Page 1

Türkisch

Viyana'da bakım ve refakat Hizmetlere genel bakış


İçindekiler

Önsöz Viyana'da bakım ve refakat ile ilgili sorular ve cevaplar Bakım parası kademeleri FSW iletişim olanakları

3 4 12 13

Mobil hizmetler

14

Ev yardımı INDIBET Evlere yemek servisi Refakat ve ziyaret hizmeti Çamaşır servisi-teslimat Mobil Ergoterapi Mobil hasta bakımı Tıbbi hasta bakımı Kontinans danışmanlığı

14 15 16 17 18 19 20 22 23

Kısmi yatılı hizmetler

24

Yaşlılar için gündüz bakım merkezleri

24

Yatılı hizmetler

26

Evde refakat ve bakım Yatılı bakım ve refakat Remobilizasyon Tatil boyunca bakım

26 28 30 31

İnternette bilgiler

32

Impressum Herausgeber: Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9, 1030 Wien, Tel.: 05 05 379. Redaktion, Gestaltung: Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Fotos (wenn nicht anders angegeben): Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Gedruckt auf ökologischem Druckpapier aus der Mustermappe »ÖkoKauf Wien«. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Artikel-Nr.: 1266. 1. Auflage. Stand: Mai 2014

2


Önsöz Sevgili Viyanalılar!

Viyana belediyesi, Viyanalılara güvenliği ve en yüksek yaşam kalitesini garanti etmektedir, bu özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için geçerlidir. Ancak bir gün kendisinin de bakıma ve refakate muhtaç olup olmayacağı hususunda Viyana belediyesi Viyanalılara bir garanti verememektedir. Ancak bu durumda en iyi şekilde bir bakım hizmeti alması için önlemler alabilmektedir. Kentimizin bakım ve refakat hizmetlerini yöneten, sürekli denetleyen, teşvik eden ve sağlayan Fonds Soziales Wien (FSW), Viyana Sosyal Fonu ise bu hususta belirleyici bir rol oynamaktadır. Bakım ve refakat hizmetlerinin yelpazesi mobil hizmetlerden gündüz bakım merkezlerine, saat başı bakıma kadar uzanmaktadır. Her bir Viyanalının ihtiyaç duyduğu hizmetleri alması ve insanların alıştıkları ortamda mümkün olduğunca uzun süre kalmaları sağlanmaktadır. Nüfus sayılarında yaşanan gelişmeler temelinde toplumumuzda yaşlı insan oranının (ve böylece bakım ve refakat hizmetlerine ihtiyaç duyan insanların) giderek artacağını tahmin edebiliyoruz. Viyana belediyesi ve FSW, vatandaşlarına en yüksek seviyede bakım ve refakat hizmetleri sağlayabilmek adına bu gelişmelere karşı hazırlıklıdır. Bu broşürde Viyana belediyesinin vatandaşlarına sunduğu bakım ve refakat hizmetleri hakkında genel bir bakış sunulmaktadır. "Bakım ve refakat" konusunda sorusu olan, bakıma muhtaç olan veya bakıma muhtaç bir aile bireyine sahip olan veya bakım yapan kişilerin kullanımına sunulmuştur.

Maga Sonja Wehsely

Peter Hacker

Sağlık ve Sosyal İşler Belediye meclisi Üyesi

Fonds Soziales Wien Genel Müdürü

3


© ian ehm

Viyana'da bakım ve refakat ile ilgili sorular ve cevaplar

En uygun bakımda aktif: Viyana'daki yaşlılar mümkün olduğu sürece bağımsız yaşayabilirler. Bakım ve refakat hizmetleri destek sağlar.

Bakım ve refakate muhtaç olmak ne demek? Bakım ve refakat hizmeti alma düşüncesi hiç kimse için hoş bir şey değildir, "bakıma muhtaç" ifadesi hoş bir ifade değildir. Aslında bakım ve refakatin temel düşüncesi, yaşlı insanlara ve de sağlık sorunları olan insanlara, ihtiyaçları olması halinde günlük yaşamlarında destek vermektir. Bu örneğin haftada iki kez gelen bir ev yardımcısı veya hastaneden eve geldikten sonra bandajları değiştiren ve ilaç yönetimini üstlenen bir hasta bakıcı olabilir veya bir huzur ve bakımevinde günün her saatinde sunulan bir tıbbi bakım hizmeti olabilir. Yetkin bakım ve refakat hizmetinin hedefi, müşterilerin kendi evlerinde yaşamlarını mümkün olduğu kadar bağımsız sürdürmeleri için destek vermektir.

4


Viyana'da hangi bakım ve refakat hizmetleri bulunur? Viyana belediyesi, mali olanaklarına bakmaksızın her vatandaşının, ihtiyacı olduğu bakım ve refakat hizmetlerinden faydalanması için elinden geleni yapmaktadır. Viyanalılar için aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır: ● Mobil bakım ve refakat hizmetleri: Uzman bakım ve refakat görevlisi evinize gelir ● Kısmi yatılı bakım ve refakat hizmetleri: Müşteri kendi evinde yaşar ve bir kuruma gider

gelir

● Yatılı bakım ve refakat hizmetleri: Müşteri bir huzur ve bakımevinde yaşar

Zamansal açıdan sınırlı yatılı bakım ve refakat hizmetleri ise, müşterinin kısa bir süre boyunca huzur ve bakımevine yatırıldığı tatil boyunca bakım ve de remobilizasyon hizmetleridir.

