Page 1

KORDIRIGENTEN MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN NORSKE KORDIRIGENTER

nr 1 - 2003 - 9. ÅRGANG

CARL HØGSET ÆRESMEDLEM 2002

INNHOLD, blant annet… ‘ Kongress 2003 på Sanner, Gran ‘ Suksess i Kristiansand ‘ Rapport fra Namur ‘ Dobri Hristov ‘ Reisende i kor ‘ med mer


2

Leder

Året 2002 er for lengst historie. Når FONOKO ser tilbake er det glede over nok et godt år. Kongressdagene i Kristiansand står sentralt. Flere vi møter gir ros om både kongress og årsmøte ”godt gjennomført - tidenes beste” - er ord vi suger til oss. ”Blomstene” deler vi gjerne videre med alle som tok seg tid til å la seg inspirere i fellesskapet av oppegående og entusiastiske kordirigenter. I en av evalueringene kunne man lese at bare det å møtes faktisk var det viktigste! (det var jo også en av målsettingene...)

Nå er vi allerede i gang med 2003. Årets kongress er satt til 12-14 september på Sanner hotell, Gran på Hadeland. Temaet vil være repertoar. Sett av dagene allerede nå! La meg få nevne en samtale nylig med en kollega, en prat som ble skikkelig ”trosstyrkende”. ”Jasså, så det er du som er leder av FONOKO, jeg vil bare si at jeg leser ”Kordirigenten” med glede. Synes det er mye fin informasjon der…!” (Takk Øyvind!) Jeg håper flere mener det samme. Vi ønsker at mange finner noe nytt og nyttig også i dette nummer.

Dirigentkongressen er, og vil i fremtiden - fortsatt bli det naturlige møtested for alle norske kordirigenter. Så er det sagt! Særlig hyggelig var det å ha flere av våre æresmedlemmer med oss. Hvilken inspirasjon! Det er jo slik det skal være: Dirigentkongressen som det årlige møtested for både de med lang ”fartstid” så vel som den nye generasjon? Apropos lang fartstid: vi ønsker deg, Carl Høgset, velkommen inn i rekken av æresmedlemmer!

Aage Norman Eilertsen, leder

HAR DU HUSKET Å BETALE KONTINGENTEN ? Styret

( e-post fonoko@fonoko.no )

Besøk også våre hjemmesider www.fonoko.no

Aage Norman Eilertsen, leder Kvartsveien 15, 3340 ÅMOT tlf. 917 98 378 / 3278 3630 (jobb) fax 3278 3629 aage.norman@fonoko.no

Ketil Belsaas Rolf E. Stenersens allé 28 H0607, 0858 OSLO tlf. 2218 2290 / 917 21 936 (mobil) ketil.belsaas@fonoko.no

Jon Fylling, nestleder Jegerstien 15, 1560 LARKOLLEN tlf. 6926 9630 / 9248 1975 jon.fylling@fonoko.no

VARA Reidun Hagenes Berjahaugen 1, 5410 Sagvåg tlf. 53 49 47 37 reidun.hagenes@fonoko.no

Brit Toresen, sekretær Hallingstien 34, 4021 STAVANGER tlf. 5187 2822 (prv) 5159 9600 (arb) brit.toresen@fonoko.no

VARA Kjetil Aamann NoBu - Tollbugaten 28 0570 OSLO kjetil@nobu.no

Berit Guggedal, kasserer 4208 SAUDASJØEN tlf. 5278 1078 / faks 5278 1111 berit.guggedal@fonoko.no

Organisasjonsmedarbeider, Inger Haugan Aasland Postboks 240, (Torget 5) 4802 ARENDAL tlf. 3702 8505 (onsdager) inger.aasland@musikk.no


Dirigent på tur - Reidun Hagenes

3

TANKER OG REFLEKSJONER ETTER STUDIETUR FOR KORDIRIGENTER I NAMUR, BELGIA - ved Reidun Hagenes I mitt snart 30-årige virke som korleder for unge sangere, har det vært fantastisk inspirerende når jeg har fått muligheten til å delta på internasjonale kurs for dirigenter. Men studieturen for barneog ungdomskordirigenter i Namur, Belgia i sommer ble en særdeles positiv opplevelse. Den internasjonale kororganisasjonen Europa Cantat arrangerte studieturen i tilknytning til barne- og ungdomskorfestivalen Europa Cantat junior i tida 13. til 21. juli i år.

