Page 1

F O N O K O MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN NORSKE KORDIRIGENTER

nr 2 - 2000 - 6. ÅRGANG

TEMA

SAMARBEID INNHOLD  kongressen avlyst nytt kurstilbud  møte med korforbundene  æresmedlem: Helge Birkeland  www.fonoko.no på internett  omtale av noter  nytt fra styret


2

L E D E

Jeg husker en kveld tidlig i mai, og på Modum hvor jeg bor, var det deilig og varmt. Via massemedia fikk jeg inntrykk av at nå var våren endelig kommet, inntil jeg slo på TV, og så flyet i Tromsø som hadde sklidd ut av rullebanen og sto langt vekk fra rullebanen. Bildet av endelig vår måtte justeres. Lurer på hvordan ordlyden i media ville ha vært hvis Marienlyst - eller TV 2 - hadde ligget i Narvik, Harstad, Tromsø eller Kirkenes. "Våren 2000 synes å utebli i år" Tenk hvordan indignasjonen ville være hos resten av landet! "Har - DE - (media) gått helt fra forstanden, her er det jo vår i massevis med Celciusgrader og greier - og dette betaler - VI - lisens for!" Selv om altså virkeligheten så ulik ut - alt etter som hvor man bodde, var ingen i tvil om at tiden for de lange lyse dager og netter var kommet! Ah! - en sannhet vi kunne enes om! Med noe av samme resonnement tok FONOKO initiativ til et møte med lederne i de ulike korforbund. Det var skikkelig nyttig å være sammen! I stedet for å snakke OM hverandre fikk vi sitte og snakke MED - og TIL - hverandre: - en ikke så altfor utbredt foreteelse her på berget. Spørsmålet på møtet var, hva kunne vi, vår ulikhet til tross, enes om? Det er ingen tvil. Som nord og sør er forskjellig. Kororganisasjonene er forskjellige i størrelse, mål og innhold. Hva vet vi, kanskje kommer det enda flere organisasjoner med andre mål? Det er en ingen trussel. Det er en ressurs! Uansett er det i et slikt landskap dirigenten skal manøvrere. I løpet av en uke løper dirigentene mellom skolekoret, bedriftskoret, blandakoret og kirkekoret. Korene som kan være organisert innen 4 forskjellige forbund! Dette beskriver den norske kordirigentvirkeligheten! Når så FONOKO sendte ut innbydelse til kororganisasjonene var det kun et spørsmål vi var opptatt av: HVA ER DET VI KAN GJØRE - SAMMEN - FOR KORDIRIGENTEN? Kortversjonen av referatet er som følger: • • •

R

Alle var glad for initiativet og takket for innbydelsen Dette samtaleforum krever litt tid å bearbeides i de ulike organisasjonene Kan FONOKO være det felles verktøy/apparat organisasjonene kan benytte seg av med tanke på et felles - og enda sterkere dirigentkonvent? Nytt møte er berammet i løpet av høsten

Som eksempel på godt samarbeid kan nevnes kontakten vi hadde med Norges Barneog Ungdomskorforbund i forkant av Kongressen i Bodø (som dessverre måtte avlyses, mer om dette inne i bladet) I skrivende stund er vi i gang med nye planer for kurset "Møt komponistene og deres musikk" i samarbeid med Cantando Musikkforlag AS og Norges Kirkesangforbund. Vi for vår del opplever de ulike kororganisasjoner som medspillere. Forskjellige organisasjoner ja vel, men vi fant noe vi hadde felles. FONOKO's medlemmer har fortsatt mye å glede seg til i tiden som kommer, både på kort og lang sikt. Flere bør bli en del av teamet - FONOKO - foreningen norske kordirigenter.

Aage Norman Eilertsen, leder


3 Som det framgår også andre steder i bladet er FONOKO opptatt av samarbeid med de ulike kororganisasjonene. Et samarbeid som ikke bare går på det prinsipielle, men som også gir praktiske resultater.

Vi er derfor veldig glade for at vi nå kan presentere det første synlige beviset på dette ved årets kongress i Bodø, 13. – 15. oktober.

I samarbeid med NOBU – Norges Barne- og Ungdomskorforbund – har vi greid å få den finske mesterdirigenten Kari Ala Pöllänen til Norge. Pöllänen som er internasjonalt kjent og anerkjent, har siden 1994 vært kunstnerisk leder og dirigent for Finlands fremste barnekor, Tapiolakoret.

