Page 1

γ

ιατί η Πάφος αξίζει το καλύτερο

Η

ΦΩΝΗ της Πάφου

THE ROYAL ARTEMIS MEDICAL CENTRE

Greek & English speaking hospital

24 ΩΡΕΣ: εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών, διάθεση ασθενοφόρου και κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρών

ΤΗΛ: 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 24ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1171 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΝΕΜΕΝΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ...

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στην Πάφο μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση για την διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών με τους δικαιούχους και την τοπική αρχή να βρίσκονται κυριολεκτικά στα χαρακώματα. Οι κατηγορίες που εκτοξεύονται και από τις δυο πλευρές είναι βαριές και κάνουν λόγο για συμφέροντα και εξυπηρετήσεις ημετέρων κυρίως σε ότι αφορά τα προνομιούχα ακίνητα στο κέντρο της Πάφου. Από την στιγμή, όμως, που η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και διερωτόμαστε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και προς τι εξυπηρετεί η συνεχιζόμενη διαμάχη και ένταση στην πόλη μας. Σύμφωνα με τον νόμο περί τ/κ περιουσιών, οι πρόσφυγες είναι τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα χρήσης τ/κ γης

κατά προτεραιότητα παντός άλλου. Ο κηδεμόνας κατά την διαχείριση των τ/κ περιουσιών θα μεριμνά για την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων, ενώ το δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης μπορεί να εκδώσει διάταγμα έξωσης ή απαγόρευσης χρήσης εναντίον προσώπων τα οποία κατέχουν τ/κ περιουσία αντίθετα με τις πρόνοιες του νόμου. Διάταγμα έξωσης δύναται να εκδοθεί από το δικαστήριο μόνο σε περίπτωση καταδίκης του παράνομα κατέχοντα. Μάλιστα, ενισχυτικό για το θέμα είναι και το πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως, που αναφέρει ξεκάθαρα ότι μπορούν να ενοικιάζονται τ/κ περιουσίες σε μη πρόσφυγες, εάν αυτές οι περιουσίες δεν είναι αναγκαίες ή κρίνονται ακατάλληλες για τις ανάγκες των προσφύγων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού λάβει

την γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο Κηδεμόνας μπορεί να εκμισθώσει τ/κ περιουσία σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, νοουμένου ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Σύμφωνα πάντα με την Επίτροπο Διοικήσεως, όταν ένας πρόσφυγας χρησιμοποιεί την τ/κ περιουσία για κατοικία ή επαγγελματική δραστηριότητα και δεν αποτελεί πλεόνασμα για τις ανάγκες του, αλλά ούτε και συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, καμία τοπική αρχή δεν μπορεί να την εκμισθώσει. Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται ξεκάθαρα ότι όποια διαδικασία ακολουθείται από τοπικούς φορείς πρέπει να εμπίπτει στις πρόνοιες της νομοθεσία και να εφαρμόζονται αυστηρά οι κανονισμοί, ώστε σε καμία περίπτωση να μην αδικούνται οι πρόσφυγες δικαιούχοι.


02

2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Πάφος μας οφείλει και της οφείλουμε... Η Πάφος είναι η πόλη που γεννη-

που θα δώσουν νέα πνοή και δύναμη σε

θήκαμε, μεγαλώσαμε και ζούμε. Είναι η

μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη Πάφο.

πόλη που πολιτευόμαστε και που δεν

Η δύναμη της Πάφου είναι οι άνθρωποί

έχουμε δώσει ποτέ μέχρι σήμερα όσα

της, οι οποίοι πολλές φορές ταλαιπω-

έπρεπε να δώσουμε. Ως πολίτες που

ρούνται, κουράζονται, απογοητεύονται

βιώνουμε τα προβλήματα αλλά και τις

αλλά στο τέλος της ημέρας βρίσκονται

αρετές της πόλης μας επιβάλλεται να

στις επάλξεις.

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ;

θέσουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία της έχοντας την πεποίθηση ότι θα μπο-

Αυτή είναι η πόλη μας και θα πρέπει

ρέσουμε να ανταποκριθούμε στο μεγάλο

όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά ώστε

όραμα για μια Πάφο ανθρώπινη, αντάξια

να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες

του ονείρου μας, του μύθου, της παρά-

για όλους.

δοσης και της ιστορίας της. Για μια Πάφο ανθρώπινη ο δρόμος Για μια Πάφο όπου εμείς οι κάτοικοι

δεν περνά μέσα από υποσχέσεις και

της θα νιώθουμε περήφανοι για την θέση

ευχολόγια αλλά μέσα από φροντίδα,

που κατέχει σήμερα. Είναι η ώρα να

αγώνα, έργα, αρχές και αξίες. Η ευκαι-

αλλάξουμε πολλά και να φτιάξουμε μια

ρία υπάρχει και είναι εκεί, φτάνει να την

πόλη γεμάτη ζωή και φιλική προς τους

αδράξουμε.

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ εκδηλώσεων πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα επιβάλλεται από μια τοπική αρχή και τα οργανωμένα σύνολά της και αναμφισβήτητα ανεβάζει την ίδια την ποιότητα ζωής και αναβαθμίζει το επίπεδο της κουλτούρας μας. ΌΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, κάθε χρόνο διοργανώνονται πάμπολλες μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις κυριότερες των οποίων είναι τα καρναβάλια, τα ανθεστήρια, ο κατακλυσμός και η

όπερα. Κάποτε η κατ’ εξοχήν γιορτή της Πάφου ήταν τα ανθεστήρια, τα οποία όμως με το πέρασμα του χρόνου ατόνησαν και έγιναν ένα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Η ΛΕΜΕΣΟΣ έχει τα καρναβάλια και την γιορτή του κρασιού, η Λάρνακα τον Κατακλυσμό και η Πάφος λίγο απ’ όλα. Δεν είναι κακό να προσφέρεις τα πάντα στους πολίτες σου, αλλά θα ήταν καλύτερα να είχαμε κι εμείς κάτι το μοναδικό και το ξεχωριστό.

κατοίκους της. Μια πόλη που θα σέβεται τους δημότες της αλλά και αυτοί να της

Το ιστορικό παρελθόν της πόλης μας

ανταποδίδουν έμπρακτα αυτό τον σεβα-

είναι γνωστό και αναμφισβήτητα σημειώ-

σμό με τις ιδέες, το ενδιαφέρον και τον

θηκε σημαντική πρόοδος στην προβολή

καθημερινό τους αγώνα.

και ανάδειξή του. Ωστόσο χρειάζεται και επιβάλλεται πληρέστερη παρουσίαση

Η Πάφος με το λαμπρό ιστορικό πα-

και προβολή του πολιτισμικού πλούτου

ρελθόν, ορόσημο της Κύπρου είναι το

καθώς και των σημαντικών στιγμών της

μεράκι. το πάθος, η αγάπη, το όνειρο, η

ιστορίας της. πολλές από τις οποίες απο-

χαρά της δημιουργίας και η ανάγκη της

σιωπούνται ή προβάλλονται επιλεκτικά

καθημερινής προσπάθειας για προσφο-

και κατά το δοκούν.

ρά. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που μας ταλαιπωρούν, μας πληγώ-

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η

νουν και μας προβληματίζουν. Μπορού-

μάχη για την Πάφο δεν τελειώνει ποτέ,

με να βελτιώσουμε την καθημερινότητα

εάν δεν καταφέρουμε να την μετατρέ-

μας και να διεκδικήσουμε τα μεγάλα έργα

ψουμε σε πόλη της ζωής μας.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ που μένει στην Πάφο και προβάλλεται ως μοναδικό και αξιόλογο είναι η όπερα, η οποία όντως ξεχωρίζει και κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ όλων των παρόμοιων και αντίστοιχων εκδηλώσεων. Το μειονέκτημα στην περίπτωσή μας είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την παράδοση και τα έθιμα του λαού μας και χαρακτηρίζεται λίγο πολύ ως ξενόφερτο προϊόν. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που χάθηκε η πρωτοκαθεδρία και η αποκλειστικότητα στην γιορτή των ανθεστηρίων, αυτό μας έμεινε και με αυτό θα πορευτούμε προβάλλοντάς το ως ξεχωριστό και αυθεντικό γεγονός ανά το παγκύπριο. Εάν κάποτε γίνουν δεύτερες σκέψεις, τότε ίσως αλλάξουν τα πράγματα.

ΚΑΜΙΑ ενέργεια και από κανένα παράγοντα δεν γίνεται οτιδήποτε τυχαία σε αυτή την επαρχία. Ότι και να κάνουμε, πάντοτε θα υπάρχει κάτι στο πίσω μέρος, το οποίο δεν θα γνωρίζουμε, ούτε και θα αντιλαμβανόμαστε μέχρι να περάσουν τα χρόνια και να ναι αργά για όλους αυτή η αποκάλυψη. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι μάθαμε να ζούμε με αυτό τον τρόπο και χωρίς να το θέλουμε, επιτρέπουμε να ευδοκιμήσουν αυτοί οι τύποι, οι οποίοι καμία ευαισθησία και καμία διάθεση δεν έχουν για να προσφέρουν στα κοινά, εάν οι ίδιοι δεν έχουν προσωπικό όφελος. Και δεν φανταζόμαστε να μην γνωρίζει ο κάθε ένας από εμάς πέντε – έξι από αυτούς.

ΤΟ ΣΛΟΓ ΚΑΝ

ΕKΔOTHΣ: ΠΑΦΩΝΗ ΛΤΔ ΑPXIΣYNTAKTHΣ: Σωκράτης Σωκράτους ΕΠIMEΛEIA YΛHΣ: Μάριος Ευριπίδου ΜΟΝΙΜΟΙ ΣYNEPΓATEΣ: Tζούλη Xρίστου, Ηλίας Ηλία, Ιωάννης Ιωάννου.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣYNEPΓATEΣ Αμβρόσιος Προδρόμου Γεωργία Παπίρη Ανδρέας Κωνσταντινίδης Εύη Μακαρίου Ιουλία Μαϊμαρη Χρύσανθος Σαββίδης Παναγιώτης Βορκάς Δημήτρια Κουρίδη Γρηγορία Ευριπίδου Έλενα Γιάγκου Μαρία Μασούρα Χριστίνα Χριστοφή

ΕKTYΠΩΣH: Τυπογραφείο Ερμής ΚINYPA 7 & ΓΩNIA KOPOIBOY ΣYΓKPOT. ΓAΛAΞIAΣ, ΓΡ. 304, 8011 ΠΑΦΟΣ ΤHΛ.: 26953743 / 4 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy Ιστοσελίδα και ηλεκτρονική έκδοση: foni.online

Οι βροχές φέτος ήτα ν και έντο συχνές, με νες και αποτέλεσμ α από τη καταγραφο μια να ύν ως ευ εργετικές, και από τη αλλά ν άλλη να προκαλέσ σοβαρά π ουν και ροβλήματα σε υποδο περιουσίες μές, και ανθρώ πους. Για λύσαμε το φέτος υδρευτικό κα ι αρδευτικό πρόβλημα μας και για π αρακάτω Θεός. Για έχει ο τις ζημιές, όμως, που κλήθηκαν προεπιβάλλετα ι να παρα τιστούμε κα δειγμαι να βάλο υμε μυαλό τα επόμεν ώστε α χρόνια να είμαστε πιο στά προετ σωοιμασμένο ι και έτοιμ γίνεται μια οι. Δεν βροχή να διαλύει το και να εκπ κράτος έμπουμε τη ν εικόνα τη χύρωτης π ς ανοολιτείας. Αυτά συνέβ στον μεσα αιναν ίωνα.


ΣΧΟΛΙΑ 03

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Προεκλογικά και όχι μόνο... Το ‘χουμε επισημάνει και παλαιότερα, το επαναφέρουμε και σήμερα. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών δεν πρέπει να μετατρέπεται σε επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος μόνο στις προεκλογικές εκστρατείες. Είναι η ώρα και οι πολιτικοί να πάρουν τα μηνύματα και να

► Το γνωρίζατε ότι τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν υπάρχει σωστή και σοβαρή ανάπτυξη στην επαρχία μας, αλλά απεναντίας κάνουμε βήματα προς τα πίσω σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα τώρα με την κρίση να είμαστε αποδυναμωμένοι;

γνωρίζουν ότι ο κόσμος είναι πλέον απαιτητικός και διεκδικητικός όταν πρόκειται για την διαβίωση, αλλά και την επιβίωση του. Η εμπιστοσύνη του προς την πολιτική έχει σίγουρα κλονιστεί και ευχόμαστε να μην φθάσει στο σημείο να αναγκάσει τους πολιτικούς να μην κυκλοφορούν στον δρόμο.

Εσωτερικός τουρισμός Στον εσωτερικό τουρισμό επενδύουν αυτή την περίοδο οι ξενοδόχοι της επαρχίας μας σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την τουριστική κίνηση και να καλύψουν μέρος της ζημιάς που προκαλείται από την μειωμένη κίνηση από το εξωτερικό. Με ελκυστικές προσφορές, οι οποίες δεν έχουν προηγούμενο, προσπαθούν να εξασφαλίσουν πελατεία από τις άλλες πόλεις συνδυάζοντας τις χαμηλές τιμές με τη ζεστή φιλοξενία και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Κάποτε να φανταστείτε όσοι Κύπριοι ήθελαν να περάσουν τις διακοπές τους στην Πάφο έπρεπε να κινήσουν γη και ουρανό για να βρουν δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι όροι έχουν αντιστραφεί. Είναι όπως λέμε «Έχει ο καιρός γυρίσματα». Προς το παρόν, όμως, δεν είναι της ώρας να προχωρήσουμε σε καταγραφή λαθών και παραλείψεων. Αυτό πρέπει να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο. Τώρα χρειάζεται δουλειά για να ΑΓΝΩ-ΧΙ μην κλείσουν σπίτια.

► Το γνωρίζατε ότι τα ψηλά χόρτα που υπάρχουν σε όλους τους ανοιχτούς χώρους στην πόλη μας μοιάζουν με μικρά δάση και με την έναρξη του καλοκαιριού θα έχουν αρκετή δουλειά τα συνεργεία του δήμου, ενόψει μάλιστα του κινδύνου να μαζευτούν ερπετά και τρωκτικά στις γειτονιές μας; ► Το γνωρίζατε ότι σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείται στην πόλη μας και δεν διοργανώνεται από πολιτικό κόμμα η προσέλευση του κοινού είναι αποκαρδιωτική και χρειάζεται περισσότερη προβολή και ενημέρωση όταν πρόκειται για αξιόλογες πολιτιστικές δραστηριότητες;

ΑΓΝΩ-ΧΙ

Άξιον απορίας

► Το γνωρίζατε ότι με τις πρόσφατες βροχές βγήκαν και πάλι στην επιφάνεια οι κακοτεχνίες όλων των υπηρεσιών που σκάβουν δρόμους και ύστερα τους επιστρώνουν πρόχειρα και επιπόλαια, απλά και μόνο για να ξεγελάσουν τα μάτια μας; ► Το γνωρίζατε ότι οι λιγοστοί συμπολίτες μας αρχοντοχωριάτες που έχουν απομείνει φροντίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε κοσμικά και λοιπά γεγονότα, αλλά κανένας πλέον δεν τους δίνει σημασία ούτε και τους «βάζει άσιερον»; ► Το γνωρίζατε ότι στον δήμο Γεροσκήπου κάποιοι τοπικοί άρχοντες επιμένουν ότι γίνονται αρκετά λάθη στον οικονομικό τομέα, αλλά όταν έρθει η ώρα να ασκήσουν την κριτική τους εξαφανίζονται, λες και η αποστολή τους τελειώνει στα καφενεία;

Είναι πραγματικά άξιον απορίας κάποιοι λειτουργοί του δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα από τη μια και από την άλλη, να χρεώνουν την υπηρεσία τους και με οδοιπορικά έξοδα. Καλά θα κάνουν οι υπεύθυνοι να εξετάσουν το όλο θέμα μεσούσης της οικονομικής κρίσης ,γιατί οι καιροί είναι ιδιαίτερα δύσκολοι και πονηροί. Κάτι έπιασε το αυτί μας και χρήζει άμεσης διερεύνησης. Δεν είναι θέμα ποσών, αλλά θέμα αρχής, πολύ περισσότερο δε στην Πάφο, όπου όλα ακούγονται και όλα συζητούνται εντός και εκτός. Προσοχή λοιπόν για να μην εκτεθεί κανένας. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Παραφωνήες ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΙΩΤΗΣ Πρόεδρος Γονέων Ειδικού Σχολείου Θεοσκέπαστης ...«Είναι κρίμα τα παιδιά να παραμείνουν για δύο μήνες το καλοκαίρι στο σπίτι χωρίς θεραπείες και τις άλλες εξειδικευμένες παροχές που έχουν στο ειδικό σχολείο». ...Το ποσό που χρειάζεται για να λειτουργήσει το ειδικό σχολείο το καλοκαίρι είναι 28 χιλιάδες ευρώ και πιστεύουμε ότι μπορεί να καλυφθεί και από την πολιτεία και από τις τοπικές αρχές. Είναι μέγα κοινωνικό θέμα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ συνεχίζει την συνεργασία της και με την εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στον εμπορικό τομέα. Για εμπορικές διαφημίσεις, ισολογισμούς και εκθέσεις, ανακοινώσεις, κοινωνικά, γνωστοποιήσεις και προσφορές, καθώς και μικρές αγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας: Κινύρα 7, Γαλαξίας Κορτ, 3ος όροφος Γραφ. 304 Τηλ: 26953743, 26953744, 99669744 Φαξ: 26953745 email: paphoni@cytanet.com.cy

► Το γνωρίζατε ότι δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κάτω Πάφο οφείλουν τεράστια ποσά στους πραγματικούς ιδιοκτήτες και δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε συγκλονιστικές εξελίξεις, οι οποίες θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη ξενοδοχειακή βιομηχανία; ► Το γνωρίζατε ότι η Πάφος παραμένει στο στόχαστρο όλων των κομμάτων για τις Ευρωεκλογές και δίνουν μεγάλη σημασία για το εκλογικό αποτέλεσμα, ετοιμάζοντας μάλιστα και εκπλήξεις σε ότι αφορά κεντρικές και άλλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουν μετά το Πάσχα; ► Το γνωρίζατε ότι τώρα που κανονίσαμε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Πάφου καιρός είναι να δούμε και λίγο τον δρόμο που θα συνδέει την τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου με τον αερολιμένα γιατί με τον υφιστάμενο δρόμο θα διώξουμε και πάλι κόσμο; ► Το γνωρίζατε ότι και οι πρώην και οι νυν κυβερνώντες έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για όσα τραγικά ζούμε αυτές τις μέρες και ας πάψουν να αλληλοεπιρρίπτουν ευθύνες, γιατί η υπομονή του κόσμου βρίσκεται στα όριά της και είναι η ώρα που θα τους διαολοστείλει και τους δύο; ► To γνωρίζατε ότι όλα αυτά που γράφαμε κατά καιρούς για αρχοντοχωριατισμό, νεοπλουτισμό και πρόσκαιρη ευμάρεια δυστυχώς επαληθεύονται με τον χειρότερο τρόπο και σήμερα φαίνεται ότι είναι πολύ αργά για διορθωτικές κινήσεις, αφού όλα όσα έγιναν ήσαν υπερβολικά και εντελώς δυσανάλογα με τις πραγματικές μας δυνατότητες;


04 ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Κοινωνικές ασφαλίσεις

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Επειδή το ΚΡΙΝΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ

10 είναι για τους άριστους

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΡΗΤΙΩΤΗΣ

ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ξεναγός

Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς

9

9 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού αντιλήφθηκε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το επαρχιακό γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Πάφο. Με μια επίσκεψη που πραγματοποίησε εκεί ο άνθρωπος, αντιλήφθηκε ότι είναι υποστελεχωμένο, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις ακατάλληλες. ΚΑΛΕΣΕ μάλιστα την κυβέρνηση να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μια υπηρεσία που εξυπηρετεί τόσες χιλιάδες πολίτες. Εμείς το έχουμε γράψει αρκετές φορές ότι ταλαιπωρούνται αφάνταστα τόσο οι λειτουργοί του τμήματος, όσο και οι πολίτες και είναι καιρός να ληφθούν μέτρα, αλλά φαίνεται ότι οι αρμόδιοι αγρόν αγόρασαν. Τώρα με την παρέμβαση του Γ.Γ του ΑΚΕΛ ίσως ευαισθητοποιηθούν κάποιοι και ασχοληθούν με το πρόβλημα τόσο της υποστελέχωσης, όσο και του κτιρίου.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ και η αγάπη του για τον τόπο του και για τους ανθρώπους του δεν σηκώνει πλέον καμία αμφισβήτηση και η καθημερινή του δράση το αποδεικνύει περίτρανα. Ο λόγος για τον ξεναγό και τουριστικό σύμβουλο Λεωνίδα Κρητιώτη, ο οποίος μέσα από την διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων και διαλέξεων φροντίζει να μαθαίνει ο κόσμος για την ιστορία, τις παραδόσεις και τις φυσικές ομορφιές της Κύπρου. ΓΝΩΣΤΗΣ του αντικειμένου και λάτρης της πατρίδας του, ο Λεωνίδας έχει καταφέρει να περάσει πολλά μηνύματα στους πολίτες και να αναδείξει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά αποδεικνύοντας ότι τελικά δεν γνωρίζουμε τι θησαυρούς έχουμε. Η Κύπρος είναι όντως παράδεισος και δυστυχώς πολύ λίγοι το γνωρίζουν, αφού δεν το έχουν ψάξει ή δεν έχουν πιστέψει σε αυτό. Όταν υπάρχουν, όμως, τέτοιοι άνθρωποι όπως τον Λεωνίδα, είμαστε βέβαιοι ότι θα αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο τον τόπο μας και θα ανακαλύψουμε όλες τις ομορφιές και μοναδικότητές του.

ΤΟ ΕΡΓΟ που επιτελεί στον δήμο Πόλεως Χρυσοχους και στην ευρύτερη περιοχή είναι γνωστό και άπαντες το αναγνωρίζουν. Γι’ αυτό όμως που ξεχωρίζει είναι η έγνοια του για τους ανθρώπους και την ποιότητα ζωής τους. Ο δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή δίνει τις δικές του καθημερινές μάχες για την επίλυση προβλημάτων, για την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου και γενικότερα για την βελτίωση της καθημερινότητας. ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ να μην λείψει τίποτε από τους δημότες του, είτε αυτά αφορούν την γενικότερη δραστηριότητά τους, είτε την ψυχαγωγία τους. Τρανό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο τριήμερο των αποκριών, που ο δήμος διοργάνωσε μεγάλες εκδηλώσεις και κατάφερε να τονώσει το εορταστικό κλίμα και να δημιουργήσει μια μοναδική αποκριάτικη ατμόσφαιρα. Οι προθέσεις και προσπάθειες του δεν έμειναν απαρατήρητες από την στήλη, η οποία του δίνει ψηλή βαθμολογία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

...Και

αυτά να λέγονται

Θυμήθηκαν τις ρίζες τους Ευτυχώς, υπάρχουν και αυτοί

Ένα καφέ πας να πιεις και είναι λες και χρεώνεσαι και τα εργατικά της συγκομιδής και επεξεργασίας του. Σουβλάκια παραγγέλνεις, χαβιάρι πληρώνεις. Χταπόδι τρως, αστακό πληρώνεις. Φυσικά και υπάρχει τιμοκατάλογος και όποιος θέλει παραγγέλνει, ωστόσο οι τόσο ψηλές τιμές σε συγκεκριμένα είδη, δεν δικαιολογούνται. Κατανοούμε ότι η κάθε επιχείρηση έχει τα έξοδά της, τα οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, ωστόσο, το να προσπαθεί να τα καλύψει στις «πλάτες» των πελατών της, κάνοντας απλά «αρπαχτές» δεν είναι τόσο φρόνιμο και ούτε την καλύτερη των εντυπώσεων δίνει. Όταν ο ντόπιος δεν έχει χρήματα πώς περιμένετε να πληρώνει τέτοιες υπηρεσίες; Τον τουρίστα όταν τον «πετσοκόψεις», εννοείται ότι θα είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που πάτησε το πόδι του στο χώρο σου.

Τώρα και στο διαδίκτυο foni.online Για τις μικρές σας αγγελίες, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

Αρκετοί υποψήφιοι για τις Ευρωεκλογές, οι οποίοι ανήκουν σχεδόν σε όλα τα κόμματα προσπαθούν απεγνωσμένα να μας αποδείξουν ότι είναι Παφίτες, προσβλέποντας στην εξασφάλιση στήριξης και ψήφων. Ο ένας λέει έχει τον παππού του από την Κανναβιού, ο άλλος την γιαγιά του από την Τρεμιθούσα και ο παράλλος τον νονό του από τις Αρόδες. Καταλαβαίνουμε το άγχος της προσπάθειάς τους, αλλά όπως πάνε θα μας πουν ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν παφίτικες ρίζες. Μοναδικοί Παφίτες υποψήφιοι που ζουν και εργάζονται στην επαρχία μας είναι ο Ηλίας Μυριάνθους και ο Μάριος Βασιλείου. Ακολουθούν σε μικρή απόσταση ο Άριστος Βασιλειάδης και η Νατάσα Ιωάννου.

Η Πάφος συνεχίζει τον αγώνα της για την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας και την ανάκαμψη, αλλά δυστυχώς για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι είναι μόνη. Το επίσημο κράτος μας βλέπει από μακριά και σφυρίζει αδιάφορα, αφήνοντάς μας γι άλλη μια φορά να νιώθουμε ξεχασμένοι και μόνοι. Ευτυχώς, που υπάρχουν και κάποιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δίνουν μάχες με προσωπικό κόστος για να βρει η Πάφος τον παλιό καλό της εαυτό. Αν τους περιμέναμε αυτούς της πρωτεύουσας, θα είχαμε ήδη εξαφανιστεί από τον χάρτη.

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Η γέφυρα...

Αυτές οι αποκριές πέραν από το κλίμα κεφιού και διασκέδασης, που πρόσφεραν στον κοσμάκη για να ξεφύγει έστω και λίγο από την ρουτίνα της καθημερινότητας και τις σκοτούρες του, συνέπεσαν και με τους εορτασμούς για την επέτειο της θυσίας του ήρωα μαθητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη, όπου η παρουσία του κόσμου στις εκδηλώσεις ήταν μαζική και η μνήμη του τιμήθηκε όπως του αξίζει και όπως αξίζει σε κάθε ήρωα. Και επειδή ο λαός μας βρίσκεται στα όριά του με τους κάθε λογής σαλτιμπάγκους της δημόσιας ζωής, η μορφή του Ευαγόρα μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να αντέξουμε και ίσως να αντιδράσουμε κάποτε.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την αρχαιολογική περιοχή Κάτω Πάφου και την γέφυρα που θα συνδέει τους δυο χώρους, αλλά στην ουσία δεν γίνεται απολύτως τίποτε για την σωστή διαχείριση του αρχαιολογικού μας πλούτου και την ανάδειξή του. Έβγαλε η γλώσσα μας μαλλιά να λέμε και να ξαναλέμε ότι χρειαζόμαστε επιτέλους μια μελέτη και κάποια βασικά έργα για να αναβαθμίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε όλους αυτούς τους χώρους, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμοι και να αποτελούν στολίδι για την Πάφο και την ιστορία της. Αυτοί επιλέγουν σπασμωδικές ενέργειες και πασαλείμματα.


06 ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Το πάρκο της Κίνας τελείωσε. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα πάρκα για να μην παρεξηγηθούμε με τις άλλες φιλικές χώρες.

Ο Βορκάς μπορεί να παριστάνει τον μάγειρα, αλλά άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη.

Ο Φακοντής έτρεξε και πρόλαβε τους άλλους βουλευτές για τα τουρκοκυπριακά. Έτσι να κάνεις και εσύ Γιώργο στις Ευρωεκλογές.

Για να μπορέσω να φέρω σε πέρας την αποστολή μου ως αντιδήμαρχος χρειάζομαι καλούς συμβούλους.

