Page 1

Vorming en bijscholing voor journalisten, redactionele medewerkers en uitgevers door ervaren experts

Een reeks uiterst praktische trainingen, op uw maat, voor uw dagelijkse praktijk. Workshops die uitgaan van uw concrete vragen. Interactieve lessen waar u ervaringen uitwisselt met collega’s. Dit alles gecoacht en verzorgd door autoriteiten op hun vakgebied. Dat is wat u mag verwachten van de Academie voor de Periodieke Pers. Een nieuw initiatief van de Vereniging van Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers (VUKPP) en de Unie van de Periodieke Pers (UPP) met steun van de Vlaamse overheid. Speciaal voor u.


Hierop zat u te wachten Kies zelf uw werkpunt

Aan u de keuze

• • • •

De basisreeks bestaat uit vijf workshops. U kunt deelnemen aan één of meer afzonderlijke modules *

Wilt u uw journalistieke pen aanscherpen? Bent u op zoek naar bruikbare interviewtechnieken ? Staat u vooral open voor nieuwe vormen van journalistiek? Of bent u in de eerste plaats gebaat bij concrete richtlijnen voor hoofd- en eindredactie en juridische basisregels voor journalisten?

1 2 3 4 5

Journalistiek schrijven Interviewtechnieken Schrijven voor het internet Journalistiek management Informatietechnologie voor nieuwsgaring en publicatie

1 Journalistiek schrijven

Een verhaal schrijven dat écht werkt

Toegankelijk en aantrekkelijk schrijven. Het is voor elke redacteur een permanente uitdaging. In de workshop Journalistiek schrijven werkt u met uw eigen teksten. Zo ontdekt u zelf hoe scherp uw journalistieke schrijfstijl is. Alle aspecten komen aan bod: tekstopbouw, invalshoek, toon, taal, stijl en spelling. De nadruk ligt op doen: korte berichten schrijven, alinea’s bouwen, koppen en onderschriften maken, correct en stijlvol formuleren.

TRAINER Ludo Permentier Ludo Permentier werkte lange tijd op de redactie van Het Nieuwsblad en De Standaard. Hij leidde er jonge redacteuren op en is medeauteur van het Stijlboek van De Standaard. Vandaag geeft hij praktijklessen aan de studenten journalistiek van de Universiteit Gent en werkt als projectleider bij de Nederlandse Taalunie. Hij is ook auteur van de Leidraad in het Groene Boekje, uitgave 2005.

PRAKTISCH Data

dinsdag 12 & 19 mei 2009

Duur

2 dagen

Trainer Ludo Permentier Plaats Katholieke Hogeschool Mechelen Raghenoplein 21bis, Mechelen Prijs 50 e VVUKPP- en UPP-leden 70 e niet-leden

* Er is slechts plaats voor 15 deelnemers per workshop. Daarmee kunnen we een praktijkgerichte en individuele aanpak garanderen. Twijfel dus niet te lang en schrijf u snel in.


2 Interviewtechnieken

Begin bij het zoeken van de juiste persoon

Waarom loopt het ene interview beter dan het andere? Hoe kunt u de geïnterviewde ertoe aanzetten bepaalde informatie te onthullen? Moet u vooraf een interviewstrategie bepalen? Hoe brengt u een verhaallijn in uw interview? Hoe verwerkt u de sfeer? In de workshop Interviewtechnieken wisselt u ervaringen met elkaar uit over wat werkt en waar het fout kan lopen. Annelies Rutten zal vanuit haar ervaring hierop inspelen en praktische tips geven, zodat u uw interviewtechnieken kunt verbeteren. Zowel de techniek van het interviewen zelf als het uitschrijven van het interview komen aan bod.

PRAKTISCH

TRAINER Annelies Rutten Annelies Rutten is journaliste bij Het Nieuwsblad en slimste mens ter wereld. In haar interviews legt ze de ziel van de geïnterviewden bloot en tekent ze indringende portretten. Natuurlijk gebruikt ze hiervoor de bekende journalistieke interviewtechnieken, maar haar intuïtie is wellicht nog belangrijker. Annelies Rutten wil haar ervaringen met u delen en ook leren uit uw ervaringen.