Under kongressen vil Pöllänen lede seminaret ”MasterClass for barnekor”, og demonstrasjonskor vil være et barnekor fra Bodø Domkirke Les mer på www.fonoko.no

Barbershop

er en sangstil som til nå ikke har vært særlig utbredt i Norge. I Sverige derimot har den opplevd en klar renessanse det siste 10-året. Stilen kjennetegnes kanskje først og fremst ved at melodistemmen alltid ligger i den nest høyeste stemmen (2.tenor) som i barbershop terminologi kalles lead. Barbershop kan synges både av herrer og damer, men det skal i utgangspunktet være like stemmer.

Det finnes barbershop-arrangemang av alle typer musikk, fra kirkemusikk til pop, og musikkstilen synes å appellere til korsangere i alle aldre.

FONOKO vil også slå et slag for barbershop ved å gi sine medlemmer en mulighet til å stifte nærmere bekjentskap med stilarten.

Og igjen har vi gått østover. Fra Sverige kommer Lasse Holmstrøm- mangeårig musikkansvarlig i SNOBS – Society of NOrdic Barbershop Singers, og kanskje en av de største entusiastene i Norden. Les mer på www.fonoko.no

K O N G R E S S 2 0 0 0


4 K O N G R E S S

Under årets kongress i Bodø har vi nok en gang gleden av å presentere en av de store profilene i norsk korliv - Helge Birkeland.

Helge fylte 75 år i august, og han har en sangog korteknisk kunnskap og erfaring som er nokså unik.

I Bodø vil vi få oppleve ham som leder av seminaret MasterClass for blandet kor. Demonstrasjons- og øvingskor vil være Con Brio. Les mer på www.fonoko.no

Har du hørt uttrykket ” Å stå i kor”? Sikkert, og svært ofte er det det man gjør. Men det er også mulig å gjøre konserten litt mer spennende både for utøvere og publikum

Lise Eger har en utrolig allsidig utdannelse og bakgrunn fra blant annet ballett, film, koreografi, sang etc.

I seminaret ”Bevegelse og bruk av konsertsal” vil deltakerne få innsikt i

2 0 0 0

hvordan en korkonsert også kan gi en visuell opplevelse. Les mer på www.fonoko.no

En av våre mest aktive komponister innen korlitteraturen de siste 20 årene er Steinar Eielsen.

Steinar har skrevet bestillingsverk for mange av våre fremste kor, og han har mottatt en rekke stipend og priser for sine komposisjoner.

I Bodø vil Steinar gi eksempler på repertoarvalg og han vil også lede kongresskoret en av dagene Les mer på www.fonoko.no


4 K I R K E M U S I K K

17. – 19. November Møt komponistene og deres musikk! For den som ikke måtte vite det, ligger Danvik Folkehøgskole i Drammen. Det er gangavstand fra Drammen sentrum (40 minutter med bil /tog fra Oslo) Det er i disse fredelige omgivelsene vi arrangerer seminaret om kirkemusikk og repertoarvalg. FONOKO er opptatt av at innholdet på kurs og seminarer skal være aktuelt og levende, og vi føler at vi har full dekning for dette også her. Fire av våre fremste komponister innen kirkemusikk vil lede seminaret og bidra med egne komposisjoner, nemlig Arne Dagsvik, Trond Kverno, Ernst Monsen og Sigvald Tveit. I tillegg til hovedtemaet som er repertoar, vil det også bli en sesjon med demonstrasjon av notesettingsprogrammet Capella, samt en om trender og policy for utgivelse fra forlagene. For den som synes at dette er interessant, så er det viktig å tenke på hva som skjedde med kongressen i Bodø. For sen påmelding medførte avlysning av det hele, - la ikke det skje igjen.


5 Det er også en annen grunn til å være tidlig ute med påmeldingen, og det har med prisen å gjøre. Danvik har begrenset kapasitet med hensyn til overnattinger, så det er kun de 20 først påmeldte som får plass på internatet. Samarbeidet med Cantando Musikkforlag og Norges Kirkesangforbund samt velvilje fra Danvik har medført at vi kan tilby en utrolig lav pris på seminaret: Fredag ettermiddag til søndag ettermiddag med full pensjon og seminaravgift – kr.1.250,-! Men dette gjelder altså bare for de 20 første. De øvrige - og vi håper det blir mange av dem – må selv sørge for overnatting. Om ønskelig vil vi være behjelpelige med dette. Deltakere som ikke bor på folkehøgskolen betaler den samme seminaravgiften som de andre – kr. 250,-. Ønsker man å spise der (lunch og middag) tilkommer kr. 200,- pr dag. Det nøyaktige programmet er ikke lagt enda, men seminaret vil begynne etter lunsj fredag og avsluttes etter lunsj søndag. Detaljene kommer om kort tid på hjemmesidene våre – www.fonoko.no , men har du spørsmål så kontakt Christian Killengreen i FONOKO Påmelding gjøres til FONOKO v/Berit Guggedal (Adresse og telefonnr. på bladets bakside), eller direkte online på vår hjemmeside.