Hangi bakım ve refakat hizmetlerinden faydalanabilirim? Bakım ve refakat hizmetlerinin mali desteği ile ilgili konular, Viyana Sosyal Yardım Kanunu'nda (WSHG) ve FSW destek direktiflerinde düzenlenmiştir. Yatılı bakım ve refakat hizmetleri için genel olarak son altı ay içinde beş ay boyunca Viyana'da yaşamış olmanız ve ikametinizin gerçekten Viyana'da olduğuna dair bir belge getirmeniz gerekmektedir. Mobil bakım ve refakat için Viyana'da asgari bir ikamet süresi gerekli değildir. Bu hizmetler temel olarak tüm Avusturya vatandaşlarına ve aynı haklara sahip olan yabancılara sunulmaktadır. Bazı hizmetler bakım derecesine veya bakım ihtiyacına bağlı olarak desteklenmektedir. Güncel bakım parası kademelerini sayfa 12'de bulabilirsiniz. Hizmet listesinin 14. sayfasından itibaren münferit bakım hizmetlerinin mali desteği ile ilgili en önemli koşulları bulabilirsiniz. Yetkili Fonds Soziales Wien çalışanları ("Case Manager" bkz. "En uygun bakım ve refakat hizmetini alabilmeniz için size destek verenler", S. 8) tüm hususları sizinle birlikte, hiç açık soru kalmayacak şekilde incelerler.

5


Bakım ve refakat hizmetlerini Viyana'da kim sunar? Fonds Soziales Wien (FSW), bakım ve refakat ile ilgili kalite direktiflerini belirler ve bunlara uyulmasını denetler. Hizmetleri yerine getiren ortak kuruluşlar FSW tarafından tanınmıştır ve düzenli olarak denetlenirler. Bu sayede müşterilerimizin en yüksek kalitede bakım ve refakat hizmeti alması sağlanır. Tanınan bazı ortak kuruluşlar hizmetlerini Viyana şehir bölgesinin genelinde değil de, sadece bazı bölgelerde vermektedir. Case Manager'ler sizin için en uygun hizmet sağlayıcının seçilmesinde size yardımcı olur.

"Bakımevine gitmeli miyim?" "Bakımevi" sık kullanılan bir klişedir. Viyana belediyesi geriatri konseptinde şunu yazmıştır: ● "Yatılıdan önce ayakta": Yaşlı Viyanalılar mümkün olduğu kadar uzun bir süre boyunca

kendi evlerinde destek alırlar, talep üzerine günlerini yaşlılar için bir gündüz bakım merkezinde geçirebilirler ve bağımsız yaşam sürme hakkında destek alırlar. Ancak gerekli olması halinde bir huzur ve bakımevine yatırılmaları tavsiye edilir.

● Viyanalılar mümkün olduğunca alıştıkları çevrede kalsın diye huzur ve bakımevleri

Viyana'nın genelinde "eşit" olarak dağılmıştır. Hiç kimse köklerinden sökülmemelidir.

● Hizmetlerin herkese sunulabilir ve ihtiyaca göre uyarlanabilir olması gerekir. Herkese

ihtiyacı olan bakım ve refakat hizmeti sunulur.

Viyana huzur ve bakımevlerinin hizmetleri modern bakım ve refakat konseptlerine uygundur ve ihtiyaca göre düzenlenmiştir.

Nerelere danışabilirim? Bakım ve refakat konularında sorularınız için Fonds Soziales Wien, Viyana'daki ilk muhatap kişinizdir. Bakım ve refakat danışmanlık merkezinin Case Manager'leri (S. 13) tüm ortak kuruluşlar ve tüm olanaklar hakkında bilgi sahibidir. Bakım ve refakat hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilere ve onların aile bireylerine, hangi hizmetlerin gerekli olduğu hakkında bilgi verirler.

6


FSW hakkında aşağıdaki noktalardan bilgi edinebilirsiniz: ● FSW-Müşteri telefonu 01/24 5 24 ● FSW web sitesi: www.fsw.at ● Bakım ve refakat danışmanlık merkezi

Danışmanlık hizmetleri ile ilgili tüm iletişim bilgilerini 13. sayfada bulabilirsiniz.

FSW-Müşteri telefonu nedir? FSW-Müşteri telefonu, Fonds Soziales Wien tarafına telefonla yöneltilen tüm sorular için muhataptır. 01/24 5 24 numaralı telefondan bize pazartesi ila pazar günleri arasında (tatil günlerinde de) saat 8:00 – 20:00 arasında ulaşabilirsiniz. Bakım ve refakat konusunda bir sorunuz olduğunda bizi arayın!

FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi nedir? Bakım ve refakat danışmanlık merkezi, tüm Viyanalılar için danışmanlık ve yardım hizmetleri sunar.

Wir sind da, um für Sie da zu sein.

7


Burada hem evde bakım ve refakat, hem de huzur ve bakımevleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Adresleri ve çalışma saatlerini güncel olarak internette www.pflege.fsw.at adresinde veya bu broşürün 13. sayfasında bulabilirsiniz.

Bir FSW Case Manager, müşterinin evinde danışmanlık görüşmesi yaparken.

En uygun bakım ve refakat hizmetini alabilmeniz için sizi kim destekler? Fonds Soziales Wien Case Manager'leri, müşterilerimizin kendilerine özgü bakım ve refakat hizmetlerini almalarına yardımcı olurlar. Sizinle ne tür bir desteğe ihtiyacınız olduğu hakkında görüşür ve bu hizmetleri almanızı sağlarlar. Kavram açıklaması: "Case Management" bakım biliminden gelen bir teknik terimdir, Türkçe tercümesi "Vaka yöneticisi" anlamına gelir. Case Manager'ler, hangi ortak kuruluşların sizin ihtiyacınıza uygun hangi hizmetler sunduğu hakkında bilgi sahibidirler. Sizinle tüm olanaklar hakkında görüşürler, gerekli dilekçelerin yazılmasında yardımcı olurlar, sizinle ve aile bireylerinizle birlikte masrafları hesaplarlar ve yürüme yardımları ve hasta yatakları gibi yardımcı araçlar hakkında bilgi verirler.

