Page 89

darwin’s nightmare SCREENINGS: TUES, MAY 6TH (17:00) IN WAGEHUYS

EN By way of experiment, scientists in the 60’s introduced the Nile perch in Lake Victoria in Africa. This predator supplanted almost all native species and became one of the main export products of the region. The planes that export the fish also bring something back: weapons. Darwin’s Nightmare is a hallucinatory trip to the dark heart of Africa and a raw indictment of the survival of the fittest in the world economy. NL In

de jaren ‘60 zetten wetenschappers bij wijze van experiment de nijlbaars uit in het Victoriameer in Afrika. Deze roofvis verdrong bijna alle inheemse vissoorten en werd één van de belangrijkste exportproducten van de regio. De vliegtuigen die de vis exporteren, brengen ook iets terug: wapens. Darwin’s Nightmare is een hallucinante trip naar het donkere hart van Afrika en een rauwe aanklacht tegen de survival of the fittest in de wereldeconomie.

DIRECTOR HUBERT SAUPER COUNTRY OF ORIGIN BELGIUM, GERMANY, FRANCE, AUSTRIA YEAR 2004 RUNTIME 1:47 PRODUCTION EDOUARD MAURIAT LANGUAGE ENGLISH, SWAHILI, RUSSIAN CONTACT INFORMATION IMAGINE FILM DISTRIBUTION TINNE BRAL ALSEMBERGSTESTEENWEG 980 1180 BRUSSELS BELGIUM P: +32 2 331 64 31 E: T.BRAL@IMAGINEFILM.BE

89

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)  
DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)  

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)

Advertisement