Medlemskap i FONOKO Det er fortsatt en del av dere som står i medlemslistene som ikke har betalt kontingent for 2000. Bladet, informasjon og tilbud har dere likevel fått på samme måte som de andre. Dette er jo unektelig litt urettferdig for dem som betaler sin kontingent og som på den måten bidrar til at FONOKO kan fortsette å være en organisasjon som arbeider for kordirigentene. Fra og med neste nr. av bladet vil det derfor bli sendt bare til betalende medlemmer. Men det er enkelt å sikre seg 2000-årgangen komplett; send bare kr.400,- til FONOKO v/Berit Guggedal kto.nr.0530.51.41056

K I R K E M U S I K K


5

Preliminært program for kongressen i Bodø Fredag 13.10

Lørdag 14.10

Søndag 15.10

12.00 –

Åpning

12.30 – 14.30

Kongresskor

14.30 – 15.30

Lunch

15.30 – 17.00

Kurs

17.00 – 17.15

Kaffe

17.15 – 18.45

Kurs

19.00 –

Middag

21.00 –

Kirkekonsert

09.00 – 10.30

Kongresskor

10.30 – 11.00

Kaffe

11.00 – 12.30

Kurs

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Kurs

15.00 – 15.30

Kaffe

15.30 – 18.00

Kurs

19.00 –

Middag

21.00 –

Konsert

09.00 – 10.30

Kongresskor

11.00 – 12.00

Konsert (Fiskemesse)

12.30 – 14.30

Kurs

14.30 –

Lunch

K O N G R E S S 2 0 0 0


5 Et bygdekor i møte med stjernene I en tid da der musiseres mer og flottere enn noensinne her på berget, og da musikkonsumet når nye høyder, tvinger det seg frem økte behov for synliggjøring, ikke minst blant dem av oss som driver med bygdekor på lokalplanet, på den såkalte ”grasrota”. Faren for å forsvinne i den store mengden, der kun de (fjernsynsbelyste!) absolutte toppene er synlige og får fokus, og blir det faktiske referanse- og sammenligningsgrunnlaget for folk, er overhengende. Dette skulle være kjent for de fleste kor som driver på det lokale plan, og som forsøker å fremstå som et fristende og spennende musikalsk alternativ for sin lokalbefolkning både på konsertsiden og når det gjelder som arnested og varmestue for distriktets løse og faste musikalske fugler av både skapsangertypen og av typen ”mer håpefulle” fra det distriktet man tilhører. Nei, det er jammen meg slettes ikke så lett å måtte kjempe mot medienes pavarottier og dioner, de som bortimot daglig svever rundt oss nærmest som åndelige vesener innhyllet av overjordisk lydkvalitet, og glanset papir. Mange av våre dagers sangstjerner har nesten noe religiøst over seg, der de gløtter til oss fra sine CD-innpakninger og magasiner, litt overbærende og guddomsfjerne, men likevel tilstede. Et paradoks som naturligvis også rommer selve magien. For dette viser at også jeg kan nå slike astronomiske høyder som disse stjerner. Om jeg velger de rette kanaler. Og får de rette personer på min side. Og har tilstrekkelig talent. Jeg kan faktisk selv bli en stemme som gir folk drømmer, som henfører og skaper mystikk. Som forvandler toner til åndelige størrelser! Og som attpå til kan gjøre regning med heltestatus og megaberømmelse. Så kan man spørre seg: I hvor stor grad blir lokalkoret et reelt alternativ for syngende mennesker satt opp mot slike perspektiver…?! En kan jo miste pusten av mindre! Egentlig et helt rått parti. Men her svinger det vel litt fra distrikt til distrikt og fra kor til kor. Noen kor har jo i vårt eget land fått noe bortimot en heltestatus og kan altså få fylt også slike mulige behov hos sine sangere. De fleste bygdekor opplever imidlertid en litt annen virkelighet rundt sin drift skulle jeg tro, der kampen om midler, om oppmerksomhet og om medlemmer er det som preger hverdagen. Dette til tross, og all eventuell konkurranse fra megastjerner til tross: At det synges svært mye i dette landet er et soleklart faktum. Kanskje mer enn noensinne. Derfor kunne det muligens heller være aktuelt å stille følgende spørsmål: hvordan skal vi stadig flere syngende mennesker i dette landet få hørbare utløp for vår voksende mengde av oppmagasinert sang på en slik måte at det bringer vekst og utvikling til korbevegelsen, gagner (musikk-) livet generelt, og gir pårørende, sambygdinger og bevilgende myndigheter en alldeles og fullstendig tvingende overbevisning om at sang lønner seg, sang kobler og sang koster. Især hvis man ikke satser på det! Og i hvert fall da i kroner og øre. Dette får tjene som en slags åpning av denne spalte som egentlig er ment å skulle være et jevnlig gløtt inn i korhverdagen rundt om i vårt land. Og her er det rom for både solskinnshistorier og historier av noe mindre positiv karakter som det kanskje kunne være litt å lære av. Også for andre. De sistnevnte typer av historier blir muligens vanskeligst å få frem, men med en god utvikling på denne spalte, kan dette bli et forum av stor nytteverdi for oss som driver kor rundt omkring i dette landet. Mitt bidrag er hentet fra det distriktet jeg selv arbeider i, nemlig fra Vestby i Akershus. Der ble det sist sommer satt opp et stort musikkspill, etter initiativ fra et av de lokale