8


Case Manager'ler, deyim yerindeyse sizin avukatlarınız ve aracılarınızdır. İhtiyacınız olan destekli hizmeti almanızı sağlarlar. Müşterimiz olmanızdan sonra da sizinle iletişim halinde kalırlar ve durumunuzun değişmesi halinde hızlı ve esnek bir şekilde reaksiyon göstermemizi sağlarlar. Case Management için sizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kendi kendine yardım grupları, komşuluk yardımı, vb. konularda nasıl bağlantı kurabilirim? Çoğu küçük ve bölgesel olan çok sayıda yardım kuruluşlarında insanlar kısmen çok özel sorunlarda destek bulabilmektedir. Doğru yardım kurumunun bulunması her zaman kolay değildir, insanlar çoğu zaman ihtiyaçları için bir kurumun olup olmadığını dahi bilmemektedir. Fonds Soziales Wien çalışanları, hangi kurumların söz konusu olduğu ve bunların hangi hizmetleri sunduğu hakkında tam bilgilidirler.

Bakım ve refakat hizmetlerinin ücretini kendim ödemek zorunda mıyım? Belirli bakım ve refakat hizmetleri için ne kadar ücret ödeyeceğiniz ve Fonds Soziales Wien tarafından üstlenilen oranın ne kadar olduğu, çeşitli faktörlere bağlıdır. Mobil alanda örneğin: ● Ne kadar bakım parası alıyorsunuz? ● Toplamda hangi hizmetleri hangi miktarda alıyorsunuz? ● Aylık geliriniz nedir? ● Ne kadar kira ödüyorsunuz? ● Bakım yükümlülüğünüzün bulunduğu veya size karşı bakım yükümlülüğü bulunan kişiler

kimlerdir? (örn. eşler, kayıtlı hayat arkadaşları, çocuklar)

Bu broşürün hizmet listesinde (14. sayfadan itibaren) her bir bakım ve refakat hizmetinde, örn. bir maliyet katkı payı ödemenizin gerekli olup olmadığı ve bu payın azami tutarının ne olduğu gibi temel maliyet bilgileri verilen bir "Maliyet" başlığı bulunur.

9


© ian ehm

FSW Dittmanngasse gündüz bakım merkezi misafirleri sunulan çok sayıda yaratıcı gruplarından birinde. Grup içinde faaliyet göstermek hem eğlencelidir, hem de aynı zamanda terapötik değeri vardır.

Huzur ve bakımevlerindeki maliyetlerin karşılanmasında aşağıdaki faktörler hesaplanır: ● Aylık gelirinizin en fazla %80'i, aldığınız bakım parasının bir kısmı ve € 4.000,- üzerindeki

değerlendirilebilir varlıklar hesaba katılır.

● Eşler ve kayıtlı hayat arkadaşları birbirlerine karşı gelirlerinin %30'u oranında bakımla

yükümlüdür, ancak çocuklar ve torunlar bundan hariç tutulur.

● Maliyet katkı payının hesaplanmasında, huzur ve bakımevine süreli veya süresiz olarak

kaydolmak istemeniz de bir rol oynar.

Geliriniz ve/veya malvarlığınız hakkında bilgi vermek istemezseniz, siz veya aile bireyleriniz bir "Masraf üstlenme beyanı" verebilirsiniz. Bu beyan ile bakım veya refakat hizmetinin tüm masraflarını tamamen siz karşılarsınız. Sonuç olarak maliyet katkı payınızın hesaplanması için çok sayıda faktörlerin dikkate alınması gerekir. Danışmanınız bu konuda bilgi sahibidir ve hangi maliyet katkı payının oluştuğu veya bir "Masraf üstlenme beyanı" verip veremeyeceğiniz hakkında açıklamalar yapar.

10


Çeşitli varyantları bulunan özel bakım sigortaları, daha sonra meydana gelebilecek bir bakım ve refakat ihtiyacı hakkında mali açıdan güvence sağlamak için mantıklı bir seçenektir. Bu hususta tüm sigorta şirketlerinden bilgi alabilirsiniz.

Yardım için nasıl başvuruda bulunabilirim?

Bakım ve refakat hizmetleri hakkındaki yardımlar için muhatabınız Fonds Soziales Wien'dir. FSW Case Manager'leri, size en iyi desteği sağlamak için hangi hizmetlerin bulunduğu ve hangilerinin söz konusu olduğu hakkında bilgi sahibidirler. Başvuru formlarını doldurmanızda yardımcı olurlar ve formların doğru kuruma ulaştırılmasını sağlarlar.

Bakım yapan yakınlar için destek Viyana belediyesi ve Sosyal Kurum (Sozialamt), bakım yapan yakınlar için örn. bakım yapan yakınlara destek için mali yardımlar gibi mali katkılar sağlamaktadır. Bu mali yardım, bakım yapan yakının hastalık, tatil veya diğer önemli sebepler nedeniyle bakım görevini yerine getirememesi durumunda yılda ne fazla dört hafta olmak üzere profesyonel yedek bakım hizmeti sağlar. Bakım yapan yakınlar için çok sayıda değerli bilgiler, Çalışma, Sosyal İşler ve Tüketiciyi Koruma Federal Bakanlığı tarafından sunulan www.pflegedaheim.at adresindeki internet platformunda sunulmaktadır.

