Page 5

From left to right: Tom Bleyaert, Pieter van Huystee, Liesbeth de Ceulaer, Olivier van den Broeck, Joerg Burger, Geert Zagers, Mark Reynebeau, Cara Cusumano & Jos van den Bergh.

JOERG BURGER (REGISSEUR, AT) is an artist, cinematographer and movie director. Burger’s photographical works have been displayed in various exhibitions in Austria and beyond. His Focus On Infinity (2014) is the closing film of DOCVILLE.

JOERG BURGER (REGISSEUR, AT) is kunstenaar, cinematograaf en regisseur. Burgers fotografische werk werd reeds op verschillende tentoonstellingen in Oostenrijk en daarbuiten gepresenteerd. Zijn Focus On Infinity (2014), is de slotfilm van DOCVILLE.

GEERT ZAGERS (FILMJOURNALIST, BE) is a freelance journalist for Focus Knack, specialized in culture and media. He is the author of the book Jonge Honden, about the future of quality journalism.

GEERT ZAGERS (FILMJOURNALIST, BE) is freelancejournalist voor Focus Knack gespecialiseerd in cultuur en media. Hij is auteur van het boek Jonge Honden, over de toekomst van de kwaliteitsjournalistiek.

CON-SCIENCE JURY

WETEN EN GEWETEN-JURY

MARK REYNEBEAU (JOURNALIST, BE) studied history at Ghent University, after which he worked as a journalist and editor for Knack magazine. Since 2003, Reynebeau preserves his columns and articles mainly for De Standaard and is a recognizable media figure.

MARK REYNEBEAU (JOURNALIST, BE) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en werkte vervolgens als journalist en redacteur bij het weekblad Knack. Sinds een decennium schrijft Reynebeau eveneens columns en artikels voor De Standaard en is hij een graag geziene gast bij de VRT.

CARA CUSUMANO (TRIBECA FF, USA) is programmer of the Tribeca Film Festival in New York, annually attracting about 400.000 visitors. In her job, Cusumano’s main ambition is to drawn the audience out of its comfort zone.

CARA CUSUMANO (TRIBECA FF, USA) is programmator van het Tribeca Film Festival te New York, dat elk jaar zo’n 400.000 bezoekers trekt. Met haar programmatie wil ze het publiek uit zijn comfortzone halen en uitdagen.

JOS VAN DEN BERGH (CINEMA ZUID, BE) has worked as TV and radio journalist at CANVAS and VPRO, art critic, curator and also made several documentaries on various subjects, including the Johannesburg Biennale, Luc Tuymans and Marlène Dumas. He now works as general coordinator at Cinema Zuid.

JOS VAN DEN BERGH (CINEMA ZUID, BE) werkte in het verleden als TV- en radiomaker bij CANVAS en VPRO, kunstcriticus en curator en maakte documentaires over onder meer de Biënnale van Johannesburg, Luc Tuymans en Marlène Dumas. Momenteel is hij algemeen coördinator van Cinema Zuid.

AWARD CEREMONY AND CLOSING FILM

PRIJSUITREIKING EN SLOTFILM

The winners of the competition will be announced at the festival’s closing night, in presence of the jury, followed by the screening of the closing film Focus On Infinity and a closing party.

De winnaars van de competitie worden bekend gemaakt op de slotavond van het festival, in aanwezigheid van de jury. Nadien volgt de vertoning van de slotfilm Focus On Infinity én het slotfeest.

Screening: May 10, 20h, Soetezaal (STUK)

Screening: 10 mei, 20u, Soetezaal (STUK)

5

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)  

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)  

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)

Advertisement