Page 20

9999 SCREENINGS: SUN, MAY 4TH (19:30) IN CINEMA ZED

Mentally challenged criminals can not be held responsible for their actions. They do not belong in jail, but it is where they often end up in the absence of an alternative. Without treatment and without perspective, their release date is December 31st of the year 9999. Time loses all meaning here. 9999 takes you to a forgotten part of Belgium and looks some internees, languishing in the prison of Merksplas, straight in the eyes. A candid, intimate and often poignant portrait of people whose lives are stationary in time.

EN

Zwakzinnige criminelen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun daden, ze horen niet thuis in een gevangenis maar dat is wel waar ze vaak eindigen bij gebrek aan een alternatief. Zonder behandeling en zonder perspectief: hun datum van vrijlating is 31/12/9999. Tijd verliest hier iedere betekenis. 9999 neemt je mee naar de vergeetput van België en kijkt enkele geïnterneerden, verkommerend in de gevangenis van Merksplas, recht in de ogen. Een openhartig, intiem en vaak schrijnend portret van mensen wiens leven stilstaat in de tijd.

NL

20

DIRECTOR ELLEN VERMEULEN COUNTRY OF ORIGIN BELGIUM YEAR 2014 RUNTIME 1:20 PRODUCTION BRAM CROLS & MARK DAEMS LANGUAGE DUTCH CONTACT INFORMATION BRAM CROLS ASSOCIATE DIRECTORS HELMSTRAAT 139A 2140 ANTWERP BELGIUM P: + 32 3 236 66 63 E: BRAM@ADIRECTOR.BE

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)  

DOCVILLE 2014 CATALOGUE (ENG - NL)

Advertisement