Page 1

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

Njega i skrb u BeÄ?u Pregled ponude


Sadržaj

Predgovor Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beču Stupnjevi dodatka za njegu Mogućnosti kontaktiranja FSW-a

3 4 12 13

Mobilne usluge

14

Pomoć u domu Individualna skrb Jelo na kotačima Služba za pratnju i posjete Pranje rublja-dostava Mobilna ergoterapija Mobilna kućna bolesnička njega Medicinska kućna bolesnička njega Savjetovanje o kontinentnosti

14 15 16 17 18 19 20 22 23

Djelomično stacionarne usluge

24

Dnevni centar za starije osobe

24

Stacionarne usluge

26

Stanovanje sa skrbi i njegom Stacionarna njega i skrb Remobilizacija Skrb tijekom odmora

26 28 30 31

Informacije na internetu

32

Impressum Herausgeber: Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9, 1030 Wien, Tel.: 05 05 379. Redaktion, Gestaltung: Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Fotos (wenn nicht anders angegeben): Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Gedruckt auf ökologischem Druckpapier aus der Mustermappe »ÖkoKauf Wien«. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Artikel-Nr.: 1267. 1. Auflage. Stand: Mai 2014

2


Predgovor

Drage Bečanke, dragi Bečani!

Grad Beč jamči svojim stanovnicima sigurnost i najviši stupanj kakvoće života - to vrijedi posebice za starije osobe i one kojima je potrebna skrb. Neizvjesnosti hoće li sami jednoga dana biti potrebiti njege i skrbi gradska uprava svoje građanke i građane ne može lišiti. Ali ona možda poduzeti preventivne mjere da taj slučaj dočekaju spremni. Noseću ulogu igra pritom Fonds Soziales Wien (FSW), Fond Socijalni Beč, koji upravlja ponudom njege i skrbi u našem gradu, stalno je provjerava, potiče i posreduje. Paleta usluga njege i skrbi seže od mobilnih ponuda preko dnevnih centara sve do cjelodnevne skrbi. Zajamčeno je da svaka Bečanka i svaki Bečanin dobiju usluge koje su im potrebne, te da svi ljudi mogu što je moguće dulje živjeti u okruženju na koje su navikli. Na temelju razvoja broja stanovništva možemo prognozirati da će udio starijih ljudi u našem društvu - a time i ljudi kojima su potrebne njega i skrb - i dalje rasti. Grad Beč i FSW pripremljeni su za taj razvoj, ne bi li građankama i građanima i dalje mogli jamčiti njegu i skrb na najvišoj razini. U ovoj brošuri pronaći ćete pregled usluga njege i skrbi, koje Grad Beč nudi svojim građankama i građanima. Namijenjena je svima koji imaju pitanja na temu „njege i skrbi“, posebice ako je njega potrebna njima samima ili njihovim bližnjima, odnosno ako njeguju svoje bližnje.

Maga Sonja Wehsely

Članica Gradskog poglavarstva zadužena za zdravstvo i socijalnu skrb

Peter Hacker

Poslovođa Fonds Soziales Wien

3


© ian ehm

Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beču

Aktivni uz optimalnu skrb: Starije osobe u Beču mogu koliko je moguće dugo živjeti samostalno. U tome ih podupiru ponude za njegu i skrb.

Što znači potreba za njegom i skrbi? Pomisao da će morati koristiti usluge njege i skrbi za nikoga nije ugodna - pomislimo samo na izraz „skrbni slučaj“. Pritom je temeljna ideja njege i skrbi naprosto ta da starije osobe, ali i osobe sa zdravstvenim poteškoćama, u svakodnevnom životu dobiju potporu kad im je potrebna. To može biti kućna pomoćnica ili kućni pomagač, koja/koji dolazi dvaput tjedno ili kućna njegovateljica/ njegovatelj, koja/koji nakon boravka u bolnici mijenja zavoje, preuzima brigu oko lijekova i sl. - sve do cjelodnevne liječničke skrbi u domu za stanovanje i njegu. Cilj kompetentne njege i skrbi jest da klijentice i klijenti mogu što je moguće samostalnije voditi život unutar vlastita četiri zida.

4


Koje ponude njege i skrbi postoje u Beču? Grad Beč brine da njegove građanke i građani mogu neovisno o svojim financijskim mogućnostima koristiti sve mjere njege i skrbi koje su im potrebne. Bečankama i Bečanima na raspolaganju stoje: ● mobilne usluge njege i skrbi: stručna osoba za njegu i skrb dolazi u kuću ● djelomično stacionarne usluge njege i skrbi: klijent/klijentica živi kod kuće i posjećuje

ustanovu

● stacionarne usluge njege i skrbi: klijent/klijentica živi u ustanovi za stanovanje i njegu

Vremenski ograničeni oblici stacionarnih usluga njege i skrbi su skrb tijekom odmora i remobilizacija, kod koje klijent/klijentica biva privremeno, na kratak vremenski rok primljen/primljena u dom za stanovanje i njegu.

