robert Coates (arr.): Mannen han gjekk seg I vedaskog. Cantando Musikkforlag C 0113 Dette er også et ”muntert” korarrangement. Sangen er gjennomkomponert (9 vers) for SATB, solist og piano. Coates bruker enkle, men gode, virkemidler på en effektiv måte. Her vil koret fort komme til et resultat som vil ”gå hjem” hos publikum. Dette er lett tilgjengelig, men ikke kjedelig. Her kan det legges opp til litt ”overspill” (bruk sangernes dramatiske evner!) Ha det gøy og det vil smitte! Pianostemmen er ikke teknisk vanskelig, men må spilles med litt overskudd! Blandet kor – Sakralt Svein Møller: Surely goodnes and mercy. Cantando Musikkforlag C 0384 Dette er en av de vakreste korsatsene jeg har kommet over det siste året! Har du et kor med en mild og vakker klang, er denne ”et must”. Den er bygget over vers 6 i den anvendelige salme 23, noe som gjør at den foruten i konsertsammenheng er lett å finne plass til i gudstjenester. Kan plasseres i forhold til dåp, nattverd, tidebønner, kirkejubileer, og ikke minst på 2.søndag etter påske. Verket er skrevet for SATB og orgel og skulle ikke by på problemer for noen kor! Mary Lynn Lightfoot: Dona nobis pacem. Lorenz 15/1180H Lightfoot er en dame med sans for iørefallende melodier! Det er også tydelig i denne enkle komposisjonen for SAB og piano. Teksten som betyr: ”Herre, gi oss din fred” passer i de fleste sammenhenger, og dette er derfor en korsats som vi i mitt kor ofte har måttet ty til når andre ting har måttet legges vekk av forskjellige grunner. Denne sangen, sjøl om den hos oss har blitt ”reservesangen”, klinger nydelig, er lett å få til og gjør som regel stor lykke. (Noen av oss dirigenter er kanskje litt redde for ”det søte”, da er denne nær grensen). Komposisjonen finnes også i versjon for SATB 15/1291H og for 2 stemmig kor (fleksibelt) 15/1175H


Noter Robert W. Thygerson: Hallelujah to the saints. Lorenz HV 224 Dette er et shownummer. Det er et morsomt arrangement som ofte på kaller latter hos publikum! På en leken måte kombinerer komponisten ”Oh, When the Saints” og ”Halleluja-koret”. Det er likevel enkelt. Arrangementet er for SAB, piano og skarptromme ad lib. Finnes også i versjon for SATB.

9 Mannskor: Rudolf Desch (arr.): Yellow Submarine. Schott´s Chorverlag C 44109 Et artig arrangement over denne kjente Beatlesmelodien. Det er et a cappella arrangement (TTBB) som er ganske spennende og hvor versene er forskjellig arrangert. Det er jo i grunnen kjempegøy at i tillegg til originalteksten finnes en tysk oversettelse! Det blir jo så dumt at det helt sikkert blir morsomt!

Like stemmer – Sakral: Léo Delibes: Messe Brève. Lorenz 30/1150R Dette er en kjempefin (og ikke for vanskelig) 1800-talls messe for SA og orgel (eller piano). Det som er litt fint med denne utgaven er at du også kan framføre den med strykeorkester (kvartett?). Partitur og stemmer er mulig å skaffe. Jeg har ikke brukt denne enda sjøl, men den ligger høyt opp i notebunken! Jeg ser for meg at dette verket (eller satser) lett kan framføres i forskjellige sammenhenger – både konserter og gudstjenester. Kyrie og Gloria fra denne messen er for øvrig nylig utgitt på SKS –körmusik, Sverige, men…hvorfor ikke kjøpe hele hvis du likevel…

Jeg tror jeg stopper her, verken tiden eller plassen strekker til. Jeg vil også understreke at det jeg har levert over ikke er noen 10 på topp liste. Det er heller ikke noe forsøk på å plukke ut det beste innenfor forskjellige genre. Det er rett og slett noen korsanger som passerte i mitt hodet tidlig en lørdags morgen.