Opplegget var veldig godt organisert, var svært variert og hadde høyt internasjonalt nivå. Blant annet besøkte vi de ulike korverkstedene for unge sangere. Svært kompetente korledere fra ulike land i Europa var instruktører for korverkstedene, som hadde ulike tema som fransk-, spansklatinamerikansk-, ungarsk-, finsk (Tapiola sounds)-, og engelsk kormusikk. I tillegg fikk vi som deltok i studieturen møte instruktørene i egne økter og fikk kjennskap til hvilke tanker/idealer og metoder de selv arbeider etter med sine kor i hjemlandet. Inspirasjonen ble så stor at jeg fikk lyst til å dele erfaringen med andre! Hver kveld var det konserter med flotte deltaker kor fra ulike verdensdeler? samt strålende avslutningskonserter med workshop-korene. I tillegg fikk vi interessante samtaler og diskusjoner med deltakerne i studieturen -dirigenter fra "hele verden": Tyskland, Belgia, Estland, Frankrike, Hellas, Hong Kong, Israel, Italia, Slovenia, Litauen, Polen, Finland, Taiwan, Sør-Afrika, og Hviterussland, i tillegg til oss kordirigenter fra Norge.

Reidun Hagenes er varamedlem i FONOKO. Her ”ivaretatt” av styreleder Aage Norman Eilertsen

Jeg er svært glad fordi jeg fikk denne muligheten, ikke bare på grunn av det usedvanlig gode opplegget, men også for muligheten for å knytte kontakt med barneog ungdomskordirigenter fra så mange forskjellige land og få innsikt i arbeidsforhold, problemer og utfordringer som dirigenter står overfor i sine hjemland. Til slutt vil jeg uttrykke takknemlighet for at jeg fikk delta i studieturen til Namur som ga meg både rike faglige og ideologiske impulser. Sang/korsang skaper kontakt på tvers av grenser, raser og religioner. ? Kunst og kultur brukes som brobygger i konfliktområder i verden. Men vi kan sikkert bruke det enda mer, ikke minst her hjemme når det gjelder integrering av våre nye landsmenn i det norske samfunnet. Til neste år har Europa Cantat et tilsvarende opplegg i forbindelse med den store Europa Cantat festivalen i Barcelona i juli. Jeg anbefaler det på det varmeste! Reidun Hagenes


kongressen 2002 KRISTIANSAND - ÅRETS HØYDEPUNKT I 2002 ! - Brit Toresen, sekretær i styret, har satt sammen denne evalueringen av kongressen. Tilbakemeldingene fra kongressen er stort sett svært positive. Men det har også kommet frem konstruktive forslag som gir styret noe å arbeide med frem til neste kongress. Kort sammenfattet ser deltakerevalueringen slik ut: ƒ

En flott kongress!

Ønsker for seinere kongresser:

ƒ

Faglig innhold variert og godt sammensatt.

ƒ

Kurs i arbeid med ulike sjangere.

ƒ

Gode seminarer med dyktige forelesere som var godt forberedte.

ƒ

Kurs som ” Hvordan kan man heve nivået på kor a la bygdekor”.

ƒ

Tore Erik Mohns foredrag om innstudering var matnyttig.

ƒ

Mer om innstudering.

ƒ

Mer om vokalopplæring.

ƒ

Mer tid til gjennomsynging av repertoar!

ƒ

Kanskje en annen benevnelse på ”Masterclass”

ƒ

Bedre info på forhånd, blant annet få noter tidligere.

ƒ

Finne hotell med arbeidsrom og oppholdsrom som egner seg bedre.

ƒ

Mindre tettpakket program, og kortere avstand til konsert- / foredragssted.

ƒ

Erik Westerberg fra Piteå, bidro med flere interessante foredrag

ƒ

Grete Helgerød var en glimrende veileder på Masterclass.

ƒ

Engasjerende foredrag om barnekor.

ƒ

Flotte konserter, stor variasjon og høyt nivå!

ƒ

Godt med sosialt samvær. (Det viktigste er å treffe hverandre!)

ƒ

Kanskje den beste kongressen noensinne.

Carl Høgset ble utnevnt som ”Æresmedlem” under kongressens festmiddag 2002. Med tittelen følger et bilde. Bildet er laget av billedkunstneren Liv Grønlund Sørensen. Her presenterer Aage Norman Eilertsen bildet med navnet ”Bebudelsen”.