Koje usluge njege i skrbi mogu koristiti? Pretpostavke za korištenje financijskog poticanja usluga njege i skrbi regulirane su bečkim Zakonom o socijalnoj pomoći (WSHG), kao i poticajnim smjernicama FSW-a. Za korištenje stacionarnih usluga njege i skrbi u pravilu treba posljednjih šest mjeseci imati boravište u Beču ili dokazati stvarni boravak u Beču. Za mobilnu njegu i skrb ne postoji minimalno trajanje boravka u Beču. Usluge su načelno pristupačne samo osobama s austrijskim državljanstvom i s njima izjednačenim strancima. Neke usluge potiču se ovisno o stupnju dodatka za njegu, odnosno potrebe za njegom. Aktualne stupnjeve dodatka za njegu možete pronaći na stranici 12. Od stranice 14 nadalje pronaći ćete u popisu usluga najvažnije pretpostavke za financijsko poticanje kod pojedinačnih ponuda njege. Za Vas zadužene suradnice i suradnici („case menadžerice“ i „case menadžeri“ - vidi: „Tko Vas podupire da dobijete optimalnu njegu i skrb“, str. 8) Fonds Soziales Wien proći će tijekom pružanja skrbi s Vama sve točke, tako da nijedno pitanje neće ostati otvoreno.

5


Tko u Beču nudi usluge njege i skrbi? Fonds Soziales Wien (FSW) zadaje smjernice kakvoće i skrbi i provjerava provođenje tih smjernica. Partnerske organizacije, koje pružaju usluge, FSW priznaje i redovito ih provjerava. Time je za klijentice i klijente zajamčeno da će uživati njegu i skrb sukladno najvišim zahtjevima kakvoće. Neke priznate partnerske organizacije ne nude svoje usluge na čitavom bečkom gradskom području, nego se ograničavaju na pojedine gradske okruge. Case menadžerice i case menadžeri poduprijet će Vas pri izboru za Vas najboljeg pružatelja usluga.

„Trebam li u dom za njegu?“ „Dom za njegu“ je često korišten klišej. Grad Beč propisao je svojim gerijatrijskim konceptom: ● „Ambulantno ima prednost pred stacionarnim“: Starijim Bečankama i Bečanima pruža

se što je dulje moguće potpora u njihovu vlastitom stanu, oni svoje dane mogu provoditi u dnevnim centrima za starije osobe i dobivaju pomoć pri samostalnom vođenju života. Tek kad postane nužno, savjetuje se preseljenje u dom za stanovanje i njegu.

● Domovi za stanovanje i njegu ravnomjerno su „raspoređeni“ na području grada Beča, ne

bi li Bečanke i Bečani po mogućnosti mogli ostati u okruženju na koje su navikli. Nitko ne treba biti lišen korijena.

● Ponude moraju biti pristupačne svakome i odgovarati potrebi. Svi dobivaju njegu i skrb

koje su im potrebne.

Usluge u bečkim domovima za stanovanje i njegu odgovaraju modernim koncepcijama njege i skrbi i ravnaju se prema Vašim potrebama.

Gdje ću pronaći savjetovanje? Fonds Soziales Wien u Beču je prvi sugovornik za pitanja njege i skrbi. Case menadžerice i case menadžeri Savjetodavnog centra za njegu i skrb (str. 13) poznaju sve parnterske organizacije i sve mogućnosti. Osobe potrebite njege i skrbi, odnosno njihove bližnje, oni će savjetovati po pitanju nužnih usluga.

6


Informacije FSW-a možete dobiti ● na FSW-ovom telefonu za klijente 01/24 5 24 ● na internet-stranicama FSB-a: www.fsw.at ● u Savjetodavnom centru za njegu i skrb

Sve kontaktne mogućnosti vezane uz savjetodavnu ponudu možete pronaći na stranici 13.

Što je FSW-ov telefon za klijente? FSB-ov telefon za klijente je telefonski prijem za sva pitanja upućena na Fonds Soziales Wien. Možete nas kontaktirati na broj 01/24 5 24 od ponedjeljka do nedjelje (i praznicima) od 8:00 do 20.00 sati. Nazovite nas, ako imate pitanja vezana uz njegu i skrb.

Što je FSW-ov Savjetodavni centar za njegu i skrb? Savjetodavni centar za njegu i skrb nudi savjete i pomoć za sve Bačanke i Bečane.

Wir sind da, um für Sie da zu sein.

7


Ovdje ćete dobiti informacije kako o njezi i skrbi kod kuće, tako i o domovima za stanovanje i njegu. Adrese i radna vremena pronaći ćete uvijek aktualizirane na internetu pod www. pflege.fsw.at, kao i na stranici 13 ove brošure.

Case menadžer FSW-a u savjetodavnom razgovoru s jednom klijenticom kod kuće.