H V E R D A G E N


6 kor i bygda. Stedet var Hølen og musikkspillet bar navnet ”Lilletrollet” etter en fortelling av sambygdingen Tor Åge Bringsværd. Korets dirigent, Øyvind Denstad, hadde satt musikk til det hele. Her fikk vi møte troll av de underligste slag og av alle slags typer, og hele spillet ble satt opp ute, i hjertet av det lille stedet Hølen. Dette var en satsning som forutsatte formidabel innsats, både økonomisk og dugnadsmessig. Men som like fullt forutsatte en publikumsoppslutning temmelig langt utover det et lokalt bygdekor kan påregne i normale driftsår. Da vi som publikummere omsider kunne innfinne oss i uteteateret på denne fredfylte plett, var det bare å konstatere at de halverte trestokker som vi satt på var fylt opp til siste plass, noe som tilsvarte noe rundt 600 tilskuere pr. forestilling, og at hele landsbyens sentrum var forvandlet til en kjempemessig teaterarena, full av mystikk og forførelse. Vi kunne dessuten lese i programmet at det var nedlagt noe sånt som 7000 dugnadstimer til sammen i prosjektet før første forestilling gikk av stabelen. Ikke få årsverk det! Bortimot hele bygda hadde vært i arbeid for å sette Hølen på kulturkartet. Og så hadde man hanket inn noen proffer på skuespillersiden og på musikk- og sangsiden. For å ha noen stjerner med seg også, oppi det hele. Og kommunen hadde latt seg overbevise, og spyttet i så det monnet. 70.000 tror jeg det var snakk om fra kulturkontoret, noe som ikke er en liten prosent av det man normalt tilfører korbevegelsen i denne kommunen gjennom et år. Men kultursjefen hadde forstått potensialet som lå i oppsetningen, og gått inn for støtte utover det som vanligvis bevilges, noe som selvfølgelig har åpnet opp for at noen hver heretter øyner muligheter for prosjekter(!), selv om de skulle ligge på et unormalt kostnadskrevende nivå. Ikke fordi det anbefales sånn uten videre å sette i gang med et slikt gigantisk prosjekt som det som jeg her så vidt har beskrevet. Men alt dette sier faktisk noe om fleksibiliteten i den byråkratiske tenkning som også kan befinne seg på et kulturkontor, og mulighetene som således tross alt finnes, selv om det mange steder skal særdeles mye overtalelsesteknikk og lirking til for å vinne forståelse for prosjekter man selv ønsker å bringe til torgs. Også sier det noe om hvilke krefter et kor kan forløse. Og hva slags samhørighetsfølelse et slikt kor er med på å skape i kjølvannet av en slik satsning. Her var unge som gamle engasjert som både sjauere, skuespillere og sangere. Og så klarte man å vekke medienes interesse. Også fjernsynskanalenes. Og da var det gjort. De store stjerner ble plutselig de lokale, og folk gikk mann av huse for å få med seg forestillingen. Det er altså mulig å bryte nytt land, skaffe seg oppmerksomhet langt utover egne egner, og skaffe pengebeløp som overstiger rammer som selv et kulturkontor opererer med. Om man kommer fra et kor som virkelig tror på sitt prosjekt, og som klarer å vinne forståelse for det. For det er nødvendig. Vi kan ikke forvente automatikk når det gjelder bevilgninger til slike prosjekter. Ikke ennå i hvert fall. Men at ”Lilletrollet” har banet vei for nye muligheter på musikkfronten i vår kommune, skulle det ikke herske særlig mye tvil om. Og så var de lokale sangstjernene vel så spennende å se og høre på som glansbildene vi får servert nesten daglig på skjermen. Ikke minst fordi det hele ble så nært. Takker for en flott forestilling, og sender herved denne spaltes stafettpinne videre. Christian Killengreen


6 Æ R E S M E D L E M

HELGE BIRKELAND ÆRESMEDLEM I FONOKO Det var et enstemmig styre som på møtet i begynnelsen av september gikk inn for å utnevne Helge Birkeland som æresmedlem i Foreningen Norske Kordirigenter. Prisen som var "Bebudelsen" et bilde av kunstneren Liv Grønlund Sørensen ble overrakt i forbindelse med en konsert i Østre Aker in Oslo kirke hvor Helge Birkeland ledet "sitt kor" Con Spirito, med solister som fremførte "Ein deutsches Requiem" av Johannes Brahms. Det var lederen i FONOKO Aage Norman Eilertsen, som overrakte prisen. I sin tale til Birkeland la han vekt på …… FONOKO gratulerer deg Helge! Dette fortjente du, virkelig!