Noter - omtale

5

Christian Killengreen, tidl. styremedlem i FONOKO, har fått gått gjennom en bunke noter fra Cantando Musikkforlag AS Hans kommentar kan du lese her.

Cantando Musikkforlag gir ut mye musikk hvert år. En omtale av alt som ble utgitt ved denne korsvei tillot plassen dessverre ikke denne gangen. Jeg har plukket ut litt fra høstens utgivelser og konsentrert meg om disse. Bjørn Lien har skrevet musikk over teksten fra 100. Davidssalme. Satsen er skrevet for instrument, unisont kor og orgel. Dette er et velklingende stykke musikk med fine melodiske linjer i kor og instrument. Harmonikken er tiltalende. Stykket er anvendelig for alle typer sanggrupper. Sigvald Tveit er en meget produktiv komponist. Nye stykker kommer stadig fra hans hånd. Denne gangen er han representert med ”Old-fashioned Christmas”, ”Jeg har et sikkert rotfeste” og ”Spring Will Surely Come”. Det sistnevnte stykket er en engelsk oversettelse av ”Visst skal våren komme”, som Tveit og Skeie skrev for 20 år siden. Denne kantaten har blitt meget populær og er blitt flittig sunget over hele landet i en årrekke. Nå kan utlandet stå for tur. Det er bare å ønske forfatter, komponist og forlag lykke til. Tveit har gjennom lang tid tilkjennegitt en melodisk åre som i stor grad har bidratt til populariteten av stykkene hans.

De to (øvrige) stykkene som nå utgis av forlaget kjennetegnes også av fengende melodier understøttet av velklingende akkorder. Vanskelighetsgraden skulle være overkommelig for de fleste. Av og til kunne en kanskje ønske seg en litt mer dristig og radikal utgivelsespolitikk på forlagene. I hvilken grad komponisten Magnar Åm representerer en slik retning, vil det naturligvis være ulike meninger om. Hyggelig er det i alle fall å registrere at musikk av denne komponisten også er å finne på listen over nyutgivelser fra forlaget denne gangen. Teksten er av Jan Ove Ulstein. Stykket har fått tittelen ”Med lys er skipet lasta”. Stykket består av 10 mindre sanger og er skrevet for stemme(r) og piano. Her kan man bruke korgrupper som synger unisont eller solister, alt ettersom. Man står også fritt til å sløyfe enkelte av stemmene som er utskrevet, om man ønsker dette. Musikken kan dermed tilpasses de fleste grupper. Pianosatsen, som for øvrig dobler korstemmene så å si gjennomgående, er en fin tonevev av middels vanskelighetsgrad. Dette er sjarmerende musikk som er et fint tilskudd til korrepertoiret. Henning Sommerro er denne gangen representert med ”Trispann”, tre arrangementer over norske folketoner. Disse er skrevet for blandet kor, (pan)fløyte og gitar. Arrangementene er artige og enkle å synge. Dette burde være god musikk å ty til for de fleste. Dette å leke seg med litt uventede rytmiske vendinger på sanger som tilhører det man kan kalle allsangrepertoaret, kan ofte skape ekstra liv i sangere og publikum, mye fordi det bryter med slik sangene en gang er blitt innlært.


6 ”Song og Spelkorlaget av 8.mars & Søn” har, gjennom sin arrangør Erik Linboe, levert fire trestemte mannskorarrangementer over sangene ”Tom Browns Baby”, ”Nisser og dverger”, Å, var jeg en sangfugl” og ”Jo mere vi er sammen”. Her er det humoristiske, rytmiske overraskelser som umiddelbart faller i smak hos de fleste. Og første (!) vers går alltid pent og pyntelig for seg, helt i tråd med slik vi har hørt sangene en rekke ganger tidligere. Deretter legges det ut små kilne, verbale og rytmiske ”snubletråder” i versene som følger. Enkle og takknemlige sanger å bruke for mannskor- (og damekor-?!) grupper! Ernst Th Monsen er også en meget flittig noteskriver blant våre arrangører og komponister. Denne gangen er det mannskor han skriver for. Tre irske folketoner har han arrangert: ”Dublins Fair City”, ”The Fields of Athenry” og ”Black Velvet Band”. Alle stykkene kan synges a cappella, men til den sistnevnte melodien er det lagt til en pianostemme som kan brukes om koret ønsker det. Arrangementene er velklingende og fint skrevet for mannskor. Når det gjelder vanskelighetsgrad, burde den være overkommelig for de fleste, de små utfordringer man finner i arrangementene til tross. Cantando later til å ha en offensiv og positivt ladet holdning til norsk korbevegelse og norske komponister og arrangører. Et forlag som kan tjene bevegelsen på en slik måte vil også kunne bidra til å bringe den videre. Dermed trengs det mangfold og bredde på utgivelsesfronten. Vi trenger et forlag som ønsker å spille en slik rolle! En fare kan det imidlertid være for at mangfoldet blir så overveldende at godbitene forsvinner i mengden. Det ville være synd, for forlaget utgir hvert år mye flott musikk.