Bakım parası nedir, bakım parası kademeleri nelerdir? Bakım parası, hükümet tarafından bakım ve refakat ihtiyacı duyan vatandaşlara sağlanan ve bakım hizmetleri masraflarının kısmen karşılanması için kullanılan maddi yardımdır. Bakım parası, insanların bakım ve refakat hizmetlerini mümkün olduğunda kendilerinin organize etmesini sağlamaktadır. Bakım parası kademeleri, bakıma muhtaçlık derecesinden bağımsız olarak bir kişinin kaç para alacağını belirler. Temel olarak ayda 60 saatten fazla bakım ve yardım ihtiyacı bulunan herkesin bakım parası alma hakkı bulunur. Bakım parası kademelerinin güncel miktarları internette www.help.gv.at adresinde verilmiştir. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Avusturya'da bakım paraları sadece federal devlet tarafından ödenmektedir. Kademeleri sosyal güvenlik kurumu belirler, yani örn. emeklilik sigortası kurumu. Bakım parası ile ilgili tüm hususlar, Federal Bakım Yasası'nın (BGPP) güncel baskısında düzenlenmiştir.

11


Bakım parası kademeleri Bakım derecesi

Saat olarak aylık bakım ihtiyacı

Tutar/aylık

1

60 saatten fazla

154,20 Euro

2

85 saatten fazla

284,30 Euro

3

120 saatten fazla

442,90 Euro

4

160 saatten fazla

664,30 Euro

5

180 saatten fazla, eğer • olağandışı bir bakım hizmeti gerekliyse

902,30 Euro

6

180 saatten fazla, eğer • zaman olarak koordine edilemeyen bakım hizmetlerinin gerekli olması ve bunların gündüz ve gece düzenli olarak verilmesi gerektiği durumlarda veya • hastanın kendisine veya başkalarına zarar verme riski bulunduğundan bir bakım personelinin gündüz ve gece boyunca refakat etmesinin gerekmesi halinde

1.260,00 Euro

7

180 saatten fazla, eğer • dört ekstremite ile fonksiyonel uygulamalı isabetli hareketler mümkün değilse veya • benzer şekilde dikkate alınması gereken bir durum varsa

1.655,80 Euro

Güncellik: Şubat 2013/Kaynak: www.help.gv.at

12


FSW iletişim olanakları

FSW-Müşteri telefonu Viyana'da bakım ve refakat ile ilgili hizmetler hakkında bilgi ve danışmanlık almak için FSW-Müşteri telefonu numarasını pazar ve tatil günleri de dâhil olmak üzere saat 8:00 ila 20:00 arasında her gün arayabilirsiniz.

Bakım ve refakat danışmanlık merkezi Bakım ve refakat danışmanlık merkezi, Viyana'nın çeşitli yerlerinde temsil edilmektedir: Gudrunstraße 145-149 1100 Viyana E-posta: beratungszentrum-so@fsw.at

Heiligenstädter Straße 31/Stiege 3/Top 1.01 1190 Viyana E-posta: beratungszentrum-nw@fsw.at

Simmeringer Hauptstraße 100, Stiege B/2. OG im Einkaufszentrum Simmering, 1110 Viyana E-posta: beratungszentrum-so@fsw.at

Rudolf-Köppl-Gasse 2 Zugang Donaufelderstraße 185 1220 Viyana E-posta: beratungszentrum-no@fsw.at

Graumanngasse 7/Stiege A/3. OG 1150 Viyana E-posta: beratungszentrum-sw@fsw.at

Schwerpunkt Wohn- und Pflegeheime Guglgasse 7-9 1030 Viyana E-posta: pflegeheimaufnahme@fsw.at

Ayrıntılı bilgileri ve toplu taşıma araçları ile ulaşım ile ilgili adres ve bilgileri www.fsw.at adresinde bulabilirsiniz.

13


Hizmet listesi

Ev yardımı

"Ev yardımı" nedir?

istockphoto/deanm1974

Ev yardımı, günlük ev işleri ve günlük yaşamda destek verme ve refakat etmedir. Bunların arasında örn. vücut bakımında yardım, yemeklerin ısıtılması veya küçük alışverişlerin yapılması yer alır. Ev yardımcıları belirlenen saatlerde günlük olarak (hafta sonlarında da) müşterilerin evlerine ve de yaşlıların birlikte yaşadığı evlere gelirler. Hastaneden taburcu olunduktan sonra veya benzeri durumlarda ev yardımı FSW çalışanları tarafından Geçici ev yardımı olarak verilir. Kendi bakımlarını tamamen bağımsız olarak üstlenemeyen her yaştan insanlar, ev yardımı için bir mali yardım alma hakkına sahiptir.

Koşullar İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir.

Maliyetler Gelir, hesaplanabilir kira bedeli, bakım parası ve alınan hizmetin miktarına bağlı olarak müşteriler için azami maliyet katkı payı saat başına € 19,- tutarındadır. Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

14


Hizmet listesi

INDIBET

INDIBET ne anlama gelir?

istockphoto/ Dean Mitchell

"Bireysel refakat hizmeti" anlamına gelen INDIBET, ruhsal bozukluğu ya da demansı olan kişiler için ev işlerinde, vücut bakımında, sosyal iletişimde, ve benzeri konularda destek verilmesini kapsar. Hizmetler özel eğitim almış ev yardımcıları tarafından verilir.

Koşullar İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir.

Maliyetler Gelir, hesaplanabilir kira bedeli, bakım parası ve alınan hizmetin miktarına bağlı olarak müşteriler için azami maliyet katkı payı saat başına € 19,- tutarındadır.

Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

15


Hizmet listesi

Evlere yemek servisi

Evlere yemek servisi neleri kapsar?

istockphoto/deanm1974

Viyanalılar evlerine 3 çeşitten oluşan bir menü (çorba, ana yemek, tatlı) siparişi verebilirler. Yemek teslimatları haftada bir kez 5'li veya 7'li günlük paketler halinde veya günlük olarak ya da seçime bağlı belirli günlerde yapılır. Menüler soğuk olarak polistren kaplarda tek porsiyon olarak teslim edilir ve kolayca ısıtılabilirler (mikro dalga fırın veya sıcak su). Yemek çeşitlerinde normal besinli, tam besinli, diyabet hastalarına veya vejetaryenlere özel menüler bulunur. İhtiyaç durumunda günlük menü teslimatı teşvik edilir. Yemeklerin ücretini müşteriler kendileri öder.

Koşullar FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından bir ihtiyacın tespit edilmesi halinde teşvik (günlük teslimatlar için) mümkündür.

Maliyetler Menülerin fiyatları sağlayıcılar tarafından belirlenmektedir. Teşvik edilen günlük teslimatlarda azami maliyet katkı payı teslimat başına € 1,52 tutarındadır. Asgari gelir sahibi olan müşteriler ek olarak günlük menü maliyetleri üzerine bir mali yardım alırlar. Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

16


Hizmet listesi

Refakat ve ziyaret hizmeti

Refakat ve ziyaret hizmeti nedir?

istockphoto/ FredFroese

Eğitimli bakıcılar iş haftası içinde (cumartesi, pazar ve tatil günleri hariç), bedensel veya ruhsal sebeplerden dolayı evlerinden çıkamayan her yaştan Viyanalıları evlerinde ziyaret eder. Doktora, kuaföre, eczaneye veya bankaya gitmede müşterilere eşlik edilir ve alışveriş yapmada destek sağlanır. Bakıcılar mezarlık ziyaretlerine de eşlik ederler. Ziyaret hizmetinin en önemli unsuru, sosyal temasların teşvik edilmesidir: Örneğin ziyaret servisi çalışanlarının eşliğinde arkadaşlarla ve tanıdıklarla buluşma olanağı sağlanmaktadır. Refakat ve ziyaret hizmeti yaşlıların birlikte yaşadığı evlerde de sunulmaktadır.

Koşullar İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir.

Maliyetler Gelir, hesaplanabilir kira bedeli, bakım parası ve alınan hizmetin miktarına bağlı olarak müşteriler için azami maliyet katkı payı saat başı € 15,20,- tutarındadır.

Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

17


Hizmet listesi

Çamaşır servisi-teslimat

Çamaşır servisi-teslimat neleri kapsar?

istockphoto/Anika Salsera

Kirli çamaşırlar müşteriden alınır, yıkanır, ütülenir ve tekrar teslim edilir. Küçük çamaşır onarımları mümkündür. Bu hizmet ihtiyaca göre haftalık, 14 günlük veya her dört haftada bir verilir. Sadece toplama ve teslim etme teşvik edilir, temizlik, ütüleme ve çamaşır onarımları teşvik edilmez.

Koşullar İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir.

Maliyetler Temizlik ücreti sağlayıcı tarafından belirlenir. Gelir, hesaplanabilir kira bedeli, bakım parası ve alınan hizmetin miktarına bağlı olarak müşteriler için azami maliyet katkı payı teslimat başına € 12,35,- tutarındadır. Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

18


Hizmet listesi

Mobil Ergoterapi

Ergoterapi nedir? Diplomalı ergoterapistler müşterileri evlerinde ziyaret ederler ve burada yardımcı araçlar (konut adaptasyonu) ve terapötik önlemler hakkında bilgi verirler. Bu sosyal hizmet, akut bir hastalık veya bir kaza sonrasında kendilerine doktor tarafından özel bir terapi reçete edilen kişilere yöneliktir. Mobil terapötik hizmetler veya bilişsel becerilerin eğitilmesi sayesinde bağımsızlık ve yaşam kalitesinin büyük oranda korunması veya tekrar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Koşullar İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir. Terapi ve tedavi için bir doktor reçetesi gereklidir. Maliyetler Müşteriler bu danışmanlık için herhangi bir ücret ödemezler. Terapilerin ücretleri, doktor reçetesinin olması halinde sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.

Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

19


Hizmet listesi

Mobil hasta bakımı

Mobil hasta bakımı neleri kapsar? Evde hasta bakımı, müşterilerin evinde diplomalı sağlık ve bakım personeli ve de hasta bakıcılar tarafından sunulan süresiz bakım ve refakat hizmetidir. istockphoto/FredFroese

Bu esnada "aktifleştiren ve yeniden aktifleştiren bakım" prensibi doğrultusunda bütünsel bakım ve de bağımsızlığın korunması ve teşvik edilmesi ön plandadır. Evde hasta bakımı, yara bakımını, mobilizasyonu, vücut bakımını, enjeksiyonları, ilaç vermeyi ve özel beslenmeyi kapsar. Önleyici bakım tedbirleri ve de müşteriler ile yakınlarına danışmanlık ve bakım kılavuzluğu da evde bakım hizmetlerine dâhildir. Günlük olarak (hafta sonları da dâhil) verilen hizmetlerin kapsamı, kişisel bakım ihtiyacına bağlıdır.

Koşullar İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir.

Maliyetler Gelir, hesaplanabilir kira bedeli, bakım parası ve alınan hizmetin miktarına bağlı olarak müşteriler için azami maliyet katkı payı saat başına € 24,95,- tutarındadır.

Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

20


Hizmet listesi

Mobil hasta bakımı

Kendi evinizde profesyonel bakım!

01/40 00 – 66 540 www.mobile-hauskrankenpflege.at

Die Leistungen entsprechen den Qualitätskriterien von Quality Austria und sind mit dem Gütezeichen „Hauskrankenpflege“ ausgezeichnet.