Forskjellig: Mary Lynn Lightfoot: Gloria Deo! Lorenz 15/1168H (SATB) / 15/122H (TTB) / 15/1167H (SAB) / 15/1113 (2st.) Dette sprudlende arrangementet finnes i flere utgaver, så du kan finne et arr. som passer til ditt kor. Sjøl har jeg brukt SAB versjonen. Rytmisk, fengende og midt i stemmegruppenes beste stemmeleie, kan vel være noen stikkord. Sangen framføres med piano. Geir Munthe-Kaas Jill Gallina: Min Gud är min herde. Reimers ER 103064 Dette er en enkel korsang, som jeg både har brukt i blandet kor og barnekor. Den består av to enkle (og vakre) melodier som først synges hver for seg og så samtidig. En fin sang å ty til for barnekoret som nettopp har begynt å synge tostemt. Jeg har også benyttet den for liten blandet kor gruppe med vellykket resultat.


10

Midt-Norsk Musikktorg 2001

I samarbeid med Norsk Musikkråd Sør-Trøndelag og Norsk Musikkråd Nord-Trøndelag presenteres

MIDT-NORSK MUSIKKTORG 2001 som er en kavalkade av snadder for mennesker som er opptatt av hva som skjer på musikkfronten akkurat nå.

I dette selskap har FONOKO fått lagt inn det etterspurte kurset: TONEDANNING OG INTERPRETASJON med Helge Birkeland som instruktør. Her får dirigenter (aktive) anledning til å praktisere under veiledning med et øvingskor som har innstudert stykkene det skal arbeides med. Øvingskoret på dette kurset er Hell Blues Kor. Koret har sine musikalske røtter innen genrene blues, negro spirituals og beslektede musikkformer. Med dets nære tilknytning til Hell Blues Club og Hell Blues Festival er det naturlig at koret har deltatt med egne oppsetninger under denne årlige festivalen.

tittelen ”Brennende ildsjel, eller utbrent?” er inkludert i alle kursene. Gert Ohlsson er en svært ettertraktet kursholder som er mye benyttet både i kulturlivet og i næringslivet.

KUNSTNERISK Du får oppleve Midt-Norsk Ungdomsstorband med Erlend Skomsvoll, Hell Blueskor, studentkoret Pirum, innslag fra Ungdommens Kulturmønstring, damekoret Ritardando, Trøndernes Mandssangforening, elever fra Jazzlinja på Sund Folkehøyskole, Trøndelag Ungdomskorps m.fl.

LYST TIL Å VÆRE MED? Sted: Rica Hell Hotel, som ligger like ved Trondheim Lufthavn, Værnes. Tid: 27. og 28. oktober 2001. Kurset varer fra lørdag kl 1100 til søndag kl 1500 For mer info ring 73 82 17 90.

Pris: kr. 1690,Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom, frokost, festmiddag, 2 lunsjer og kaffe begge dager. Konferanseavgift er inkludert.

Påmelding til: Norsk musikkråd Sør-Trøndelag IKKE ”BARE” KURS…. Dirigentkurset er bare en del av musikktorget. Denne helgen arrangeres samtidig en konferanse for tillitsvalgte og ledere i lag og musikkorganisasjoner generelt, samt arrangørkurs for jazzklubber, kurs i MIDI – musikkteknologi, og kurs i bruk av Harddisk opptaksutstyr. Konseptet på musikktorget er slik at vi ”kurser oss” hver for oss, mens vi samles i pauser, måltider, under musikalske overraskelser, og ikke minst på festmiddagen lørdag kveld. Vi har også lagt inn en musikalsk markering av Norsk musikkråds 25 –års jubileum i løpet av denne kvelden.