Noter - omtale Kvantitet og kvalitet bør hele tiden stå i et ”rimelig” forhold til hverandre. Noen avanserte, modernistiske spydspisser, som tegn på at denne delen av musikken også er ivaretatt, kunne det også ha vært fint å se på forlaget av og til, (eller er det noe jeg har gått glipp av her…?!). Disse hjertesukk til tross: forlaget har en ja-holdning overfor norske komponister og arrangører som er meget viktig som bidrag til å videreutvikle kor og sangere rundt om i vårt land og til å fremme norsk sang overhodet. Christian Killengreen SJEKKETIPS?

”Sjekk opp en dirigent du gjerne vil skulle være medlem.” (Fremsatt på styremøte i mars som forslag til måte å verve medlemmer. Kanskje noe du har lyst å forsøke?)

Styret i FONOKO gleder ser stadig over nye medlemmer. År om annet er det en og annen som faller ut ofte at man vet det selv…? Kanskje koret ditt har glemt å betale for deg? Eller har du byttet adresse. Grunnen kan være så mangt. For FONOKO som drives på et rent idealistisk grunnlag, er stabilitet og kontinuitet viktig for å kunne drive en forutsigbar aktivitet. OBS! - Blir vi flere, har FONOKO planer om å redusere medlemskontingenten Ja, du leste rett! Det ble fremsatt som forslag på årsmøtet i Kristiansand. - Hvilket kor dirigerer du? - Har du flyttet? - Fått nytt telefonnummer? - Er du usikker på om er med i våre lister? Ta kontakt med fonoko@fonoko.no eller ring Aa Norman på 917 98 378 Hjelp oss å holde kartoteket oppdatert TAKK


Annonse Noe for enhver smak!

”Som stjärnor små” 7 viser av Evert Taube arrangert for blandet kor av Arne Dagsvik. C0682 kr. 77,Abonennter har opp til 25% rabatt på denne prisen (gjelder ved kjøp av kor-sett) !!

Eyvind Skeie og Sigvald Tveit: Fra disse jordens daler (kantate/kirkespill om M.B.Landstad) for lite solister, blandet kor og lite instrumentalensemble eller korps. Magnar Åm: Ømhetens tre (et oratorium) for lite solister, blandet kor og 4 celli. Resitatør og dansere.

Tegn korabonnement nå, det lønner seg! Holder deg oppdatert med nyheter! Gir deg gode prosenter på alle kornoter (sett) Velg mellom følgende kategorier: Blandet kor – Sakral Blandet kor – Profan Barnekor

Morten Abel: You are beautiful (arr. Vidar Eldholm Olsen)

Damekor

For SAB og besifring

Mannskor Ungdomskor (tensing)

Stevie Wonder: You are the sunshine of my life (arr. Chuck Cassey) SATB og besifring

Sjekk detaljene på våre internettsider!

Cantando Musikkforlag As Tlf. 51894601 Fax 51894602 e-post: order@cantando.com , www.musikkforlaget.no

Cantando Musikkforlag As Tlf. 51894601 Fax 51894602 e-post: order@cantando.com , www.musikkforlaget.no


Komponistportrett Dobri Hristov (1875 -1941)

Artikkelen er skrevet av Kjetil Aamann, (varamedlem i styret for FONOKO)

La meg si det like godt først som sist: Det er vanskelig å finne noter til Dobri Hristovs musikk. Nesten ingenting er publisert av vesteuropeiske forlag. Men, fortvil ikke seinere skal jeg gi deg noen tips om hvor du kan finne musikk av denne Bulgarias store sønn. Dobri Hristov ble født i Varna, ved kysten av Svartehavet, i 1875, og der skrev han som sekstenåring sine første korverker. Etter komposisjonsstudier ved konservatoriet i Praha, under Antonin Dvorak, returnerte Hristov til Varna hvor han fra 1903 til 1907 dirigerte koret i Sveta Bogoroditse-kirken. Under Hristovs ledelse, utviklet koret seg til å bli et av de beste i landet, og var derved også med på å gjøre Hristovs musikk kjent i hele Bulgaria. Dobri Hristov ga Bulgaria en nasjonalromantisk musikk. I tillegg til komposisjon drev Hristov et omfattende musikkvitenskaplig arbeid - både med tidlig bulgarsk kirkesang (Balgarskii rospev) og med folkemusikk fra ulike regioner. Korarrangementer av folketoner utgjør da også en viktig del av hans produksjon.