Anerkannte Einrichtung nach den Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien, gefördert aus Mitteln der Stadt Wien

21


Hizmet listesi

Tıbbi hasta bakımı

Tıbbi hasta bakımı nedir?

istockphoto/SarahlWard

Tıbbi hasta bakımı, hastanede yatış süresini kısaltmak veya tamamen önlemek için diplomalı sağlık ve bakım personeli tarafından evde verilen bir hizmettir. Bu esnada "aktifleştiren ve yeniden aktifleştiren bakım" prensibi doğrultusunda bütünsel bakım ve de bağımsızlığın korunması ve teşvik edilmesi ön plandadır. Tedavi, bir doktor tarafından verilen reçete doğrultusunda yapılır. Tıbbi hasta bakım hizmeti 28 gün için alınabilir ve doktor tarafından verilen bir reçete veya başhekimin onayı ile uzatılabilir. Bakım ve refakat ihtiyacının tıbbi hasta bakımı koşullarına uygun olmaması halinde mobil hasta bakımına (S. 20) geçiş yapılabilir.

Koşullar Hastane doktoru veya aile doktoru tarafından reçete edilmelidir. Bu bakım, normalde gerekli olan hastanede yatış süresini kısaltır veya yerine geçer.

Maliyetler Masraflar sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.

Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

22


Hizmet listesi

Kontinans danışmanlığı

Kontinans danışmanlığı nedir? İnkontinans konusunda gizlilik ilkelerine bağlı olarak verilen danışmanlık ve bilgileri içeren bu hizmet, istek üzerine anonim bir şekilde de alınabilmektedir. İnkontinansın çoğu biçimleri zamanında yapılan bir teşhiste iyileştirilebilir ve hatta tedavi edilebilir. İstek üzerine bu hizmet, müşterinin evinde de verilebilir.

Koşullar yok

Maliyetler Müşteriler herhangi bir maliyet katkı payı ödemez.

Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

23


Hizmet listesi

Yaşlılar için gündüz bakım merkezleri

Yaşlılar için gündüz bakım merkezleri neler sunar? Viyana'daki yaşlılar için gündüz bakım merkezlerinde ziyaretçiler iş günlerinde saat 8:00 ila 17:00 arasında iş ve elişi gruplarına, müzik ve sohbet gruplarına ve benzeri gruplara katılabilir, sosyal ilişkiler kurabilir ve ihtiyaca uygun bakım hizmetleri alabilirler. Bakım yapan yakınların yükünü azaltmak amacıyla yapılan bu ziyaretlerin sıklığı hakkında mutabakata varılır. Gündüz bakım merkezlerinin hizmetleri arasında üç öğün yemek ve de geziler, şenlikler ve etkinlikler yer almaktadır. Multipl skleroz veya Alzheimer hastalığı bulunan veya bir kalp krizinden sonra nekahet evresinde olan Viyanalılar için özel hizmetler bulunmaktadır.

Koşullar İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir.

Maliyetler Gelir, hesaplanabilir kira bedeli, bakım parası ve alınan hizmetin miktarına bağlı olarak müşteriler için azami maliyet katkı payı gün başına € 19,- tutarındadır. Ek olarak yemek için ve de gerektiğinde ev ile gündüz bakım merkezi arasında ulaşım için bir maliyet katkı payı fatura edilir.

Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi (lokasyonlar ve iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

24


Yaşlılar için gündüz bakım merkezlerine hoş geldiniz Gündüz bakım merkezi Ingrid Leodolter 7., Apollogasse 19 Tel.: 01/521 03 – 19 33 Gündüz bakım merkezi Favoriten im SMZ-Süd 10., Kundratstraße 3 Tel.: 01/601 91 – 86 00 Gündüz bakım merkezi Oriongasse Schwerpunkt Demenz 11., Oriongasse 9 Tel.: 01/40 00 – 66 825 Gündüz bakım merkezi Simmering 11., Dittmanngasse 5c

Tel.: 01/40 00 – 66 825 Gündüz bakım merkezi Sechshauser Straße 15., Sechshauser Straße 33 Tel.: 01/40 00 – 15 845 Gündüz bakım merkezi Winarskystraße 20., Winarskystraße 13 Tel.: 01/40 00 – 66 835 Gündüz bakım merkezi Floridsdorf 21., Bentheimstraße 7 Tel.: 01/275 22 – 59 08 Gündüz bakım merkezi Donaufeld 22., Rudolf-Köppl-Gasse 2 Tel.: 01/40 00 – 22 845

Gündüz bakım merkezi Stadlau 22., MiriamMakeba-Gasse 9 Tel.: 01/40 00 – 66 812 Gündüz bakım merkezi Liesing 23., Haeckelstraße 1a Tel.: 01/40 00 – 66 984 Gündüz bakım merkezi Baumgarten* 14., Seckendorfstraße 1 Tel.: 01/40 00 – 60 730

*Açılış Haziran 2014 Bilgi için: www.tageszentren.at


Hizmet listesi

Evde refakat ve bakım

Evde refakat ve bakım hizmetleri nelerdir? Fonds Soziales Wien tarafından teşvik edilen kuruluşlarda, artık bağımsız yaşamaları mümkün olmayan Viyanalılara yeni bir yaşam alanı sunulur. Hizmetlerin kapsamında ev ve çamaşır temizliği, beslenme ve de kuruluş içinde organize mobil bakım ve refakat hizmeti bulunur. İlave olarak sosyal ve kültürel hizmetler sunulur. Bariyersiz, yaşlılara, engellilere ve bakıma muhtaçlara uygun tek ve çift kişilik daireler sunulur. Bu hizmet özellikle refakat edilme ihtiyacı olan ve evde mobil bakımın yeterli olmayacağı şekilde artan bir bakım ihtiyacı beklenen yaşlı kişilere hitap eder. Buradaki ikamet isteğe bağlı olarak süreli (maksimum 92 gün) veya süresiz olabilir.