Tko Vas podupire da dobijete optimalnu njegu i skrb? Case menadžerice i case menadžeri Fonds Soziales Wien brinu da naše klijentice i klijenti uživaju u uslugama njege i skrbi skrojenima po mjeri za njih. Oni s njima dogovaraju koja ime je vrsta potpore potrebna i brinu da dobiju odgovarajuće usluge. Objašnjenje pojmova: „Case menadžmet“ je stručni pojam iz znanosti o njezi - njemački prijevod glasi „briga za slučaj“. Case menadžerice i case menadžeri su savjetnice i savjetnici, koji točno znaju koja partnerska organizacija nudi uslugu koja odgovara Vašoj potrebi. S Vama će razgovarati o svim mogućnostima, pomoći Vam pri ispunjavanju nužnih zahtjeva, obračunati s Vama i Vašim bližnjima troškove i savjetovati Vas u vezi pomoćnih sredstava, kao što su ortopedska pomagala ili bolesnički kreveti.

8


Case menadžerice i case menadžeri su takoreći Vaše odvjetnice i odvjetnici, te posrednice i posrednici. Oni brinu da dobijete svaku poticanu uslugu koja Vam je potrebna. Čak i ako već jeste naša klijentica ili klijent, oni će održavati kontakte s Vama, tako da se može fleksibilno i brzo reagirati na promjene Vaše situacije. Za case menadžment ne obračunavaju Vam se nikakvi troškovi.

Gdje se mogu uključiti u skupine za samopomoć, susjedsku pomoć i tako dalje? U mnogim - često malim i regionalno djelatnim - organizacijama za pružanje pomoći ljudi će pronaći potporu za dijelom veoma specijalne probleme. Pravu organizaciju za pružanje pomoći nije uvijek lako pronaći - ljudi s određenim potrebama često ne znaju čak ni da za njihove potrebe postoji organizacija. Suradnice i suradnici Fonda Socijalni Beč znaju koja mjesta dolaze u pitanje i ponudit će Vam upravo njih.

Moram li sama/sam snositi troškove za njegu i skrb? Koliko ćete platiti za određenu uslugu njege i skrbi i koliki će biti udio u troškovima koji će preuzeti Fonds Soziales Wien, ovisi o različitim čimbenicima, primjerice, za mobilno područje: ● Koliko naknade za njegu primate? ● Koje usluge ukupno koristite i u kojoj količini? ● Kolika su Vaša primanja? ● Koliko stanarine plaćate. ● Koga ste dužni uzdržavati i tko je dužan uzdržavati Vas?

(primjerice, bračni parovi, registrirane partnerice i partneri, djeca)

U popisu usluga ove brošure (od stanice 14) kod svake ponude njege i skrbi postoji rubrika „troškovi“, u kojoj ćete pronaći načelne informacije o troškovima, primjerice, trebate li plaćati doprinos troškovima i kolika je njegova maksimalna visina.

9


© ian ehm

Gosti FSW-ovog dnevnog centra Dittmanngasse u jednoj od mnogobrojnih ponuđenih kreativnih skupina. Rad u skupini je zabavan, a ima i terapeutsku vrijednost.

U pokrivanje troškova njege u domovima za stanovanje i njegu uračunati su sljedeći čimbenici: ● Uračunavaju se maksimalno 80 posto Vašeg neto-prihoda, dio naknade za njegu, kao i

iskoristiv imetak iznad 4.000 eura.

● Supružnici i registrirani partneri međusobno su se dužni uzdržavati s do 30 posto svojeg

prihoda, što, međutim, ne vrijedi za djecu i unučad.

● Kod obračunavanja doprinosa troškovima ulogu igra i pitanje odlazite li u dom za stano-

vanje i njegu na neodređeno ili određeno vrijeme.

Ako ne želite dati podatke o prihodu i/ili imetku, Vi ili Vaši bližnji možete predati „izjavu o preuzimanju troškova“. Time troškove za usluge njege i skrbi u potpunosti preuzimate sami. Da bismo obračunali Vaš doprinos troškovima, moramo, dakle, uzeti u obzir velik broj čimbenika. Vaša savjetnica / vaš savjetnik ima u tome iskustva i rado će Vam objasniti kako se ostvaruje Vaš doprinos troškovima, odnosno kako možete dati „izjavu o preuzimanju troškova“.

10


Privatna osgiranja u najrazličitijim varijantama smislena su mogućnost da se financijski osigurate za slučaj kasnije potrebe za njegom i skrbi. Informacije o tome dobit ćete kod svih osiguravateljskih društava.

Kako da podnesem zahtjev za potporu? Vaš sugovornik za pitanja potpore pri uslugama njege i skrbi je Fonds Soziales Wien. Case menadžerice i case menadžeri FSW-a znaju koje usluge postoje i koje od njih dolaze u obzir da se Vama pruži najbolja potpora. Pomoći će Vam pri ispunjavanju zahtjeva i brinuti da formulari budu proslijeđeni na odgovarajuća mjesta.