I 1935 fikk Dobri Hristov stillingen som dirigent for koret i Aleksander Nevski-kirken i Sofia - det vil si det største kirkekoret i Bulgaria - og han hadde denne stillingen til sin død i 1941. Hans siste verker er derfor skrevet for dette kirkerommet - som er en av de største sentralkirkene i den ortodokse verden. Jeg har arbeidet en del med Hristovs kirkemusikk og skal presentere noen eksempler fra produksjonen hans for deg i denne artikkelen. Du har kanskje arbeidet med kirkeslaviske tekster før. Hvis ikke, bør du gjøre deg kjent med dette språket som har røtter tilbake til en tidligere form av Bulgarsk/Makedonsk, og som brukes som liturgisk språk i den ortodokse kirken i blant annet Bulgaria, Ukraina og Russland. Når du skal gjøre kirkemusikk av for eksempel Tsjaikovski, Rahmaninov eller Bortnianski, er det altså kirkeslavisk som gjelder. For sangere er det mange paralleller til å synge latin - vi synger et språk som ikke er levende som talespråk, men hvor vi kjenner igjen tekstene fra et musikkverk til et annet. Du har sikkert gjort mer enn én Gloria i din tid - på samme måte er det et begrenset omfang tekster du finner igjen hos ulike komponister innenfor den slavisk ortodokse musikken. Hvis du ikke skulket de aktuelle timene i musikkhistorie, har du kanskje allerede lagt merke til at Hristov og Rahmaninov levde så å si samtidig, og stilen til Hristov kan lede tankene til de store russiske kirkekorverkene. Imidlertid kan du hos Hristov finne enklere satser som kan være en god introduksjon til romantisk ortodoks kirkemusikk. La oss ta en kikk på noen eksempler:


Dobri Hristov Tebe poem, SATB (se forrige side) Teksten (vi synger til deg, vi priser deg, vi takker deg og vi ber til deg, vår gud) er fra den ”ordinære” liturgien. Nøkkelord for denne enkle firstemte satsen er langsomt, avslappet og tilbakeholdt.

Dødskjedelig for alter og basser, men satsen er kort - durata 1:20 eller der omkring, og velklingende, så det er ikke vanskelig å overtale dem til å synge den.

(Fortsetter i neste nummer)


Reisende i KOR Tilbyr korutdanning Tekst og foto: Roald E. Hansen

Høgskolelektor i kor ved Høgskolen i Tromsø, Ragnar Rasmussen, dirigerer for tiden seks forskjellig kor i ulike deler av landet, men det er korstudiet ved Høgskolen han helst vil snakke om. Dette studiet har hatt sterk søkerøkning, og studentene oppnår glimrende resultater.

- Og resultatene har vært gode? - Det kan man vel si. Første årskull hadde engjennomsnittskarakter på 1,9, andre årskull hadde et gjennomsnitt på 1,6. Tredje årskull er ikke ferdig ennå. Nå er det opp til interesserte søker å melde seg. Søknadsfristen er 15. april. Nærmere informasjon finner man på våre nettsiden www.hitos.no , sier Ragnar Rasmussen. Korgrossist Ragnar Rasmussen har vunnet to store internasjonale kordirigentpriser, den siste i Bologna i Italia. For tiden dirigerer han seks forskjellig kor og burde være godt kvalifisert til å lede korstudiet ved Høgskolen i Tromsø. Korene hans er: • • • •

Høgskolelektor Ragnar Rasmussen vinner dirigentpriser og får gode karakterer fra kormedlemmer og studenter. Nå reklamerer han for 10 vekttall korledelse ved Høgskolen i Tromsø. Foto: Roald E. Hansen

• •

Kammerkoret Saga, med 30 sangere fra hele landet, samlinger i Oslo Vokal Nord, Tromsø, 25 sangere, gjør mest barokkmusikk Kammerkoret Mimas, 32 sangere fra Høgskole og Universitet i Tromsø Trønderkor, 120 sangere som møtes jevnlig i Trondheim Konservatoriets kor og orkester, 120 studenter fra Høgskolen i Tromsø Tromsø Opera Kor, 40 sangere i Tromsø