7 Repertoartips for barnekoret ! -

ved Kari Olene Oma Rønnes

Jeg håper og tror at jeg har funnet frem til satser som koristene vil føle som spennende og motiverende å jobbe med. Arrangementene /komposisjonene og ikke minst tekstene er av en slik karakter både når det gjelder vanskelighetsgrad og tilgjengelighet at koristene vil føle seg «hjemme» her, samtidig som utfordringene er til stede. Kanskje kan noen av disse satsene brukes til korets sommerkonsert, eller kanskje til årets kortur ?

N O

Alle satsene er utgitt på Cantando Musikkforlag A/S. «PARAPLYEN» KOR A av John Højbye, nå også med norske tekster. Er dette hefte en godt bevart hemmelighet? I så fall fortjener det oppmerksomhet her og nå. Hvor mange av oss har ikke følt det vanskelig og til dels lite pedagogisk å gi våre norske barn tekster på dansk, for så å synge disse flotte arrangementene på dnorsk"? Dette gjelder i alle fall undertegnede. Cantando har nå gitt ut Paraplyen KOR A, korlederen med alle gode metodiske tips finnes kun på dansk fra Folkeskolens Musikklærerforening. l Paraplyen KOR A -delen fra Cantando er ca halvparten av repertoaret fra den danske Paraplyen med norsk oversettelse. Det er Arne Kildal som har oversatt sangene til norsk, dette synes jeg han har gjort på en meget tiltalende og smakfull måte. Sangene i hefte Paraplyen KORA fra Cantando har tema Høst-Vinter og Vår - Sommer, det skulle derfor være tekster som passer bra for denne årstiden. Paraplyen sammenfatter, utdyper og videreutvikler de korpmetodiske ideer som John Højbye har beskrevet i OSTINAT, ZIG ZAG og PAPEGØYEBOGEN. l hefte Paraplyen legges det opp til ulike innfallsvinkler til flerstemmigheten, blant annet å benytte MiFA Z0, Zig Zag, veksel og ekkosang. Repertoaret er variert og rikt på kontraster i og med at det finnes melodier som er hentet fra det klassiske repertoaret og melodier fra den mer rytmiske /jazzpregede genre. i Korlederen er alle sangene utstyrt med klaverakkompagnement og besifring. «La oss seile» tekst av Arne Kildal og musikk av Tor Brevik, ISMN -M 2612-oo228-2 La oss seile er en yndig liten sats både når ,det gjelder tekst og musikk. De lette barnestemmene vil virkelig komme til sin rett i denne satsen i og med at den i toneart er løftet litt opp og dermed ligger godt for barnestemmene. Den er utskrevet i et SA arrangement med klaverakkompagnement. Jeg tror at sangerne i både sopran og alt gruppen vil føle det motiverende å jobbe med dette arrangementet. Stemmene føles selvstendige og «melodiøse», noe som blir ekstra forsterket i og med at melodien vandrer fra sopran til altstemmen i andre verset. Begge stemmegrupper får også anledning til å synge en liten «intro» alene før hvert vers. Dette er momenter som jeg synes som viktige idet barnekorpedagogiske arbeidet, nemlig at alle sangerne føler seg viktige for det helhetlige resultat. Satsen er i 6/8 -delstakt noe som jeg ofte føler bra i arbeidet med barn med å få fine fraser, det er med på å forsterke dette med å få en f in flyt og mer svevende karakter i frasene. Satsen «La oss seile» anbefales