Potpora za njegovatelje bližnjih Za bližnje koji pružaju njegu Grad Beč, odnosno Socijalna služba, nude financijska rasterećenja kao što je, primjerice, potpora za njegovatelje. Ta potpora financira maksimalno četiri tjedna godišnje privatnog ili profesionalnog zamjenskog njegovatelja, ako ste Vi, kao njegovateljica ili njegovatelj bližnje osobe spriječeni bolešću, godišnjim odmorom ili drugim važnim razlozima. Mnoge korisne informacije za njegovatelje bližnjih nudi internetska platforma www.pflegedaheim.at Saveznog ministarstva za rad, socijalnu skrb i zaštitu potrošača.

Što je dodatak za njegu, što su stupnjevi dodatka za njegu? Dodatak za njegu je novčano davanje države za potrebite građanke i građane, kojim oni mogu djelomice pokriti troškove za usluge njege. Dodatak za njegu omogućava da ljudi svoju njegu i skrb po mogućnosti mogu organizirati sami. Stupnjevi dodatka za njegu određuju koliko će netko - ovismo o stupnju potrebe za njegom - dobiti novca. Načelno pravo na dodatak za njegu imaju svi oni kojima je mjesečno potrebno više od 60 sati skrbi i pomoći. Aktualnu visinu stupnjeva dodatka za njegu možete pronaći na internetu, pod www.help.gv.at Od 1. siječnja 2012. dodatak za njegu u Austriji isplaćuje se isključivo na saveznoj razini. Stupnjevanje obavlja nositelj socijalnog osiguranja, dakle, ustanova mirovinskog osiguranja. Sve odredbe vezane uz dodatak za njegu propisane su aktualnom verzijom Saveznog zakona o dodatku za njegu (BPGG).

11


Stupnjevi dodatka za njegu Stupanj njege

Mjesečna potreba za njegom u satima

Iznos/mjesečno

1

Više od 60 sati

154,20 eura

2

Više od 85 sati

284,30 eura

3

Više od 120 sati

442,90 eura

4

Više od 160 sati

664,30 eura

5

Više od 180 sati, kad • je potrebna izvanredna njega

902,30 eura

6

Više od 180 sati, kad • se potrebne mjere skrbi vremenski ne mogu koordinirati i valja ih primjenjivati redovito tijekom dana i noći, odnosno • kad je tijekom dana i noći potrebna trajna prisutnost osobe za pružanje njege, jer postoji mogućnost ugrožavanja sebe ili drugih

1.260,00 eura

7

Više od 180 sati, kad • nije moguće ciljano, funkcionalno provedeno pokretanje svih četiriju ekstremiteta, odnosno • postoji stanje koje se može procijeniti jednakim

1.655,80 eura

Stanje: Veljača 2013/izvor: www.help.gv.at

12


Mogućnosti kontaktiranja FSW-a

FSW-ov telefon za klijente Birajte broj FSW-ovog telefona za informacije i savjetovanje o uslugama njege i skrbi u Beču - i nedjeljama i praznicima od 8:00 do 20:00 sati.

Savjetodavni centar za njegu i skrb

Savjetodavni centar na njegu i skrb postoji u Beču na više lokacija: Gudrunstraße 145-149 1100 Beč E-mail: beratungszentrum-so@fsw.at

Heiligenstädter Straße 31/stube 3/top 1.01 1190 Beč E-mail: beratungszentrum-nw@fsw.at

Simmeringer Hauptstraße 100, stube B/2. gk u opskrbnom centru Simmering, 1100 Beč E-mail: beratungszentrum-so@fsw.at

Rudolf-Köppl-Gasse 2 Prilaz Donaufelderstraße 185 1220 Beč E-mail: beratungszentrum-no@fsw.at

Graumanngasse 7/stube A/3. gk 1150 Beč E-mail: beratungszentrum-sw@fsw.at

Težište domovi za stanovanje i njegu Guglgasse 7-9 1030 Beč E-mail: pflegeheimaufnahme@fsw.at

Daljnje informacije kao i sve adrese i informacije o dostupnosti sredstvima javnog prijevoza pronaći ćete također na internetu, pod www.fsw.at.

13


Popis usluga

Pomoć u domu

Što znači „pomoć u domu?“

istockphoto/deanm1974

Pomoć u domu je potpora i skrb pri vođenju domaćinstva i savladavanju zadaća svakodnevnog života. U to, primjerice, spadaju pomoć pri tjelesnoj njezi, grijanje obroka ili obavljanje malih kupovina. Pomoćnice i pomoćnici u domu svakodnevno u dogovoreno vrijeme (i vikendom) dolaze u domove klijenata i klijentica, ali i u stanarske zajednice za starije osobe. Nakon otuštanja iz bolnice ili sličnih situacija, pomoć u domu suradnice i suradnici FSW-a privremeno pružaju kao takozvanu prijelaznu pomoć u domu . Osobe svih dobnih skupina, koje više ne mogu u potpunosti brinuti za sebe, imaju mogućnost korištenja poticaja za pomoć u domu.