- Det blir fjerde året vi skal ta opp studenter til denne 10 vekttalls videreutdanningen i dirigering/korledelse som vi får gode tilbakemeldinger på, sier Ragnar Rasmussen. - Første året måtte jeg nærmeste reise rundt og hente inn de seks studentene vi hadde, men i fjor tok vi opp 14 studenter mens det var 20 godt kvalifiserte søkere. Vi har altså hatt godt over en fordobling i studenttallet fra første til tredje året. - Hvordan er studiet organisert? - Studiet er lagt opp over ett år med fire ukesamlinger pluss en intens eksamensperiode der vi nesten jobber døgnet rundt. Det er altså ikke nødvendig å flytte til Tromsø for å ta studiet. Det er artig å se at studentene kommer fra hele landet til en utdanning som Høgskolen i Tromsø arrangerer. Vi har studenter fra Birtavarre i nord til Oslo i sør, og Stavanger, Ålesund og Trondheim er også representert.

I slutten av mars drar han med kammerkoret Mimas til St. Petersburg til byens 300-årsjubileum der koret skal urfremføre Henning Sommeros verk Fram in the Ice og russeren Vladislav Pantsjenkos The last Viking. Begge verkene er en hyllest til Fridtjof Nansen. Foto: Roald E. Hansen


Invild Aas, korstudent, Nord-Østerdal: - 10 vekttall korledelse er et kjempeinteressant og matnyttig studium som jeg vil anbefale. Jeg jobber med kulturskolevirksomhet i Os og Tolga der oppgavene blant annet består i å dirigere blandakoret Sneppen. - Rasmussen har en egen måte å dirigere på. Musikken er hele tiden i fokus. Han bruker et språk som koret hele tiden forstår. Han lager musikk sammen med koret som ikke er avtalt på forhånd, dermed kan kor og dirigent skape magiske øyeblikk.

- Ragnar Rasmussen jobber etter visse dirigenttekniske prinsipper. Han fjerner vaner og uvaner hos oss og bygger opp et helt nytt språk for dirigering. Disse prinsippene fungerer. Jeg har prøvd dem selv på mitt eget kor. Blant annet derfor synes jeg studiet er interessant.

Michael Strobelt, bass:

Olga Lise Holmen, 1. sopran:

- Det går veldig bra å synge i Mimas med Ragnar Rasmussen som dirigent. Da han startet koret, ba han meg være med fordi det manglet mannsstemmer. Jeg er med av sosiale grunner og på grunn av jobben min som høgskolelektor i didaktikk på Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag. Det er veldig lærerikt å se hvordan han jobber.

- Å synge i Mimas gir meg masse glede. Det er godt å få bruke kropp og stemme. Å synge med Ragnar Rasmussen som dirigent er utfordrende og krevende, derfor vil jeg være med, for å ha noe å strekke meg etter. Vi må bruke tid og krefter på å øve selv og i lag med andre for å høyne nivået. Rasmussen krever mye av oss, men vi får mye igjen. Han gir gode korreksjoner som bygger oss opp. Han har en inspirerende måte å instruere på som gjør at vi får frem gleden og klangen i musikken. Jeg er så fornøyd med å synge i kor at jeg også er med i Vokal Nord som også Ragnar Rasmussen dirigerer.

- Ragnar har en levende og variert arbeidsmåte, han sier aldri det samme to ganger. Han har en billedlig stil med gode eksempler. Han krever mye av oss, blant annet at vi skal bruke tid på koret hver dag. Egentlig har jeg ikke tid til dette, men jeg klarer ikke å slutte. Nå gleder jeg meg til vi skal reise til St. Petersburg.

Hold deg orientert Les KORDIRIGENTEN Medlemsskap koster kr. 500,-

Besøk vår hjemmeside www.fonoko.no Eller ta en telefon - nå, til Aa Norman Eilertsen 917 98 378


Hotellet med gode øvningsforhold

Anbefalt av Aage Norman Eilertsen

Weekendpris fra 1280,Hovda Fjellhotell, 2923 Tisleidalen Tlf: 61 36 40 03 • E-post: post@hovdafjellhotell.no www.hovdafjellhotell.no

Kordirigenten nr. 1 - 2003  

Kordirigenten nr. 1 - 2003

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you