Evde refakat ve bakımın özel hizmetleri Evde refakat ve bakımın genel hizmetlerinin yanında huzur ve bakımevlerinde özel ihtiyaçlar için hizmetler sunulmaktadır. Bunlar örn.: ● Demans hastalığı olan kişiler için refakat ● Engelli yaşlılar için yaşam alanı ● Yaşam ortamı refakati, örn. Yahudi inançlı yaşlılar için Musa ibn Meymun Merkezi ● (Sosyal) psikiyatrik hizmet yelpazesi ● Kör ve görme engelli insanlar için yaşam alanı

26


Hizmet listesi Koşullar İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir. Bu ihtiyaç, belirli bir bakım parası kademesi veya sosyal faktörler (örn. tecrit tehlikesi) nedeniyle var olabilir.

Süresiz ikametin maliyetleri Ödemeniz gereken maliyet katkı payı net aylık gelirinize, bakım parasına ve malvarlığınıza bağlıdır. Bakımı ile yükümlü olduğunuz yakınlarınız varsa, maliyet katkı payınız bu oranda azalır.

Eşler ve kayıtlı hayat arkadaşları birbirlerine karşı bakımla yükümlüdür. Bakımı ile yükümlü olduğunuz kişi halen evinizde yaşıyor ve kira ödüyorsa, maliyet katkı payınız kira bedeli oranında azalır. Çocukların malvarlıkları ve gelirleri Viyana'da hesaplanmaz. Maliyet katkı payı ile ilgili ayrıntılı sorularınız olursa lütfen Pzt – Cum günleri saat 8:00 – 15:00 arasında FSW-Müşteri telefonu numarasını arayın (01/24 5 24). Danışmanınız hangi maliyet katkı payının oluştuğu hakkında açıklamalar yapar ve sorularınızı memnuniyetle cevaplar.

Süreli ikametin maliyetleri Ödemeniz gereken maliyet katkı payı net aylık gelirinize, bakım parasına ve malvarlığınıza bağlıdır. Eviniz için kira ödüyorsanız, kira bedeli kısmen hesaplanır.

Nafaka ödemelerinin hesaplanması için süresiz ikametteki düzenlemeler geçerlidir.

Bilgi, aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi - huzur ve bakımevleri (iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

27


Hizmet listesi

Yatılı bakım ve refakat

Yatılı bakım ve refakatin genel hizmet kapsamı nedir? FSW tarafından tanınmış huzur ve bakımevlerine Viyanalılar, kendi evlerinde mobil refakat ile birlikte de bağımsız bir yaşamın mümkün olmadığı durumlarda yeni bir eve sahip olurlar. Tanınmış bir bakım modeli temelinde verilen ev ve çamaşır temizliği ve de beslenme gibi hizmetler standarttır, ayrıca sosyal ve kültürel hizmetler bulunur. Viyana hastaneler birliğinin kuruluşları ve Haus der Barmherzigkeit kurumu, günün her saatinde bir tıbbi bakım sunmaktadır. Tanınmış diğer kurumlarda "aile doktoru prensibi" geçerlidir: Ev sakinleri aile doktorlarını kendileri seçebilir. Buradaki ikamet isteğe bağlı olarak süreli (maksimum 92 gün) veya süresiz olabilir.

Yatılı bakım ve refakat özel hizmetleri Yatılı refakat ve bakımın genel hizmetlerinin yanında huzur ve bakımevlerinde özel ihtiyaçlar için hizmetler sunulmaktadır. Bunlar örn.: ● Demans hastalığı olan kişiler için bakım ve refakat ● Kör ve görme engelli insanlar için bakım ve refakat ● Demans hastalığı olan kör ve görme engelli insanlar için bakım ve refakat ● Uzun süreli solunum yardımı ● Yaşam ortamı refakati, örn. Yahudi inançlı yaşlılar için Musa ibn Meymun Merkezi sana-

toryumunda veya Yahudi olmayan ama bu ortamda yaşamak isteyen yaşlılar için

● Nöroloji ● Stabil olmayan müşterilerin bakım ve refakati ● Hastanede yatış sonrasında remobilizasyon (maks. 92 gün) ● (Sosyal) psikiyatrik hizmet yelpazesi ● Nöbet geçiren hastalar için bakım ve refakat ● Bakım ve refakat ihtiyacı bulunan insanlar için tatil boyunca bakım ● Yatılı bakım ve refakat geriatrik psikiyatri

28


Hizmet listesi Koşullar Müşterilerin kademe 3 veya üzeri bir bakım parası kademesinde olması ve ilgili bakım ihtiyacına sahip olması gerekir. İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir.

Süresiz ikametin maliyetleri Ödemeniz gereken maliyet katkı payı net aylık gelirinize, bakım parasına ve malvarlığınıza bağlıdır. Bakımı ile yükümlü olduğunuz yakınlarınız varsa, maliyet katkı payınız bu oranda azalır.

Eşler ve kayıtlı hayat arkadaşları birbirlerine karşı bakımla yükümlüdür. Bakımı ile yükümlü olduğunuz kişi halen evinizde yaşıyor ve kira ödüyorsa, maliyet katkı payınız kira bedeli oranında azalır. Çocukların malvarlıkları ve gelirleri Viyana'da hesaplanmaz. Maliyet katkı payı ile ilgili ayrıntılı sorularınız olursa lütfen Pzt – Cum günleri saat 8:00 – 15:00 arasında FSW-Müşteri telefonu numarasını arayın (01/24 5 24). Danışmanınız hangi maliyet katkı payının oluştuğu hakkında açıklamalar yapar ve sorularınızı memnuniyetle cevaplar.