Το θέμα με την ανέγερση ναού στον δημόσιο κήπο επανέρχεται και φαίνεται ότι η απόφαση θα είναι θετική από το δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με τη μητρόπολη, ναός που θα κτιστεί έχει διαστάσεις 30Χ17 μέτρα. Το υπόλοιπο θα παραχωρηθεί στο Δήμο Πάφου για να το αξιοποιήσει και να το διαμορφώσει ως χώρο πρασίνου. Όπως φαίνεται στα σχέδια, θα είναι ένας ναός σε νεοκλασικό ρυθμό που δένει πολύ άνετα με τα άλλα κτίρια της περιοχής, τόσο από πλευράς ρυθμού όσο και από πλευράς όγκου και ύψους. Στον προτεινόμενο χώρο δεν θα υπάρξει ανάγκη εκκοπής παρά μόνο πέντε δένδρων. Αντ‛ αυτών θα φυτευθούν δεκάδες άλλα. Την άμεση δημοσίευση των ονομάτων όσων κρατικών αξιωματούχων έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ζητούν βουλευτές, καθώς θεωρούν πρέπει να καθαρίσουν το δικό τους όνομα από τις λίστες. Ήδη, έγινε η αρχή με αποκαλύψεις δύο - τριών ονομάτων, ωστόσο είναι πολύ περισσότεροι με αποτέλεσμα να φαίνονται όλοι μπλεγμένοι. Πάντως, μιας και υπάρχουν αυτά τα ονόματα γιατί δεν δίνονται στη δημοσιότητα και να μάθει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει;

Δεν μπορεί να αποτελεί είδηση ότι η αστυνομία συνέλαβε άτομο για χρήση ναρκωτικών, καθώς αποτελεί πλέον σύνηθες φαινόμενο. Τα ναρκωτικά έχουν κατακλείσει ολόκληρη την Κύπρο με την κατάσταση να είναι εκτός ελέγχου. Το πιο τραγικό σε όλα αυτά είναι ότι η αστυνομία παρόλο που προσπαθεί, δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, κάτι άλλωστε που φαίνεται και μέσα από τις καθημερινές συλλήψεις πολιτών είτε για πώληση, είτε για χρήση.

ΠΕΔΙ Ο ΒΟΛΗ Σ

Τα όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο Πάφου, ειδικά τα πρωινά, με τους ασθενείς να κατακλύζουν τους χώρους, είναι γνωστά στα αρμόδια άτομα, αλλά, φαίνεται ότι αδυνατούν, ή δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους για να δώσουν λύσεις. Όπως και να έχει, η κατάσταση είναι τραγική και την πληρώνουν οι ασθενείς, αλλά και το ιατρικό προσωπικό.

ΓΡΑΦΕΙ ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Evrimar@gmail.com

Η απίστευτη ταλαιπωρία των οδηγών από την Πάφο προς τις άλλες πόλεις την Καθαρά Δευτέρα, λόγω του κλειστού δρόμου εκεί στο Πισσούρι, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Η γραφειοκρατία εμποδίζει τα αρμόδια τμήματα για την άμεση επισκευή του δρόμου που παρεμπιπτόντως, σε εκείνο το σημείο έχει επισκευαστεί τρεις φορές έως τώρα.


Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΠΟΨΗ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 07

Εμπρός για την νέα κοινωνική Ευρώπη Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου αποτελούν τη κατάλληλη ευκαιρία για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης μέσα στο ευρωπαϊκό εποικοδόμημα. Η Κύπρος επιβάλλεται να αγωνιστεί για την νέα κοινωνική Ευρώπη με τούς εκπροσώπους της μέσα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε ή που γεννηθήκαμε. Όλοι οι άνθρωποι στην Ευρώπη μοιραζόμαστε τις ίδιες βασικές αξίες για το είδος της κοινωνίας στην οποία θέλουμε να ζήσουμε: μια ασφαλέστερη Ευρώπη με υψηλό βιοτικό επίπεδο και αξιοπρεπή, σταθερή εργασία, καθώς και ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον. Οι υπάρχουσες ανισότητες και οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις δημιουργούν νέες πιέσεις στους ανθρώπους και τον κίνδυνο μόνιμων ανισοτήτων μέσα στις κοινωνίες μας: μεταξύ των παιδιών των φτωχών και των πλουσίων οικογενειών, μεταξύ εκείνων με σταθερές, καλά αμειβόμενες εργασίες και εκείνων με επισφαλείς, χαμηλής ποιότητας εργασίες, μεταξύ εκείνων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και αυτών με υψηλό επίπεδο μόρφωσης,

μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και εκείνων που δεν έχουν, μεταξύ μεταναστών και γηγενών ευρωπαίων, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισότητες εστιάζοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Πρέπει να προωθήσουμε καλύτερες πολιτικές για την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης και πέρα από αυτή, θέλουμε να οικοδομήσουμε μια νέα κοινωνική Ευρώπη μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, δουλεύοντας στενά με τις οργανώσεις που συμμερίζονται τις δεσμεύσεις μας για μια πολιτική με προτεραιότητα τους πολίτες. Πιστεύουμε ότι η δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών στην ευρωπαϊκή ένωση είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί μια πιο δίκαιη συμφωνία για τους πολίτες. Η ιδιότητα του πολίτη θα πρέπει να είναι περιεκτική, να βασίζεται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως μέρος ενός κοινού μέλλοντος στην ήπειρο μας. Θέλουμε όσοι ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη να συμμετέχουν στις αποφάσεις

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

για το μέλλον τους. Πιστεύουμε στην ενίσχυση των μελλοντικών γενεών και στην προσπάθεια να ενθαρρύνουμε την πολιτική και κοινωνική δέσμευση με όλες μας τις δυνάμεις. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις των νέων ευρωπαίων, με έμφαση σε θέματα όπως η οικοδόμηση μίας νέας κοινωνικής Ευρώπης, η βελτίωση του διαπολιτισμικού διαλόγου, η κλιματική αλλαγή, ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο και την παγκοσμιοποίηση. Πιστεύουμε στην ενεργό δημοκρατική διαβούλευση και συμμετοχή. Η Ευρώπη στηρίζεται στα ανθρώπινα

δικαιώματα, στην απάλειψη των διακρίσεων και στον αλληλοσεβασμό. Θεωρούμε τη διαφορετικότητα σε όλες της τις μορφές πολιτιστική, γλωσσική και θρησκευτική ως ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά επιτεύγματα. Η ευρωπαϊκή οικονομία έφερε επίσης πολλά οφέλη για τους καταναλωτές. Μετά την επιτυχία στην διασφάλιση ασφαλέστερων τροφίμων και παιγνιδιών και φθηνότερων ταξιδιών και τηλεφωνικών κλήσεων, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη. Με τη βελτίωση και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, μπορούμε να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης και δικαιότερης Ευρώπης για τους πολίτες μας. Ως Κύπρος πρέπει να είμαστε στη πρώτη γραμμή του αγώνα για μια τέτοια Ευρώπη.

Πλανόδιοι πωλητές

Τηλεφωνούν και σε νεκρούς

Το κακό με τους πλανόδιους πωλητές στην πόλη μας έχει παραγίνει και από την στιγμή που δεν τους περιορίζουν οι έχοντες την ευθύνη, τότε τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν θα είναι πέρα για πέρα αρνητικά για όλους. Στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου παρατηρείται τις τελευταίες μέρες μια χαώδης κατάσταση με τους πλανόδιους να στοιβάζονται κυριολεκτικά σαν σαρδέλες από το δημοτικό περίπτερο μέχρι την είσοδο του λιμανιού και να παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των επισκεπτών. Οι περισσότεροι πλανόδιοι δεν έχουν ούτε τις απαιτούμενες άδειες και λειτουρ-

Τα εκλογικά επιτελεία των υποψηφίων ευρωβουλευτών στην επαρχία μας βρίσκονται σε πλήρη διάταξη μάχης και ένα από τα ισχυρά όπλα τους είναι το τηλέφωνο. Τηλεφωνούν λοιπόν οι διάφοροι εκπρόσωποι των υποψηφίων σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να περάσουν το μήνυμα τους και να συγκινήσουν τους ψηφοφόρους. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, τα άτομα που ζητούν για να μιλήσουν δεν υπάρχουν, αφού απεβίωσαν είτε πρόσφατα, είτε παλαιότερα. Αυτό, όμως, που πετυχαίνουν με την συγκεκριμένη τακτική είναι

γούν εις βάρος αυτών των λίγων που τουλάχιστον καταβάλλουν τον οβολό τους στην τοπική αρχή. ΣΟΚ

να εκνευρίζουν αφάνταστα τους οικείους των νεκρών και σε κάποιες περιπτώσεις να τους ξαποστέλλουν. Προσοχή, λοιπόν, στα τηλεφωνήματα. Οχι καταλόγους αβέρτα. ΑΓΝΩ-ΧΙ


08 ΣΧΟΛΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΜΝΗΜΕΣ ΣΕ ΣΕΠΙΑ

Κάλεσμα Κλείσε το στόμα με μιαν ανεμώνα, μη ξαναπείς πως αντιστέκεσαι στο κάλεσμα Έχει καταντήσει η Άνοιξη παράφορα ερωτεύσιμες τις ΤΗΣ μέρες ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ Οι νυχτές μικρές Μα χωράνε τα άστρα στ'αριστερά του προσκέφαλού σου Μη κλείνεις την κουρτίνα στην αντιφεγγιά Σιμώνει ο Απρίλης Είναι κρίμα να μαδήσεις τη γύρη άλλης μιας Άνοιξης Πες της πως ακόμα την αγαπάς Φουντωμένα κι απροσγείωτα, όπως κείνη τη φούξια βουκεμβήλια που φυτέψατε αντάμα κείνη την Άνοιξη Τη φορεί ακόμα στην καρδιά της, μανδύα εύφορο, σύρε τον και φίλα την... Έχουν ξηράνει απ'τη δίψα της μοναξιάς τ'άλυκα χείλια της...

Αστυνόμευση

Συμμετοχή σε εκθέσεις Τελευταία παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα από πλευράς των αρμόδιων φορέων του τουρισμού της επαρχίας μας σε ότι αφορά τη συμμετοχή τους και την προβολή του τουριστικού μας προϊόντος στις διάφορες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό. Αυτό που πρέπει όμως να προβληματίσει περισσότερο τους ιθύνοντες είναι η εξεύρεση νέων κινήτρων προς τους τουριστικούς και ταξιδιωτικούς οργανι-

σμούς της Ευρώπης και όχι μόνο, ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε άλλους γειτονικούς προορισμούς, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, εννοούμε τις τιμές μας, τις υπηρεσίες μας, θέματα ασφάλειας και φιλοξενίας και το επίπεδο του πολιτισμού μας και της καθαριότητας. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά και αποτελούν ξαναζεσταμένο φαγητό, το οποίο δεν πείθει κανένα. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Κακό οδικό δίκτυο Η πόλη της Πάφου αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρότατο πρόβλημα, εξαιτίας του άσχημου οδοστρώματος που παρουσιάζουν πάρα πολλοί δρόμοι. Αιτία για αυτή την κατάσταση αποτελούν βασικά τα έργα που εκτελούνται από τις διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι το ΣΑΠΑ, η ΑΗΚ η ΑΤΗΚ και άλλα. Εκατοντάδες είναι οι οδηγοί οι οποίοι φωνάζουν κυριολεκτικά για τις ζημιές, που έχουν υποστεί τα οχήματα τους και

μάλιστα κάποιοι από αυτούς δεν διστάζουν να προχωρήσουν στην λήψη νομικών μέτρων. Το ευχάριστο στην όλη υπόθεση είναι ότι ο δήμος Πάφου διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες επίστρωσης ολόκληρης της δημαρχούμενης περιοχής με πρέμιξ, ώστε να τελειώσει μια για πάντα αυτό το μαρτύριο για τους οδηγούς. ΣΟΚ

ΣΟΚ

Μυστήρια προϊόντα

Τουρισμός Ελπίδες μικρής ανάκαμψης της τουριστικής κίνησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο φαίνεται ότι υπάρχουν στον ορίζοντα, ύστερα από την κινητικότητα που παρατηρείται στις κρατήσεις από τα διάφορα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική θεωρείται και η τέλεση πολιτικών γάμων, αφού αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, με σκοπό να προσελκύσουν πελάτες για το σκοπό αυτό. Παρόλα αυτά, όμως, οι ξενοδόχοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για την απουσία εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό και πιστεύουν ότι από μόνοι τους δεν μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα.

Κανένας δεν αμφισβητεί τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλει ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παρανομίας στην επαρχία μας, αλλά ταυτόχρονα όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό. Οφείλει η πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες της σε μια επαρχία όπου καταγράφει ανοδική τάση σε ληστείες, διαρρήξεις, κλοπές, εμπρησμούς και ναρκωτικά. Οι κατά καιρούς διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις των αρμοδίων για ουσιαστική ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου μένουν στα χαρτιά και στα συρτάρια, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ζουν έντονα το κλίμα της ανασφάλειας και του φόβου.

Τα τελευταία χρόνια τρώμε ντομάτες, αγγουράκια, φρούτα και διάφορα λαχανικά, τα οποία όχι μόνο δεν έχουν γεύση και ουσία, αλλά έχουν και περίεργα σχήματα, τα οποία δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στους καταναλωτές.

Το φαινόμενο αυτό έχει την εξήγησή του και δεν είναι άλλη από την ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και ορμονών, προκειμένου κάποιοι παραγωγοί να πετύχουν όγκο και χρώμα, αδιαφορώντας προκλητικά για την δημόσια υγεία. Τελικά κανένας δεν γνωρίζει τι τρώει και είναι καιρός οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να παρέμβουν αποφασιστικά προτού να είναι αργά. Η ζημιά που γίνεται στον οργανισμό του ανθρώπου είναι ανεπανόρθωτη και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες.

ΑΓΝΩ-ΧΙ

ΖΟΥΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΑΔΕ ΕΦ Η... «Το αερο δ

ρόμιο Πά φου να μετονομ αστεί άμεσ α σε "διεθνή αερ ολιμένα Πά φου Mακάριος ο Γ". Το φράγμ α Ασπρόκρεμ μου σε "φ ράγμα Σπύρου Κυπριανού ", το φράγμα Ευ ρέτου σε "φ ρ άγμα Βάσσου Λυσσαρίδη ", το φράγμα βιούς "φρά Κανναγμα Χαράλα μ π ος Μούσκο φράγμα Αρ ς", το μίνους σε φράγμα π Γιώργου Βα ροέδρου σιλείου"... Όλα αυτά κα άλλα να γίνο ι μερικά υν προτού χρειαστεί η τική ψήφος μια θετων τουρκο κύπριων, κα φράγματα θότι τα θα αποτελέ σουν ομοσ περιουσία» πονδιακή . ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ

ΛΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΣΟΚ

Θαλασσινές σπηλιές

Επειδή αρκετός θόρυβος γίνεται τελευταία για την περιοχή των θαλασσινών σπηλιών σε σχέση με την οικιστική ανάπτυξη οφείλουμε να διερωτηθούμε τί είναι αυτό που θα καταστραφεί από τα σπίτια και τα διαμερίσματα. Απ' ότι γνωρίζουμε, μέσα στις θαλασσινές σπηλιές κανένας δεν μπορεί να

κτίσει ώστε να τις χαλάσει. Τώρα η γύρω περιοχή είναι οικιστική - παραθεριστική και δικαιούται όποιος διαθέτει τεμάχιο γης να ανεγείρει την κατοικία του. Η ομορφιά και η θέα των σπηλιών μόνο από την θάλασσα φαίνεται εκεί όπου κανένας δεν μπορεί να κτίσει οτιδήποτε. Τα υπόλοιπα πιστεύουμε είναι εκ του πονηρού. ΣΟΚ

Καφές και άγιος ο Θεός

► Με άριστα βαθμολογείται ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς για την επιτυχημένη διοργάνωση για την Καθαρά Δευτέρα στη δημοτική πλαζ της περιοχής. Οι άνθρωποι που ήταν υπηρεσία εκείνη την ημέρα εργάστηκαν και έφεραν εις πέρας και με επιτυχία το έργο τους εξυπηρετώντας τους πολίτες από όλη την Κύπρο. ΜΙ.ΧΙ

Ο καφές όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά αυξάνεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης, γι' αυτό άλλωστε και παρατηρείται το αδιαχώρητο σε όλες ανεξαίρετα τις καφετερίες της πόλης και απ' ότι ακούγεται θα ανοίξουν άλλες τόσες. Είναι τα μόνα μαγαζιά που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, αφού οι συμπολίτες μας έχουν

καθιερώσει τον καφέ ως το σύγχρονο φάρμακο της όποιας κρίσης. Είναι όπως λέμε «Ένας καφές την ημέρα την κρίση κάνει πέρα». Κάποια μάλιστα εστιατόρια και άλλες ταβέρνες δεν αποκλείεται σύντομα να μετατραπούν σε καφετέριες, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να βγάζουν τα έξοδά τους, αφού ότι και να γίνει ο καφές δεν χάνει. ΣΟΚ


ΣΧΟΛΙΑ 09

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σιγή ιχθύος Σιγή ιχθύος επικρατεί για τον δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, όπως και για άλλα μεγάλα έργα όπως είναι η μαρίνα και ο δρόμος Κάτω Πάφου - αεροδρομίου. Φαίνεται τα κοπέλια άρχισαν να εφαρμόζουν και πάλι την γνωστή μέθοδο του περίμενε και του δεν βαριέσαι αδελφέ για τους Παφίτες, αλλιώς δεν εξηγείται αυτή η βουβαμάρα από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και μιλούμε για έργα, τα οποία έχουν χιλιοεξαγγελθεί και ήταν έτοιμα να υποδεχθούν την σκαπάνη του εργοταξίου. Ο χρόνος περνά όμως και η αγωνία μας μεγαλώνει, αφού πολύ φοβούμαστε ότι για μια ακόμη φορά οι κυβερνώντες θα διαψεύσουν τις προσδοκίες μας.

Εικόνες ζωής...

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Μας κάνουν και πλάκα

ΣΟΚ

Ενεργοί πολίτες

(Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία) Ψυχοθεραπεύτρια ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ* (MSc in Clinical psychology) ΤΗΣ *Ψυχολόγος

Είναι ευχάριστο σε μια πόλη ή επαρχία να βλέπεις απλούς πολίτες να ενδιαφέρονται για τα κοινά και με συνεχείς παρεμβάσεις να προσπαθούν να αλλάξουν κάτι από τα κακώς έχοντα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό οι όποιοι άρχοντες να μην μπορούν να τα κάνουν όλα και να χρειάζονται την στήριξη και την βοήθεια αυτών των ευαισθητοποιημένων και ενεργών πολιτών. Από την άλλη όμως και αυτοί οι πολίτες καλό θα ήταν να τολμήσουν επιτέλους και να διεκδικήσουν αξιώματα στην πολιτική και κοινωνική ζωή, την στιγμή που έχουν όλα τα προσόντα να το πράξουν. Η εκ του ασφαλούς κριτική στο τέλος της ημέρας δεν βοηθά κανένα και φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Πεδίον δόξας υπάρχει λαμπρό. ΣΟΚ

Η μούντζα Μια κίτρινη μούντζα θα πρέπει να επικολλάται στο μπροστινό τζάμι του οχήματος, το οποίο θα εντοπίζεται σταθμευμένο σε θέση αναπήρων, σε πεζοδρόμια, σε ράμπες και γενικά όπου παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Με γνωστή την κατάσταση, που επικρατεί στην Πάφο οε ότι αφορά την κακή συνήθεια να σταθμεύουμε όπου φτάσουμε, θα βλέπουμε καθημερινά τα μισά αυτοκίνητα να κυκλοφορούν μουντζωμένα. Ελπίζουμε ότι με το νέο μέτρο της μούντζας ίσως ευαισθητοποιηθούν κάποιοι γιατί μέχρι τώρα με τα εξώδικα αγρόν ηγόραζαν.

Προσοχή στους «Αρωματοτζήδες» Τελευταία είναι πολύ της μόδας να πωλούνται αρώματα από πλανόδιους πωλητές σε δρόμους, πλατείες, χώρους στάθμευσης και συνοικίες και, όσο και αν φαίνεται παράξενο, η δραστηριότητα αυτή, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους κυρίως για το γυναικείο φύλο. Σύμφωνα με καταγγελίες, κάποιοι από αυτούς τους πωλητές, χρησιμοποιούν αναισθητικές ουσίες, με αποτέλεσμα η υποψήφια πελάτισσα στην προσπάθειά της να μυριστεί το άρωμα, να χάνει τις αισθήσεις της και να πέφτει θύμα κλοπής. Στην Πάφο δεν έχουν καταγραφεί ακόμη κρούσματα αυτής της νέας εφεύρεσης, όμως καλά θα κάνουμε όλοι να φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τουλάχιστον τα μισά. ΑΓΝΩ-ΧΙ

► Καθημερινή κοσμοσυρροή στο νοσοκομείο Πάφου και ατελείωτες ουρές ταλαιπωρίας για τους ασθενείς. Κύριοι κάντε κάτι επιτέλους... ΜΙ.ΧΙ

Στέρεψαν οι πηγές Το χρήμα έχει στερέψει από παντού στην επαρχία μας και τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. Πέραν από τις κρατικές υπηρεσίες με τα γνωστά επιδόματα, αρκετοί άλλοι φορείς και κυρίως η εκκλησία συντηρούσαν πολλές οικογένειες στην επαρχία μας. Σήμερα δεν υπάρχει άνεση και

ρευστότητα, με αποτέλεσμα τα ποσά που δίνουν οε κάποιες περιπτώσεις να είναι πολύ χαμηλά έως συμβολικά. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις όπου αντί οικονομικής βοήθειας, δίνονται μακαρόνια και κονσέρβες. Τι να πει κανείς για αυτό που μας βρήκε και πολύ δύσκολα θα μας αφήσει. ΣΟΚ

Προστασία του καταναλωτή Με τα τόσα πολλά στραβά και ανάποδα που συμβαίνουν στις μέρες μας ο καταναλωτής επιβάλλεται να ξέρει τι χρησιμοποιεί. Είναι και στο δικό του χέρι, αλλά πολύ περισσότερο είναι στο χέρι των αρχών να ελέγχουν και να προστατεύουν από ένα πλήθος καρκινογόνων μεταλλαξογόνων και τοξικών ουσιών, καθώς

υπάρχουν σε είδη καθημερινής χρήσης, όπως καλλυντικά, προϊόντα καθαρισμού, ρούχα, χαλιά, ταπετσαρίες, βαφές κ.ά. Επιβάλλεται να βλέπουμε ετικέτες προϊόντων, ώστε να τα επιλέγουμε με ευθύνη και πολύ περισσότερο γι' αυτά που έχουν σχέση με τη διατροφή μας. ΣΟΚ

Ο εαυτούλης τους και μόνο Κάποιοι παράγοντες της οικονομικής ζωής στην πόλη μας συνεχίζουν να συγχύζουν επικίνδυνα τα συμφέροντα της επαρχίας μας με τα δικά τους συμφέροντα και, όπως και να το κάνουμε, οι άσπονδοι φίλοι τους σιγομουρμουρίζουν και σποντάρουν. Δεν μας ενδιαφέρει εάν αυτοί οι κύριοι κοιτάζουν την τσέπη τους, γιατί έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Μας ενδιαφέρει όταν ηγούνται οργανωμένων συνόλων, είτε είναι τοπικές αρχές, είτε επαγγελματικοί κλάδοι και κοιτάζουν μόνο την πάρτι τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προκαλούν και με τα καμώματα τους τα οποία στο τέλος της ημέρας θα τους φέρουν τούμπα και θα ψάχνονται. ΜΙ.ΧΙ

Όλα εκείνα τα λαμόγια του οικονομικοπολιτικου κατεστημένου που (έμμεσα ή άμεσα) οδήγησαν τον τόπο στη σημερινή θλιβερή κατάσταση είναι γνωστά και συνεχίζουν να προκαλούν την κοινή γνώμη με την συμπεριφορά τους και την συνεχιζόμενη παρουσία τους στα κοινά. Είναι νομίζουμε σαφές ότι έστω κι αν ισχύει μόνο το 10% απ’ όλα όσα έχουν (ήδη) αποκαλυφθεί και δημοσιευτεί , οι μεθοδεύσεις ορισμένων είναι εξόφθαλμες και οι ευθύνες τους πασιφανείς. Βέβαια, όλοι θα βρουν (ή θα εφεύρουν) μια καλή δικαιολογία να μας πουν. Όλοι θα ισχυριστούν ότι οι πράξεις τους ήταν νόμιμες και καθαρές. Όλοι θα δηλώσουν άμεμπτοι και άσπιλοι, αθώοι και νομοταγείς. Κάποιοι μάλιστα εμφανίστηκαν και ως (όψιμοι) ευσεβείς.... Προς όλους αυτούς η απάντηση είναι μία: Αφελείς μπορεί να είμαστε, όχι όμως και σε βαθμό ηλιθιότητας. Πιστώστε μας τουλάχιστον με τη στοιχειώδη νοημοσύνη να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται γύρω μας και μη μας εμπαίζετε σε τέτοιο βαθμό... Γιατί η οργή του λαού θα είναι αντιστρόφως ανάλογη! ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σκύλοι και ρύπανση Το κακό με τα κόπρανα των σκύλων σε δρόμους, πεζοδρόμια και πάρκα έχει παραγίνει στην πόλη μας και εάν δεν πέσουν παραδειγματικές τιμωρίες τίποτε δεν γίνεται. Κανένας δεν ευαισθητοποιείται γύρω απ’ αυτό το σοβαρό θέμα που έχει να κάνει όχι μόνο με την καθαριότητα, αλλά και με τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Είναι αδιανόητο να βγάζει κάποιος τον σκύλο του βόλτα και να τον αφήνει να αφοδεύει έξω από την πόρτα του γείτονα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο ιδιοκτήτης του σκύλου είναι υποχρεωμένος να μαζέψει τα κόπρανα και να τα τοποθετήσει σε ειδική σακούλα, την οποία να πετάξει στα σκουπίδια. Φυσικά κάθε άλλο από αυτό γίνεται. ΣΟΚ

ΔΙΑΠΙΣΤΩ

ΣΕΙΣ...