UTBRENTE DIRIGENTER? Et tre timers foredrag med Gert Ohlsson med

Sorgenfriv. 9, 7037 Trondheim Påmeldingsfrist: 10. september


11

Klipp

Vi har klippet inn noen av sommerens kurser for kordirigenter. Kanskje noe som passer deg? ‰

‰

‰

Dirigentseminar i Tyskland I Marktoberdorf (i nærheten av München) inviteres kordirigenter til et internasjonalt seminar i tiden 31.5 – 10.6. Seminaret avholdes i forbindelse med den internasjonale korkonkurransen. Foredragsholder er professorene Volker Hempfling oh Gudrun Schröfel. Videre tilbys et seminar om tonedannelse under ledelse av Hermia Schlichtmann, Øvningkor er Portland State University Choir i USA. Påmeldingsfrist er 20 april. Søknad sendes: Bayerische Musikakademie Marktoberdorf Kurfuerstenstrasse 19 DE-87616 MARKTOBERDORF, Tyskland Tel +49 8342/9618-0 Fax +49 8342/40799 E-post modmusik@compuserv.com www.modmusik.de Dirigering - körpedagogisk inriktning i Uppsala, 30 juli-5 augusti 2001 Målgrupp: Körledare, musiklärare, musikstuderande med erfarenhet av kördirigering Antal deltagare: 10 Kursens innehåll: Dirigering, kollektiv tonbildning, "kör på gehör", instuderingsmetodik, repertoargenomgång, körsång (kursdeltagare). Kursen utgår från körpedagogiska moment. Den syftar till att ge en fördjupad insikt kring de förutsättningar som påverkar körledarens arbete, vid sidan av det rent slagtekniska. Lärare: Solvieg Ågren Kursavgift: meddelas senare Anmälningsavgift: meddelas senare Arrangör: Riksförbundet Svensk körsång i samarbete med Uppsala universitets Körcentrum Anmälan sänds till: Riksförbundet Svensk körsång, Nybrokajen 11, 111 48, Stockholm (www.swechoir.se) tel: 08-407 17 70, fax: 08407 17 72, e-post: kansli@swechoir.a.se Senaste anmälningsdag: 30 april 2001 Dirigentkurs, 30 juli-5 augusti 2001 Målgrupp: Körledare, kyrkomusiker, musiklärare, musikstuderande Antal deltagare: 8 Kursens innehåll: Dirigering, instuderingsmetodik, interpretation, tonbildning, repertoarkännedom, slagteknikniska övningar (med pianist) - instudering (med övningskör) Lärare: Tomas Pleje Kursavgift: meddelas senare Anmälningsavgift: meddelas senare

Arrangör: Riksförbundet Svensk körsång i samarbete med Uppsala universitets Körcentrum Anmälan sänds till: Riksförbundet Svensk körsång, Nybrokajen 11, 111 48, Stockholm (www.swechoir.se) tel: 08-407 17 70, fax: 08407 17 72, e-post: kansli@swechoir.a.se Senaste anmälningsdag: 30 april 2001 ‰

Dirigentkurs - avancerad Datum: 30 juli - 5 augusti 2001 Målgrupp: Avancerade körledare och studerande vid musikhögskola eller motsvarande Antal deltagare: 6 Kursens innehåll: Dirigering, interpretation, partiturstudium, repertoarkännedom, slagteknikniska övningar (med pianist) - instudering (med övningskör) Plats: Uppsala. Lärare: Stefan Parkman Kursavgift: meddelas senare Anmälningsavgift: meddelas senare Arrangör: Riksförbundet Svensk körsång i samarbete med Uppsala universitets Körcentrum Anmälan sänds till: Riksförbundet Svensk körsång, Nybrokajen 11, 111 48, Stockholm (www.swechoir.se) tel: 08-407 17 70, fax: 08407 17 72, e-post: kansli@swechoir.a.se Senaste anmälningsdag: 30 april 2001

‰

SOMMARKORSKULE FOR SONGARAR OG DIRIGENTAR Toneheim (Ridabu utanfor Hamar) 22. juli - 29. juli 2001 Mesterklasse i kordireksjon med Erik Westberg, Kordireksjon nivå 4 med Norunn Illevold Giske, Kordireksjon nivå 3 med Tove Ramlo, Kordireksjon nivå 2 med Øystein Fevang, Kordireksjon nivå 1 med Ola Sæther Korsangerkurs med Heidi Granlund, Individuell sangundervisning med Folke Bengtsson og Maria Stattin. På mesterklasse er det plass til 8 deltagere, mens kordireksjon nivå 1-4 har plass til 15 hver. Alle deltagere bør være aktive. PRISER: Mesterklasse: Med overnatting i enkeltrom: 7500,- (8500,-) Med overnatting i dobbeltrom: 7100,- (8100,) Uten overnatting: 5100,- (6100,-) (Priser i klamme er for de som ikke er medlem av Norges Korforbund) PÅMELDINGSFRIST: 15. MAI 2001 Norges Korforbund, Tollbugata 28, 0157 Oslo