T E R


8 «Katten» tekst av Arne Kildal og musikk av Steinar Eielsen. ISMN M - 2612-0073-8 Dette er en artig komposisjon skrevet for to like stemmer med klaver akkompagnement. Denne fine og sangbare melodien er notert i 618 og 318- dels takt. Den er i et godt toneleie for barnekoret. Det synges unisont i innledningen av sangen, noe som oppleves som trygghet for sangerne i barnekoret. i tredje, fjerde og femte vers kommer «mjauingen» inn som en funksjon som i en diskant-motstemme. I denne satsen kan både korister og dirigent virkelig få anledning til å leke og eksperimentere med stemmen. Vi kan få stemmene til å leve i ulike styrkegrader ved å finne frem til nyanser og kontraster igjennom det å få lov til å være katt en liten stund. Det å arbeide med og smake på ordet mjau på ulike måter vil også være bra for det klanlige aspektet i barnekorarbeidet, kanskje får koret en finere klang på «kjøpet» ved å arbeidet med denne satsen ? For den litt kreative synes jeg satsen også appellerer til enkel dramatisering. En artig sak ! Til slutt vil jeg helt kort presentere: «Musicals forever» for to like stemmer i arrangement av Ernst Th Monsen, ISMN M2612-0207-7 Ønsker du å synge musicaler med barnekoret, men har problemer med å finne enkle brukervennlige arrangementer ? - da er dette heftet det rette for ditt barnekor. Ernst Th Monsen har satt sammen et knippe av de kanskje mest kjente musikaler melodiene og arrangert disse for SA- stemme. Et enkelt klaverakkompagnement utfyller og danner en fin helhet for arrangementene. Følgende sanger er tatt med i heftet: Climb ev’ry mountain, Do-re-mi, One hand, one heart og Over the rainbow. Jeg har selv og med god erfaring brukt disse arrangementene med små grupper til og med som duett sang. Kanskje kan dette være en ufordring og til og med være med på å skape motivasjon for de eldste i barnekoret ved korets neste konsert ? Da er det bare å ønske sangere og dirigenter lykke til ! Stavanger april 2000 Kari Olene Oma Rønnes / lektor


8

N O T E R

NOTER FOR MANNSKOR Jeg er blitt bedt om å uttale meg om en del mannskorutgivelser fra Cantando Musikkforlag. Av de tilsendte notene har jeg gjort et lite utvalg av sanger som jeg tror vil kunne fungere godt. Når det er sagt, vil jeg komme med et lite hjertesukk på vegne av norske mannskor og tilgangen på gode arrangementer. Det er så mye av det som skrives og utgis i dag som ikke låter bra - enten fordi det mangler en grunnleggende ide eller ånd, eller fordi arrangementene er skrevet i et for dypt og tett leie med for mange gjennomgangstoner. Det er veldig mange mennesker som uttaler at de overhodet ikke liker å høre på mannskor. Kan ikke dette delvis være fordi norske mannskor i dag ikke har tilgang på arrangementer som virkelig låter godt? Mannskor er et vanskelig medium å skrive for. Det blir lett grøtete og utydelig, og det virker på meg som om komponistene tror de skriver for en slags tubaorkester i stedet for det et mannskor i virkeligheten er: et kor med ganske stort register (hvis man tar i bruk falsettstemmen hos tenorene og skriver deretter) og et stort potensiale hva kraftig lyd og uttrykk angår. Det er imidlertid ikke lett å få det rent, og spesielt vanskelig er dette dersom arrangementet er skrevet i en dårlig klingende toneart (f.eks C-dur og a-moll) og attpåtil i et dypt leie. Mye av tiden som mannskordirigent går derfor med til å finne fram til spennende og velklingende komposisjoner. Av det tilsendte materialet, vil jeg trekke fram Per Sigmund Rettedals "Hugnadstunder med Torvald Tu" som et hefte med enkle og velklingende satser for mannskor. Det inneholder 10 ulike satser, alle med tekst av Tu. Spesielt de to siste, "Bikkja og månen" og "Høna og hane" er både artige og velklingende. "Tango for alle" av Torbjørn Daleng er likeledes morsom, og et eksempel på et arrangement som er godt skrevet. "En rose er utsprungen" i arr. av den samme Daleng er like velskrevet, og et godt supplement til julemusikkprogrammet (dersom man da ikke ønsker å fremføre den i Göte Widlunds vakre og mer tradisjonelle arrangement) Ønsker man mer beåndet musikk, vil jeg anbefale Beethovens" 6 Gellertlieder" i arr. av Steinar Eielsen for mannskor og klaver. Dette er åndelige sanger av C.F Gellert, som var professor i poesi og moral (!) ved Universitetet i Leipzig. Ellers vil jeg for alle mannskor av en viss størrelse på det varmeste anbefale Franz Biebl's Ave Maria for 4-stemt mannskor og tre solister, evt. 7-stemt mannskor. Dette er et meget godt eksempel på god mannskorlitteratur som er enkelt skrevet men som likevel klinger både komplisert og svært godt. Interesserte kan høre dette og andre verker på Den Norske Studentersangforenings hjemmesider, som du finner på www.studentersangforeningen.no. Lykke til, alle mannskordirigenter ! Med hilsen Tone Bianca Dahl