Δεν βάζουν

μυαλό

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες της οικονομικής ζωής της πόλης μας, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί τις ευθύνες που φέρ ουν και οι ίδιοι για τη ν κατάστασ η που επικ ζουν να πρ ρατεί και σ άττουν τα ίδ υνεχίια λάθη κα με τις συμπ ι να προκα εριφορές το λούν υς. Έχουμε βα ρεθεί να επ ισημαίνουμ παραλείψει ε τις ελλείψ ς που κατα εις και γρ άφηκαν όλα νια και εξαιτ αυτά τα χρ ίας αυτών π όιάσαμε πάτο κρίση αποτε . Η οικονομ λεί σίγουρα ική τον βασικό ρινής παρα λόγο της ση κμής, αλλά μεδεν θα έπα στάσεις εάν ιρνε τέτοιες δεν βάζαμε διακαι εμείς το δακτυλάκι μ ας. Δυστυχώς, διαπιστώνο υμε ότι κάπ μυαλό και μ οιοι δεν έβ έχρι σήμερα αλαν συμπεριφέρ να και καιρο ονται επικίν σκοπικά με δυαποτέλεσμα αντιδράσεις να προκαλο και ζημιά σ ύν την τοπική ασφαλώς α οικονομία κα ναφερόμασ τε σε κάπο ι της οικοδομ ιους ερασιτ ικής βιομηχα έχνες νίας και της των. αγοράς ακι νή-


10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΜΟΥΤΗΡΗ*

Νοσοκομείο Πάφου Το ατυχές περιστατικό στο τμήμα Επειγόντων ΓΝ Πάφου, εγείρει, μεταξύ των ευθυνών που πιθανόν να υπάρχουν και θέμα σωστής λειτουργίας του νοσοκομείου. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός ασθενών που προσφεύγουν στο τμήμα Επειγόντων, κουράζουν τον ένα ή τους δύο γιατρούς, που εργάζονται αε κάθε βάρδια. Αποτέλεσμα, η αδυναμία αφιέρωσης του κατάλληλου χρόνου στα πραγματικά επείγοντα ή δύσκολα περιστατικά. Επίσης, η έλλειψη επαρκούς χώρου στο τμήμα Επειγόντων, δεν επιτρέπει την παραμονή σε αυτό, των ασθενών, για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι όμως που θα βοηθούσε στη σωστή διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπιση. Το γεγονός επίσης, ότι οι κλινικές δεν εφημερεύουν απευθείας στο τμήμα Επειγόντων, το οποίο στελεχώνεται κυρίως με γιατρούς χωρίς κλινική ειδικότητα, μειώνει την επάρκεια του τμήματος, στην αντιμετώπιση ορισμένων περιστατικών. Το πρόβλημα, θα μπορούσε εν μέρει να λυθεί, με την επέκταση του απογευματινού ιατρείου κλινικών ειδικοτήτων, σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Θα ήταν χρήσιμο επίσης να συγκληθεί συνεδρίαση των κλινικαρχών υπό τον εκτελεστικό διευθυντή για να συζητηθεί το θέμα αυτό και γενικά η αύξηση της αποτελεσματικότητας και των υπηρεσιών στο ΓΝ Πάφου. *Διευθυντής καρδιολογικής κλινικής νοσοκομείου Πάφου

Νοσοκομείο Πάφου και ΓΕΣΥ Με αφορμή τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο νοσοκομείο Πάφου είμαστε υποχρεωμένοι να θυμίσουμε πως ενώ έχουν παρέλθει 14 μήνες από το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αυτονόμηση των νοσοκομείων και παράλληλα με την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο δεν βελτιώθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο δημόσιος τομέας αλλά αντίθετα έχουν επιβαρυνθεί. Τέτοια προβλήματα είναι, ανάμεσα σε άλλα, η υποστελέχωση, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό, σε αναλώσιμα και σε φάρμακα. Αυτά τα προβλήματα δυστυχώς δεν παρουσιάζονται μόνο στο νοσοκομείο Πάφου. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο δημόσιος τομέας να μην μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στην αποστολή του και να προσφέρει ποιοτική περίθαλψη στους πολίτες. Από πλευράς ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να υποδεικνύουμε τις όποιες στρεβλώσεις και προβλήματα υπάρχουν με απώτερο στόχο αυτά να διορθωθούν άμεσα και να οδηγηθούμε χωρίς καθυστερήσεις στη σωστή εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ

Τρομάζουν οι αριθμοί

ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ιδιαίτερα ανησυχητικοί είναι οι αριθμοί που καταδεικνύουν το μέγεθος της κοινωνικής δυστυχίας στην Πάφο, αφού δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα βασικά. Αν και ο θεσμός του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος έχει μειώσει κατακόρυφα τον αριθμό των πραγματικά απόρων, εντούτοις τραγική παραμένει η κατάσταση για 80 οικογένειες, τα έσοδα των οποίων είναι μηδαμινά. Πρόκειται γα οικογένειες, οι οποίες ανέκαθεν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, όπως και άτομα τα οποία για λόγους κυρίως υγείας δεν μπορούν να εργαστούν. Από πλευράς του δήμου Πάφου ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας Χαράλαμπος Πάζαρος τόνισε ότι το κράτος οφείλει, παρά την σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέσω της καθιέρωσης του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, να αναπροσαρμόσει την

κοινωνική του πολιτική στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα χρήζουν περαιτέρω βοήθειας. «Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες το δημόσιο βοήθημα δεν είναι επαρκές για να ικανοποιήσει τουλάχιστον τις άμεσες ανάγκες τους, ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Κάποιες υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουν σε αυτές τις οικογένειες πέραν των κουπονιών», ανέφερε. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων ο δήμος διέθεσε κουπόνια αξίας 2000 ευρώ σε 40-50 οικογένειες. Συνεχείς προσπάθειες για στήριξη των οικογενειών, που έχουν πραγματική ανάγκη, καταβάλλει το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού. Σύμφωνα με την λειτουργό του ΕΣΣΕΠ Ανθή Λεωνίδου, το Συμβούλιο ενισχύει τις οικογένειες αυτές μέσω της παραχώρησης κουπονιών, τροφίμων, μεταχειρισμένων ρούχων και άλλων αντικειμένων, ως ελάχιστη βοήθεια. Ήδη, κατά την

περίοδο των Χριστουγέννων, το ΕΣΣΕΠ βοήθησε γύρω στις 120 οικογένειες σε ολόκληρη την Πάφο. Πριν από το 2013 οι εγγεγραμμένες στα αρχεία του δήμου οικογένειες, οι οποίες εξυπηρετούντο από το δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο σχηματίζοντας ουρές, ξεπερνούσαν τις 700. Οι εν λόγω οικογένειες έγιναν λήπτες ΕΕΕ, ένας θεσμός ο οποίος καθιερώθηκε σε μία προσπάθεια να εκλείψει η συγκεκριμένη εικόνα.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΠΑΦΟΣ 2017

Καθυστερεί η ίδρυση Καθυστερήσεις στην ίδρυση του Φορέα Πολιτισμού στην Πάφο, καταγγέλλει ο δημοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ Κώστας Δίπλαρος, ο οποίος χαρακτηρίζει ως επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης το συντομότερο δυνατό του μεγαλόπνοου, όπως τον χαρακτήρισε, αυτού σχεδιασμού. Με συντονισμένες ενέργειες, τόνισε, στη βάση ενός γόνιμου και καλά οργανωμένου διαλόγου η δημοτική αρχή έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου οράματος. Όπως ανέφερε, το Ίδρυμα Πολιτισμού θα πρέπει να αποτελεί φυσική συνέχεια του επιτυχημένου θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. «Ο υπό ίδρυση Φορέας, πρέπει να συνεχίσει τη συμμετοχή της Πάφου στη μεγάλη οικογένεια των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, αντλώντας ταυτόχρονα συνέργειες και συνεργασίες. Θα μπορεί παράλληλα να συνδημιουργήσει πολιτισμό και με το δίκτυο αδελφοποιημένων πόλεων του Δήμου Πάφου. Επιδίωξή μας θα είναι ο πολιτιστικός αυτός φορέας να έχει ένα προοδευτικό, εξωστρεφή, ευρωπαϊκό προσανατολισμό με δραστηριότητες που δεν θα περιορίζονται μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα έχουν διεθνή εμβέλεια», ανέφερε. Το Δ.Σ του Ιδρύματος, όπως είπε, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να δρα στη βάση μιας ορθά προϋπολογιζόμενης στρατηγικής πολιτισμού, η οποία θα είναι συμφωνημένη με το Δήμο Πάφου, ο οποίος είναι και ο κύριος χρηματοδότης του. Ξεκαθάρισε,

ωστόσο, ότι το ΑΚΕΛ δεν συναινεί σε ασφυκτικές πρόνοιες του υπό συζήτηση καταστατικού, που παρέχουν υπερεξουσίες στο Δήμο Πάφου. Στα πλαίσια της συζήτησης που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σημείωσε, η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ θα καταθέσει και τις ανάλογες τροποποιήσεις, έτσι ώστε το Δ.Σ να λειτουργεί απρόσκοπτα μακριά από δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Σε ότι αφορά τον αριθμό των μελών του Δ.Σ του νέου οργανισμού, εκτίμησε ότι θα πρέπει να είναι μικρός, ώστε να υπάρχει και η σχετική ευελιξία και θα πρέπει να αποτελείται από άτομα εγνωσμένου κύρους και εμβέλειας σε θέματα πολιτισμού, τα οποία μπορεί να διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η καλλιτεχνική διεύθυνση θα πρέπει να απολαμβάνει καλλιτεχνική ελευθερία, στη βάση της στρατηγικής που θα συμφωνηθεί από την αρχή με το Δήμο Πάφου. Σε σχέση με τον οικονομικό έλεγχο του οργανισμού, δήλωσε, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα. «Ως Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε ώστε να οικοδομηθεί ένα πολιτιστικό Ίδρυμα, που θα συμβάλει στην πολιτιστική ανάταση της πόλης και της επαρχίας μας. Για το ΑΚΕΛ ο πολιτισμός αποτελεί βασικό στοιχείο για την ευημερία και την ανάπτυξη της κοινωνίας», σημείωσε. Στο μεταξύ, την αξιοποίηση των κτιρίων, που μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσαν την Αστυνομική Διεύθυν-

ση Πάφου για σκοπούς δημιουργίας Μουσείου Ιστορίας και Αντίστασης του Κυπριακού Λαού, εισηγείται η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ. «Η δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου θα συμβάλει στη διατήρηση της συλλογικής ιστορικής μνήμης της πόλης μας και θα αποτελέσει ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους έπεσαν προασπισμένοι τη Δημοκρατία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας κατά το δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του μαύρου Ιούλη του 1974. Η Πάφος αποτέλεσε στις δύσκολες εκείνες μέρες προπύργιο αντίστασης και αγώνα ενάντια στην ξενοκίνητη Χούντα και την ΕΟΚΑ Β’, ενώ δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως η πόλη της αντίστασης. Καλούμε και τα υπόλοιπα κόμματα, οργανώσεις και φορείς της πόλης μας να συμβάλουν προς την κατεύθυνση υλοποίησης της συγκεκριμένης πρότασης, προς όφελος της πόλης μας», κατέληξε. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΛΛΑΖΑΝ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ

Κομπίνες με τη σέσουλα ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μεγάλη απόκλιση των διαστάσεων των πινακίδων από αυτές που αναφέρονταν στα τιμολόγια, καθώς και χρήση άλλων υλικών από αυτά που προέβλεπε η συμφωνία, φαίνεται να διαπίστωσε υπάλληλος του δήμου Πάφου, στο πλαίσιο ελέγχου που διεξήγαγε μετά την καταγγελία της υπόθεσης στην αστυνομία.

Οι ταμπέλες αντί να ήταν κατασκευασμένες από αλουμίνιο ήταν κατασκευασμένες με λαμαρίνα. Ο Δήμος Πάφου παράγγελνε πινακίδες αλουμινίου λόγω ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, στο οποίο ο εν λόγω υπάλληλος παρουσιάζεται σαν μάρτυρας κατηγορίας, οι πινακίδες ήταν κατασκευασμένες από λαμαρίνα και όχι από αλουμίνιο όπως προνοούσε η συμφωνία. Όπως ανέφερε, ο ίδιος βοήθησε τον Επιστάτη των Τεχνικών

Υπηρεσιών του δήμου στον επιτόπιο έλεγχο των πινακίδων, μετά από εντολή του Εσωτερικού Ελεγκτή, στο γραφείο του οποίου υπάγεται ως βοηθός γραμματειακός λειτουργός και διαπίστωσε τόσο την διαφορά τόσο στις διαστάσεις, όσο και στα υλικά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως και το γεγονός ότι οι πινακίδες των στάσεων λεωφορείων είχαν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν πέραν των τιμολογίων των εταιρειών και διατακτικά των κρατικών αποθηκών για προμήθεια υλικών, όπως λαμαρίνες και σωλήνες διαφόρων μεγεθών. Ο μάρτυρας αναγνώρισε, επίσης,

και εντάλματα πληρωμών που έγιναν από τον προϊστάμενο ταμπελών και σημείωσε πως ο Δήμος Πάφου δικαιούτο να αγοράσει υλικά από τις κρατικές αποθήκες σε χαμηλότερη τιμή. Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά, κατά πόσο δικαιολογείται η ποσότητα που είχε παραγγελθεί για να καλύψει το παραλιακό μέτωπο, ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι η ποσότητα που είχε παραγγελθεί ήταν πολύ μεγάλη για τις συγκεκριμένες ανάγκες. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι διευθυντές δύο εταιρειών κατασκευής πινακίδων, οι εταιρείες ως νομικά πρόσωπα και δημοτικός υπάλληλος.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Στο σφυρί νέα ακίνητα Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εκποιήσεις περιουσιών από τις τρεις τράπεζες Κύπρου, Ελληνική και Alpha Bank.

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ

Τα "θέλω” και μπορώ Η Πάφος που θέλω μας αφορά όλους γιατί απλά είναι δική μας υπόθεση και γιατί όλοι μαζί θέλουμε και μπορούμε να δώσουμε ποιότητα στη ζωή αυτής της πόλης. Η Πάφος που θέλω είναι ένας μοναδικός και ξεχωριστός τόπος που αγαπά τους ανθρώπους, παιδιά. ενήλικες και ηλικιωμένους και τους προσφέρει χώρους συνεύρεσης, δημιουργίας. ενασχόλησης και ψυχαγωγίας. Θέλω να δω μια Πάφο που να σέβεται τους πολίτες της, να προστατεύει την κοινωνική γαλήνη, να δημιουργεί ανθρώπινες και ήσυχες γειτονιές και να εκπέμπει αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Θέλω η πόλη μου να προστατεύει τους πολίτες της από την ηχορύπανση με την εφαρμογή σειράς μέτρων αλλά και με την ευαισθητοποίηση όλων γύρω από αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Θέλω η πόλη μου να σέβεται τους πεζούς ώστε μικροί και μεγάλοι να διακινούνται χωρίς οχήματα και χωρίς δυσκολίες. Θέλω οι συνοικίες να καταστούν πραγματικά κύτταρα της κοινωνικής ζωής και να προσφέρουν μέριμνα, απασχόληση και αναψυχή. Θέλω η πόλη μου να έχει περισσότερο πράσινο και ελεύθερους χώρους για παιγνίδι και άθληση. Πρέπει τα νέα παιδιά να αφήσουν επιτέλους τα κομπιουτερς και την τηλεόραση και να βγουν έξω στα πάρκα και στις πλατείες να παίξουν, να αράξουν, να συνομιλήσουν με τους φίλους τους. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες για να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα θέλω. Μπορούμε με λιγοστή θέληση και αποφασιστικότητα να αλλάξουμε όλα αυτά που θεωρούμε σημαντικά για την Πάφο. Το θέλω από το μπορώ απέχει τόσο λίγο όσο και τόσο πολύ και εάν δεν κατανοήσουμε την ανάγκη της αλληλοεξάρτησης τότε ούτε τα θέλω από μόνα τους ούτε τα μπορώ είναι ικανά να αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή μας. Εάν θέλεις και δεν μπορείς, ή εάν μπορείς αλλά δεν θέλεις τότε είσαι καταδικασμένος να παραμείνεις στην μιζέρια του αναχρονιστικού ωχαδερφισμού σου που πάει να μετατραπεί σε γάγγραινα για την όμορφη πόλη μας. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε να πάμε μπροστά και κανένας δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στο διάβα μας. Η δύναμη μας θα είναι τέτοια που θα παρασύρει τα πάντα στο πέρασμα της. Είναι όπως λέμε η Πάφος θέλει και οι πολίτες μπορούν ή αντίστροφα, οι πολίτες θέλουν και η Πάφος μπορεί. Τόσο απλά!!!

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Και η γειτονιά μου; ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ γράφει στο διαδίκτυο, για την ανάγκη να δουν επιτέλους, αυτοί που διαχειρίζονται την πόλη, και

Η συνολική αξία των

τη γειτονιά, και τα θέματα καθαριότητας, και τα θέματα

συγκεκριμένων πε-

πρασίνου, κτλ, κτλ...

ριουσιών, που έχουν

ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟ έχει, τελικά. Η πόλη, είναι ο τόπος όπου

ήδη περάσει στα χέρια

μοτικό συμβούλιο, το σκέφτηκαν, άραγε καμιά φορά;

ζουν άνθρωποι, αυτό όλοι εκείνοι που είναι μέσα στο δη-

τριών τραπεζών, ανέρ-

Η ΠΟΛΗ, λοιπόν, και οι άνθρωποι, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, τα έργα εκατομμυρίων, το κυκλοφοριακό που

χεται στο €1,3 εκ.

σπάει νεύρα σε μια πόλη με τόσο λίγους κατοίκους, τα πράσινα, τα γραμμικά πάρκα που μας λείπουν, τα στέκια τα πραγματικά στέκια, ψυχαγωγίας, όλα ψιλά γράμματα,

Εντός Μαρτίου στο σφυρί βγαίνουν πέντε σπίτια και διαμερίσματα, τέσσερα καταστήματα, όπως και δύο χωράφια στην επαρχία μας, αξίας 1.3 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη περάσει στην ιδιοκτησία των τραπεζών μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής χρέους έναντι ακινήτων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για διαμέρισμα εμβαδού 55 τ.μ επί της

οδού Δανάης στην Κάτω Πάφο, με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης τις €66.000 (Alpha Bank), πετρόκτιστη οικία με πισίνα στην Πέγεια έκτασης 150 τ.μ, με με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης τις €229.500, ισόγεια κατοικία στην Τίμη με κατάστημα στο ισόγειο και μικρότερη κατοικία στον πρώτο όροφο, συνολικής έκτασης 632 τ.μ. με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης τις €282.400, τέσσερα καταστήματα επί της λεωφόρου Τάφοι

των Βασιλέων - περιοχή Μουττάλλου - με επιφυλασσόμενες τιμές πώλησης €50.000, €60.400, €70.400 και €65.600, καθώς και δυο χωράφια στην Πέγεια, έκτασης 1.696 τ.μ και 2.732 τ.μ, με επιφυλασσόμενες τιμές πώλησης τις €216.400 και €220.000, αντίστοιχα. Στο ένα χωράφι υπάρχει ημιτελές σπίτι και στο άλλο ημιτελές κτίριο (εργοστάσιο). ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

αφού, στο κάτω, κάτω έχουμε τόσα πολλά να σκεφτούμε... ΑΥΤΟΙ ΛΟΙΠΟΝ που διαχειρίζονται την πόλη, τον τόπο και τον χώρο, αύριο όταν θα πάνε στη συνεδρίαση τους, στην κάθε τους συνεδρίαση, ας έχουν σταθερά στα υπόψη τους κάποια ερωτήματα. πόσο και με ποιες δράσεις τους προχώρησαν ή προχωρούν προς τα μπρος την ποιότητα ζωής του συμπολίτη τους... και αν νιώσουν ότι δεν το κατάφεραν ακόμη, ας προσπαθήσουν... Ε. ΓΙΑΓΚΟΥ


ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Επικρατεί το απόλυτο χάος ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ως τριτοκοσμική μπορεί να χαρακτηριστεί η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Πάφου το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με καταγγελίες, ασθενείς οι οποίοι χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας αναμένουν για ώρες στο χώρο Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια, ενώ δεν αποκλείεται να περάσουν και ολόκληρο το βράδυ στο χώρο. Μάλιστα, ασθενής με εγκεφαλικό φέρεται να τοποθετήθηκε πρόσφατα δίπλα από παιδάκι με υψηλό πυρετό.

Το απόλυτο χάος επικρατεί στο νοσοκομείο Πάφου σχεδόν καθημερινά, με τις εκατοντάδες ασθενείς που επισκέπτονται τους ιατρούς. Τραγική η κατάσταση στις εγγραφές, στο χημείο, στο φαρμακείο και στα εξωτερικά ιατρεία. Την ίδια ώρα, φανερές είναι οι ελλείψεις σε αναλώσιμα και κυρίως σεντόνια για τους ασθενείς. Έντονα αγανακτισμένοι παρουσιά-

ζονται οι ασθενείς, οι οποίοι καθημερινά υποβάλλονται σε αφάνταστη ταλαιπωρία στην προσπάθειά τους να θεραπευτούν, ενώ εκφράζουν φόβους ότι δεν αποκλείεται να τους μεταδοθούν διάφορες ασθένειες, όπως γρίππη και ιώσεις, από άλλους ασθενείς. Οι παραπονούμενοι τονίζουν την ανάγκη λήψης μέτρων από το Υπουργείο Υγείας, ενδεχομένως με την απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού λειτουργών σε συγκεκριμένα τμήματα. Γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς ο φόρτος εργασίας που έχουν να διεκπεραιώσουν μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες, είναι τεράστιος, χωρίς μάλιστα να έχουν

στην διάθεσή τους τα απαιτούμενα μέσα. Μάλιστα, οι γιατροί του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών είχαν από τον περασμένο Νοέμβριο προβεί σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ζητώντας τα αυτονόητα. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο διευθυντής του νοσοκομείου Σπύρος Γεωργίου σημείωσε ότι το νοσηλευτήριο λειτουργεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και ο μόνιμος πληθυσμός της επαρχίας από το έτος λειτουργίας του έχει τριπλασιασθεί. «Το νοσοκομείο προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες, το προσωπικό είναι άριστο και δεν θα πρέπει να μεγιστοποιούνται κάποιες στιγμιαίες αδυναμίες που μπορεί να προκύπτουν», σημείωσε.

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Τα ίδια Παντελάκη μου... Άλυτο παραμένει, μετά το πρόβλημα που είχε οδηγήσει σε κλείσιμο των θαλάμων ασθενών του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί ενώπιον της Βουλής από τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών για πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, αν και έχει ήδη μετακινηθεί ένας καρδιολόγος από το νοσοκομείο Πάφου, τα παθολογικά περιστατικά ενώ θα μπορούσαν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, παραπέμπονται σε αυτό της Πάφου, το οποίο είναι ήδη υπερπλήρες. Σύμφωνα με τον βουλευτή της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους, το γενικό νοσοκομείο Πάφου, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και στις ανάγκες του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς. «Το νοσοκομείο Πάφου, με τα γνωστά προβλήματα που παρουσιάζονται και τα οποία αφορούν την υποστελέχωσή του και την έλλειψη κρεβατιών, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών, την ίδια στιγμή που στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κρεβάτια. Η ταλαιπωρία των

ασθενών και η υπομονή τους έχει φτάσει στα όρια τους, καθως επίσης, και η υπομονή του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, το οποίο είναι έτοιμο να εγκαταλείψει τα δημόσια νοσηλευτήρια εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για ουσιαστική αναβάθμιση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ.Μυριάνθους απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την Κυβέρνηση, τον Υπουργό

Υγείας και το ΟΚΥπΥ για άμεση αναβάθμιση των δύο νοσηλευτηρίων. Υπενθυμίζεται ότι οι θάλαμοι ασθενών του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς έκλεισαν στις αρχές Φεβρουαρίου, μετά και την παραίτηση του μοναδικού παθολόγου που εργοδοτείτο εκεί, ενώ είχε στο μεταξύ προηγηθεί και η απομάκρυνση του αιμολήπτη. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Κάτι πίνουμε Ανοίγεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαβάζεις τι άλλο από παράπονα, παράπονα και πάλι παράπονα. Καλύτερα να μην τα άνοιγες. O ένας πάει σε ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ εστιατόριο έχοντας κάνει κράτηση για δέκα άτομα και θέλει να παραγγείλει για πέντε, καθώς τα υπόλοιπα είναι παιδιά και δεν τρώνε πολύ. Όταν ο ιδιοκτήτης υποδεικνύει ότι θα πρέπει να παραγγείλει οκτώ μερίδες, τον κράζει δημόσια. Με πέντε μερίδες θα έτρωγαν δέκα άτομα, ακόμα και αν τα μισά ήταν παιδιά. Ο άλλος πάει σε αργία σε εστιατόριο και επειδή καθυστέρησε – λόγω φόρτου εργασίας – το φαγητό, χαλάει τον κόσμο και ζητά σημασία online. Η άλλη πήγε σε ταβέρνα και επειδή καθυστέρησε το φαγητό, αντί να μιλήσει με τους εργαζόμενους, αποτάθηκε σε αυτούς μέσω facebook. Ο άλλος διαμαρτυρήθηκε γιατί η σαλάτα που αγόρασε δεν ήταν ίδια εμφανισιακά με την φωτογραφία στο μαγαζί, άσχετα εάν περιείχε τα ίδια ακριβώς υλικά. Αφήνει η άλλη τα παιδιά να μετατρέψουν το χώρο σε παιδική χαρά και όταν η πωλήτρια ή σερβιτόρος κάνει παρατήρηση, απειλεί με καταγγελία στον εργοδότη τους. Όλα από το σπίτι ξεκινάνε. Όπως μάθεις το παιδί σου θα συμπεριφέρεται και όπως μάθεις κι εσύ θα συμπεριφέρεσαι. Ο άλλος δοκιμάζει κουστούμι και όταν το παίρνει στο σπίτι διαπιστώνει ότι το παντελόνι είναι μικρό. Απαιτεί, λοιπόν, από την πωλήτρια να του «σπάσει» το σετ, ώστε να βολευτεί ο ίδιος. Την συνέχεια δεν χρειάζεστε να σας περιγράψω. Ο άλλος διαμαρτυρήθηκε γιατί το νοσοκομείο της πόλης του είναι μεγάλο και δυσκολεύτηκε να εντοπίσει τον δικό του άνθρωπο. Ένα GPS θα βοηθούσε. Πάντα πίστευα ότι οι κακοί τρόποι συμπεριφοράς και η αγένεια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μας σαν λαός. Ουδείς, όμως, είναι υποχρεωμένος να ανεχτεί τις παραξενιές του καθενός, που επειδή πληρώνει νομίζει ότι ο κόσμος είναι δικος του. Πραγματικά θαυμάζω την υπομονή των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους και ανέχονται τέτοιου είδους συμπεριφορές. Κάτι πίνουμε τελικά σε αυτό τον τόπο, δεν εξηγείται διαφορετικά και όταν λέω «τόπο», αναφέρομαι σε ολόκληρη την Κύπρο.