Data

donderdag 4 & 18 juni 2009

Duur

2 dagen

Trainer Annelies Rutten Plaats Katholieke Hogeschool Mechelen Campus De Ham Raghenoplein 21bis, Mechelen Prijs 50 e VUKPP -en UPP-leden 70 e niet-leden

4 Journalistiek Management

3 Schrijven voor het internet

De organisatie van een tijdschrift is een complexe zaak. U hebt nood aan een bladen redactieformule, bladritme, redactiestatuut, interessante onderwerpen… Binnen de redactie moeten er klare afspraken zijn tussen directie en collega’s. Er moeten concrete en meetbare doelstellingen vastliggen. En medewerkers moeten worden gecoacht en gestuurd, geëvalueerd en gemotiveerd. In deze workshop leert u beter omgaan met alle aspecten van leidinggeven, organiseren en evalueren op de nieuwsvloer van een tijdschrift. Ook de integriteit en geloofwaardigheid van de pers krijgen ruime aandacht. Hoe onderscheidt de pers zich van andere vormen van communicatie? Wat zijn de ethische en juridische basisregels van goede journalistiek? Hoe gaat u praktisch om met de persvrijheid? U ontdekt de antwoorden op een interactieve manier.

Hoe schrijft u webvriendelijke titels en waar moet u op letten in de tekst zelf? Hoe speelt u correct in op de snelheid van het medium? Hoe gaat om met updates en een permanente deadline? Is een goede synergie tussen print en online mogelijk? Op welke manier? Hoe gaat de redactie het best om met user generated content, reacties en interactiviteit? In deze praktische cursus krijgt u goede (en slechte) voorbeelden uit de praktijk en een antwoord op al uw praktische vragen als webredacteur.

TRAINER Jos Huypens Jos Huypens heeft een kwarteeuw journalistieke ervaring. Hij is oud-hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen en schreef verscheidene boeken en artikelen over communicatie, media en journalistiek. Momenteel doceert hij als hoofddocent Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en UAMS. Hij doceert vakken als ‘Journalistieke nieuwsgaring en –selectie’. Bovendien is hij directeur van het communicatie-adviesbureau Communicado Int.

TRAINER Jana Wuyts

TRAINER WIM CRIEL

Jana Wuyts is verantwoordelijk voor regionale onlinejournalistiek op Nieuwsblad.be. Ze leidt een team van 200 webcorrespondenten en is verantwoordelijk voor de uitbouw van de gemeentesites. Ze was eerder werkzaam als freelance technologiejournaliste voor De Morgen Magazine en de Zone Magazines en werkte als wetenschappelijk online coördinator aan de Universiteit Antwerpen.

PRAKTISCH Data

donderdag 15 & 22 oktober 2009

Duur

2 dagen

Trainer Jana Wuyts Plaats Katholieke Hogeschool Mechelen Raghenoplein 21bis, Mechelen Prijs

50 e VUKPP -en UPP-leden, 70 e niet-leden

Wim Criel werkt sinds 1976 als bedrijfsjurist voor de N.V. Roularta Media Group. De juridische en beroepsethische begeleiding van redacties en journalisten is zijn dagelijkse werkterrein. Over deze materie geeft hij ook cursussen aan het postgraduaat Internationale Researchjournalistiek aan de Katholieke Hogeschool Mechelen.

Hoofdredactie, eindredactie, integriteit en juridische basics

PRAKTISCH DATA

dinsdag 17 & 24 november 2009

Duur

2 dagen

Trainers Jos Huypens & Wim Criel Plaats Katholieke Hogeschool Mechelen Raghenoplein 21bis, Mechelen Prijs

50 e VUKPP -en UPP-leden, 70 e niet-leden


Wie doet wat?

Wat heeft het internet u te bieden als journalist? 5 Informatietechnologie voor nieuwsgaring en publicatie Hoe vindt u uw informatie sneller met Google? Wat kunt u allemaal met RSS en waarom zou u het gebruiken? Hoe kunt u de betrouwbaarheid van websites checken? Hoe kunt u makkelijk gouden info vinden zoals video’s, telefoonnummers, statistieken… In deze workshop leert u internettechnologie toepassen in research en bij publicatie. U leert professioneel bloggen, gaat aan de slag met RSS-feeds en wordt Wikiwijs. Ook nieuwere communicatiekanalen komen aan bod, zoals Twitter, podcasten, sociale netwerken. U leert ook handig omgaan met naslagwerken, taalwebsites en vertaalsites.