Siste side Styret i FONOKO Aage Norman Eilertsen, leder Kvartsveien 15, 3340 ÅMOT tlf. 917 98 378 (mobil) 3278 3630 (jobb) faks 3278 3629 aage.norman@fonoko.no Christian Killengreen, nestleder Tjernbakkveien 116, Eiketun, 1555 SON tlf. 6495 9653 (prv) 6498 3050 (jobb) christian.killengreen@fonoko.no

VARA 1 Bernt Nordset Sofiemyr kirke, Pb. 35, 1417 SOFIEMYR tlf. 6680 0290 (jobb) 913 55 247 (mobil) bernt.nordset@fonoko.no

Berit Guggedal, kasserer 4208 SAUDASJØEN tlf. 5278 1078 / faks 5278 1111 berit.guggedal@fonoko.no

VARA 2 Barbro Bergquist Sinsen terasse 11, 0574 OSLO 2215 7604 (tlf /faks) 958 60 517 (mobil) barbro.bergquist@fonoko.no

Brit Toresen, sekretær Hallingstien 34, 4021 STAVANGER tlf. 5187 2822 (prv) 5159 9600 (arb) brit.toresen@fonoko.no Randi Forselv Nesbø, kursansvarlig Mårstien 67, 2014 BLYSTADLIA tlf. 6383 8591 randi.nesbo@fonoko.no

klipp fra styrets arbeid Vi minner om FONOKO’s årsmøte som er en del av aktivitetene under OSTINATO på Voss. Det knytter seg en særlig spenning til møtet fordi det er det første årsmøte i FONOKO etter at Norges Korforbund på et ekstra ordinært årsmøte valgte å melde seg ut av Norsk Musikkråd. Dette gjør at flere kor spør om FONOKO kan være en aktuell organisasjon for kor som fortsatt ønsker å være med i Norsk Musikkråd. Mange opplever det som både uforståelig og dramatisk at man over natten har mistet kontakten med sitt lokale/ fylkeskommunale musikkråd. Styret i FONOKO ser det som sin oppgave å være en del av den store norske musikkfamilie. I den anledning ønsker styret å presisere at det i vedtektene ikke er noe som er til hinder for en slik utvikling. Man vil på årsmøtet legge grunnlaget for å formalisere grunnlaget for et ”Seksjon kor”.

FONOKO’s organisasjonsmedarbeider Ingolf Nesbø Mårstien 67, 2014 BLYSTADLIA 6383 8591 (prv) 928 15 888 (mobil) 6383 8772 (faks) ingolf.nesbo@fonoko.no e-post: hjemmeside:

fonoko@fonoko.no www.fonoko.no

En formell akseptasjon av kor som medlem i FONOKO vil bli et spennende supplement og kanskje en tidlig og sped forberedelse til en fremtidig utvikling mot et spesialisert og uensartet kormusikkliv. Styret håper på medlemmenes tilslutning ikke minst pga. det bakgrunnsteppet som nå er lagt ved at Norges Korforbund ikke lenger er med i Norsk Musikkråd. I sommerutgaven av KORDIRIGENTEN omtalte vi Interpretasjonskurset som vi gjennomførte sammen med Norsk Musikkråd, Østfold. Vi er glade for å kunne melde om at kurset gjentas som en del av MidtNorsk Musikktorg 26-28 okt. Visste du at alle nye medlemmer i FONOKO mottar en spennende velkomstpakke med nyheter fra Cantando Musikkforlag AS?

redaksjonen avsluttet 16. august 2001

Kordirigenten nr. 3 - 2001  

Kordirigenten nr. 3 - 2001