9 NOBU - Norges Barne- og Ungdomskorforbund organiserer barnekor, ungdomskor og skolekor over hele landet. Slik sett er vi en kororganisasjon i likhet med NK, NKSF, Ung Kirkesang og de andre. Medlemskor i NOBU får nyte godt av støtteordninger til opplæring, reiser og annet. Blant annet kan NOBU-medlemmer utnytte støtte til voksenopplæring og får tilgang til FRIFOND-midler. Vi har også en egen avtale med TONO, gunstige forsikringstilbud og annet. Når jeg skal presentere NOBU for FONOKO er det likevel en særlig del av aktiviteten vår som er interessant, nemlig hva NOBU gjør for dirigentene. I NOBU er dirigentene medlemmer av organisasjonen på lik linje med sangere og tillitsvalgte. Vi har i alle år forsøkt å gi dirigenter opplæringstilbud som passer. I tillegg til et utvalg av kurs med ulike emner gjennom året, arrangerer vi en årlig samling for barne- og ungdomskordirigenter i januar hvert år. Denne samlingen består av flere kortere seminarer, gjerne en utstilling av noter og ikke minst uformelle samtaler - repertoarutveksling og så videre. I barne- og ungdomskorene er det ofte dirigentene som representerer kontinuiteten. Sangerne er bare medlemmer av koret i et begrenset antall år - fordi de vokser til og går over til å synge i ‘voksne’ kor i stedet. Derfor er det viktig for NOBU å holde en god kontakt med dirigentene i medlemskorene våre. Samarbeidet mellom NOBU og FONOKO har pågått i en årrekke. Allerede ved FONOKOs kongress i Harstad stilte vi med representasjonskoret vårt, Norges Ungdomskor, som demonstrasjonskor på et seminar. Vi har også seinere arrangert seminarer med barnekormetodikk som tema på flere kongresser, og håper vi kan fortsette samarbeid om opplæringstiltak for dirigenter også i framtida. Du finner mer informasjon om NOBU på Internett. Slå opp på http://www.nobu.no så finner du også egne sider for dirigenter. Hvis du ønsker å bli holdt orientert om opplæringstilbudene i NOBU, kan du sende elektronisk post til nobu@nobu.no, så vil vi sette deg på den elektroniske postlista vår. Dessuten: Har du noen spørsmål som angår barne- og ungdomskor, bare ring kontoret vårt på 23 31 03 50. Kjetil Aamann musikkonsulent i NOBU

S A M A R B E I D


10

S A M A R B E I D

Møte MUSIKKENS HUS 7/4-2000 kl 10-12 Mellom Foreningen Norske Kordirigenter (FONOKO) Aage Norman Eilertsen, Randi Nesbø Norges barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) Kjetil Aamann, Norges Kirkesangforbund (NKSF) Øystein Bjørdal Norges Korforbund (NK) Pål Viset, Kåre Hanken Ellers var Norges Arbeidersangerforbund og Ung Kirkesang invitert, men hadde ikke anledning til å delta Leder i FONOKO ønsket

VELKOMMEN til - å være sammen - å gjøre sammen - å stå sammen for k o r s a n g e n ! ved å - ta vare på - inspirere - dyktiggjøre - utvikle vår felles ressurs : KOR-DIRIGENTEN

NK: - Glad for initiativet - Glad for å møtes for å snakke om hva vi kan gjøre sammen. - Finne felles arenaer - ser på det som en nøkkel til å utvikle dirigenten NKSF: - Problematisk å oppleve et NMR der politikken styrer ; politikk, makt, økonomi. - Hvem er da opptatt av musikken ? Hvem tar hånd om den ? - Kjærkommen innbydelse fra FONOKO som kun er opptatt av faglig utvikling, - tar vare på den som er utdannet, - som kan dette. - Nysgjerrig på hvor vi ønsker å gå ! - Ønsker kvalitative kurs sammen. - Bruke resursene sammen i stedet for å streve med 10-15 deltagere. - Hvor har vi Kantorene ? De er jo organisert i eget forbund, - tilknyttet LO ! NOBU: - Takk for invitasjonen - Fint å samle organisasjoner som har samme mål. - NOBU hadde lovet å støtte FONOKO økonomisk til Kongress 99, men fikk aldri noen Tilbakemelding… Hvor går FONOKO ? - Lettere å gjøre ting når vi samarbeider økonomisk. - Felles kurskataloger for norske kordirigenter ? Hvordan foregår kontakten med dirigentene ? Hvor ofte kontakter FONOKO dirigentene ? - NOBU har god økonomi til å gi gode tilbud med internasjonale krefter, - men samarbeider gjerne. Vi har mye av de samme dirigentene. Forslag :