Pretpostavke Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Troškovi Maksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 19 eura na sat, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga. Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

14


Popis usluga

Individualna skrb

Što znači individualna skrb? (INDIBET)

istockphoto/ Dean Mitchell

INDIBET stoji za „inidivdualnu skrb“ i obuhvaća potporu za osobe sa psihičkim oboljenjima ili oboljenjima demencije na području vođenja domaćinstva, tjelesne njege, socijalnih kontakata... Usluge obavljaju specijalno školovani pomoćnici i pomoćnice u domu.

Pretpostavke Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Troškovi Maksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 19,00 eura na sat, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga.

Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

15


Popis usluga

Jelo na kotačima

Što obuhvaća jelo na kotačima?

istockphoto/deanm1974

Bečankama i Bečanima može se na kućnu adresu dostavljati trodijelni meni (juha, glavno jelo, desert). Dostava se obavlja ili jedanput tjedno u peto- ili sedmodnevnom paketu ili svakodnevno, odnosno po izboru u pojedine dane. Meni se dostavlja hladan u posudama od stiropora, pojedinačnom porcioniran i pogodan za grijanje u mikrovalnoj pećnici ili vreloj vodi. Ponuda jela obuhvaća normalnu i integralnu hranu, te hranu za dijabetičare ili vegetarijanske menije. Prema potrebi potiče se dostava dnevnog menija. Hranu klijentice i klijenti plaćaju sami.

Pretpostavke Kad suradnice i suradnici Savjetodavnog centra FSW-a utvrde potrebu, moguć je poticaj (za dnevnu dostavu).

Troškovi Cijene menija utvrđuju ponuđači. Maksimalni troškovi za poticanu svakodnevnu dostavu iznosi 1,52 eura po dostavi. Primatelji minimalnih dohodaka mogu uz to dobiti potporu za troškove dnevnog menija. Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

16


Popis usluga

Služba za pratnju i posjete

istockphoto/ FredFroese

Što je služba za pratnju i posjete? Školovane njegovateljice i njegovatelji posjećuju tijekom radnog tjedna (ne subotom, nedjeljom ili praznikom) Bečanke i Bečane svake dobne skupine, kojima na osnovi njihova tjelesnog ili psihičkog ograničenja pada teško da sami napuštaju stan. Klijentice i klijente prati se na odlasku liječnicima, frizerima, u apoteku ili banku, te pri kupovini. Njegovateljice i njegovatelji rado će Vas pratiti i pri odlascima na groblja. Važan dio službe za posjete je poticanje socijalnih kontakata: Omogućuju se, primjerice, susreti s prijateljicama i prijateljima, odnosno poznanicama i poznanicima, u pratnji službe za posjete. Usluge Službe za pratnju i posjete nude se i stanarskim zajednicama starijih osoba.

Pretpostavke Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Troškovi Maksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 15,20 eura na sat, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga.

Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

17


Popis usluga

Pranje rublja - dostava

Što obuhvaćaju pranje i dostava rublja?

istockphoto/Anika Salsera

Prljavo rublje skuplja se kod klijentica i klijenata, pere, glača i ponovno dostavlja. Mogući su i manji popravci na rublju. Usluga se obavlja ovisno o potrebi, tjedno, dvotjedno ili svaka četiri tjedna. Potiče se samo skupljanje i dostava, ne i pranje, glačanje i popravci.

Pretpostavke Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Troškovi Troškove čišćenja utvrđuje davatelj usluge. Maksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 12,35 eura po dostavi, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga. Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

18


Popis usluga

Mobilna ergoterapija

Što je mobilna ergoterapija? Diplomirani ergoterapeuti i ergoterapeutkinje posjećuju klijentice i klijente u njihovim stanovima i tamo provode savjetovanje o pomoćnim sredstvima (adaptacija stambenog prostora), kao i terapeutske mjere. Socijalna usluga namijenjena je ljudima kojima liječnik uslijed akutne bolesti ili nezgode propisuje specijalnu terapiju. Mobilnim terapeutskim mjerama, odnosno treningom kognitivnih sposobnosti, treba očuvati ili ponovno postići najvišu moguću mjeru samostalnosti i kakvoće života.

Pretpostavke Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a. Za terapiju i savjetovanje potrebna je liječnička uputnica. Troškovi Klijentice i klijenti ne snose troškove za to savjetovanje. Troškove samih terapija preuzet će nositelji socijalnog osiguranja po predočenju uputnice.

Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

19


Popis usluga

Mobilna kućna bolesnička njega

Što obuhvaća mobilna bolesnička njega?

istockphoto/FredFroese

Kućna bolesnička njega je vremenski neograničena njega i skrb što ih pruža diplomirano zdravstveno i njegovateljsko osoblje, kao i pomoćnice i pomoćnici njegovatelja, kod klijentice ili klijenta kod kuće. Pritom se u prvom planu nalaze cjelovita skrb prema principu „aktivirajuće i reaktivirajuće njege“, te održanje i poticanje samostalnosti. Kućna bolesnička njega obuhvaća, primjerice, zbirnjavanje rana, mobilizaciju, tjelesnu njegu, injekcije, davanje medikamenata i posebnu prehranu. I preventivne mjere njege, kao i savjetovanje i upute za klijentice i klijente i njihove bližnje spadaju u kućnu bolesničku njegu. Opseg poticanih usluga, koje se pružaju svakodnevno - i vikendima - ravna se prema osobnoj potrebi za njegom.