Süreli ikametin maliyetleri Ödemeniz gereken maliyet katkı payı net aylık gelirinize, bakım parasına ve malvarlığınıza bağlıdır. Eviniz için kira ödüyorsanız, kira bedeli kısmen hesaplanır.

Nafaka ödemelerinin hesaplanması için süresiz ikametteki düzenlemeler geçerlidir.

Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi - huzur ve bakımevleri (iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

29


Hizmet listesi

Remobilizasyon

Remobilizasyonun kapsamı nedir?

istockphoto/kupicoo

Remobilizasyon, hastanede yatış sonrasında sınırlı bir süre için bir huzur ve bakımevine kabul edilme anlamına gelir. Bir kaza veya hastalık sonrasında evde kendi başlarına işlerini göremeyecek olan, ancak muhtemelen kalıcı bir ikamete ihtiyacı olmayan kişiler, an fazla 92 gün boyunca remobilizasyon bünyesinde bakım alabilirler. Bu terapötik hizmet, müşterilerin tekrar kendi evlerinde yaşayabilmelerini sağlamayı hedefler. Aktifleştiren bakım, kendi kendine yardım için kılavuzluk, günlük yaşam aktivitelerinde eğitim, fizyoterapi, ergoterapi, vb. içerir. Koşullar İhtiyaç durumu, FSW bakım ve refakat danışmanlık merkezi çalışanları tarafından tespit edilir.

Maliyetler Ödemeniz gereken maliyet katkı payı net aylık gelirinize, bakım parasına ve malvarlığınıza bağlıdır. Bakımı ile yükümlü olduğunuz yakınlarınız varsa, maliyet katkı payınız bu oranda azalır. Eviniz için kira ödüyorsanız, kira bedeli kısmen hesaplanır. Eşler ve kayıtlı hayat arkadaşları birbirlerine karşı bakımla yükümlüdür. Bakımı ile yükümlü olduğunuz kişi halen evinizde yaşıyor ve kira ödüyorsa, maliyet katkı payınız kira bedeli oranında azalır. Çocukların malvarlıkları ve gelirleri Viyana'da hesaplanmaz. Maliyet katkı payı ile ilgili ayrıntılı sorularınız olursa lütfen Pzt – Cum günleri saat 8:00 – 15:00 arasında FSW-Müşteri telefonu numarasını arayın (01/24 5 24). Danışmanınız hangi maliyet katkı payının oluştuğu hakkında açıklamalar yapar ve sorularınızı memnuniyetle cevaplar.

Aracılık ve kayıt FSW-Müşteri telefonu: 01/24 5 24, Pzt – Paz saat 8:00 – 20:00 Bakım ve refakat danışmanlık merkezi - huzur ve bakımevleri (iletişim S. 13) Case Manager'ler bu hizmetin hangi ortak kuruluşlar tarafından sağlandığı hakkında bilgi verir ve bu destekleri almanızı sağlar.

30


Hizmet listesi

Tatil boyunca bakım

istockphoto/Silvia Jansen

Tatil boyunca bakım nedir? Bakıma muhtaç kişilerin tatil boyunca bakımı, ilk etapta bakım yapan yakınların yükünün azaltılmasına yöneliktir. Söz konusu olan, Viyana hastaneler birliğinin (KAV) geriyatri merkezine yılda en fazla 5 haftalık bir süre için kabul edilmesidir. Tatil boyunca bir bakım ihtiyacı bulunduğunda, özellikle tatil sezonunda erken kayıt yaptırılmasını öneririz.

Koşullar Bakım ve refakat ihtiyacı, bakım yapan yakınların yükünün hafifletilmesi.

Maliyetler Ödemeniz gereken maliyet katkı payı net aylık gelirinize, bakım parasına bağlıdır, ancak malvarlığınızın tutarına bağlı değildir. Bakımı ile yükümlü olduğunuz yakınlarınız varsa, maliyet katkı payınız bu oranda azalır.

Eviniz için ödediğiniz kira bedeli dikkate alınmaz. Kayıt/Aracılık Kayıt işlemi kurum bünyesinde yapılır.

31


İnternette bilgiler

www.fsw.at Fonds Soziales Wien ana web sitelerinde FSW hizmetleri hakkında bir genel bakış, teşvikler hakkında bilgiler, broşür siparişi verme ve tanınmış ortak kuruluşların web sitelerine yönlendirmeler bulunur.

www.pflege.fsw.at Fonds Soziales Wien tarafından internette sunulan "Bakım web sitelerinde" "Bakım ve refakat" konusu ile ilgili tüm bilgiler ve haberler bulunur.

www.tageszentren.at Yaşlılar için FSW gündüz bakım merkezlerinde yaşlı Viyanalılar en iyi bakım hizmeti ile aktif günler geçirebilir. Bu husustaki tüm bilgiler bu web sitesinde bulunur.

www.mobile-hauskrankenpflege.at Burada, FSW – Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH şirketi tarafından sunulan mobil hasta bakımı hizmetleri hakkında tüm bilgileri ve haberleri bulabilirsiniz.

32


Notlar

33


Notlar

34


Notlar

35


Wir sind da, um f端r Sie da zu sein. Pflege & Betreuung

www.fsw.at

Kostenlose Information

Leben mit Behinderung

Viyana'da bakım ve refakat - Hizmetlere genel bakış - Türkisch  

Kompakte Informationsbroschüre rund um Pflege und Betreuung – Antworten auf grundsätzliche Fragen, Kontaktinformationen sowie Beschreibung k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you