14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ*

Κλιματικές αλλαγές... Η άλλη διάσταση

Οι έντονες διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών διέπονται από πολυσύνθετους παράγοντες, καθένας από τους οποίους μπορεί να 'χει εκτεταμένες επιδράσεις αλλά και συνέπειες. Παρ' όλο που ο πλανήτης παρουσιάζει μεγάλη ευπροσαρμοστικότητα, εντούτοις δεν είναι δυνατό να εκλύονται συνεχώς στο περιβάλλον αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο ίου θερμοκηπίου, με επακόλουθο την αποσταθεροποίηση των φυσικών μοντέλων του κλίματος, και παράλληλα να γίνεται αποψίλωση τεράστιων εκτάσεων φυσικής βλάστησης. Είναι γνωστό πως η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, προκαλεί σταδιακά άνοδο του επιπέδου των θαλασσών λόγω του λιώσιμο των πάγων. Το Γήινο μαγνητικό πεδίο ελαττώνεται λόγω της θέρμανσης του πλανήτη, γιατί όπως γνωρίζουμε η θερμότητα συμβάλλει στη μείωση της ισχύος του μαγνητισμού. Ένα άλλο κεφάλαιο εξίσου σημαντικό όσον αφορά την επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών, σε μια άλλη διάσταση, είναι εκείνο των τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. Η ασυδοσία όσον αφορά τις τεχνητές εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών κομμάτων για διάφορους σκοπούς, κυρίως από τους ισχυρούς του πλανήτη, εμπεριέχουν τρομακτικούς κινδύνους για την επιβίωση ολόκληρου του οικοσυστήματος. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πάνω σε ζωντανούς οργανισμούς θεωρείται καταστροφική. Επιστήμονες έχουν συμπεράνει ότι, λόγω του ότι οι ζωντανοί οργανισμοί αναπτύσσονται κάτω από την επίδραση του Γήινου μικροπαλμικού πεδίου, αλλαγές σ' αυτούς τους παλμούς, μπορεί ν' αλλάξουν δραματικά τους ρυθμούς του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου σε αναλογία DNA. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι, πάρα πολλοί μικροοργανισμοί έχουν εξαλειφθεί λόγω χημικής αλλοίωσης του οργανισμού, που είχαν υποστεί λόγω βλαβερής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σαν επακόλουθο της αλλαγής του μαγνητικού πεδίου της γης. Επίσης συγκεκριμένες συχνότητες που θεωρούνται επιβλαβείς, θα 'πρεπε ν' απαγορευθούν διεθνώς, γιατί καταστρέφουν πολλά βιολογικά συστήματα. Πολλά ηλεκτρονικά κατασκοπευτικά συστήματα παρακολούθησης και έρευνας, που εντάσσονται σε τεχνολογία διαστήματος, μπορούν να επηρεάσουν χωρίς καμιά αμφιβολία τις κλιματικές συνθήκες και όχι μόνον. Τα λεπτοφυή «φυσικά» δικτυώματα και συστήματα του πλανήτη μας έχουν αποσταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, σαν αποτέλεσμα των πολλών παρεμβάσεων που δέχονται από τέτοια συστήματα όπως για παράδειγμα το ξακουστό πρόγραμμα H.A.A.R.P. (High-frequency, Active, Auroral, Research, Project). To σύστημα αυτό βρίσκεται στην Αλάσκα, αλλά υποστηρίζεται παγκοσμίως μέσω άλλων υποσταθμών. (Υπάρχει η υποψία ότι υποστηρίζεται και είναι σε σύζευξη μέσω εγκαταστάσεων στις Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο), θεωρείται το υπερόπλο των ΗΠΑ και έχει απεριόριστες δυνατότητες όπως: -Αποσταθεροποιεί το ανθρώπινο νοητικό σύστημα. -Καταστρέφει όλα τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. -Αλλάζει καιρικά φαινόμενα σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη. -Επεμβαίνει στη μετανάστευση της άγριας ζωής. -Επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας. Αυτό που προβληματίζει τον κάθε άνθρωπο, είναι το ποιος τελικά θα ελέγχει τις τεχνολογίες και αν τελικά είναι προς όφελος της ανθρώπινης κοινωνίας ή θα οδηγηθούμε προς τον εκφυλισμό της ανθρώπινης οντότητας. Ο παλμός της γης ήταν 7.83 κύκλους το δευτερόλεπτο (Schumann 1952). Από το 1980 και μετά αυτός ο συντονισμός αργά KOL σταθερά ανεβαίνει. Σήμερα είναι πάνω από 12 κύκλους το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι ίσο περίπου με χρόνο 16 ώρες το ημερονύκτιο αντί των προηγούμενων 24 ωρών. Η πρόσφατη συμπεριφορά του κλίματος της Γης είναι απλώς μια προθέρμανση για τις επερχόμενες καταστροφές. Τα λεπτοφυή πλέγματα του πλανήτη που ανήκουν στους μεταφυσικούς «χώρους» και λειτουργούν σαν πύλες και μονοπάτια με συγκεκριμένους κώδικες προς άλλους κόσμους, που φυλάσσουν αιώνια μυστικά και που μέσω αυτών οι «ψυχές»* ταξιδεύουν το αιώνιο ταξίδι τους στα άχρονα επίπεδα, άρχισαν να κλονίζονται και να μην δέχονται τους αιώνιους ταξιδιώτες. Η διοχέτευση και επεξεργασία αποκωδικοποιημένων πληροφοριών μέσω των δικτυωμάτων του πλανήτη για ανακάλυψη μυστικών και άλλων «πραγματικοτήτων» (μεταφυσικών) όπως, εξωδιαστατικών οντοτήτων, δεν ανήκει στο κόσμο της φανταστικής συνωμοσιολογίας. Αυτό συνεπάγεται φυσικά με καταστροφή του νευρικού συστήματος του πλανήτη με απρόβλεπτα, αποτέλεσμα. Πλησιάζει ο χρόνος που θα βιώσουμε εκτός των κλιματικών αλλαγών, και ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, βαρυτικές ανωμαλίες και χωροχρονικά παράδοξα. Αρχαίοι πολιτισμοί, γνώριζαν την ύπαρξη τέτοιων ενεργειακών δικτυωμάτων, γραμμών και τόπων δύναμης, όπου έκτιζαν μεγαλιθικές κατασκευές, ναούς, ιερά και μυστικά κέντρα για μύηση στη κοσμική γνώση, επαφή με κοσμικές δυνάμεις αλλά και για πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι όποιος αγνοεί τη σοφία του παρελθόντος σίγουρα θα χαθεί στη πορεία του προς το μέλλον: *Η ψυχή δεν υπάγεται σε γήινους κανόνες και φυσικούς νόμους"

*Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Ενεργειών

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΟΓΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΝ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΑΦΟΥ - ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙ

Αφάνταστη ταλαιπωρία ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σε αφάνταστη ταλαιπωρία εξακολουθούν να υποβάλλονται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, καθώς κλειστό παραμένει τμήμα του δρόμου παρά την έξοδο Πισσουρίου μέχρι και την έξοδο Αυδήμου, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, λόγω της μη ολοκλήρωσης των οδικών έργων, η διεξαγωγή των οποίων κρίθηκε αναγκαία μετά την κατολίσθηση όγκων χώματος και πετρών στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο ρυθμός διεξαγωγής των εργασιών έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των οδηγών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται επί καθημερινής βάσεως κατά την μετακίνησή τους εκτός της επαρχίας και αντίθετα και κυρίως του κοινού που εργάζεται εκτός Πάφου και των εργαζομένων που διαμένουν σε άλλες πόλεις και εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες στην επαρχία μας. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, οδηγοί χρειάστηκαν δυόμισι ώρες για να διανύσουν την διαδρομή Πάφος – Λευκωσία. Οι οδηγοί, οι οποίοι κάνουν λόγο για απαράδεκτες καθυστερήσεις στην διευθέτηση του θέματος, τονίζουν την ανάγκη άμεσης επίσπευσης της ολοκλήρωσης των εργασιών, ώστε να εκλείψει η καθημερινή ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται. Σε ότι αφορά την τροχαία κυκλοφορία, διοχετεύεται στον παλαιό δρόμο Πάφου – Λεμεσού, μέσω της

εξόδου προς το Πισσούρι και στη συνέχεια στον αυτοκινητόδρομο μέσω της εισόδου παρά την Αυδήμου. Σχετική σήμανση υπάρχει κατά μήκος της διαδρομής. Η υφιστάμενη κατάσταση έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Κινήματος Οικολόγων, το οποίο καταγγέλλει αδυναμία του κράτους να διαχειριστεί τέτοιου είδους θέματα. «Η ταλαιπωρία των οδηγών, ειδικά των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τον αυτοκινητόδρομο, έχει γίνει ένας πραγματικός εφιάλτης. Είναι προκλητικό να είναι κλειστός ένα

μήνα τώρα και να βλέπουν οι διερχόμενοι οδηγοί ένα τρακτέρ να εργάζεται για την αποκατάσταση της ζημιάς. Η εκτροπή ταλαιπωρεί χιλιάδες οδηγούς καθημερινά. Παράλληλα, οι ουρές που σχηματίζονται από την εκτροπή δημιουργούν μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα, λόγω της ρύπανσης από τα αυτοκίνητα που κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Τι λέει η υπουργός συγκοινωνιών και τα Δημόσια Έργα για την κατάσταση αυτή; Πόσο ακόμα θα κρατήσει η ταλαιπωρία των πολιτών;», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Κινήματος.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Δίνουν ανάσες ζωής...

Με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις στις κοινότητες επιχειρείται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η προσέλκυση ντόπιων και ξένων τουριστών. Πριν από το τέλος του 2019 αναμένεται, βάση χρονοδιαγραμμάτων, να ολοκληρωθούν οι εργασίες δημιουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαίδευσης αγροτικών επαγγελμάτων και παραδοσιακών προϊόντων στην Κοίλη, κόστους 1.7 εκ. ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Κρατικό προϋπολογισμό. Το έργο θα εξυπηρετεί 12 κοινότητες. Παράλληλα, σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώνονται και οι εργασίες για μετατροπή του Μετοχίου του Κύκκου στο Πολέμι σε Πολιτιστικό Κέντρο, κόστους €1.1εκ, το οποίο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση απο το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο χώρος αυτός αποτελεί εθνική κληρονομιά και η αποκατάστασή του

θα αναδείξει και θα προωθήσει τον πολιτιστικό χαρακτήρα τόσο της κοινότητας, όσο και της περιφέρειας. Ο νέος αναβαθμισμένος χώρος θα χρησιμοποιείται για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εβδομάδων βοτανολογίας, εργαστηρίων οικολογικής ενημέρωσης και όχι μόνο. Την ίδια ώρα, στις 850 χιλιάδες ανέρχεται το κοστος του έργου εξωραϊσμού του κεντρικού πυρήνα της Παναγιάς , που αφορά σε λιθόστρωση των δρόμων και βελτίωση των προσόψεων και κτιρίων, το οποίο

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το έργο, το οποίο προχωρεί και στην σύνδεση των χώρων ενδιαφέροντος όπως είναι το Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ και το Μουσείο Μακαρίου, της παλιάς δηλαδή οικίας του Μακαρίου, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας της κοινότητας και θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα ντόπιων και ξένων περιηγητών. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Εγγραφές μέχρι τις 2 Απριλίου ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τελευταία ημέρα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους για τις επικείμενες Ευρωεκλογές έχει οριστεί η 2α Απριλίου. Ως εκ τούτου, η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω, με συνήθη διαμονή στην Κύπρο, άτομα που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 26η Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε, οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη των Κυπρίων Ευρωβουλευτών. Στην Πάφο, έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης και του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο. Σε ειδικό εκλογικό κατάλογο θα μεταφερθούν τα στοιχεία των εκλογέων από τον μόνιμο εκλο-

γικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που θα υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία των κέντρων. Ειδικά έντυπα δηλώσεων έχει ετοιμάσει η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, τα οποία μπορούν να εξασφαλιστούν και να υποβληθούν από τις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατί-

ας στις τρεις χώρες, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να γίνει και μέσω Διαδικτύου, από την ιστοσελίδα aps.elections.moi.gov.cy.

ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πολλά τα οφειλόμενα τέλη Προσπάθειες για ανάκαμψη, στο βαθμό που του αναλογεί, του τουριστικού ρεύματος προς την πόλη, καταβάλλει ο δήμος Πάφου σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ και άλλους τουριστικούς φορείς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Παναγιώτη Βορκά, ο δήμος βάσει των όρων εντολής του δεν χαράζει πολιτική για τον τουρισμό, ωστόσο συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλονται, μέσω της συμμετοχής του στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου και της λήψης αποφάσεων, καθώς και της οικονομικής στήριξης προς αυτήν μέσω της ετήσιας εισφοράς της, που ανέρχεται στις 10 χιλιάδες. Μάλιστα, προτίθεται σε περίπτωση που αυτό ισχύσει και για τον δήμο Γεροσκήπου και τις κοινότητες που συμμετέχουν στην Εταιρεία, να την αυξήσει σημαντικά το ποσό αυτό, σε μία προσπάθεια περαιτέρω ενδυνάμωσής της, ώστε να μπορεί να επιτύχει όσο το δυνατό περισσότερα για την Πάφο. Ο εν λόγω φορέας είναι αυτός που κάνει τις διαβουλεύσεις με αεροπορικές εταιρείες για την καθιέρωση πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο της Πάφου και προβολής της Πάφου στις νέες αγορές.

ΕΞ' ΑΦΟΡΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙ: ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημόσιος Κήπος με τον Δήμαρχο να επικροτεί Η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία της για την επαναφορά του θέματος της ανέγερσης Μητροπολιτικού ναού στον Δημόσιο Κήπο. Δυσάρεστο είναι το γεγονός ότι σε τοπικό μέσο ενημέρωσης ο Δήμαρχος Πάφου τάσσεται φανερά υπέρ της ανέγερσης του ναού υπό προϋποθέσεις. Για το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, η επαναφορά αυτού του θέματος είναι ένα πισωγύρισμα που πρέπει να προβληματίσει και να ενεργοποιήσει τους πολίτες της Πάφου. Για χάρη της ιστορίας οφείλουμε να θυμίσουμε ότι στις συναντήσεις της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου, ένα από τα θέματα που είχαμε θέσει στους υποψήφιους Δημαρχους ήταν αυτό της ανέγερσης ναού στον Δημόσιο Κήπο. Ο Δήμαρχος Πάφου μας διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Μας τόνισε μάλιστα ότι υπήρξε συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή όμως η συμφωνία έχει πλέον ανατραπεί. Για εμάς πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το αστικό πράσινο στην πόλη μας δέχεται μια άνευ προηγουμένου επίθεση. Ο Δημόσιος Κήπος, ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο της πόλης που έμεινε αλώβητος, κινδυνεύει. Το θέμα για το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι κόκκινη γραμμή! Σε περίοδο ανομβρίας, όταν κάποιοι μεθόδευαν να αφήσουν τον Κήπο να αφανίζεται, οι Οικολόγοι μαζί με ενεργούς πολίτες έκαναν δενδροφύτευση και πότιζαν τα δένδρα με βυτιοφόρα για να τα κρατήσουν ζωντανά. Καλούμε αυτούς τους ενεργούς πολίτες να σταθούν εκ νέου εμπόδιο στις νέες μεθοδεύσεις που γίνονται από τους γνωστούς κύκλους και με συμπαραστάτη τον Δήμαρχο Πάφου. Ο οικολογικός αγώνας τώρα αρχίζει.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ

Θα γυρίσουν τα πράγματα... ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ, κάθε τόσο, δεν μπορεί κάτι καλύτερο θα υπάρχει από αυτή την απέραντη μιζέρια, και την καθημερινή αγχωτική πορεία, μέσα στην καθημερινότητα... Και, ξέρεις ότι πάντοτε πρέπει να περιμένεις τα θαύματα... ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ, πόσα άραγε θα συμβούν μέσα στον χρόΣε ότι αφορά τις τουριστικές εκθέσεις στην Ευρώπη, ο δήμος δεν συμμετέχει με δικό του περίπτερο, αλλά εκπροσωπείται μέσω της ΕΤΑΠ. Από πλευράς του ο δήμος, ανέφερε ο Παναγιώτης Βορκάς, φροντίζει ώστε να υπάρχει τάξη και σωστός έλεγχος σε ότι αφορά το δομημένο περιβάλλον – πράσινο, κτίρια, πινακίδες καταστημάτων και δρόμων - που είναι η εικόνα που αντικρίζει ο τουρίστας. Στο κέντρο της πόλης, ανέφερε, έχουν ήδη απομακρυνθεί οι πινακίδες και έχουν τοποθετηθεί επιτοίχιες. Αναφέρθηκε στα έργα υποδομής δημοσίας ωφελείας, τα οποία ο δήμος υλοποιεί, όπως η φωταγώγηση και συντήρηση του πεζόδρομου από το κάστρο προς τον Φάρο.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή, μετά και την διατύπωση παραπόνων αναφορικά με την γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει ο δρόμος αεροδρομίου - Πάφου, καταβάλλει προσπάθεια συντονισμού των εμπλεκόμενων κοινοτήτων και του δήμου Γεροσκήπου, για απομάκρυνση σε συνεννόηση και με την Επαρχιακή Διοίκηση των διαφημιστικών πινακίδων. Στο μεταξύ, σε χιλιάδες ευρώ ανέρχονται τα ποσά που ξενοδόχοι οφείλουν στον δήμο Πάφου. Πρόκειται για οφειλές μικρών, κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων, για την διευθέτηση των οποίων καταβάλλεται προσπάθεια μέσω διακανονισμού που αφορά την σταδιακή εξόφληση των συγκεκριμένων ποσών. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

νο, πώς θα τα διαχειριστείς, και ξέρεις ότι πρέπει αισιόδοξος να είσαι και να περιμένεις πάντοτε το καλύτερο... Η ΖΩΗ ΤΕΛΙΚΑ είναι ένα μεγάλο παζλ, από όμορφα και άσχημα, και θα πρέπει κάπως έτσι να την παίρνεις και κάπως έτσι να τη διαχειρίζεσαι... Υπομονετικά, και βλέποντας το καλύτερο που έρχεται... ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ πρέπει, να έχουμε ελπίδα για το καλύτερο, και να πιστεύουμε και να περιμένουμε τα θαύματα. ΤΑ ΘΥΑΜΑΤΑ έρχονται καμιά φορά από εκεί που δεν τα περιμένεις, και σου δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που σου γεννήθηκαν για διάφορες φάσεις που πέρασες στη ζωή σου... Και, όταν έλθουν και τα θαύματα, τότε, και πάλι πρέπει να είσαι ψύχραιμος, και νηφάλιος για να τα διαχειριστείς με σωστό τρόπο.

Ε. ΓΙΑΓΚΟΥ


Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς για το έτος 2019 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται εντός των κατοικημένων περιοχών του Δήμου, όπως μέχρι τις 30/04/2019, προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων, άχρηστων υλικών ή αντικειμένων ή σκυβάλων καθώς επίσης στη μεταφορά τους σε εγκεκριμένους χώρους απόρριψης σκυβάλων. Η ευθύνη καθαρισμού των τεμαχίων, απομάκρυνσης και μεταφοράς των αντικειμένων και σκυβάλων όπως αναφέρεται πιο πάνω, βαραίνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες, ανεξάρτητα εάν άλλο πρόσωπο απέρριψε, τοποθέτησε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιο τους. Μετά τις 30/04/2019, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς είτε: α) Δια συνεργείων του θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή τεμάχια γης που δεν θα καθαρισθούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους το ποσόν των €100,00 πλέον Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα για ανάκτηση των εξόδων, μη αποκλειομένων και των δικαστικών (διευκρινίζεται ότι σε τεμάχιο για σκοπούς ανεύρεσης του αριθμού των οικοπέδων, διαιρείται το εμβαδόν του τεμαχίου με 5600 τετραγωνικά πόδια). β) Είτε θα λάβει τα αναγκαία δικαστικά μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών προς άρση της οχληρίας. Περαιτέρω, με την παρούσα ειδοποίηση, καλούνται όσοι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει από μόνοι τους και καθάρισαν το οικόπεδο τους όπως ενημερώσουν την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου. Επίσης, όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να καθαριστεί το οικόπεδο τους από τον Δήμο, μπορούν να απευθυνθούν στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου και να υποβάλουν σχετικό αίτημα καταβάλλοντας το απαιτούμενο ποσό στον Δήμο. Νοείται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν επιπρόσθετες ακαθαρσίες, οι ιδιοκτήτες θα επιβαρύνονται με επιπρόσθετο ποσό. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 26-323524 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες και αποστέλλεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Περί Δήμων Νόμου του 1985 (Ν.111/1985). ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

P.T. THERMACO SOLAR LTD WWW.CYPRUS-SUN-HEATING.COM

TEL: 99-542582, 26-944217 Λεωφ. Δημοκρατίας 31 , Πάφος

HOT WATER FROM SUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΜΦΩΝΕΣ - ΑΝΟΙΚΤΑ- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

• Πιεστικά • Ντεπόζιτα • Ηλιακές Πλάκες Ποιότητα Αξιοπιστία 5 Χρόνια Εγγύηση ● Άριστη ποιότητα ■ Όλα τα κολλήματα είναι με τεχνολογία Laser ■ H βάση είναι κατασκευασμένη από βιδωτά γαλβανισμένα μέταλλα. ● Αισθητική ■ Το εξωτερικό περίβλημα του μπόιλερ είναι πρεσαριστό χωρίς βίδες. Υλικό μπόιλερ -Χαλκός 2ΜΜ.( 120 lt -300 lt) ● Μακροζωία ■ Ίσως το μοναδικό μπόιλερ με τα πιο λίγα κολλήματα. Λόγο της ειδικής κατασκευής το μπόιλερ αντέχει 20 bar πίεση. ● Απόδοση. ■ Μηδενικές θερμικές απώλειες. Διατηρούν το νερό ζεστό περισσότερο χρόνο τον χειμώνα. Το Κλειστό κύκλωμα είναι με μανδύα και προσφέρει ζεστό νερό γρηγορότερα. Το σύστημα αυτό μένει ασφαλές από τον παγετώνα και τα άλατα.


18 ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΣΚΕΨΕΙΣ

Πραγματικότητες Κυπριακής οικονομίας Παρόλες τις αναβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας από τους διάφορους οίκους αξιολόγησης τα τελευταία χρόνια, ΤΟΥ η Ευρωπαϊκή ΕπιΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΚΑ* τροπή σε πολύ πρόσφατη έκθεση για την κατάσταση της οικονομίας των χωρών μελών της Ένωσης κατατάσσει την Κύπρο στις τρεις χώρες με την περισσότερο ευάλωτη οικονομία. Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρεται στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία ως τις τρεις χώρες όπου τα δεδομένα της οικονομίας βρίσκονται ακόμη σε προβληματική κατάσταση. Τουλάχιστο για την Κύπρο τα δυσθεώρητα και δυσανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας μας, μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν κρίσιμο πρόβλημα για το οποίο δεν έχει ακόμη δοθεί αποτελεσματική λύση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μηδενίσουμε την ανάκαμψη που παρουσιάστηκε μετά την εφαρμογή και ολοκλήρωση του μνημονίου όπως επίσης και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για εξορθολογισμό των δημοσίων οικονομικών. Φαίνεται όμως πως η όποια διορθωτική κίνηση δεν ήταν αρκετή για να απεγκλωβίσει την Κυπριακή οικονομία από τα κρίσιμα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει από αστοχίες και εγκληματικά λανθασμένες και επιπόλαιες επιλογές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ταυτόχρονα αποθαρρυντικό το γεγονός πως δεν φαίνεται να αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του κινδύνου που εξακολουθεί να υποβόσκει για την Κυπριακή οικονομία. Αποπροσανατολιζόμαστε από την ανάκαμψη επιμέρους τομέων της οικονομίας, ενώ η ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για την συντριπτική πλειοψηφία των Κυπριακών επιχειρήσεων είναι πολύ πιο ζοφερή και δυσοίωνη. *Γενετιστής Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου Κ.Σ. ΕΔΕΚ

ΧΡΩΜΑΤΑ σαν ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ, συνηθισμένο, που και το κάθε πρωινό, την ώρα ίτα μάτια σου ανοίγεις, καταλαβα ικά, σχετ ι είνα τα πάν τα νεις, ότι ζεις ακόμη και οι καταστάσεις που

στο τώρα σου... νέας ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ της καλό ότι ζεις μερί καλη ς, σου μέρα ι, σου ήλθε στη ζωή, και σκέφτεσα πολλά και διάφορα... ΤΟΤΕ, συνειδητοποιείς πόσο καλά ς πράγματα έζησες, πόσες όμορφε ς ρφο όμο ο πόσ , ασες πέρ μές στιγ ι ...κα σου είναι ο κόσμος γύρω σου που παν σύμ ευχαριστείς το ις, δόθηκε η δυνατότητα να ζήσε ις... ζήσε να ικά γματ πρα

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

«Όλβιος όστις ιστορίας έσχεν μάθηση»

Τα σχολικά βιβλία της ιστορίας έχουν γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης. Καμμιά φορά λόγω της εποχής που έχει γραφτεί ΤΟΥ ένα βιβλίο βρίθει ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ από ανακρίβειες η και παραποιήσεις της αλήθειας, σύμφωνα με τις ιδεολογικές τοποθετήσεις των κυβερνόντων. Για πολλά χρόνια όλα τα σχολικά βιβλία και της ιστορίας, ήταν δωρεά της Ελλάδας από τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων ΟΕΔΒ. Το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθούμε πιστά τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Το 1974 με το πραξικόπημα και την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο άρχισε το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου να αποστασιοποιεί τα αναλυτικά του προγράμματα και πρωτίστως της ιστορίας. Έτσι μπήκε και η Κυπριακή ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θυμάμαι ότι το μόνο πράγμα που μαθαίναμε για την Κύπρο στα σχολεία ήταν ότι το όνομα της προήλθε από τον χαλκό. (Cuprus) Τόσο στον Στερεοελλάδικό χώρο όσο και στο νησιώτικο η ανθρώπινη δραστηριότητα καλύπτει χιλιάδες χρόνια με αποτέλεσμα η ύλη της ιστορίας να αποτελεί ένα ευρύ χρονικό φάσμα. Άρα υπάρχει μεγάλη δυσκολία να προσαρμόσεις στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο όλο το ιστορικο φάσμα της περιοχής σου και της παγκόσμιας ιστορίας. Δεν είναι εύκολο να μπορείς να καλύψεις διδακτικά μέσα στο εβδομαδιαίο δίωρο όλη την ύλη της ιστορίας. Η συγγραφή της ιστορίας ήταν από την αρχαιότητα η σημαντικότερη ενασχόληση των πνευματικών ανθρώπων. Τόσο

ο Ηρόδοτος όσο και ο Θουκιδίδης που αναφέρονται σαν οι πατέρες της ιστορίας έχουν αφήσει σημαντικά έργα για την αρχαία ελληνική ιστορία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν οι θεμελιωτές της ιστορίας σαν επιστήμη. Το αξιοθαύμαστο είναι ότι το να γράψεις ένα κείμενο σε πάπυρο ή όστρακο ήθελε πολύ κοπό, μεγάλη δεξιοτεχνία, πολλές γνώσεις. Άλλο βασικό στοιχείο που χρειαζόταν ο συγγραφέας της εποχής ήταν η οικονομική άνεση. Είναι γνωστό βέβαια ότι και οι δύο ιστορικοί της αρχαιότητας προέρχονταν από εύπορες οικογένειες. Άλλωστε η μόρφωση τότε ήταν προνόμιο των πλουσίων. Τόσο οι 2 ιστορικοί, όσον και οι άλλοι φιλόσοφοι αλλά και ο Όμηρος μας άφησαν αριστουργήματα αλλά και πολλές γνώσεις που έγιναν η βάση και η συνέχεια του Δυτικοευρωπαικού πολιτισμού. Η συγγραφή της σύγχρονης ιστορίας ενός τόπου και ιδιαίτερα του Ελλαδικού είναι ένα μεγάλο αγκάθι στην παιδεία. Η αντικειμενικότητα είναι σχετική και πολλές φορές το υποκειμενικό στοιχείο διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα. Αν λάβουμε υπόψιν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που έχουν περάσει και 5-6 γεννιές από τότε, βλέπουμε ότι παρουσιάζονται διαφωνίες που προκύπτουν μάλλον από ιδελογικά κατεστημένα. Αν έρθουμε και πιο ύστερα στα ιστορικά γεγονότα τότε είναι που έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ιστορικών. Εκεί που υπάρχει ένα ιστορικό αλαλούμ είναι η περίοδος πριν την Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Ο Βενιζέλος οι πολιτικοί του αντίπαλοι η στάση του έναντι των Ποντίων, και ο διορισμός του Στεργιάδη σαν πολιτικού διοικητή στην Σμύρνη αλλά και η εκστρατεία στην Άγκυρα και μετά η κήρυξη εκλογών εν μέσω πολέμου δημιουργεί και σήμερα πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Το έπος του 1940 αλλά και η σκοτεινή πλευρά του εμ-