Pretpostavke Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Troškovi Maksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 24,95 eura po satu, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga.

Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

20


Popis usluga

Mobilna kućna bolesnička njega

Profesionalno njegovani u vlastitom domu!

01/40 00 – 66 540 www.mobile-hauskrankenpflege.at

Die Leistungen entsprechen den Qualitätskriterien von Quality Austria und sind mit dem Gütezeichen „Hauskrankenpflege“ ausgezeichnet.

Anerkannte Einrichtung nach den Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien, gefördert aus Mitteln der Stadt Wien

21


Popis usluga

Medicinska kućna bolesnička njega

Što je medicinska kućna bolesnička njega?

istockphoto/SarahlWard

Medicinska kućna bolesnička njega je vremenski ograničena njega koju pruža diplomirano zdravstveno i bolničko osoblje kod kuće, ne bi li se skratio ili izbjegao boravak u bolnici. Pritom se u prvom planu nalaze cjelovita skrb prema principu „aktivirajuće i reaktivirajuće njege“, te održanje i poticanje samostalnosti. Tretman iziskuje liječničku uputnicu. Medicinska kućna bolesnička njega može se koristiti 28 dana, te produljiti sukladno liječničkoj uputnici i odobrenju glavnog liječnika. Ako potreba za njegom i skrbi ne odgovara pretpostavkama za medicinsku kućnu bolesničku njegu, može se prijeći na mobilnu bolesničku njegu (stranica 20).

Pretpostavke Iziskuje se uputnica bolničkog ili privatnog liječnika/liječnice. Njega zamjenjuje ili skraćuje inače potreban boravak u bolnici.

Troškovi Troškove snosi nositelj socijalnog osiguranja.

Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

22


Popis usluga

Savjetovanje o kontinentnosti

Što je savjetovanje o kontinentnosti? Usluga obuhvaća diskretno savjetovanje i informacije na temu inkontinencije i može se po želji koristiti i anonimno. Većina oblika inkontinencije mogu se uz pravodobnu dijagnozu poboljšati ili čak izliječiti. Po želji klijentice/klijenta, usluga se može koristiti i kod kuće.

Pretpostavke nema ih

Troškovi Klijentice i klijenti ne snose nikakve troškove.

Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

23


Popis usluga

Dnevni centri za starije osobe

Što nude dnevni centri za starije osobe? U bečkim dnevnim centrima za starije osobe posjetiteljice i posjetitelji mogu radnim danom od 8:00 do 17:00 sudjelovati u radu različitih radionice, glazbenih ili razgovornih grupa i sl., trenirati kognitivne sposobnosti, sklapati socijalne kontakte i koristiti potrebama primjerene usluge njege. Frekventnost posjećivanja dogovara se individualno, čime se rasterećuju bližnje osobe kao njegovatelji. Usluge dnevnih centara obuhvaćaju tri obroka dnevno, kao i izlete, proslave i priredbe. Posebne usluge pružaju se Bečankama i Bečanima oboljelim od multiple skleroze ili Alzheimerove bolesti, ili rekonvalescentima nakon moždanog udara.

Pretpostavke Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Troškovi Maksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 19,00 eura po danu, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga. Dodatno se obračunava trošak za obroke i prema potrebi za prijevoz u dnevni centar, te povratak kući.

Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

24


Dobrodošli u dnevne centre za starije osobe Dnevni centar Ingrid Leodolter 7., Apollogasse 19 Tel.: 01/521 03 – 19 33

Dnevni centar Sechshauser Straße 15., Sechshauser Straße 33 Tel.: 01/40 00 – 15 845

Dnevni centar Stadlau 22., Miriam-Makeba-Gasse 9 Tel.: 01/40 00 – 66 812

Dnevni centar Favoriten u Socijalno-medicinskom centru jug 10., Kundratstraße 3 Tel.: 01/601 91 – 86 00

Dnevni centar Winarskystraße 20., Winarskystraße 13 Tel.: 01/40 00 – 66 835

Dnevni centar Liesing 23., Haeckelstraße 1a Tel.: 01/40 00 – 66 984

Dnevni centar Floridsdorf 21., Bentheimstraße 7 Tel.: 01/275 22 – 59 08

Dnevni centar Baumgarten* 14., Seckendorfstraße 1 Tel.: 01/40 00 – 60 730

Dnevni centar Oriongasse težište demencija 11., Oriongasse 9 Tel.: 01/40 00 – 66 825 Dnevni centar Simmering 11., Dittmanngasse 5c Tel.: 01/40 00 – 66 825

Dnevni centar Donaufeld 22., Rudolf-Köppl-Gasse 2 Tel.: 01/40 00 – 22 845 *otvorenje u lipnju 2014. Informacije na: www.tageszentren.at


