Page 64

the ghosts in our machine SCREENINGS: THURS, MAY 8TH (19:15) IN LABOZAAL & SAT, MAY 10TH (21:15) IN WAGEHUYS

NATIONAL PREMIERE

We spend fortunes pampering pets and marvel at nature films, admiring the beauty and power of wild animals. But a third ‘type’ of animal we are happy to ignore: the animals bred in our industry for food, clothing, research or entertainment. They are the invisible ghosts in our economic machine. Photographer Jo-Anne McArthur makes us aware of this strange division of the animal kingdom with her haunting images.

DIRECTOR LIZ MARSHALL COUNTRY OF ORIGIN CANADA YEAR 2013 RUNTIME 1:32 PRODUCTION LIZ MARSHALL & NINA BEVERIDGE LANGUAGE ENGLISH CONTACT INFORMATION FILMS TRANSIT INTERNATIONAL 252 GOUIN BOULEVARD EAST H3L 1A8 MONTRÉAL CANADA P: + 1 514 844 3358 E: JANROFEKAMP@ FILMSTRANSIT.COM

EN

NL We spenderen fortuinen aan het vertroetelen van huisdieren en vergapen ons in natuurfilms aan de schoonheid en kracht van wilde dieren. Maar een derde ‘soort’ dieren negeren we het liefst van al: de dieren die gekweekt worden in onze industrie voor voedsel, kledij, onderzoek of entertainment. Zij zijn de onzichtbare geesten in onze economische machine. Fotografe Jo-Anne McArthur maakt ons met haar indringende beelden bewust van deze vreemde opsplitsing van het dierenrijk.

64

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)  

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)

Advertisement