φυλίου πολέμου το 1946 -47, αργότερα το πραξικόπημα του 1967 στην Αθήνα από τους στρατιωτικούς και η πτώση της χούντας με ένα άλλο πραξικόπημα στην Κύπρο το 1974 που έφερε την εισβολή των Τούρκων διατηρούν ακόμη και σήμερα πολλές ιστορικές ασάφειες η διαφωνίες. Οι άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα και είναι εν ζωή δύσκολα θα είναι αντικειμενικοί ως προς την περιγραφή ιστορικών γεγνονότων. Αυτοί που είχαν Μακαριακή συμπάθεια ή αυτοί που είχαν προς τον Γρίβα όσο και να προσπαθούν να φανούν αντικειμενικοί η στρέβλωση θα γίνει και από την μια πλευρά και από την άλλη. Αν ακούσουμε και τις απόψεις κομματικών προσώπων τότε θα αισθανθείς ότι αυτοί οι άνθρωποι περιγράφουν γενοντότα σε διαφορετικές χώρες. Όσον αφορά την συγχρονη ιστορία της Κύπρου από το 1955 μέχρι το 1974 οι απόψεις των ιστορικών είναι κατά το δοκούν. Άλλες οι ιστορικές απόψεις των Αριστερών για τον αγώνα της ΕΟΚΑ και άλλες των δεξιών.. Αλλιώς εξηγούν τα αίτια του πραξικοπήματος οι μακαριακοί και αλλιώς οι Γριβικοί.. Ποιο ρόλο έπαιξαν οι Αμερικάνοι, η Χούντα των Αθηνών, στην εισβολή του 1974; Όλοι ξέρουμε αλλά πουθενά δεν γράφεται στα σχολικά βιβλία. Οι βιαιότητες και η κτηνωδία των τούρκων στην εισβολή γιατί δεν έχει καταγγελθεί στα Ηνωμένα Έθνη μέχρι σήμερα επισήμως. Γιατί δεν έχουμε προσφύγει στο διεθνές δικαστήριο για πολεμικές αποζημιώσεις ; Ο ραγιαδισμός μας δεν έχει τέλος. Η ιστορία γράφεται εύκολα, αλλά δύσκολα με αντικειμενικότητα και χωρίς συναισθηματισμούς. Η Ιστορία δεν διδάσκεται με αναλυτικά κομματικά προγράμματα αλλά με βιβλία που έχουν αντικειμενικότητα και γραμμένα από ανθρώπους με ξεχωριστές ικανότητες. «Όλβιος όστις ιστορίας έσχεν μάθηση» Ευτυχής όποιος μαθαίνει την ιστορία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Έντονες προετοιμασίες για το Πάσχα στη Γεροσκήπου Η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης πλησιάζει. Μόνο έξι περίπου βδομάδες μας χωρίζουν από το Πάσχα και ήδη ο δήμος Γεροσκήπου, μέσω ΤΟΥ της πολιτιστικής του ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΚΚΙΔΗ* επιτροπής, προετοιμάζεται πυρετωδώς και καταρτίζει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα διέπει τους εορτασμούς. Ευχή μας: «Κάθε χρόνο και καλύτερα». Η αναβίωση ηθών και εθίμων όπως και των παραδοσιακών παιχνιδιών του Πάσχα είναι το μεγάλο στοίχημα που αγωνίζεται να κερδίσει η Γεροσκήπου τουλάχιστο τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα αν αναλογιστεί κανείς ότι η κρίση θεσμών και αξιών που έχουν αλώσει τον κοινωνικό ιστό της πατρίδας μας έχουν ταυτόχρονα επηρεάσει ανεπανόρθωτα και την τοπική κοινωνία. Η Γεροσκήπου ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας. Κατεξοχήν αγροτική κοι-

νότητα με φτωχούς μεν αλλά φιλότιμους και φιλοπρόοδους κατοίκους με έντονο το αίσθημα της προσφοράς και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο. Αξίες ομολογουμένως που χαρακτήριζαν τον τρόπο δράσης και σκέψης των Γεροσσηπιανών. Μετά το 1994 η Γεροσκήπου έχει εξελιχτεί σε μια μικρή πόλη η οποία αφενός μεν προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά αφετέρου δε να διατηρήσει τα βασικά πλεονεκτήματα του παρελθόντος της, παρακαταθήκη από την πολύ πλούσια ιστορία της. Σε μια προσπάθεια αύξησης του ενδιαφέροντος αλλά και της εθελοντικής προσφοράς, σαν βασική προϋπόθεση αναβάθμισης του πολιτισμού, δημιουργήθηκε στη Γεροσκήπου μετά από πρωτοβουλία της πολιτιστικής επιτροπής του δήμου το λεγόμενο «πολιτιστικό συμβούλιο». Στους γενικότερους στόχους, εκτός της αναβάθμισης του προσφερόμενου πολιτιστικού προϊόντος, είναι τόσο η διείσδυση όσο και η επέκταση σε νέα πεδία και ορίζοντες. Το επέβαλλε άλλωστε η ανάγκη για δημιουργία πολιτισμού, που εκπηγάζει από την αέναη προσπά-

θεια, αναγκαιότητα και διαδικασία συνεχούς εξέλιξης των δραστηριοτήτων του ανθρώπινου γένους. Παράλληλο στόχο αποτελεί και η ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς, ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς που διάγουμε σήμερα και ειδικότερα λόγω της δραστικής περικοπής των κονδυλίων που διατίθενται για τον πολιτισμό. Δημοτικό Συμβούλιο, Πολιτιστική Επιτροπή, Πολιτιστικό Συμβούλιο, Πολιτιστική Κίνηση, Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη, Σωματείο Ιεροί Κήποι, Θεατρικό Εργαστήρι, Αθλητικά σωματεία, 266ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Γεροσκήπου και Κυνηγετικός Σύλλογος Κολώνης αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» αλλά και την «αιχμή του δόρατος» που μαζί με τους εργαζόμενους στο δήμο καλούνται να κερδίσουν τη μάχη για την επιτυχή διεξαγωγή των πασχαλινών εκδηλώσεων αλλά και την ποθούμενη αναβάθμιση των φετινών εορτασμών του Πάσχα στο δήμο Γεροσκήπου. *Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου Γεροσκήπου.


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 19

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ευαγόρας Παλληκαρίδης… όταν ο Ελληνισμός έβγαζε ήρωες «Δεν υπάρχει κράτος...» Σύντομο το σεργιάνι του από την Τσάδα, το Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου, το βουνό και από εκεί στην αγχόνη και στην αιωνιότητα στον κήπο των ένδοΓΡΑΦΕΙ: ξων, των αξέχαΕΥΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ στων…μεσάνυχτα 13ης Μαρτίου οι Άγγλοι τον οδηγούν στην αγχόνη για να στραγγαλίσουν κάθε φιλελεύθερη λαλιά. Ένας έφηβος προικισμένος με σωματικό, ψυχικό και πνευματικό κάλλος, με προσόντα και αρετές που προοιώνιζαν μια ζηλευτή πορεία προς την επιτυχία και την καταξίωση. Η μοίρα όμως είχε άλλα όνειρα ίσως γιατί ήθελε να τον κάνει ακόμη πιο Μεγάλο, πιο ξακουστό…τον απογείωσε προς μια αιθέρια διαδρομή …ο πιο μικρός ήρωας, με την πιο μεγάλη όμως ψυχή. 27 Φεβρουαρίου 1938 γεννιέται σε ένα μικρό χωριό της επαρχίας Πάφου ένα αγοράκι ο Βαγορής …κανένας όμως δεν γνώριζε ότι αυτό το μελαχρινό μωράκι θα γινόταν ένας ένδοξος ήρωας, ένας μεγάλος ποιητής, ένα παλληκάρι, ένας 18 χρόνος που περιφρόνησε την αγχόνη των Άγγλων, που προτίμησε τον προικισμένο θάνατο των ανδρειωμένων, από την ζωή της σκλαβιάς. Στα δεκαπέντε του χρόνια κατεβάζει και τεμαχίζει την Αγγλική σημαία Συλλαμβάνεται και ορίζεται η δίκη για τις 6 Δεκεμβρίου 1955. Μια μέρα πριν αφήνει στο θρανίο του μέσα στην τάξη το γνωστό εγερτήριο σάλπισμα του Βαγορή.< Παλιοί συμμαθηταί! Αυτή

την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσα σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του Μαγιού σκορπάτε του στον τάφο. Του φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ. Τι σήμερα τι αύριο…Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που παν στην Λευτεριά .Θα αφήσω αδέλφια συγγενείς την μάνα τον πατέρα…και φεύγει στα βουνά. Δυο χρόνια αργότερα συλλαμβάνεται ως μέλος της ΕΟΚΑ κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση παράνομου οπλισμού και οδηγείται στο δικαστήριο τον Μάρτιο του 1957 όπου εκεί δεν δέχτηκε να υπερασπιστεί από τους δικηγόρους του. Παραδέχεται ενοχή και με αξιοθαύμαστο τρόπο και θάρρος λέει <Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ότι έκαμα το έκαμα σαν ΄Ελλην Κύπριος όστις ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο.> Καταδικάζεται σε θάνατο και περνά στην αιωνιότητα. Το έργο του μεγάλο, για το νεαρό της ηλικίας του… έχει γράψει πάνω από 800 ποιήματα.. Η αγάπη του για την πατρίδα και ο πόθος του για λευτεριά ξεχειλίζουν σε κάθε στροφή των πατριωτικών ποιημάτων του. Σε όλα τα ποιήματα του κυρίαρχες έννοιες στο λόγο του η Ελλάδα, η Κύπρος, η πατρίδα, η Παναγία, ο ήλιος, το φως, η θάλασσα, ο ουρανός, η φύση. Οι εικόνες και το σκηνικό που ξεπροβάλλει μέσα από τους στίχους του είναι γεμάτα φως, λάμψη, αγάπη και ομορφιά. Δεν έγραφε όμως μόνο πατριωτικά ποιήματα. Ήταν ένας ρομαντικός,

Σωστή χρήση της γλώσσας μας Α) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ) 1. γεωπολιτική = η μελέτη των γεωγραφικών και δημογραφικών δεδομένων για χάραξη πολιτικής (geopolitics) Λέμε: «Γεωπολιτική περιοχή της Κύπρου» - «ο γεωπολιτικός χώρος/ χάρτης μιας χώρας» - «η Κύπρος έχει γεωπολιτική σημασία» 2. γεωστρατηγική = η μελέτη των γεωγραφικών και δημογραφικών δεδομένων για στρατιωτικούς λόγους Λέμε: «Η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου» - «γεωστρατηγικός σχεδιασμός» - «γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα» - «γεωστρατηγικός ρόλος» 3. γεώτρηση (γεω + αρχ. τρήσις) = η διάνοιξη τρύπας της γης σε μεγάλο βάθος για εντοπισμό νερού, πετρελαίου(drilling) Λέμε: «Γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ για φυσικό αέριο» - «γεώτρηση για άντληση νερού» - «η εξέδρα γεώτρησης» - (σπίτι διάτρητο από σφαίρες= κατατρυπημένο) - (μτφ.) (διάτρητο επιχείρημα, με πολλά κενά) 4. διαπόμπευση (διαπομπεύω) =δημόσιος εξευτελισμός (pillory) Λέμε: «Απορρίπτουμε την πρακτική της διαπόμπευσης» - «Δύσκολα καταγγέλλουν τη σεξουαλική παρενόχληση γιατί φοβούνται την κοινωνική διαπόμπευση» - (κατονομασία και διαπόμπευση προ-

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΡΟΥΣΗ*

σώπων) 5. διαπλοκή = αλληλοσύνδεση συμφερόντων (conflict of interests) Λέμε: «Υπάρχουν φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς» - «τα λαμόγια/ οι απατεώνες της τραπεζικής διαπλοκής» (διαπλέκω + πλέκω κάτι με κάτι άλλο) – (διαπλεκόμενα συμφέροντα) 6.διαφθορά (δια+φθείρω) = ανηθικότητα, εξαχρείωση (corruption) Λέμε: «Η ρίζα της διαφθοράς είναι η πλεονεξία» (Αναστάσιος) – «η διαφθορά των κρατικών αξιωματούχων – η χρήση αθέμιτων μέσων» - (η κακή συναναστροφή διαφθείρει τους νέους) 7. διχόνοια (δίχα/δις+νόος/νους) # ομόνοια, σύμπνοια) = διχασμός, διχογνωμία, διαφωνία (disagreement, disunity) Λέμε: «Η ομόνοια χτίζει σπίτια κι η διχόνοια τα γκρεμίζει» - « η διχόνοια είναι το ελάττωμα τών Ελλήνων» - (ο κοινωνικός διχασμός οδηγεί στην απα-

ερωτιάρης ποιητής όπου με ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο υμνεί την αγάπη και τον έρωτα. Τα περισσότερα αφιερωμένα στην αγαπημένη του που είχε φύγει για πάντα στο εξωτερικό. Στο κόκκινο τετράδιο που έχει εκδώσει η Λία η αγαπημένη του είναι γραμμένα τα ποιήματα που της ταχυδρομούσε. Ας διαβάσουμε μερικά για να γνωρίσουμε και την άλλη όψη του Βαγορή αυτήν του ρομαντικού, του ερωτιάρη ποιητή. Αγάπη όλα για σένα Αγάπη, το κάθε γέλιο είναι δικό σου κι έχεις χαρά για σύντροφο σου μες τη ζωή παντοτινά μα όμως, για σένα ποιος δεν έχει κλάψει παλάτια σου χει τάξει παλάτια χίλια, φωτεινά Αγάπη, μιλά για σένα το τραγούδι κι ανθεί για σένα το λουλούδι, για σε σκορπά την ευωδία. Αγάπη, και τα πουλιά σαν τραγουδούνε κάτι για σένανε θα πούνε κάτι δικό σου, απ την καρδιά. Δίχως χαρά Στα χείλια μου το γέλιο δεν ανθίζει Και όλα είναι λυπημένα και νεκρά Και η ματιά που όλο θλίψη ζωγραφίζει Και όλα μου φαίνονται τριγύρω μου πικρά Ζηλεύω Ζηλεύω μια καρδιά, γι αυτό κάθε βραδιά νομίζω πως μου φεύγει και μ αφήνει κι είναι ψέμα αυτό σαν σίδερο καυτό με καίει και με λιώνει, και με σβήνει. Τόσο μικρός σε ηλικία και συνάμα τόσο ώριμος, σαν από πάντα έτοιμος να πεθάνει!

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

«Δεν υπάρχει κράτος...», αυτήν τη φράση την ακούμε και θα την ακούσουμε πολλές φορές. Δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνεται κάθε φορά που πίσω από κάθε σκάνδαλο,

κάθε

παρανομία,

κάθε τραγωδία πέρα από τον παράγοντα «φύση», πέρα από τον

ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ*

παράγοντα «ανθρώπινο λάθος», υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: Η αδιαφορία μπολιασμένη με την ανικανότητα των ιθυνόντων για την προστασία και την υπερόστωση της ζωής και των συμφερόντων όσων «υπηρετούν». Ο τομέας της Παιδείας τα τελευταία χρόνια βρίσκετε υπό κατάρρευση, ο τομέας της υγείας βρίσκεται στον αναπνευστήρα και γεγονότα των τελευταίων μηνών αποδεικνύουν πως το πρόβλημα είναι βαθύτερο απ’οσο μας το παρουσιάζουν, η καταστροφή στο Μαρί, κατάρρευσε η οικονομία, κουρεύτηκαν καταθέσεις, έκλεισαν άτακτα η Λαική τράπεζα και ο Συνεργατισμός, σκάνδαλα εκατομμυρίων και όμως κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, κανένας δεν ζήτησε συγνώμη, κανένας δεν πλήρωσε.

Η αλήθεια είναι όμως ότι κράτος υπάρχει. Υπάρχει για μερικούς, γι’αυτους που εξυπηρετούν συμφέροντα, υπάρχει όταν είναι να επιβληθούν φόροι, να γίνουν περικοπές, να γίνουν παρεμβάσεις αποδόμησης της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας. Υπάρχει όταν συμφέρει τους «υπηρέτες του λαού». Το πιο πρόσφατο γεγονός αφορά τον Συνεργατισμό που όπως δείχνουν τα πράγματα ο καθένας

ξίωση των πολιτών) - «η Συμφωνία των Πρεσπών δημιούργησε διχόνοια στον ελληνικό λαό» - «σπέρνουν/ προκαλούν διχόνοια στο λαό» 8. δόγμα = βασική, θεμελιώδης αρχή, δοξασία (belief system, doctrine) Λέμε: «Πιστεύουμε στο ορθόδοξο δόγμα» - «στρατηγικό δόγμα» « το ενιαίο αμυντικό δόγμα Κύπρου – Ελλάδας (= αρχές που διατυπώνονται από τις κυβερνήσεις) – (κράτησε δογματική στάση) - (είναι δογματικός άνθρωπος = αυτός που εκφράζει απόλυτες θέσεις) 9. δριμύτητα = σφοδρότητα, αυστηρότητα, μεγάλη ένταση (severity) Λέμε: «Επέκρινε την κυβέρνηση με δριμύτητα» - «η δριμύτητα του φετινού χειμώνα στην Ευρώπη» - (υπάρχει δριμύ ψύχος στην Αλάσκα) - (άσκησε δριμεία/έντονη/αυστηρή κριτική) 10. δυναμικότητα = ο ρυθμός παραγωγής, ο δυναμισμός, η ενεργητικότητα (vigour) Λέμε: «Έφηβος με δυναμικότητα/ δυναμισμό» - «η δυναμικότητα του ξενοδοχείου σε κλίνες» - «η δυναμικότητα/αποδοτικότητα της εταιρείας» - (οι φεμινίστριες είναι πολύ δυναμικές γυναίκες) – (αντέδρασαν δυναμικά) - ( φθηνό εργατικό δυναμικό = το σύνολο των εργαζομένων) *Μ.Ed. - πρώην γυμνασιάρχης

έπραττε κατά το δοκούν χωρίς ουσιαστική επίβλεψη, έλεγχο και κανονισμούς- τουλάχιστον για μερικούς. Από την μια δάνεια εκατομμυρίων σε πολιτικά πρόσωπα – και όχι μόνο - και άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος τα οποία δίνοντας χωρίς εγγυήσεις ή και διαγράφηκαν χωρίς ωστόσο να έχουν κάποια επίπτωση. Από την άλλη ο απλός κόσμος που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, τους κόπους μιας ζωής γιατί έχασε την δουλειά του, γιατί το κράτος φρόντισε να χάσει σε μια νύχτα την σταθερότητα και το μέλλον του. Η αλήθεια είναι όμως ότι κράτος υπάρχει. Υπάρχει για μερικούς, γι’αυτους που εξυπηρετούν συμφέροντα, υπάρχει όταν είναι να επιβληθούν φόροι, να γίνουν περικοπές, να γίνουν παρεμβάσεις αποδόμησης της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας. Υπάρχει όταν συμφέρει τους «υπηρέτες του λαού». Το πρόβλημα είναι τεράστιο και το βάθος του απειλεί την συνοχή και την λειτουργικότητα της κοινωνίας. Σταδιακά χάνουμε τα πάντα και όμως κανένας δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις λανθασμένες, τις εγωιστικές ή τις βεβιασμένες του αποφάσεις. Αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος αδιαφορεί και απομακρύνεται, αυτός είναι ο λόγος που κόσμος θα διαλέξει μια άλλη πορεία που θα είναι εξίσου καταστροφική γιατί δεν έχει κάτι σταθερό να στηριχθεί.

* Πολιτικός Επιστήμονας, Επικοινωνιολόγος


20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

21st Logicom Cyprus Marathon Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τη διοργάνωση του ιστορικότερου Μαραθωνίου της Κύπρου και συγκεκριμένα του 21ου Logicom Cyprus Marathon (Μαραθώνιος Πάφου) ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαρτίου στην Πάφο. Ο 21ος Μαραθώνιος καταγράφει νέο ρεκόρ συμμετοχών ξεπερνώντας τις 3,500 συμμετοχές! Η περσινή διοργάνωση προσέλκυσε τη συμμετοχή 2900 δρομέων ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι όπως και πέρσι έτσι και φέτος κοντά στο 50% των συμμετοχών είναι ξένοι δρομείς που προέρχονται από 50 διαφορετικές χώρες. Φέτος θα συμμετέχουν πέραν των 1700 ξένων δρομέων! Ο Logicom Cyprus Marathon έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα που φιλοξενεί η Πάφος ενώ συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του χειμερινού αθλητικού τουρισμού της επαρχίας της Πάφου. Η διοργάνωση του Logicom Cyprus Marathon είναι πιστοποιημένη από Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίων Δρόμων & Δρόμων Αντοχής (AIMS - Association of International Marathons and Distance Races) η οποία έχει 460 μέλη - Μαραθωνίους από όλο τον κόσμο. Οι χρόνοι των δρομέων στο Μαραθώνιο της Πάφου αναγνωρίζονται παγκόσμια και δίνουν τη δυνατότητα στους δρομείς να κάνουν εγγραφή σε όλους τους μεγάλους φημισμένους Μαραθωνίους εφόσον φυσικά πληρούν τα όρια του χρόνου. Η αθλητική διοργάνωση ενσωματώνει τέσσερις διαφορετικές αποστάσεις: Μαραθώνιο (42,195 μέτρα), Ημιμαραθώνιο (21,098 μέτρα), Αγώνα Δρόμου 10 χλμ και

οικογενειακό δρόμο 5 χλμ. Όλοι οι δρομείς θα λάβουν αναμνηστική τεχνική φανελίτσα, ειδικά σχεδιασμένο μετάλλιο, αναμνηστικό δώρο καθώς επίσης και πλήθος υπηρεσιών στη διαδρομή των αγώνων και στο χώρο τερματισμού. Η διαδρομή για τους Μαραθωνοδρόμους θα ξεκινήσει από την Πέτρα του Ρωμιού, όπου σύμφωνα με τον Όμηρο γεννήθηκε η θεά της ομορφιάς και του έρωτα Αφροδίτη και θα τερματίσει στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου. Οι άλλοι τρεις αγώνες (Ημιμαραθώνιος, 10 χλμ και οικογενειακός δρόμος 5 χλμ) θα ξεκινήσουν και θα τερματίσουν στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου όπου θα δημιουργηθεί μια εκπληκτική ατμόσφαιρα! Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο διεθνής Μαραθώνιος Logicom Cyprus Marathon είναι αφιερωμένος στον κορυφαίο Μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη νικητή του 50ου Μαραθωνίου της Βοστώνης το 1946. Όλοι οι δρομείς θα τιμηθούν με αναμνηστικό μετάλλιο που φέρει την προσωπογραφία του Στέλιου Κυριακίδη ενώ οι νικητές της γενικής κατάταξης του Μαραθωνίου θα στεφανωθούν με επιχρυσωμένα στεφάνια ελιάς τα οποία έφθασαν από το Μαραθώνα προς τιμή του Στέλιου Κυριακίδη.

Επίσκεψη Πιττοκοπίτη στην Πέγεια Επισκεψη στο Δημο Πέγειας πραγματοποιησε ο Βουλευτής ΔΗ.ΚΟ Πάφου κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης οπου ειχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Πέγειας κ. Μαρίνο Λάμπρο καθώς και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πέγειας κ. Αντρέα Πέτρου. Κατα την συνάντηση συζητήθηκαν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Πέγειας ειδικότερα οσον αφορά την συνεχιζόμενη λειτουργία τάξεων σε λυόμενες αίθουσες παρα το γεγονός οτι υπάρχει η υποδομή για δημιουργία δύο νέων αιθουσών με πολύ χαμηλό κόστος. Σημειώνεται οτι το Δημοτικό Σχολείο Πέγειας ανεγέρθηκε την δεκαετία του 1960 και έτυχε αντισεισμικής αναβάθμισης το 2007. Με τον Δήμαρχο Πέγειας έγινε επισης ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της αναγκαιότητας ανέγερσης νέου περιφερεια-

Η Πάφος χωρίς τα μεγάλα έργα... Η Πάφος δεν έχει πρόσβαση στην Θάλασσα αφού ούτε Λιμάνι, ούτε Μαρίνα, ούτε Αγκυροβόλιο έχει. Αυτό και εάν είναι τραγελαφικό... Ίσως να είμαστε παγκόσμια πρωτοτυπία. Το τελευταίο νησί της Ελλάδος και έχει ένα τουλάχιστο από τα τρία προαναφερθέντα έργα υποδομής. Εμείς εδώ στην Πάφο τι κάνουμε για δεκαετίες για να υλοποιήσουμε τέτοια έργα; Τίποτα απολύτως αφού καθόμαστε σαν τα καλά παιδάκια και δεν διεκδικούμε. Απλά ψηφίζουμε προϋπολογισμούς για έργα άλλον επαρχιών εκτός της επαρχίας

Ε.Ε: Άστεγοι και η Φούσκα των Ακινήτων Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τα όσα τραγελαφικά ζήσαμε με την απομείωση κεφαλαίων τον Μάρτη του 2013, το θέμα της Στέγασης έχει γίνει κάτι περισσότερο από σοβαρό για όλους τους πολίτες του τόπου μας. Σε συνάρτηση με τα όσα, προφανώς σκανδαλώδη, λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τη χορήγηση διαβατηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς υπηκόους τρίτων χωρών και την αντίδραση της ΕΕ, τότε ΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ* το θέμα της Στέγασης γίνεται κάτι περισσότερο από οικονομικό, λαμβάνει τη διάσταση ενός κοινωνικού φαινομένου. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουμε το φαινόμενο των αστέγων, τότε τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διά μέσου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προσπαθεί μέσα από μια σειρά δράσεων να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θα πρέπει να το δούμε μέσα από μια πιο σφαιρική οπτική γωνία. Αυτή δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση του ως ενός κοινωνικού προβλήματος

σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Μια σειρά από πρόσφατων αναλύσεων, τεχνικών και ακαδημαϊκών, που έτυχαν της υποστήριξης της ΕΚΤ έχουν καταδείξει ότι το θέμα της Στέγασης τείνει να καταστεί ως το πλέον σοβαρό πρόβλημα για την Ένωση, αφού η μη συμμετρική ανάπτυξη οδηγεί την αγορά ακινήτων προς μια εντελώς καινούργια βάση την οποία πολλοί ερευνητές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν χαρακτηρίσει ως ‘Φούσκα’ η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να σπάσει και να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στην ανάπτυξη της Ένωσης. Πρόσφατη έρευνα στην Ισπανία, τη 14η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, 5η στην ΕΕ, και 4η στην Ευρωζώνη, έχει καταδείξει ότι η χώρα περνά μέσα από μια τεράστια πρόκληση αφού οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν ασσύμετρα ως προς την ικανότητα των πολιτών να αποκτήσουν κατοικία, και αυτό οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες όπως είναι η συσσώρευση τεραστίων κεφαλαίων σε μια σειρά από εταιρείες οι οποίες κερδοσκοπικά επωφελήθηκαν από την πρόσφατη τραπεζική κρίση στη χώρα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία αρκετών ΜΚΟ, οι άστεγοι στην Ισπανία ανέρχονται με τις πιο μετριοπαθείες μετρήσεις στις 40-45.000 άτομα. Επίσης 1.5 εκ. οικογένειες ζουν σε καταφύγια τα οποία υποστηρίζονται από τις ΜΚΟ. Η περίπτωση της Ισπανίας δεν είναι η μο-

κού Δημοτικού Σχολείου για αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών αναγκών του Δήμου, συνυπολογίζοντας τις αυξημένες ροές μαθητών που αναμένονται τα επόμενα χρόνια. Ήδη για τον σκοπό αυτό εχει προταθεί και εχει δεσμευτει συγκεκριμένο χαλίτικο τεμάχιο στην περιοχή «ο κρεμμός του Γιαννή». Ο Βουλευτής Πάφου ανέλαβε την προώθηση των πιο πάνω θεμάτων προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Χαμπιαουρη και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιροπή της Βουλής.