TRAINER Ides Debruyne

TRAINER Leen Haesaert Leen Haesaert is al jarenlang docente. Voor de onderzoeksgroep Memori aan de Katholieke Hogeschool Mechelen staat ze in voor eindredactie en redactionele leer- en remedieersessies. Ze specialiseerde zich in doelgroepencommunicatie en ontwikkelde een ruime expertise in het gebruik van internet voor research en taalondersteuning.

Ides Debruyne is directeur van het Fonds Pascal Decroos en medeoprichter van de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Naast een Europees Fonds voor Onderzoeksjournalistiek, Wobbing.eu (een site ter promotie van de openbaarheidswetgeving) en Mediakritiek.be (reflectiekamer over media en journalistiek in Vlaanderen) zijn de Vlaamse Scriptieprijs en de Vlaamse Scriptiebank (wetenschapspopularisering) zijn geesteskinderen.

DATA

dinsdag 8 & donderdag 10 september 2009

Duur

2 dagen

TrainerS Ides Debruyne Karel Platteau Leen Haesaert Plaats Katholieke Hogeschool Mechelen Raghenoplein 21bis, Mechelen Prijs

50 e VUKPP -en UPP-leden 70 e niet-leden

Streven naar kwaliteit. Via de Academie willen de initiatief-

nemers duurzame kwaliteitsverbetering en diversificatie bevorderen. Dat moet leiden tot verdere professionalisering ten behoeve van de klassieke en de nieuwe media. Deze vormingen zijn zeer praktisch georiënteerd. Ze hebben als doel om onmiddellijk en meetbaar effect te hebben op de kwaliteit van de redacties en hun redactionele producten.

Katholieke Hogeschool Mechelen als partner.

Voor de samanstelling van het cursusaanbod doet de Academie een beroep op de expertise van de bachelor Journalistiek aan de Katholieke Hogeschool Mechelen en haar Media expertise centrum. De opleidingen vinden plaats op de hogeschoolcampus.

Unizo steunt logistiek. De Academie voor de Periodieke Pers kan rekenen op de professionele logistieke ondersteuning van vo-ce (Vormingscentrum KHM) en UNIZO vzw, die ook haar secretariaat ter beschikking stelt van de academie.

Hoe kunt u deelnemen? Om praktische redenen is het aantal plaatsen beperkt tot 15 deelnemers per cursus. Het is dus aangewezen om snel in te schrijven. Dat kan via

www.persacademie.be.

U krijgt een bevestiging van uw inschrijving en een verzoek om uw deelnameprijs over te schrijven.

TRAINER Karel Platteau PRAKTISCH

De Academie voor de Periodieke Pers is een initiatief van de Vereniging van de Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers, VUKPP, i.s.m. de Unie voor de Periodieke Pers UPP. Met deze academie starten de VUKPP en de UPP een duurzame vorm van bijscholing en vorming, gericht op de concrete noden van haar ledenuitgevers, hun periodieke uitgaven en hun redacties. Ook nietleden van VUKPP en UPP kunnen deelnemen. Leden krijgen evenwel korting op de inschrijvingsprijs.

Karel Platteau werkt voor het Fonds Pascal Decroos, Wobbing Europe en Mediakritiek.be. Hij richtte Journalism-Online.org op, is coördinator van het postgraduaat Internationale Researchjournalistiek (www.researchjournalist. be) en bestuurder bij de VVOJ. Zijn belangrijkste domeinen zijn nieuwe media (web 2.0, e-learning), TV-productie, openbaarheid van bestuur, publieke aangelegenheden, communicatiestrategie en planning.

Hoe gaat het praktisch? 09.00 onthaal en koffie 09.30 voormiddagsessie 12.30 lunch 13.30 namiddagsessie 16.30 einde U krijgt cursusmateriaal en een getuigschrift dat u de cursus volgde.

Informatie & contact Academie voor de Periodieke Pers I p/a KHM – vo-ce Raghenoplein 21bis I 2800 Mechelen I Tel. 015 369 314

PersAcademie.be  

Academie voor de Periodieke Pers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you