Popis usluga

Stanovanje uz skrb i njegu

Koje su usluge stanovanja uz skrb i njegu? U različitim ustanovama, što ih potiče Fonds Soziales Wien, Bečanke i Bečani pronalaze dom, nakon što im samostalni život u vlastitom stanu više nije moguć. Usluga obuhvaća stanovanje s čišćenjem prostorija i pranjem rublja, prehranom, te u ustanovi organiziranom skrbi i njegom. Dodatno postoje socijalne i kulturne ponude. Nude se jednokrevetne i dvokrevetne sobe, odnosno apartmani bez barijera, primjereni starijim osobama ili osobama s posebnim potrebama, kojima je potrebna njega. Usluga je namijenjena prije svega starijim osobama s potrebom za skrbi i očekivanim povećanjem potrebe za njegom, kad mobilna skrb kod kuće više nije dovoljna. Po želji klijentice/klijenta boravak može biti ograničen (do maksimalno 92 dana) ili neograničen.

Specijalne usluge stanovanja uz skrb i njegu Povrh općenitih usluga stanovanja uz skrb i njegu u domovima za stanovanje i njegu nude se usluge za posebne potrebe. One, primjerice, obuhvaćaju: ● Skrb za osobe s oboljenjima demencije ● Stanovanje za starije osobe s posebnim potrebama ● Skrb unutar miljea, primjerice, Maimonidov centar za starije osobe židovske vjere ● (Socijalno)psihijatrijsku ponudu usluga ● Stanovanje za slijepe osobe i osobe s oštećenjima vida

26


Popis usluga Pretpostavke Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a. Ta potreba može biti dana određenim stupnjem dodatka za njegu ili, pak, socijalnim čimbenicima (primjerice, opasnost osamljivanja).

Troškovi pri neograničenom boravku Visina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Vaš trošak bit će na odgovarajući način umanjen, ako imate bližnje koje uzdržavate.

Supružnici i registrirani partneri međusobno su se dužni uzdržavati. Ako osoba koju ste dužni uzdržavati još živi kod kuće i plaća stanarinu, visina Vaših troškova smanjit će se za određeni dio stanarine. Imetak, odnosno dohodak djece u Beču se ne uzima uz obzir. Ako imate detaljnih pitanja vezanih uz troškove, nazovite od ponedjeljka do petka, 8:00 do 20:00 sati, FSW-ov telefon za klijentice/klijente (01/24 5 24). Savjetnice/savjetnici točno će Vam objasniti kako nastaje Vaš individualni trošak i rado će odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Troškovi pri ograničenom boravku Visina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Ako plaćate stanarinu za svoj stan, ona će biti dijelom uračunata.

Za uračunavanje izdataka za uzdržavanje vrijedi ista regulacija kao i kod neograničenog boravka.

Informacije, posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

27


Popis usluga

Stacionarna njega i skrb

Što je općeniti opseg usluga kod stacionarne njege i skrbi? U domovima za stanovanje i njegu priznatih parnterskih organizacija FSW-a Bečanke i Bečani pronalaze dom ako im samostalan život u vlastitiom stanu više nije moguć ni uz mobilnu skrb. Njega i skrb na bazi preiznatog modela njege, čišćenja prostorija i pranja rublja, te prehrane, predstavljaju standard, uz koji dodatno postoje i socijalne i kulturne ponude. Ustanove Bečkog saveza bolnica i Kuća milosrđa nude cjelodnevnu liječničku skrb. U svim ostalim priznatim ustanovama vrijedi „princip kućnog liječnika“. Stanovnice/stanovnici mogu slobodno odabrati kućnog liječnika/ liječnicu. Po želji klijentice/klijenta boravak može biti ograničen (do maksimalno 92 dana) ili neograničen.

Posebne usluge stacionarne njege i skrbi Povrh općenitih usluga stacionarne njege i skrbi u domovima za stanovanje i njegu nude se usluge za posebne potrebe. One, primjerice, obuhvaćaju: ● Njegu i skrb za osobe oboljele od demencije ● Njegu i skrb za slijepe osobe i osobe s oštećenjima vida ● Njegu i skrb za slijepe osobe i osobe s oštećenjima vida oboljele od demencije ● Dugotrajnu respiraciju ● Skrb unutar miljea, primjerice, u sanatoriju Maimonidovog centra za starije osobe židovske

vjere ili i za starije osobe koje nisu židovske vjere, ali bi željele živjeti u tom okruženju

● Neurologiju ● Njegu i skrb za nestabilne klijentice/klijente ● Remobilizaciju nakon boravka u bolnici (maksimalno 92 dana) ● (Socijalno)psihijatrijsku ponudu usluga ● Njegu i skrb za pacijente u budnoj komi ● Skrb tijekom odmora za osobe potrebite njege i skrbi ● Stacionarnu njegu i skrb gerontopsihijatriju

28


Popis usluga Pretpostavke Klijentice/klijenti moraju primati dodatak za njegu 3. ili višeg stupnja, odnosno imati određenu potrebu za njegom. Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Troškovi pri neograničenom boravku Visina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Vaš trošak bit će na odgovarajući način umanjen, ako imate bližnje koje uzdržavate.