μας. Αυτά είναι έργα που πρέπει να διεκδικήσουμε και όχι να αναλωνόμαστε σε αναπλάσεις μόνο. Βεβαίως και αυτές χρειάζονται αλλά αν θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα χρειαζόμαστε έργα υποδομών που θα δώσουν ώθηση για ανάπτυξη. Τρανό παράδειγμα η γειτονική Λεμεσός που πραγματικά με τα έργα που έγιναν τα τελευταία χρόνια (βλέπε ΤΕΠΑΚ, Μαρίνα κ.α) έχει καταστεί το διαμάντι της μεσογείου. Χρύσανθος Σαββίδης Μέλος εκτελεστικού γραφείου ΔΗΚΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ναδική αφού sύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους (FEANTSA), υπάρχουν μόνο δύο ευρωπαϊκές χώρες όπου ο αριθμός των αστέγων έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή τη Φινλανδία και τη Νορβηγία. Τα στοιχεία αυτά τα παραθέτει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο ξεκαθαρίζει ότι η FEANTSA ζητεί να αναγνωριστεί η έλλειψη στέγης ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αναληφθεί κοινή δέσμευση για να διασφαλιστεί η δυνατότητα απόκτησης του δικαιώματος στέγασης, μαζί με δικαιώματα παρόμοια με αυτά, όπως για παράδειγμα η ζωή και η υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει της Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ των ευθυνών της και την καλεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να να ενθαρρύνει τα άλλα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Φινλανδίας και της Νορβηγίας (η οποία είναι εκτός της ΕΕ) υιοθετώντας ολοκληρωμένες στρατηγικές σύμφωνα με την αρχή της «στέγασης», δηλαδή ότι η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, προκειμένου να επιλυθεί αυτό το δημόσιο ζήτημα. Με μαθηματική ακρίβεια, το θέμα των ακινήτων σε πολλές χώρες της ΕΕ οδηγείται στο φαινόμενο της Φούσκας το οποίο χωρίς αμφιβολία θα σπάσει δημιουργώντας μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα. Αν η Ένωση,

μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, δεν λάβει δραστικά μέτρα για να σταματήσει αυτό το αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο, τότε κινήματα όπως αυτά των ‘Κίτρινων Γιλέκων’ στη Γαλλία θα αρχίσουν να αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς. Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι. Η ανάκαμψη και σταθεροποίηση της οικονομίας δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν υπάρξει επίλυση του συγκεκριμένου κοινωνικού προβλήματος. Οι επόμενες Ευρωεκλογές θα αποτελέσουν βαρόμετρο για τις επιλογές που θα κάνει η Ένωση στα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει τώρα και ρόλο αλλά και λόγο τα οποία θα πρέπει να ασκήσει. Πηγές: 1. Trading Economics https://tradingeconomics.com/spain/indicators 2. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα https://www. ecb.europa.eu/ 3. Homeless World Cup Foundation https://homelessworldcup.org/homelessnessstatistics/ 4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο http:// www.europarl.europa.eu/doceo/ document//E-8-2018-003014_EN.html

Ακαδημαϊκός & Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Τηλ: 26221442 – prodromou.a@outlook.com


22 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Κοινοτικό θεατρικό εργαστήρι Χλώρακας To Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας και ο Πολιτιστικός- Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας ανακοινώνουν την ίδρυση του ``Κοινοτικού Θεατρικού Εργαστηρίου Χλώρακας``, με στόχο την δημιουργία θεατρικής ομάδας και Θεατρικού Εργαστηρίου που με Θεατρικές παραστάσεις θα εμπλουτίσει τα πολιτιστικά δρώμενα της κοινότητας. Το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι απευθύνεται σε Θεατρόφιλους και έχει τις πόρτες του ανοιχτές σε όλους τους συγχωριανούς και φίλους της Χλώρακας που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν δημιουργικά λίγο από τον ελεύθερο τους χρόνο γνωρίζοντας το θέατρο σαν μια ενδιαφέρουσα ψυχαγωγική απασχόληση. Προσβλέπουμε το ερασιτεχνικό μας Θέατρο να καταστεί μια εστία δημιουργίας και πολιτιστικής δράσης που έχει τόσο ανάγκη η επαρχία και η κοινωνία γενικά. Ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας έχει την ευθύνη της λειτουργίας-διαχείρισης του Θεάτρου έχοντας την οικονομική υποστήριξη από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας το οποίο ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτή του την προσφορά στον Πολιτισμό και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Μπορείτε να αποτείνεστε στον Πολιτιστικό-Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας στο τηλ. 99423797 ή 99306430 ή στο e-mail: andreask@cytanet.com.cy για πληροφορίες. Την καλλιτεχνική Διεύθυνση διδασκαλίας και σκηνοθεσίας αναλαμβάνει ο γνωστός και αγαπητός ηθοποιός και σκηνοθέτης Χρύσανθος Χρυσάνθου. Σας καλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέ-

ρον σας επικοινωνώντας στο τηλ. 99542410 (Χρύσανθος Χρυσάνθου) ή στο e-mail: x.chrisanthos.e@ hotmail.com O χώρος των δραστηριοτήτων του Θεάτρου θα είναι η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Στεφάνου Χλώρακας-

Λέμπας. Α. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Στην Θεατρική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες και έφηβοι από 14 χρόνων και άνω. Όσοι θα είναι σ΄αυτή την ομάδα θα λαμβάνουν μέρος στις πρόβες και την ετοιμασία θεατρικών παραστάσεων και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ: Στο Εργαστήρι θεάτρου θα υπάρχουν τμήματα για παιδιά ηλικίας 8 - 13 χρονών και 14 χρονών και άνω, επίσης και για ενήλικες Θα διδάσκονται θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμός, κινησιολογία, ορθοφωνία, υποκριτική, ιστορία του θεάτρου και λογοτεχνία. Το οικονομικό κόστος για όσους λαμβάνουν μέρος στο Θεατρικό Εργαστήρι θα ανέρχεται στα €10,00 (δέκα ευρώ) τον μήνα για κάθε άτομο. Δίνεται χρονική περίοδος ενός μηνός από σήμερα 12/3 – 12/4/19 για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail για να σας καλέσουμε αργότερα σε συνάντηση αλληλογνωριμίας με τον σκηνοθέτη, να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής και να ενημερωθείτε από τον ίδιο για κάποιες λεπτομέρειες ή να απαντήσει στις απορίες σας. Βασική μας επιδίωξη είναι το ανέβασμα μίας ή δύο παραστάσεων το χρόνο.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσόγης ζητά προσφορές για τα πιο κάτω: 1. Συντήρηση Χώρων Πρασίνου (Γεφύρι «Λεστός» και Πολιτιστικό Κέντρο Μεσόγης) (Αρ. Προσφ. ΑΠ1/2019) 2. Καθαρισμός Οικοπέδων και Τεμαχίων Γης (Αρ. Προσφ. ΑΠ2/2019) 3. Υπηρεσίες Εκσκαφέα (Αρ. Προσφ. ΑΠ3/2019) 4. Υπηρεσίες Ημιφορτηγού & Φορτηγού (Αρ. Προσφ. ΑΠ4/2019) 5. Υπηρεσίες Ανυψωτικού (Forklift) (Αρ. Προσφ. ΑΠ5/2019)

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο και Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης και να υποβληθούν σε κλειστό και σφραγιστό φάκελο, στο κιβώτιο προσφορών του Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/03/2019 και ώρα 12:00μμ. Για προμήθεια εντύπων και όρους προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης, οδός Μιχαλάκη Νικολάου 2, 8280 Μεσόγη, Τηλ. 26653537, 26653440, Φαξ. 26652214, μεταξύ των ωρών 08:00 μέχρι 13:30. Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης 16/03/2019

Υπογραφήκαν τα συμβόλαια για το «πάρκο της Κίνας»

Ακόμη ένα έργο που θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ θα αναδεικνύει ταυτόχρονα τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Πάφου, αποκτά σύντομα η πόλη μας. Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία A.N. Ioannou Construction Ltd το συμβόλαιο για την κατασκευή του έργου «Αναδιαμόρφωση δημοσίου χώρου πρασίνου σε Πάρκο Κίνας», συνολικής δαπάνης 111.265 ευρώ. Το πάρκο θα δημιουργηθεί στο κέντρο της πόλης, σε τμήμα των οικοπέδων «Αχμέτ Ρασίντ» όπου λειτουργεί και το πάρκο ΟΠΑΠ. Βάσει του συμβολαίου, οι κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν εντός τριών μηνών.

Στην εκτέλεση του έργου συμβάλει ενεργά και η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο με το ποσό των 30.000, καθώς και με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, ο οποίος έχει ήδη μεταφερθεί από την Κίνα για τον σκοπό αυτό, ύψους 20.000 ευρώ. Η δημιουργία του πάρκου εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που διατηρεί τα τελευταία χρόνια ο Δήμου Πάφου με την Πρεσβεία της Κίνας και στοχεύει να αποτελέσει ένα χώρο ψυχαγωγίας και ξεκούρασης για τις οικογένειες των Κινέζων υπηκόων που διαμένουν στην επαρχία μας, αλλά και σε έναν ακόμη χώρο ποιοτικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας για τους ντόπιους κατοίκους της πόλης μας.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

A. KASIOULIS ESTATE AGENCY LTD

Cyprian Star Estates Property Sales - Rentals - Consulting Αρ. Άδειας: 405/Ε - Αρ. Μητρώου 858

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1. Οικία τριών υπνοδωματίων στην Τρεμιθούσα, 140τ.μ. σε οικόπεδο 522τ.μ. (90% συντελεστή δόμησης). Τιμή 215.000 ευρώ. 2. Οικία τριών υπνοδωματίων, με ιδιωτική πισίνα, στη Μεσόγη, 166τ.μ. Τιμή 240.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων επίπλων και εξοπλισμού. 3. Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 74τ.μ. σε άριστη κατάσταση στην Πάφο. Τιμή 85.000 ευρώ 4. Οικία τριών υπνοδωματίων με κοινή πισίνα, 120τ.μ. και καλυμμένο χώρο στάθμευσης στην περιοχή Universal. Τιμή 190.000 ευρώ 5. Χωράφι στην Τρεμιθούσα 4900τ.μ. με 90% συντελεστή δόμησης. Τιμή 390.000 ευρώ. Τάφοι των Βασιλέων 26 - Γραφείο 7 - τ.κ 8046 - Κάτω Πάφος Τηλ: 99632223 - 26947700 Φαξ: 26947701 website: www.cyprianstarestates.com Email: info@cyprianstarestates.com

Βραβεία σε διεθνή διαγωνισμό για την Τεχνική Σχολή Πάφου Σε διεθνή μαθητικό γαστρονομικό διαγωνισμό που έγινε στις 8 Μαρτίου 2019 στις εγκαταστάσεις του σχολείου Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 στην Κρακοβία της Πολωνίας, η Τεχνική Σχολή Πάφου κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στη Μαγειρική με τους μαθητές Λεόντιο Λιανεζίδη και Δημήτρη Νεάρχου και το χάλκινο στην Τραπεζοκομία με τους μαθητές Μάριο Δημητρίου και Κυριάκο Χαραλάμπους, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές ανάμεσα στους συμμετέχοντες αλλά και τους διοργανωτές του διαγωνισμού. Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος 8

διαφορετικές χώρες απ’ ολο τον κόσμο και οι συμμετοχές ήταν στο σύνολο τους 24. Ο διαγωνισμός κινήθηκε σε πάρα πολύ υψηλό γαστρονομικό επίπεδο με καταπληκτικές συμμετοχές, οι κριτές ήταν όλοι τους επιφανείς επαγγελματίες της πολωνικής αλλά και της διεθνούς γαστρονομίας και η όλη διοργάνωση προβλήθηκε από την κρατική πολωνική τηλεόραση η οποία έδωσε μεγάλη έμφαση στο γεγονός. Τους μαθητές ετοίμασαν και συνόδευσαν οι εκπαιδευτές Ξενοδοχειακών Κωνσταντίνου Χαράλαμπος και Θαλασσινός Κυριάκος.

23

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας Η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομο- ποτά με ψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης, Σταματούμε το κάπνισμα το γρηγορόσπονδία έχει καθιερώσει την 20 Μαρτίου ως την "Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής τερο, Περιορίζουμε την κατανάλωση αλκουγείας". όλ στο ελάχιστο, Φετινό σύνθημα είναι: Φορούμε προστατευτικό "Κάνε Ααα! Κάνε κάτι για τη στόματος αν ασχολούμαστε με Στόμα σου" αθλήματα επαφής, Σύνθημα το οποίο έχει Μετά τα γεύματα ή τα σνακ, σκοπό, να ευαισθητοποιήσει αν δεν μπορούμε να βουρτον κόσμο ώστε να λαμβάνουν τσισούμε τα δόντια (αν βριτα προληπτικά μέτρα που θα σκόμαστε εκτος σπιτιού) τοτε διασφαλίσουν τη στοματική ξεπλένουμε το στόμα με ένα τους υγεία και γενικότερα σω- ΤΗΣ φθοριούχο στοματικό διαλυμα ή ματική τους υγεία και ευημερία. ΕΛΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ* μασούμε τσίχλα χωρίς ζάχαρη, Με το στόμα μιλούμε, χαΧρησιμοποιούμε οδοντικό νήμα, μογελούμε, μασούμε, γευόμαστε, φιλούΕπισκεπτόμαστε τον Οδοντίατρο μας με. Αξίζει λοιπόν να το προσέχουμε! για Ελεγχο και Καθαρισμό Δοντιών σε ταΚυριότερες παθήσεις του στόματος Στο στόμα συναντούν παθήσεις από κτικά διαστήματα για πρόληψη και εγκαιτις πιο απλές όπως είναι αυτές των δο- ρη αντιμετώπιση τυχόν στοματολογικών ντιών και των ούλων (ολοι γνωρίζουμε για προβλημάτων. Οι πιο πάνω συνήθειες δεν απαιτούν την τερηδόνα και την ουλίτιδα) μέχρι και τις πιο σοβαρές παθήσεις όπως είναι ο από εμας κάτι δύσκολο, ή πιο χρονοβόρο Καρκίνος του Στόματος. Επίσης στο στό- και δεν εχουν κάποιο επιπλέον οικονομιμα εμφανίζονται κάποια πρώτα συμπτώ- κό κόστος, ενώ τα οφέλη που μπορούμε ματα πολλών γενικότερων ασθενειών του να αποκτήσουμε με τις εξυπνες αυτές οργανισμού μας όπως είναι για παράδειγ- επιλογές είναι τεράστια ,τόσο για την στομα ο Σακχαρώδης Διαβήτης .ορισμένα ματική οσο και για τη σωματική υγεία μας. Κάνετε λοιπόν καθημερινή συνήθεια Καρδιακά Νοσήματα ,κάποια μεταδιδόμενα νοσήματα και αριθμός αλλων παθή- σας τις συμβουλές που αναφέρθηκαν προηγουμένως και σεων. Κάνε Ααα! Κάνε κάτι για το στόμα Πως μπορούμε να ζήσουμε με "Εξυσου!! πνο Στόμα" Πέραν των πιο πάνω μηνυμάτων Το στόμα μπορεί να παραμείνει υγιές και με οσο το δυνατόν λιγότερες παθή- με τα οποία προσπαθούμε να ευαισθησεις εάν κάνουμε κάποιες επιλογές σε ότι τοποιήσομε τους συμπολίτες μας ,σας αφορά τη Στοματική Υγιεινή ,τη διατροφή ενημερώνουμε ότι την βδομάδα 18-22 Μαρτίου θα πραγματοπιούνται δωρεάν και τις συνήθειες του τρόπου ζωής μας. ελεγχοι του στόματος από τους ιδιώτες Αυτό επιτυγχάνεται…. Βουρτσίζουμε τα δόντια μας τουλάχι- οδοντίατρους που συμμετέχουν σε αυτήν στον δύο φορές την ημέρα για δύο λε- την πρωτοβουλία (κατόπιν τηλεφωνικής πτά, χρησιμοποιώντας φθοριούχο οδο- συνεννόησης/ραντεβού)καθώς και την Τετάρτη 20 Μαρτίου θα γίνονται ελέγχοι ντοπαστα, Δεν ξεπλένουμε με νερό αμέσως από τους δημόσιους οδοντίατρους στις μετά το βούρτσισμα αλλά είναι καλύτερα κινητές οδοντιατρικές μονάδες που θα να φτύσουμε απλώς την περίσσεια του υπάρχουν σε κάθε επαρχία. αφρού της οδοντόπαστας, Ακολουθούμε μια υγιεινή διατροφή και *Πρόεδρος περιορίζουμε τα σνακ, τις τροφές και τα Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου

Διακρίσεις Λυκείου Κύκκου Πάφου (Μπορεί να είμαστε μικρό σχολείο….αλλά…) Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που το Λύκειο Κύκκου Πάφου συνεχίζει τις διακρίσεις σε Παγκόσμιο, Πανελλήνιο και Παγκύπριο επίπεδο. Συγκεκριμένα για 3η συνεχή χρονιά έχει αποσπάσει Παγκόσμιο Βραβείο στο διαγωνισμό "Castello di Duino", αυτή τη φορά το 2ο Βραβείο στην κατηγορία σχολικών project, συναγωνιζόμενο με τη Ρωσία, Αργεντινή, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μεξικό, Ελβετία, Νιγηρία, Κίνα, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη. Πολωνία, Καμερούν και άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Επίσης στο διαγωνισμό Κύπρος, Ελλάδα, Εκπαιδευτικές Γέφυρες που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη απέσπασε το 1ο Βραβείο Παγκύπρια στην κατηγορία ταινίες τεκμηρίωσης.

Επιπρόσθετα στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Ελλήνων Λογοτεχνών είχε 3 διακρίσεις. Μία διάκριση σε διήγημα και δύο στην Ποίηση. Στο διαγωνισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου μαθητές της Β΄ Λυκείου απέσπασαν το 1ο Παγκύπριο Βραβείο. Επαίνους είχαμε και στο διαγωνισμό δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη 2018-2019. Το Σχολείο μας διακρίθηκε επίσης στους πιο κάτω διαγωνισμούς: Γαλλοφωνίας, Η.Υ, Μαθηματικών, Αθλητισμό, Αγγλικά (από τα έξη παιδιά που διακρίθηκαν Παγκύπρια στις μεταφράσεις, οι 3 είναι του Σχολείου μας). Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και συνέχεια. Συγχαρητήρια σε Μαθητές, Καθηγητές και Γονείς.


24 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Αεροδρομίου ιστορίες...

Θέλουν πάντα κι άλλα

Έτυχε, να ταξιδεύσω μέχρι την Θεσσαλ- άθετο, καθοδηγητικό και έτοιμο να απαντήσει λονικη το περασμένο τριήμερο, και είχα την σε ότι κι αν ρωτήσαμε σχετικά με τα είδη που ευκαιρία να διαπιστώσω ίδιοις όμμασι πολλές πωλούνται εκεί. διαφορές και ανακατατάξεις στο αεδρόμιο της Οταν πήγα στο ταμείο να ληρώσω, συνέπόλης, κάτι που άφησε πολύ ικανοποιημένη βηκε κάτι αξιοσημείωτο, γιατί σίγουρα πρέπει αλλά και περήφανη για την ανανα σημείώνεται η τιμιότητα και βάθμιση που επιτέλους έγινε από να δίνονται τα εύσημα στον καλό την προηγούμενη φορά που ταξίυπάλληλο. Όταν λοιπόν πλήρωδευσα απο το ίδιο σημείο. σα, η κοπέλα στο ταμείο, θεώΗ αύξηση του προσωπικού ρησε ότι έδωσα πενήντα ευρώ σαφώς και έκανε καλύτερη την περισσότερα από όσα ήταν ο όλη διαδικασία και στον έλεγχο λογαριασμός. Νόμισε δηλαδή ότι αποσκευών, στα εστιατόρια, στα δύο πενηντάευρα ήταν ενωμένα είδη αφορολογήτων, ακόμα και και της έδωσα περισσότερα από στις τουαλέτες που όταν πήγαμε ΤΗΣ όσα μου ζήτησε. Μου έδωσε τα ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑ* ήταν πεντακάθαρες! ρέστα μου κανονικά και μου ζήτηΠαρά το προχωρημένο της σε να μην φύγω, ενώ ειδοποίησε ώρας αφού η αερογραμμή μας την υπεύθυνη του τμήματος να ταξίδευε νύκτα, κανένας από το προσωπικό έρθει να κάνουν ένα έλεγχο του ταμείου, γιατί δεν βαρυγγόμησε και η φιλοξενία και εξυπη- σκέφτηκε ότι είναι κρίμα να μου πάρει πενήρετηση ήταν άψογη. Κάτι πολύ θετικό και για ντα ευρώ άδικα. Εγώ, αν και συγκινήθηκα με τους ξένους επισκέπτες οι οποίοι θα επισκέ- αυτή την κίνηση της είπα ότι δεν νομίζω να πτονται την πόλη αλλά γενικότερα και το νησί έδωσα περισσότερα από όσο έπρεπε, άλλωμας και θα βρίσκονται μπροστά σε επαγγελ- στε ήταν και μετρημένα. Αλλά η κοπέλα μου ματική εξυπηρέτηση. εξήγησε ότι είναι κρίμα να τα χάσεις άδικα. Αυτό όσο αφορά το αεροδρόμιο της Πά- Έτσι έκαναν έλεγχο του ταμείου και φάνηκε φου, και ειλικρινά θα ήθελα να συγχαρώ ότι ήταν ακριβώς, δεν είχε ούτε έλλειψη αλλά όλους που βρίσκονται εκεί και εργάζονται με ούτε και περισσότερα! ζήλο και υπομονή για ότι καλύτερο και ασφαΠαρόλα αυτά συνεχάρηκα την κοπέλα και λέστερο. την υπεύθυνη της διότι αυτές οι μικρές κινήΘα ήθελα όμως να συγχαρώ και το τμήμα σεις είναι που κάνουν την διαφορά. Έδειξαν αφορολογήτων ειδών του αεροδρομείου της ενδιαφέρον και πραγματική εξυπηρέτηση Θεσσαλλονικης. Στον γυρισμό, αφού περά- προς τον πελάτη. Μπράβο! Χαίρομαι πραγσαμε τον έλεγχο και όλα τα σχετικά και απο- ματικά που σε σημεία τόσο σημαντικά όπως λαύσαμε ένα μυρωδάτο καφέ και σνακ από τα αεροδρόμια οι εργαζομένεοι επιδυκνείουν τις καφετέρειες εκεί στο αεροδρόμιο είπαμε να υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για την δουλειά αγοράσουμε και μερικά αναμνηστικά και άλλα τους προς όφελος όλων μας. Και των επιβαδώρα για να φέρουμε στους δικούς μας εδώ τών αλλά και των ίδιων! στην Κύπρο. Εγώ έτυχα πλήρης εξυπηρετηΕύγε! *Δημοσιογράφος σεως από το προσωπικό εκεί, που ηταν ευδι-

Σε μια μικρή επαρχία ζούσε κάποτε Μα, κατά συνείδηση, ήξερε πολύ καλά ένας μεγαλοκτηματίας. Είχε στην κατοχή κι αυτός, όπως και όλοι στην επαρχία, του πάρα πολλά στρέμματα γης και για να πως αν και το κτήμα ήταν γραμμένο στ' μπορέσει ο αναγνώστης να φανταστεί την όνομά του, ωστόσο η πραγματική επιθυπεριουσία του, αρκεί να πούμε μία εκείνου που το κληροδότηπως τα τρία τέταρτα όλου του σε ήταν να μείνει στα χέρια των χωριού τού ανήκαν. επαρχιωτών που έμεναν ήδη σ' Ο μεγαλοκτηματίας μας, αυτό και που όλοι οι πόροι τους, ωστόσο, δεν έλεγε ποτέ του όχι μάλιστα, προέρχονταν απ' το στην πιθανότητα να κάνει δική συγκεκριμένο κτήμα. του κι άλλη γη. Κι όχι απλώς Ο μεγαλοκτηματίας μας, δεν έλεγε όχι, μα επιδίωκε, με όμως, όπως μπορεί πλέον να κάθε τρόπο, να κερδίσει έστω μαντέψει κι ο αναγνώστης, δεν και το πιο μικρό κομματάκι γης, ενήργησε καθόλου κατά συνείπου καταλάβαινε πως θα μπο- ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ δηση. Αντιθέτως, χωρίς να χάρούσε να το κατοχυρώσει κι ΚΟΥΡΙΔΗ σει καιρό, πήγε με το χαρτί του αυτό στην ιδιοκτησία του. στους φτωχούς επαρχιώτες κι Εάν ο αχόρταγος αυτός μεαπαίτησε να βγουν απ' το κτήγαλοκτηματίας έβλεπε, λόγου χάρη, μιαν μα, που σύμφωνα με τον νόμο, ήταν πια οικογένεια να δυσκολεύεται να τα βγάλει δικό του. πέρα και με κόπο να καταφέρνει να κρατά Οι επαρχιώτες, που τα σάστιζαν μόνο ακόμη το κτήμα της, έσπευδε, με διάφορα και μόνο με τη σκληρή κι αδυσώπητη όψη μέσα, να την δυσκολέψει ακόμη πιο πολύ, του, δεν του έφεραν αντίρρηση. Το ένιωώστε να την αναγκάσει να του πουλήσει θαν κι εκείνοι πως αυτό που γινόταν δεν τη γη της, σε εξευτελιστική τιμή. ήταν το σωστό, μα καταλάβαιναν πως δε Ή, με πολλή πονηριά, δάνειζε πρό- θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα, θυμα ποσά σε μερικούς επαρχιώτες, που απ' τη στιγμή που κι ο νόμος ήταν με το ήξερε από μιας αρχής πως δε θα μπο- μέρος του. Πήραν τα παιδιά τους, λοιπόν, ρούσαν μετά να του τα επιστρέψουν κι και βγήκαν όλοι, κακήν κακώς, απ' το κτήέσπευδε, στο τέλος, να τους βγάλει απ' τα μα. κτήματά τους, χωρίς να τον νοιάζει, εάν Κι έτσι, ο απάνθρωπος αυτός μεγαλοείχαν και οικογένεια, ή και παιδιά ακόμη κτηματίας κατάφερε να πάρει, χωρίς κανα θρέψουν. νέναν οίκτο, και τον τελευταίο πόρο από Κι αφού ο αναγνώστης έχει καταλάβει μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και να πια πολύ καλά με τι αχόρταγο ήρωα έχου- την αφήσει στο δρόμο, χωρίς εισόδημα. με να κάνουμε, συνεχίζουμε την ιστορία Μα, ούτε η πρώτη φορά ήταν που μας. Ο μεγαλοκτηματίας μας μια μέρα, δρούσε έτσι και φυσικά, όπως εύκολα λοιπόν, πήρε στα χέρια του ένα χαρτί, μπορεί να φανταστεί ο αναγνώστης, δε που υποδείκνυε πως το τάδε κτήμα, νο- θα ήταν ούτε κι η τελευταία. μικά, του ανήκε.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Απολυτήριο λυκείου Βρετανία παραμένει η πρώτη επιλογή όσων Κύπριων φοιτητών επιθυμούν να σπουδάσουν στο Εξωτερικό ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. ΣΑΒΒΙΔΗ* για προπτυχιακές αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι Κύπροι επιλέγουν την Αγγλία ως εκπαιδευτικό προορισμό. Ένας από αυτούς είναι ότι τα Αγγλικά πανεπιστήμια παρέχουν γενικά εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών. Έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν στις μεγαλύτερες και καλύτερες βιβλιοθήκες καθώς και στα πιο σύγχρονα εργαστήρια. Επίσης, δεν παρακολουθούν απλώς τις διαλέξεις (lectures) των καθηγητών αλλά με ειδικά σεμινάρια (tutorials) μπορούν να συμμετέχουν συζητώντας τα θέματα των διαλέξεων και ότι τυχόν τους προβλημάτισε. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνονται η ανεξαρτησία, η πολύπλευρη γνώση και

η κριτική σκέψη: αναγκαίες δεξιότητες που θα χρειαστείτε στον άμεσο μέλλον. Οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχουν το πανεπιστήμιο είναι στο πλευρό τους. Έχουν προσωπικό καθηγητή ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδό τους και θα τους συμβουλεύει για όλα τα ακαδημαϊκά θέματα που μπορεί να τους απασχολούν. Όμως, ο πιο σημαντικός λόγος που επιλέγουν την Αγγλία για να σπουδάσουν είναι το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια στην Αγγλία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα και εφόσον ο βαθμός του πτυχίου τους είναι αξιόλογος, θα τους βοηθήσει / οδηγήσει σε μια αξιόλογη επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να επιστήσει την προσοχή των μαθητών (που έχουν σκοπό να φοιτήσουν στα αγγλικά πανεπιστήμια) στα κριτήρια εισδοχής στη σημασία που έχει ο γενικός βαθμός του απολυτηρίου τους για την εξασφάλιση θέσης. Κάθε πανεπιστημιακό πρόγραμμα έχει διαφορετικά κριτή-

ρια εισδοχής και πρέπει να ζητήσετε από το πανεπιστήμιο της επιλογής σας πληροφορίες για τα κριτήρια εισδοχής στα προγράμματα σπουδών τους. Αυτό επιτυγχάνεται με πρόσβαση στις ιστοσελίδες ή επικοινωνώντας με τα πανεπιστήμια ή με τους αντιπροσώπους των πανεπιστημίων. Συνήθως τα πανεπιστήμια ζητούν τρία A Level ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που επιθυμείτε να ακολουθήσετε. Αν ο βαθμός του Απολυτηρίου σας είναι όμως πάνω από 18.5 (τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια) αποτελεί επαρκές πιστοποιητικό για την εισδοχή σχεδόν σε όλα τα αγγλικά πανεπιστήμια. Σαφέστατα, ένα απολυτήριο με ένδειξη γενικού βαθμού 18.5 ή και περισσότερο εξασφαλίζει στο μελλοντικό φοιτητή την πολυπόθητη θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο με μεγαλύτερη ευκολία. Σε ορισμένα μάλιστα από τα αγγλικά πανεπιστήμια, τα οποία κατατάσσονται ανάμεσα στα καλύτερα για το επίπεδο των σπουδών που προσφέρουν, η εισδοχή των φοιτητών γίνεται με βάση

τον υψηλό γενικό μέσο όρο του απολυτηρίου (π.χ. University of Leicester με 19, University of Reading 19.0). Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές για να επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με τον προανεφερθέντα γενικό βαθμό είναι δυνατόν ο μαθητής να σπουδάσει σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών επιθυμεί στα αγγλικά πανεπιστήμια. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένοι κλάδοι σπουδών, όπως είναι για παράδειγμα η Ιατρική, η Κτηνιατρική, η Οδοντιατρική, η Φαρμακευτική και η Διαιτολογία, για τους οποίους τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν από τους άλλους κλάδους και το απολυτήριο Λυκείου από μόνο του δεν κρίνεται ως ικανοποιητικό για την εξασφάλιση θέσης.

Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, είναι απολύτως απαραίτητο το απολυτήριο Λυκείου να συνοδεύεται με κάποιο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως είναι τα GCE, τα IGCSE, τα TOEFL και τα IELTS. Αυτά τα πιστοποιητικά αποτελούν στην ουσία ένδειξη ότι ο μελλοντικός φοιτητής θα είναι σε θέση να αντεπεξελθει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, δηλαδή στην παρακολούθηση των διαλέξεών του, στη συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών του. Τέλος αν και Μάρτιος τα Πανεπιστήμια της Αγγλίας μπορούν να αποδεχτούν φοιτητές για το ακαδημαικό έτος 2019.

*Αντιπρόσωπος Πανεπιστημίων


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΤΟΥ ΧΤΕΣ

Ταξίδι στο χρόνο

ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΙΡΗ ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

25

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

Πάντα υπάρχουν λύσεις

...

ΝΙΩΘΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ότι βρίσκεσαι σε αδιέξ οδα, ότι τίποτα δεν μπορ είς πια να κάνεις για να αλλάξεις πράγματα κα ι καταστάσεις, ότι, ίσω ς, είναι πια αργά, ότι δεν έχεις πλέον δυνάμεις να το παλέψεις...κάπως έτσ ι νιώθουμε κάθε φορά , όλοι μας, όταν δεν μα ς βγαίνουν πράγματα, κα ι όταν τα αποτελέσματα της προσπάθειας μα ς δεν ήταν τα αναμενόμεν α. ΑΛΛΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕ Ι ποτέ τέλος για τους ανθρώπους, δεν υπάρχει ποτέ τέλος για το όποιο σου ταξίδι...Το τέλος είν αι μοναχά ο θάνατος, τίποτε περισσότερο, κα ι τίποτε λιγότερο... ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΝΕΟ ΤΑΞΙΔΙ φρόντισε να το συνοδέψεις με την αγ άπη σου...την αγάπη σο υ για τον ίδιο σου τον εαυ τό, για τους άλλους αν θρώπους, για την ίδια τη ζωή...και το σύμπαν γύρω σου... ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, λοιπόν, που έχεις αποφασίσει ότι ξεκινάς κάτι το διαφο ρετικό, να ξέρεις ότι είν αι μια άλλη προσπάθεια, μια νέα προσπάθεια, κα ι αυτή η νέα σου προσπά θεια μπορεί να σου φέ ρει το φως...έχοντας πά ντα υπόψη σου, ότι για όλα υπάρχουν λύσεις ξεκίνα...

ΣΚΕΨΕΙΣ... ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ, ΝΑ ΠΕΙΣ, δεν πειράζει, αυτά είναι τα αποτελέσματα, ευθύνη αποκλειστική για τα αποτελέσματα αυτά εγώ φέρω, και κανένας άλλος, και αρχίζεις, σιγά- σιγά να βάζεις μια τάξη στις σκέψεις σου, στα συναισθήματα σου, και στη ζωή σου γενικά... ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ μέσα σου κρύβονται δυνάμεις απεριόριστες, που θα ξυπνήσουν καθώς παίρνεις τις νέες σου αποφάσεις, και καθώς σβήνεις μια – μια όλες τις κακές σου αναμνήσεις, και εμπειρίες... Το νέο σου ταξίδι, ήδη ξεκίνησε, από τη στιγμή που πήρες τις νέες σου αποφάσεις...

Ταξίδι στο χρόνο επιχειρούμε μέσω της δουλειάς της συνεργάτιδάς μας Γεωργίας Παπίρη, η οποία παρουσιάζει στους πίναη παράνομη στάθμευση, κυρίως σε επιλειμμένων ή διαφημιστικών οχημάτων, ων και κλοπών, το ζήτημα των εγκαταπάταξη του φαινομένων των διαρρήξεμό των περιπολιών της αστυνομίας για η ενίσχυση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθπάταξη των πολεοδομικών παρανομιών, Πάφου στις προσπάθειες των Δήμων για συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης και από τους σκύλους στις γειτονιές, η τή μουσική των κέντρων αναψυχής όσο ρίας που προκαλείται τόσο από τη δυνανιάς, η πάταξη του φαινομένου της οχλητου θεσμού του Παρατηρητή της Γειτοκαν ήταν η αποτελεσματική λειτουργία Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθητην ουσιαστική αντιμετώπισής τους. τησαν τη συνδρομή της Αστυνομίας για αντιμετωπίζουν οι Τοπικές Αρχές και ζήτου για τα βασικότερα προβλήματα που τον κ. Κουσιουμή και τους συνεργάτες σης Πάφου, οι Δήμαρχοι ενημέρωσαν Αξιωματικοί της Αστυνομικής ΔιεύθυνΧριστόδουλος Φραγκούδης και Ανώτεροι Πρόληψης του Αρχηγείου Αστυνομίας σαν επίσης ο υπεύθυνος του Γραφείου Στη σύσκεψη, στην οποία παρακάθιΑνδρέα Κουσιουμή. με τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου Πόλης Χρυσοχούς Άγγελος Οδυσσέως Πέγειας Νεόφυτος Ακουρσιώτης και της της Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης, της μαρχοι της Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, των πολιτών, συζήτησαν το πρωί οι Δήαναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας δυνατή εξυπηρέτηση του δημότη και την Επαρχίας, με κύριο στόχο την καλύτερη απασχολούν τους τέσσερις Δήμους της Τα θέματα και προβλήματα που

μας. σία, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας ισχυρής βούλησης για στενή συνεργακαλό κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και τες του, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα Αστυνομικό Διευθυντή και τους συνεργάΗ πρώτη αυτή σύσκεψη με τον νέο των ενεργειών κ.ά. σης Πάφου για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ Δήμων και Αστυνομικής Διεύθυνη περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας κίνδυνα για την οδική ασφάλεια σημεία,

κές της παλιά κτίρια, μοναδικής αρχιτεκτονικής. Στον ένα πίνακα αποτυπώνει τον σταθμό του τρένου, που κάποτε λειτουργούσε στην Κύπρο, όπως και ένα παλιό αρχοντικό.

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Ψυχωτικές Διαταραχές Οι ψυχωτικές διαταραχές είναι ψυχι-

κοινωνική απόσυρση).

Η πορεία της ποικίλει και εξαρτάται

παράγοντες. Πρακτικά έχει παρατηρη-

ατρικές διαταραχές που ως κοινό γνώρι-

Οι ψυχωτικές διαταραχές είναι: α) η

αφενός από τη βαρύτητα της νόσου και

θεί ότι οι πιθανότητες να εκδηλώσει ένα

σμα έχουν τη δυσλειτουργία της σκέψης

σχιζοφρένεια, β) η βραχεία ψυχωτική δια-

αφετέρου από τις θεραπευτικές παρεμ-

άτομο σχιζοφρένεια είναι ανάλογες του

ή/και των αισθητηριακών/αντιληπτικών

ταραχή, γ) η σχιζοφρενικόμορφη διαταρα-

βάσεις. Σήμερα υπολογίζεται ότι το 1/3

αριθμού των πασχόντων συγγενών, του

βιωμάτων σε κάποιο στάδιο της πορείας

χή, δ) η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή

των ασθενών ζει μια φυσιολογική ζωή, το

βαθμού συγγένειας με αυτούς και της βα-

και ε) η παραληρητική διαταραχή.

1/3 παρουσιάζει ελλείμματα που είναι εν

ρύτητας της ψυχοπαθολογίας τους.

ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ*

Η σχιζοφρένεια είναι η πιο γνωστή

μέρει διαχειρίσιμα αλλά σαφώς περιορί-

Επιπρόσθετα κάθε βιολογικός πα-

και φαίνεται να αποτελεί οικουμενικό και

ζουν τη λειτουργικότητα και το 1/3 εμφα-

ράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την

διαχρονικό σύνδρομο. Σήμερα θεωρείται

νίζει σοβαρή δυσλειτουργικότητα και έχει

ομαλή ανάπτυξη και ωρίμανση του εγκε-

η σοβαρότερη ψυχιατρική διαταραχή κα-

ανάγκη ειδικής και συνεχούς φροντίδας,

φάλου ή να διαταράξει τη φυσιολογική

θώς συνδέεται, σε διαφορετικό βαθμό, με

συχνά ενδονοσοκομειακής.

του λειτουργία είναι πιθανό να συμβάλλει

σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας

Σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημο-

στην εκδήλωση σχιζοφρένειας. Οι παρά-

σε ποικίλους τομείς της καθημερινής ζωής

νικά δεδομένα φαίνεται ότι η σχιζοφρένεια

γοντες που έχουν καλύτερα τεκμηριωθεί

(αυτοφροντίδα, αυτοδιαχείριση, εκπαί-

οφείλεται σε απορρύθμιση της φυσιολο-

είναι η περιγεννητική υποξία (στέρηση

Οι βασικές κατηγορίες συμπτωμάτων

δευση, εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις,

γικής εγκεφαλικής λειτουργίας, την οποία

οξυγόνου) και η χρήση ψυχοτρόπων ου-

που εμφανίζουν οι άνθρωποι που πά-

κοινωνική ζωή, ψυχαγωγία). Σχιζοφρέ-

ο οργανισμός αδυνατεί να αντιρροπήσει,

σιών (ιδίως κάνναβης), χωρίς να αποκλεί-

σχουν από ψυχωτική διαταραχή είναι α)

νεια εμφανίζει περίπου 1 στους 200 αν-

με αποτέλεσμα να διαταράσσονται θε-

ονται πολλοί άλλοι.

οι παραληρητικές ιδέες, β) οι ψευδαισθή-

θρώπους. Η αναλογία ανδρών-γυναικών

μελιώδεις νευροψυχιατρικές λειτουργίες,

Περισσότερα για τις ψυχώσεις, τη σχι-

σεις, γ) η αποδιοργάνωση του λόγου, δ)

εκτιμάται πως είναι 1:1, αν και ορισμένα

όπως ο προσανατολισμός, η προσοχή, η

ζοφρένεια και την αντιμετώπιση τους θα

η αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς ή η

ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι

μνήμη, η σκέψη, ο λόγος, η αντίληψη, η

συζητήσουμε την επόμενη βδομάδα.

ψυχοκινητική αναστολή και ε) τα αρνητικά

ίσως είναι συχνότερη στους άνδρες. Η δι-

βούληση, η κρίση και το συναίσθημα.

Πηγή: www.stavrianakos.gr

συμπτώματα (πχ. έλλειψη συναισθηματι-

αταραχή εκδηλώνεται συνήθως μεταξύ 16

Στην εκδήλωση της σχιζοφρένειας

κής έκφρασης, έλλειψη βούλησης, έλλει-

και 35 ετών. Σπανιότερα μπορεί να εμφα-

υπάρχει κληρονομικότητα. Εκτιμάται ότι

ψη ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων,

νιστεί σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ηλικία.

οφείλεται κατά 60%-80% σε γονιδιακούς

τους.

*Ψυχολόγος (MSc in Clinical psychology) Ψυχοθεραπεύτρια (Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία)


26 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Τις αθλητικές ειδήσεις επιμελείται ο Μάριος Ευριπίδου - e -mail: evrimar@gmail.com

Στην ίδια θέση

Οι ποδοσφαιριστές της Πάφου συχνά - πυκνά επισκέπτονται παιχνιδότοπους όπου συναγωνίζονται στην καλαθόσφαιρα, μπιλιάρδο κλπ. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα προετοιμασίας που ουσιαστικά χαλαρώνει τον ποδοσφαιριστή από τις καθημερινές προπονήσεις.

ΠΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

Παιχνίδι κλειδί για τη σωτηρία της ομάδας Την Ανόρθωση φιλοξενεί στο Στέλιος Κυριακίδης αύριο το απόγευμα η Πάφος fc, σε μια αναμέτρηση με μεγάλη βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες. Η τοπική ομάδα έχει περισσότερη ανάγκη τους βαθμούς της νίκης, καθώς απειλείται με υποβιβασμό. Η 3η αγωνιστική λοιπόν φέρνει την Πάφο απέναντι στην Ανόρθωση που ταλαιπωρείται από αρκετά προβλήματα. Παρόλα αυτά, δεν παύει να είναι μια μεγάλη ομάδα που χρειάζεται προσοχή. "Πληγωμένο θηρίο" χαρακτήρισε την Ανόρθωση ο εκπρόσωπος τύπου της παφιακής ομάδας Πέτρος Μελαϊσης μιλώντας στον Σπορτ fm: «Η επιλογή της νίκης για μας είναι μονόδρομος. Κάθε παιχνίδι θέλουμε τη νίκη. Εκτιμώ ότι στο τέλος θα πετύχουμε το στόχο μας. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες και μας βγαίνουν σημάδια κόπωσης, όμως έχουμε την ποιότητα να τα καταφέρουμε. Είναι κομβικό παιχνίδι, όμως θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ευκαταφρόνητος ο αντίπαλος. Η Ανόρθωση είναι πληγωμένο θηρίο. Αυτός που θα καταθέσει ψυχή και πάθος θα κερδίσει. Καιγόμαστε για τη νίκη περισσότερο από την Ανόρ-

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Εμίλιο Νσούε αποτελεί μεταγραφικό στόχο της Πάφος fc, την ώρα που στον ΑΠΟΕΛ έχουν προχωρήσει σε μονομερή διακοπή του συμβολαίου του για πειθαρχικό παράπτωμα. θωση. Δεν θα έλεγα όμως ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Η νίκη είναι το ζητούμενο και θα δώσουμε μεγάλη έμφαση» ανέφερε χαρακτηριστικά. Αγωνιστικά Ο Ζέλικο Κόπιτς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα πέραν των Μολ και Χολτ, που είναι τιμωρημένοι. Απ’ εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή της ομάδας. Ξεφεύγει η Αλκή Στον άλλο αγώνα που ενδιαφέρει άμεσα την παφιακή ομάδα, η Αλκή φιλοξενεί τη Δόξα, με την ομάδα της Λάρνακας να επιζητά τη νίκη για να ξεφύγει

Αγωνιστικό πρόγραμμα Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ όμιλος Σάββατο 16 Μαρτίου Σαλαμίνα - ΑΕΚ Ομόνοια - ΑΕΛ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ Απόλλωνας - ΑΠΟΕΛ Β΄ όμιλος Παρασκευή 15 Μαρτίου Ερμής - ΕΝΠ Κυριακή 17 Μαρτίου Πάφος - Ανόρθωση Αλκή - Δόξα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σάββατο 16 Μαρτίου Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΖ - Ακρίτας 15:30 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ολυμπιάς - ΕΝΑΔ 15:30 Πέγεια - Διγενής 15:30 ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ Φοίνικας - Άτλαντας

βαθμολογικά. Σε περίπτωση που κερδίσει, ξεφεύγει πέντε βαθμούς. Θυμίζουμε ότι η αυλαία άνοιξε με τον αγώνα Ερμή – Ένωσης που διεξήχθη την Παρασκευή το βράδυ. 16 ομάδες Όλο και περισσότερους υποστηριχτές βρίσκει το πρωτάθλημα με 16 ομάδες αντί με 12, όπως είναι σήμερα. Φαίνεται ότι οι μικρές ομάδες ευνοούνται με αυτό το σενάριο, το οποίο υποστηρίζουν. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί από φέτος, δεν θα υπάρξει υποβιβασμός και από τη Β’ κατηγορία θα ανέβουν τέσσερις ομάδες αντί δύο.

Μεγάλη μάχη αναμένεται να γίνει για το ποιες ομάδες θα γλυτώσουν τελικά τον υποβιβασμό στη Β’ κατηγορία, καθώς τέσσερις από τις έξι έχουν σχεδόν τους ίδιους βαθμούς. Πρόκειται για την Αλκή, την Πάφο, τη Δόξα και την ΕΝΠ. Στην πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ο Ερμής που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα υποβιβαστεί. Μετά, λοιπόν, και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής, η κατάσταση στον βαθμολογικό πίνακα είναι τέτοια που καμιά ομάδα, εκτός από την πρωτοπόρο Ανόρθωση, δεν μπορεί να νοιώθει ασφαλής. Στο παρόν στάδιο, πέραν του Ερμή, καμιά άλλη ομάδα δεν φαίνεται να κινδυνεύει άμεσα, καθώς αγωνιστική με αγωνιστική τα βαθμολογικά δεδομένα αλλάζουν. Οι τελευταίες δύο με τρεις αγωνιστικές ίσως να είναι και οι πιο καθοριστικές. Από τους αγώνες της προηγούμενης αγωνιστικής ξεχωρίσαμε το γεγονός ότι δεν ευνοήθηκε καμιά ομάδα, ούτε υπήρξε αποτέλεσμα που να σε κάνει να υποπτεύεσαι ότι ήταν στημένο ή προσυνεννοημένο. Άρα θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο όσο αφορά το ποδόσφαιρό μας. Τώρα, όσο αφορά τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής, είχαμε τον πολύ σημαντικό αγώνα της Παρασκευής μεταξύ των ομάδων Ερμής – ΈΝΠ, και τους κυριακάτικους αγώνες Πάφος – Ανόρθωση και Αλκή – Δόξα. Στις αυριανές αναμετρήσεις, παρόλο που η Πάφος έχει το πιο δύσκολο έργο, υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα του Ζέλικο Κόπιτς μπορεί να πάρει τη νίκη και σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα να κάνει ένα μικρό βήμα για παραμονή.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ Σήμερα η στήλη θα ασχοληθεί με το αγροτικό ποδόσφαιρο και τα όσα καταγγέλλουν κατά καιρούς παράγοντες των σωματείων. Καταρχάς, το ότι διεξήχθη ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι θετικό. Το ενδιαφέρον για την κατάκτηση του τίτλου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Ωστόσο, τα όσα προφορικά καταγγέλλονται ή σχολιάζονται σε ποδοσφαιρικά στέκια, τσαλακώνουν τόσο την ομοσπονδία, όσο και το κύρος του πρωταθλήματος, άσχετα αν ισχύουν ή όχι. Τονίζουμε ότι όσα γράφουμε πιο κάτω έφθασαν κοντά μας υπό μορφή καταγγελίας και εμείς τα μεταφέρουμε απλά για προβληματισμό. Οι κυριότερες καταγγελίες αφορούσαν ευνοϊκή μεταχείριση ενός παράγοντα και της ομάδας του από την αρχή του πρωταθλήματος μέχρι και το τέλος. Μάλιστα, ήταν τόσο έντονες οι καταγγελίες που αρκετά σωματεία απειλούσαν μέχρι και αποχώρηση από το πρωτάθλημα. Να μην ξεχνάμε ότι ένα ιστορικό σωματείο, όπως ο Προμηθέας, αποχώρησε από το πρωτάθλημα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για διαιτητικές αδικίες εις βάρος του. Άλλες καταγγελίες αφορούσαν διαιτητή, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, προσπάθησε να επηρεάσει βοηθό διαιτητή άλλης αναμέτρησης… Για διαιτητή που πήρε 50 ευρώ για να δείξει κίτρινη κάρτα σε συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή… Για κίτρινες κάρτες που χρεώνονταν σε άλλους ποδοσφαιριστές, για ποδοσφαιριστές «πιασμένους» και άλλα πολλά. Η πιο καυστική καταγγελία έκανε λόγο ακόμα και για στημένη κλήρωση του κυπέλλου… Όλες αυτές οι καταγγελίες, έστω και αν δεν αληθεύουν, πρέπει να απασχολήσουν άμεσα την ηγεσία της ΠΟΑΣΠ, ίσως και πάρα πέρα, διότι μόνο κακό κάνουν στην εικόνα της ομοσπονδίας.

Ο Ντίνος Κωνσταντίνου κέρδισε το «Κύπελλο Πάφου» Ο πρώτος αγώνας κόμπακ του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Σκοποβολής ΟΠΑΠ 2019, ήταν για το «Κύπελλο Πάφου» κι έγινε στο ομώνυμο επαρχιακό σκοπευτήριο την περασμένη Κυριακή 3 Μαρτίου. Παρά το γεγονός ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ο αγώνας διεξήχθη κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, εντούτοις σημειώθηκαν αρκετά ψηλά σκορ σε όλες τις κατηγορίες και

σαν αποτέλεσμα είχαμε την τριπλή ισοβαθμία στην πρώτη θέση, μετά την ολοκλήρωση των 100 δίσκων. Οι Κωνσταντίνος Αριστοφάνους (ΣΚΟΛΑΡ), Ντίνος Κωνσταντίνου (ΣΚΟΠΑΦ) και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΣΚΟΛΕΥ), «υποχρεώθηκαν» να λύσουν τις … διαφορές τους σε αγώνα μπαράζ, αφού βρέθηκαν να ισοβαθμούν με 95/100. Η δοκιμασία των 25 δίσκων του μπαράζ, ξεκαθάρισε απλά

την τρίτη θέση την οποία κατέλαβε ο Αριστοφάνους με 17/25, ενώ οι αθλητές της ΣΚΟΛΕΥ και του ΣΚΟΠΑΦ βρέθηκαν ξανά ισόβαθμοι με 24/25, οπότε οδηγήθηκαν στη μονομαχία του «ξαφνικού θανάτου», εκεί όπου τελικά, ο Ντίνος Κωνσταντίνου εξασφάλισε τη νίκη με 5/5, έναντι 4/5 του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου που περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

27

ΣΑΝΑΛΥΣΗ

Η Πάφος χρειάζεται έργα ανάπτυξης Παρόλο που υπάρχει η γενική στικών χώρων, χώρων πρασίνου, αναγνώριση της τεράστιας συπάρκα και αναβάθμιση της εικόνεισφοράς της Πάφου στην Κυνας της πόλης, γενικότερα. Έργα πριακή οικονομία, λόγω κυρίως τα οποία είναι σίγουρα βοηθητικά της τουριστικής και οικοδομικής και αναγκαία, παρόλο που δεν δραστηριότητας που αναπτύσσει, δημιουργούν από μόνα τους νέες ακριβώς όπως και πριν την οικοθέσεις εργασίας. Στην περίπτωση νομική κρίση, δυστυχώς η Πάφος δε της ανάπλασης του κέντρου ακόμα δεν έχει τύχει της ανάλογης της πόλης θα έλεγα ότι τα έργα κρατικής στήριξης, με την έγκαιρη ΤΟΥ αντί να βελτιώσουν, έχουν διαλύΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ* προώθηση και υλοποίηση σημασει κάθε προοπτική και οδηγούν ντικών έργων υποδομής, τα οποία τους λιγοστούς εναπομείναντες θα βοηθήσουν ώστε να υπάρξει προοπτική επιχειρηματίες καθημερινά στο κλείσιμο. για Ασφάλεια, Ευημερία, Σταθερότητα και Ταυτόχρονα λοιπόν με τα υπόλοιπα, θα Ανάπτυξη. πρέπει να προωθηθούν και άλλα σημαντικά Η κυβέρνηση, δυστυχώς, εξακολουθεί έργα υποδομής που έχει ανάγκη η επαρχία να μην κατανοεί ότι οι συνέπειες της συνε- μας και να επιταχυνθεί η υλοποίησή τους. χιζόμενης οικονομικής ύφεσης είναι τραγικές Μερικά από τα αυτά είναι: Η δημιουργία παγια την επαρχία της Πάφου. Αποδεικνύεται νεπιστημιακής σχολής. ότι διαχρονικά η Πάφος αποτελεί τον φτωχό Η πανεπιστημιακή σχολή ΑΞΙΚ θα πρέσυγγενή όσον αφορά τα έργα ανάπτυξης. πει να μεταστεγαστεί επιτέλους στην Πάφο. Ακούσαμε και ακούμε συνεχώς εξαγγελίες Θα πρέπει να προχωρήσει η τεχνολογική δεκάδων έργων που ποτέ δεν υλοποιήθη- αναβάθμιση της Πάφου και η μετατροπή καν και ούτε ξέρουμε εάν και πότε θα υλο- της σε Smart City. Η δημιουργία λιμανιών, ποιηθούν. Για παράδειγμα, η μαρίνα στην μαρίνων και ένα αγκυροβόλιο στην Πάφο περιοχή «Πότιμα» στην Κισσόνεργα άρχισε για να έχουμε επικοινωνία με τη θάλασσα. να συζητείται πριν καν γίνουν σκέψεις για Η βελτίωση των παραλιών, με παράλληλη μαρίνες σε άλλες περιοχές. Άλλες πόλεις κατασκευή κυματοθραυστών. Η ολοκληδημιουργούν οικονομία από τους χιλιάδες ρωμένη κατασκευή του αυτοκινητόδρομου φοιτητές που φοιτούν στα δημόσια πανεπι- Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς. Η κατασκευή στήμια, ενώ αντίθετα η Πάφος έχει συνεχή του δρόμου που θα ενώνει το Αεροδρόμιο εκροή κεφαλαίων που καθιστά την οικονομία Πάφου με την πόλη της Πάφου και στη συτης ακόμα πιο προβληματική. Η κυβέρνηση νέχεια παραλιακά με την Τουριστική Περιοχή φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται ότι η κρίση της Πέγειας. Η κατασκευή έργων πολιτιστιέχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα κής υποδομής. Σίγουρα η κατασκευή έρεπιβίωσης σε μικρές και μεγάλες επιχειρή- γων αθλητικής υποδομής. Η βελτίωση και σεις και έχει προκαλέσει μια δραματική αύ- ανάδειξη των Αρχαιολογικών μας χώρων. ξηση της ανεργίας, ειδικά στους νέους, με Ολοκλήρωση επιτέλους του έργου ενοποίτεράστια κοινωνικά προβλήματα. ησης των αρχαιολογικών χώρων της Κάτω Στην δική μας επαρχία, οι γονείς παλεύ- Πάφου. Η κατασκευή των στεγάστρων στο ουν καθημερινά –μόλις- για να τα βγάλουν Αρχαιολογικό Πάρκο. Η βελτίωση του Αρπέρα, ενώ άλλοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ χαιολογικού Μουσείου Πάφου. Η βελτίωση να δώσουν στα παιδιά τους για το σχολείο. των ιατρικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών Οι νέοι μας μεταναστεύουν για να βρουν Πάφου, αλλά και Πόλης Χρυσοχούς. Η ανάεργασία ή δεν επιστρέφουν καν από τις δειξη και η σωστή αξιοποίηση του Φάρου σπουδές τους. Χειρότερα ακόμη, οι πολίτες της Πάφου. Η δημιουργία ενός υπερσύγχροπλήττονται και από τις χρονοβόρες διαδικα- νου μουσείου στην πόλη της Πάφου. Μελέτη σίες του κράτους, όπως για παράδειγμα οι και προώθηση κατασκευαστικών έργων για καθυστερημένες καταβολές των διάφορων στήριξη των Βράχων στην περιοχή Μουσαλεπιδομάτων και οι απαράδεκτες φορολογίες. λάς. Η κατασκευή του συνδετήριου δρόμου Από τις απαράδεκτες τιμολογήσεις της ΑΗΚ, από τον βόρειο παρακαμπτήριο προς τη ΑΤΗΚ, κυκλοφορίες αυτοκινήτων, καύσιμα, βιοτεχνική περιοχή. Η προώθηση και κατααύξηση αποκοπής κοινωνικών ασφαλίσεων, σκευή του Δυτικού Παρακαμπτήριου Πάφου επιπλέον συνεισφορά για το ΓΕΣΥ και δεν (ο δρόμος που θα συνδέσει τον κόμβο παρά συμμαζεύεται... το «Βιοφώς» με τον παραλιακό δρόμο παρά Η κατάσταση έχει πια φτάσει στο απρο- το εστιατόριο «Μελάνια»). Σκληρή μάχη, χώρητο. Είναι για αυτό που χρειάζεται να λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης της επαρχί- ενάντια στα ναρκωτικά και προώθηση της ας Πάφου. Χρειάζονται στήριξη όλοι οι υφι- υγιούς ανάπτυξης της νεολαίας μας. Λύση στάμενοι τομείς (τουριστικής και οικοδομικής με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Λύση με το βιομηχανίας), και βέβαια χρειάζεται να στη- υδατικό πρόβλημα που θα υπάρξει με την ριχτούν νέοι τομείς, οι οποίοι θα δημιουργή- πρώτη ανομβρία, και αυτά τα ελάχιστα, είναι σουν καινούργιες θέσεις εργασίας, αρκετές μόνο τα άκρως απαραίτητα. για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ολόΙδιαίτερα στην Πάφο, η οικονομική κρίκληρης της επαρχίας της Πάφου. ση δεν έχει σε καμιά περίπτωση ξεπεραστεί. Η Πάφος φιλοξενεί ένα αξιοπρεπέστατο Αντίθετα, οι πολίτες νιώθουμε καθημερινά ποσοστό των τουριστών σε σχέση με τις άλ- ότι δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε λες πόλεις του νησιού. Όμως οι υποδομές σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που το Κράγια τον τουρισμό είναι απαρχαιωμένες. Πρέ- τος μας επιβάλλει. Οι πολίτες της Πάφου, πει να αξιοποιηθεί σωστά το διεθνές αερο- παλεύουμε καθημερινά σκληρά και τίμια για δρόμιο της επαρχίας με τη διεύρυνση των ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της πόπτητικών προορισμών και την παράλληλη λης μας. παροχή κινήτρων για την προσέλκυση νέων Στην προσπάθεια αυτή, το Κράτος δεν αεροπορικών εταιρειών, ώστε να ενισχυθεί μπορεί και δεν δικαιούται να είναι απών. Η ο τουρισμός και να αναζωογονηθεί η ψυχορ- κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν δικαιούται να ραγούσα τουριστική βιομηχανία. Να φτιαχτεί στερεί την επαρχία μας από την προοπτική η πρώτη εικόνα που αντικρίζουν οι τουρίστες της ανάπτυξης και της προόδου. Η Πάφος, και να ενωθεί επιτέλους το δίκτυο συγκοινω- κύριοι, δεν επαιτεί... Η Πάφος πλέον απαιτεί! νιών με το αεροδρόμιο Πάφου. Απαιτεί όλα όσα της στερείτε τόσα χρόνια, Στην επαρχία μας εκτελούνται σημαντικά όλα όσα δικαιούται. Με θάρρος, αποφασιστιέργα, που δυστυχώς όμως φαίνεται να μην κότητα και πείσμα. επιλύουν ουσιαστικά τα προβλήματα των συμπολιτών μας, αφού στην πλειοψηφία *Πολιτικός Μηχανικός τους αποτελούν έργα αναπλάσεων, πολιτι- Δημοτικός Σύμβουλος Κ.Σ. ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου

Απαραίτητη η μελέτη υδατικών αναγκών Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου ενημερώνουν όλους τους μελετητές και ενδιαφερόμενους αιτητές ότι οι αιτήσεις για Άδεια Οικοδομής για ανέγερση ξενοδοχείων και μεγάλων οικιστικών αναπτύξεων (πολυκατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα) πέραν των 15 μονάδων θα πρέπει να περιλαμβάνουν μελέτη υδατικών αναγκών που να καλύπτει για τουλάχιστον 48 ώρες τις ανάγκες για νερό (αποθηκευτική ικανότητα των αναπτύξεων για 48ώρη αυτονομία). Η μελέτη υδατικών αναγκών πρέπει να περιλαμβάνει υπολογισμό της αποθηκευτικής ικανότητας της ανάπτυξης για 48 ώρες καθώς και σχέδια που να φαίνεται ό χώρος τοποθέτησης των δεξαμενών/ντεποζίτων. Για παράδειγμα η αποθηκευτική ικανότητα για 48 ώρες υπολογίζεται ως ακολούθως: • Ξενοδοχείο 100 κλινών • Αποθηκευτική ικανότητα: [(500lt/

κλίνη x100κλίνες) +15%]x2= 115,000lt =115m³ • Τοποθέτηση δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 115t τουλάχιστον. Για σκοπούς ορθής χωροθέτησης ή/ και ενσωμάτωσης στην ανάπτυξη, παρακαλούμε όπως η συγκεκριμένη ανάγκη λαμβάνεται υπόψη (χωροθετικά ή με ανάλογη ενσωμάτωση στο κέλυφος του κτιρίου) στο στάδιο της αίτησης για Πολεοδομική Άδεια, να παρουσιάζεται δηλαδή στα σχέδια της αίτησης για αποφυγή μελλοντικών περιπλοκών. Η μελέτη υδατικών αναγκών θα υποβάλλεται για αξιολόγηση με την αίτηση για Άδεια Οικοδομής. Χωρίς την έγκριση της σχετικής μελέτης δεν θα εκδίδεται Άδεια Οικοδομής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου, στο τηλ. 26822555


28 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Aristo Developers Δυναμικό ξεκίνημα για το 2019

Η Aristo Developers διατηρώντας σταθερά την θέση της στο προσκήνιο ως η προτιμώμενη επιλογή ξένων αγοραστών που επιθυμούν να επενδύσουν στον τομέα ακινήτων στην Κύπρο συνεχίζει με δυναμισμό και το 2019 την συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις προώθησης ακινήτων. Συγκεκριμένα, εντός των πρώτων 2 μηνών του 2019, παράλληλα με τα πολλαπλά οφέλη επενδύσεων στην Κυπριακή αγορά, η εταιρεία, στα πλαίσια εφαρμογής του πλάνου στρατηγικής της επέκτασης παρουσίασε το πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαθέτει σε εκθέσεις, συνέδρια και επιχειρηματικά forums που πραγματοποιήθηκαν σε Αφρική, Ασία και Ευρώπη όπως Νότιος Αφρική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Βιετνάμ και Κίνα διευρύνοντας παράλληλα το υφιστάμενο δίκτυο συνεργατών της. Στις εν λόγω εκθέσεις και συνέδρια στελέχη της εταιρίας παρουσίασαν με επιτυχία έργα διεθνών προτύπων όπως οι πολυτελείς παραθαλάσσιες επαύλεις Rosemarine Residences και Plage

Residences στην Επαρχία Πάφου, οι πολυτελείς επαύλεις στο Hill Crest Residences στην Λεμεσό καθώς επίσης και τα υπό διαχωρισμό 90 οικόπεδα Engomi Plots που διαθέτει ο οργανισμός σε προνομιούχα τοποθεσία της Λευκωσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλάνα της εταιρείας για τους επόμενους δύο μήνες του 2019, περιλαμβάνονται επιπρόσθετες συμμετοχές σε διάφορες εκθέσεις σε σημαντικό αριθμό χωρών όπως Νότιος Αφρική, Αίγυπτος, Ιράκ, Κατάρ, Κίνα, Ρωσία, Κουβέιτ, Βιετνάμ, ως επίσης και στην Κύπρο. Έχοντας μια επιτυχημένη πορεία πέραν των 39 χρόνων, περισσότερων από 265 αποπερατωμένων αναπτύξεων στο ενεργητικό της, πάνω από 32 νέα έργα σε εξέλιξη, και μεγάλο αριθμό νέων έργων υπο σχεδιασμό, η Aristo Developers διασφαλίζει την συνέχιση της ηγετικής της πορείας προσελκύοντας ως αγωγός εισροής κεφαλαίων στην χώρα μας σημαντικές επενδύσεις με πολλαπλά για την κοινωνία οφέλη».

Aristo Developers Νέα γραφεία στην Αίγυπτο H Aristo Developers εγκαινίασε το δεύτερο γραφείο πωλήσεων της στο Κάιρο, την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Το νέο γραφείο του Ομίλου στεγάζεται στο πολυτελές ξενοδοχείο Marriott, ένα κτίριο ορόσημο της περιοχής Zamakek του κεντρικού Καΐρου. Τα εγκαίνια του γραφείου της εταιρείας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 σε μια λαμπρή τελετή την οποία τίμησαν με την παρουσία τους υψηλοί προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους και ο Εξοχότατος Πρέσβης της χώρας μας στο Κάιρο κ. Χάρης Μορίτσης, πλήθος συνεργατών της εταιρείας, μεγάλος αριθμός πελατών καθώς και εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι κάλυψαν την εκδήλωση. Εκ μέρους της Aristo Developers παρέστησαν η κα. Χριστίνα Αριστοδήμου Director, κ. Τάσος Σταύρου Group Sales & Operations Manager, ο κ. Issam Nasser Λειτουργός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων σε Αραβόφωνες χώρες και τα

μέλη του οργανισμού που στελεχώνουν τα νέα γραφεία της εταιρείας στο Κάιρο. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ο κ. Τάσος Σταύρου σε ομιλία του, εξήρε την σημασία της Κυπρο-Αιγυπτιακής φιλίας και της συνεργασίας των δύο χωρών ιδιαίτερα στον τομέα κοινής διαχείρισης των φυσικών ενεργειακών πόρων καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα που έχει η Κύπρος ως κέντρο επενδύσεων ειδικά στον τομέα των ακινήτων. Έγινε επίσης παρουσίαση της Aristo Developers αλλά και του εντυπωσιακού χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει σε όλη την Κύπρο. Η Aristo Developers με εδραιωμένη πλέον την παρουσία της σε Κύπρο, Ελλάδα, Κίνα, Βιετνάμ, Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδυναμώνει την εκπροσώπησή της στην Αίγυπτο ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το υφιστάμενο διεθνές δίκτυο συνεργατών της που αριθμεί πέραν από 1,500 εταιρείες και οργανισμούς.

Γιορτές αφιερωμένες στο πράσινο Ο ‘Ομιλος Λεπτός διοργανώνει φέτος τις ετήσιες γιορτές για το πράσινο στην περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων στην Πέγεια. Οι εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαρτίου θα τιμήσουν με την παρουσία τους Ο Υπουργός Οικονομικών Κύριος Χάρης Γεωργιάδης οι Πολιτικές, Εκκλησιαστικές και Δημοτικές αρχές της Πάφου καθώς επίσης ντόπιοι και ξένοι κάτοικοι των γύρω Κοινοτήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Δημοσιογραφική Διάσκεψη, ‘Εκθεση Ρετρό

φωτογραφίας “Κερύνεια – Πάφος – Λεπτός” Δεντροφύτευση καθώς επίσης κοκτέιλ για όλους τους παρευρισκόμενους. Ο ‘Ομιλος Λεπτός μέσα από την 60 χρόνη παρουσία του στην ανάπτυξη του νησιού μας κατάφερε να συμβάλει θετικά τόσο στην προστασία, διατήρηση αλλά και τον εμπλουτισμό του πρασίνου όπως επίσης στην διαφύλαξη της κληρονομίας του τόπου μας. Φώτο: Η περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων όπου θα γίνουν οι εκδηλώσεις για το Πράσινο


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ZHTEITAI H εταιρεία PPC Cleaning Services Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών. Εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 26220220 ή στο 99689919.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1. Tο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή (συνδυασμένες κλίμακες Α15 - Α16) με σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για το Σ.Α.ΠΑ. όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. 2. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η τοπική εφημερίδα ''Φωνή της Πάφου'', ζητά να προσλάβει άτομο για το διαφημιστικό τμήμα. Ελκυστικό πακέτο απολαβών. Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης και την Προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Κινύρα 23 – "Cosmos Court" στην Πάφο (τηλ. 26818202) ή από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.sapa.org.cy και την ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου www.pafos.org.cy 4. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Σ.Α.ΠΑ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή με την ένδειξη "Αίτηση για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Σ.Α.ΠΑ." στη διεύθυνση Τ.Θ. 60474, 8103 Πάφος, όχι αργότερα από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00. 14 Μαρτίου 2019

ως επιπρόσθετο προσόν.

Για πληροφορίες στα τηλ: 26953743 26953744 email. paphoni@cytanet.com.cy

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ενοικιάζεται διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων επιπλωμένο στην περιοχή του mall. Πληροφορίες: Τηλ: 99569793

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων. Τιμή: € 49.000. Πληροφορίες: Τηλ: 99738884

Εκλογές δημοτικού συμβουλίου νεολαίας Δήμου Πάφου Σε Γενική και Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του προχωρεί το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 6.30 μ.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου είναι θεσμικό όργανο της Τοπικής Αρχής που δημιουργήθηκε το 2001 και λειτουργεί ως μέρος του προγράμματος συνεργασίας των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Βασικοί στόχοι του Συμβουλίου είναι να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία της πόλης μας, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά και να συζητά και εισηγείται, προς το Δήμο Πάφου την υιοθέτηση πολιτικής για θέματα που αφορούν τους νέους σε τοπικό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Δήμου Πάφου κα. Άντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, στο τηλ. 26822854 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

29

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται πολιτικός μηχανικός για εργασία, ή συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο. Για πληροφορίες τηλ. 99878895

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται αρχιτέκτονας για εργασία ή συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο. Για πληροφορίες τηλ. 99878895

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εταιρεία τουριστικών λεωφορείων και ταξί στην Πάφο ζητά προσωπικό με επαγγελματική άδεια για λεωφορεία και ταξί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 99546588

Για τις μικρές σας αγγελίες, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy


30

το άλλο ρεπορτάζ

ΣΧΟΛΙΑZONTAΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ H κυβέρνηση δέχεται καταιγισμό πυρών για τις εξελίξεις στο τραπεζικό μας σύστημα, λόγω του πορίσματος για τον συνεργατισμό, αλλά και για τις πληροφορίες που φέρουν και άλλες τράπεζες σε κίνδυνο. Το ΓΕΣΥ, όπως εξελίσσεται, φαντάζει ως μια νέα φορομπηκτική πολιτική της κυβέρνησης με αυτά που καλείται να πληρώσει ο πολίτης και πολύ φοβούμαστε ότι οδηγούμαστε σε νέες περιπέτειες. Στην τοπική επικαιρότητα επικρατεί έντονος προβληματισμός για τον τουρισμό, για την ανεξέλεγκτη κατάσταση με τις διαρρήξεις και κλοπές, καθώς και για την διακίνηση ναρκωτικών και η εικόνα που εκπέμπει η Πάφος είναι αρκετά θολή. Παντού παράπονα και διαμαρτυρίες και ταυτόχρονα φόβος και αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Δυστυχώς, τα πράγματα είναι δύσκολα για την τοπική κοινωνία, όσο και αν θέλουμε να μην το βλέπουμε.

ΤΟ ΘΕΜΑ...

Μας δείχνουν το φεγγάρι και κοιτάμε το δάκτυλο

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ πανεπιστήμια αρχαιολογίας του κόσμου χαρακτηρίζουν τις αρχαιότητες της Πάφου ως μοναδικές και ιδιαίτερα σημαντικές και γι’ αυτό το λόγο φροντίζουν κάθε χρόνο να διοργανώνουν αποστολές φοιτητών για πρακτική εξάσκηση μέσα από την συμμετοχή τους σε ανασκαφικές εργασίες. Από μόνη της αυτή η ενέργεια αποδεικνύει πως οι αρχαιολογικοί μας θησαυροί είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο εξωτερικό και πολύ περισσότερο στον κύκλο των ειδικών και άμεσα εμπλεκομένων με τον επιστημονικό κλάδο της αρχαιολογίας. ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ οι οποίοι ακόμη δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος του αρχαιολογικού μας πλούτου, είμαστε εμείς στην Κύπρο. Καμία σοβαρή ενέργεια δεν έγινε για την ανάδειξη και προβολή των αρχαίων μνημείων μας, ούτε και κάποιο έργο για την σωστή συντήρηση και αναβάθμιση των χώρων αυτών. Και τέλος – τέλος, γιατί δηλαδή να μην έχουμε στην Πάφο μια πανεπιστημιακή σχολή αρχαιολογίας, με τέτοια υποδομή, ώστε να προσελκύσουμε φοιτητές και επιστήμονες, την στιγμή που μας αναγνωρίζουν όλοι αυτοί την πρωτιά;

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ... ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της επαρχίας μας, οι οποίοι αυτή την περίοδο μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι από τις τόσες πολλές επιτυχίες και διακρίσεις τους σε παγκύπριο, αλλά και διεθνές επίπεδο. Πραγματικά, υποκλινόμαστε στα παιδιά αυτά που εν μέσω τόσης μεγάλης αμφισβήτησης καταφέρνουν να διαψεύσουν τις Κασσάνδες και να στείλουν ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον. Οι ευθύνες της κοινωνίας τώρα αυξάνονται και είναι στο χέρι της να στηρίξει και να ενισχύσει τις προσπάθειες των παιδιών, τα οποία βρίσκονται κυριολεκτικά περικυκλωμένα από κινδύνους και χίλιες δυο προκλήσεις.

+

TH ΛΥΠΗ ΜΑΣ... ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ δεν έχουμε καταλάβει την αξία και την σημασία που έχει για ολόκληρη την Πάφο η διατήρηση και η ενίσχυση των κοινοτήτων της υπαίθρου μας, που αποτελούν στολίδι και κοιτίδα πολιτισμού και λαϊκών παραδόσεων. Από τη στιγμή που το κεντρικό κράτος έχει ξεχάσει αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε υποχρέωση εμείς ως πολίτες να αναλάβουμε δράση και πρωτοβουλίες, ώστε να κρατήσουμε ζωντανά τα πανέμορφα χωριά μας και να αναχαιτίσουμε την εγκατάλειψη και την ερήμωση που συντελείται τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν τόσες ομορφιές και τόσα μοναδικά στοιχεία, που είναι κρίμα και άδικο να χαθούν.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ...

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΒ. 16 ΜΑΡΤΙΟΥ - Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφος 26949219 26945762 ΚΥΡ. 17 ΜΑΡΤΙΟΥ - Παναγιώτου Έλενα Ιπποκράτους 21-23 Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας Πάφος 26911886 99474434 ΔΕΥ. 18 ΜΑΡΤΙΟΥ - Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727 ΤΡΙΤ. 19 ΜΑΡΤΙΟΥ - Χαραλάμπους Πηνελόπη Ακαμαντίδος 4 Δίπλα από περίπτερο ΄Time Out΄ Πάφος 26943222 26272151 ΤΕΤ. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ - Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31Α 800 μέτρα από το Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου Πάφος 26947629 99107608 ΤΕΤ. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ - Καπουδιώτη Άντρη Θεσσαλονίκης 4 Έναντι Πυροσβεστικής Πάφος 26911313 99542075 ΠΕΜ. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ - Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1. Στην Αγορά, από φώτα ΒΑΤΑ προς Επαρχιακή Διοίκηση Πάφος 26935495 99490987 ΠΑΡ. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ - Νικολαϊδου Κωνσταντία Γρίβα Διγενή 14 Έναντι CYTA Πάφος 26935642 26933793

Έπιασαν δουλειά οι υποψήφιοι Στην Πάφο υπάρχουν πλέον και επίσημα τρεις υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους την καταγωγή τους, αλλά και τις γνωριμίες και φιλίες που έχουν στην επαρχία τους. Άριστος Βασιλειάδης του ΔΗΚΟ, Ηλίας Μυριάνθους της ΕΔΕΚ και Μάριος Βασιλείου του ΕΛΑΜ θα ριχθούν για τα καλά στην μάχη και απ’ ότι φαίνεται θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στην επαρχία μας. Φυσικά και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, εκτός επαρχίας, έχουν τα ερίσματά τους, αλλά και τις διασυνδέσεις τους στην Πάφο και δεν μπορεί κανένας να τους υποτιμήσει. Πέραν τούτου, όμως, οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι ένας εκ των τριών Παφίων υποψηφίων έχει ένα ισχυρό κρυφό χαρτί, το οποίο εάν και εφόσον αξιοποιήσει, ίσως να αποτελέσει και την έκπληξη των εκλογών. Αυτό το χαρτί πάντως δεν έχει σχέση με το κόμμα του.

ΕΚΔΗΛΩΣEIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΣΑΒ. 16 ΜΑΡΤΙΟΥ Απονομή Λογοτεχνικών Βραβείων Πετριδείου Ιδρύματος Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική Ώρα: 5.00 μ.μ. Οργανωτής: Πετρίδειο Ίδρυμα ΣΑΒ. 16 ΜΑΡΤΙΟΥ Συναυλία τζαζ μουσικής, με τους Γιώργο Κρασίδη και Γιώργο Μορφίτη Πολιτιστικός Χώρος Τεχνόπολις 20 Ώρα: 8.00 μ.μ. Είσοδος: 10 ευρώ Κρατήσεις απαραίτητες στο 70002420 (μόνο τηλεφωνικώς)

ΠΕΜ. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ "Παγκόσμια Μέρα Ποίησης" Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου Ώρα: 7.30 μ.μ. Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου Συνδιοργανωτές: Στέγη Γραμμάτων και Πολιτιστικό Γραφείο ΑΚΕΛ Πάφου ΠΕΜ. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ Μουσικό αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας Πολιτιστικός Χώρος Τεχνόπολις 20 Ώρα: 8.00 μ.μ. Είσοδος: 12 ευρώ Κρατήσεις απαραίτητες στο 70002420 (μόνο τηλεφωνικώς).


ΑΠΟΨΗ 31

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

aλαλούμ...

Ο παπάς που λειτουργεί δκυό εκκλησιές της μιας γελά της... Είναι πολλοί οι παράγοντες στην πόλη μας που ασχολούνται με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και αφήνουν πίσω αρκετά και σημαντικά θέματα.

ΜΙ. ΧΙ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος Αλληλεγγύης Δήμου Πάφου

ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Διευθυντής Νοσοκομείου Πάφου

ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ Κοινοτάρχης Χλώρακας

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μέλος Δ.Σ. ΠΑΣΥΞΕ Πάφου

«Εμείς οι παφίτες ως γνήσιοι απόγονοι των Αρκάδων νοιώθουμε περήφανοι για την ιστορία, τις ρίζες και τον πολιτισμό μας. Ο διχαστικός λόγος ανάμεσα στους έλληνες της Κύπρου από δημόσιο πρόσωπο είναι φαινόμενο παρακμής».

«Η εργατική τάξη του γενικού νοσοκομείου Πάφου δεν είναι σκουπίδι κανενός ιατρού».

«Το κοινοτικό συμβούλιο Χλώρακας λειτουργεί και ενισχύει κοινωνικά και πολιτιστικά προγράμματα και όλοι όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά, τα περισσότερα από τα οποία είναι δωρεάν»

«Δύσκολη θα είναι η χρονιά για την τουριστική αγορά της Γερμανίας κυρίως μετά την κατάρρευση της Cobalt και της Air Germania όπου δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη κατάσταση».

...Πολύ σωστή η παρατήρηση του Ανδρέα όπως και άλλων δημοτικών συμβούλων που αντέδρασαν έντονα στην προσβλητική για την Πάφο δήλωση του δημοτικού συμβούλου του ΔΗΣΥ Λάρνακας Γιώργου Λακκοτρύπη.

...Απάντηση προφανώς προς τον ιατρό Ιωσήφ Μουτήρη, ο οποίος ανέβασε φωτογραφίες για την κακή κατάσταση στον τομέα καθαριότητας του νοσοκομείου της πόλης μας. Εμείς, τι να πούμε; Ίσως η κατάσταση δεν είναι η πρέπουσα.

...Συγχαρητήρια και μόνο αξίζουν τόσο στον κοινοτάρχη όσο και στην κοινότητα για αυτή την πολιτιστική προσπάθεια, η οποία αξίζει τον κόπο να στηριχθεί και να ενισχυθεί.

...Και αν λάβει κανείς υπόψην και τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν από τη βρετανική αγορά καθώς και τη στασιμότητα που παρατηρείται στη ρωσική αγορά, τότε χρειάζεται σκληρή δουλειά από όλους.

ΚΛΙΚ

► Εξαιρετική δουλειά από όλους στο πράσινο σημείο της πόλης στην περιοχή Διπλαρκάτζια. Οι άνετοι χώροι και η εξυπηρέτηση του κοινού από τους εργαζόμενους εκεί συμβάλλουν στην άψογη λειτουργία του πράσινου σημείου που φαίνεται ότι έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες. ΜΙ. ΧΙ.

ΠΟΙΗΣΗ ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Από το βυθό της σιωπής ανασύρω τον ναυαγισμένο μου εαυτό κομμάτι, κομμάτι. Η ανασύνθεση αυτή παράδοξο θέαμα δίνει. Όλα μαρτυρούν το βυθό και το ναυάγιο. Θαλάσσια άνθη στα μαλλιά κι αλατισμένα φύκια, δυο μικρές πεταλίδες ασφυκτικά κολλημένες πάνω μου. Στην πρώτη αυτή είμαι περιμένω τον ήλιο να στεφανώσει την ολοσύνθεσή μου. ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΑ

ΤΩΡΑ, λοιπόν, που πέρασαν και τα καρναβάλια,

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

κεφάλια μέσα και δουλειά, και προσωπικά και

Σήμερα καθαρά...

επαγγελματικά ο κάθε ένας μας, και στο κοινωνικό

Έτσι καθαρά, την χαρά μου άφησα άφθονα

επίπεδο, οι Οργανισμοί, που φέρουν ευθύνη για τη

να ξοδεύεται, ανάμεσα σε όμορφες κουβέ-

διαχείριση της κοινωνίας... θέλουμε δουλειά πολλή

ντες και αθώα χαμόγελα...

ακόμη σε όλα τα επίπεδα...

... ανάμεσα σε ψηλούς χαρταετούς και γαΠΙΝόκιο

λάζιο ουρανό... πάνω στο πατημένο χορτάρι που μυρίζει ευτυχία...

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ καλύτερα διατυμπανίζουν

... με όνειρα που πετάνε σαν τα πουλιά της

εδώ και εκεί οι αρμόδιοι, και όλοι όσοι έχουν σχέση με

Άνοιξης, έτσι καθαρά και εσύ να πετάς μαζί

τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις, και γενικά την τουριστική βιομηχανία... ΤΟ ΘΕΜΑ τελικά είναι το ποια στρατηγική έχουμε, τι

μου... ...γύρω από τραπέζι συνεχώς στρωμένο να

πραγματικά ζητούμε, και ποιοι πραγματικά είναι οι

με κοιτάς, να μου μιλάς...

στόχοι μας...και νομίζω ότι αυτά ακόμη δεν τα έχουμε

... έτσι όπως σήμερα...πάντα,

ξεκαθαρίσει...

καθαρά να μ αγαπάς...

ΠΙΝόκιο

κάππα


Profile for FONH THS PAFOU

PONEMENH H ISTORIA... 16-MARTIOU-2019  

PONEMENH H ISTORIA... 16-MARTIOU-2019  

Advertisement