11 Inspirere våre dirigenter : • Trenger videreutvikling ! • Fast KONGRESS, hvert år/annethvert år • Skal det ambulere ? • Nasjonalt/internasjonalt ? • Hver org. ansvar for sitt kurs ? NK : - Kororganisasjonene må stå sterkt sammen. Politikerne må forstå hva vi trenger ! - Hvordan fungerer forholdet til NMR ? Vi har mange felles dirigenter. - Foreslår halvårige møter om planer framover. - KONVENT = samarbeidsprosjekt - Sammen kan vi klare større tilbud, - dyrere forelesere, slikt som det blir lite av ellers - Har gått ut med hjelpedirigentkurs ute i fylkene. Det er veldig populært. Kursene har ført til at potensielle talenter har blitt « oppdaget »,- som fikk ny giv til å gå videre. Forslag : • • • •

Felles kurs ! Stå sterkere ! Felles KONVENT ! Press på høyskoleutdanninga ! Stå sammen på felles plattform !

NKSF / forslag : • Faglige føringer mot politikk • Faglige grunner til det som gjøres. • « Faglig befruktet »

KONKLUSJON bruke FONOKO som instrument /sekretariat for å realisere kongressen for dirigentene - løfte opp og synliggjøre dirigenten - å være den organisasjonen det arbeides gjennom FONOKO og NK samarbeider om forslag til en markedsundersøkelse : Hva forventer dirigentene av Fonoko ? Neste møte:

Avtales september. Innkalling blir sendt Randi Nesbø (sekretær)


12 Styret i FONOKO Musikkens Hus Tollbugt. 28 0157 OSLO

Tel 2242 1318 Faks 2242 1335 Epost fonoko@online.no

Kontoret har foreløpig ikke fast bemanning. Ta en telefon til formannen eller en annen i styret Aage Norman Eilertsen, leder Kvartsveien 15, 3340 ÅMOT tlf. 3278 4678 (prv) 3278 9424 (jobb) 917 98 378 (mobil) faks 3278 9421 / 3278 3630 epost: aanse@online.no Christian Killengreen, nestleder Tjernbakkveien 116, Eiketun, 1555 SON tlf. 6495 9653 (prv) 6498 3050 (jobb) faks 6498 3060 / epost: c-petki@online.no Randi Forselv Nesbø, sekretær Mårstien 67, 2014 BLYSTADLIA tlf. 6383 8591 / 916 14 985 faks 6383 8772 / epost: randi.nesbo@c2i.net klipp fra styrets arbeid

Berit Guggedal, kasserer 4208 SAUDASJØEN tlf. 5278 1078 / faks 5278 1111 epost: be-gu@online.no Brit Toresen Hallingstien 34, 4021 STAVANGER tlf. 5187 2822 (prv) 5159 9600 (arb) / faks 5159 9610 epost: brit.toresen@madlavoll.gr.rl.no VARA 1 Bernt Nordset Sofiemyr kirke, Pb. 35, 1417 SOFIEMYR tlf. 6680 8604 (prv) 6680 0290 (jobb) 913 55 247 / faks 6680 7800 VARA 2 Barbro Bergquist Sinsenterasse 11, 0574 OSLO tlf /faks 2215 7604

FONOKO har fått eget domene med hjemmeside. www.fonoko.no Tidligere har vår hjemmeside vært tatt hånd om av ved en av medlemmene, Arnvid Moholt. Heretter vil styret ta ansvar for arbeidet. Vi takker Arnvid for god og uegennyttig innsats. Blomst er sendt!

FONOKO er i vekst. Vi gleder oss over 35 nye medlemmer i 2000

Styret har engasjert Ingolf Nesbø som organisasjonsmedarbeider for året 2000. I første omgang dreier det seg om rent merkantile oppgaver med å bistå styret med å følge opp vedtakene som fattes. Han treffes på tlf. 6383 8591 /ingolf.nesbo@c2i.net Vi takker og ønsker deg lykke til, Ingolf!

I anledning Knut Nystedt som fylte 85 år den 3. sept. ble hilsen og blomster overrakt jubilanten på dagen ved en konsert i Hannover (EXPO). Vi gratulerer!

FONOKO gratulerer deg Helge Birkeland med 75 års dagen som var den 18. august

For tiden jobbes det med en samarbeidsavtale mellom Norsk Kantor og Organistforbund, Norges Kirkesangforbund, FONOKO og Cantando Musikkforlag A/S om en kurspakke for dirigenter. Det planlegges et kurs på Danvik Folkehøyskole i Drammen i november redaksjonen avsluttet 30. august 2000

Kordirigenten nr. 2 - 2000  
Kordirigenten nr. 2 - 2000  

Kordirigenten nr. 2 - 2000

Advertisement