Supružnici i registrirani partneri međusobno su se dužni uzdržavati. Ako osoba koju ste dužni uzdržavati još živi kod kuće i plaća stanarinu, visina Vaših troškova smanjit će se za određeni dio stanarine. Imetak, odnosno dohodak djece u Beču se ne uzima uz obzir. Ako imate detaljnih pitanja vezanih uz troškove, nazovite od ponedjeljka do petka, 8:00 do 20:00 sati, FSW-ov telefon za klijentice/klijente (01/24 5 24). Savjetnice/savjetnici točno će Vam objasniti kako nastaje Vaš individualni trošak i rado će odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Troškovi pri ograničenom boravku Visina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Ako plaćate stanarinu za svoj stan, ona će biti dijelom uračunata.

Za uračunavanje izdataka za uzdržavanje vrijedi ista regulacija kao i kod neograničenog boravka.

Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

29


Popis usluga

Remobilizacija

Što obuhvaća remobilizacija?

istockphoto/kupicoo

Remobilizacija znači vremenski ograničeno primanje u ustanovu za stanovanje i njegu nakon boravka u bolnici. Osobe koje se nakon nezgode ili bolesti kod kuće ne bi mogle snaći, ali im vjerojatno nije potrebno trajno primanje, mogu maksimalno 92 dana uživati skrb u remobilizaciji. Terapeutska ponuda treba osigurati da klijentice/klijenti ponovno mogu živjeti kod kuće. Ona između ostalog obuhvaća aktivirajuću njegu, naputke za samopomoć, trening u aktivnostima svakodnevnog života, zdravstvenu gimnastiku, ergoterapiju i tako dalje. Pretpostavke Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Troškovi Visina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Vaš trošak bit će na odgovarajući način umanjen, ako imate bližnje koje uzdržavate. Ako plaćate stanarinu za svoj stan, ona će biti dijelom uračunata. Supružnici i registrirani partneri međusobno su se dužni uzdržavati. Ako osoba koju ste dužni uzdržavati još živi kod kuće i plaća stanarinu, visina Vaših troškova smanjit će se za određeni dio stanarine. Imetak, odnosno dohodak djece u Beču se ne uzima uz obzir. Ako imate detaljnih pitanja vezanih uz troškove, nazovite od ponedjeljka do petka, 8:00 do 20:00 sati, FSW-ov telefon za klijentice/klijente (01/24 5 24). Savjetnice/savjetnici točno će Vam objasniti kako nastaje Vaš individualni trošak i rado će odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Posredovanje i prijava FSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 sati Savjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13) Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

30


Popis usluga

Skrb tijekom odmora

istockphoto/Silvia Jansen

Što je skrb tijekom odmora? Skrb tijekom odmora za osobe kojima je potrebna njega služi u prvom redu rasterećenju njihovih bližnjih kao njegovatelja. Posrijedi je vremenski ograničeno primanje u gerijatrijski centar Bečkog saveza bolnica (KAV) u trajanju od do pet tjedana godišnje. Ako postoji zanimanje za srkb tijekom odmora, preporučljivo je da se posebice u sezoni godišnjih odmora pravodobno prijavite.

Pretpostavke Potreba za njegom i skrbi, rasterećenje bližnjih kao njegovatelja.

Troškovi Visina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini vašeg neto-dohotka i dodatka za njegu, ali ne i o visini vlastitog imetka. Vaš trošak bit će na odgovarajući način umanjen, ako imate bližnje koje uzdržavate.

Stanarina za Vaš stan ne uzima se u obzir. Prijava/posredovanje Prijava se obavlja izravno u ustanovi.

31


Informacije na internetu

www.fsw.at Na glavnim internet-stranicama Fonds Soziales Wien nalaze se kompletan pregled ponude FSW-a, informacije o potporama i naručivanju brošura, te informacije i linkovi prema priznatim partnerskim organizacijama.

www.pflege.fsw.at „Stranice za njegu“ Fonds Soziales Wien na internetu nude sve relavantne informacije i novosti vezane uz temu „njege i skrbi“.

www.tageszentren.at U FSW-ovim dnevnim centrima za starije osobe starije Bečanke i Bečani mogu provoditi aktivne dane uz najbolju skrb. Sve informacije na tu temu nudi ova internetska stranica.

www.mobile-hauskrankenpflege.at Ovdje ćete pronaći sve informacije i novosti vezane za usluge mobilne kućne bolesničke njege FSW - Bečka služba za njegu i skrb d.o.o.-a

32


Bilješke

33


Bilješke

34


Bilješke

35


Wir sind da, um f端r Sie da zu sein. Pflege & Betreuung

www.fsw.at

Kostenlose Information

Leben mit Behinderung

Njega i skrb u Beču - Pregled ponude - Bosnisch/Kroatisch/Serbisch  

Kompakte Informationsbroschüre rund um Pflege und Betreuung – Antworten auf grundsätzliche Fragen, Kontaktinformationen sowie Beschreibung k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you